9-sinf jahon tarixiDownload 0,92 Mb.
Sana18.01.2022
Hajmi0,92 Mb.
#386835
Bog'liq
9 jahon musobaqa 9-may uchun TAYYOR[1]T elegram manzilimiz: gfa2018_admin Tuzuvchi: Latif Xushvaqtov; Mirkomil Allayorov

9-SINF JAHON TARIXI
1.Xitoydagi Sun Yet Sen boshchiligidagi “Ittifoq”qanday dasturlarni qabul qilgan?
1-Sin monarxiyasini ag’darish;

2-Yaponiyaga tovon to’lashni to’xtatish ;

3-Respublika ta’sis etish;

4-Tayvanni Xitoyga birlashtirish;

5-Xitoyda demokratik milliy davlat tuzish;

6- yerga egalik huquqini tenglashtirish;

7-Mustaqillikni tiklash;
A)1,3,5,6,7 B)2,4,5,7 C)1,3,6,7 D)2,3,5,6
2.Peterburgda “Ishchilar sinfini ozod qilish uchun kurash ittifoqi” tuzulgan vaqtda bo’lgan voqealarni toping?
1-Kushka shahri egallandi; 2-Argentina sotsial demokratik partiyasi tuzuldi; 3-Kuba xalqi qo’zg’olon ko’tardi; 4-Rentgen “X nurlar” kashf etdi; 5-Buyuk britaniya va AQSHda temiryo’ldan foydalinila boshlandi; 6-Sadi Karno o’ldirildi’ 7-italiya Efiopiyaga yutqazib qo’ydi 8-AMF tuzuldi
A) 1,2,7,8 B)2,3,4,5 C) 4,7 D)1,3,4,5
3.Qachon Italiya-Fransiya o’rtasida bitimi mzolanadi?
A)Shinfeyn partiyasi tuzulgan vaqtda
B)BuyukBritaniya Bur Respublikasini taslim qilgan vaqtda
C)Meksikada hosil bo’lmagan yilda
D)Med jamiyati tuzilgan yilda
4.Argentina iqtisodining og’ir ahvolga tushib qolishiga qaysi davlat bilan bo’lgan urush sabab bo’ldi ?

A) Paragvay B) Urugvay C) Meksika D) Peru

5. “ Umumiy elektr jamiyati” qaysi davlatda tuzilgan ?

A) Fransiya B) AQSh

C) B. Britaniya D) Germaniya

6.XX asr boshlarida qudratli dehqonlar harakati boshlangan davlatga tegishli malumotni toping ?

A)Mamlakat shimolidagi dehqonlar harakatining rahbari Emiliona Sapata 1911-yilda o’z agrar dasturini e’lon qildi.

B)Ushbu davlatda “Yer-suv ligasi” nomli tashkilot mavjuda edi

C)1895-yilda tuzulgan sotsialistik partiya

D)1917-yil demokratik ruhdagi konstitutsiya qabul qilindi.

7.Bir yilda sodir bo’lgan voqealarni belgilang ?

1.Serbiya-Usmonli urushida Usmonli davlati qo’li baland keldi.

2.Bosniya va Gersegovinada Usmonli davlati mustamlakachiliga qarshi qo’zg’olon boshlandi.

3.Yaponiya Janubiy Saxalin hisobiga Kuril orollarini Rossiyada ajratib oldi.

4.Yaponlar uchun Koreya ochiq mamlakat deb e’lon qilindi.

5.Rus olimi F.A.Lesh amyoba dizenteriyasini tug’diruvchi mikrobni aniqladi.

6.Elektrolit yo’li bilan aluminiy ajratib olindi.

7.Sudanda mustaqil mahdiylar davlati tuzildi.

A)1 , 4 , 6

B)2 , 4 , 5

C)2 , 3 , 5

D)4 , 5 , 6

8.To’g’ri malumotni belgilang ?

A)XIX asr ikkinchi yarmida Sharqiy Sudan Misr qaramog’ida edi.

B)XX asr boshida Buyuk Britaniya Bunora davlatini bosib oldi.

C)1885-yilda Shved olimi Arrenius elektrolitik dissotsiatsiya nazariyasini yaratdi.

D)1881-yili M.D.Kucherov gidratlanish reaksiyasini kashf etdi.

9.Kimning ijodi musiqa asarlarining ijtimoiy ahamiyatini yuksaklikka ko’tardi, murakkab musiqaviy mavzular bilan sodda xalq kuylarining uyg’unlashib ketishiga erisha oldi ?

A) R.Shtraus B) G. Maler

C) A. Skryabin D) S.V.Raxmaninov

10.Qayerga boshqa davlatlar bilan diplomatik aloqa o’rnatish huquqi berilgan ?

A) Vena B) Veneseula

C) Vatikan D) Venetsiya

11.Qaysi voqeadan so’ng Fransiyada inqiloblar davri nihoyasiga yetdi ?

A) Frankfurt sulhidan so’ng B) Parij kommunasi o’rnatilgandan so’ng

C) Tyer hukumati milliy gvardiyasini qurolsizlantirgandan so’ng

D) to’g’ri javob berilmagan

12.Turkiya moliyaviy bankrot deb e’lon qilingan yilda sodir bo’lgan voqeani belgilang?

A)Buyuk Britaniyada 54 soatlik ish vaqti belgilandi.

B)Argentinada imigratsiya va kolonizatsiya to’g’risidagi qonun qabul qilindi.

C)Zuluslar hukmdori Ketchvayo uch to’qnashuvda inglizlarning 20 ming qo’shini qirib tashladi.

D)F. Lyofler bo’g’ma tug’diruvchi mikrobni aniqladi.

13.Qaysi davlatda 1891-yildan boshlab yakshanba dam olish kuni e’lon qilindi?

A)AQSH B)Buyuk Britaniya C)Germaniya D)Fransiya


14.XX asr boshlarida qaysi davlatda diktatura hindulardan g`ayriqonuniy tortib olingan yerlarini qaytarib berishga va’da berilgan?
A) AQSH B) Argentina

C) Braziliya D) Meksika


15.Quyidagi qaysi partiya(lar) dasturida ta’lim sohasini dindan ajratish mazmunidagi talabi ham bo`lgan?
A) ASP va ASDP B) GSDP C) GSDP va FSP D) RSDRP va GSDP
16. Qaysi davlatda mavjud ikki partiya o’rtasidagi raqobat uchinchi partiyaning tuzilishiga imkon bermagan ?

A) AQSH B) B. Britaniya

C) Yaponiya D) Fransiya

17.Quyidagilarni muvofiq ravishda joylashtiring?


1) 1870-1914-yilllar 2) 1860-1910-yillar

3) 1900-1914-yilllar 4) 1906-1916-yillar


a) B.Britaniya harbiy xarajatlari 3 marta ko`paydi
b) AQSH da fermerlarn soni 3 marta ko`paydi
c) B.Britaniya vazirlarining 2/3 qismini eng sara bilim yurti bitiruvchilari tashkel etgan
d) AQSH ga 25 min kishi ko`chib keldi
A) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c B) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c
C) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c D) 1-b, 2-d, 3-c, 4-a
18.Qachon Lotin Amerkasiga AQSH kapitali kirib kela boshladi?
A) XIX asr oxiri B) XX asr boshi

C) XIX asr o`rtasi D) XIX asr boshi


19.1899-yilda AQSH davlat kotibi Xey qaysi davlatlarga ayni bir mazmunda nota yuborgan edi?
1) Ispaniya 2) Portugaliya 3) Rossiya

4) Avstriya 5) Fransiya 6) Germaniya

7) Yaponiya 8) B.Britaniya 9) Italiya
A) 1, 3, 5, 6, 7, 8 B) 3, 5, 6, 7, 8, 9

C) 2, 3, 4,5, 7, 8 D) 1, 3, 5, 7, 8, 9


20.Quyidagilardan qaysi voqea industrial davlatlarning o’z mustamlakalarini kengaytirishga intilishlarini yanada kuchaytirgan ?

A) qurollanish poygasi

B) manapoliyalarning vujudga kelishi

C) moliya oligarxiyasining qudratining oshishi

D) Hamma javob to’g’ri
21.Quyidagi qaysi davlatda mavjud hukumatning qulashi “ hokimiyat bian fuqarolarning o’zaro maanfatli kelishuv asosida yashashi zarurligini ko’rsatgan ?

A) mehnatkashlar respublikasi tuzilgan davlatda

B) 10 ta komissiya orqali boshqarilgan davlatda

C) davlat xazinasi va banklarni to’la nazoratga olaolmagan davlatda

D) Hamma javob to’g’ri
22. ” Buyuk irqlar quyi irqlarga nisbatan alohida huquqlarga ega “ deb ochiqcha aytgan shaxs davlati haqida to’g’ri bo’lmagan ma’lumotni toping

A) 1873-yilda qarzini to’lab bo’lgan davlat

B) XX asr boshlariga kelib mamlakatda siyosiy barqarorlik ta’minlangan davlat

C) Xotin-qizlarga saylov huquqi berilgan davlat

D) XIX asr so’nggi choragida iqtisodiy taraqqiyot sekinlashgan davlat

23.Budapeshtda qo’zg’olonga sabab bo’lgan omillarni toping?


1-Harbiylashtirish;2-Urushga tayyorgarlik ko’tarilayotganligiga3- milliy zulmga qarshi
A)1,2,3 B)1,2 C)2,3D)1,3
24.Xitoydagi 1914-yilgi Konstitutsiyagako’ra…
1-Yuan Shikay prezident sifatida cheklangan hokimiyatga ega bo’ldi;2-barcha fuqarolar tengligi;3-Mamlakatda harbiy diktatura o’rnatildi;4-Respublika o’rnatildi;5-Respublika boshqaruv muassasaalari tugatildi
A)1,2,3,4 B)1,3,4 C) 3,5 D)1,2,3,5
25.XIX asr oxirlarida Italiya oldida katta moliyaviy muammolar paydo bo’ldi. Bu qanday jarayonning oqibatida yuz berdi?

A) savdo floti hajmining kamayishi oqibatida mamlakat eksporti salohiyati pasayishi.

B) bo’lajak jahon urushi oldidan chetga capital chiqarish miqdori ortishi.

C) barcha mablag’lar sanoat ishlab chiqarishga yo’naltirilganligi.

D) Italiya ichki va tashqi qarzlari nihoyatda ko’payib ketganligi.

26.Quyidagi hududlarning Germaniya va Fransiya tomonidan bosib olinishi ketma-ketligini toping?


1.Mariana orollari 2.Togo va Kamerun 3.Marokash 4.Vetnam 5.Angra-Peken buxtasi 6) Zanzibar 7) Laos 8) Tunis
A) Germaniya-5, 3, 2, 6 Fransiya-8, 4, 7, 1
B) Germaniya-5, 1, 6, 2 Fransiya-8, 7, 3, 4
C) Germaniya-5, 2, 6 Fransiya-8, 1, 7, 4, 3
D) Germaniya-5, 2, 6, 1 Fransiya-8, 4, 7, 3
27.Quyidagi qaysi davlatda inqilobdan keyin ish tashlaganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish bekor qilindi?
A) Xitoy B) Eron C) Meksika D) Rossiya
28.Italiya Rimni bosib olishiga qarshi chiqgan papa kim ?

A) Piy IX B) Grigoriy IX

C) Bonifatsiy VIII D) papa bo’lmagan
29.Qachon Koreyada yapon tovarlari bojsiz sotila boshlandi?
A) 1895-yil B) 1910-yil C) 1876-yil D) 1905-yil
30. Qachon Avstriya-Vengriyada saylov tizimida islohot bo’lgan ?

A) 1884-y B) 1912-y C) 1889-y D) 1907-y

31. Quyidagilardan to`g`ri ma’lumotlarni belgilang.

1)1914-yilga kelib, Germaniyada sanoat ishlab chiqarishi 1871-yilga nisbatan 7 marta ko`paymadi 2)Germaniyada po`lat ishlab chiqarish 1912-yilda 17,6 mln. tonnaga yetdi 3)Fransiya eksportida ip-gazlama uchinchi o`rinni egalladi 4) Fransiya temir rudasi qazib chiqarish bo`yicha AQSH va Germaniyani ortda qoldirdi

5) “Shinfeyn” (Biz o’zimiz) partiyasi tamonidan mustaqil parlament tuzish tashviqoti olib borilgan; 6)AQSHda umumiy sanoat ishchilarining 2/3 qismi malakali ishchilar edi

A) 4,5,6 B)1,4,5,6 C)1,3,4,6 D)1,2,4,6

32.AQSHga makkajo’xori qayerdan olib

kelingan ?

A) Shim, Afrika B) Rossiya

C) Turkiston D) J. Amerika

33. Fransiyada Siyosiy reaksiya Dreyfus ishidan mamlakatda nima maqsadda foydalandi?

A)millatchilik va shovinistik kayfiyatni yanada avj oldirish uchun

B)milliy mustaqillikni mustahkamlash va demokratiyani shakllantirish

C)jahon urushini keltirib chiqarish maqsadida

D)monarxiyani tiklash maqsadida

34. Bir yilda sodir bo’lgan voqealarni toping.

1.Rossiyada agrar islohot natijasida dehqonlarni ko’chirish haqida farmon chiqarildi va Meksikada hosil bo’lmadi

2.AQSHda temiryo’llar faoliyatini tartibga soluvchi qonun qabul qilindi va tred-yunionlar tuzgan tashkilot Leyboristlar partiyasi deb atala boshlandi

3.Buyuk Britaniyada eng yirik ish tashlash ro’y berdi va Meksikada Madero prezidentlik lavozimini egalladi

4.Buenos-Ayresda milliy bank ochildi va AQSH Kongressi Janubdagi sobiq isyonchilarga umumiy afv berish to’g’risida qonun qabul qildi

5.Britaniya o’z qirolichasi Viktoriyani Hindiston imperatori deb e’lon qildi va Bosniya va Gersegovinada Turkiya bosqinchiligiga qarshi qo’zg’olon ko’tariilgan vaqtdan bir yil o’tib

A)2,3,4 B)1,2,3 C)2,4,5 D) 3,5

35. Quyidagilarni moslashtiring !

1) Griss , 2) Grinyar 3) Arrenius, 4) Kucherov 5) T.Shvan 6) L.Paster, 7)Eber 8)Lyofler,

9) Virxov 10) Lesh 11) Maksvell 12) R.Kox 13) Mechnikov

a) barcha organizmlar hujayralardan iborat degan shaxs, b)amyoba dizentiriyasi, c) organizmlarni mikroblardan himoya qilish haqidagi ta’limotni, d) immunitet haqidagi fanni yaratgan, e) ichterlama, f) xilma-xil organic moddalarni sintez qilish usulni, k) elektromagnit to’lqinlari haqida nazariyasini yartagan, g) xozirgi zamon patalogik anatomiya asoslarini yaratgan, L) sil kasalligini keltirib chiqaruvchi batsillani kashf qildi, h) bo’g’ma to’g’diruvchi mikrobni kashf qilgan x) diazotlash reaksiyasini kashf qildi n) gidratlanish reaksiyasi, m) elektrolitik dissitsiatsiya nazariyasini yaratgan


A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-f, 5-g, 6-d, 7-a, 8-r, 9-j, 10-s, 11-x, 12-n, 13-m

B) 1-x, 2-f, 3-m, 4-n, 5-a, 6-d, 7-e, 8-h, 9-g, 10-b, 11-k, 12-L, 13-c

C) 1-a, 2-b, 3-c, 4-m-5-n, 6-d, 7-g, 8-h, 9-j, 10-b, 11-c, 12-L, 13-a

D) 1-x, 2-f, 3-m, 4-a, 5-n, 6-d, 7-h, 8-e, 9-g, 10-b, 11-L, 12-k, 13-c

36. Fransiya 1891-1896-yillar oralig`ida qaysi hududlarni bosib olgan?
1)Senegal 2)Marokash 3)Madagaskar 4)Givineya 5)Gambiya 6)Laos 7)Mavritaniya
A)1,3,4,7 B)1,2,4,6,5

C)1,3,4,6,7 D)1,3,4,5,6


37. Buyuk markaziy Amerika Respublikasi qaysi davlatlar?
A)Gonduras, Salvador, Nikaragua
B)Gonduras, Gvatemalla, Salvador
C) To’g’ri javob yo’q
D)Salvador, Gvatemala,Gavai
38. Qaysi davlatda qonunlarni shariatga muvofiqligini 5 nafar ulamo tekshiradi?
A)Turkiya B)Afg’oniston C)Eron D)To`g`rijavobyo`q
39. Quyidagi asarlardan qaysilari feodal qoldiqlarga qarshi, milliy qadriyatlarni asrashga, xorijning ma’naviy ta’siriga qarshi qaratilgan?

A) “Bizning chinovniklar”, “Olovli ustun”, “Yigirma yil ichida”

B) “Qahrli dengizdagi gullar”, “Kurosivo”, “Lao San sayohati”

C) “Jerminal”, “Tor-mor”, “Rugan-Makkarlar”

D) “Olovli ustun”, “Kurosivo”, “Yashamagan yaxshi”

40. XIX asr oxiri XX asr boshlarida AQSH qaysi davlatlarga asoratli shartlar bilan qarzlar berdi?

1) Gvatemala 2) Kuba 3)Nikaragua 4)Peurto-Rika

5) Kosta-Rika 6) Flippin 7) Gavaya

A) 1,2,3,5 B) 1,3,4,7

C) 1,3,5 D) 1,3,5,6,7

41. Rossiya bosib olgan O’rta Osiyo hududi va Afgoniston o’rtasidagi chegaraning Pomirdan o’tishi haqidagi shartnoma imzolangan yili quyidagi qaysi voqea bo’lib o’tmagan?

A) Braziliya Braziliya Qo’shma Shtatlari deb ataladigan bo’ldi

B) Fransiya va Rossiya o’zaro yaqinlashishiga majbur etgan voqea yuz berdi

C) Germaniyada yakshanba dam olish kuni deb e’lon qiindi

D) “Qirol Prussiya ustida, Prussiya Germaniya ustida, Germaniya dunyo ustida” degan shior e’lon qilindi

42. Yalpi harbiy xizmat haqida qonun qabul qilingan davlat tarixiga oid noto'g'ri bo'lmagan malumotni toping?

A) Iqtisodiy islohatlar burjuaziyaning o'sishiga va siyosiy jihatdan kuchayishiga sabab bo'lgan

B) Aholi jonboshiga daromad taqsimoti darajasi bo'yicha G'arbiy Yevropada eng oxirgi o'rinda turgan.

C) Aholisining turmush darajasi G'arbiy Yevropa davlatlariga nisbatan juda past edi

D) JanubiyAfrikada bosib olgan barcha hududlarni yagona birlikka-Janubiy Afrika Ittifoqiga birlashtirgan.

43. Ixetuan xalq qo’zg’aloni bostirilgan vaqtda bo’lgan voqeani toping ?

A) 1 milliard dollarga kapitalga ega bo’lgan trest tashkil topgan vaqtda

B) D.L. Jorj tanqid qilgan partiya tuzilgan vaqtda

C) Jolitti hokimiyatga kelgan vaqtda

D) to’g’ri javob berilmagan

44. Qachon Tayvan orolida respublika e’lon qilindi ?

A) 1510-yilda Ispanlar tomonidan bosib olingan davlatda miliy ozodlik harakatlari boshlangan vaqtda

B) “ Mehnatni ozod qilish” tashkiloti tuzilgan vaqtda

C) O’qishni va yozishni bilganlarga saylov huquqini bergan davlatda konstitutsiya qabul qilingan vaqtda

D) to’g’ri javob berilmagan

45. Peturburg va Vladivastok temir yo’lining uzinligi qancha ?

A) 3 ming km B) 6 ming km

C) 9 ming km D) 12 ming km

46.Yaponiya qachon Xitoydan Lyaodun orolini ijaraga olgan ?

A) Somoniseki sulhi imzolangan vaqtda

B) Rossiya sotsial demokratik partiyasi tuzilgan vaqtda

C) A va B javoblar to’g’ri

D) To’g’ri javob berilmagan

47. Yaponiya Port-Arturga qaysi kuni hujum qilgan ?

A) 23-avgust B) 27-yanvar

C) 1-aprel D) 4-iyun

48. Adabiyotni badiiy yangilashda inqilob yasagan narsa nima ?

A) Impressionizm B) dekadentlik

C) tanqidiy realizm D) Naturalizm

49. Kimning ijodi kambag’allarning og’ir ahvoliga chuqur hamdardlik ruhi bilan sug’orilgan ?

A) Lu Sin B) Naoe Kinosito C) V.Gyugo D) Tolstoy

50. Dekartning ta’limotiga qarshi chiqgan shaxs tug’ilgan hudud haqida to’g’ri bo’lmagan ma’lumotni toping ?

A) “Salomeya” asari yozgan shaxs tug’ilgan oila

B) Betxovencha an’ani davom ettirgan shaxs tug’ilgan hudud

C) Galitsiya tarkibida bo’lgan davlat

D) Simsiz telegrafni kashf qilgan shaxs tug’ilgan hudud

51. “ Oq tanli kishining burch va anduhi “ asari kimniki ?

A) O. Shpengler B) Z. Freyd C) R. Kipling D) Skryabin

52. 1843-1910-yillarda yashagan shaxs kim ?

A) R. Kox B) K. Eber C) V. Rentgent D) t j y

53.Siyraklashtirilgan havodagi katod nurlari qachon kashf etilgan ?

A) 1897-y B) 1870-y C) 1888-y D) 1904-y

54. Qanday omil Yaponiyani Uzoq sharqda ustonlikka ega bo’lishiga imkon berdi?

A) Kareyani bosib olgandan so’ng

B) Rassiya ustida qozonilgan g’abasi tufayli

C) Pxenyan yonidagi g’alabadan so’ng

D) To’g’ri javob yuq

55. Quyidagilardan qaysi hududlarda demokratik erkinlik talab qilib namoyish bo’lib o’tadi?

A) Budapeshtda, Maskvada

B) Bambeyda, Tabrizda

C) Venada, Versalda

D) Venada, Peterburgda

56. Dinning ommani uyushtiruvchi kuch ekanligiga katta baho bergan shaxsga tegishli ma’lumotni top

A) Kantonda ta’lim olgan

B) Radikal oqimga boshchilik qilgan

C) “Ixetuan” harakati boshlig’i

D) 20 jildlik asar muallifi

57. Davlat mehnat va capital o’rtasida hakam vazifasini bajarishi kerak deb hisoblagan shaxsga tegishli ma’lumotni toping

A) Trestlarga qarshi qonun qabul qilgan

B) Tungi smenada ayollar va bolalarni ishlashini taqiqlagan

C) Bojxona tariff stavkasini 10 foizga kamaytirgan

D) Uning davri zulm davri nomini olgan

58. Gandamak shartnomasini imzolagan Afg’oniston amirini aniqlang?

A) Sheralixon B)Abdurahmon

C) Ayyubxon D)Yoqubxon

59. .Meksikada demokratik ruhdagi konstitutsiya qabul qilindi?

A) 1910-yil B) 1917-yil

C) 1914-yil D) 1913-yil

60. Qaysi AQSh prezidenti davrida bojxona tariflari to‘g‘risida yangi qonun qabul qilingan?

A) V.Vilson B) V.G.Taft

C) T.Ruzvelt D) Ch.Artur

61. Avstriya –Vengriyada nechta umum imperiya vazirligi tashkil etilgan edi?

A) l ta B) 2 ta C) 3 ta D) 5 ta

62. Qaysi davlat Nil daryosi boshlanish havzalarini ilmiy o’rganish bahonasi bilan yevropaliklar tomonidan ochilgan?

A) Bunoro B) Kongo

C) Buganda D) Uganda

63. Kimning ijodi hayotbaxshligi, insonparvarligi, go’zalligi bilan ajralib turadi?

A) Qariyalar uyida asarini yozgan shaxs

B) 3 yoshidan boshlab musiqa urgana boshlagan shaxsning ijodini qayta tiklagan shaxs

C) kambag’allarning og’ir ahvoliga chuqur hamdardlik ruhi bilan sug’orilgan ijodkor ijodida D) U butunlay eshitish qobiliyatini yuqotgan shaxs ijodini qayta tiklagan shaxs

64. Brest shartnomasiga ko’ra qayerlarning mustaqilligi kafolatlangan ?

A) Polsha va Boltiq bo’yi

B) Ukraina va Finlandiya

C) Polsha va Ukraina

D) Boltiqbo’yi va Finlandiya

65. Germaniya diplomatiyasining katta mag’lubiyati bo’lgan voqea qaysi ?

A) Ipr jangida protivagazning foydalanishi

B) Ognemyotning qo’llanilishi

C) Yashin tezligida g’alaba rejasining barbod bo’lishi

D) 1915-yil aprelidagi London shartnomasi

66. Kireanika xozirgi qayer ?

A) Misr B) Sudan C) Liviya D) Efiopiya

67. Quyidagi berilgan variantlardan qaysi biri ANTANTA manfaatlariga zid bo’lgan ?

A) Germaniyaning panturk va panislomizmni qo’llashi

B) Uchlar ittifoqining tuzilishi

C) Uchlarga Bolgariyaning qo’shilishi

D) Hamma javob to’g’ri

68. “ Yosh usmonlilar harakatini “ kimlar qo’llab quvatlagan ?

A) millatparvar ziyolilar, savdogarlar, boy fermerlar

B) ilg’or fikrli amaldorlar, askarlar, dehqonlar

C) zobitlar, oddiy xalq, yarim ozod kishilar

D) zobitlar, ilg’or fikrli amaldorlar, millatparvar ziyolilar

69. Minbao gazetasi qachon chiqarila boshladi ?

A) 1905-y sentabr B) 1950-y avgust

C) 1905-y noyabr D) 1905-y aprel

70. Qaysi davlatda iqtisodiy islohot burjuaziyaning o’sishiga va siyosiy jihatdan kuchayishiga sabab bo’lgan ?

A) Yaponiya B) Hindiston C) Xitoy D) Eron

71. Ilk o'rta asrlarda Slavyanlar arpa va tariq yetishtiradi degan shaxs nomi bilan aytiladigan orol XIX asrda qaysi davlatning mustamlakasi bo'lgan

A) Fransiya B) Italiya C) Britaniya D) Turkiya

72. Kimning butun ijodi milliy mustaqillika otashin chaqiriqdan iborat edi?

A} U yashagan davlat XIX asrda dunyo bozoriga katta miqdorda sanoat va qishloq xo’jaligi mollari chiqara boshlagan?

B} U yashagan davlatda XX asr boshiga kelib ishlab chiqarish sanoati yo’q, qoloq davlat edi?

C) U yashagan davlatda XIX asr oxirida ilk sanoat korxonasi qurildi?

D} U yashagan davlat kongressida liberal pomeshchikilar, savdo-sanoat kapitali vakillari hamda milliy ziyolarni birlashtirgan?

73. Yaponiyaga qaysi davlatlar harbiy ekspeditsiyalar uyushtirdilar?

A} Brtaniya, Rossiya va Fransiya

B} AQSH, Fransiya va Rossiya

C} Fransiya, Brtaniya va Italiya

D) Brataniya, Fransiya va AQSH

74. Serbiya va Usmonli davlati o’rtasida qachon tinchlik sulhi tuzilgan?

A} 1878 B} 1877 C} 1876 D} 1875

75. Adabiyotni badiiy yangilishda inqilob yasagan hodisa?

A} bunda hukmron tabaqalar manfaatga emas, xalq manfaatlarini va kelajakgiga xizmat qilluvchi manosini beruvchi atama

B} Rossiyada revolutsiyaga qadar shahar aholisining turli toifalar -mayda savdogarlar , hunarmandlar kabi toifalarni manosini beruvchi atama

C} Tannazulga yuz tutishlik, umidsizlik kayfiyati ,hayotdan bezishlikni o’zida aks etiruvchi oqim manosini beruvchi atama

D} O’sha davr hayotini o’tkir badiiy bo’yoqlarda tasvirlagan bir guruh san’atkorlar manosini beruvchi atama

76. Qachondan boshlab harbiy soha va iqtisod o’rtasida bog’lanish chuqurlashdi?

A} Telefon rivojlangan paytdan boshlab

B} Huquqshunoslar ajralib chiqa boshlagan paytdan boshlab

C} Fransiyaning mustamlakachilik siyosati yo’nalishi o’zgardi

D} Birinchi mikrozarra – electron kashf etilgan paytdan boshlab

77. XIX asrning 70 yillarida quyidagi qaysi davlatlarda ( Deputatlar palatasi va Senat) tashkil qilingan?

1.Bolgariya 2. Fransiya 3. Germaniya 4. Italiya 5. Turkiya 6. Rossiya

A} 1,3,5 B} 2,4,5 C} 2,4,6 D} 1,2,4

78. Yerga asosan yirik zamindorlar egalik qilishi saqlanib qoldi. Buning ustiga yerdan foydalanishning qoloq shakli hukm surardi. Zamindorlar yerning katta qismi mayda uchastkalarga bo’linib, juda og’ir shartlar ( hosilning 3\4 qismini to’lash sharti bn ) dehqonlarga ijaraga berilgan ushbu tariff keltirilgan sabablar bo’lgan davlat haqida aytilgan tug’ri hukmni toping?

A} Bu davlatda monopolistic kapitalizm feudal-monarxiya qoldiqlari bilan chirmashib ketgan

B) Bu davlat dehqonchiligida agrotexnika madaniyati past bo’lgan bor yo’gi sug’orish inshooatlari 20 foizni yerni sug’organ

C} Bu davlat XIX asr oxirida qoloq , yarimfeodal davlat bo’lgan

D} Germaniya diplomatiyasing katta mag’lubiyatiga sabab bo’lgan davlat

79. Qachon Fransiya Madakaskarga qarshi urush e’lon qildi?

A) Sudanda mustaqil mahidiylar davlati tuzildi

B} Aduada jang bo’ldi

C} ,, Ishchilar sinfini ozod qilish uchun kurash ittifoqi tuzildi ‘’

D} Hind okeanining g’arbidagi , Afrikaning janubi-sharqidagi qirg’oqdagi davlatga qarshi urush boshlandi

80. Zanzibar arab sultonligi qaysi davlatlar tomonidan bo’lib olindi?

A) Germaniya Fransiya Angliya

B) Angiliya va Fransiya va Belgiya

C) Brtaniya , Fransiya va Italiya

D) Fransiya, Gollandiya va Germaniya

81. Quyidagi shaxs haqida to’g’ri ma’lumotni toping ?

A) yarim podsho B) temir kansler C) temir parda D) xalaskor

82. Quyidagi shaxs qaysi davlatda ?

A) Argentina B) Chili C) Meksika D) Braziliya

83. Quyidagi shaxs kim ?

A) X. Vitboy B) S. Bolivar C) S.Ture D) M. Lyuter King

84. Quyidagi ixtiro qachon kashf qilingan ?


A) Avstriya-Vengriyada saylov to’g’risida qonun qabul qilinga vaqtda

B) sil kasalligiga qarshi batsillani topgan shaxs vafot etgan etgan vaqtda

C) mamlakatda ichki nizo natijasida kuchsizlantirgan davlat vujudga kelgan vaqtda

D) t j y

85. Quyidagi shaxs kim ?


A) R. Kox B) V. Rentgen C) Mendeleyiv D) t j y

86. Quyidagi xarita qaysi davlatning asosiy yo’nalishlari ?

A) AQSH B) B.Britaniya C) Germaniya D) Fransiya

87. 1864-1874-yillarda B.Britaniyani boshqargan shaxs kim ?

A) Gladston B) Dizraelli C) D.L.Jorj D) Parnel

88. Quyidagilardan nemis bankiri kim ?

A) Simens B) Daues C) Sushan D) Gitler

89.Qaysi davlat ichki siyosatining o’ziga xos xususiyati ko’ppartiyaviylikka asoslangan edi ?

A) Fransiya B) AQSH C) B.Britaniya D) Italiya

90. Vaqf mulkini qisman davlatga o’tkazdi, yagona pul birligi, mamlakat uchun bir xil tosh-tarozi va uzunlik o’lchovlari joriy qilindi” quyidagi islohot qaysi davlatda ?

A) Eron B) Afg’oniston C) Hindiston D) Xitoy
Tel: +998 93 331 12 18; +998 99 946 56 98

Download 0,92 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish