Toshkent farmatsevtika instituti qoshidagi akademik litsey umaraliyeva m. TDownload 183.81 Kb.
Sana09.02.2017
Hajmi183.81 Kb.
O`RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA’LIMI MUASSASALARINI AXBOROT-METODIK TA’MINLASH XIZMATI

TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI QOSHIDAGI

AKADEMIK LITSEY

UMARALIYEVA M. T.BIOLOGIYA

O`QUV FANIDAN

LABORATORIYA ISHLARI

DAFTARI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Toshkent 2016

Ushbu metodik mahsulot O`rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalarini Axborot-metodik ta’minlash xizmati huzuridagi Kimyo, biologiya fanlari yo‘nalishi bo‘yicha o‘quv metodik birlashmaning 2015 yil 5 noyabrdagi kengashida tahlil qilindi. O`rta maxsus kasb-hunar ta’limi markazining 2015 yil 26 dekabrdagi Ilmiy-metodik kengash majlisining 7-sonli bayonnomasi bilan tasdiqdan o`tkazildi va nashrga tavsiya etildi.

Muallif:

Toshkent farmatsevtika instituti qoshidagi akademik litseyning biologiya fani o‘qituvchisi Umaraliyeva M. T.Taqrizchilar:

  1. Toshkent davlat pedagogika universiteti professori, pedagogika fanlari doktori Tolipova J. O.

2. TTA qoshidagi akademik litsey bosh o’qituvchisi, biologiya fanlari nomzodi Babaxanova D.

Laboratoriya daftari bilan ishlash qoidalari

Aziz oʻquvchilar!
Biologiya oʻquv fanidan laboratoriya daftari mustaqil ishlashingiz uchun moʻljallangan. Bu daftar sizga biologiya fanini keng va chuqur oʻzlashtirishingizga, darslikda berilgan topshiriqlarni bajarishingizga yordam beradi.

Laboratoriya ishini bajarishga kirishishdan avval darslikdagi tegishli mavzuni oʻqib oʻrganing, laboratoriya ishni bajarish tartibini diqqat bilan oʻqing, soʻngra laboratoriya ishi yuzasidan berilgan topshiriqlarini bajarishga kirishing. Ushbu laboratoriya daftari biologiya oʻquv fani boʻyicha bilim, malaka va koʻnikmalaringizni oshirishga yordam beradi.

Biologiyani oʻqib oʻrganishingizda, sizga omad tilaymiz.

LABORATORIYA MASHG`ULOTI 1

Mavzu: Tirik organizmlarda irsiyat va o`zgaruvchanlikni o`rganish.

Lаbоrаtоrya mashğulоtning mаqsаdi: Bir turga kiruvchi individlar o`rtasidagi o`xshashlik va farqlarni aniqlash va uning sabablarini o`rganish.

Lаbоrаtоrya jihоzlаri: bug`doy boshoqlari, jag` - jag` o`simligi yoki gerbariylari, formalinga solingan kolorado va bronza qo`ng`izlari kolleksiyasi yoki ularning rangli rasmlari.

Ishning borishi:
I – variant. Jag` - jag` o`simliklaridagi o`zgaruvchanlikni o`rganish.

1. Jag` - jag` o`simliklarini raqamlab chiqing.

2. Jag` - jag` o`simliklari tuzilishidagi o`xshashliklarni aniqlang.

3. Jag` - jag` o`simliklari tuzilishidagi farqlarni aniqlang.4. Kuzatish natijalarini jadvalga kiriting.


Kuzatilayotgan belgilar

Namunalar2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

O`simlikning uzunligi

2

O`simlikdagi barglar soni

3

Barglar shakli

4

Barglarning novdada joylashuvi

5

To`pguldagi gullar soni

6

Gullardagi tojibarglar soni

7

Tojibarglarning rangi

8

O`simlikdagi mevalar soni:

- yetilmagan mevalar soni

- yetilgan mevalar soni


II – variant.

1. Bug`doy boshoqlarini raqamlab chiqing.

2. Bug`doy boshoqlari tuzilishidagi o`xshashliklarni aniqlang.

3. Bug`doy boshoqlari tuzilishidagi farqlarni aniqlang.4. Kuzatish natijalarini jadvalga kiriting.


Kuzatilayotgan belgilar

Namunalar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Murakkab boshoqdagi boshoqchalar soniBoshoqning uzunligi

Boshoqlarda qiltiqlarning mavjudligiDon shakli

Don rangi


III – variant. Kolorado qo`ng`izlaridagi o`zgaruvchanlikni o`rganish.

1. Kolorado qo`ng`izlari kolleksiyasi yoki ularning rangli rasmlarini raqamlab chiqing.

2. Kolorado qo`ng`izlari tuzilishidagi o`xshashliklarni aniqlang.

3. Kolorado qo`ng`izlari tuzilishidagi farqlarni aniqlang.

4. Kuzatish natijalarini jadvalga kiriting.


Kolorado qo`ng`izlarining kuzatilayotgan belgilari

O`zaro o`xshash yoki farq qiladimi?

Bosh, ko`krak, qorin qismlarining mavjudligi
Tanasining o`lchami
Ustki – qattiq qanotlari
Oyoqlarining soni


Mo`ylovlarining shakli
Qanotlarida chiziqlarning mavjudligi
Qanotlaridagi chiziqlarning rangi
Qanotlaridagi chiziqlarning soni


IV – variant. Yashil bronza qo`ng`izlaridagi o`zgaruvchanlikni o`rganish.

1. Yashil bronza qo`ng`izlari kolleksiyasi yoki ularning rangli rasmlarini raqamlab chiqing.

2. Yashil bronza qo`ng`izlari tuzilishidagi o`xshashliklarni aniqlang.

3. Yashil bronza qo`ng`izlari tuzilishidagi farqlarni aniqlang.

4. Kuzatish natijalarini jadvalga kiriting.

Bronza qo`ng`izlarining kuzatilayotgan belgilari

O`zaro o`xshash yoki farq qiladimi?

Bosh, ko`krak, qorin qismlarining mavjudligi
Ustki – qattiq qanotlarining mavjudligi
Oyoqlarining soni


Mo`ylovlarining shakli
Mo`ylovlarining uzunligi
Qanotlarining rangi
Qanotlaridagi chiziqlar shakli
Qanotlaridagi chiziqlar soni


7. Quyidagi savollarga javob yozing.

Bir turga mansub organizmlar o`rtasidagi o`xshashlikning sababi nimada? _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bir turga mansub organizmlarning bir – biridan farq qilishining sababi nimada? ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Irsiyat va o`zgaruvchanlikning evolyutsiyadagi ahamiyatini yozing. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Xulosa____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laboratoriya mashg`uloti 2

Mavzu: G‘o‘za, pomidor, rediska misolida madaniy o‘simlik navlarini yaratishda sun’iy tanlashning natijasini o‘rganish.

Lаbоrаtоrya mashğulоtning mаqsаdi: o`simlik navlari va hayvon zotlarining xilma – xilligi bilan tanishuv, ularni ajdod turi bilan taqqoslash, o`simlik navlari va hayvon zotlarining xilma – xilligi sababini o`rganish.

Lаbоrаtоrya jihоzlаri: o`simlik navlari va hayvon zotlarining rangli rasmlari.

Ishning borishi:

I – ish. G`o`za navlarini o`rganish.

1. G`o`za navlari va ularning yovvoyi ajdod turi bilan tanishing.

2. G`o`za navlari va ularning yovvoyi ajdod turi o`rtasidagi qarindoshlik belgilarini aniqlang.

3. G`o`za navlari va ularning yovvoyi ajdod turi vegetativ va generativ organlaridagi o`xshash belgilarni aniqlang.

4. G`o`za navlari va ularning yovvoyi ajdod turi o`rtasidagi farqli belgilarni aniqlang.

5. O`simlikning qaysi organlari ko`proq o`zgarishga uchraganligini aniqlang.6. Quyidagi jadvalni to`ldiring.


Kuzatilayotgan belgilar

G`o`za navlari

1 - nav

2 - nav

3 - nav

yovvoyi turi

Vegetatsiya davri

O`simlikning bo`yi

Bargining tomirlanishi

Hosil shoxlari soni

Ostkosachalari soni

Kosachalari soni

Gultojibarglari soni

Gultojbarglari rangi

Ko`saklaridagi chanoqlar soni

Tolasining rangi

Tolasining uzunligi

Qurg`oqchilikka chidamliligi

Kasalliklarga chidamliligiII – ish. Pomidor navlarini o`rganish.
1. Pomidor navlari bilan tanishing.

2. Pomidor navlari vegetativ va generativ organlaridagi o`xshash belgilarni aniqlang.

3. Pomidor navlari o`rtasidagi farqli belgilarni aniqlang.

4. O`simlikning qaysi organlari ko`proq o`zgarishga uchraganligini aniqlang.

5. Quyidagi jadvalni to`ldiring.


Kuzatilayotgan belgilar

Pomidor navlari

1 - nav

2 - nav

3 - nav

Bargining tomirlanishi


Kosachalari soni


Gultojibarglari soni


Gultojbarglari rangi


Meva rangiMeva shakli


Meva ta`mi


III – ish. Rediska navlarini o`rganish.
1. Rediska navlari bilan tanishing.

2. Rediska navlari vegetativ va generativ organlaridagi o`xshash belgilarni aniqlang.

3. Rediska navlari o`rtasidagi farqli belgilarni aniqlang.

4. O`simlikning qaysi organlari ko`proq o`zgarishga uchraganligini aniqlang.

5. Quyidagi jadvalni to`ldiring.


Kuzatilayotgan belgilar

Rediska navlari

1 - nav

2 - nav

3 - nav

Bargining tomirlanishi


Barglari soni


Barg shakli


Ildizmevalarning kattaligi


Ildizmevalarning rangiIldizmevalarning shakli


Ildizmevalarning ta`mi


6. G`o`za va pomidor, rediska navlarining xilma – xilligi sabablari haqida xulosa chiqaring.

Xulosa___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laboratoriya mashg`uloti 3

Mavzu: Turning morfologik mezonini aniqlash.

Lаbоrаtоrya mashğulоtning mаqsаdi: Akademik litsey, kasb –hunar kolleji atrofida keng tarqalgan ikki xil tur yoki uning gerbariysi yoki kollekstiyasidan foydalanib turning morfologik mezoni bilan tanishish, turga xos morfologik belgilarni aniqlay olish, morfologik mezonga ko`ra individlarning bir turga yoki har xil turga mansubligini aniqlash.

Lаbоrаtоrya jihоzlаri: 2 ta turga mansub o`simliklarning 3 – 5tadan gerbariysi yoki tirik namunalari.

Ishning borishi:

1. O`simlik namunalarini diqqat bilan o`rganing.

2. O`simliklarni morfologik mezon asosida turlarga ajrating.

3. Har bir turga morfologik tavsif bering.

4. Hаr bir turgа mansub o`simliklаrning ildizi, pоyasi, bаrgi, gulkоsа, gultоjbаrgi, mevasining shаkli vа rаngigа e’tibоr bеring.

5. O`simlik tupidаgi gul va mevalar sоni, ulаrning rаngi vа shаkligа аhаmiyat bеring.

6. Jadvalni to`ldiring.

Xususiyatlar

O`simlik turi № 1

O`simlik turi 2

O`simlik nomiSistematikadagi o`rniIldiz sistemasi turiBargi oddiy yoki murakkabBargining tomirlanishiBargining poyada joylashuviPoyasi o`t yoki yog`ochPoyasining fazoda joylashuviga ko`ra turiGulqo`rg`oni oddiy yoki murakkabTo`pguliMevasi7. Nima uchun organizmlarning qaysi turga mansubligini aniqlash uchun barcha mezonlardan foydalanish zarur? Nima uchun morfologik mezon turlarni aniqlashda asosiy mezon bo`la olmaydi?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Morfologik mezonning nisbiy ekanligiga misollar keltiring.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. Quyidagi topshiriqni bajaring. Tur mezonlarini va ularning mohiyati o`rtasidagi muvofiqlikni aniqlang.

1

Bir turga kiruvchi individlar tashqi tuzilishi bilan o'xshash.

2

Har xil turga kiruvchi organizmlar o'zining kimyoviy tarkibi, oqsil, uglevod, peptidlar, nuklein kislotalar va boshqa organik moddalari bilan farq qiladi.

3

Har bir turga kiruvchi organizmlar konkret muhit sharoitida yashaydi.

4

Bir turga kiruvchi individlarda ko`payish jarayoni o'xshash bo'ladi.

5

Har bir tur tabiatda o`z yashash arealiga ega.

6

Har bir tur o`ziga xos xromosomalar to`plamiga ega.

7

Har bir tur DNK molekulalari bilan boshqa turdan farq qiladi.

8

Dalalar, o'tloqzorlarda zaharli ayiqtovon, sernam yerlarda sudraluvchi ayiqtovon, daryo, ko'lmak chetlarida, botqoqliklarda achishtiradigan ayiqtovon turlari uchraydi.

9

Har bir tur yashash muhitiga o`ziga xos moslashgan.

10

Bir turga mansub organizmlarda hayotiy jarayonlar o`xshash.

11

Bir turga mansub organizmlar o`zaro chatishib nasl beradi.

12

Har bir tur boshqa turdan hujayradagi oqsillarning sifati va miqdori bilan farq qiladi.

13

Bir turga kiruvchi individlar ichki tuzilishi bilan o'xshash.

14

Bir turga mansub organizmlarda oziqlanish, nafas olish, qon aylanish jarayonlari o`xshash.

Morfologik mezon
Fiziologik mezon
Biokimyoviy mezon
Geografik mezon
Genetik mezon
Ekologik mezon
10. Xulosa: kuzatganlaringiz asosida xulosa chiqaring.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laboratoriya mashg`uloti 4

Mavzu: Tirik organizmlarning muhitiga moslashganligini o‘rganish.
Lаbоrаtоrya mashğulоtning mаqsаdi: оrgаnizmlаrning yashаsh muhitigа moslanish turlarini o`rganish, qushlarning havo, baliqlarning suv, toshbaqalarning cho‘l muhitiga moslanish belgilarini aniqlash.
Lаbоrаtоrya jihоzlаri: akvаriumdаgi bаliqlаr, qаfаsdаgi to`ti, kаnаrеykа yoki qushning tulumi, tirik burchаkdаgi tоshbаqа yoki ularning rangli rasmlari
Ishning borishi:

1. Qаfаsdаgi to`ti, kаnаrеykа yoki qushning tulumini ko`rib chiqing.

2. Qushlаrning tashqi tuzilishidagi uchishgа mоslаshgаnlik bеlgilаrini аniqlаng.

3. Zoologiya darslarida olgan bilimlaringiz asosida qushlаrning ichki tuzilishidagi uchishgа mоslаshgаnlik bеlgilаrini аniqlаng.

4. Kuzаtish nаtijаlаri аsоsidа quyidаgi jаdvаlni to`ldiring.


Qushlarning belgilari

Moslanish belgilari

Qushlаrning tashqi tuzilishidagi uchishgа mоslаshgаnlik bеlgilаri
Qushlаrning skeletidagi uchishgа mоslаshgаnlik bеlgilаri
Qushlаrning nafas olish organlaridagi uchishgа mоslаshgаnlik bеlgilаri
Qushlаrning hazm qilish organlaridagi uchishgа mоslаshgаnlik bеlgilаri
Qushlardagi moslanishlarning nisbiyligi
5. Zoologiya darslarida olgan bilimlaringiz asosida baliqlarning tashqi va ichki tuzilishidagi suv muhitiga moslanish belgilarini аniqlаng.

6. Kuzаtish nаtijаlаri аsоsidа quyidаgi jаdvаlni to`ldiring.Baliqlarning belgilari

Moslanish belgilari

Baliqlarning tashqi tuzilishidagi suv muhitiga moslanish belgilari
Baliqlarning ichki tuzilishidagi suv muhitiga moslanish belgilari
Baliqlardagi moslanishlarning nisbiyligi
7. Zoologiya darslarida olgan bilimlaringiz asosida toshbaqalarning tashqi tuzilishidagi va xulq atvoridagi cho‘l muhitiga moslanish belgilarini аniqlаng.

8. Kuzаtish nаtijаlаri аsоsidа quyidаgi jаdvаlni to`ldiring.Toshbaqalarning jihatlari

Moslanish belgilari

Toshbaqalarning tashqi tuzilishidagi cho`l muhitiga moslanish belgilari
Toshbaqalarning xulq atvoridagi cho`l muhitiga moslanish belgilari
Toshbaqalardagi moslanishlarning nisbiyligi
9. Berilgan rasmlar ostiga hayvonot olamidagi moslanish turlarining mosini yozing. (Ogohlantiruvchi rang, mimikriya, himoya rangi, maskirovka, fiziologik moslanish (issiqqonlilik), nasl qoldirish bilan bog`liq moslanish, morfologik moslanish, biokimyoviy moslanish (zaharli moddalar), himoya rangi)

Hayvonot olamidagi moslanishlar1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.

10. Atamalar va ularning ta`rifi o`rtasidagi muvofiqlikni aniqlang.

1

Moslanish


A

Hayvonlarning tashqi rangi o'zi yashayotgan muhit rangiga o'xshash yoki unga yaqin bo'ladi.

2

Yashovchanlik


B

Guruh bo'lib yashovchi organizmlarda oziqlanish, urchish, nasl qoldirish, dushmanlardan himoyalanishga, noqulay ob-havo sharoitlar qarshiligini yengishga aloqador bo'lgan moslanish.

3

Raqobatchanlik


D

Hayvonning tana shakli va rangi atrofidagi barg, novda, kurtak, o'simliklarga o'xshash bo'lishi.

4

Nasl qoldirish


E

Organizmlarning o'zi tarqalgan muhitda genotipini keskin o'zgartirmagan holatda normal yashashi.

5

Ogohlantiruvchi rang

F

... organizmlarning yashovchanligi, raqobatchanligi va normal nasl qoldirishi bilan uzviy aloqador.

6

Maskirovka

H

Ayrim hasharotlarning urg'ochilari tanadagi bezlardan ajralgan hidlari orqali erkak vidlarni o'zlariga jalb qiladilar

7

Himoya rangi

G

Dushmanlari tomonidan ko'p qiriladigan hayvonlar tanasining rangi, shakli bilan «Ogohlantiruvchi rangli» organizmlarga taqlid qiladi.

8

Mimikriya

J

Organizmlarning o'lik va tirik tabiat, shu jumladan oziq topish, boshqa jins bilan qo'shilish, yashash joyini egallashdagi qarshiliklarni yengishi

9

Tur doirasidagi moslanish

K

... organizmlar urchishining normal kechishi bilan bog'liq.

10

Nasl qoldirish bilan aloqador moslanish

L

Hayvonlarning tashqi ko'rinishi rang-barang bo'lib, ko'zga yaqqol tashlanadi.

Javob:
9. Evolyutsiyani harakatlantiruvchi kuchlari haqidagi bilimlaringiz asosida moslanishlarning paydo bo`lish mexanizmi haqida xulosa chiqaring.

Xulosa_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Laboratoriya mashg`uloti 5

Mavzu: Sporali o‘simliklar, ochiq urug‘li va gulli o‘simliklar misolida o‘simliklarda, hashoratlarning qattiq, parda, to‘g‘ri qanotli turkumlari misolida aromorfoz, idioadaptastiyani aniqlash
Lаbоrаtоrya mashğulоtning mаqsаdi: evolyutsiyaning turli yo`nalishlarini o`rganish, o`simlik va hayvonlardagi aromorfoz, idioadaptatsiyalarni va ularning ahamiyatini aniqlash.
Lаbоrаtоrya jihоzlаri: yo`sin, qirqquloq, qirqbo`g`im, archa, qarag`ay, gulli o`simliklarning gerbariylari yoki tirik namunalari, qattiq, parda, to‘g‘ri qanotli turkumlariga mansub hasharotlarning kolleksiyasi yoki rangli rasmlari
Ishning borishi:

1. Yo`sin, qirqquloq, qirqbo`g`im, archa, qarag`ay, gulli o`simliklardagi mavjud organlarni aniqlang.

2. Har bir bo`limga xos o`simliklardagi aromorfozlar va idioadaptastiyalarni aniqlang.

3. Kuzаtish nаtijаlаri аsоsidа quyidаgi jаdvаlni to`ldiring.
O`simliklarning bo`limlari

Aromorfozlar

Idioadaptastiyalar

Yo`sinlar bo`limiQirqquloqlar bo`limi


Qirqbo`g`imlar bo`limi
Ochiq urug`lilar bo`limi

Yopiq urug`lilar bo`limi4. Qattiqqanotlilar, pardaqanotlilar, to‘g‘riqanotlilar turkumlari vakillarini diqqat bilan kuzating.

1. Qattiqqanotlilar 2. Pardaqanotlilar 3. To`g`riqanotlilar

5. Ulardagi o`xshashlik va farqlarni aniqlang va hasharotlar evolyutsiyasi yo`nalishi haqida xulosa chiqaring.

6. Qattiqqanotlilar, pardaqanotlilar, to‘g‘riqanotlilar turkumlariga xos idioadaptastiyalarni aniqlang.7. Kuzаtish nаtijаlаri аsоsidа quyidаgi jаdvаlni to`ldiring.

Hasharotlar turkumlari

Idioadaptastiyalar

Qattiqqanotlilar turkumi
Pardaqanotlilar turkumi
To‘g‘riqanotlilar turkumi
8. Quyida berilgan misollar evolyutsiyaning qaysi yo`nalishiga tegishli ekanligini aniqlang va yozing.Evolyutsion jarayonda hosil bo`lgan moslanishlar

Evolyutsiya yo`nalishi

1

Ko`p hujayralilarning paydo bo`lishi.
2

Urug`ning paydo bo`lishi.
3

Baqalarda qovoqlarning paydo bo`lishi.
4

Temirchakning rangi yashil bo`lishi.
5

Qoramol tasmasimon chuvalchangida so`rgichlarning bo`lishi.
6

Kapalaklarda so`ruvchi tipdagi xartumchaning rivojlanishi.
7

Gulli o`simliklarda mevaning paydo bo`lishi.
8

Qulupnayda jingalaklarning paydo bo`lishi.
9

Assidiyaning voyaga yetish jarayonida xordaning yo`qolishi.
10

Zarang mevasida qanotlarning bo`lishi.
11

Ochiq urug`li o`simliklarning kelib chiqishi
12

Halqali chuvalchanglarda qon aylanish sistemasining paydo bo`lishi
13

Jabra bilan nafas oluvchi hayvonlarning kelib chiqishi
14

Askarida lichinkasida tana bo`shlig`ining rivojlanishi.
15

Yassi chuvalchanglarda mezodermaning rivojlanishi.
16

Raffleziya o`simligida barglarning bo`lmasligi.
17

Zamburug`larning paydo bo`lishi.
18

Bronza qo`ng`izda ogohlantiruvchi rangning paydo bo`lishi.
19

Povituxa qurbaqasi tuxumlarini yelkasiga opichib yurishi.
20

O`simliklarning suvda yashashdan quruqlikda yashashga o`tishi.
8. O`simlik va hayvonlar evolyutsiyasi yo`nalishlari ahamiyati haqida xulosa chiqaring.Xulosa_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa