Akusherlik qon ketishiDownload 30.72 Kb.
Sana02.02.2017
Hajmi30.72 Kb.

 1. “Akusherlik qon ketishi” tushunchasiga nima kiradi? 1. PONRP da yuzaga keluvchi qon ketishi*

 2. qon ketishi yo’ldoshning ko’chgan qatlamining hajmiga

 3. Platsentaning birikkan joyiga

 4. Yo’qotilgan qon tana massasining 0,5 % idan oshmasligi kerak 1. Qon ketishi nimaga bog’liq,normada qon yo’qotish?

  1. qon ketishi yo’ldoshning ko’chgan qatlamining hajmiga *

 1. PONRP da yuzaga keluvchi qon ketishi

 2. Yo’ldosh joylashuvida yuzaga keluvchi qon ketishi

 3. 3-erta tug’ruqdan keyin yuzaga keluvchi qon ketishi 1. Bachadon bo’shlig’idayo’ldosh qismlari ushlanib qolishida qanday usullar qo’llaniladi?

  1. yo’ldosh ajraldi, lekin chiqmadi – Brant usuli, agar samarasiz bo’lsa, qo’l bilan chiqarish *

 1. D)Bachadon devoridagi yallig’lanish, chandiqli o’zgarishlar, o’smalar, rivojlanish nuqsonlari bilan

 2. bog’liq o’zgarishlar E) Yo’ldoshning o’zidagi o’zgarishlar, surunkali infeksiyalar, muddatdan o’tgan xomila F) Xorion fermentativ xususiyatining buzilishi 1. Yo’ldosh o’rnini o’sib kirishiga olib keluvchi 3 sababni ayting.

  1. Bachadon devoridagi yallig’lanish, chandiqli o’zgarishlar, o’smalar, rivojlanish nuqsonlari bilan

 1. bog’liq o’zgarishlar *

 2. D) yo’ldosh ajraldi, lekin chiqmadi – Brant usuli, agar samarasiz bo’lsa, qo’l bilan chiqarish

 3. E) yo’ldosh ajralmadi – faol kuzatib borish, agar samarasiz bo’lsa, qo’l bilan ajratish va chiqarish F) yo’ldosh ajraldi, lekin chiqmadi – Abuladze, Krede-Lazarevichning qoldiq (posled) ni tashqi ajratish usullari 1. Yo’ldosh patologiyasida qanday 3 ta tadbir o’tkazish lozim? A)Qoldiqni qo’l bilan ajratish va chiqarish *

D) patologik tug’ruqdan keyingi organizm, MNS ning kuchsizlanishi, tug’ruq jarayonining kuchsizligi E) xomiladorlikdagi gipertenziv buzilishlari bachadon rivojlanishi anomaliyalari, miomalar, bachadondagi chandiqlar

 1. Bachadon gipotoniyasi, atoniyasini chaqiruvchi sababni ayting

  1. patologik tug’ruqdan keyingi organizm, MNS ning kuchsizlanishi, tug’ruq jarayonining kuchsizligi *

 1. Bachadondan qon ketishi

 2. Palpatsiyada bachadon katta, bo’shashgan

 3. Tashqi massajda bachadon bir necha marta qisqaradi, so’ng yana bo’shashadi 1. Bachadon gipotoniyasiga kirmaydigan 4 simptomni ayting A. Bachadondan qon ketishi *

B. Gematuriya

C. Bachadon o’ngga va kindikdan 2 ta ko’ndalang barmoq yuqoriga siljishi

D. Jinsiy yo’llar orqali oz miqdorda chiqishi


 1. Tug’ruqdan keyingi qon ketishini to’xtatishning I bosqichi (tayyorlov bosqichi) ga qanday tadbirlar kiradi?

A. Qovuqning bo’shashi*

D. Tug’ruq yo’llari yumshoq to’qimalarini ko’zdan kechirish

E. Yo’ldoshni ko’zdan kechirish (qayta)

F. Qon o’rnini bosuvchilarni yuborishga tayyorlash uchun qon olish 1. DVS sindromi diagnostikasida qaysi testlar qo’llaniladi?

A. Krovat oldi test*

B) o’tkir

C) o’tkir osti

D) Protamin sulfat testi 1. DVS sindromining rivojlanish tezligiga bog’liq bo’lgan 3 ta shaklini ayting

A) o’tkir *

B. Krovat oldi test

D. Protamin sulfat testi

C. to’g’ri javob yo’q 1. Bachadon bo’shlig’ida yo’ldosh qismlari ushlanib qolishida qanday usullar qo’llaniladi?

A) yo’ldosh ajraldi, lekin chiqmadi – Brant usuli, agar samarasiz bo’lsa, qo’l bilan ajratish *

B) peridural anesteziya

C) bachadon bo’shlig’ini qirish

F) keserevo kesish 1. Yo’ldosh o’rnini o’sib kirishiga olib keluvchi 3 ta sababni ayting

A) Bachadon devoridagi yallig’lanish, chandiqli o’zgarishlar, o’smalar, rivojlanish nuqsonlari bilan

bog’liq o’zgarishlar *

B) qarindoshlar o’rtasidagi nikoh

C) gipertenziv o’zgarishlar

D) ko’p xomilalilik


 1. Yo’ldosh patologiyasida qaysi 3 ta tadbirni o’tkazish lozim?

 1. Yo’ldoshning qolgan qismini qo’l bilan ajratish va chiqarish*

 2. Kesarevo kesish

 3. Bachadonni qirish

 4. Baksheev bo’yicha klemmalar qo’yish 1. Qon ketishi nimaga bog’liq,normada qon yo’qotish? A) qon ketishi yo’ldoshning ko’chgan qatlamining o’lchamiga * B) Qon ketish kuchi xomila o’lchamiga bog’liq

C) Qon ketish kuchi tug’ruq faoliyatiga bog’liq

D)Qon ketish kuchi tug’ruq jarayoni muddatiga bog’liq 1. Erta tug’ruqdan keyingi davrda qon ketish sababini ayting A) bachadon bo’shlig’ida yo’ldosh qoldig’ini saqlanib qolishi * B) yo’ldosh joylashuviga bog’liq

C) PONRP

D) ko’p suvlilik 1. Gipotonik va atonik qon ketishiga olib keluvchi sabablarni ayting

 1. Tug’ruq jarayonining qoniqarsizligi*

 2. Tug’ruqqacha suv ketishi

 3. Chanoq oldi joylashuvi

 4. Xomilaning bachadon ichi gipotrofiyasi 1. Bachadon gipotoniyasining 4 ta simptomini ko’rsating

 1. Bachadondan qon ketishi*

 2. Gematuriya

 3. Bachadon o’ngga va kindikdan 2 ta ko’ndalang barmoq yuqoriga siljishi

 4. Jinsiy yo’llar orqali oz miqdorda chiqishi 1. Xomiladorlikning birinchi trimestridagi qon ketishlariga ko’pincha sabab bo’ladi

 1. Qin venalarining varikoz kengayishi*

 2. Yo’ldoshning old joylashuvi

 3. Xavf soluvchi va boshlangan xomila tushishi

 4. Bachadon yorilishi

 5. To’xtagan bachadondan tashqari xomiladorlik 1. Xomiladorlik oxiridagi qon ketishlariga ko’pincha sabab bo’ladi

 1. xomila tushishiboshlanishi*

 2. Bachadon yorilishi

 3. Yelbo’g’oz

 4. To’xtagan bachadondan tashqari xomiladorlik 1. Yo’ldosh joylashuvi anomaliyalarining asosiy sababiga kiradi

 1. Xomiladorlikning kechki toksikozi, buyraklar kasalliklari, gipertonik kasallik*

 2. Bachadon shilliq qavatidagi patologik o’zgarishlar

 3. Xomilaning chanoq oldi va noto’g’ri joylashuvi

 4. Bachadon bo’shlig’ining bachadon rivojlanish anomaliyalarida va miomalaridagi deformatsiyas 1. Yo’ldoshning normal joylashuvi bo’lib hisoblanadi

 1. Ichki bo’g’iz sohasidan 7 sm va undan ortiq yuqorida*

 2. Ichki bo’g’iz sohasidan 3 sm yuqorida

 3. Bachadonning pastki segmenti sohasida

 4. Bachadon bo’shlig’ining bachadon rivojlanish anomaliyalarida va miomalaridagi deformatsiyas 1. Yo’ldoshning past joylashuvi bo’lib hisoblanadi

 1. Pastki cheti va ichki bo’g’iz sohasi o’rtasidagi masofa 7 sm dank am*

 2. Cheti ichki bo’g’izgacha yetib boradi

 3. Pastki cheti xomilaning old qismidan pastda joylashadi

 4. Uning ko’chishi tug’ruqning ikkinchi davrida ro’y beradi

 5. Yo’ldosh cheti va qog’anoq yorig’igacha bo’lgan masofa 10 sm 1. Yo’ldoshning old joylashuvidagi asosiy shikoyat bo’lib hisoblanadi

 1. Qorindagi kuchli burab og’rishlar

 2. Qorin pastki qismidagi dard tutishiga o’xshash og’riqlar

 3. Epigastral sohadagi og’riqlar

 4. Xomilaning sust qimirlashi 1. Yo’ldoshning pastki joylashuvining asosiy klinik belgilariga kiradi

 1. Qorin pastki qismidagi og’riqlar

 2. Ikkinchi yoki uchinchi trimestrlardagi qon ketishlar*

 3. Tug’ruqdagi tashqi qon ketish

 4. Odatda xomiladorlikning 38-42-haftalarida yuzaga keladi 1. Yo’ldoshning to’liq old joylashuvidagi qon ketish

 1. Kombinirlangan tashqi-ichki qon ketishining yuzaga kelishi hisoblanadi*

 2. Odatda xomiladorlikning 38-42-haftalarida yuzaga keladi

 3. Yo’ldoshning noto’liq old joylashuvidan avval yuzaga keladi

 4. Odatda tug’ruq boshlanishi bilan yuzaga keladi

 5. Qorin pastki qismidagi kuchli og’riqlar bilan birga kuzatiladi 1. Yo’ldoshning old joylashuvili xomilador ayolda odatda tashqi akusherlik tekshiruvida aniqlanadi

 1. Bachadon gipertonusi

 2. Bachadon pastki segmenti palpatsiyasida og’riq

 3. Bachadon normal tonusda

 4. Xomilaning noto’gri joylashuvi, xomilaning old qismining yuqori joylashuvi*

 5. Bachadon konturlarining o’zgarishi 1. Yo’ldoshning old joylashuvi bilan ko’pincha birga kuzatiladi

 1. Ko’p suvlilik bilan

 2. Xomila rivojlanishi anomaliyalari bilan

 3. Yo’ldosh birikishi anomaliyasi bilan*

 4. Bachadon pastki segmanti cho’zilishi

 5. Xomila gipotrofiyasi bilan 1. Yo’ldoshning old joylashuvida ko’pincha uchraydigan asoratlar

 1. Erta toksikoz

 2. Kechki toksikoz

 3. Uzilish xavfi

 4. Xomila gipoksiyasi rivojlanishi*

 5. Xomila rivojlanishidagi nuqsonlar 1. Xomiladorlarda va tuqqan ayollarda yo’ldoshning old joylashuviga shubha bo’lganda qin tekshiruvining asosiy sharti bo’lib hisoblanadi

 1. Bachadon bo’ynini oyna bilan dastlabki tekshiruvi

 2. Aseptika qoidalariga rioya qilish

 3. Adekvat og’riqsizlantirish

 4. Xomila holatini monitor tekshiruvi

 5. Ochiq operatsiya xonasida o’tkazilishi* 1. Yo’ldoshning to’liq old joylashuvi hisoblanadi

 1. Kesareva kesish operatsiyasiga ko’rsatma bo’lib, faqatgina boshqa nisbiy ko’rsatmalar bilan kelishida belgilanadi

 2. Kesareva kesish operatsiyasiga ko’rsatma faqatgina tug’ruq yo’llarining tayyor bo’lmaganida

 3. Kesareva kesish operatsiyasiga ko’rsatma faqatgina qon ketishi mavjud bo’lganida

 4. Kesareva kesish operatsiyasiga ko’rsatma faqatgina xomila tirik bo’lganida

 5. Kesareva kesish operatsiyasiga absolut ko’rsatma*

Katalog: syllabus -> Электрон%20модул%20Акушер45 -> ЭМ%20Акушерлик -> ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> # Homilani tos bilan kelishini og’ir asoratidan birini korsating
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> # Tug’ruq payti bachadon yirtilish sabablari
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Vaziyatli masala
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> I кейс «Muddatdanoldingitug’ruq» Kirish
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Ogir preeklamsiyada kanday klinik belgilar mavjud epigastral soxada ogrik
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Ko‘rsatma: Yuldosh davri Kerakli jixozlar
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> 1. Birinchi tug`uvchi ayol 20 yoshda. Anamnezida 2ta sun`iy abort o'tkazgan. Dard tutishi har 5-6 minutda 25-30 sekunddan kuchsiz kam og`riqli. Qog`anoq suvlari ketmagan. Homila yurak urishi aniq ritmik 136 marta minutiga
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Vaziyatli masala
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Perinatal yordam asoslari. Homiladorlik erta va kechki muddatlari diagnostikasi. Homila ahvolini baholash. Akusherlik asoratlarini oldini olishda oilaviy poliklinikaning o'rni. Sheriklik tug`ruqqa tayyorgarlik
ЭМ%204%20davolash%20fak%20UZB -> Keys-texnologiya

Download 30.72 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
guruh talabasi
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
samarqand davlat
toshkent davlat
navoiy nomidagi
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
matematika fakulteti
tashkil etish
Darsning maqsadi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
bilan ishlash
fanining predmeti
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fizika matematika
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
sinflar uchun
universiteti fizika
o’rta ta’lim
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
tibbiyot akademiyasi
pedagogika fakulteti
umumiy o’rta
Samarqand davlat