9-sinf o‘zbekiston tarixiDownload 21.68 Kb.
Sana20.01.2020
Hajmi21.68 Kb.
9-SINF

O‘ZBEKISTON TARIXI
I - NAZORAT ISHI
Nazorat ishini o‘tkazishdan maqsad:

- o‘quvchilarning tarixiy bilimlarini chuqurlashtirish;

- tarixiy xotira, tarixiy tafakkurini shakllantirish

- olgan bilimlaridan xulosalar chiqarishga o‘rgatish.

O‘qituvchi quyidagi testlar (20 ta javobi belgilanadigan, 5 ta javobi yoziladigan) orqali nazorat ishini o‘tkazishi mumkin.

1. XIX asr o’rtalarida Buxoro amirligidagi iqtisodiy rivojlanish uchun mas’ul shaxs kim edi?


A) Mushrif

B) Devonbegi

C) Qushbegi

D) Parvonachi

2. “Rossiya hukumatidan ijozat bo‘lmagan, kim bo‘lishidan qat’iy nazar, har xil kimsalarni Buxoro hukumati qabul qilmaydi”, deb qaysi hujjatda yozilgan edi?
A) 1865-yil qabulqilingan “Turkiston o‘lkasini boshqarish to‘g‘risidagi Muvaqqat Nizom”da

B) 1873-yilgi Buxoro-Rossiya shartnomasining 14-moddasida

C) 1886-yilgi “Nizom” da

D) 1868-yilgi Buxoro – Rossiya shartnomasining 17-moddasida

3. “Bizning milliy teatr san’atimiz tarixan juda katta yo‘lni bosib o‘tgan bo‘lib, uning qadimiy ildizlari xalq o‘yin va tomoshalariga borib taqaladi”, ushbu so‘zlar Prezident I.Karimovning qaysi asaridan olingan?

A) Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q

B) Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch

C) Turkiston umumiy uyimiz

D) Buyuk kelajak sari

4. Shoir Ogahiy yozgan tarixiy, ma’rifiy va tarjima asarlari soni qancha?


A) 16 ta B) 25 ta C) 12 ta

D) 30 ta


5. Ahmad Donishning Amir Muzaffar buyrug‘i bilan yozilgan asarini aniqlang.

A) “Manozir al-kavokib”

B) “Navodir ul-vaqoe”

C) “Buxorodan Peterburgga sayohat”

D) “Buxoroi sharif mang‘it amirlari muxtasar tarixi”

6. Hazrati Kalon Sohib madrasasi nechanchi yilda bunyod etilgan?


A) 1862 yil

B) 1871 yil

C) 1852 yil

D) 1872 yil

7. 1843 yil Xivaga kelgan ingliz diplomatiyasi vakilini aniqlang?
A) J.Ebbot

B) D.Volf

C) A.Byurns

D) A.Konnoli

8. Verniy qal’asi hozirda qaysi shaharda joylashgan edi?
A) Ashxobod

B) Orenburg

C) Janbul

D) Almati

9. 1865-1868 yillarda … .

A) Rossiya O’rta Osiyoda uzluksiz urush olib bordi

B) O’rta Osiyoda yirik qo’zg’olonlar davri bo’ldi

C) Rossiyaning O’rta Osiyoga bosqinining ikkinchi davri bo’ldi

D) Rossiyaning O’rta Osiyoga bosqinining uchinchi davri bo’ldi

10. Rossiya tomonidan O’rta Osiyo hududlarining bosib olinish ketma-ketligi to’g’ri keltirilgan javobni aniqlang?


A) Avliyoota, Turkiston, Chimkent, Toshkent

B) Oqmachit, Turkiston, Toshkent, Xo’jand

C) Chimkent, Oqmachit, Jizzax, Toshkent

D) Turkiston, Chimkent, Pishpak. Toshkent

11. Ogahiy Xorazmning nechanchi yillar tarixini yozib qoldirgan?
A) 1812-1839 yillar

B) 1839-1872 yillar

C) 1872-1911 yillar

D) 1809-1873 yillar

12. Quyidagi ta’riflarning qaysi biri Qo‘qon shoiri Fazliyga tegishli?

A) U xalq ozodlikka va erkka chiqish uchun kurashmog‘i kerak, degan qat`iy qarorga kelgan

B) 1809-1874 yillarda yashagan

C) saroy shoirlarining boshlig‘i – “Malik ush-shuaro” nomini olgan

D) U 18mingdan ziyod misralik devonini avlodlarga meros qoldirgan

13. Oqmachit qal’asi qaysi xonlikka qarashli bo‘lgan?

A) Qo‘qon xonligi

B) Xiva xonligi

C) Buxoro amirligi

D) Toshkent bekligi

14. Tillashayx masjidi qaysi shaharda bunyod etilgan edi?
A) Qo‘qon B) Buxoro C) Xiva

D) Toshkent

15. 1865-yil tashkil qilingan Turkiston viloyati qaysi hudud tarkibiga kiritildi?

A) Turkiston general-gubernatorligi

B) Sirdaryo viloyati

C) Bevosita Rossiya imperiyasi

D) Orenburg general-gubernatorligi

16. 1868-yil tashkil qilingan Zarafshon okrugining markazi qaysi shahar bo‘lgan?

A) Samarqand B) Kattaqo‘rg‘on C) Buxoro

D) Qarshi

17. Turkiston general gubernatorligi tashkil qilingan paytda harbiy okrugdagi harbiylarning soni qancha bo‘lgan?

A) 30 mingB) 40 mingC) 50 ming

D) 25 ming

18. XIX asr o‘rtalarida Xiva xonligi aholisi soni qancha bo‘lgan?

A) 2 mln. ga yaqin

B) 1 mln. 300 ming

C) 800 ming

D) 1 mln.

19. Xiva xonligida mehtar lavozimi qanday vazifani bajargan?

A) xon farmonlarini aholiga o‘qibeshittirgan

B) xazina ishlari va xarajatlarini nazorat qilgan

C) bozordagi tosh-tarozining to‘g‘riligini tekshirgan

D) qo‘shinga qo‘mondonlik qilgan

20. Mirxondning “Ravzat us-safo” asarini o‘zbek tiliga tarjima qilgan allomalarni aniqlang.

A) Fazliy va Ahmad Donish

B) Munis va Ogahiy

C) Amiriy va Fazliy

D) Munis va Bayoniy

21. Bir yilda sodir bo‘lgan voqealarni bir-biri bilan muvofiq joylashtiring.

1

Qo‘qon xonligi tugatildi

A

Turkiston harbiy okrugi tuzildi

2

Turkiston general-gubernatorligi tuzildi

B

Farg‘ona viloyati tashkil topdi

3

“Manozir al-kavokib” asari yozildi

C

Gandimiyon shartnomasi imzolandi

4

Xiva xonligi bosib olindi

D

Toshkent bosib olindi

Javob: ________________

22. 1844 yil Buxoroga kelgan ingliz diplomatiyasi vakilini aniqlang?
Javob:________________

23. Toshkentga qarshi birinchi hujumni boshlagan generalni aniqlang.

Javob:________________

24. XIX asr ikkinchi yarmida Toshkentning nechta darvozasi bo‘lgan?

Javob:________________

25. “Majmuat ush-shuaro” tazkirasining muallifi kim?

Javob:________________

Test javoblari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

B

B

A

A

A

A

D

C

A

B

C

A

D

D

A

B

C

B

B

21.1-B, 2-A, 3-D, 4-C

22. mayor Volf

23. general Chernyayev

24. 12 ta

25. FazliyII - NAZORAT ISHI
Mavzu: XIX asr oxiri – XX asr boshida qoraqalpoqlar;

Jadidlar harakati, ularning dasturlari, ma’rifatchilik harakatlari.Maqsad:O‘quvchilarning qoraqalpoqlar hayoti, madaniyati ijtimoiy turmushi haqida olgan bilimlarini aniqlash;

Jadid allomalari faoliyati, ularning ma’rifatchilik harakatlari haqidagibilinlarini mustahkamlash.


Yozma ish:

I-variant.

1. Qoraqalpoqlar Turkiston general-gubernatorligi tarkibida.

2. Mahmudxo‘ja Behbudiyning ma’rifatparvarlik faoliyatiga baho bering.
II-variant.

1. Berdaq – qoraqalpoq xalqining buyuk shoiri va adibi.

2. Jadidchilik harakatining vujudga kelishi.


9-SINF

JAHON TARIXI
I - NAZORAT ISHI.
Nazorat ishini o‘tkazishdan maqsad:

- o‘quvchilarning tarixiy bilimlarini chuqurlashtirish;

- tarixiy xotira, tarixiy tafakkurini shakllantirish;

- o‘quvchilar bilimlaridagi bo‘shliqlarni aniqlash.

O‘tilganlarni takrorlash uchun “tarixiy diktant” o‘tkazish tavsiya qilinadi. Tarixiy diktant o‘tkazish quyidagicha bo‘lishi mumkin. Bunda nuqtalar o‘rniga to‘g‘ri javoblarni o‘quvchining o‘zi qo‘yishi kеrak bo‘ladi.


Fransiya-Prussiya urushi ... yilda boshlandi. ... taxtiga kimni o’tqizish masalasi – urushning boshlanishi uchun bahona bo’ldi. Bu paytda Germaniya imperatori ... bo’lib, u Fransiyadan kelgan elchi bilan gaplashishni xohlamagan va elchiga orqasini o’girib olgan. Bu holat tarixda ... deb nomlanadi.

Fransiya-Prussiya urushi natijasida Fransiya Germaniyaga ... frank tovon to’laydigan bo’ldi. Bundan tashqari, Fransiyaning ... va ... viloyatlari Germaniyaga berildi. Urushda Fransiya ... frank zarar ko’rdi.

Mamlakatda Uchinchi Respublika Konstitutsiyasi qabul qilingach, ... qo’shig’i mamlakat madhiyasi etib belgilandi. Buyuk frnsuz inqilobi boshlangan ... sanasi fransuz xalqining Milliy bayram kuni deb e’lon qilindi.

Fransuz kontrrazvedkasi mamlakat harbiy kuchlari haqida josus tomonidan Germaniyaga maxfiy ma’lumotlar yetkazib berilayotganligini aniqladi. Soxta hujjatlar va guvohliklar natijasida ... harbiy sud tomonidan josus deb topilib, ... jazosiga hukm qilindi. Aslida haqiqiy josus bosh shtab mayyori ... bo’lib chiqdi.

1881-yil Fransiya Sharqiy Afrikada joylashgan ... ni bosib oldi va bu bilan yangi muskamlakalarni bosib olishda dastlabki qadamni tashladi. Fransiya 1904-yil ... bilan ittifoq tuzdi.

Topshiriq javoblari: 1870, Ispaniya, Vilgelm I, Ems depashasi, 5 mlrd., Elzas, Lotaringiya, 13 milrd., “Marselyeza”, 14-iyul, A.Dreyfus, umrbod sugun, Estergazi, Tunis, Angliya.


II- NAZORAT ISHI
Maqsad:O‘quvchilarning XIX asr oxiri – XX asr boshida Germaniya va Angliya davlatlarining ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy holati haqidagi bilimlarini mustahkamlash hamda bilimlaridagi bo’shliqlarni aniqlash.
Yozma ish:

I-variant.

1. XIX asr oxirida Germaniya iqtisodiyotidagi taraqqiyot.

2. Angliya ichki siyosatida Irlandiya mojarosi.

3. Angliya va Rossiya munosabatlari.


II-variant.

1. Germaniya tashqi siyosatida “Dunyoni qayta bo’lish” ga da’vogarlik.

2. Germaniyaning birlashuvi va unda Otto Bismarkning xizmatlari.

3. Angliyada 1911-yilgi Parlament islohotlari.


III - NAZORAT ISHI
Nazorat ishini o‘tkazishdan maqsad:

- o‘quvchilarning tarixiy bilimlarini chuqurlashtirish;

- tarixiy xotira, tarixiy tafakkurini shakllantirish

- olgan bilimlaridan xulosalar chiqarishga o‘rgatish.

O‘qituvchi quyidagi testlar (20 ta javobi javobi yoziladigan) orqali nazorat ishini o‘tkazishi mumkin.

Testlar:
1. 1898-1901-yillarda Rossiya nima qazib olishda dunyoda birinchi o’rinni egalladi?

A) ko’mir B) neft C) temir

D) qo’rg’oshin

2. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Rossiya qora metallurgiyasida qanday yirik monopolistik tashkilot qaror topdi?

A) “Krovlya” B) “Produgol” C) “Prodmet”

D) “Truboprodaja”

3. Rossiya-Yaponiya urushi nechanchi yilda bo’lib o’tgan?

A) 1908-yil B) 1902-yil C) 1904-yil

D) 1907-yil

4. San-Stefano shartnomasi qaysi davlatlar o’rtasida imzolangan?

A) Angliya-Rossiya

B) Fransiya-Ispaniya

C) Turkiya - Avstriya-Vengriya

D) Rossiya-Turkiya

5. Avstro – Vengriya imperiyasini 1867 – 1918-yillarda qaysi sulola boshqargan.

A) Burbonlar

B) Gabsburglar

C) Lyuksemburglar

D) Tyudorlar

6. Avstro – Vengriya imperiyasining Avstriya qirolligi tarkibiga quyidagi qaysi hududlar kirgan.

1-Moraviya; 2-Slovakiya; 3- Transilvaniya; 4-Chexiya; 5-Galitsiya va Bukovina; 6-Xorvatiya; 7-Gersogovina.

A) 2,5,7 B) 1,2,6 C) 1,4,5

D) 2,3,6

7. Avstro – Vengriya imperiyasi tashkil etilgach, quyidagi qaysi 3 ta umumimperiya vazirligi tashkil etilgan?

A) Tashqi ishlar, Iqtisodiyot, Mudofaa ishlari

B) Ta`lim, Sog‘liqni saqlash, Madaniyat

C) Moliya, Harbiy va dengiz, Tashqi ishlar

D) Bojxona, Aloqa, Harbiy

8. Quyidagi qaysi voqea Italiyani to‘la birlashtirish yo‘lidagi oxirgi to‘siqni bartaraf etishga imkon berdi?

A) Italiya janubidagi Sitsiliya qirolligi quladi

B) Avstriya – Vengriyaga qarashli Toskana va Pyemont gersogliklarida hokimiyat italyanlarga o‘tdi

C) Italiya qiroli Viktor Emmanuel II o‘zini yagona hukmdor deb e`lon qildi

D) Fransiyaning Prussiya bilan urushda yengilishi

9. Bolgariyada xotira kuni qachon nishonlanadi.

A) 1-oktabrB) 1-dekabrC) 1-may

D) 1-iyun

10. Albaniya mustaqillikka qachon erishgan?

A) 1912- yil B) 1907- yil C) 1905- yil

D) 1917- yil

Test javoblari:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

C

D

B

C

C

D

D

AIV-NAZORAT ISHI
Nazorat ishini o‘tkazishdan maqsad:

- o‘quvchilarning tarixiy bilimlarini chuqurlashtirish;

- tarixiy xotira, tarixiy tafakkurini shakllantirish

- olgan bilimlaridan xulosalar chiqarishga o‘rgatish.

O‘qituvchi quyidagi testlar (20 ta javobi yoziladigan) orqali nazorat ishini o‘tkazishi mumkin.

Testlar:

1. Qachon Yaponiyada feodal zamindor samuraylar, dehqon, hunarmand va savdogar tabaqalari rasman teng huquqli deb e`lon qilindi?

J: ________________________

2. “Meydzi islohotlari” qaysi davlatda amalga oshirildi?

J: ________________________

3. Yaponiyada sanoat rijovlanishi davrida birinchi galda qaysi sanoat sohasi tez rivojlandi?

J: ________________________

4. 1889- yil 11- fevralda qabul qilingan Yaponiya Konstitutsiyasi qaysi davlat Konstitutsiya namunasi asosida tuzilgan.

J: ________________________

5. “Ixetuan” qo’zg’oloni qaysi davlat hududida ko’tarilgan?

J: ________________________

6. Bir davlat hukumati tomonidan ikkinchi davlat hukumati nomiga yuboriladigan yozma rasmiy hujjat qanday nomlanadi.

J: ________________________

7. Xitoycha “sinxay” so‘zi o‘zbek tilida qanday ma`noni anglatadi?

J: ________________________

8. Xitoyda Sin sulolasi (1644 – 1911) dan avval qaysi sulola hukmronlik qilgan?

J: ________________________

9. 1880- yilda “Kesari” (Sher) gazetasini kim tashkil etgan?

J: ________________________

10. Hindistonning Bombay shahrida muayyan dasturga ega siyosiy partiya – “Hindiston Milliy Kongressi” (HMK) qachon tuzilgan?

J: ________________________

11. O’zga davlat hududini bosib olish, o’z hukmronligini o’rnatish maqsadida shu davlat ichki ishlariga zo’rlik bilan aralashish nima deyiladi?

J: ________________________

12. “Xodo Hindistonni hech qachon xorijiy mamlakatlarga hadya qilgan emas”, deb kim aytgan edi?

J: ________________________

13. 1905-1911-yillarda qaysi davlatda inqilob bo’lib o’tdi?

J: ________________________

14. Afg’onistonning qaysi hukmdori davrida mamlakatda “yopiq” siyosat olib borilib, chet elliklar, ayniqsa, yevropaliklarning bu mamlakatga kirishi taqiqlandi?

J: ________________________

15. 1879-yilda Afg’oniston qaysi davlat bilan Gandamak shartnomasini imzoladi?

J: ________________________

16. “Yosh afg’onlar” harakatining rahbarini aniqlang.

J: ________________________

17. “Yosh afg’onlar” ruhida tarbiyalangan afg’on amirini aniqlang.

J: ________________________

18. Abdulhamid II hukmronligi davri Turkiyada qanday davr deb ataldi?

J: ________________________

19. XX asr boshida 3 kishidan iborat “Uchlik” boshqargan mamlakatni aniqlang.

J: ________________________

20. “U Xitoydagi milliy-ozodlik harakatining atoqli arbobi. Guanchjou yaqinida dehqon oilasida tavallud topgan. Gonkongda ingliz tibbiyot institutini tamomlagan”, ushbu ta’rif kim haqida?

J: ________________________

Test javoblari:

1) 1869

2) Yaponiyada

3) to’qimachilik

4) Prussiya

5) Xitoy


6) Nota

7) yil, bir yil

8) Min

9) Tilak


10) 1885- yil

11) Intervensiya

12) Tilak

13) Eronda

14) Amir Abdurahmon

15) Angliya

16) Muhammad Tarziy

17) Omonullaxon

18) “Zulm davri”

19) Turkiya20) Sun Yat Sen
Download 21.68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik