1 Sinf rahbarining faoliyati samaradorligini oshirishga imkon beruvchi me’yoriy hujjat qachon taqdim etildi?Download 91.73 Kb.
Sana15.07.2021
Hajmi91.73 Kb.

1 Sinf rahbarining faoliyati samaradorligini oshirishga imkon beruvchi me’yoriy hujjat qachon taqdim etildi?

A) 2006-yil 3- yanvar *B) 2007-yil 20- yanvar

C) 2008-yil 20-sentabr

D) 2009-yil 1-avgust

2 1998-yil qanday yil deb e’lon qilingan ?

A) “sog’lom avlod yili”

*B) ”oila yili”

C) “Inson manfaatlari yili”

D) “Amir Temur yili”

3 “Ijtimoiy - ma’naviy muhitni yanada sog’lomlashtirish , diniy aqidaparastlikning oldini olish chora-tadbirlari to’g’risida” gi qaror qachon qabul qilindi?

A) 1999-yli

B) 2000-yil *C) 1998-yil D) 1995-yil

4 Farobiy har bir kishining qaysi hislatiga qarab talim- tarbiyani 2 hil usul bilan berish mumkin deb aytadi?

*A) Fe’l atvoriga qarab

B) Yoshiga qarab

C) Ko’rinishiga qarab

D) Bilimiga qarab

5 “Farzand qanchalik bilimli, aqlli, xushli bo’lsa, ota - onaning yuzi shunchalik yorug’ bo’ladi” deb qaysi asarda keltirilgan?

A) “ Qobusnoma ”

B) “Devoni lug’ati Tuk”

*C) ”qutadg’u bilik”

D) “Hibbat -ul haqoyiq “

6 Sa’diy SHeroziy tarbiyani nechi asosiy guruhga bo’ladi?

A) 2 *B) 3

C) 4D) 5

7 “Mutoola” so’zining ma’nosi?

*A) o’qish

B) Tushinish

C) Yodlash

D) Kuzatish

8 “Kitoblar tafakkur durdonalarini avloddan-avlodga eltuvchi aql kemalaridir” deb kim aytgan?

A) Gekkil

B) N Dunbadze *C) Frans Bekon

D) Chingiz Aytmatov

9 Amerika ta’lim tizimida bolani nechi yoshga qadar ixtisoslashtirishga harakat qilinadi va kitob tanlab beradi?

*A) 12-yoshgacha

B) 11-yoshgacha

C) 7- yoshgacha

D) 14-yoshgacha

10 Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlintirish . kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ’ib qilish komissiyasini tuzish to’g’risidagi qonun qachon qabul qilindi?

A) 2014-yil 5- may *B) 2017-yil 13- yanvar C) 2017-yil 6- dekabir

D) 2018-yil 1- mart

11 Yaponiya ta’limining shakillanishi nechinchi yilda boshlangan?

p

B) 1999-2000-yillardaC) 1888-1889-yillarda

D) 1735-1768-yillarda

12 “Eng dahshatli qullik - bu fikr qaramligi va tafakkur qaramligi” kimga tegishli?

*A) I.A.Karimov

B) Beruniy

C) Farobiy

D) Usheniskiy

13 Yaponiyaning “Ta’lim haqidagi qonuni” qachon qabul qilingan?

A) 1876-yil

B) 1889-yil *C) 1872-yil D) 1874-yil

14 Yaponiyada o’quv yili nechi kun?

A) 230 *B)240

C) 270

D) 280


15 Germaniyada majburiy ta’lim nechi yoshgacha?

A) 6 yoshdan 20 yoshgach

B) 7 yoshdan 18 yoshgacha *C) 6 yoshdan 18 yoshgacha D) 5 yoshdan 17 yoshgacha

16 Ozbekistonda uzliksiz ta’lim tizimi necha bosqichda olib boriladi?


A) 6


B) 8 *C) 7 D) 5

17 Afrika davlatlarida maktab ta’limining davomiyligi minimal daraja nechi yildan kam?

A) 5

B) 9


C) 6 *D) 4

18 Maktab ta’limining davomiyligi eng pastligi qaysi davlatda ,ya’ni 2,1 yil?

*A) Nigeriya

B) Yaponiya

C) Germaniya

D) Italiya

19 Maktabni”Jamiyatni harakatlantiruvchi kuch deb ” hisoblagan kim?

*A) Mitteran

B) Techcherni

C) Reyganni

D) Gekkil

20 Gomogenlar bu-—

A) Matematika va gumanitar yo’nalishda ish olib borsa bo’ladigan o’quvchilar *B) Tabiiy turkumdagi fanlarni o’zlashtira oladigan o’quvchilar

C) Hotirasi past o’quvchilar

D) Eng faol o’quvchilar

21 Gegeronlar bu

A) Tabiiy yo’nalishdagi fanlarni to’liq o’zlashtiradigan o’quvchilar

*B) barcha fanlarni to’lliq o’zlashtiradigan o’quvchilar

C) Barcha fanlarni har hil saviyada o’zlashtiradigan o’quvchilar

D) To’g’ri javob yo’q

22 AQSH da “Merit” dasturi asosida har yili yuqori sinflar va kollejlarda eng qobiliyatli nechta bolalar tanlab olinadi?

A) 500 ming *B) 600 ming

C) 400 ming

D) 300 ming

23 AQSH da nechinchi sinfgacha boshlang’ich maktablar hisooblanadi?

A) 1-5-sinflar

B) 1-7- sinfla *C) 1-8-siflar D) 1-4- sinflar

24 AQSH da majburiy ta’lim nechi yoshgacha davom etadi?

A) 15

B) 14


C) 13 *D) 16

25 Tehnalogiya bu ?

A) San’at

B) Mahorat

C) Usul

*D) san’at , mahorat

26 Qiyoslash tehnalogiyasi necha bo’limdan iborat?

*A) 2ta


B) 3ta

C) 4ta


D) 5ta

27 Yaponiya boshlang’ich ta’limni majburiy qilib nechinchi yilda belgiladi?

A) 1907-yil *B) 1908-yil

C) 1905-yil

D) 1906- yil

28 Psihologlarning ta’kidlashicha inson bilimlarning 70% ini nechi yoshgacha o’zlashtiradi?

A) 5

B) 6 *C) 7 D) 829 Yaponiyada oliy ta’lim tizimi nechi turga bo’linadi?

*A) 4


B) 3

C) 2D) 5


30 Paradigma bu ?

A) Na’muna

B) O’rnak *C) Jarayon

D) Na’muna ,o’rnak

31 AQSH da o’qish kuni qancha ?

A) 250 kun *B) 300 kun

C) 320 kun

D) 200 kun

32 Sharqda “Muallimi soniy ” nomi bilan mashhur bo’lgan alloma kim?

*A) Farobiy

B) Farg’oniy

C) G’ijdivoniy

D) Jomiy

33 Ibn Sino bola tarbiyasini nimadan boshlash lozim daeb aytgan?

A) Oiladan *B) Ilm tanlashdan

C) O’qishni o’rganishdan

D) Ahloq o’rgatishdan

34 O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risidagi” qonuni qachon qabul qilingan?

*A) 1997-yil 29-avgust

B) 1997-yil 27- dekabir

C) 200-yil 1- sentabr

D) 2001-yil 20- avgust

35 Innovatsiya bu ?

A) Yaratish

B) Yangilik

C) Qoida


*D) yangidan kiritilgan tushunchalar tartib qoidalar , tehnalogiyalar va yangiliklar

36 Analitik metod bu ?

*A) Tahlil qilishga qaratilgan ta’lim metodi

B) Ilmiy tadqiqod metodi

C) Ahborotni hosil qilish metodi

D) Faol hamkorlik metodi

37 Olimlar pedagogik mahoratni nechi turga ajratadi?

A) 2 *B) 3

C) 5D) 6

38 Pedagogik mahoratning birinchi bosqichida o’qituvchi qanday aloqani qo’llaydi?

A) To’g’ri aloqa *B) Teskari aloqa

C) O’zaro aloqa

D) Jamoaviy aloqa

39 Pedagogik mahoratning uchinchi bosqichi nima deb ataladi?

A) Optimistlik

B) Egaristlik *C) everistlik D) Tendensiya

40 O’qituvchining eng yuqori darajadagi ijodkorligi uning to’liq mustaqil faoliyatida nomoyon bo’ladi degan fikr muallifi kim?

A) Podimova *B) Mavlonova

C) Gnatko

D) Chehov

41 Kreativlik mehanizmi nechi turga bo’linadi?

A) 5


B) 4

C) 6 *D) 2

42 Uning hayot yo’li davomida rivojlanishning o’ziga hos shakli bo’lib mahsus olib boriladigan tarbiyaviy ta’sir natijasi bu

*A) shahsning shakllanishi

B) Bola hulq atvori

C) Bola tarbiyasi

D) O’quvchining bilim olishi

43 Dunyoga kelgan go’dak nima deb ataladi?


A) Chaqaloq

B) Go’dak

C) Bola *D) Individ

44 “Individ ” so’zi qaysi tildan olingan?

A) Ingilizcha

B) Fransuzcha *C) Lotincha D) Nemischa

45 Individ so’zining ma’nosi?

A) Chaqaloq *B) bo’linmas

C) Bola


D) Nemischa

46 Biologik turga bo’linuvchi alohida tirik mavjudot ?

A) Odam *B) Individ

C) O’simlk

D) Hayvon

47 Shahs tushunchasining ma’nosi?

*A) Ijtimoiy hususiyatlar

B) Aqliy hususiyatlar

C) Kamolga yetgan inson

D) Tirik mavjudot

48 Ta’lim to’g’risidagi qonun qachon qabul qilingan?

*A) 1997-yil 29-avgust B) 1998-yil 25-avgust

C) 1999-yil 29-avgust

D) 2000-yil 29-avgust

49 Kadrlar tayyorlash milliy dasturining bosh maqsadi?

*A) Yuqori malakali kadrlar tayyorlash

B) Zamon talabiga mos kadr tayyorlash

C) Kamchilikdan holi bo’lgan mutahasis tayyorlash

D) Kadrlarni malakasini oshirish

50 Maktabdan tashqari talim muassasalarini tashkil qilish haqida “Talim togrisidagi qonunning” qaysi moddasida qayd etilgan?

*A) 10

B) 20


C) 19D) 30

51 Maktabdan tashqari muassasalarining tadbirlarida har yili qancha yoshlar ishtirok etadi?

A) 2 ming *B) 5ming

C) 10 ming

D) 7 ming

52 ”Boshlangich talimda innovatsiya” va “Boshlangich talim pedagogikasi integratsiyasi innovatsiyasi” qollanmalari muallifi?

A) V M Morozov

B) N V Kuzmina

C) L A Zimnaya *D) R A Mavlonova

53 Sinf rahbari faoliyatini samaradorligini oshirish

*A) 2007-yil 20-yanvar

B) 2009-yil 10-aprel

C) 2010-yil 5-may

D) 2005-yil 7-noyabr

54 ”Bolalarga jonim fido” asari muallifi kim?

*A) V A Suxomlinskiy

B) R A Mavolova

C) N V Kuzmina

D) Ibn Sino

55 ”Usul”atamasi qaysi tildan olingan?

A) Ingliz

B) Arab


C) Fransuz *D) Yunoncha

56 Sinflarda ota-onalar birlashmasi necha kishidan iborat boladi?

A) 7 kishi

B) 10 kishi *C) 5 kishi D) 8 kishi

57 ”Madaniyat”sozi qaysi so’zdan olingan?

*A) Arab


B) Fors

C) Uyg’ur

D) O’zbek

58 Jamiyatning ishlab chiqarish ,ijtimoiy hayotda va ma’naviyatda qo’lga kiritgan yutuqlari majmui bu....

A) Ma’naviyat *B) Madaniyat

C) Bilim


D) Dunyoqarash

59 ”Oila,mahalla,o’quv bilim yurti hamkorligi to’g’risi”dagi Qaror qachon qabul qilindi?


*A) 1993-yil

B) 2000-yil

C) 2010-yil

D) 2008-yil

60 O’bekistonda nechanchi yil “Oila yili”deb e’lon qilingan?

A) 2009-yil

B) 1999-yil *C) 1998-yil D) 1995-yil

61 O’zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 1998-yil 26- martdagi 130- sonli qarori bu

A) Ta’lim to’g’risidagi qonun

*B) Ijtimoiy - ma’naviy muhitini yanada sog’lomlashtirish diniy aqidaparastlikni oldini olish chora tadbirlar to’g’risda

C) Kadrlar tayyorlash milliy dasturi

D) Diniy bag’rikenglik to’g’risida

62 Voyaga yetmagan shahslarning ota- onalari yoki qonuniy vakillari shahsning qonuniy huquqlari va manfaatlarini himoya qilishlari shart “ ta’lim to’g’risidagi qonunning ” nechinchi moddasi?

*A) 30-modda

B) 20-modda

C) 10- modda

D) 40- modda

63 “Tarbiya san’ati -shunday hususiyatga egaki , deyarli barchaga tanish va tushunarli ba’zilarga esa juda oson ish bo’lib tuyiladi” fikri muallifi kim?

A) R.A.Mavlonova *B) L.A.Zimoya

C) V.A.Suhamliviskiy

D) K.D.Ushiniskiy

64 “Tafakkur” so’zi qaysi tildan olingan

*A) Arab


B) Fors

C) Lotin


D) Yunoncha

65 Eng dahshatli qullik - “bu fikr qaramligi tafakkur qulligi” fikri muallifi?

*A) I .A Karimov

B) Komeniskiy

C) Usheniskiy

D) SH.M.Mirziyoyev

66 Halqimiz tayanchi ajdodlarimiz qoldirgan ma’naviy me’rosining o’zi bir xazina, bu hazinzdan oqilona foydalanishimiz kerak fikri muallifi kim?

A) Sh.M. Mirziyoyev *B) I.A.Karimov

C) Usheniskiy

D) Komeniskiy

67 “Kadilar tayyorlash milliy dasturi” va “ Ta’lim to’g’risidagi” qonunlar kimning tashabbusi bilan ishlab chiqilgan ?

A) Sh. M.Mirziyoyev *B) I .A Karimov

C) Mavlonova

D) Shorahmetov

68 “Farzand qanchalik bilimli aqlli hushli bo’lsa ota - onaning yuzi shunchalik yorug’ bo’ladi “ qaysi asrardan olingan?

A) Buyuk didaktika *B) Qutadg’u bilik

C) Hibbat ul haqoyiq

D) Devoni lug’ati turk

69 Davoniyning fikricha bolani yahshi yoki yomon bo’lish nimaga bog’liq?

A) Ota -onaga *B) keyingi tarbiya

C) Hulq -atvorga

D) Jamiyatga

70 Ko’p gapirish yaramaydi ,. Chunki u mahmadonalik dimog’ ko’tarilishi va yengil tabiatlilik nishonasidir kimning fikri?

*A) Davoniy

B) Usheniskiy

C) Firdavsiy

D) Farobiy

71 “Mutolaa” so’zi arabcha tildan olingan bo’lib

A) Tushinish

B) Tasvirlash

C) Yozish *D) O’qish

72 Qaysi faylasuf “Kitoblar tafakkur durdonalarini avloddan avlodga eltuvchi aql kemalaridir” deb ta’rif bergan

*A) Frans Bekan

B) A.S Pushkin

C) L.N Talstoy

D) A.S Marshah

73 Farobiy yoshlarni mukammal inson qilib tarbiyalashda nimaga alohida e’tibor bergan?

A) Tarbiyaga

B) Ma’naviyatga

*C) Aqliy -ahloqiy tarbiyaga D) Madaniyatga

74 Sadiy Sheroziy tarbiyani nechiga ajratadi .

A) 5


B) 2

C) 4 *D) 3

75 “Bahoriston” asari muallifi ?

A) Komil Horazmiy *B) Abdurahmon jomiy

C) Alisher navoiy

D) Ogohiy

76 Olimlarning fikricha inson umri davomida o’rtacha nechta kitob o’qishi mumkin?

A) 20 ming

B) 15 ming *C) 2 ming D) 5 ming

77 J.B Shou nimani bilimga eltuvchi yagona yo’l deb atagan?

A) Kitob *B) Faoliyat

C) Izlanish

D) Kuzatish

78 Fransiya Prezidenti F . Metteranning fikricha maktab ?

A) Jamiyatning bir bo’lagi

B) Bola ta’lim oladigan joy

*C) Jamiyatni harakatlantiruvchi kuch D) Jamiyat uchun muhim

79 Buyuk Britaniya maktablarida integratsiyalashgan kurslar ajratilgan soatlarning necha foizini egallaydi?

A) 16 %

B) 20%


C) 10% *D) 15%

80 Fransiya maktablarida integratsiyalashgan kurslar necha foiz dars soatlarini egallaydi?

A) 3-4 %

*B) 6-10 %

C) 20-25 %

D) 5-10 %

81 Fransiya pedagoglari o’quvchilarni necha tabaqaga ajratadi ?

A) 2 *B) 3

C) 5D) 4

82 Yarim gomagenlar bu ?

A) Gumanitar fanlarni yahshi o’zlashtiruvchi o’quvchilar

B) Falsafiy fanlarni yahshi o’rganuvchi o’quvchilar

C) Aniq fanlarni yahshi o’zlashtiruvchi o’quvchilar *D) Tabiiy fanlarni yahshi o’zlashtiruvchi o’quvchilar

83 Nima uchun AQSH va Yevropada funksional savodsizlik oshib borayapdi ?

A) Darsda qatnasha olmaslik

*B) O’quvchilarning yahshi o’zlashtirmasligi va ulgurmasligi

C) O’quvchilarning boshqa ta’sirlarga berilishi

D) Ota - onalarning loqaydligi

84 Yaponiyada kasb yo’nalishidagi kollej qachon paydo bo’lgan?

A) 1866


B) 1887

C)1899 *D)1893

85 Yaponiyada bog’chalar necha yoshdagi bolalarni qamrab oladi?

A) 4-5 *B) 3-5

C) 6-7

D) 3-8


86 Yaponiyada yuqori bosqich o’rta maktablar qaysi turlarni o’z ichiga oladi?

A) Sirtqi

*B) kundizgi, kechki, sirtqi

C) Kunduzgi

D) Kechgi

87 Yaponiyada o’quvchilar necha yilda malaka oshirish kurslarida o’qib qaytadilar?

A) 4 *B) 5

C) 3D) 2


88 Yaponiyada dorilfununlarda katta o’rta maktabni yoki necha yillik oddiy maktabni tugatgan o’quvchilar qabul qilinadi ?

*A) 10


B) 11

C) 12D) 13

89 Yaponiya maktablarida o’qish qaysi oydan boshlanadi

A) Sentabr

B) Mart *C) 1-Aprel

D) 1-may


90 Yaponiyada o’quv yili necha semestr bo’ladi?

A) 2 *B) 2,3

C) 3D) 1

91 Yapon dorilfuninlarida talabalar o’quv jarayonida nechta sinov birligi topshiradilar ?

*A) 140-150 ta

B) 140 ta

C) 150 ta

D) 160 ta

92 Yaponiyada nechta universitet mavjud?

*A) 420 ta

B) 430 ta

C) 450 ta

D) 410 ta

93 Yaponiyada baxo me’zoni qanday

*A) a’lo, yahshi, qoniqarli, qoniqarsiz

B) Qoniqarli, a’lo

C) A’lo, yahshi

D) Qoniqarsiz ,bo’ladi

94 Yaponiya o’z oldiga necha hil maqsad qo’yadi ?

A) 4 *B) 2

C) 5D) 8

95 Nechanchi yilda yaponiyada boshlang’ich ta’lim 6 yillik majburiyga aylantirilgan?


A)1921 *B)1908

C) 1803

D) 1867


96 Yaponiya konistitutsiyasi qachon qabul qilingan ?

*A) 1946


B) 1864

C) 1556


D) 1955

97 Yaponiya hozirgi ta’lim tizimi necha bosqichdan iborat?

A) 4

B) 7 *C) 5 D) 698 Yaponiyada 6 yoshdan 15 yoshgacha bo’lgan bolalarni jalb qilib olinadi?

A) Boshlang’ich maktab

B) O’rta maktab

C) Oliy ta’lim

*D) Majburiy ta’lim

99 Yaponyada majburiy ta’lim necha bosqichni o’z ichiga oladi?

*A) 2

B) 4


C) 5D) 6

100 Yaponiyada kundizgi maktablarda o’quvchilar necha foizi ta’lim oladi?

*A) 95%

B) 60%


C) 70%

D) 80%


101 Yaponioyada maktabda o’qish qaysi oylarda amalga oshiriladi?

A) Sentabr - may

B) Oktabr - mart *C) Aprel - mart

D) Avgust - noyabir

102 Yaponiyada darslar necha kun davom etadi?

A) 365


B) 305 *C) 240 D) 250

103 Yaponiyada darslar bir kunda necha soat davom etadi?

A) 6 soat

B) 5 soat *C) 7 soat D) 8 soat

104 Yaponiyada o’qituvchilar dorilfuninida necha yil ta’lim oladi?

A) 5 *B) 4

C) 3D) 6

105 Manas dostoni qaysi halqning og’zaki ijodi na’munasi hisoblanadi?

*A) Qirg’iz

B) Qozoq


C) O’zbek

D) Turk


106 “Geodeziya”, ”Hindiston” asarlarining muallifi kim ?

*A) Beruniy

B) Xorazmiy

C) Farobiy

D) Navoiy

107 Yaponiyada nechta hususiy unversitet bor?

A) 120 ta

B) 130 ta

C) 129 ta *D) 131ta

108 Oliy ta’lim necha bosqichdan iborat?

*A) bakalavr, magistratura,

B) Bakalavr

C) Magistratura

D) Asperantura

109 Ta’lim to’g’risidagi qonunning asosiy maqsadini aniqlang?

A) O’quvchilarni mustaqil fikrlashga o’rgatish

B) Ta’lim tizimini tubdan isloh qilish *C) Barkamol avlodni shakillantirish D) Milliy kadirlar tayyorlash

110 Yaponiyada kollejlar necha turga bo’linadi

A) 4

B) 5


C) 2 *D) 3

111 Bog’chalar qaysi davlatda Davlat talim tizimiga kirmaydi

*A) Gearmaniya

B) Yaponiya

C) Rosiya

D) Italiya

112 Germaniyada 3 yoshdan 6 yoshgacha bo’lgan bolalar necha foizini bog’chalar qamrab oladi?

A) 50%


*B) 80%

C) 100%


D) 95%

113 Germaniyada necha yillik majburiy ta’lima mal qiladi?

A) 13

B) 10 *C) 12 D) 14114 Germaniyada hunar ta’limi necha yil olib boriladi?

A) 1-1,5


B) 2,5-3

C) 4-5 *D) 3-3,5

115 Germaniyada talabalar universitetda necha yil ta’lim oladi?

*A) 7


B) 2

C) 3D) 5


116 Germaniyada ta’lim necha bosqichda amalga oshiriladi?

*A) 3


B) 4

C) 5D) 6


117 Fransiya ta’lim tizimida bog’chalar kichik guruhiga necha yoshli bolalar qamrab olinadi?

A) 1-2 *B)2-4

C) 3-5

D) 4-5


118 AQSh da Kindir Garolin deb ataluvchi tayyorlov bog’chalari bolalarni necha yoshdan qabul qiladi?

*A) 5


B) 4

C) 7D) 8


119 Halqaro ta’lim standarti klassifikatsiyasi nechanchi yilda yangilandi?

A)1963 *B)1997

C) 1867

D) 1903


120 Xalqaro ta’lim standarti klassifikatsiyasiga ko’ra ta’lim necha bosqichga bo’linadi?

*A) 6


B) 5

C) 7D) 3


121 Nigeriyada maktab ta’limi davomiyligi qancha?

A) 2,5 yil *B) 2,1 yil

C) 3D) 4

122 “Maktab muvofaqiyat va farovonlik timsoli” degan fikr qaysi davlat


e’tiqodiga aylangan?

A) Avstriya *B) Yaponiya

C) Rossiya

D) Germaniya

123 AQSH da qaysi dastur asosida har yili yuqori sinflar va kollejlar eng qobiliyatli o’quvchilar tanlab olinadi?

A) Dikkens

B) Diogen *C) Mered D) Frekkers

124 AQSH da oliy o’quv yurtlari asosiy funksiyasiga ko’ra necha turga tasniflanadi?

*A) 6


B) 2C) 1

125 Yaponiyada hususiy bog’chalar necha foizni tashkil qiladi?

A) 55,5 *B) 59,9

C) 80D) 70

126 Yaponiya zamonaviy ta’lim tizimi necha davrga bo’linadi?

*A) 5


B) 7

C) 6D) 8


127 Psihologlarning fikricha inson bilimlarining 70% ni nechi yoshgacha oldi?

*A) 7


B) 1

C) 2D) 3


128 AQSH da bir yilda dars kunlari necha kunni tashkil qiladi?

A) 100


B) 150

C) 160 *D)180

129 Germaniya ta’lim tizimi necha bosqichga bo’linadi

A) 3


B) 4 *C) 5 D) 7

130 Germaniyada tashkil etilgan birinchi unversitet qaysi?

A) Bavariya

B) Barselona

C) Myunhen *D) Geydelberg

131 Germaniyaning qadimgi Geydelberg unversiteti qachon qabul qilingan?

*A) 1386- yil

B) 1465-yil

C) 1587-yil

D) 1876-yil

132 Germaniyaning Kyoln uneversiteti qachon tashkil qilingan?

A)1355


B)1565 *C)1388 D)1386

133 Ijod bu

A) Biror narsaga taqlid qilish

*B) o’quvchi va talabalarning yaratuvchanligi kashfiyoti

C) Masala va muommoning javobi

D) Dastlabki asos

134 Immitatsioya bu....

A) Dastlabki asos

*B) biror narsaga taqlid qilish o’hshatma

C) Yaratuvchanlik

D) Kashfiyot

135 Kognitiv bu

A) U yoki bu soha bo’yicha bilimdonblik

B) Iqtidorli bolalarga ta’lim tarbiya brtish *C) Shahsning mustaqil fikrlash jarayoni D) Bilish nazariyasi

136 Kompetensiya bu

*A) U yoki bu soha bo’yicha bilimdonlik

B) Ruhiy faoliyatning oliy ko’rinishi

C) O’quv materiali

D) Ta’lim mazmunini yahshilash

137 Ong bu

A) Oquv faning qisqacha izohi

B) Ta’limni nazorat qilish

C) Ruhiy faoliyatni boshqarish tizimi *D) Ruhiy faoliyatning oliy ko’rinishi

138 O’quv dasturi bu

*A) O’quv fanining qisqacha izohi

B) O’quv ahborotining mantiqiy bo’lakka bo’lingan qismi

C) Teskari amalga oshirilgan o’quv jarayoni

D) Rejada berilgan dastur

139 Kompyuter bu

A) Ahborot almashinish vositasi

*B) Muayyan dastur bo’yicha ishlaydigan avtomatik qurilma

C) Tehnik qurilma

D) Zamonaviy bilimlar natijasi

140 Intensive ta’lim bu

A) O’quv matni ustida ishlash

B) O’quvchilarning uzliksiz talimi

*C) jadal tezkor amalga oshiriladigan jarayon D) Ta’lim sohasida o’rganiladigan ta’lim dasturi

141 Interfaol usul

*A) Talim beruvchi va ta’lim oluvchi o’rtasidagi muloqot

B) Faol hamkorlik

C) Tashkiliy faollik jarayoni

D) Nazariyaning pedagogik aniqlash usuli

142 Yechim bu

*A) yechish masala muommoning javobi

B) O’quv harakatlar majmuyi

C) Biror narsaga taqlid qilish

D) Mahsus o’quv materiallari

143 Dermitant bu

*A) dastlabki asos, fikr, nuqtayi nazar

B) Fikr


C) G’oya

D) Nuqtqyi nazar

144 Ahborotli modul

A) Ma’lumot berish

B) Yangi ma’lumotdan foydalanish

C) Chetdan ma’lumot olish

*D) Yangi ma’lumot berishga yo’naltirilgan o’quv modeli

145 Muommoli vaziyat bu

*A) Individ yoki guruh faoliyatiga kuchli ta’sir etuvchi vaziyat

B) Mahsuldor mashqlarni tezkor bajarish

C) O’z o’zini nazorat qilish

D) O’zlashtirish darajasi

146 Refleksiya bu

A) Bilish jarayoni

*B) fikrlash o’z o’zini nazorat qilish

C) Yahlit hodisa

D) O’zlashtirish darajasi

147 Pedagogik maqsad bu

A) O’zlashtirish darajasi

B) Yahlit hodisa

C) Bilish jarayoni

*D) Pedagogik faolitayning pragnoz qilingan natijasi

148 Produktiv o’zlashtirish darajasi

*A) Nostandart mahsuldor mashqlarni tezkor bajarish

B) O’z o’zini nazorat qilish

C) Bilish jarayoni

D) Pedagogik konsepsiya

149 Savodhonlik bu

A) Pedagogik strategiya

*B) muayyan soha bo’yicha bilimga egalik

C) Pedagogik ilmiy tadqiqot

D) Instenk orqali bilish

150 Boshlang’ich sinflarda tashkil etiladigan ta’limiy-tarbiyaviy tadbirlar uchun muhim bo’lgan manbalarni aniqlang

A) Gazeta va jurnallar

B) Ilmiy asarlar

*C) Xalq og’zaki ijodi, badiiy adabiyotlar D) Radio va televideniya

151 Tarbiyaning asosiy quroli sifatida xizmat qiladigan va ko’p narsani bilishga xavasni orttiradigan o’qish turi qaysi

*A) Sinfdan tashqari o’qish

B) Omma bo’lib o’qish

C) Yakka xolda o’qish

D) Dars paytida o’qish

152 Maktabdagi yosh avlodni dunyoqarashini tarkib topishi, g’oyaviy siyosiy jihatdan chiniqishi, yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo’lishi uchun kimning axamiyati yuqori

A) Ijtimoiy xayot

B) Qarindoshlar

C) Ota ona *D) Sinf raxbari

153 Bolaga ta’sir etuvchi omillar

A) Oila

B) Maktab *C) Barchasi D) Mahalla

154 Qanday munosabat bolaga tarbiyaviy ta’sir etishning eng samarali usuli hisoblanadi

*A) Individual munosabat

B) Shaxsiy munosabat

C) Ommaviy munosabat

D) Guruhda munosabat

155 Darsdan va sinfdan tashqari ta’limiy va tarbiyaviy ishlarning vazifalarini sanang

*A) Bilimlarni mustahkamlash,milliy qadriyatlarga mehr uyg’otish

B) Jamoaga o’rgatish

C) Chaqqonlikni oshirish

D) Rivojlantirish

156 Boshlang’ich sinf o’quvchilarining faoliyatini tashkil qilishga yo’naltirilgan sinfdan tashqari tarbiyaviy tadbirlarning asosiy xususuyati nimalardan iborat

A) O’quvchilarni mehnatga tayyorlash *B) O’quvchilarni ijtimoiy hayotga tayyorlash

C) O’quvchilarni a’lo o’qishga undash

D) Ijodkorlikka undash

157 Maktablarda nechanchi yildan boshlab sinfdan tashqari o’qish darslari tashkil etilgan

*A) 1959 yil

B) 1958 yil

C) 1951 yil

D) 1954 yil

158 Hozirgi dasturga ko’ra, sinfdan tashqari o’qish darslari 1-4 sinflarda qancha vaqtda o’tkaziladi

A) Haftada 1 marta

B) Har doim

C) Oyda 1 marta *D) 2 haftada 1 marta

159 Sinfdan tashqari o’qish darslarida mustaqil o’qish malakasini shakllantirish necha bosqichda olib boriladi

*A) 3 bosqichda

B) 4 bosqichda

C) 2 bosqichda

D) 1 bosqichda

160 Mustaqil o’qish malakasini shakllantirishning boshlang’ich bosqichi nechanchi sinf davriga to’g’ri keladi

A) 2 sinf

B) 3 sinf

C) 4 sinf *D) 1 sinf

161 Mustaqil o’qish malakasini shakllantirishning asosiy bosqichi nechanchi sinf davriga to’g’ri keladi

A) 4 sinf

B) 3-sinf

*C) 2-4 sinflar D) 1-2 sinflar

162 Sinfdan tashqari o’qish muvaffaqiyatini ta’minlashning muhim sharti nima

A) O’qituvchiga bog’liq *B) Kitobni to’g’ri tanlash

C) O’quvchiga bog’liq

D) Adabiyot mavjudligi

163 Sinfdan tashqari o’qish darsi qanday dars hisoblanadi

*A) Erkin dars B) Majburiy dars

C) Murakkab dars

D) Oddiy dars

164 Tafakkur vositasida yuzaga chiqadi

A) Fikr *B) So’z

C) Aql

D) Bilim


165 Ma’no bildiradigan tovushlar yig’indisi

A) Fikr *B) So’z

C) Aql

D) Bilim


166 Matematikadan eng ko’p tarqalgan sinfdan tashqari ish turi-bu

*A) Matematik to’garak

B) O’yinlar

C) Musobaqalar

D) Matematik boshqotirmalar

167 Matematik to’garakning asosiy vazifasi nima

A) Matematika fanini o’zlashtira olmayotgan o’quvchi bilan ishlash

B) Fanga qiziqish bildirmagan o’quvchilar bilan ishlash

*C) Matematikaga alohida qiziqish bildirgan o’quvchilar bilan chuqurroq ishlash D) Umumiy sinfdagi o’quvchilar bilan ishlash

168 Qaysi allomaning fikricha tarixiy manbalarni bilish oliyjanob va foydali faoliyatdir.U ilm narsalarning inson aqli yordami bilan o’rganilishi shaxs faoliyatida muhim hisoblanishini aytib o’tgan

*A) Ibn Sino

B) Farobiy

C) Beruniy

D) Navoiy

169 Qiziqarli matematika soatlari necha daqiqaga mo’ljallangan

*A) 45 daqiqa

B) 30 daqiqa

C) 25 daqiqa

D) 10 daqiqa

170 Har qaysi matematika to’garagida qatnashadigan o’quvchilar soni nechtadan oshmasligi kerak

A) 10 *B) 15-20

C) 30


D) 20-30

171 Ekskursiya mashg’uloti qanday mashg’ulot hisoblanadi

*A) Darsdan tashqari

B) Dars davomida

C) Sinfdan tashqari

D) Maktabdan tashqari

172 Ekskursiya so’zining ma’nosi nima

A) Inglizcha “yengaman”

*B) Lotincha “yugurib chiqaman”

C) Nemischa “harakatlanaman”

D) Lotincha “tushunib olaman”

173 Amaliy yoki nazariy maqsadlarg erishish uchun yangi yechim ahtarishga undaydigan holat

*A) Muammoli vaziyat

B) Sinfdagi qiziqarli holatlar

C) Qo’shimcha mashg’ulotlar

D) Shaxsiy vaziyat

174 Sinfdan tashqari amaliy ish olib usullariga nimalar kiradi

*A) Sayohatlar va bayramlar

B) Amaliy darslar

C) Barchasi

D) Faqat dars jarayoni

175 Tafakkur so’zi qaysi tildan kirib kelgan

*A) Arab

B) Fors


C) Lotin

D) Grek


176 Mantiq ilmini o’rganish ob’ektini nima tashkil etadi

A) Idrok


B) Bilib

C) Hissiyot *D) Tafakkur

177 Bilishning dastlabki bosqichi....

*A) Hissiy

B) Aqlan

C) Idrokan

D) Ma’nan

178 Hissiy bilishga 3 ta shakl kiradi ular qaysilar

*A) Sezgi,idrok,tasavvur

B) Faqat tasavvur

C) Hayol

D) Aql va idrok

179 7-8 yoshli bolaning qo’l va barmoq muskullarini charchatib qo’ymaslik uchun har bir yozuv darsida necha marta jismoniy mashq daqiqalarini o’tkazib turish kerak

*A) 2-3 marta

B) 1 marta

C) 4-5 marta

D) Mustaqil olib boriladi

180 Boshlang’ich sinf o’quvchilari nechanchi sinfdan bir chiziqli daftarga o’tadilar

A) 4 sinf

B) 3 sinf

C) 1 sinf *D) 2 sinf

181 Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari tadbirlar necha bosqichda olib boriladi

A) 4

B) 5 *C) 6 D) 8182 “Har bir pedagogning vazifasi faqatgia bilim berish emas balki hayotga bog’liqligini ham o’tkaza olishni ko’rsatishdir”.Ushbu so’z muallifi kim?

A) Lomonosov

B) Petrovskiy

C) Galizo

*D) A.M.Mushina

183 Juda ko’p tadqiqotlarga asoslangan holda V.P.Bespalko pedagogik tizimning o’zaro bog’liq nechta elementini ko’rsatgan

*A) 6

B) 5


C) 4D) 8

184 Mashq qilish natijasida beriladigan harakatlar yig’indisi nima


*A) Ko’nikma

B) Ilm

C) Usul


D) Metod

185 Insonning hayot yo’li davomida rivojlanishning o’ziga xos shakli bo’lib, maxsus olib boriladigan tarbiyaviy ta’sir natijasiga nima deyiladi

*A) Insonning shakllanishi

B) Bilib olishi

C) Tarbiyalanishi

D) Fikrlashi

186 Yoshi va bilibi jihatidan bir xil bo’lgan o’quvchilar guruhi nima deyiladi

A) Jamoa


B) Omma

C) Kurs *D) Sinf

187 Insonlarning ijtimoiy tarixiy amaliyoti jarayonida to’plagan tajribasi nima deb ataladi

A) Ko’nikma *B) Bilim

C) Malaka

D) Idrok


188 “Sinf-dars” tizimining asoschisi kim

A) Ushinskiy

B) Shevchenko *C) Komenskiy D) Hamza

189 Sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarning asosiy shakllarini belgilang

*A) Ommaviy to’garak, va individual ishlar

B) Og’zaki olib boriladigan ishlar

C) Suhbat

D) Leksiya va seminar

190 Ertaliklarda sinf o’quvchilarini nechtasi qatnashishi mumkin

*A) Barchasi

B) Yarimi

C) 4/1 qismi

D) 4/2qismi

191 Didaktik jarayon 3ta bir-biri bilan bog’liq komponentlardan iborat. Ular

A) Barchasi

B) Tafakkur va bilim

C) Aqliy faoliyat

*D) Motivlar,o’quvchilarning o’quv-bilish jarayoni,boshqarish

192 “Pedagogik tehnologiya”ni nechta aspect ko’rish mumkin

*A) 3


B) 4

C) 5D) 6


193 Pedagogik jarayonning tarkibi nechta komponentlardan iborat

*A) 6


B) 5

C) 4D) 2


194 Ta’limga texnologik yondashuv masalasi rivojlangan horijiy davlatlarda bundan necha yillar muqaddam paydo bo’lgan.

A) 10B) 20

C) 30 *D) 40

195 Masofaviy o’qitishda o’qituvchi talabaga o’quv materialini qay tarzda yetkazadi

*A) Internet tizimi orali

B) Mobil aloqa

C) Contact tizimi

D) Aloqa tizizmi

196 Didaktik o’yinning boshqa faoliyat turlaridan muhim farqi

A) Faqat tinglash

B) O’qituvchi faoliyati

*C) Uning predmeti inson faoliyatidir D) O’quvchi faoliyati

197 Didaktik o’yinda faoliyatning asosiy turi bu

*A) Hamkorlikdagi o’quv faoliyati

B) Yakka o’quv faoliyati

C) O’qituvchi faoliyati

D) O’quvchi faoliyati

198 .... tom ma’noda aqliy rivojlanish mumkin emas.

*A) O’yin

B) hayol


C) tasavvur

D) sezgi


199 Didaktik o’yinlarning boshqa faoliyat vturlaridan farqlanadigan muhim belgilaridan biri bu.

*A) Uning tarkibi qat’iyligidir

B) murakkabligidadir

C) soddaligida

D) qiziqarliligida

200 Didaktik o’yinlarning tarkibiy komponentlarini aniqlang

*A) O’yin mantiqi,o’yinning harakati, o’yin qoidasi

B) O’yindan olinadigan natija

C) O’yin jarayonining o’tishi

D) O’yinni formulasi va qoidasi

201 O’yinning mantiqi nimada ko’rinadi

*A) O’yinni to’g’ri tashkil etishda

B) O’yinni olib borilishida

C) O’yin jarayonini tushuntirishda

D) Barchasi

202 Qaysi olim “o’yinni bola faoliyatining asosiy shakli ekanligini ta’kidlab, aynan o’yin bolaning tabiati va qiziqishlariga mos kelishini ” aytgan

*A) Komenskiy

B) Ushinskiy

C) Shevchenko

D) Davletshin

203 Didaktik o’yinlarni nechta turga ajratish mumkin

*A) 3


B) 4

C) 5D) 6


204 Didaktik o’yinning eng muhim elementi...

*A) qoidasi

B) faoliyati

C) majburiyligi

D) qiziqarliligi

205 Metodika o’rganadi....

*A) Muayyan o’quv predmetini o’qitishni

B) Yondashuvchanlikni

C) Fikrlar xilma xilligini

D) Barchasi

206 Sinfdan tashqari o’qishni muhim vazifalaridan bin...

*A) Mustaqil o’qish malakalarini shakllantirish

B) Rivojlantirish

C) Barchasi

D) Yod oldirish

207 Sinfdan tashqari o’qish uchun kitob tanlash tamoyillari nechaga bo’linadi

*A) 5

B) 4


C) 2D) 3

208 Sinfdan tashqari o’qishda mavsumiy tamoyilga amal qilinadimi

*A) Ha

B) Yo’q


C) Axamiyatsiz

D) Erkin tarzda

209 1 -sinf uchun qanday adabiyotlar tavsiya qilinadi

*A) Kichik hajmdagi hikoya va ertaklar

B) Tavsiya etilmaydi

C) Rasmli

D) Boshqotirmali

210 Sinfdan tashqari o’qish uchun tavsiya qilinayotgan adabiyotlarda yosh xususiyatlari hisobga olinadimi

*A) Ha B) Yo’q

C) Qiziqishlari xisobga olinadi

D) Istak va hohish

211 O’qitiladigan fanlar, o’qitish uchun ajratilgan soatlar va o’quv yilining tuzilishini belgilab beruvchi hujjat...

*A) O’quv reja

B) Ishchi reja

C) Calendar tematik reja

D) Shaxsiy hujjat

212 O’quvchilarni vaqti-vaqti bilan rag’batlantirish o’quvchilarda nimani rivojlantiradi..

*A) O’ziga bo’lgan ishonchni

B) O’ziga bo’lgan faoliyatni

C) Jismoniy chaqqonligni

D) Barcha javob to’g’ri

213 ”Alifbe” davrida ham didaktik o’yinlarni qo’lash mumkinmi..

*A) Qo’llash mumkin

B) O’quvchilar tushunmaydi

C) Yo’q

D) A,B,C, javoblar

214 Sinfdan tashqari ishlarning asosiy formulalarini belgilang..

*A) To’garak mashg’ulotlari

B) Maruza dars mashg’uloti

C) Amaliy dars mashg’uloti

D) Sinf-dars tizimi

215 O’quvchilarning bazilarini sinfdan tasdhqari ish bilan yilda nechi marta band bo’lishadi..

*A) 29 marta

B) 20marta

C) 5 marat

D) 10 marta

216 Matematikada o’ynaladigan “Kubik’’ o’yinining maqsadi..

*A) O’quvchilarda tez hisoblash malakasini shakillantiradi

B) O’quvchilarni kubik nimaligini anglashi

C) Matematkada fanida o’yin o’ynalmaydi

D) O’quvchilarni jismoniy rivojlantiradi

217 O’quvchilar jamosi bu..

*A) Sinf rahbarning tayanchi

B) Oddiy shaxslar jamoasi

C) Tarbiyaga quloq solmaydigan jamoasi

D) A,B,C javoblar to’g’ri

218 Axloqiy tarbiya nimaga xizmat qiladi ..

*A) Insonning madaniy va marifiy ustunligini, faolligini yaxshilashga

B) Jamiyat xayotini yaxshilashga

C) Xalq turmishini yaxshilashga

D) Insonning faol mexnat qilishiga

219 O’quvchilar o’yin mazmuniga ko’ra nimaga ega bo’lishadi..

*A) Yangi bilimga

B) Siyosiy bilimga

C) Eski bilimga

D) Oldingi bilimga

220 O’quvchilarda predmetga nisbatan qiziqishni uyg’otadi, har bir o’quvchini individnal qobilyatlarini rivojlantirish imkonyatini beradi.. Ushbu tarif qanday o’yinga mos?

*A) Didaktik o’yin

B) Estetik o’yin

C) Jismoniy o’yin

D) Quyoncha o’yin

221 Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish


mumkinmi??

*A) Mumkin

B) Yoshga mos kelmaydi

C) Ular tushunmaydi

D) Yo’q


222 O’qitish metodlarini bilim manbalarga ko’ra turlarini aniqlang??

*A) Amaliy, Ko’rgazmali, Og’zaki

B) Yozma, Rasmli, Qoidali

C) Jismoniy, Amaliy, Og’izaki

D) Harakatli, Amaliy

223 Shaxsni rivojlanishiga ta’sir qiluvchi omillarni belgilang..

*A) Muxit, ta’lim, tarbiya, shaxs faolligi

B) Ta’lim, muhit, o’yinlar, o’qitish

C) Tarbiya jarayoni, tabiat, o’yinlar, ta’lim

D) Imkoniyat, rivojlanish, tarbiya, ta’lim

224 “Qobusnoma” asari muallifini aniqlab bering..

*A) Kaykovus

B) Beruniy

C) Ulug’bek

D) Ogahiy

225 “Buyuk didaktika” asarning muallifini toping.

*A) Yan Amos Komenskiy

B) Ibn Sino

C) Beruniy

D) K.D Ushinskiy

226 Ijtimoiy axloqni tarkib toptirish va o’quvchilar faoliyatini yo’lga qo’yish. Ularga nimalar kiradi??

*A) O’rgatish, ibrat-namuna, ishontirish, o’yin, musobaqalar

B) Jazolash, ibrat-namuna o’rgatish

C) Talab etish, ishontirish, mamuna

D) Musobaqa, o’yin, jamoatchilik fikri.

227 Kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiy, axloqiy, diniy, tasavvurlari va tushunchalari majmuiga nima deyiladi..

*A) Ma’naviyat

B) Ma’rifat

C) Mahalla

D) Mafkura

228 Taqqoslash metodiga berilgan ta’rifni aniqlang ...

*A) Narsa va hodisalar orasidagi o’xshashlik va tafovut belgilarni aniqlovchi

B) Narsa va hodisalarini xususiyatini aniqlovchi

C) Tamoyillar asosida belgilovchi

D) Tanqidiylik, aniqlik mantiqiylikni belgilovchi

229 1-2- sinflarda hikoyaning davomiyligi nechi daqiqagacha belgilangan..

*A) 5-8 daqiqa

B) 9-10 daqiqa

C) 2-3 daqiqa

D) 11-12 daqiqa

230 3-4-sinflarda hikoyaning davomiyligi nechi daqiqagacha belgilangan..

*A) 10-12 daqiqa

B) 8-9 daqiqa

C) 5-6 daqiqa

D) 3-4 daqiqa

231 17-asirdayoq kim ko’rgazmalilikni muhim tamoyil sifatida e’tirof etgan.

*A) Amonskiy

B) Komenskiy

C) Ahmad Donish

D) A. Avloniy

232 Dars nechi bosqichda o’tkaziladi?

*A) 3 bosqichda

B) 2 bosqichda

C) 1 bosqichda

D) 10 bosqichda

233 Ko’rgazmali metodning o’zi nechiga bo’linadi?

*A) 2ga

B) 3 ga


C) 4 ga

D) 5 ga


234 “Metod’’ so’zining manosini belgilang?

*A) Usul, yo’l

B) Maruza, hikoya

C) Tajriba, yo’l, hikoya

D) Yetaklovchi, himoya qiluvchi

235 “O’z-o’zini tarbiyalashga undovchi tarbiya bu- haqiqiy tarbiyadir” degan fikr kimga tegishli?

*A) Suxomlinskiy

B) Komenskiy

C) Ushenskiy

D) Maharenko

236 “Qutadg’u bilig” asarning muallifi kim?

*A) Yusuf Xos Hojib

B) A .Avloniy

C) Jomiy


D) A. Navoiy

237 Pedagogik jarayonda ishtirok etadigan tizimning tarkibiy qisimlariga kiradiganlarini aniqlang??


*A) Pedagoglar, tarbiyalanuvchilar, tarbiyaviy shart-sharoitlar

B) Pedagoglar, xabarlar, shaxslar

C) Tarbiyalanuvchilar, indivadlar, xabarlar

D) B,C javoblar to’g’ri

238 Axloq so’zi qaysi tildan olingan

*A) Arab

B) Kril


C) Rus

D) Lotin


239 Pedagogika so’zining yunoncha ma’nosini aniqlang?

*A) Bola va yetaklash yani “bola yetaklovchi’’

B) Bolani tarbiyalash

C) O’rgatish

D) Tushuntirish

240 Pedagogikaning predmetiga nima kiradi ??

*A) O’quvchilarga berilayotgan ta’lim-tarbiya

B) O’quvchilarga ta’lim berish

C) O’quvchilarga tarbiya berish

D) Talabalar orasida suhbat o’tkazish

241 Axloqiy ongni, axloqiy his-tuyg’uni shaxsning hulqi va iroda sifatlarini shakillantiradigan tarbiya turi bu--

*A) Axloqiy tarbiya

B) Estetik tarbiya

C) Ilmiy tarbiya

D) G’oyaviy tarbiya

242 “Sharq yevropaning muallimidir” degan fikr qaysi olimga tegishli??

*A) Xerler

B) Komenskiy

C) A . Avloniy

D) Ushenskiy

243 Zardushtiylik dinining muqaddas kitobini toping?

*A) Avesto

B) Qobusnoma

C) Iskandarnoma

D) Qutadug’u bilig

244 “Devon-u lug’ati turk” asari muallifi kim?

*A) M. Koshg’ariy

B) A. Yugnakiy

C) Bobur

D) A. Navoiy

245 Pedagogika sohasida yaratilgan birinchi ilmiy asarni aniqlang?

*A) “Buyuk didaktika”

B) “Kalila va Dimna’

C) “Turkiy guliston yoxud axloq”

D) “Saodatnoma”

246 Barkamol insonni tarbiyalashda qo’llaniladigan yangi vositalarni belgilang?

*A) Milliy qadiryatlar va merosimizdan foydalanish

B) Jazo


C) Suhbat

D) Rag’batlantirish

247 Pedagogika fanining metadologik asosi nima tashkil qiladi?

*A) Falsafa

B) Tabiat

C) Adabiyot

D) Mehnat

248 “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun qachon qabul qilingan ?

*A) 1997-yil 29-avgust

B) 1991-yil 8-may

C) 1995-yil 20-iyun

D) 1992-yil 10-mart

249 “Didaktika’’ so’zining manosini aniqlang?

*A) O’qitish, o’rgatish

B) Yo’l boshlovchi

C) O’qish va yozish

D) Xotira, aqil

250 O’qitish metodlarining tasnifini ishlab chiqqan olimni toping?

*A) Farobiy

B) Buxoriy

C) Beruniy

D) Ibn Sino

251 Aqilning rivojlanish bosqichlarini ishlab chiqqan olimni aniqlang?

*A) Ibn Sino

B) Al Xorazimiy

C) Beruniy

D) Farobiy

252 Hamza Hakimzoda Niyoziyning 1 -sinf uchun yozgan darsligini aniqlang?

*A) “Yengil adabiyot”

B) “Qiroat kitobi”

C) “Ona tili klitobi ”

D) “O’qish kitobi ”

253 “Namunali ta’lim” haqidagi risola muallifini toping?

*A) Farobiy

B) A.Navoiy

C) Beruniy

D) Ibn Sino

254 Mutaxassislarning malakasini oshirish shakillari , mazmuni va vazifalari to’g’risida O’zbekiston Respublikasining qaysi qonunida to’liq malumot berilgan?

*A) O’zbekiston Respublikasi ta’lim to’g’risidagi qonuni

B) O’zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi

C) O’zbekiston Respublikasi oily ma’lumotida

D) Barcha javoblar to’g’ri

255 Didaktikaning yangi yo’nalishlaridan biri optimallashtirish nazaryasini ishlab chiqqan olimni aniqlang

*A) Y.K. Babanskiy

B) M. Koshg’ariy

C) A.Avloniy

D) M.I. Skatkin

256 Farobiy har qanday fanni nechi qismga ajratgan

*A) 2 ga

B) 3 ga


C) 5 ga

D) 4 ga


257 “Boshlangich ta’lim” jurnali nechinchi yildan beri nashr qilinmoqda

*A) 2012-yildan

B) 1991-yildan

C) 2015-yildan

D) 2000-yildan

258 Pedagoglar nechinchi yillardagina darsni o’rganish va tushuntirishga sistemali yondashish zarurligini to’la anglaganlar?

*A) 70-yillardagina

B) 50-yillardagina

C) 40-yillardagina

D) 60-yillardagina

259 Y. K. Babanskiyning tasnifi bo’yicha metodlar nechta guruhga bo’linadi?

*A) 3 ga


B) 4 ga

C) 2 ga


D) 5 ga

260 “Innovatsiya” so’zining ma’nosini aniqlang

*A) Yangilik kiritish

B) Ilmiy bilim

C) Tabiy jarayon

D) O’qituvchi maxorati

261 Innavatsion pedagogika atamasi G’arbiy Yevropa va AQSH da qachon paydo bo’ldi?

*A) 1960-yilda

B) 1990-yilda

C) 1970-yilda

D) 1955-yilda

262 Pedagogikaning asosiy kategoriyalari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan

*A) Metodlar, usullar, vositalar

B) Tabiat, tarbiya, irsiyat

C) Ma’lumot, modda, qonun

D) Irsiyat, usullar, tabiat

263 O’qituvchida zamonaviy talablar asosan nechta vazifa orqali amalgam oshiriladi va ularni sanang?

*A) 3ta Fan bo’yicha, pedagogik, oldindan berilgan vazifa bilan mos ravishda o’qish jarayoni

B) 4ta pedagogik, kasbiy, aqliy, fan bo’yicha

C) 1ta Kasbiy

D) Hamma javob to’g’ri

264 Bolalarning sinfdan tashqari faoliyatini tashkil etish shakillarining ikkinchi guruxi qaysi prinsiplar bilan xarakterlanadi?

*A) “Birga” ”birgalikda”

B) “Yolg’iz” ”yagona”

C) “Yakka” ”yagonalik”

D) “Birga” ”yakka”

265 Sinf tarbiyaviy mashg’uloti olti yoshlar uchun nechi daqiqagacha davom etishi mumkin?

*A) 15-20

B) 40-50

C) 25-45


D) 5-10

266 Sinf tarbiyaviy mashg’uloti o’n-o’nbir yoshlar uchun nechi soatgacha davom etishi mumkin?

*A) 1-2 soatgacha

B) 3-4 soatgacha

C) 2-4 soatgacha

D) 3-5 soatgacha

267 Kreativlik so’zining ma’nosini aniqlang?

*A) Creation - lotincha “yaratish”

B) Creat - nemischa “rivoj”

C) Creatico - lotincha “aqliy”

D) Creatiok - ingilizcha “qiziqish”

268 Kreativlikni o’rganish asosan nechi yo’nalishda olib boriladi?

*A) Ikki B) To’rt

C) Uch


D) Bir

269 Kreativlikning birinchi testlari J.Gilford tomonidan XX asrning nechanchi yillarida yaratilgan?

*A) 50-yillarida

B) 60--yillarida

C) 90-yillarida

D) 40-yillarida

270 Mukammal pedagogik tizimni yaratgan pedagog bu--??

*A) Ya. A. Komenskiy

B) A.R Beruniy

C) Niyoziy

D) A.S. Makarenko

5 Kimlar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega?

*A) tegishli ma’lumotli, kasb tayyorgarligi bor yuksak ahloqiy fazilatlarga ega bo‘lgan shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega.

B) tegishli oliy ma’lumotli, pedagogik tajribaga to‘plagan shaxs pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega.

C) har tomonlama yetuk, sog‘lom fikrlaydigan, ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega.

D) pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish sud hukmiga asosan man etilgan shaxslarning ta’lim muassasalarida bu faoliyat bilan shug‘ullanishiga yo‘l qo‘yilmaydi

E) barcha javoblar to‘g‘ri

6 Davlat ta’lim standartlari deganda nimani tushunasiz?

A) davlat ta’lim standartlari O‘zbekiston Respublikasining barcha ta’lim muassasalari uchun majburiy bo‘lgan hujjat.

*B) davlat ta’lim standartlari umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta’lim mazmuniga hamda sifatiga qo‘yiladigan talablar

C) davlat ta’lm standartlari o‘quv - metodik majmua

D) o‘quvchilarning fanlarni o‘zlashtirishiga qo‘yiladigan talablar

E) umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun umumta’lim fanlaridan o‘quv-metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqishga qo‘yiladigan umumiy talablar

7 “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning 20-moddasiga ko‘ra ta’lim oluvchilar qanday ijtimoiy himoya qilinadi?

A) ta’lim oluvchilar qonun hujjatlariga va normativ hujjatlarga muvofiq barcha imtiyozlar bilan ta’minlanadi.

B) talabalarning stipendiya olishi, yotoqxona bilan ta’minlanishi, kutubxonadan foydalanishi, sport bilan shug‘ullanishi kafolatlanadi.

*C) ta’lim muassasasida ta’lim oluvchilar qonun hujjatlariga va normativ hujjatlarga muvofiq imtiyozlar, stipendiya va yotoqxonada joy bilan ta’minlanadi.

D) ta’lim muassasasida talabalar turarjoy bilan ta’minlanadi

E) barcha javoblar to‘g‘ri

8 “Voyaga yetmagan bolalaming ota-onalari yoki qonuniy vakillari bolaning qonuniy huquqlari va manfaatlarini himoya qilishlari shart hamda ularning tarbiyasi, maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi olishlari uchun javobgardirlar”. Ushbu norma qaysi hujjatda keltirilgan.

A) O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida

B) O‘zbekiston Respublikasi “Oila” Kodeksida

*C) O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida

D) O‘zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturida

E) O‘zbekiston Respublikasi “Bolahuquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonunda

9 Quyidagi ketma-ketlik qaysi dars turi uchun xarakterli sanaladi?

a) tashkiliy qism;

b) organilganlarni umumiy tarzda takrorlash (yodga tushirish); v) nazorat ishini otkazish;

g) uy vazifasi (organilganlarni qayta takrorlash maqsadida).

*A) Oquvchilarning bilim, konikma va malakalarini nazorat qilish darsining tuzilishi

B) Yangi bilimlarni bayon qilish darsining tuzilishi

C) Organilganlarni takrorlash va mustahkamlash darsining tuzilishi

D) Laboratoriya darslarining tuzilishi

10 Oquvchilarda oquv-organish faoliyati ijobiy sifatlari, qiziqish, ijodiy tashabbuskorlik va faollik shakllantirish darsning qaysi funktsiyasiga misol bola oladi?

A) Tarbiyaviy

B) Didiktik

*C) Rivojlantiruvchi D) Motivatsiyalovchi

11 Organilganlarni takrorlash va mustahkamlash darsining tuzilishi qaysi qatorda togri korsatilgan?

A) tashkiliy qism; nazariy materiallarni mustahkamlash; laboratoriya ishini otkazish; oquvchilarni baholash; uy vazifasi.

B) tashkiliy qism; nazariy materiallarni mustahkamlash; amaliy ish topshiriqlarini

bajarish; oquvchilami baholash; uy vazifasi.

C) tashkiliy qism; organilganlarni umumiy tarzda takrorlash (yodga tushirish); nazorat ishini otkazish; uy vazifasi (organilganlarni qayta takrorlash maqsadida)

*D) tashkiliy qism; organilgan mavzularga doir savol-javob otkazish; organilgan mavzularga doir amaliy topshiriqlarni bajarish; oquvchilarni baholash.

12 Oquvchilarga diqqat-etiborli munosabatda bolib, pedagogik odob talablariga amal qilish, oquvchilar bilan hamkorlik va ularning muvaffaqiyat qozonishlaridan manfaatdor bolish darsning qaysi funktsiyasining tarkibiy qismi hisoblanadi?

*A) Tarbiyaviy

B) Didiktik

C) Rivojlantiruvchi

D) Motivatsiyalovchi

13 Qandaydir yangi, betakror narsa yarata olish qobiliyati, badiiy shakl yaratish, fikrlash, g'oya va yechimga olib keluvchi aqliy jarayon. Pedagogikaning qaysi tushunchasi haqida gap ketyapti?

*A) kreativlik;

B) qobiliyat;

C) pedagogic texnologiya;

D) kompotentlik;

14 Kreativlik tushunchasining lugaviy manosi bu... A) yaratish;

*B) yangilik kiritish;

C) ozgartirish kiritish;

D) shaxs ijodkorligi.

15 Individning yangi goyalarni ishlab chiqarishga tayyorligini tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiradigan ijodiy qobiliyati qanday nomlanadi?

A) eruditsiya;

B) intuitsiya;

*C) kreativlik; D) evrika.

16 Muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va ozgartirish; qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning ozaro qarama-qarshiligiga nisbatan tasirchanlik. Kreativlikni ifodalovchi ushbu holatlar kim tomonidan asoslangan?

A) V.A.Kruteskiy;

*B) P.Torrens;

C) R.Dekart;

D) J.Piaje.

17 Ijodiy yonalganlik, mantiqiy fikrlay olish, eruditsiya (bilagonlik), boy tasavvur, ijodiy tasirchanlik va tashabbuskorlik, oz ijodkorligini tola-tokis namoyish etish, refleksiya qobiliyati, hissiyotga boylik, mavjud tajriba va bilimlar asosida yangi qarorlarni qabul qilish malakasi. Ular nimaning negizida aks etuvchi sifatlar sanaladi?

*A) kreativlikning;

*B) eruditsiyaning;

c) bilimdonlikning;

d) intuitsiyaning.

18 Ozini tavakkal qilishdan olib qochish; fikrlash va xatti-harakatlarda qopollikka yol qoyish; shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi; boshqalarga tobe bolish; har qanday holatda ham faqat yutuqni oylash. Ular qanday omillar sanaladi?

A) shaxs qobiliyatini shakllantirishga tosqinlik qiluvchi;

B) shaxs kreativligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi;

C) shaxs intuitsiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi;

*D) shaxs kreativligini rivojlantirishga tosqinlik qiluvchi.

19 Pedagog kreativ potensialining tarkibiy asoslarini korsating.

A) tizimli yondoshuv; majmuaviy yondoshuv; nazorat; tahlil va baholash;

B) maqsadli-motivli yondoshuv; mazmunli yondoshuv; tezkor-faoliyatli yondoshuv; refleksiv-baholash;

C) tizimli yondoshuv; tizimli tahlil; faoliyatli yondoshuv; baholash;

*D) majmuaviy yondashuv; innovatsion yondashuv; motivatsion faoliyat; tizimli tahlil.

20 Pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish, ozining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish jarayoni nima deyiladi?

*A) Kreativ kompetentlik;

B) Kreativ testlar;

C) Innovatsiya jarayoni;

D) ijodiy hayol;

21 «Kreativlik o'zida yangicha yo'sinda amalga

oshirilgan o'zlashtirish to'lqinini. Kreativlikni ifodalovchi ushbu holatlar kim tomonidan asoslangan?

*A) Makkelif;

B) P.Torrens;

C) R.Dekart;

D) J.Piaje;

22 Ingliz tilidan olingan bo'lib, «In-ichida», «Novus-yangi»,«yangilik», «yangilik kiritish» degan ma'noni anglatadi. U muayyan ijtimoiy birlikka (tashkilotga, aholiga, jamiyatga, guruhga, tizimga) yangi, nicbatan turg'un uncurlarni kiritib borishi va ularning maqsadga muvofiq o'zgarishidir. Qaysi tushunchaning lugaviy manosi berilgan?

*A) innovatsiya;

B) Kreativlik;

C) bilimdonlik;

D) Qobiliyat;

23 tarkibiy tuzilmalar va qonuniyatlarni qamrab olgan tizim bo'lib, u o'quv jarayonini zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlari yutuqlari asosida, jahon standartlari darajasida tashkil etish imkonini beruvchi innovatsion harakatlar. Nuqtalar orniga qoyiladigan sozni toping?

*A) Innovatsiya jarayoni;

B) O'qituvchining kreativligi;

C) Ijodiy faoliyat;

D) ijodiy hayol;

24 «Innovatsiya» tushunchasi birinchi marta XIX asrda qaysi sohasida paydo bo'lgan? *A) madaniyatshunosik;

B) siyosatshunoslik;

C) texnologiya sohasida;

D) firma sohasida;

25 kreativ talimni uchratsih mumkin bolgan jarayonlarni belgilang?

*A) Darslarni noananiviy yondashilganda, Fanga yangi malumotlar kirib kelganda

B) Pedagogic va texnik texnologiyalardan foydalanilganda, Interfaol metodlardan foydalanilganda;

C) Texnologik dars ishlanmalari orqali tayyorlangan darslarda;

D) Oz ustida ishlash;

26 Maktabda va keng jamoatchilik o'rtasida sinf o'quvchilarining ota onalari bilan birgalikda tarbiyalanganlik darajasiga javobgar shaxs hisoblanadi. Bu kim?

*A) Sinf rahbari;

B) maktab direktori;

C) oquv ishlaRi boyicha direktor orinbosari;

D) yoshlar yetakchisi;

27 Sinf rahbarining vazifalari berilgan qatorni toping?

A) Oquvchilarning birligiga bolgan qiziqishini va qobiliyatini ostirish, har bir oquvchining individual-ruhiy xususiyatini hisobga olgan holda kasbga yonaltirish va hayotiy maqsadlarni shakllantirish;

B) quvchilarning oz-ozini boshqarish ishlarini yonaltiradi, ular ishtirokida sinf jamoasining ijtimoiy foydali ishlardagi ishtirokini tamin etadi,maktab miqyosida uyushtirilayotgan muhim tadbirlarda oz sinfining faol qatnashishini taminlaydi;

C) Sinf oquvchilarining ota-onalari, korxonalar va muassasalardagi, turar joylardagi oila va maktabga yordam beruvchi homiy mahallalar bilan yaqin aloqa ornatadi, Sinf rahbari oz sinfidagi turli hujjatlarning: sinfjurnali, oquvchilarning reyting daftarchasi, shaxsiy hujjatlari, turli xil reja va hisobotlarni yuritadi;

*D) barcha javoblar togri;

28 Sinf rahbari ota-onalar majlisini otkazishdan oldin qanday ishlarni baajarishi lozim?

*A) barcha javoblar togri;

B) Majlis mavzusi va maqsadini aniqlash, majlis otadigan joyni jihozlash;

C) Majlis otkazish metodini tanlash; suhbat, tushuntirish, maktab tarixi va kelajakdagi rejalari haqida qisqa malumot tayyorlash;

D) Ota-onalar jamoasi nizomini korgazma tariqasida tayyorlash (maktab rahbariyatining nizom haqidagi chiqishini hozirlash), Sinf ota-onalar qomitasini saylash;

29 sinf rahbari ota-onalarga pedagogic bilimlar beradigan qanday mavzularda maruzlar otkazishi mumkin?

A) illin istiqlol mafkurasini shakllantirish va barkamol inson tarbiyasida ota-onalar orni, oilada iqtisodiy tarbiya, manaviy meros va oila;

B) iz otmish avlodlaringizni bilasizmi? Oilanoma yaratish masalalari, mutafakkirlar ijodiyotida oila tarbiyasi.

C) arzand tarbiyasida xalqimiz qollagan usullar, oiladagi adolat togri tarbiya asosidir, farzandingiz sahiy, muruvvatli bolsin desangiz?, oilada iymon-etiqod tarbiyasi;

*D) barcha javoblar togri;

30 - Talim masalalari, uning taraqqiyotini hal qilishga qaratilgan, maxsus tashkil etilgan pedagog va tarbiyalanuvchilaming maqsadli ozaro munosabatlari. Nuqtalar orniga qoyiladigan tushunchani toping?

*A) Pedagogik jarayon;

B) pedagogik texnologiya;

C) talim samaradorligi;

D) Talim bazasi;

31 - Insonni ruhan poklanish, qalban uygonishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon etiqodini butun qiladigan, vijdonini uygotadigan beqiyos kuch. Nuqtalar orniga qoyiladigan tushunchani toping?

*A) manaviyat;

B) Madaniyat;

C) Marifat;

D) Ahloq;

32 «Manaviyat inson axloqi va odobi, bilimlari, istedodi, qobiliyati, amaliy malakalari, vijdoni, iymoni, etiqodi, dunyoqarashi, mafkuraviy qarashlarining uzviy boglangan, jamiyat taraqqiyotiga ijobiy tasir etadigan mushtarak tizimdir». Manaviyatga berilgan ushbu tarif kim tomonidan aytilgan?

A) B.Ziyamuhammedov;

B) T.Mahmudov;

*C) E.Yusupov;

D) A.Erkaev

33 madaniyat sozining lugaviy manosini toping?

*A) «cultura» sozidan olingan bolib, parvarish qilish, ishlov berish manosini bildiradi;

B) arabcha «mafkura» - naqtai nazar va etiqodlar tizimi, majmui;

C) ingliz tilidagi ,,interakt sozidan kirib kelgan. ,,Inter bu ,,ozaro, ,,akt harakat qilish;

D) barcha javoblar madaniyat tushunchasining tarifi hisoblanadi;

34 Shaxs ongiga ilmiy bilim, axloq qoidalari hamda ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy meyorlarni singdirish, talim-tarbiyani takomillashtirish, milliy meros va umuminsoniy qadriyatlarni organish, ularni targib etish maqsadida amalga oshiriladigan tadbirlar tizimi. Komil inson sifatlaridan birini belgilovchi ushbu tarif qaysi tushunchani anglatadi?

*A) Marifat;

B) manaviyat;

C) Madaniyat;

D) Mafkura;

35 Jamiyatdagi muayyan siyosiy, huquqiy, axloqiy, diniy, badiiy, falsafiy, ilmiy qarashlar, shuningdek, manaviy-axloqiy yuksaklish, marifiy-tarbiyaviy ishlarning rivojini taminlovchi, ularning maqsad va yonalishlarini aniqlashda yetakchi orin tutuvchi goyalar tizimi. Komil inson sifatlaridan birini belgilovchi ushbu tarif qaysi tushunchani anglatadi?

A) Marifat;

B) manaviyat;

C) Madaniyat; *D) Mafkura;

36 Hozirgi paytlarda rivojlangan mamlakatlar oquv dasturiga integratsiyalashtirilgan kurslarni kiritish tola amalga oshirildi. Fransiya maktablarida necha foiz oquv soatlari ajratilgan?

*A) 6-10 foiz;

B) 15 foiz;

C) 20 foiz;

D) 10-15 foiz;

37 Hozirgi paytlarda rivojlangan mamlakatlar oquv dasturiga integratsiyalashtirilgan kurslarni kiritish tola amalga oshirildi. Buyuk Britaniya maktablarida necha foiz oquv soatlari ajratilgan?

*A) 15 foiz;

B) 6-10 foiz;

C) 20 foiz;

D) 10-15 foiz;

38 Iqtisodiy rivojlangan xorijiy mamlakatlarda talimni tabakalashtirish eng dolzarb masalaga aylangan. ukuvchilarni tabaqalashtirib oqitish xorijiy mamlakatlarda asosan boshlangich ta’lim kursidan keyin amalga oshiriladi. Masalan, Fransuz pedagoglari talim jarayonida sinf oquvchilarini uch tabakaga ajratib oqitishni afzal koradilar. Bular quyidagilar :

1. Gomogenlar - matematika va gumanitar yo‘nalishda ish olibborsa bo‘ladigan o‘kuvchilar.

2. Yarim gomogen - tabiiy turkumdagi fanlarni o‘zlashtira olishga moyil o‘kuvchilar.

3. Gegeron - barcha predmetlarni xar xil saviyada ozlashtiradigan o oquvchilar.

*A) 1,2,3;

B) 2,3;


C) 1,3;

D) barcha javoblar togri;

39 Rivojlangan davlatlarda iqtidorli bolalarga etibor tobora ortib bormoqda. Keyingi

davrlarda o’z tengdoshlariga nisbatan qobiliyatda bir necha barobor ilgarilab ketgan bolalar ko’plab topilmoqda. Ular oquvni juda erta boshlab talim kurslarini ozlashtirishda katta shov - shuvlarga sabab boladigan darajada muvaffaqiyatlarga erishadilar. Shunday iqtidorlar maktabi G’arbda nechanchi yillarda paydo bodi?

*A) 60 yillardayoq;

B) 85 yillardayoq;

C) 40-50 yillardayoq;

D) 60-70 yillardayoq;

40 Qobiliyatli bolalar bilan ishlash dasturlari AQShda keng quloch yoygan. Ayrim shaxarlarda oliy toifali bolalar bogchalari ochilgan bolib, ularda necha yoshli oquvchilar maktab dasturida oqitiladilar?

*A) 4-5;


B) 2-3;

C) 3-4;


D) 5-6;

41 AQShda «Merit» dasturi asosida xar yili yuqori sinflar va kollejlardan eng qobiliyatli bolalardan 600 mingtasi tanlab olinadi. Ular ortasida test sinovlari otkazilib eng qobiliyatli 35 ming oquvchi tanlab olinadi va oqitiladi. Ular uchun qanday qulay ishlar olib boriladi?

*A) barcha javoblar togri;

B) turli imtiyozlar;

C) stipendiyalar;

D) yaxshi shart - sharoitga ega bolgan turarjoy, eng oliy darajadagi universitetlarga qabul;

42 Germaniya maktablarida sinfda oquvchilar sonini qiskartirish sari yol tutilgan. Bunday oquvchilarning xar biriga individual paketlar (topshiriqlar) tarqatiladi. Toshiriqlarni oquvchi mustaqil bajaradi, lozim bolganda u oqituvchidan konsultatsiya oladi. Yuqorida bayon qilinganlardan kozda tutilgan maqsadlari qaysi javobda togri berilgan?

1) maktablarning insonparvarlik, umuminsoniylik yonalishlarini kuchaytirish.

2) oquvchi shaxsini shakllantirishning eng samarali yollarini qidirib topish.

3) tarbiyaning yangi formalarida o’quvchilar kengashi, maktab kengashlaridan, tarbiyaviy o’yinlardan foydalanish.

4) Maktab oquv dasturlarini ixtisoslashtirish, fanlarning ozaro aloqasini mustaxkamlash,

takomillashtirish.

5) Maktabni mexnat, insoniy faoliyat bilan yakinlashtirish, kasbga yonaltirish ishlarini qayta tashkil etish.

6) Tabaqalashtirib oqitishni yolga qoyish, maxsus oquv muassasalarini (xam talantlar, xam aqliy, jismoniy zaif oquvchilar uchun) rivojlantirish.

7) angi, yani oquv texnik vositalarini talimdagi salmogni oshirish, oqituvchilar korpusida kompyuter talimini yolga qoyish.

8) Pedagogik goyalarni amalga oshirishda keng qamrovli eksperiment - tadqiqotlarni amalga oshirishdan iboratdir.

*A) 1,2,3,4,5,6,7,8;

B) 2,5,6,8;

C) 1,3,6,7,8;

D) 2,4,5,6,7,8;

43 Bolalar 3 yoshdan 5 yoshgacha tarbiyalanadigan maktabgacha tarbiya muassasalari; -1¬8- sinflargacha bo’lgan boshlangich maktablar (bunday maktablarda 6 yoshdan 13 yoshgacha o’qiydilar); -9-12-sinflardan iborat o’rta maktablar (bu maktablarda 14-17 yoshgacha bo’lgan bolalar ta’lim oladilar). U quyi va yuqori bosqichdan iborat. Bu aynan qaysi davlat talim tizimi?

*A) AQSH;

B) Fransiya;

C) Ozbekiston;

D) Germaniya;

44 AQSH da majburiy talim necha yoshgacha amal qiladi? *A) 16 yoshgacha;

B) 15yoshgacha;;

C) 12 yoshgacha;;

D) 13 yoshgacha;;

45 AQSH da boshlangich maktab necha yoshdan nech yoshgacha bolgan davrni qamrab oladi?

*A) 6 yoshdan to 13-15 yoshgacha;

B) 4 yoshdan to 12-13 yoshgacha;

C) 3 yoshdan to 11-14 yoshgacha;

D) 5 yoshdan to 12-13 yoshgacha;

46 Maktablarda turli xil togaraklar, uchrashuvlar, shovlar va sayoxatlar uyushtiriladi, ammo ularning xammasiga xaq tolash lozim. Orta maktablar quyi va yuqori bosqichlardan iborat. 9-sinfni bitirgan talabalar tanlov asosida orta maktabga qabul qilinadi. Orta maktablarda turli xil yonalishda kasb-kor asoslari berib boriladi. Bular qaysilar?

*A) 1-kasb-xunar ta’limi, 2-biznes ta’limi, 3-savdo va sanoat ta’limi, 4-qurilish ta’limi;

B) 1-kasb-xunar ta’limi, 2-biznes ta’limi, 3- qurilish ta’limi;

C) 1-biznes ta’limi, 2savdo va sanoat ta’limi, 3-qurilish ta’limi.;

D) 1-kasb-xunar ta’limi, 2-biznes ta’limi, 3-savdo va sanoat ta’limi, 4-turizm ta’limi;

47 AQSH da Oliy talim necha bosqichda amalga oshiriladi?

*A) 4;

B) 3;


C) 5;D) 2;

48 AQSH da Oliy talim 4 bosqwichda amalga oshirilishi qaysi javobda togri korsatilgan?

*A) 1-kichik mutaxassis - 2 yillik kollejlarda amalga oshiriladi. 2-bakalavr 4 yillik kollejlarda, 4 yillik kollej yoki dorifununni tugatgan 3-bosqichni davom ettirish mumkin, bu 1-2 yillik magistr maktabi. 4-bosqich aspirantura, doktorantura;

B) 1-kichik mutaxassis - 2-bakalavr 4 yillik kollejlarda, 4 yillik kollej yoki dorifununni tugatgan 3-bosqichni davom ettirish mumkin, bu 1-2 yillik magistr maktabi. 4-bosqich aspirantura;

C) 1-kichik mutaxassis - 2 yillik kollejlarda amalga oshiriladi. 2-bakalavr 4 yillik kollejlarda, 4 yillik kollej yoki dorifununni tugatgan 3-bosqichni davom ettirish mumkin, bu 1-2 yillik magistr maktabi. 4-bosqich magistratura, doktorantura;

D) 1-kichik mutaxassis - 2 yillik kollejlarda amalga oshiriladi. 2- 4 yillik kollej yoki dorifununni tugatgan 3-bosqichni davom ettirish mumkin, bu 1-2 yillik magistr maktabi. 4-bosqich doktorantura;

49 Oliy oquv yurtlarida ilmiy izlanishlar olib borish boyicha AQSh jaxon mamlakatlari orasida yetakchi o’rinlardan birini egallaydi. Bu mamlakatda ilmiy izlanishlar uchun

ajratilgan mablashing necha foizini davlat tomonidan, necha foizini firma, konsern, sindikatlardan undiriladi, qolganlarini oliy oquv yurtlarining mablaglari tashkil qiladi?

*A) 48 foizi davlatdan, 50 foizi foizini firma, konsern, sindikatlardan undiriladi;

B) 45 foizi davlatdan, 55 foizi foizini firma, konsern, sindikatlardan undiriladi;

C) 49 foizi davlatdan, 51 foizi foizini firma, konsern, sindikatlardan undiriladi;

D) 46 foizi davlatdan, 54 foizi foizini firma, konsern, sindikatlardan undiriladi;

50 Oliy talimda ikki yonalish mavjud: 1-talimni individuallashtirish, 2-talabaning mustaqil ishlashini amalga oshirish. Oqituvchi yonaltiruvchi rol onaydi. Bundan ishni qilishdan asosiy maqsad nima?

*A) talaba intilektini mashq qildirish, mantiqiy fikrlashga orgatishdir;

B) talabani mustaqil qilib tarbiyalash va tadbirkor qilish;

C) talabani bilimli va juda itiluvchan qilib tarbiyalash;

D) talabani matemaytik savodxonligini oshirish va hisob kitobli inson qilib talim berish;

51 XXI asr arafasida AQSh yangi kabul qilingan «2000-yilda Amerika ta’lim strategiyasi» dasturi e’lon qilindi. Turli yo’nalishdagi asosiy maqsadlar belgilangan mazkur dasturda 2000 yilda barcha amerikalik kichkintoylarning maktabga tayyor xolda kelishlari kozda tutilgan bu tayyor holatlarga nimalar kiradi?

*A) barcha javoblar togri;

B) axolining 90 foizi oliy ma’lumotli bo’lishi, o’quvchilarning ingliz tili, matematika, tabiiy fanlar, tarix, geografiya fanlari bo’yicha jaxonga o’z iqtidorlarini namoyish eta olishlari;

C) talabalarning tabiiy va matematika fani yutuqlarini o’zlashtirishda jaxonda eng oldingi o’rinlariga chiqishlari;

D) xar bir voyaga yetmagan amerikalikning iqtisodiyot soxasida jaxonning barcha yoshlari bilan bellasha oladigan bo’lishlari; maktablarda giyoxvandlik va zo’ravonlikka barxam berish, o’qish uchun barcha shart-sharoitlar yaratish ko’zda tutilgan;

52 Yaponiya talimining shakllanishi nechanchi yillarda boshlangan? *A) 1867-1868- yillarda;

B) 850-1855- yillarda;;

C) 863-1878- yillarda;;

D) 888-1891- yillarda;

53 Yaponiya ta’limining shakllanishi 1867 -1868 yillarda boshlangan. Yaponiya oz oldiga ikki vazifani: birinchi - boyish, ikkinchi Garb texnologiyasini Yaponiya ishlab chiqarishiga kiritish masalasini qoyadi va bu ishni amalga oshirish uchun birinchi galda nimani tubdan ozgartirish kerakligi aytildi/

*A) talim tizimini;

B) iqtisodni;

C) texnologiyani;

D) insonlarni mehnat unumdorligini;

54 Yaponiya ta’limining shakllanishi 1867 -1868 yillarda boshlangan. Yaponiya oz oldiga ikki vazifani qoyadi bular qaysilar?

*A) birinchi - boyish, ikkinchi Garb texnologiyasini Yaponiya ishlab chiqarishiga kiritish masalasini qoyadi;

B) birinchi - iqtisodni kuchaytirish, ikkinchi mehnat unumdorligini oshirishni;

C) birinchi insonlarni mustqail qilib tarbiyalash va ularni biron kasbning mutaxasissi qilish;

D) birinchi- ilmiy bilim, ikkinchi- texnologik tajriba;

55 Yaponiyada Talim haqidagi qonun qachon ishlab chiqildi? *A) 1872;

B) 1856;


C) 1878;

D) 1899;


56 Yaponiyada hozirgi zamon ta’lim tizimlarinig tarkibi quyidagicha?

*A) bolalar bogchalari, boshlangich maktab, kichik orta maktab, yuqori orta maktab, oliy talim tizimlariga kiruvchi oquv yurtlaridan iborat;

B) boshlangich maktab, kichik orta maktab, yuqori orta maktab, oliy talim tizimlariga kiruvchi oquv yurtlaridan iborat;

C) bolalar bog’halari, boshlangich maktab, kichik orta maktab, oliy talim tizimlariga

kiruvchi oquv yurtlaridan iborat;

D) bolalar bog’halari, boshlangich maktab, yuqori orta maktab, oliy talim tizimlariga kiruvchi oquv yurtlaridan iborat;

57 Yaponiyada majburiy talim necha yoshdan necha yoshgacha? *A) 6 yoshdan 15 yoshgacha;

B) yoshdan 14 yoshgacha;

C) yoshdan 13 yoshgacha;

D) yoshdan 16 yoshgacha;

58 Fransiyada 1- marta Talim haqidagi qonun qachon qabul qilingan? *A) 1955;

B) 1899;


C) 1945;

D) 1986;


59 Fransiya davlatining xozirgi davrda amal qilinayotgan «Talim xaqidagi qonuniqachon qabul qilingan?

*A) 1989 yil 10 iyulda;

B) 1955 yil 12 iyulda;

C) 1981 yil 30 iyulda;

D) 1952 yil 23 iyulda;

60 Fransiyada talimning asosiy maqsadini korsating?

*A) shaxsni xar tomonlama kamol topnshini taminlash, uni mustaqil faoliyatta tayyorlash, bozor munosabatlfi sharoitida oquvchilarni tadbirkorlikka, ishbilarmonlik va omilkorlikka orgatish, shunga yarasha kasb-korga ega qilishdan iboratdir;

B) oquvchini har ishbilarmonlik va omilkorlikka orgatish, shunga yarasha kasb-korga ega qilishdan iboratdir;

C) shaxsni xar tomonlama kamol topnshini taminlash, uni mustaqil faoliyatta tayyorlash, bozor munosabatlfi sharoitida oquvchilarni tadbirkorlikka, mehnatsevarlikka orgatish;

D) shaxsni xar tomonlama kamol topnshini taminlash, uni mustaqil faoliyatta tayyorlash,

bozor munosabatlfi sharoitida oquvchilarni tadbirkorlikka va vatabparvarlikka orgatish;

61 Fransiyada qanday maktablar mavjud?

*A) Davlat maktablar; 2.Xususiy maktablar; 3.Oraliq maktablar mavjud;

B) 1.Xususiy maktablar; 2.Oraliq maktablar mavjud;

C) 1.Davlat maktablar; 2.Xususiy maktablar mavjud;

D) 1.Oraliq maktablar mavjud; 2.Davlat maktablar; 3. Orta maktablar mavjud;

62 Oqitiladigan predmetlar ichida fransuz tili va adabiyoti, oqish va yozuv alohida ahamiyatga molik bolib hisoblanadi. Ular uchun dars vaqtining necha foizi ajratiladi?

*A) 30%;


B) 20%;

C) 40%;


D) 15%;

63 Oqitiladigan predmetlar ichida fransuz tili va adabiyoti, oqish va yozuv alohida ahamiyatga molik bolib hisoblanadi. Ular uchun dars vaqtining 30% ajratiladi. Ortacha xaftalik soatlar necha soatdan iborat va darsning davomiyligi esa qancha minutdan iborat?

*A) 26 soat 60 minut;

B) 26 soat 60 minut;

C) 26 soat 60 minut;;

D) 26 soat 60 minut;;

64 Fransiya maktablarida boshlangich sinflarda oqish uch bosqichda amalga oshiriladi ular qaysilar?

*A) 1.Tayyorlov bosqichi; 2.Elementar kurs (bu bosqich ikki yil davom etadi); 3.Chuqurlashtirilgan bosqich;

B) 1.Tayyorlov bosqichi; 2.Elementar kurs (bu bosqich ikki yil davom etadi); 3.Chuqurlashtirilgan bosqich;

C) 1.individuallashgan bosqichi; 2.individual kurs (bu bosqich ikki yil davom etadi); 3.Chuqurlashtirilgan bosqich;;

D) 1.Tayyorlov bosqichi; 2.Elementar kurs (bu bosqich ikki yil davom etadi);

3.Mukammaltirrilgan bosqich;

65 Bu davlat talimi oziga xos yonalishga, juda murakkab tizimga ega. Mamlakatda xar qaysi maktab tipi uchun maxsus tayyorlangan oqituvchilar bor. Ularning xammasi oliy maktabni tugatgan bolishlari shart. Boshlangich va asosiy maktabning bolajak hituvchilari olti semestr oqiydilar. Real maktab, maxsus maktab, gimnaziya va xunar- texnika bilim yurtlarining oqituvchilari ancha uzoq muddat okishlari kerak. Uqish tamomlangandan keyin oqituvchilikka nomzodlarning xammasi imtixon topshiradilar. Keyin maktabda pedagogik amaliyot otkazadilar va ikkinchi imtixon topshiradilar. uqituvchi lavozimiga ega bolgandan keyin, qoidaga kora umrbod lavozimga tayinlanadi. Qaysi davlat talim tizimi haqida gap ketmoqda?

*A) germaniya;

B) fransiya;

C) AQSH;


D) italiya;

66 Boshlangich va asosiy maktabning bolajak hituvchilari olti semestr oqiydilar. Real maktab, maxsus maktab, gimnaziya va xunar-texnika bilim yurtlarining oqituvchilari ancha uzoq muddat okishlari kerak. Uqish tamomlangandan keyin oqituvchilikka nomzodlarning xammasi imtixon topshiradilar. Keyin maktabda pedagogik amaliyot otkazadilar va ikkinchi imtixon topshiradilar. uqituvchi lavozimiga ega bolgandan keyin, qoidaga kora umrbod lavozimga tayinlanadi. Quyidagi xolatga etibor qarataylik. Bolajak oqituvchilar 3 yil oqiganlaridan keyin real sharoitdagi maktabda ikki yillik pedagogik amaliyotdan otadilar, xaftasiga necha soatdan dars beradilar?

*A) 10-12;

B) 18-24;

C) 6-16;

D) 8-14;


67 Rivojlangan xorijiy davlatlardagi talim-tarbiya va maktab xaqida yuqorida bayon qilingan eng yaxshi tajribalarni oz talim tizimidagi ozaro talim tizimlarimizda joriy qilish Respublikamiz uz mustaqilligini qulga kiritgandan keyin boshlandi. Bu soxada bizga qaysi tashkilotlar amaliy yordam bermoqdalar?

*A) barcha javoblar togri;

B) YuNISEF, YuNISEF, YuNESKO kabi Xalqaro tashkilotlar, xorijiy davlatlarning ozbekistondagi elchixonalari;

C) YuNESKO kabi Xalqaro tashkilotlar,

D) xorijiy davlatlarning ozbekistondagi elchixonalari;

68 Respublikamiz Oliy majlisining 1 - chaqiriq nechanchi-sesiyasida talimga oid ikki muxim xuyaokat - «Talim togrisida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning qabul qilindi?

*A) IX sessiyasida;

B) XI sessiyasida;

C) XII sessiyasida;

D) VIII sessiyasida;

69 Ozbekistonda Talim togrisida gi qonun qachon qabul qilingan? *A) 1997 yil 29-avgustda;

B) 1992 yil 27-avgustda;

C) 1989 yil 21-oktabrda;

D) 1994 yil 8-dekabrda;

70 Qaysi davlat talim pedagopgikasi shunday: a)bolani oz kuchi imkoniyatiga ishonch ruxida tarbiyalash; b)oquvchining eng kichik shaxsiy imkoniyatlarini royobga chiqarish uchun kurash; v) bolani kamsitmaslik, insoniy qadriyatlarni va gururini yerga urmaslik; g) oquvchining ilk davridanoq kasb-korga yonaltirish; d) Vataniga faxr va iftixor ruxida tarbiyalash va x.k

*A) AQSH da;

B) Fransiyada;

C) Angliyada;

D) Germaniyada;

71 Qaysi davlat talim pedagopgikasi shunday: a)bolani maktabga puxta tayyorlash b)kichkintoylar talim va tarbiyasiga ota-onalar masuliyatini kuchaytirish; v)oquvchilarni nafosat, jismoniy kamolatiga berilayotgan etibor; g) oqituvchi kadrlarga yuksak talabchanlik; d)yosh talant soxiblari bilan olib borilayotgan izchil ishlar.

*A) Yaponiyada;

B) Fransiyada;

C) Angliyada;

D) Germaniyada;

72 Qaysi davlat talim pedagopgikasi shunday: a)taba15alashtirib oqitishga berilayotgan jiddiy etibor; b) okuvchilarning mehnat talimini mustahkamlash; v)kasbga yonaltirish. fransiya talimidagi: a)maktabgacha arbiyadanoq okuvni predmetlashtirib tashkil etish; b)boshlangich talimni uch bosqichda puxta amalga oshirish; v) oquvni didaktik vositalar bilan taminlashga berilayotgan kattaetibor; g) okuv muassasalarining turli firmalar, konsernlar, korxonalar mustahkam aloqalari va boshqa ibratli jihatlar bizning talimga hamkochsa, bizning pedagogikamiz olga qarab dadil qadam bosgan bolar edi?

*A) Germaniyada;

B) Fransiyada;

C) Angliyada;

D) Yaponiyada;

73 Hozirgi kunda talim sohasida eng kop qollanilayotgan ijtimoiy tarmoqlarni toping? *A) twitter, telegram, facebook, instagram, youtube;

B) odnaaklasniki, telegram, v kontakt;

C) telegram, youtobe, instagram,

D) v kontakt; facebook, instagram, youtube;

74 Talim sohasida qollanilayotgan electron vostilar toliq korsatilgani qaysi javobda korsatilgan?

*A) Media sohalar. Raqamli audio. Audio fayllar. Audio va videoni tahrirlash. Ijtimoiy media. Ijtimoiy tarmoq.Mobil talim. M-Learning. Elektron darslik. Dasturiy ilovalar. So‘rovnomalar.QR-kod. AR brauzerlar;

B) Mobil talim. M-Learning. Elektron darslik. Dasturiy ilovalar. Sorovnomalar.QR-kod. AR brauzerlar;

C) Audio fayllar. Audio va videoni tahrirlash. Ijtimoiy media. Ijtimoiy tarmoq.Mobil talim;

D) Media sohalar. Raqamli audio. Audio fayllar. Audio va videoni tahrirlash. Ijtimoiy media;

75 Ozbekistonning necha foiz yoshlari talim sohasi uchun kerak bolgan vositalardan 100% foydalana oladi?

*A) 20%;


B) 30%;

C) 70%;


D) 45%;

76 Pedagogik texnologiyaga oid umumiy tadqiqotlar olib brogan ozbek olimlari qaysilar? A) N.Saidahmedov, Bespalko, M.Usmonova.

*B) N.Saidahmedov, N.N.Azizxadjayeva, M.Ochilov ,O.Tolibov, M.Usmonova

C) M.Usmonboyeva, U.Tolibov, Klarin, M.Ochilov

D) U.Tolibov, Bespalko, N.N.Azizxadjayeva, N.Saidahmedov, Klarin.

77 Bilimni qiziqish, ishtiyoq bilan organish va mustaqil ishlash konikmalarini shakillantirish qaysi metodning afzalligi hisoblanadi?

*A) Interfaol metod

B) Blitssorov metodi

C) Aqliy hujim metodi

D) Klaster metodi

78 Qobiliyat, ishtiyoq, tezkor javob, tezkor savol qaysi metodga kiradi? *A) «Kop soz yozish» oyin metodi

B) «Tanishuv» oyin metodi

C) «Gramatika bilimdoni» oyin metodi

D) «Jumboq kochasi» metodi

79 Qanday dars interfaol metodlar orqali otiladi? *A) Noananaviy

B) Talim


C) Ananaviy

D) Tarbiyaviy

80 Pedagogik ijodkorlik manbayi ? *A) Pedagogik tajriba

B) Psixologik xususiyat

C) T arbiyaviy j arayon

D) Dedaktik qobiliyat

81 Boshlangich talim nazariyasi fanining maqsadi nimadan iborat?

*A) Yosh avlodni muayyan maqsad asosida oqitish orqali boshlangich

B) Ixtisoslika tayorlash

C) Boshlangich sinflarga oqituvchi qilib tayyorlash

D) Til orgatish orqali oqituvchillika tayorlash talimning nazariy manbalarini orgatish

82 Oqtuvchi ustozning asosiy vazifalar nimadan iborat?

*A) Talim berish, oquvchilarni xartomonlama kamol toptirish , tarbiyalashdan

B) Tarbiyalashdan

C) Oqitishdan

D) Togri javob berilimagan

83 Boshlangich sinf oqituvchisining dars jarayonidagi mahorati nimalardan iborat?

*A) Kuzatish, namuna, taqqoslash, individual ishlash, oquvchilarni ragbatlantirish, hammaga birdek munosabatda bolish

B) Ragbatlantirish va jazolash

C) Dars jarayonida hammaga birdek munosabatda bolish

D) Oquvchilarni qattiqqolik bilan boshqarish

84 Boshlangich sinf oqituvchisining yuqori sinf oquvchisidan farqlari.

*A) Boshlangich sinf oqituvchisi oquvchilar bilan muloqotda nech qanday masofa saqlamaydi.

B) Boshlangich sinf oqituvchisi oquvchilar bilan muloqotda nar doim masofa saqlaydi.

C) Boshlangich sinf oituvchisi bilan yuqori sinf oqituvchisi ortasida hech qanday farq

bolmaydi.

D) Tog'ri javob berilmagan.

85 Qaysi dars jarayonida o'quvchi mustaqil bo'lib, turli psixologik to'siqlar olib tashlanadi?

*A) Noan'anaviy

B) An'anaviy

C) Ta'limiy

D) Tarbiyaviy

86 Qaysi talim texnologiyasi yaqin bolgan fanlar yoki mavzularning qoshiluvidan tashkil topgan?

*A) integral talim texnologiyasi

B) ped texnologiyasi

C) modulli talim texnologiyasi - oqitish texnologiyasi

87 Qaysi soz tugun yani oquv materiallarning tugallanganligini bildiradi? *A) modul

B) klaster

C) integral

D) orgonayzir

88 Qaysi texnologiya mediatexnologiya deyiladi?

*A) dasturtirilgan talim texnologiya

B) zamonaviy talim texnologiya

C) oquv jarayoni texnologiya

D) ped texnologiya

# Qaysi metod oqtuvchi va oquvchi savol-javobi bilan amalga oshadi? *E) blits sorov metodi F) insert metodi

G) klaster metodi

H) jumboq kochasi metodi

89 Qaysi texnologiyada chizma. jadval, diogrammalar qollaniladi? *A) orgonayzir texnologiyasi

B) modulli talim texnologiya

C) integral talim texnologiya

D) ped texnologiya

90 Qaysi metod kalit sozlari orqali oqitish degan manoni bildiradi? *A) nterfaol metod

B) blits sorov metodi

C) klaster metodi

D) insert metodi

91 Tushuncha va faktlarni oqtuvchi tomonidan oquvchilarga yetkazib berish qaysi darsning maqsadi hisoblanadi?

*A) ananaviy dars

B) noananaviy dars

C) oddiy dars

D) dars mashguloti

92 Sinxron talim qanday talim? *A) masofaviy

B) elektron talim

C) onlayn tali

D) inovatsion talim

93 Qaysi talimda malumotlarni onlayn-manbalardan yoki electron axborot tashish vositalari orqaliolishimiz mumkin?

*A) asinxron talim

B) sinxron talim

C) masofaviy talim

D) inovatsion talim

94 Qaysi talimda yashash joyidan turub oqish jarayoni yaratilgan? *A) masofaviy talim

B) sinxron talim

C) asinxron talim

D) inovatsion talim

95 Kognitiv sozining manosi? *A) bilishga oid

B) haqiqatni toppish

C) ijodiy

D) almashtitish

96 Evristik sozining manosi? *A) haqiqatni toppish

B) yaxlitlash

C) bilishga oid

D) almashtitish

97 Kreativ sozining manosi? *A) ijodiy

B) yaxlitlash

C) bilishga oid

D) almashtitish

98 Inversion sozining manosi? *A) almashtitish

B) moslashtirish

C) ijodiy

D) bilishga oid

99 Adaptiv sozining manosi? *A) moslashtirish

B) ijodiy

C) bilishga oid

D) almashtitish

100 Inklyuziv sozining manosi? *A) tenglik

B) yaxlitlash

C) ijodiy

D) bilishga oid

101 Birinchi va Ikkinchi sinf oquvchisi oz diqqatini nechi daqiqa muayyan obektga qaratib tura oladi?

*A) 30-35 daqiqa

B) 20-25 daqiqa

C) 10-15 daqiqa

D) 20-30 daqiqa

102 3-4 sinf oquvchilari diqqatini qancha vaqt saqlab tura oladilar? *A) bir dars

B) 40 daqiqa

C) 45 daqiqa

D) yarim dars

103 O'quv vositalari to'g'ri ko'rsatilgan javobni toping?

*A) Doska, parta

B) Soat, chizg'ich

C) Deraza, doska

D) Parta, soat

104 AKT bu?

*A) Turli texnik va dasturiy qurilmalar bilan axborotga ishlov berish

B) Chizma, jadval, diogrammalarni qo'llash usuli

C) O'quv protsesining kundalik jarayoni

D) Ta'lim jarayoniga tizimli yondashish usuli

105 Qaysi texnologiya ta'lim tizimini modernizatsiyalashtirish jarayonining eng muhim qismi hisoblanadi?

*A) Axborot-komunikatsiya texnologiya

B) Ped texnologiya Inovatsion texnologiya

C) Ta'lim texnologiya

106 Nechinchi yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi barcha oliy ta'lim muassasalari ( OTM ) o'rtasida yagona vediokonferensiya ta'lim texnologiyasi amalga oshirildi?

*A) 2012

B) 2011


C) 2013

D) 2010


107 Qaysi talimda yashash joydan turip, oqish imkonyati va sifatli texnalogiyalar, oquv mazmuni egallash imkonyati mavjud?

*A) Masofaviy ta'lim texnologiya

B) innovatsion texnologiya

C) Ta'lim texnologiya

D) Ped texnologiya

108 Qaysi texnologiya o'quvchilarning nazariy, ijodiy va refleksiv tafakkurini rivojlanishiga ta' sir etadi?

*A) Axborot komunikatsiya texnologiyalari

B) Innovatsion texnologiya

C) Ped texnologiya

D) Dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasi

109 Ta'lim tizimining poydevori qaysi ta'lim hisoblanadi? *A) Boshlang'ich ta'lim

B) Maktabgacha ta'lim

C) Maktabdan tashqari ta'lim

D) Orta maxsus, kasb-hunar ta'limi

110 Dars jarayonining eng muhim yutuqlaridan biri nimada?

*A) Kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni ta'minlovchi dasturiy vosita yaratilgani

B) Axborot texnologiyani qo'llay olishimizda

C) Zamonaviy texnologiyalarning yaratilgani

D) Dars jarayonida ta'lim metodlaridan foydalanish

111 - Insonni ruhan poklanish, qalban uygonishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon etiqodini butun qiladigan, vijdonini uygotadigan beqiyos kuch. Nuqtalar orniga qoyiladigan tushunchani toping?

*A) manaviyat;

B) Madaniyat;

C) Marifat;

D) Ahloq;

112 «Manaviyat inson axloqi va odobi, bilimlari, istedodi, qobiliyati, amaliy malakalari, vijdoni, iymoni, etiqodi, dunyoqarashi, mafkuraviy qarashlarining uzviy boglangan, jamiyat taraqqiyotiga ijobiy tasir etadigan mushtarak tizimdir». Manaviyatga berilgan ushbu tarif kim tomonidan aytilgan?

A) B.Ziyamuhammedov;

B) T.Mahmudov;

*C) E.Yusupov;

D) A.Erkaev

113 madaniyat sozining lugaviy manosini toping?

*A) «cultura» sozidan olingan bolib, parvarish qilish, ishlov berish manosini bildiradi;

B) arabcha «mafkura» - naqtai nazar va etiqodlar tizimi, majmui;

C) ingliz tilidagi ,,interakt sozidan kirib kelgan. ,,Inter bu ,,ozaro, ,,akt harakat qilish;

D) barcha javoblar madaniyat tushunchasining tarifi hisoblanadi;

114 Shaxs ongiga ilmiy bilim, axloq qoidalari hamda ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy meyorlarni singdirish, talim-tarbiyani takomillashtirish, milliy meros va umuminsoniy qadriyatlarni organish, ularni targib etish maqsadida amalga oshiriladigan tadbirlar tizimi. Komil inson sifatlaridan birini belgilovchi ushbu tarif qaysi tushunchani anglatadi?

*A) Marifat;

B) manaviyat;

C) Madaniyat;

D) Mafkura;

115 Rivojlangan xorijiy davlatlardagi talim-tarbiya va maktab xaqida yuqorida bayon qilingan eng yaxshi tajribalarni oz talim tizimidagi ozaro talim tizimlarimizda joriy qilish Respublikamiz uz mustaqilligini qulga kiritgandan keyin boshlandi. Bu soxada bizga qaysi tashkilotlar amaliy yordam bermoqdalar?

*A) barcha javoblar togri;

B) YuNISEF, YuNISEF, YuNESKO kabi Xalqaro tashkilotlar, xorijiy davlatlarning ozbekistondagi elchixonalari;

C) YuNESKO kabi Xalqaro tashkilotlar,

D) xorijiy davlatlarning ozbekistondagi elchixonalari;

116 Respublikamiz Oliy majlisining 1 - chaqiriq nechanchi-sesiyasida talimga oid ikki muxim xuyaokat - «Talim togrisida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy

dasturi»ning qabul qilindi? *A) IX sessiyasida;

B) XI sessiyasida;

C) XII sessiyasida;

D) VIII sessiyasida;

117 Ozbekistonda Talim togrisida gi qonun qachon qabul qilingan? *A) 1997 yil 29-avgustda;

B) 1992 yil 27-avgustda;

C) 1989 yil 21-oktabrda;

D) 1994 yil 8-dekabrda;

118 Qaysi davlat talim pedagopgikasi shunday: a)bolani oz kuchi imkoniyatiga ishonch ruxida tarbiyalash; b)oquvchining eng kichik shaxsiy imkoniyatlarini royobga chiqarish uchun kurash; v) bolani kamsitmaslik, insoniy qadriyatlarni va gururini yerga urmaslik; g) oquvchining ilk davridanoq kasb-korga yonaltirish; d) Vataniga faxr va iftixor ruxida tarbiyalash va x.k

*A) AQSH da;

B) Fransiyada;

C) Angliyada;

D) Germaniyada;

119 Qaysi davlat talim pedagopgikasi shunday: a)bolani maktabga puxta tayyorlash b)kichkintoylar talim va tarbiyasiga ota-onalar masuliyatini kuchaytirish; v)oquvchilarni nafosat, jismoniy kamolatiga berilayotgan etibor; g) oqituvchi kadrlarga yuksak talabchanlik; d)yosh talant soxiblari bilan olib borilayotgan izchil ishlar.

*A) Yaponiyada;

B) Fransiyada;

C) Angliyada;

D) Germaniyada;

120 Qaysi davlat talim pedagopgikasi shunday: a)taba15alashtirib oqitishga berilayotgan jiddiy etibor; b) okuvchilarning mehnat talimini mustahkamlash; v)kasbga yonaltirish.

fransiya talimidagi: a)maktabgacha arbiyadanoq okuvni predmetlashtirib tashkil etish; b)boshlangich talimni uch bosqichda puxta amalga oshirish; v) oquvni didaktik vositalar bilan taminlashga berilayotgan kattaetibor; g) okuv muassasalarining turli firmalar, konsernlar, korxonalar mustahkam aloqalari va boshqa ibratli jihatlar bizning talimga hamkochsa, bizning pedagogikamiz olga qarab dadil qadam bosgan bolar edi?

*A) Germaniyada;

B) Fransiyada;

C) Angliyada;

D) Yaponiyada;

121 Hozirgi kunda talim sohasida eng kop qollanilayotgan ijtimoiy tarmoqlarni toping? *A) twitter, telegram, facebook, instagram, youtube;

B) odnaaklasniki, telegram, v kontakt;

C) telegram, youtobe, instagram,

D) v kontakt; facebook, instagram, youtube;

122 Talim sohasida qollanilayotgan electron vostilar toliq korsatilgani qaysi javobda korsatilgan?

*A) Media sohalar. Raqamli audio. Audio fayllar. Audio va videoni tahrirlash. Ijtimoiy media. Ijtimoiy tarmoq.Mobil talim. M-Learning. Elektron darslik. Dasturiy ilovalar. So‘rovnomalar.QR-kod. AR brauzerlar;

B) Mobil talim. M-Learning. Elektron darslik. Dasturiy ilovalar. Sorovnomalar.QR-kod. AR brauzerlar;

C) Audio fayllar. Audio va videoni tahrirlash. Ijtimoiy media. Ijtimoiy tarmoq.Mobil talim;

D) Media sohalar. Raqamli audio. Audio fayllar. Audio va videoni tahrirlash. Ijtimoiy media;

123 Ozbekistonning necha foiz yoshlari talim sohasi uchun kerak bolgan vositalardan 100% foydalana oladi?

*A) 20%;


B) 30%;

C) 70%;


D) 45%;

124 Pedagogik texnologiyaga oid umumiy tadqiqotlar olib brogan ozbek olimlari qaysilar? A) N.Saidahmedov, Bespalko, M.Usmonova.

*B) N.Saidahmedov, N.N.Azizxadjayeva, M.Ochilov ,O.Tolibov, M.Usmonova

C) M.Usmonboyeva, U.Tolibov, Klarin, M.Ochilov

D) U.Tolibov, Bespalko, N.N.Azizxadjayeva, N.Saidahmedov, Klarin.

125 Bilimni qiziqish, ishtiyoq bilan organish va mustaqil ishlash konikmalarini shakillantirish qaysi metodning afzalligi hisoblanadi?

*A) Interfaol metod

B) Blitssorov metodi

C) Aqliy hujim metodi

D) Klaster metodi

126 Qobiliyat, ishtiyoq, tezkor javob, tezkor savol qaysi metodga kiradi? *A) «Kop soz yozish» oyin metodi

B) «Tanishuv» oyin metodi

C) «Gramatika bilimdoni» oyin metodi

D) «Jumboq kochasi» metodi

127 Qanday dars interfaol metodlar orqali otiladi? *A) Noananaviy

B) Talim


C) Ananaviy

D) Tarbiyaviy

128 Pedagogik ijodkorlik manbayi ? *A) Pedagogik tajriba

B) Psixologik xususiyat

C) T arbiyaviy j arayon

D) Dedaktik qobiliyat

129 Boshlangich talim nazariyasi fanining maqsadi nimadan iborat?

*A) Yosh avlodni muayyan maqsad asosida oqitish orqali boshlangich

B) Ixtisoslika tayorlash

C) Boshlangich sinflarga oqituvchi qilib tayyorlash

D) Til orgatish orqali oqituvchillika tayorlash talimning nazariy manbalarini orgatish

130 Oqtuvchi ustozning asosiy vazifalar nimadan iborat?

*A) Talim berish, oquvchilarni xartomonlama kamol toptirish , tarbiyalashdan

B) Tarbiyalashdan

C) Oqitishdan

D) Togri javob berilimagan

131 Boshlangich sinf oqituvchisining dars jarayonidagi mahorati nimalardan iborat?

*A) Kuzatish, namuna, taqqoslash, individual ishlash, oquvchilarni ragbatlantirish, hammaga birdek munosabatda bolish

B) Ragbatlantirish va jazolash

C) Dars jarayonida hammaga birdek munosabatda bolish

D) Oquvchilarni qattiqqolik bilan boshqarish

132 Boshlangich sinf oqituvchisining yuqori sinf oquvchisidan farqlari.

*A) Boshlangich sinf oqituvchisi oquvchilar bilan muloqotda nech qanday masofa saqlamaydi.

B) Boshlangich sinf oqituvchisi oquvchilar bilan muloqotda nar doim masofa saqlaydi.

C) Boshlangich sinf oituvchisi bilan yuqori sinf oqituvchisi ortasida hech qanday farq bolmaydi.

D) Tog'ri javob berilmagan.

133 Qaysi dars jarayonida o'quvchi mustaqil bo'lib, turli psixologik to'siqlar olib

tashlanadi?

*A) Noan'anaviy

B) An'anaviy

C) Ta'limiy

D) Tarbiyaviy

134 Qaysi talim texnologiyasi yaqin bolgan fanlar yoki mavzularning qoshiluvidan tashkil topgan?

*A) integral talim texnologiyasi

B) ped texnologiyasi

C) modulli talim texnologiyasi - oqitish texnologiyasi

135 Qaysi soz tugun yani oquv materiallarning tugallanganligini bildiradi? *A) modul

B) klaster

C) integral

D) orgonayzir

136 Qaysi texnologiya mediatexnologiya deyiladi?

*A) dasturtirilgan talim texnologiya

B) zamonaviy talim texnologiya

C) oquv jarayoni texnologiya

D) ped texnologiya

# Qaysi metod oqtuvchi va oquvchi savol-javobi bilan amalga oshadi? *E) blits sorov metodi

F) insert metodi

G) klaster metodi

H) jumboq kochasi metodi

137 Qaysi texnologiyada chizma. jadval, diogrammalar qollaniladi?

*A) orgonayzir texnologiyasi

B) modulli talim texnologiya

C) integral talim texnologiya

D) ped texnologiya

138 Qaysi metod kalit sozlari orqali oqitish degan manoni bildiradi? *A) nterfaol metod

B) blits sorov metodi

C) klaster metodi

D) insert metodi

139 Tushuncha va faktlarni oqtuvchi tomonidan oquvchilarga yetkazib berish qaysi darsning maqsadi hisoblanadi?

*A) ananaviy dars

B) noananaviy dars

C) oddiy dars

D) dars mashguloti

140 Sinxron talim qanday talim? *A) masofaviy

B) elektron talim

C) onlayn tali

D) inovatsion talim

141 Qaysi talimda malumotlarni onlayn-manbalardan yoki electron axborot tashish vositalari orqaliolishimiz mumkin?

*A) asinxron talim

B) sinxron talim

C) masofaviy talim

D) inovatsion talim

142 Qaysi talimda yashash joyidan turub oqish jarayoni yaratilgan? *A) masofaviy talim

B) sinxron talim

C) asinxron talim

D) inovatsion talim

143 Kognitiv sozining manosi?

*A) bilishga oid

B) haqiqatni toppish

C) ijodiy

D) almashtitish

144 Evristik sozining manosi?

*A) haqiqatni toppish

B) yaxlitlash

C) bilishga oid

D) almashtitish

145 Kreativ sozining manosi?

*A) ijodiy

B) yaxlitlash

C) bilishga oid

D) almashtitish

146 Inversion sozining manosi?

*A) almashtitish

B) moslashtirish

C) ijodiy

D) bilishga oid

147 Adaptiv sozining manosi? *A) moslashtirish

B) ijodiy

C) bilishga oid

D) almashtitish

148 Inklyuziv sozining manosi? *A) tenglik

B) yaxlitlash

C) ijodiy

D) bilishga oid

149 Birinchi va Ikkinchi sinf oquvchisi oz diqqatini nechi daqiqa muayyan obektga qaratib tura oladi?

*A) 30-35 daqiqa

B) 20-25 daqiqa

C) 10-15 daqiqa

D) 20-30 daqiqa

150 3-4 sinf oquvchilari diqqatini qancha vaqt saqlab tura oladilar? *A) bir dars

B) 40 daqiqa

C) 45 daqiqa

D) yarim dars

151 O'quv vositalari to'g'ri ko'rsatilgan javobni toping? *A) Doska, parta

B) Soat, chizg'ich

C) Deraza, doska

D) Parta, soat

152 AKT bu?

*A) Turli texnik va dasturiy qurilmalar bilan axborotga ishlov berish

B) Chizma, jadval, diogrammalarni qo'llash usuli

C) O'quv protsesining kundalik jarayoni

D) Ta'lim jarayoniga tizimli yondashish usuli

153 Qaysi texnologiya ta'lim tizimini modernizatsiyalashtirish jarayonining eng muhim qismi hisoblanadi?

*A) Axborot-komunikatsiya texnologiya

B) Ped texnologiya Inovatsion texnologiya

C) Ta'lim texnologiya

154 Nechinchi yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi barcha oliy ta'lim muassasalari ( OTM ) o'rtasida yagona vediokonferensiya ta'lim texnologiyasi amalga oshirildi?

*A) 2012


B) 2011

C) 2013


D) 2010

155 Qaysi talimda yashash joydan turip, oqish imkonyati va sifatli texnalogiyalar, oquv mazmuni egallash imkonyati mavjud?

*A) Masofaviy ta'lim texnologiya

B) innovatsion texnologiya

C) Ta'lim texnologiya

D) Ped texnologiya

156 Qaysi texnologiya o'quvchilarning nazariy, ijodiy va refleksiv tafakkurini rivojlanishiga ta' sir etadi?

*A) Axborot komunikatsiya texnologiyalari B) Innovatsion texnologiya

C) Ped texnologiya

D) Dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyasi

157 Ta'lim tizimining poydevori qaysi ta'lim hisoblanadi? *A) Boshlang'ich ta'lim

B) Maktabgacha ta'lim

C) Maktabdan tashqari ta'lim

D) Orta maxsus, kasb-hunar ta'limi

158 Dars jarayonining eng muhim yutuqlaridan biri nimada?

*A) Kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni ta'minlovchi dasturiy vosita yaratilgani

B) Axborot texnologiyani qo'llay olishimizda

C) Zamonaviy texnologiyalarning yaratilgani

D) Dars jarayonida ta'lim metodlaridan foydalanish

159 - Insonni ruhan poklanish, qalban uygonishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon etiqodini butun qiladigan, vijdonini uygotadigan beqiyos kuch. Nuqtalar orniga qoyiladigan tushunchani toping?

*A) manaviyat;

B) Madaniyat;

C) Marifat;

D) Ahloq;

160 «Manaviyat inson axloqi va odobi, bilimlari, istedodi, qobiliyati, amaliy malakalari, vijdoni, iymoni, etiqodi, dunyoqarashi, mafkuraviy qarashlarining uzviy boglangan, jamiyat taraqqiyotiga ijobiy tasir etadigan mushtarak tizimdir». Manaviyatga berilgan ushbu tarif kim tomonidan aytilgan?

A) B.Ziyamuhammedov;

B) T.Mahmudov;

*C) E.Yusupov;

D) A.Erkaev

161 madaniyat sozining lugaviy manosini toping?

*A) «cultura» sozidan olingan bolib, parvarish qilish, ishlov berish manosini bildiradi;

B) arabcha «mafkura» - naqtai nazar va etiqodlar tizimi, majmui;

C) ingliz tilidagi ,,interakt sozidan kirib kelgan. ,,Inter bu ,,ozaro, ,,akt harakat qilish;

D) barcha javoblar madaniyat tushunchasining tarifi hisoblanadi;

162 Shaxs ongiga ilmiy bilim, axloq qoidalari hamda ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy meyorlarni singdirish, talim-tarbiyani takomillashtirish, milliy meros va umuminsoniy qadriyatlarni organish, ularni targib etish maqsadida amalga oshiriladigan tadbirlar tizimi. Komil inson sifatlaridan birini belgilovchi ushbu tarif qaysi tushunchani anglatadi?

*A) Marifat;

B) manaviyat;

C) Madaniyat;

D) Mafkura;

163 AQSH da majburiy talim necha yoshgacha amal qiladi? *A) 16 yoshgacha;

B) 15yoshgacha;;

C) 12 yoshgacha;;

D) 13 yoshgacha;;

164 AQSH da boshlangich maktab necha yoshdan nech yoshgacha bolgan davrni qamrab oladi?

*A) 6 yoshdan to 13-15 yoshgacha;

B) 4 yoshdan to 12-13 yoshgacha;

C) 3 yoshdan to 11-14 yoshgacha;

D) 5 yoshdan to 12-13 yoshgacha;

165 Maktablarda turli xil togaraklar, uchrashuvlar, shovlar va sayoxatlar uyushtiriladi, ammo ularning xammasiga xaq tolash lozim. Orta maktablar quyi va yuqori bosqichlardan iborat. 9-sinfni bitirgan talabalar tanlov asosida orta maktabga qabul qilinadi. Orta maktablarda turli xil yonalishda kasb-kor asoslari berib boriladi. Bular qaysilar?

*A) 1-kasb-xunar ta’limi, 2-biznes ta’limi, 3-savdo va sanoat ta’limi, 4-qurilish ta’limi;

B) 1-kasb-xunar ta’limi, 2-biznes ta’limi, 3- qurilish ta’limi;

C) 1-biznes ta’limi, 2savdo va sanoat ta’limi, 3-qurilish ta’limi.;

D) 1-kasb-xunar ta’limi, 2-biznes ta’limi, 3-savdo va sanoat ta’limi, 4-turizm ta’limi;

166 AQSH da Oliy talim necha bosqichda amalga oshiriladi?

*A) 4;

B) 3;


C) 5;D) 2;

167 AQSH da Oliy talim 4 bosqwichda amalga oshirilishi qaysi javobda togri korsatilgan?

*A) 1-kichik mutaxassis - 2 yillik kollejlarda amalga oshiriladi. 2-bakalavr 4 yillik kollejlarda, 4 yillik kollej yoki dorifununni tugatgan 3-bosqichni davom ettirish mumkin, bu 1-2 yillik magistr maktabi. 4-bosqich aspirantura, doktorantura;

B) 1-kichik mutaxassis - 2-bakalavr 4 yillik kollejlarda, 4 yillik kollej yoki dorifununni tugatgan 3-bosqichni davom ettirish mumkin, bu 1-2 yillik magistr maktabi. 4-bosqich aspirantura;

C) 1-kichik mutaxassis - 2 yillik kollejlarda amalga oshiriladi. 2-bakalavr 4 yillik kollejlarda, 4 yillik kollej yoki dorifununni tugatgan 3-bosqichni davom ettirish mumkin, bu 1-2 yillik magistr maktabi. 4-bosqich magistratura, doktorantura;

D) 1-kichik mutaxassis - 2 yillik kollejlarda amalga oshiriladi. 2- 4 yillik kollej yoki dorifununni tugatgan 3-bosqichni davom ettirish mumkin, bu 1-2 yillik magistr maktabi. 4-bosqich doktorantura;

168 Oliy oquv yurtlarida ilmiy izlanishlar olib borish boyicha AQSh jaxon mamlakatlari orasida yetakchi o’rinlardan birini egallaydi. Bu mamlakatda ilmiy izlanishlar uchun ajratilgan mablashing necha foizini davlat tomonidan, necha foizini firma, konsern, sindikatlardan undiriladi, qolganlarini oliy oquv yurtlarining mablaglari tashkil qiladi?

*A) 48 foizi davlatdan, 50 foizi foizini firma, konsern, sindikatlardan undiriladi;

B) 45 foizi davlatdan, 55 foizi foizini firma, konsern, sindikatlardan undiriladi;

C) 49 foizi davlatdan, 51 foizi foizini firma, konsern, sindikatlardan undiriladi;

D) 46 foizi davlatdan, 54 foizi foizini firma, konsern, sindikatlardan undiriladi;

169 Oliy talimda ikki yonalish mavjud: 1-talimni individuallashtirish, 2-talabaning mustaqil ishlashini amalga oshirish. Oqituvchi yonaltiruvchi rol onaydi. Bundan ishni qilishdan asosiy maqsad nima?

*A) talaba intilektini mashq qildirish, mantiqiy fikrlashga orgatishdir;

B) talabani mustaqil qilib tarbiyalash va tadbirkor qilish;

C) talabani bilimli va juda itiluvchan qilib tarbiyalash;

D) talabani matemaytik savodxonligini oshirish va hisob kitobli inson qilib talim berish;

170 XXI asr arafasida AQSh yangi kabul qilingan «2000-yilda Amerika ta’lim strategiyasi» dasturi e’lon qilindi. Turli yo’nalishdagi asosiy maqsadlar belgilangan mazkur dasturda 2000 yilda barcha amerikalik kichkintoylarning maktabga tayyor xolda kelishlari kozda tutilgan bu tayyor holatlarga nimalar kiradi?

*A) barcha javoblar togri;

B) axolining 90 foizi oliy ma’lumotli bo’lishi, o’quvchilarning ingliz tili, matematika, tabiiy fanlar, tarix, geografiya fanlari bo’yicha jaxonga o’z iqtidorlarini namoyish eta olishlari;

C) talabalarning tabiiy va matematika fani yutuqlarini o’zlashtirishda jaxonda eng oldingi o’rinlariga chiqishlari;

D) xar bir voyaga yetmagan amerikalikning iqtisodiyot soxasida jaxonning barcha yoshlari bilan bellasha oladigan bo’lishlari; maktablarda giyoxvandlik va zo’ravonlikka barxam berish, o’qish uchun barcha shart-sharoitlar yaratish ko’zda tutilgan;

171 Yaponiya talimining shakllanishi nechanchi yillarda boshlangan? *A) 1867-1868- yillarda;

B) 850-1855- yillarda;;

C) 863-1878- yillarda;;

D) 888-1891- yillarda;

172 Yaponiya ta’limining shakllanishi 1867 -1868 yillarda boshlangan. Yaponiya oz oldiga ikki vazifani: birinchi - boyish, ikkinchi Garb texnologiyasini Yaponiya ishlab chiqarishiga kiritish masalasini qoyadi va bu ishni amalga oshirish uchun birinchi galda nimani tubdan ozgartirish kerakligi aytildi/

*A) talim tizimini;

B) iqtisodni;

C) texnologiyani;

D) insonlarni mehnat unumdorligini;

173 Yaponiya ta’limining shakllanishi 1867 -1868 yillarda boshlangan. Yaponiya oz oldiga ikki vazifani qoyadi bular qaysilar?

*A) birinchi - boyish, ikkinchi Garb texnologiyasini Yaponiya ishlab chiqarishiga kiritish masalasini qoyadi;

B) birinchi - iqtisodni kuchaytirish, ikkinchi mehnat unumdorligini oshirishni;

C) birinchi insonlarni mustqail qilib tarbiyalash va ularni biron kasbning mutaxasissi qilish;

D) birinchi- ilmiy bilim, ikkinchi- texnologik tajriba;

174 Yaponiyada Talim haqidagi qonun qachon ishlab chiqildi? *A) 1872;

B) 1856;

C) 1878;


D) 1899;

175 Yaponiyada hozirgi zamon ta’lim tizimlarinig tarkibi quyidagicha?

*A) bolalar bogchalari, boshlangich maktab, kichik orta maktab, yuqori orta maktab, oliy talim tizimlariga kiruvchi oquv yurtlaridan iborat;

B) boshlangich maktab, kichik orta maktab, yuqori orta maktab, oliy talim tizimlariga kiruvchi oquv yurtlaridan iborat;

C) bolalar bog’halari, boshlangich maktab, kichik orta maktab, oliy talim tizimlariga kiruvchi oquv yurtlaridan iborat;

D) bolalar bog’halari, boshlangich maktab, yuqori orta maktab, oliy talim tizimlariga kiruvchi oquv yurtlaridan iborat;

176 Yaponiyada majburiy talim necha yoshdan necha yoshgacha? *A) 6 yoshdan 15 yoshgacha;

B) yoshdan 14 yoshgacha;

C) yoshdan 13 yoshgacha;

D) yoshdan 16 yoshgacha;

177 Fransiyada 1- marta Talim haqidagi qonun qachon qabul qilingan? *A) 1955;

B) 1899;


C) 1945;

D) 1986;


178 Fransiya davlatining xozirgi davrda amal qilinayotgan «Talim xaqidagi qonuniqachon qabul qilingan?

*A) 1989 yil 10 iyulda;

B) 1955 yil 12 iyulda;

C) 1981 yil 30 iyulda;

D) 1952 yil 23 iyulda;

179 Fransiyada talimning asosiy maqsadini korsating?

*A) shaxsni xar tomonlama kamol topnshini taminlash, uni mustaqil faoliyatta tayyorlash, bozor munosabatlfi sharoitida oquvchilarni tadbirkorlikka, ishbilarmonlik va omilkorlikka orgatish, shunga yarasha kasb-korga ega qilishdan iboratdir;

B) oquvchini har ishbilarmonlik va omilkorlikka orgatish, shunga yarasha kasb-korga ega qilishdan iboratdir;

C) shaxsni xar tomonlama kamol topnshini taminlash, uni mustaqil faoliyatta tayyorlash, bozor munosabatlfi sharoitida oquvchilarni tadbirkorlikka, mehnatsevarlikka orgatish;

D) shaxsni xar tomonlama kamol topnshini taminlash, uni mustaqil faoliyatta tayyorlash, bozor munosabatlfi sharoitida oquvchilarni tadbirkorlikka va vatabparvarlikka orgatish;

180 Fransiyada qanday maktablar mavjud?

*A) Davlat maktablar; 2.Xususiy maktablar; 3.Oraliq maktablar mavjud;

B) 1.Xususiy maktablar; 2.Oraliq maktablar mavjud;

C) 1.Davlat maktablar; 2.Xususiy maktablar mavjud;

D) 1.Oraliq maktablar mavjud; 2.Davlat maktablar; 3. Orta maktablar mavjud;

181 Oqitiladigan predmetlar ichida fransuz tili va adabiyoti, oqish va yozuv alohida ahamiyatga molik bolib hisoblanadi. Ular uchun dars vaqtining necha foizi ajratiladi?

*A) 30%;

B) 20%;


C) 40%;

D) 15%;


182 Oqitiladigan predmetlar ichida fransuz tili va adabiyoti, oqish va yozuv alohida ahamiyatga molik bolib hisoblanadi. Ular uchun dars vaqtining 30% ajratiladi. Ortacha xaftalik soatlar necha soatdan iborat va darsning davomiyligi esa qancha minutdan iborat?

*A) 26 soat 60 minut;

B) 26 soat 60 minut;

C) 26 soat 60 minut;;

D) 26 soat 60 minut;;

183 Fransiya maktablarida boshlangich sinflarda oqish uch bosqichda amalga oshiriladi ular qaysilar?

*A) 1.Tayyorlov bosqichi; 2.Elementar kurs (bu bosqich ikki yil davom etadi); 3.Chuqurlashtirilgan bosqich;

B) 1.Tayyorlov bosqichi; 2.Elementar kurs (bu bosqich ikki yil davom etadi); 3.Chuqurlashtirilgan bosqich;

C) 1.individuallashgan bosqichi; 2.individual kurs (bu bosqich ikki yil davom etadi); 3.Chuqurlashtirilgan bosqich;;

D) 1.Tayyorlov bosqichi; 2.Elementar kurs (bu bosqich ikki yil davom etadi); 3.Mukammaltirrilgan bosqich;

184 Bu davlat talimi oziga xos yonalishga, juda murakkab tizimga ega. Mamlakatda xar qaysi maktab tipi uchun maxsus tayyorlangan oqituvchilar bor. Ularning xammasi oliy maktabni tugatgan bolishlari shart. Boshlangich va asosiy maktabning bolajak hituvchilari olti semestr oqiydilar. Real maktab, maxsus maktab, gimnaziya va xunar- texnika bilim yurtlarining oqituvchilari ancha uzoq muddat okishlari kerak. Uqish tamomlangandan keyin oqituvchilikka nomzodlarning xammasi imtixon topshiradilar. Keyin maktabda pedagogik amaliyot otkazadilar va ikkinchi imtixon topshiradilar. uqituvchi lavozimiga ega bolgandan keyin, qoidaga kora umrbod lavozimga tayinlanadi. Qaysi davlat talim tizimi haqida gap ketmoqda?

*A) germaniya;

B) fransiya;

C) AQSH;


D) italiya;

185


Boshlangich va asosiy maktabning bolajak hituvchilari olti semestr oqiydilar. Real maktab, maxsus maktab, gimnaziya va xunar-texnika bilim yurtlarining oqituvchilari ancha uzoq muddat okishlari kerak. Uqish tamomlangandan keyin oqituvchilikka nomzodlarning xammasi imtixon topshiradilar. Keyin maktabda pedagogik amaliyot otkazadilar va ikkinchi imtixon topshiradilar. uqituvchi lavozimiga ega bolgandan keyin, qoidaga kora umrbod lavozimga tayinlanadi. Quyidagi xolatga etibor qarataylik. Bolajak oqituvchilar 3 yil oqiganlaridan keyin real sharoitdagi maktabda ikki yillik pedagogik amaliyotdan otadilar, xaftasiga necha soatdan dars beradilar?

*A) 10-12;

B) 18-24;

C) 6-16;


D) 8-14;

1 Qandaydir yangi, betakror narsa yarata olish qobiliyati, badiiy shakl yaratish, fikrlash, g'oya va yechimga olib keluvchi aqliy jarayon. Pedagogikaning qaysi tushunchasi haqida gap ketyapti?

*A) kreativlik;

B) qobiliyat;

C) pedagogic texnologiya;

D) kompotentlik;

2 “Kreativlik” tushunchasining lug‘aviy ma’nosi - bu... A) yaratish;

*B) yangilik kiritish;

C) o‘zgartirish kiritish;

D) shaxs ijodkorligi.

3 Individning yangi g‘oyalarni ishlab chiqarishga tayyorligini tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiradigan ijodiy qobiliyati qanday nomlanadi?

A) eruditsiya;

B) intuitsiya;

*C) kreativlik;

D) evrika.

4 Muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va o‘zgartirish; qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o‘zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta’sirchanlik. Kreativlikni ifodalovchi ushbu holatlar kim tomonidan asoslangan?

A) V.A.Kruteskiy;

*B) P.Torrens;

C) R.Dekart;

D) J.Piaje.

5 Ijodiy yo‘nalganlik, mantiqiy fikrlay olish, eruditsiya (bilag‘onlik), boy tasavvur, ijodiy ta’sirchanlik va tashabbuskorlik, o‘z ijodkorligini to‘la-to‘kis namoyish etish, refleksiya qobiliyati, hissiyotga boylik, mavjud tajriba va bilimlar asosida yangi

qarorlarni qabul qilish malakasi. Ular nimaning negizida aks etuvchi sifatlar sanaladi?

*A) kreativlikning;

*B) eruditsiyaning;

c) bilimdonlikning;

d) intuitsiyaning.

6 O‘zini tavakkal qilishdan olib qochish; fikrlash va xatti-harakatlarda qo‘pollikka yo‘l qo‘yish; shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi; boshqalarga tobe bo‘lish; har qanday holatda ham faqat yutuqni o‘ylash. Ular qanday omillar sanaladi?

A) shaxs qobiliyatini shakllantirishga to‘sqinlik qiluvchi;

B) shaxs kreativligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi;

C) shaxs intuitsiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi;

*D) shaxs kreativligini rivojlantirishga to‘sqinlik qiluvchi.

7 Pedagog kreativ potensialining tarkibiy asoslarini ko‘rsating.

A) tizimli yondoshuv; majmuaviy yondoshuv; nazorat; tahlil va baholash;

B) maqsadli-motivli yondoshuv; mazmunli yondoshuv; tezkor-faoliyatli yondoshuv; refleksiv-baholash;

C) tizimli yondoshuv; tizimli tahlil; faoliyatli yondoshuv; baholash;

*D) majmuaviy yondashuv; innovatsion yondashuv; motivatsion faoliyat; tizimli tahlil.

8 Pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish, o‘zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish jarayoni nima deyiladi?

*A) Kreativ kompetentlik;

B) Kreativ testlar;

C) Innovatsiya jarayoni;

D) ijodiy hayol;

9 «Kreativlik o'zida yangicha yo'sinda amalga

oshirilgan o'zlashtirish to'lqinini. Kreativlikni ifodalovchi ushbu holatlar kim tomonidan asoslangan?

*A) Makkelif;

B) P.Torrens;

C) R.Dekart;

D) J.Piaje;

10 Ingliz tilidan olingan bo'lib, «In-ichida», «Novus-yangi»,«yangilik», «yangilik kiritish» degan ma'noni anglatadi. U muayyan ijtimoiy birlikka (tashkilotga, aholiga, jamiyatga, guruhga, tizimga) yangi, nicbatan turg'un uncurlarni kiritib borishi va ularning maqsadga muvofiq o'zgarishidir. Qaysi tushunchaning lug’aviy ma’nosi berilgan?

*A) innovatsiya;

B) Kreativlik;

C) bilimdonlik;

D) Qobiliyat;

11 tarkibiy tuzilmalar va qonuniyatlarni qamrab olgan

tizim bo'lib, u o'quv jarayonini zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlari yutuqlari asosida, jahon standartlari darajasida tashkil etish imkonini beruvchi innovatsion harakatlar. Nuqtalar o’rniga qo’yiladigan so’zni toping?

*A) Innovatsiya jarayoni;

B) O'qituvchining kreativligi;

C) Ijodiy faoliyat;

D) ijodiy hayol;

12 «Innovatsiya» tushunchasi birinchi marta XIX asrda qaysi sohasida paydo bo'lgan? *A) madaniyatshunosik;

B) siyosatshunoslik;

C) texnologiya sohasida;

D) firma sohasida;

13 kreativ ta’limni uchratsih mumkin bo’lgan jarayonlarni belgilang?

*A) Darslarni noan’aniviy yondashilganda, Fanga yangi ma’lumotlar kirib kelganda

B) Pedagogic va texnik texnologiyalardan foydalanilganda, Interfaol metodlardan foydalanilganda;

C) Texnologik dars ishlanmalari o’rqali tayyorlangan darslarda;

D) O’z ustida ishlash;

14 Maktabda va keng jamoatchilik o'rtasida sinf o'quvchilarining ota -onalari bilan birgalikda tarbiyalanganlik darajasiga javobgar shaxs hisoblanadi. Bu kim?

*A) Sinf rahbari;

B) maktab direktori;

C) o’quv ishlaRi bo’yicha direktor o’rinbosari;

D) yoshlar yetakchisi;

15 Sinf rahbarining vazifalari berilgan qatorni toping?

A) O’quvchilarning birligiga bo’lgan qiziqishini va qobiliyatini o’stirish, har bir o’quvchining individual-ruhiy xususiyatini hisobga olgan holda kasbga yo’naltirish va hayotiy maqsadlarni shakllantirish;

B) ’quvchilarning o’z-o’zini boshqarish ishlarini yo’naltiradi, ular ishtirokida sinf jamoasining ijtimoiy foydali ishlardagi ishtirokini ta’min etadi,maktab miqyosida uyushtirilayotgan muhim tadbirlarda o’z sinfining faol qatnashishini ta’minlaydi;

C) Sinf o’quvchilarining ota-onalari, korxonalar va muassasalardagi, turar joylardagi oila va maktabga yordam beruvchi homiy mahallalar bilan yaqin aloqa o’rnatadi, Sinf rahbari o’z sinfidagi turli hujjatlarning: sinfjurnali, o’quvchilarning reyting daftarchasi, shaxsiy hujjatlari, turli xil reja va hisobotlarni yuritadi;

*D) barcha javoblar to’g’ri;

16 Sinf rahbari ota-onalar majlisini o’tkazishdan oldin qanday ishlarni baajarishi lozim? *A) barcha javoblar to’g’ri;

B) Majlis mavzusi va maqsadini aniqlash, majlis o‘tadigan joyni jihozlash;

C) Majlis o‘tkazish metodini tanlash; suhbat, tushuntirish, maktab tarixi va kelajakdagi rejalari haqida qisqa ma’lumot tayyorlash;

D) Ota-onalar jamoasi nizomini ko‘rgazma tariqasida tayyorlash (maktab

rahbariyatining nizom haqidagi chiqishini hozirlash), Sinf ota-onalar qo‘mitasini saylash;

17 sinf rahbari ota-onalarga pedagogic bilimlar beradigan qanday mavzularda maruzlar o’tkazishi mumkin?

A) illin istiqlol mafkurasini shakllantirish va barkamol inson tarbiyasida ota-onalar o‘rni, oilada iqtisodiy tarbiya, ma’naviy meros va oila;

B) iz o‘tmish avlodlaringizni bilasizmi? Oilanoma yaratish masalalari, mutafakkirlar ijodiyotida oila tarbiyasi.

C) arzand tarbiyasida xalqimiz qo‘llagan usullar, oiladagi adolat -to‘g‘ri tarbiya asosidir, farzandingiz sahiy, muruvvatli bo‘lsin desangiz?, oilada iymon-e’tiqod tarbiyasi;

*D) barcha javoblar to’g’ri;

18 - Ta’lim masalalari, uning taraqqiyotini hal qilishga

qaratilgan, maxsus tashkil etilgan pedagog va tarbiyalanuvchilaming maqsadli o‘zaro munosabatlari. Nuqtalar o’rniga qo’yiladigan tushunchani toping?

*A) Pedagogik jarayon;

B) pedagogik texnologiya;

C) ta’lim samaradorligi;

D) Ta’lim bazasi;

19 - Insonni ruhan poklanish, qalban uyg’onishga

chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon e’tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg’otadigan beqiyos kuch. Nuqtalar o’rniga qo’yiladigan tushunchani toping?

*A) ma’naviyat;

B) Madaniyat;

C) Ma’rifat;

D) Ahloq;

20 «Ma’naviyat - inson axloqi va odobi, bilimlari, iste’dodi, qobiliyati, amaliy malakalari, vijdoni, iymoni, e’tiqodi, dunyoqarashi, mafkuraviy qarashlarining uzviy bog‘langan, jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta’sir etadigan mushtarak tizimdir». Ma’naviyatga berilgan ushbu ta’rif kim tomonidan aytilgan?

A) B.Ziyamuhammedov;

B) T.Mahmudov;

*C) E.Yusupov;

D) A.Erkaev

21 Madaniyat so’zining lug’aviy ma’nosini toping?

*A) «cultura» so‘zidan olingan bo‘lib, parvarish qilish, ishlov berish ma’nosini bildiradi;

B) arabcha «mafkura» - naqtai nazar va e’tiqodlar tizimi, majmui;

C) ingliz tilidagi ,,interakt’’ so‘zidan kirib kelgan. ,,Inter’’ -bu ,,o‘zaro’’, ,,akt’’ - harakat qilish;

D) barcha javoblar madaniyat tushunchasining ta’rifi hisoblanadi;

22 Shaxs ongiga ilmiy bilim, axloq qoidalari hamda ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy me’yorlarni singdirish, ta’lim-tarbiyani takomillashtirish, milliy meros va umuminsoniy qadriyatlarni o‘rganish, ularni targ‘ib etish maqsadida amalga oshiriladigan tadbirlar tizimi. Komil inson sifatlaridan birini belgilovchi ushbu ta’rif qaysi tushunchani anglatadi?

*A) Ma’rifat;

B) ma’naviyat;

C) Madaniyat;

D) Mafkura;

23 Jamiyatdagi muayyan siyosiy, huquqiy, axloqiy, diniy, badiiy, falsafiy, ilmiy qarashlar, shuningdek, ma’naviy-axloqiy yuksaklish, ma’rifiy-tarbiyaviy ishlarning rivojini ta’minlovchi, ularning maqsad va yo‘nalishlarini aniqlashda yetakchi o‘rin tutuvchi g‘oyalar tizimi. Komil inson sifatlaridan birini belgilovchi ushbu ta’rif qaysi tushunchani anglatadi?

A) Ma’rifat;

B) ma’naviyat;

C) Madaniyat;

*D) Mafkura;

24 Kimlar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega?

*A) tegishli ma’lumotli, kasb tayyorgarligi bor yuksak ahloqiy fazilatlarga ega bo‘lgan shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega.

B) tegishli oliy ma’lumotli, pedagogik tajribaga to‘plagan shaxs pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega.

C) har tomonlama yetuk, sog‘lom fikrlaydigan, ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega.

D) pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish sud hukmiga asosan man etilgan shaxslarning ta’lim muassasalarida bu faoliyat bilan shug‘ullanishiga yo‘l qo‘yilmaydi;

25 O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchilarni rag‘batlantirishga qaratilgan tanlovlar qaysilar?

A) Yil o‘qituvchisi

B) Eng yaxshi pedagog

C) Yilning eng yaxshi fan o‘qituvchisi

D) Yilning eng yaxshi chet tili o‘qituvchisi *E) barcha javoblar to‘g‘ri

26 Nuqtalar o‘rniga mos so‘zni toping «... - kishilarning har bir jamiyatga hos hulq normalari majmui» ; «... - ijtimoiy ong shakllaridan biri bo‘lib, hamma sohalarda kishilarning hatti-harakatlarini tartibga solish funktsiyasini bajaradi»

A) arbiya;

*B) Ahloq

C) Ta’lim

D) Insonparvarlik

27 Vatanparvarlik tarbiyasida o‘rganish bo‘yicha ishlarni tashkil etish

muhim rol o‘ynaydi.

A) avlat hujjatlarini

*B) davlat ramzlarini

C) badiiy adabiyotlarni

D) qonun va qarorlarni

28 Kreativ ta’limning afzalliklari to’g’ri berilgan javobni belgilang?

A) Ta’lim va darsning samaradorligini oshiradi, Darslarning qiziqarli va mazmunli o’tishini ta’minlaydi;

B) O’quvchini darsga fanga mavzuga hayotga qiziqishi oshiradi, Yangicha va ijodiy fikrlashga yordam beradi, Mustaqil fikrlashga o’rgatadi;

C) O’z ustida ishlashga o’rgatadi, Kelajakda ilg’or g’oyalarni kashf qilishga va ularni hayotga tadbiq qilishni o’rgatadi;

*D) barcha javoblar to’g’ri;

29 Sinf rahbarining vazifalari berilgan javobni toping?

A) O’ziga yuklatilgan sinfda tarbiyaviy ishlarni amalga oshiradi;

Shu sinfda dars berayotgan turli fan o’qituvchilari bilan yaqin hamkorlikda va ularga suyangan holda o’quvchilarda dunyoqarash asoslarini shakllantiradi, axloq tarbiyasini amalga oshiradi;

B) “Kamolot” tashkiloti hamkorligida, muntazam suratda ularga tayanib va kundalik ishda yordam uyushtirib o’quvchilar bilan darsdan tashqaridagi xilma-xil ishlarni tashkil etadi va sinfjamoasini mustahkamlaydi. O’quvchilarning birligiga bo’lgan qiziqishini va qobiliyatini o’stirish, har bir o’quvchining individual-ruhiy xususiyatini hisobga olgan holda kasbga yo’naltirish va hayotiy maqsadlarni shakllantirish - sinf rahbarining alohida vazifasidir;

*C) barcha javoblar to’g’ri;

30 Sinf rahbarining vazifalari berilgan javobni toping?

A) maktabdan va sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni

tashkil etish, o’tkazish va muofiqlashtirish, sinf o’quvchilari uchun belgilagan talablari bajarishlarini tashkil qilish kabi vazifalarni bajaradi;

B) anomatik, fiziologik va psixologik xususviyatlarini o’rganish, o’quvchilarning kundalik davomati, odob, xulqi va jamoat ishlariga

faol, muntazam tarzda qatnashib borishiini tekshirib borish.

C) O’quvchilarning rejimga rioya qilishlari va uyga berilgan vazifalarni tayyorlab borishlarini hamisha har dars mobaynida muntazam kuzatish;

*D) barcha javoblar to’g’ri;

31 Innovatsiyaning maqsadi nima?

A) angilik kiritishdan iborat;

B) ars jarayonini loyihalash va dasturlashdan iborat;

C) arsdan unumli foydalanib vaqtni tejash va natijali tashkil qilishdan iborat;

*D) sarflangan mablag‘ yoki kuchdan eng yuqori natija olishdan iborat. Boshqa turli- tuman o‘z-o‘zidan paydo bo‘ladigan yangiliklardan farqli o‘laroq, innovatsiya boshqariluvchi va nazorat qilinuvchi o‘zgarishlar mexanizmini tashkil etadi;

32 Pedagogik texnologiyaga YUNESKO tomonidan berilgan ta’rifni toping?

*A) Pedagogik texnologiya - bu bilim berish va uni egallashda texnika va inson resurslarini o‘zaro uzviy bog‘liq holda ko‘rib, butun ta’lim jarayonini loyihalashda va amalda qo‘llashda majmuali yondashu usulidan foydalanishdir

B) Pedagogik texnologiya o‘quv jarayonining ta’lim oluvchilar va ta’lim beruvchilar uchun so‘zsiz qulay sharoitlar ta’minlanishni loyihalash, tahlil qilish va o‘tkazish bo‘yicha hamma detallari o‘ylab chiqilgan birgalikdagi pedagogik faoliyat modeli;

C) Pedagogik texnologiya □ о‘quv jarayonining ta’lim oluvchilar va ta’lim beruvchilar uchun so‘zsiz qulay sharoitlar ta’minlanishni loyihalash, tahlil qilish va o‘tkazish bo‘yicha hamma detallari o‘ylab chiqilgan birgalikdagi pedagogik faoliyat modeli;

D) Pedagogik texnologiya vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslanganhamda kutilgan natijaga erishishni ta’minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizim;

33 Pedagogik texnologiya vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslanganhamda kutilgan natijaga erishishni ta’minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizim. Pedagogik texnologiyaga berilgan aniq fikrlar kimga tegishli?

*A) O‘.Q.Tolipov;

B) B.T.Lixachyov

C) YuNESKO;

D) V.P.Bespalko;

34 bu maxsus tayyorgarlikni talab etuvchi, inson doim tajribadan o’tkazuvchi

va unga yashash uchun manba bo’lib xizmat qiluvchi mashg’ulotdir. Hmada bir xil faoliyat bilan shug’ullanuvchi kishilarni birlashtiradi va bu faoliyat ichida ma’lum aloqalar va axloq normalari o’rnatiladi. Ushbu berilgan ta’rif qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

*A) kasb tushunchasi;

B) pedagogik faoliyat;

C) Mutaxassislik tushunchasi;

D) Kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish;

35 «Ma’naviyat ijtimoiy ongning nisbatan umumiy (umummilliy) ahamiyat kasb etgan, e’tiqod va qadriyatlar darajasiga ko‘tarilgan sobit ehtiroslari, tushunchalari, me’yorlari, ijtimoiy mo‘ljallari, amallaridir; ularning badiiy, ilmiy falsafiy, diniy merosda, urf-odatlarda ob’ektivlashgan tizimi hamda millatni muayyan maqsadlarga erishish uchun yo‘naltiradigan milliy iroda, milliy g‘urur va or-nomusdir. U jamiyatda qaror topgan va insonning asl mavjudligini ta’minlaydigan aqliy va hissiy, ruhiy va mafkuraviy muhitdir». Ma’naviyatga kim tomonidan berilgan ta’rif?

A) B.Ziyamuhammedov;

B) T.Mahmudov;

C) E.Yusupov;

*D) A.Erkaev;

36 Ma’naviyatni anglashimiz uchun nima qilishimiz lozim?

A) Har qaysi inson o’zini anglashi, qadimiy tariximiz va boy madaniyatimiz, ulug’ ajdodlarimizning merosini chuqurroq o’zlashtirishi;

B) mustaqil fikrlashi va diyorimizdagi barcha o’zgarishlarga daxldorlik tuyg’usi bilan yashash zarur;

C) milliy o’zlikni anglab ilm va hunar egallashi va buni boshqa insonlarga ham keng tarqalishiga hissa qo’shishi;

*D) barcha javoblar to’g’ri;

37 Pedagogika qaysi so’zdan olingan? Lug’aviy ma’nosini izohlang

*A) yunoncha “payne agoyen” bola yetaklovchi “didaskal” men o’qitaman so’larining qo’shiluvidan hosil bo’lgan

B) nemischa “pedagogika” bolalarni yetaklash degan ma’noni bildiradi

C) franso’z tilidan olingan bo’lib tarbiyalovchi shaxs talqin etiladi.

D) ingliz tilidan olingan bo’lib ta’lim bilan shug’ullanuvchi shaxs.

38 Ta’lim jarayonida tizimli yondashish oldindan loyihalashtirilgan, ta’lim vositalaridan unumli foydalangan, ta’lim shakllarinining optimallashgan mexanizmini qo’llash yoki bir necha metodlardan bir darsda qo’llay olish nima deyiladi?

A) Ta’lim texnologiyasi xarita deyiladi

- o’qitish texnologiyasida metodlar deyiladi

B) o’quv jarayonida o’yintexnologiyasideyiladi *C) pedagogik texnologiya deyiladi.

39 Boshlang’ich ta’lim o’qtuvchisini yuqori sinf o’qituvchisidan farqini izohlang.?

A) o’quvchi psixologiyasi tushunishida

B) o’quvchi bilan masofa saqlashida

*C) o’quvchi bilan masofa saqlamasligida D) o’quvchi iqtidorini yo’naltirshida

40 Umumiy O’rta ta’limning dastlabki bosqichi qaysi?

A) O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi

B) maktabgacha ta’lim *C) boshlang’ich ta’lim

D) maktabdan tashqari ta’lim

41 Insoniyat to’plagan bilim, ko’nikma, malakalarni o’zlashtirish jarayoni nima deb ataladi?

*A) dars

B) ilm


C) tarbiya

D) tarbiya

42 O’qituvchi rahbarligida qat’iy jadval asosida o’tiladigan ( yoshi cheklanmagan) ta’lim jarayoniga nima deyiladi?

A) mashg’ulot

*B) ars mashg’uloti

C) dars


D) o’quv mashg’uloti

43 Qanday dars interfaol metodlardan foydalanib o’tiladi? A) dars mashg’uloti *B) noan’anaviy dars

C) oddiy dars

D) dars mashg’uloti

44 Mutolaa natijasining mahsuli nima?

A) Ko'nikma

B) Malaka *C) Bilim D) Nutq

45 Maktabda boshlangicgh sinf o’qituvchilari necha uslubga mansub.

A) 2 turga mansub. Avtoritar uslub .Demokratik uslub.

B) 1 turga mansub. Demokratik uslub.

*C) 3 turga mansub.Avtoritar uslub. Demokratik uslub. Liberal uslub. D) Nech qanday uslubga mansub bo’lmaydi.

46 «Aksiologiya» qanday ma'noni anglatadi? A) Kelib chiqish *B) Urf- odat

C) Insoniylik

D) Hamjihatlik

47 «Milliy urf- odatlarimiz bizning tarixiy taraqqiyotimizni ta'milashga xizmat qiladi». Ushbu gapda qanday yondashuv amalga oshirilgan?

*A) Aksiologik yondashuv

B) Creativ yondashuv

C) Akmiologik yondashuv

D) Diviatsiya

48 Ta'lim tizimining poydevori qaysi ta'lim hisoblanadi?

A) Maktabgacha ta'lim

B) Maktabdan tashqari ta'lim *C) Boshlang'ich ta'lim

D) Orta maxsus, kasb-hunar ta'limi;

49 «Kreativlik o'zida yangicha yo'sinda amalga

oshirilgan o'zlashtirish to'lqinini. Kreativlikni ifodalovchi ushbu holatlar kim tomonidan asoslangan?

*A) Makkelif;

B) P.Torrens;

C) R.Dekart;

D) J.Piaje;

50 Ingliz tilidan olingan bo'lib, «In-ichida», «Novus-yangi»,«yangilik», «yangilik kiritish» degan ma'noni anglatadi. U muayyan ijtimoiy birlikka (tashkilotga, aholiga, jamiyatga, guruhga, tizimga) yangi, nicbatan turg'un uncurlarni kiritib borishi va ularning maqsadga muvofiq o'zgarishidir. Qaysi tushunchaning lug’aviy ma’nosi berilgan?

*A) innovatsiya;

B) Kreativlik;

C) bilimdonlik;

D) Qobiliyat;

51 «Kadrlar tayyorlash milliy dasturining maqsadi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) uzluksiz ta’lim tizimini yaratish asosida jahon ta’limi darajasiga erishish;

B) ta’lim tizimini takomillashtirish maqsadida, uzluksiz ta’lim, fan va ishlab chiqarish o‘rtasida integratsiyani yuzaga keltirish;

*C) ta’lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o‘tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to‘la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma’naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratish;

D) shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim, fan hamda ishlab chiqarishning o‘zaro bog‘liqligi va aloqadorligi asosida ta’lim tizimini yuqori bosqichga ko‘tarish;

E) milliy pedagogika va jahon ta’limi tajribasiga tayangan holda malakali mutaxassis, ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlashda sifat darajasiga erishish.

52 Kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) ta’lim muassasasi, pedagoglar jamoasi, Pedagogik Kengash, Xalq ta’limi Vazirligi, Davlat test Markazi;

*B) shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim, fan, ishlab chiqarish;

s) xalqaro donor tashkilotlar, oliy o‘quv yurtlari, umumiy o‘rta ta’lim maktablari,

akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari;

C) «Ustoz» jamg‘armasi, pedagogik xodimlar jamiyati, doimiy harakatdagi seminarlar, metodik birlashmalar, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim Vazirligi;

D) pedagog xodimlar assotsiatsiyasi, Xalq ta’limi Vazirligi, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim Vazirligi, Metodik Kengashlar, xalqaro donor tashkilotlari.

53 «Kadrlarga bo‘lgan ehtiyojni, shuningdek, ularning tayyorgarlik sifati va saviyasiga nisbatan qo‘yiladigan talablarni belgilash, kadrlar tayyorlash tizimini moliya va moddiy-texnika jihatidan ta’minlash» vazifasi kadrlar tayyorlash milliy modelining qaysi tarkibiy qismi tomonidan amalga oshiriladi?

A) shaxs;

B) davlat va jamiyat;

C) uzluksiz ta’lim;

D) fan;


*E) ishlab chiqarish.

54 Maktabdan tashqari ta’lim funktsiyasi to‘g‘ri belgilangan javob variantini toping:

A) tegishli davlat ta’lim standartlari doirasida o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limini berish;

B) madaniy-estetik, ilmiy, texnikaviy, sport va boshqa yo‘nalishlarda bolalar hamda

o‘smirlarning ta’limga bo‘lgan, yakka tartibdagi, ortib boruvchi talab-ehtiyojlarini qondirish, ularning bo‘sh vaqti va dam olishini tashkil etish;

C) mutaxassisliklar yo‘nalishlari bo‘yicha fundamental va amaliy bilimlarni berish;

D) bolaning sog‘lom, har tomonlama kamol topib shakllanishini ta’minlash, unda o‘qishga intilish hissini uyg‘otish, uni muntazam bilim olishga tayyorlash;

*E) barcha javoblar to‘g‘ri.

55 Kimlar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega?

*A) tegishli ma’lumotli, kasb tayyorgarligi bor yuksak ahloqiy fazilatlarga ega bo‘lgan shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega.

B) tegishli oliy ma’lumotli, pedagogik tajribaga to‘plagan shaxs pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega.

C) har tomonlama yetuk, sog‘lom fikrlaydigan, ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega.

D) pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish sud hukmiga asosan man etilgan shaxslarning ta’lim muassasalarida bu faoliyat bilan shug‘ullanishiga yo‘l qo‘yilmaydi

E) barcha javoblar to‘g‘ri

56 Davlat ta’lim standartlari deganda nimani tushunasiz?

A) davlat ta’lim standartlari O‘zbekiston Respublikasining barcha ta’lim muassasalari uchun majburiy bo‘lgan hujjat.

*B) davlat ta’lim standartlari umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta’lim mazmuniga hamda sifatiga qo‘yiladigan talablar

C) davlat ta’lm standartlari o‘quv - metodik majmua

D) o‘quvchilarning fanlarni o‘zlashtirishiga qo‘yiladigan talablar

E) umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun umumta’lim fanlaridan o‘quv-metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqishga qo‘yiladigan umumiy talablar

57 “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning 20-moddasiga ko‘ra ta’lim oluvchilar qanday ijtimoiy himoya qilinadi?

A) ta’lim oluvchilar qonun hujjatlariga va normativ hujjatlarga muvofiq barcha

imtiyozlar bilan ta’minlanadi.

B) talabalarning stipendiya olishi, yotoqxona bilan ta’minlanishi, kutubxonadan foydalanishi, sport bilan shug‘ullanishi kafolatlanadi.

*C) ta’lim muassasasida ta’lim oluvchilar qonun hujjatlariga va normativ hujjatlarga muvofiq imtiyozlar, stipendiya va yotoqxonada joy bilan ta’minlanadi.

D) ta’lim muassasasida talabalar turarjoy bilan ta’minlanadi

E) barcha javoblar to‘g‘ri

58 “Voyaga yetmagan bolalarning ota-onalari yoki qonuniy vakillari bolaning qonuniy huquqlari va manfaatlarini himoya qilishlari shart hamda ularning tarbiyasi, maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi olishlari uchun javobgardirlar”. Ushbu norma qaysi hujjatda keltirilgan.

A) O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida

B) O‘zbekiston Respublikasi “Oila” Kodeksida

*C) O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida

D) O‘zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturida

E) O‘zbekiston Respublikasi “Bolahuquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonunda

59 Kadrlar tayyorlash milliy dasturi necha bo‘limdan iborat?

A) 8 bo‘limdan

B) 7 bo‘limdan *C) 5 bo‘limdan

D) 4 bo‘limdan

E) 12 bo‘limdan

60 Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish bosqichlari?

A) 3 bosqich 1997-2000, 2001-2005, 2005-2015

B) 4 bosqich 1997-1998, 2000-2005, 2005-2010, 2010-2021 *C) 5 bosqich 1997, 2001, 2005, 2015, 2017-2021

D) 3 bosqich 1997-2001, 2001-2003, 2003 va undan keyingi yillar

E) 3 bosqich 1997-2001, 2001-2005, 2005 va undan keyingi yillar

61 O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchilarni rag‘batlantirishga qaratilgan tanlovlar qaysilar?

A) Yil o‘qituvchisi

B) Eng yaxshi pedagog

C) Yilning eng yaxshi fan o‘qituvchisi

D) Yilning eng yaxshi chet tili o‘qituvchisi *E) barcha javoblar to‘g‘ri

62 “Boshqaruv jarayoni san’atdir, uning mohiyati ilmni (boshqaruv so hasidagi tashkiliy bilim asoslarini) har bir sharoitga nisbatan ishlatilishidadir” Iborasi qaysi olimlar tomonidan aytilgan.

A) Menejment- bu qadimgi san’at va eng yangi fandir.

B) Menejment- siyosiy, iqtisodiy texnologik, ijtimoiy va axloqiy tizimlarning qismi.

C) Menejment (yoki boshqarish) mavjud minimal imkoniyatlardan maksimal natijalarga erishish maqsadida muayyan xodim yoki guruhga ta’sir etish, ular bilan hamkorlik qilish jarayoni

*D) Barcha javoblar to‘g‘ri.

*E) G.Kunts, S.O.Donnel

F) Suqrot va Aflotun

G) Gegelb va Nyuton

H) Lessing va Kunts

63 “ Biz ko‘pincha rahbar qat’iyatli, bilimdon va talabchan bo‘lishi kerak, deymiz. Hech shubhasiz, rahbar uchun bu fazilatlar suv bilan havoday zarur” ibora kim tomonidan aytilgan.

*A) O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I. A. Karimov

B) O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoev

C) A.Avloniy

D) M.Behbudiy

F) Suqrot va Aflotun

G) Gegelb va Nyuton

H) Lessing va Kunts

64 “Soddaroq qilib tushuntiradigan bo‘lsak ko‘pqirrali qobiliyatlar deganda turli xil insonlar turli xil uslublar orqali yoki bir inson turli xil narsalarni turli xilda o‘rganilishi tushuniladi” bu tarif kim tomonidan aytilgan

*A) Aleks Mur

B) Govard Gardnerdir

C) Xou va Bentli

D) Barcha javoblar to‘g‘ri

15. Qo‘l ostidagilarga mustaqillik, erk beruvchi, ishda topshiriqlar berganda ishchilarning qobiliyatini hisobga oluvchi, shaxsiy moyilliklarni ham hisobga oluvchi, buyruq yoki topshiriqlarni taklif ma’nosida beruvchi rahbar?

*E) Demokratik rahbar

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

65 1999 yil Yevropa davlatlarining ta’lim vazirlari Boloniya deklaratsiyasida ta’lim islohatlarining kontseptual asoslari sifatida kompetentli yondoshuvni belgilashdi. Uning mazmuni nima?

*A) Rahbarning kompetentsiyalarga egaligini aniqlash, ya’ni faoliyatning qaysi usulini egallashi, nimalarni bajara olishi, nimalarga tayyorligini aniqlash - kompetentli yondoshuv deyiladi.

B) Ta’limda yangi tadqiqot yo‘nalishini kompetentli yondoshuv deyiladi.

C) Ta’limni modernizatsiyalashning zamonaviy bosqichida uning maqsadini o‘zgarishi kompetentli yondoshuvdir.

D) Barcha javoblar to‘g‘ri F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

66 Nuqtalar o‘rniga mos so‘zni toping «... - kishilarning har bir jamiyatga hos hulq normalari majmui» ; «... - ijtimoiy ong shakllaridan biri bo‘lib, hamma sohalarda kishilarning hatti-harakatlarini tartibga solish funktsiyasini bajaradi»

A) Tarbiya

*B) Ahloq

C) Ta’lim

D) Insonparvarlik

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

67 Demokratik xuquqiy davlatning poydevori bo‘lib hisoblangan tarbiya turi. *A) Huquqiy tarbiya

B) Aqliy tarbiya

C) Aqliy tarbiya

D) Estetik tarbiya

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

68 Estetik tarbiyaning maqsadi to‘g‘ri berilgan javobni ko‘rsating.

*A) Komillikka erishishda inson qalbi, faoliyati va tabiat go‘zalligi uyg‘unligiga erishish

B) Yaxshi muomala, munosabatga o‘rgatish va mehnatga bo‘lgan layoqatini tarbiyalash

C) Yaxshi kiyinishga va atrof-muhitni ozoda saqlashga o‘rgatish

D) Mehnat go‘zalligini ko‘ra olishga va tejamkorlikka o‘rgatish

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

69 Mehnat tarbiyasini tashkil etish shakllarini aniqlang.

1)muammoli; 2)hasharlar uyushtirish; 3)izlanuvchan-tadqiqotli; 4)mehnat bayrami; 5)konstruktorlash; 6)ko‘kalamzorlashtirish; 7)maktab binosoni ta’mirlash

A) 1,2,4,5,7

*B) 2,4,6,7

C) 1,2,4,6

D) 1,3,5,6,7

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

70 “Axloq” tushunchasi qanday ma’noni anglatadi?

A) shaxsni atrof-muhitga, kishilarga nisbatan ijobiy munosabati;

B) ma’naviy-axloqiy ongning rivojlanganlik darajasi;

*C) ijtimoiy ong shakllaridan biri bo‘lib, ijtimoiy munosabatlar hamda shaxs xatti- harakatini tartibga solib turadigan qonun-qoidalar majmui;

D) to‘g‘ri javob yo‘q.

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

71 Vatanparvarlik tarbiyasida o‘rganish bo‘yicha ishlarni tashkil etish

muhim rol o‘ynaydi.

A) davlat hujjatlarini *B) davlat ramzlarini

C) badiiy adabiyotlarni

D) qonun va qarorlarni

24. Estetik tarbiyaning asosiy vositalarini aniqlang.

E) konkurslar, viktorinalar, seminarlar

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari *G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

*I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

72 Fuqarolik tarbiyasining maqsadi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) fuqarolarda iqtisodiy munosabatlarni tashkil etish qobiliyatini tarbiyalash;

B) fuqarolarda o‘z huquq va burchlarini himoya qila olish ko‘nikmasini hosil qilish;

*C) fuqarolik tushunchasining mohiyatini anglatish orqali o‘quvchilarda yuksak darajadagi fuqarolik madaniyatini shakllantirish;

D) to‘g‘ri javob yo‘q.

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

73 Estetika so‘zining ma’nosi nima?

A) xulq-atvor

*B) go‘zallikni his qilaman

C) donolikni sevaman

D) o‘qitaman

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

74 “Buyuk didaktika” asarining muallifi kim?

- bu ...

A) Volfgan Ratke;

B) K.D. Ushinskiy;

C) A. Avloniy;

*D) Ya.A. Komenskiy.

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

75 Lug‘aviy jihatdan “didaktika” tushunchasi qanday ma’noni ifodalaydi?

A) tahlil qilish;

B) o‘qitish;

*C) ta’lim nazariyasi;

D) tarbiya qilish.

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

76 “Buyuk didaktika” asari nechanchi yilda lotin tiliga tarjima qilingan va dastlab qaerda nashr etilgan?

A) 1919-1926 yilda Berlinda;

*B) 1633-1638 yilda Amsterdamda;

C) 1620 1630 yilda Vashingtonda;

D) 1645-1650 yilda Moskvada.

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

77 Didaktikaning vazifalari to‘g‘ri belgilangan qatorni toping.

*A) ta’lim jarayoni uchun xos bo‘lgan umumiy qonuniyatlarni aniqlash;

B) tarbiya jarayoni uchun xos bo‘lgan umumiy qonuniyatlarni aniqlash;

C) innovatsion jarayonlarga xos bo‘lgan qonuniyatlarni aniqlash;

D) loyihalash jarayonlariga xos bo‘lgan qonuniyatlarni aniqlash.

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

78 Ta’limning rivojlantiruvchi funktsiyasi - nimani ifodalaydi?

A) ta’lim metodikasi;

*B) ta’lim jarayonida bilimlarni o‘zlashtirishni, o‘quvchining rivojlanishi sodir bo‘lishini;

C) ta’lim jarayonida o‘quvchi bosh ob’ekt va sub’ekt bo‘lishini;

D) ta’lim metodologiyasini umumiy holatda o‘zlashtirishini va rivojlanishini.

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

79 Ta’lim jarayoni yaxlit tizim sifatida namoyon bo‘lishi to‘g‘ri ketma-ketlikda berilgan qatorni toping?

A) tashqi motivatsiya, ichki motivatsiya, yordamchi motivatsiya, o‘quvchining individual faoliyati;

*B) ta’lim maqsadi, o‘qituvchi faoliyati, o‘quv materiali mazmuni, o‘quvchi faoliyati, natija;

C) o‘qituvchining faoliyati, ta’lim metodlari, vositalari, shakllari, uzluksiz ta’lim- tarbiya;

D) ta’lim-tarbiya tizimi va an’analari;

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

80 “Boshqaruv jarayoni san’atdir, uning mohiyati ilmni (boshqaruv so hasidagi tashkiliy bilim asoslarini) har bir sharoitga nisbatan ishlatilishidadir”. Iborasi qaysi olimlar tomonidan aytilgan.

A) Menejment- bu qadimgi san’at va eng yangi fandir.

B) Menejment- siyosiy, iqtisodiy texnologik, ijtimoiy va axloqiy tizimlarning qismi.

C) Menejment (yoki boshqarish) mavjud minimal imkoniyatlardan maksimal natijalarga erishish maqsadida muayyan xodim yoki guruhga ta’sir etish, ular bilan hamkorlik qilish jarayoni

*D) Barcha javoblar to‘g‘ri.

*E) G.Kunts, S.O.Donnel

F) Suqrot va Aflotun

G) Gegelb va Nyuton

H) Lessing va Kunts

81 “ Biz ko‘pincha rahbar qat’iyatli, bilimdon va talabchan bo‘lishi kerak, deymiz. Hech shubhasiz, rahbar uchun bu fazilatlar suv bilan havoday zarur” ibora kim tomonidan aytilgan.

*A) O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I. A. Karimov

B) O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoev

C) A.Avloniy

D) M.Behbudiy

F) Suqrot va Aflotun

G) Gegelb va Nyuton

H) Lessing va Kunts

82 “Soddaroq qilib tushuntiradigan bo‘lsak ko‘pqirrali qobiliyatlar deganda turli xil insonlar turli xil uslublar orqali yoki bir inson turli xil narsalarni turli xilda o‘rganilishi tushuniladi” bu tarif kim tomonidan aytilgan

*A) Aleks Mur

B) Govard Gardnerdir

C) Xou va Bentli

D) Barcha javoblar to‘g‘ri

15. Qo‘l ostidagilarga mustaqillik, erk beruvchi, ishda topshiriqlar berganda ishchilarning qobiliyatini hisobga oluvchi, shaxsiy moyilliklarni ham hisobga oluvchi, buyruq yoki topshiriqlarni taklif ma’nosida beruvchi rahbar?

*E) Demokratik rahbar

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

83 1999 yil Yevropa davlatlarining ta’lim vazirlari Boloniya deklaratsiyasida ta’lim islohatlarining kontseptual asoslari sifatida kompetentli yondoshuvni belgilashdi. Uning mazmuni nima?

*A) Rahbarning kompetentsiyalarga egaligini aniqlash, ya’ni faoliyatning qaysi usulini egallashi, nimalarni bajara olishi, nimalarga tayyorligini aniqlash - kompetentli yondoshuv deyiladi.

B) Ta’limda yangi tadqiqot yo‘nalishini kompetentli yondoshuv deyiladi.

C) Ta’limni modernizatsiyalashning zamonaviy bosqichida uning maqsadini o‘zgarishi kompetentli yondoshuvdir.

D) Barcha javoblar to‘g‘ri

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar

Byurokrat rahbar H) Lessing va Kunts

84 Nuqtalar o‘rniga mos so‘zni toping «... - kishilarning har bir jamiyatga hos hulq normalari majmui» ; «... - ijtimoiy ong shakllaridan biri bo‘lib, hamma sohalarda kishilarning hatti-harakatlarini tartibga solish funktsiyasini bajaradi»

A) Tarbiya

*B) Ahloq

C) Ta’lim

D) Insonparvarlik

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

85 Mehnat tarbiyasini shakllantirishda qaysi metod eng maqbul sanaladi?

{red}A) Ko‘rgazmali metod

B) Amaliy va namuna metodi

C) Jazo metodi

D) Rag‘batlantiruvchi metodlar

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

86 Demokratik xuquqiy davlatning poydevori bo‘lib hisoblangan tarbiya turi. *A) Huquqiy tarbiya

B) Aqliy tarbiya

C) Aqliy tarbiya

D) Estetik tarbiya

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

87 Estetik tarbiyaning maqsadi to‘g‘ri berilgan javobni ko‘rsating.

*A) Komillikka erishishda inson qalbi, faoliyati va tabiat go‘zalligi uyg‘unligiga erishish

B) Yaxshi muomala, munosabatga o‘rgatish va mehnatga bo‘lgan layoqatini tarbiyalash

C) Yaxshi kiyinishga va atrof-muhitni ozoda saqlashga o‘rgatish

D) Mehnat go‘zalligini ko‘ra olishga va tejamkorlikka o‘rgatish

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

88 Mehnat tarbiyasini tashkil etish shakllarini aniqlang.

1)muammoli; 2)hasharlar uyushtirish; 3)izlanuvchan-tadqiqotli; 4)mehnat bayrami; 5)konstruktorlash; 6)ko‘kalamzorlashtirish; 7)maktab binosoni ta’mirlash

A) 1,2,4,5,7

*B) 2,4,6,7

C) 1,2,4,6

D) 1,3,5,6,7

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

89 “Axloq” tushunchasi qanday ma’noni anglatadi?

A) shaxsni atrof-muhitga, kishilarga nisbatan ijobiy munosabati;

B) ma’naviy-axloqiy ongning rivojlanganlik darajasi;

*C) ijtimoiy ong shakllaridan biri bo‘lib, ijtimoiy munosabatlar hamda shaxs xatti- harakatini tartibga solib turadigan qonun-qoidalar majmui;

D) to‘g‘ri javob yo‘q.

F) Liberal rahbar

G) Avtoritar rahbar Byurokrat rahbar

H) Lessing va Kunts

90 Vatanparvarlik tarbiyasida o‘rganish bo‘yicha ishlarni tashkil etish

muhim rol o‘ynaydi.

A) davlat hujjatlarini

*B) davlat ramzlarini

C) badiiy adabiyotlarni

D) qonun va qarorlarni

24. Estetik tarbiyaning asosiy vositalarini aniqlang.

E) konkurslar, viktorinalar, seminarlar

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari *G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

*I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

91 Fuqarolik tarbiyasining maqsadi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) fuqarolarda iqtisodiy munosabatlarni tashkil etish qobiliyatini tarbiyalash;

B) fuqarolarda o‘z huquq va burchlarini himoya qila olish ko‘nikmasini hosil qilish;

*C) fuqarolik tushunchasining mohiyatini anglatish orqali o‘quvchilarda yuksak darajadagi fuqarolik madaniyatini shakllantirish;

D) to‘g‘ri javob yo‘q.

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

92 Estetika so‘zining ma’nosi nima?

A) xulq-atvor

*B) go‘zallikni his qilaman

C) donolikni sevaman

D) o‘qitaman

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

93 “Buyuk didaktika” asarining muallifi kim?

- bu ...

A) Volfgan Ratke;

B) K.D. Ushinskiy;

C) A. Avloniy;

*D) Ya.A. Komenskiy.

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

94 Lug‘aviy jihatdan “didaktika” tushunchasi qanday ma’noni ifodalaydi?

A) tahlil qilish;

B) o‘qitish;

*C) ta’lim nazariyasi;

D) tarbiya qilish.

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

95 “Buyuk didaktika” asari nechanchi yilda lotin tiliga tarjima qilingan va dastlab qaerda nashr etilgan?

A) 1919-1926 yilda Berlinda;

*B) 1633-1638 yilda Amsterdamda;

C) 1620 1630 yilda Vashingtonda;

D) 1645-1650 yilda Moskvada.

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

96 Didaktikaning vazifalari to‘g‘ri belgilangan qatorni toping.

*A) ta’lim jarayoni uchun xos bo‘lgan umumiy qonuniyatlarni aniqlash;

B) tarbiya jarayoni uchun xos bo‘lgan umumiy qonuniyatlarni aniqlash;

C) innovatsion jarayonlarga xos bo‘lgan qonuniyatlarni aniqlash;

D) loyihalash jarayonlariga xos bo‘lgan qonuniyatlarni aniqlash.

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

97 Ta’limning rivojlantiruvchi funktsiyasi - nimani ifodalaydi?

A) ta’lim metodikasi;

*B) ta’lim jarayonida bilimlarni o‘zlashtirishni, o‘quvchining rivojlanishi sodir bo‘lishini;

C) ta’lim jarayonida o‘quvchi bosh ob’ekt va sub’ekt bo‘lishini;

D) ta’lim metodologiyasini umumiy holatda o‘zlashtirishini va rivojlanishini.

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

98 Ta’lim jarayoni yaxlit tizim sifatida namoyon bo‘lishi to‘g‘ri ketma-ketlikda berilgan qatorni toping?

A) tashqi motivatsiya, ichki motivatsiya, yordamchi motivatsiya, o‘quvchining individual faoliyati;

*B) ta’lim maqsadi, o‘qituvchi faoliyati, o‘quv materiali mazmuni, o‘quvchi faoliyati, natija;

C) o‘qituvchining faoliyati, ta’lim metodlari, vositalari, shakllari, uzluksiz ta’lim- tarbiya;

D) ta’lim-tarbiya tizimi va an’analari;

F) to‘garaklar, ijodiy birlashmalar, maktab bayramlari

G) tabiat, mehnat, badiiy adabiyot

H) A va B

25. Jismoniy tarbiyaning ta’limiy vazifasiga nimalar kiradi?

I) odamlarni jismoiny tarbiyaning nazariyasi va tarixi bilan tanishtirish J) insoniy axloqiy sifatlarni shakllantirish

99 Ta’lim jarayonining ta’lim berish funktsiyasi nimadan iborat?

A) o‘quvchiga chuqur bilim berish;

B) o‘quv-uslubiy majmua yaratish;

C) DTS ishlab chiqish;

*D) o‘quvchilarda bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat.

100 Ta’limni tashkil etish nechta bosqichdan iborat?

A) bilish, asoslash;

B) umumlashtirish, tashkil yetish;

C) o‘quv materialining bo‘laklari;

D) takrorlash nazorat va baho, tushunish;

*E) a, b, s, d.

101 Ta’lim jarayonining tuzilishi qaysi javobda o‘z aksini topgan? A) ta’lim maqsadi, o‘qitish va o‘rganish faoliyati hamda natija;

B) o‘quv materialining mazmuni va ta’limni tashkil qilish shakllari;

C) ta’lim metodlari;

D) ta’lim vositalari;

*E) a, b, s, d.

102 Ta’lim jarayonining qanday qonun va qonuniyatlari mavjud?

A) jarayon maqsadi, mazmun va metodlarining ijtimoiy jihatdan shartliligi, ta’lim va tarbiyaning o‘zaro bog‘liqligi, pedagogik jarayonning bir butunligi va birligi qonuni;

B) nazariya va amaliyot birligi va o‘zaro aloqa, ta’lim jarayonning dinamikalik (rivojlanish) qonuni;

C) ta’lim jarayonida shaxsning rivojlanish, ta’lim-tarbiya jarayonini boshqarish, rag‘batlantirish, ta’lim jarayonida sezgi, mantiqiylik va tajriba birligi, tashqi (ta’lim) va ichki (bilish) faoliyatining birligi qonuniyatlari;

D) ta’lim jarayonining shartlilik, ta’lim va tarbiya o‘rtasida qonuniy bog‘liqlik, o‘qituvchi va o‘quvchi-talaba o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir qonuniyatlari;

*E) a, b, s, d.

103 o‘rganilayotgan materialni egallashga qaratilgan turli didaktik vazifalarni hal

etish bo‘yicha o‘qituvchining o‘rgatuvchi ishi va o‘quvchilar o‘quv-bilish faoliyatini tashkil etish usullari tushuniladi.

A) Metod

*B) Ta’lim metodlari

C) Ta’lim usuli

D) Metodika

104 O‘quvchilarning bilish faoliyati tavsifiga ko‘ra ta’lim metodlari tasnifi qaysi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan?

*A) I.Ya.Lerner va M.N.Skatkin

B) E.I.Golant, N.M.Verzilin

C) M.A.Danilov va B.P.Esipov

D) M.I.Maxmutov

105 O‘rganilayotgan ob’ekt harakat dinamikasini ochib berishda qo‘l keluvchi va ayni

chog‘da predmetning tashqi ko‘rinishi va ichki tuzilishi haqida to‘laqonli ma’lumot berishda keng qo‘llaniluvchi metod qaysi?

A) Tushuntirish

*B) Demonstratsiya

C) Evristik suhbat

D) Ekskursiya

106 Blum toksonomiyasiga ko‘ra bilim olish darajasining 4 bosqichi qanday nomlanadi? *A) Tahlil qilish

B) Sintez

C) Qo‘llash

D) Tushunish

107 Ta’limni tashkil etishning transformativ shakli izohlangan qatorni toping.

*A) an’anaviy va noan’anaviy shakllar birikmasi bo‘lib bunda o‘qituvchi va o‘quvchilar bir birlarining ichki olamiga kirib borishga harakat qiladilar.

B) An’anaviy shaklda o‘qituvchi to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘nalish beradi (ma’ruza o‘qish yoki demonstatssiya).

C) Noan’anaviy shaklda o‘qituvchi va o‘quvchilar dialog olib borishlari mumkin, biroq to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘nalishlar berilmaydi.

D) Individning jamiyat yoki alohida olingan shaxslarga nisbatan munosabatini oydinlashtirishga yordam beradi.

108 Aniq bir masalani hal etishda ta’lim oluvchining har bir harakati va operatsiyalarini kuzatib borishga imkon berish qaysi ta’lim shaklining yutug‘i hisoblanadi?

A) Ma’ruza seminar

*B) Individual

C) Sinf-dars

D) Frontal

109 Ma’ruzaning anjuman-ma’ruza shakli qaysi qatorda izohlangan?

*A) Talabalar tomonidan o‘quv materialini izlanishli tarzda o‘zlashtirilishiga erishish

B) Savol va javoblar tarzida ma’ruza mashg‘ulotini tashkil etish

C) Talabalar tomonidan o‘quv materialini o‘zlashtirishga erishish maqsadida tushuntirish bilan birga eng asosiy qismlarini yozdirib borish

D) Fikrlar almashinuvini tashkil etish asosida ma’ruza qismlarini o‘zlashtirishga erishish

110 ta’lim oluvchining bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash, o‘lchash va

baholashni anglatadi?

A) akuniy tekshirish

B) Aniqlash

C) ekshirish *D) Nazorat

111 (maktabdagi) o‘quv ishining asosiy tashkiliy shakli bo‘lib, unda o‘qituvchi

aniq belgilangan dars doirasida o‘quvchilarning doimiy tarkibi bilan qat’iy jadval bo‘yicha shug‘ullanadi, jamoaviy bilish faoliyatiga rahbarlik qilib, o‘quv dasturiga o‘zi belgilaydigan didaktik va tarbiyaviy vazifalarga erishish uchun xilma-xil metodlardan foydalanadi.

A) Ma’ruza

B) Seminar *C) Dars

D) Mashg‘ulot

112 To‘garaklar, klublar, olimpiadalar, viktorinalar, ko‘rgazmalar, ekspeditsiyalar va hokazolar ta’limni tashkil etishning qaysi shakliga misol bo‘la oladi?

A) Frontal

*B) Yordamchi

C) Asosiy

D) Guruhiy

113 Quyidagi ketma-ketlik qaysi dars turi uchun xarakterli sanaladi? a) tashkiliy qism;

b) yangi mavzuni bayon qilish; v) o‘rganilgan materialni mustahkamlash; d) uy vazifasini berish

*A) O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilish darsining tuzilishi

B) Yangi bilimlarni bayon qilish darsining tuzilishi

C) O‘rganilganlarni takrorlash va mustahkamlash darsining tuzilishi

D) Laboratoriya darslarining tuzilishi

114 Aralash darsning tuzilishi?

A) Takrorlash

*B) Yangi bilimlarni bayon qilish darsining tuzilishi

C) O‘rganilganlarni takrorlash va mustahkamlash darsining tuzilishi

D) Laboratoriya darslarining tuzilishi

115 Quyidagi ketma-ketlik qaysi dars turi uchun xarakterli sanaladi?

a) tashkiliy qism;

b) o‘rganilganlarni umumiy tarzda takrorlash (yodga tushirish); v) nazorat ishini o‘tkazish;

g) uy vazifasi (o‘rganilganlarni qayta takrorlash maqsadida).

*A) O‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilish darsining tuzilishi

B) Yangi bilimlarni bayon qilish darsining tuzilishi

C) O‘rganilganlarni takrorlash va mustahkamlash darsining tuzilishi

D) Laboratoriya darslarining tuzilishi

116 Har bir darsning ta’lim vazifalarini aniq belgilash, darsni axborotlar bilan boyitish, ijtimoiy va shaxsiy ehtiyojlarni hisobga olish bilan mazmunini optimallashtirish darsning qaysi funktsiyasiga misol bo‘la oladi?

A) Tarbiyaviy

*B) Didiktik

C) ivojlantiruvchi

D) Motivatsiyalovchi

117 O‘quvchilarda o‘quv-o‘rganish faoliyati ijobiy sifatlari, qiziqish, ijodiy tashabbuskorlik va faollik shakllantirish darsning qaysi funktsiyasiga misol bo‘la oladi?

A) Tarbiyaviy

B) Didiktik

*C) Rivojlantiruvchi D) Motivatsiyalovchi

118 O‘rganilganlarni takrorlash va mustahkamlash darsining tuzilishi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) tashkiliy qism; nazariy materiallarni mustahkamlash; laboratoriya ishini o‘tkazish; o‘quvchilarni baholash; uy vazifasi.

B) tashkiliy qism; nazariy materiallarni mustahkamlash; amaliy ish topshiriqlarini bajarish; o‘quvchilarni baholash; uy vazifasi.

C) tashkiliy qism; o‘rganilganlarni umumiy tarzda takrorlash (yodga tushirish); nazorat ishini o‘tkazish; uy vazifasi (o‘rganilganlarni qayta takrorlash maqsadida)

*D) tashkiliy qism; o‘rganilgan mavzularga doir savol-javob o‘tkazish; o‘rganilgan mavzularga doir amaliy topshiriqlarni bajarish; o‘quvchilarni baholash.

119 O‘quvchilarga diqqat-e’tiborli munosabatda bo‘lib, pedagogik odob talablariga amal qilish, o‘quvchilar bilan hamkorlik va ularning muvaffaqiyat qozonishlaridan manfaatdor bo‘lish darsning qaysi funktsiyasining tarkibiy qismi hisoblanadi?

*A) Tarbiyaviy

B) Didiktik

C) Rivojlantiruvchi

D) Motivatsiyalovchi

120 Lektsiya, praktikumlar, laboratoriya mashg‘ulotlari, seminarlar, konsultatsiyalar, uy vazifalari ta’limni tashkil etishning qaysi shakliga misol bo‘la oladi?

A) Frontal

*B) Qo‘shimcha

C) Asosiy

D) Guruhiy

121 Individning yangi g‘oyalarni ishlab chiqarishga tayyorligini tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiradigan ijodiy qobiliyati qanday nomlanadi?

A) eruditsiya;

B) intuitsiya;

*C) kreativlik;

D) evrika.

122 Muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va o‘zgartirish; qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o‘zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta’sirchanlik. Kreativlikni ifodalovchi ushbu holatlar kim tomonidan asoslangan?

A) V.A.Kruteskiy;

*B) P.Torrens;

C) R.Dekart;

D) J.Piaje.

123 Ijodiy yo‘nalganlik, mantiqiy fikrlay olish, eruditsiya (bilag‘onlik), boy tasavvur, ijodiy ta’sirchanlik va tashabbuskorlik, o‘z ijodkorligini to‘la-to‘kis namoyish etish, refleksiya qobiliyati, hissiyotga boylik, mavjud tajriba va bilimlar asosida yangi qarorlarni qabul qilish malakasi. Ular nimaning negizida aks etuvchi sifatlar sanaladi?

*A) kreativlikning;

*B) eruditsiyaning;

c) bilimdonlikning;

d) intuitsiyaning.

124 O‘zini tavakkal qilishdan olib qochish; fikrlash va xatti-harakatlarda qo‘pollikka yo‘l qo‘yish; shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi; boshqalarga tobe bo‘lish; har qanday holatda ham faqat yutuqni o‘ylash. Ular qanday omillar sanaladi?

A) shaxs qobiliyatini shakllantirishga to‘sqinlik qiluvchi;

B) shaxs kreativligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi;

C) shaxs intuitsiyasini rivojlantirishga xizmat qiluvchi; *D) shaxs kreativligini rivojlantirishga to‘sqinlik qiluvchi.

125 Pedagog kreativ potensialining tarkibiy asoslarini ko‘rsating.

A) tizimli yondoshuv; majmuaviy yondoshuv; nazorat; tahlil va baholash;

B) maqsadli-motivli yondoshuv; mazmunli yondoshuv; tezkor-faoliyatli yondoshuv; refleksiv-baholash;

C) tizimli yondoshuv; tizimli tahlil; faoliyatli yondoshuv; baholash;

*D) majmuaviy yondashuv; innovatsion yondashuv; motivatsion faoliyat; tizimli tahlil.

126 Pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondashish, o‘zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish jarayoni nima deyiladi?

*A) Kreativ kompetentlik;

B) Kreativ testlar;

C) Innovatsiya jarayoni;

D) ijodiy hayol;

127 «Kreativlik o'zida yangicha yo'sinda amalga

oshirilgan o'zlashtirish to'lqinini. Kreativlikni ifodalovchi ushbu holatlar kim tomonidan asoslangan?

*A) Makkelif;

B) P.Torrens;

C) R.Dekart;

D) J.Piaje;

128 Ingliz tilidan olingan bo'lib, «In-ichida», «Novus-yangi»,«yangilik», «yangilik kiritish» degan ma'noni anglatadi. U muayyan ijtimoiy birlikka (tashkilotga, aholiga, jamiyatga, guruhga, tizimga) yangi, nicbatan turg'un uncurlarni kiritib borishi va ularning maqsadga muvofiq o'zgarishidir. Qaysi tushunchaning lug’aviy ma’nosi berilgan?

*A) innovatsiya;

B) Kreativlik;

C) bilimdonlik;

D) Qobiliyat;

129 tarkibiy tuzilmalar va qonuniyatlarni qamrab olgan

tizim bo'lib, u o'quv jarayonini zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlari yutuqlari asosida, jahon standartlari darajasida tashkil etish imkonini beruvchi innovatsion harakatlar. Nuqtalar o’rniga qo’yiladigan so’zni toping?

*A) Innovatsiya jarayoni;

B) O'qituvchining kreativligi;

C) Ijodiy faoliyat;

D) ijodiy hayol;

130 «Innovatsiya» tushunchasi birinchi marta XIX asrda qaysi sohasida paydo bo'lgan? *A) madaniyatshunosik;

B) siyosatshunoslik;C) texnologiya sohasida;

D) firma sohasida;
Download 91.73 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим