Test. Fizika. 9-sinf. I-variantDownload 38.5 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi38.5 Kb.
Test. Fizika.9-sinf.I-variant.

1.Mexanik kuchlanish formulasini ko’rsating.

A) σ=F/S B) σ=FS C) p=F/S D) F=σℓ

2.Suvning qaynash temperaturasi necha gradus?

A) 20 B) 90 C) 0 D) 100

3.Nisbiy uzayish qanday harf bilan belgilanadi?

A) λ B) ε C) σ D) µ

4. Moddaning qattiq holatidan gaz holatiga o’tish jarayoni ...... deyiladi.

A) erish B) qotish C) kondensatsiya D) sublimatsiya

5.Harorat o’zgarmas bo’ladigan izojarayon …… deyiladi.

A) izobarik B) izotermik C) izoxorik D) adiabatik

6. Termodinamikaning I qonuni formulasi qanday.

A) Q=A B) Q=ΔU+A C) Q=ΔU D) ΔU=A

7. Termodinamik ish bajarilmaydigan jarayon qaysi?

A) izobarik B) izotermik C) izoxorik D) adiabatik

8.Sirt taranglik kuchi formulasi qanday?

A) σ=F/S B) σ=FS C) p=F/S D) F=σℓ

9. 270C necha kelvin?

A) 100K B) 200K C) 300K D) 400K

10. 1kg suvni xaroratini 100C ga oshirish uchun qancha issiqlik miqdori kerak?

A) 4200J B) 420J C) 42J D) 4.2J

11. Moddaning solishtirma erish issiqligi belgisi va birligi qanday?

A) C, J/kgK B) q, J/kg C) λ, J/kg D) r, J/kg

12.T=const bo’lsa, P1V1=P2V2 bo’lish jarayoni qanday jarayon?

A) izobarik B) izotermik C) izoxorik D) adiabatik

13.Izobarik jarayon formulasini ko’rsating.

A) PV=const, T=const B) P/T=const, V=const C) V/T=const, P=const D) PV=const, T=const

14.Aniq erish temperaturasiga ega bo’lmagan jism …… .

A) Kristal jism B) amorf jism C) polokristall D) monokristal

15.Izoxorik jarayon uchun termodinamikaning I qonuni formulasi qanday.

A) Q=ΔU+A B) ΔU=A C) Q=A D) ΔU=A

16. Mendeleyev-Klapeyron tenglamasi qanday?

A) P=nkT B) PV=νRT C) PV=RT D) PV= const

17. Moddaning solishtirma issiqlik sig’imi belgisi va birligi?

A) C, J/kgK B) q, J/kg C) λ, J/kg D) r, J/kg

18. Ideal gaz molekular-kinetik nazariyasining asosiy tenglamasi qanday?

A) m= ν M B) Ek=m0υ2/2 C) P=n m0υ2/3 D) υ=

19. Universal gaz doimiysi qanday va nechaga teng?

A)NA=6,02*10231/mol B) K=1,38*10-23J/K C) R=8,31J/molK D) K=1,38*1023J/K

20. Moddaning gaz holatidan suyuq holatiga o’tishi nima deyiladi?

A) erish B) suyulish C) kondensatsiya D) sublimatsiya

21. Moddaning erish uchun zarur bo’lgan issiqlik miqdori formulasi qanday?

A) Q=r m B) Q=c m Δt C) Q=λm D) Q=qm

22.Havoning nisbiy namligi qanday asbob bilan o’lchanadi?

A) barometr B) psixrometr C) monometr D) termometr

23.Izojarayonlar necha xil bo’ladi?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

24. Keltirilgan formulalardan qaysi biri moddaning yonish issiqligidir?

A) Q=r m B) Q=c m Δt C) Q=λm D) Q=qm

25. Moddalarning bug’lanish tezligi nimalarga bog’liq?

A) xaroratga B) modda turiga C) sirt yuziga D) A,B,C


Test. Fizika.9-sinf.II-variant.

1. Moddaning solishtirma erish issiqligi belgisi va birligi qanday?

A) C, J/kgK B) q, J/kg C) λ, J/kg D) r, J/kg

2.T=const bo’lsa, P1V1=P2V2 bo’lish jarayoni qanday jarayon?

A) izobarik B) izotermik C) izoxorik D) adiabatik

3.Izobarik jarayon formulasini ko’rsating.

A) PV=const, T=const B) P/T=const, V=const C) V/T=const, P=const D) PV=const, T=const

4.Aniq erish temperaturasiga ega bo’lmagan jism …… .

A) Kristal jism B) amorf jism C) polokristall D) monokristal

5.Izoxorik jarayon uchun termodinamikaning I qonuni formulasi qanday.

A) Q=ΔU+A B) ΔU=A C) Q=A D) ΔU=A

6. Mendeleyev-Klapeyron tenglamasi qanday?

A) P=nkT B) PV=νRT C) PV=RT D) PV= const

7. Moddaning solishtirma issiqlik sig’imi belgisi va birligi?

A) C, J/kgK B) q, J/kg C) λ, J/kg D) r, J/kg

8. Ideal gaz molekular-kinetik nazariyasining asosiy tenglamasi qanday?

A) m= ν M B) Ek=m0υ2/2 C) P=n m0υ2/3 D) υ=

9. Universal gaz doimiysi qanday va nechaga teng?

A)NA=6,02*10231/mol B) K=1,38*10-23J/K C) R=8,31J/molK D) K=1,38*1023J/K

10. Moddaning gaz holatidan suyuq holatiga o’tishi nima deyiladi?

A) erish B) suyulish C) kondensatsiya D) sublimatsiya

11. Moddaning erish uchun zarur bo’lgan issiqlik miqdori formulasi qanday?

A) Q=r m B) Q=c m Δt C) Q=λm D) Q=qm

12.Havoning nisbiy namligi qanday asbob bilan o’lchanadi?

A) barometr B) psixrometr C) monometr D) termometr

13.Izojarayonlar necha xil bo’ladi?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

14. Keltirilgan formulalardan qaysi biri moddaning yonish issiqligidir?

A) Q=r m B) Q=c m Δt C) Q=λm D) Q=qm

15. Moddalarning bug’lanish tezligi nimalarga bog’liq?

A) xaroratga B) modda turiga C) sirt yuziga D) A,B,C

16.Mexanik kuchlanish formulasini ko’rsating.

A) σ=F/S B) σ=FS C) p=F/S D) F=σℓ

17.Suvning qaynash temperaturasi necha gradus?

A) 20 B) 90 C) 0 D) 100

18.Nisbiy uzayish qanday harf bilan belgilanadi?

A) λ B) ε C) σ D) µ

19. Moddaning qattiq holatidan gaz holatiga o’tish jarayoni ...... deyiladi.

A) erish B) qotish C) kondensatsiya D) sublimatsiya

20.Harorat o’zgarmas bo’ladigan izojarayon …… deyiladi.

A) izobarik B) izotermik C) izoxorik D) adiabatik

21. Termodinamikaning I qonuni formulasi qanday.

A) Q=A B) Q=ΔU+A C) Q=ΔU D) ΔU=A

22. Termodinamik ish bajarilmaydigan jarayon qaysi?

A) izobarik B) izotermik C) izoxorik D) adiabatik

23.Sirt taranglik kuchi formulasi qanday?

A) σ=F/S B) σ=FS C) p=F/S D) F=σℓ

24. 270C necha kelvin?

A) 100K B) 200K C) 300K D) 400K

25. 1kg suvni xaroratini 100C ga oshirish uchun qancha issiqlik miqdori kerak?A) 4200J B) 420J C) 42J D) 4.2J


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa