Chizmachilikdan fakultativ darslarni tashkil qilishDownload 259,8 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/2
Sana26.05.2023
Hajmi259,8 Kb.
#944309
  1   2
Bog'liq
4949-Текст статьи-12289-1-10-20220128CHIZMACHILIKDAN FAKULTATIV DARSLARNI TASHKIL QILISH 
VA ULARNI O‘TKAZISH METODIKASI 
 
Umirov Abdinazar Atabayevich
 
A.Qodiriy nomidagi JDPI, Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi kafedrasi
o`qituvchisi, Jizzax, O’zbekiston 
e-mail:umirovabdinazar@gmail.com 

Annotatsiya.
Ushbu maqolada fakultativ mashg’ulotlar maktabdagi ta’lim jarayonining 
shakllaridan biri sifatida umumta’lim bilimlari va mehnat politexnika tayyorgarligini 
chuqurlashtirish hamda o‘quvchilarning har tomonlama qiziqish va imkoniyatlarini 
rivojlantirishga qaratilganligi yoritilgan. 
 Kalit so‘zlar: 
chizma geometriya elementlari, mashinasozlik (texnik) chizmachilik, 
qurilish va topografik chizmachilik, plan, fasad, fakultativ dars, qurilish va topografik 
chizmachilik,son belgili proyeksiyalar, grafik ishlar. 
*** 
Annotation.
The article emphasizes that optional classes as one of the forms of 
educational process in the school are aimed at deepening general knowledge and labor 
polytechnic training, as well as the development of all-round interests and opportunities of 
students. 
Key words:
elements of descriptive geometry, mechanical (technical) drawing, 
construction and topographic drawing, plan, facade, optional lesson, construction and 
topographic drawing, numerical projections, graphic works. 
Majburiy chizmachilik kursi talabalarga dasturda belgilangan grafik faoliyat 
usullarini ongli ravishda o‘zlashtirish uchun zarur bo‘lgan minimal darsbilim va 
ko‘nikmalarni beradi. Grafik tasvirlarni qurish va o‘qish nazariyasi va 
amaliyotining ko‘plab masalalari vaqt etishmasligi sababli ushbu dasturda 
yoritilgan. 
Grafik bilim, ko‘nikma va malakalarni yanada kengaytirish va 
chuqurlashtirish maqsadida chizmachilikni o‘rganishga ishtiyoqi bo‘lgan va unga 
qiziqishi ortgan talabalar uchun fakultativ soatlar tashkil etiladi. 
Fakultativ darslarning quyidagi mazmuni qabul qilingan (talabalar tanloviga 
ko‘ra): 
1) chizma geometriya elementlari; 
2) mashinasozlik (texnik) chizmachilik; 
3) qurilish va topografik chizmachilik. 
Fakultativ kursning nomdagi bo‘limlarining har biri 70 soatga mo‘ljallangan 
(haftasiga 2 soat). 
Fakultativ mashg’ulotlarni o‘tkazishda o‘qitishning turli shakllari va usullari 
qo‘llaniladi, ular maktab o‘quvchilarining bilim va ijodiy faolligini rivojlantirishga 


yordam beradi. Bunday shakllar ma'ruzalar, seminarlar, amaliy mashg’ulotlar, 
laboratoriya mashg’ulotlari, ekskursiyalar, referatlar, ma'ruzalar va boshqalar 
bo‘lishi mumkin. 
Fakultativ sinflar guruhlariga talabalar o‘z xohishiga ko‘ra ro‘yxatga olinadi. 
Biroq, u yoki bu fakultativ yo‘nalish bo‘yicha o‘qishni xohlovchilar soni o‘qishga 
qabul qilish imkoniyatidan oshib ketgan hollarda, ushbu va tegishli fanlarni 
o‘rganishda eng ko‘p mehnatsevarlik va qiziqish ko‘rsatgan talabalarga ustunlik 
beriladi. 
Guruhga talabalarni ro‘yxatga olish sinf rahbarining fikrini inobatga olgan 
holda ushbu fakultativ kursga rahbarlik qiluvchi o‘qituvchi tomonidan amalga 
oshiriladi. Guruhning tarkibi maktab direktorining buyrug’i bilan tasdiqlanadi. 
Chizmachilik bo‘yicha fakultativ darslar uchun ajratilgan soatlar ikki yoki 
alohida bo‘lishi mumkin (haftada ikki kun bir soat). Shuni yodda tutish kerakki, 
individual darslar o‘qituvchidan darsni oqilona tashkil etish bo‘yicha juda ko‘p 
dastlabki ishlarni talab qiladi. Darslarning tuzilishini diqqat bilan ko‘rib chiqish 
kerak: ular bo‘yicha nazariy material qay darajada va qanday ketma-ketlikda 
taqdim etilishi; u qanday qilib masalalar еchish, amaliy ishlarni bajarish va 
hokazolar bilan birlashtiriladi. Qoʻsh darsda oʻrganiladigan nazariy materialni 
qismlarga boʻlib berish, yangi materialni bayon qilish bilan uni mustahkamlash, 
masalalar еchish va borligini takrorlash maqsadga muvofiqdir. qoplangan. 
“Chizma geometriya elementlari” fakultativ kursining metodikasi. O‘rta 
maktab chizmachilik dasturida faqat ob'ektlarni to‘rtburchaklar proyeksiyalash 
usuli va aksonometrik proyeksiyalar haqida asosiy ma'lumotlar mavjud. “Chizma 
geometriya elementlari” fakultativ kursi bu ma’lumotlarni chuqurlashtiradi va 
kengaytiradi. Bu tasvirlarni qurishning muayyan usulining xususiyatlarini, 
afzalliklari va kamchiliklarini aniqlashga, ularning ayrim nazariy asoslarini 
berishga imkon beradi. 
Fakultativ kurs dasturi bir qator pozitsion va metrik masalalarni еchish 
yo‘llarini qo‘shimcha ravishda ko‘rib chiqish imkonini beradi. Bu o‘quvchilarga 
geometrik jismlarning barcha turdagi birikmalarini tasvirlash, ularni chizish va 
o‘zgartirish yordamida o‘rganish va o‘lchashni o‘rgatish imkonini beradi. 
“Chizma geometriya elementlari” fakultativ kursi dasturi “Kirish” va ikkita 
bo‘limdan iborat: “Pozitsion masalalar”, “Metrik masalalar”. Darslarni o‘tkazish 
jarayonida to‘qqizta grafik ishlarni bajarish ko‘zda tutilgan., 
“Kirish”ning maqsadi sakkiz yillik maktabda o‘quvchilar tomonidan olingan 
proyeksiya usullari haqidagi ma’lumotlarni umumlashtirishdan iborat. Birinchi 
darslarda o‘qituvchi chizma geometriya elementlarini amaliyotda qo‘llash 
ko‘lamini ko‘rsatishi, o‘quvchilarning proyeksiyalash usuli va chizmalarni qurish 


usullari haqidagi bilimlarini tizimlashtirish va chuqurlashtirish, amaliyotda 
qo‘llaniladigan tasvir usullarini solishtirish kerak. 
Ushbu bo‘lim nuqta, chiziq, tekislik va sirt proyeksiyasi bo‘yicha 
materiallarni ham o‘z ichiga oladi. Bu erda quyidagi masalalarni ko‘rib chiqish 
kerak: nuqta va to‘g’ri chiziqning proyeksiyasi, proyeksiya tekisliklariga nisbatan 
chiziqlarning turli pozitsiyalari, chizmada tekislikni o‘rnatish va tasvirlash, 
tekislikning proyeksiya tekisliklariga nisbatan holati, tekis figuralar tasviri. . Biroq, 
tekis shakllarning chizmalarini qurishni ko‘rib chiqishdan oldin, tekis burchaklar 
tasvirini berish tavsiya etiladi. 
Ko‘pburchaklar va inqilob jismlarining tasviri tekis figuralar chizmalarini 
qurishdan keyin beriladi. Ushbu material "Kirish" va keyingi mavzular o‘rtasidagi 
bog’liqlikdir. 
“Pozitsion masalalar” bo‘limi “Proyeksiyalovchi tekisliklar bilan kesilgan 
asosiy geometrik jismlar chizmalarini o‘qish va bajarish” mavzusidan boshlanadi. 
Ularning o‘qiga perpendikulyar bo‘lmagan proyeksiyalovchi tekisliklar bilan 
kesishgan ko‘pburchaklar va inqilob jismlarining chizmalarini qurish usullari bilan 
tanishish imkonini beradi. 
Asosiy pozitsion vazifalarga to‘g’ri chiziqda yotgan nuqtaning tasviri kiradi; 
parallel va kesishuvchi chiziqlar tasviri va boshqalar. 
“Toʻgʻri chiziqning geometrik jismlar yuzasi bilan kesishish nuqtalarini 
qurish” mavzusiga toʻgʻri chiziqning asosiy geometrik jismlar: prizma, silindr, 
piramida va konus bilan kesishish nuqtalarini qurish boʻyicha materiallar kiradi. 
shuningdek shar va torus bilan. 
"O‘zaro kesishuvchi sirtlarni o‘z ichiga olgan ob'ektlarning chizmalarini 
o‘qish va bajarish" mavzusi sirtlarning o‘zaro kesishish chiziqlarini qurish haqida 
umumiy ma'lumotlarni o‘z ichiga oladi; ko‘pburchaklarning o‘zaro kesishishi; 
inqilob jismlarining, shu jumladan koaksiyallarning kesishishi; ko‘pburchaklarning 
inqilob jismlari bilan kesishishi. 
Ushbu materialni ko‘rib chiqish jarayonida talabalar birinchi navbatda 
o‘zaro Perese chiziqlarini qurishning umumiy usullarini shakllantiradilar? qo‘shiq 
sirtlari. Keyin bu usullar ko‘pburchaklar va inqilob jismlarining o‘zaro kesishishi 
bo‘yicha alohida muammolarni hal qilishda qo‘llaniladi. Shundan so‘ng, 
ko‘pburchaklarning inqilob jismlari bilan kesishishi va ularni texnik detallarning 
chizmalarini qurish amaliyotida qo‘llash masalalarini hal qilish jarayonida qurilish 
texnikasi umumlashtiriladi. 
Fakultativ kurs dasturida «Yuzalarning o‘zaro kesishishi» mavzusi eng 
muhim mavzulardan biridir. Bu materialdan texnik detallar chizmalarini qurish 
masalalarini 
еchishda, 
supurgilarni 
yasashda 
va 
hokazolarda 
keng 
qoʻllaniladi.Shuning uchun bu еrda talabalarga nafaqat nazariy material berishga, 


balki uni koʻplab amaliy misollar bilan qoʻllab-quvvatlashga harakat qilish kerak. . 
Ko‘pburchaklarning o‘zaro kesishishini o‘rganishda siz teshiklari bo‘lgan 
qismlarning chizmalarini qurish bo‘yicha vazifalarni kiritishingiz mumkin. 
"Metrik masalalar" bo‘limida proyeksiya tekisliklarini aylantirish va 
almashtirishdan foydalanib, chiziq segmentining umumiy holati, burchaklari va 
proyeksiya tekisligida yotgan tekis figuraning haqiqiy qiymatlarini aniqlash uchun 
material berilgan. 
Chizmani proyeksiya tekisliklarini almashtirish usuli bilan qanday 
o‘zgartirishni o‘rganishni boshlash tavsiya etiladi. Bunday holda, ko‘rib 
chiqilayotgan material va chizish jarayoni o‘rtasidagi aloqani o‘rnatish osonroq. 
Dastlab, talabalarga qo‘shimcha ko‘rinishlarni qurish haqida eslatib o‘tish, keyin 
esa proyeksiya tekisliklarini almashtirishning to‘g’ridan-to‘g’ri usuli bilan 
segmentning haqiqiy qiymatini aniqlashga o‘tish tavsiya etiladi. Material turli xil 
tekislik figuralarining, shu jumladan ko‘pburchak kesimi va inqilob jismining 
proyeksiyalovchi tekisliklari orqali hosil bo‘lgan haqiqiy qiymatlarini aniqlash 
uchun muammolarni hal qilish jarayonida o‘rnatiladi. 
Aylanish usulining mohiyatini nuqtani proyeksiyalovchi chiziq atrofida 
aylantirish misolida ko‘rsatish osonroq. O‘quvchilarni, hech bo‘lmaganda, 
qisqacha, o‘qlarni ko‘rsatmasdan tekis shaklning aylanishi, ya'ni tekislik-parallel 
harakat bilan tanishtirish juda muhimdir. Siz o‘zingizni proyeksiyalovchi 
tekislikning tekis-parallel harakati bilan cheklashingiz mumkin va uning misolidan 
foydalanib, shu tarzda tekis figuraning haqiqiy qiymatini qanday topish 
mumkinligini ko‘rsating. 
"Metrik topshiriqlar" bo‘limi, shuningdek, chizmalarni o‘qish va bajarish 
uchun ikkita mavzuni o‘z ichiga oladi. Mavzular quyidagi materiallarni o‘z ichiga 
oladi: proyeksiyalovchi tekisliklar bilan kesilgan asosiy geometrik jismlarning 
ochilmagan sirtlarini o‘qish va chizish, ochilganlarga kesma chiziqlarini chizish; 
kesishuvchi geometrik jismlar yuzalarini o‘qish va supurishni bajarish, 
supurgilarda sirtlarning kesishish chiziqlarini chizish. Mavzu bo‘yicha ikkita grafik 
ish bajariladi. 
Fakultativ kursni o‘rganish ko‘rgazmali qurollar bilan birga bo‘lishi kerak. 
Bularga tavsifiy geometriyaning dinamik modellari, jadvallar, texnik tafsilotlar, 
ekrandagi qo‘llanmalar, elektrlashtirilgan stendlar va boshqalar kiradi. 
“Mashinasozlik chizmasi” fakultativ kursining metodikasi. Ushbu fakultativ 
kurs talabaga ko‘plab sanoat kasblari uchun zarur bo‘lgan qo‘shimcha texnik va 
grafik bilimlarni olish imkonini beradi. 
"Mashinasozlik chizmasi" fakultativ kursini o‘rganish yangi texnologiya 
yaratuvchilari - muhandislik ishchilarining ko‘p qirrali faoliyati haqida tasavvur 
beradi. Majburiy maktab kursiga qaraganda ancha kengroq, bu erda o‘qituvchi 


texnologiyaning rivojlanishi bilan grafik tasvirlar ham yaxshilanganligini 
ko‘rsatishi mumkin. 
Muhandislik chizmasi fanidan fakultativ darslar o‘quvchilarning politexnik 
bilimini chuqurlashtirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish imkonini beradi. 
Ushbu kursda bir qancha yangi mavzular o‘rganilgan bo‘lsa-da, ko‘pchilik 
mavzular talabalarga ma’lum darajada tanish. Bunday sharoitda talabalarning 
o‘qishga bo‘lgan qiziqishini saqlab qolish muhimdir. Buning uchun dastur 
materialini yangi ma'lumotlar bilan tizimli ravishda qo‘shishni mashq qilish kerak. 
Maktab 
o‘quvchilarining grafik tayyorgarligini takomillashtirishda 
bilimlarni baholash tizimi muhim rol o‘ynaydi. Fakultativ darslarda u juda 
moslashuvchan bo‘lishi kerak, o‘quvchilarni qiyin va murakkab ishlardan 
qo‘rqitmasligi kerak. Birinchi darslarda zaif talabalardan grafik ishlarni olish 
uchun kredit shaklidan foydalanish tavsiya etiladi. 
talabalar. Bu hali zarur bilim, ko‘nikma va malakalarga ega 
bo‘lmaganlarning mehnatini rag’batlantirish imkonini beradi. 
Fakultativ kursni o‘rganishda o‘rta maxsus o‘quv yurtlari uchun darslik va 
muammoli kitoblardan foydalanish mumkin. Bu kurs uchun A. D. 
Botvinnikovning “Texnik chizmachilik qo‘llanmasi”dan ham foydalanish tavsiya 
etiladi1. 
Ko‘rgazmali qurol sifatida turli jadvallar, elektrlashtirilgan stendlar, texnik 
detallar va boshqalardan foydalanish mumkin. 
O‘qitish samaradorligining eng muhim omillaridan biri bu individual 
bilimlarni qo‘llashdir. Ular sizga o‘quv jarayonini faollashtirishga, o‘quv 
materialini mustahkam o‘zlashtirishga hissa qo‘shishga, talabalarning kognitiv 
qiziqishlarini rivojlantirishga imkon beradi. Shunga ko‘ra, kursning ushbu 
bo‘limida bunday muammolarni hal qilishga ham katta e'tibor berilishi kerak. 
“Qurilish va topografik chizmachilik” kursi metodikasi. Ushbu kurs qurilish 
va topografik chizmalarga oid bilimlarni chuqurlashtirish, chizmachilik darslarida 
olingan konstruksiya chizmalarini o‘qish va bajarish bo‘yicha ko‘nikma va 
malakalarni oshirishga qaratilgan. 
Kurs dasturi chizmachilikning ushbu bo‘limiga qiziqish ortgan va 
muhandislik va qurilish universitetida o‘qishga yoki kelajakda quruvchi, topograf 
sifatida ishlashga tayyorlanishga intilayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan. 
Fakultativ kurs talabalarda nafaqat konstruksiya va topografik chizmaga, 
balki butun chizmachilik kursiga qiziqishni rivojlantirish imkonini beradi. Qurilish 
va topografik chizmalarni o‘rganish shakllari va usullari juda boshqacha bo‘lishi 
mumkin. Bular ma'ruza parchalari, amaliy mashg’ulotlar, frontal va individual 
so‘rovlar, 
ekskursiyalar, 
boshqa 
xarakterdagi 
grafik 
ishlarni 
bajarish, 
muammolarni hal qilish va boshqalar. 


Ko‘pgina ixtiyoriy kurslar birlashtirilishi kerak. Bunday darslarda o‘qituvchi 
o‘tgan sinflar mavzusi bo‘yicha talabalar o‘rtasida so‘rov o‘tkazishi, ilgari olingan 
bilimlarni umumlashtirishi, yangi tushunchalarni tushuntirishi va hokazo. 
Amaliy usullarning xilma-xilligi o‘qituvchiga qurilish va top chizmalarni 
o‘rnatishda umumiy ta'lim va ta'lim vositalarini amalga oshirishga imkon beradi. 
Ush kurs dasturi beshta mavzu va o‘ntta grafik o‘z ichiga oladi. 
I “Kirish” mavzusida qurilish va topografik chizmalarning texnologik 
chizmalaridan farqi berilgan. , qurilish chizmalarining yuk tarixi haqida ma'lumot 
beradi, o‘quvchilarning qurilish chizmalariga oid bilimlarini umumlashtirish va 
bunday chizmalarning turlarini ko‘rsatadi. Mavzu ikkita grafik ishni o‘z oladi. 
II mavzuda bino va mavzu chizmalari haqidagi ma'lumotlarni yanada 
chuqurlashtirish nazaridan tutilgan. Bino spisifikatsiyasi, plan va fasad va 
ko‘ndalang kesim bilan tanishadilar. 
Tadqiqot, muhandislik faoliyati, tadqiqot qismlari va qismlarining 
chizmalarini, bosh rejalarini o‘rganishni nazarda tutadi. Olingan bilimlarni grafik 
yaratish taklif qilish mumkin. 
Ushbu mavzuni organishda yakuniy qurilish ishlarini amalga oshirishni 
amalga oshirish bilan tanishishdir. 
Har qanday binolarni qurish ularda sanitariya, elektr, ventilyatsiya va boshqa 
qurilmalarni o‘rnatish bilan bog’liq. Chizmalarda ular shartli ravshan tasvirlangan. 
buning uchun doimiy fakultativ kursning tibbiyoti, energetika, elektr va boshqa 
asbob-uskunalar chizmalarining turlarini o‘rganishni nazarda tutadi. 
Ushbuni'rganish uskunalarini o‘rnatish vaqtida bajarilgan sanitariya-texnik 
ishlarning hajmini hisobga olish bilan yakunlanadi. 
IV “Topografik chizmalar” mavzusidagi talabalarda topografik chizmalar, 
topografik suratlar haqida rasmlarni kuzatish va oddiy topografik chizmalarni 
tayyorlash; daryolar, suv omborlari, natijalarii, relyef belgilarini o‘rganish. 
Relyef rejalari topografik ko‘rsatkichlar va er planlarida‘ ko‘rsatkichlari 
haqida ma’lumot, bilimlarni ishlab chiqarish uchun topografik chizmachilik ish 
daftaridagi tavsifi yoki topografik chizmada (amaliy ish) qo‘ ko‘rsatkichlar 
ro‘yxati bilan o‘qiladi. 
Mavzuni o‘rganish hududning situatsion (qurilgan) maydonini amalga 
oshirish bilan yakunlanadi. 
V-mavzuga sonli belgilar bilan proyeksiyalarni o‘rganish kiradi. Dastur 
o‘qituvchini o‘quvchilarni suv havzasining chegaralarini aniqlash, nishab chiziqlari 
va topografik yuzada turli qiyaliklarning chiziqlarini topish, oddiy tuproq ishlarini 
loyihalash va tuproq ishlarining chegaralari va hajmlarini aniqlash usullari bilan 
tanishtirishga majbur qiladi. Mavzu bo‘yicha bitta grafik va ikkita amaliy ish 
bajarish rejalashtirilgan. 


Ko‘rgazmali qurol sifatida jadvallar, maketlar, dinamik modellar, ekran 
vositalari va boshqalardan foydalanish mumkin.Ularni ishlab chiqarishda 
o‘quvchilarning o‘zlari ham ishtirok etishlari mumkin. 

Download 259,8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish