Tel:+90 454 310 17 40 Fax: +90 454 310 17 49 akademik görevlerDownload 70.81 Kb.
Sana28.06.2017
Hajmi70.81 Kb.
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Songül FİAT VAROL

Uyruğu: T.C
Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

E-mail: songulvfiat@yahoo.com, songul.varol@giresun.edu.tr

Adres: Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği-28200 Güre/GİRESUN

Tel:+90 454 310 17 40

Fax: +90 454 310 17 49
AKADEMİK GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri


Yıl

Arş. Gör.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2007 - 2012

Yrd.Doç Dr

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2013-

Yrd.Doç Dr

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2014-Görev Yeri


Yıl

Giresun Üniv. Müh. Fakültesi Enerji Sist. Bölüm Başkan Yrd.cılığı

Mart 2015-

Giresun Üniv. Müh. Fakültesi Farabi Değişim Programı Birim Koordinatörlüğü

Kasım-2014
İDARİ GÖREVLER
Lisans Düzeyinde verdiği Dersler

1-Enerji Bilimlerine Giriş I-II (Enerji Sist. Müh.)

2-Genel Fizik (Çevre Müh)

3-Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Enerji Sist. Müh.)Lisansüstü (Yüksek Lisans) Düzeyinde verdiği Dersler

1-Güneş Pilleri Üretimi ve Karakterizasyonu I-II

2-İleri Nano-Karakterizasyon Teknikleri

3-Güneş Pilleri Fiziği

4-Yeni Nesil Güneş Pilleri

Yürüttüğü Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

1- Çinko Oksit ZnO Tabanlı Ultra-Viyole (UV) Işık Yayan Diyotların (LED) Farklı Lazer Akısı Değerleri Altında Elektriksel, Optik, Yapısal ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi (Gazi Üniv. Fen Bil. Enst. Derya Yılmaz, Doktora 2. Danışmanlık-Tez Aşamasında).

2- ZnO/GaN UV LED’lerin Elektriksel, Optik ve Yapısal Karakterizasyonu (Giresun Üniv. Fen Bil. Enst. Emre Arslan, Y.L.)

Laboratuar Föyleri

1-Giresun Üniversitesi Enerji Sistemleri Müh. Ölçme Laboratuarı Deney Föyü-2015

2- Giresun Üniversitesi Enerji Sistemleri Müh. Enerji Laboratuarı Deney Föyü-2016

Uzmanlık Alanları:
1. Güneş pili için gerekli ince film malzemelerinin üretimi ve araştırılması

2. Nano Yapıdaki inorganik malzemelerin üretimi

3. Metal/Yarıiletken yapıların hidrostatik basınç altındaki davranışları

4. İnorganik ve organik yarıiletken malzemeler kullanılarak Schottky ve P-N diyotların üretimi, bu yapıların farklı sıcaklık, frekans ve radyasyon değerleri altında elektriksel ve optik karakterizasyonu.

5. Saydam/Oksit iletken ince film malzemelerin yapısal, morfolojik ve optiksel özelliklerinin incelenmesi.

6. Işık Yayan Diyot (LED, OLED) Yapımı ve Karakterizasyonu.

YAYIN LİSTESİ
PROJELER

1-Giresun Üniversitesi 143 kWp Kapasiteli PV Kaplama” GES Projesi, , 08/07-2015 Yürütücü.
3-CuInGaSe2 Yarıiletken Malzemelerin İnce Film Olarak Üretilmesi ve Güneş Pili Olarak Kullanılması BAP-2010/12 Araştırmacı.
4- Güneş Pili Yapımında Kullanılan İnce Film Malzemelerin Üretimi ve Yapısal Karakterizasyonu”, BAP 2009/29, Araştırmacı.

5- Metal-Si Diyotların C-V Karakteristiklerini Kullanarak Ara Yüzey Hal Yoğunluğunun Hesaplanması ve Çeşitli Gazlara Göre Diyot Davranışlarının İncelenmesi, GOPBAP 2007/35, Araştırmacı.

A- Uluslararası (SCI tarafından taranan) Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
1- Songül Fiat and Güven ÇankayaEvaluation of the Hydrostatic Pressure Effect on Mn/p-Si Schottky Barrier Diode Electrical Parameters and Interface States ”Materials Science in Semiconductor Processing, 15 (2012) 461-466.

2- Necati Başman, Orhan Uzun, Songül Fiat, Cemil Alkan and Güven ÇankayaElectrical characterization of a pre-ceramic polymer modified Ag/poly(hydridocarbyne)/p-Si Schottky barrier diode” Journ. Mater. Science: Materials in Electronics, 23(2012) 2282–2288.

3- S. Fiat, Z. Merdan, and Tofig Memmedli “Current-Conduction Mechanisms in Au/n-CdTe Schottky Solar Cells in the Wide Temperature Range” Physica B:Condensed Matter, 407 (2012) 2560–2565.

4- Songül FİAT, İsmail POLAT, Emin BACAKSIZ, Michael KOMPİTSAS and Güven ÇANKAYA “Electrical and Dielectrical Properties of Al/p-CIGSeTe/ Mo Schottky Diodes” Current Applied Physics, 13(2013) 1112–1118.

5- Songül FİAT, Panagiota KORALLI, Emin BACAKSIZ, Konstantine P. Giannakopoulos, Michael KOMPİTSAS, Demitrios E. Manolakos, Güven ÇANKAYA “The Influence of Stoichiometry and Annealing Temperature on the Properties of CuIn0.7Ga0.3(Se(1-x)Tex)2 Thin Films” Thin Solid Films, 545 (2013) 64-70.
6- Songül FİAT, Emin BACAKSIZ and Güven ÇANKAYA and Michael Kompitsas “Temperature and Tellurium (Te) Dependence of Electrical Characterization and Surface Properties for a Chalcopyrite Structured Schottky Barrier Diode” Journ of Alloys and Compounds, 585 (2014) 178–184.
7- Songül Fiat, Ismail Polat, Emin Bacaksiz, Güven Çankaya, Panagiota Koralli, Demitrios E. Manolakos, and Michael Kompitsas “Optical and Structural Properties of Nanostructured CuIn0.7Ga0.3(Se(1-x)Tex )2 Chalcopyrite Thin Films - Effect of Stoichiometry and Annealing ” Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 14(2014)5002-5010.
8- Songül FİAT VAROL, Derya ŞAHİN, Güven ÇANKAYA, Michael KOMPITSAS “The Impact Of Different ZnO Growth Methods on the Electrical and Optical Properties of a n-ZnO/p-GaN:Mg/c-Plane Sapphire UV LEDRSC Advances, 4 (26) (2014), 13593 - 13600.
9- Songül FİAT VAROL, Emin BACAKSIZ, Panagiota KORALLI, Güven ÇANKAYA, Michael KOMPITSAS “A Novel Nanostructured Multinary Compounds Thin Films: For Photovoltaic Applications” Materials Letters 142 (2015) 273–276.
10- Songül FİAT VAROL, Göknil BABÜR, Güven ÇANKAYA, Uğur KÖLEMEN “Synthesis of Sol-Gel Derived Nano-crystalline ZnO Thin Films: Effect of Sol Aging and Boron” RSC Advances 4 (2014) 56645-56653.
11- Songül FİAT VAROL, Panagiota KORALLI, Michael KOMPITSAS “Electrical and Optical Characterization of GaN Blue-Violet Light Emitting Diodes” Physical Chem. Chemical Physics, 21(2) (2014) 541-553.
12- Songül FİAT VAROL, Ziya MERDAN, Panagiota KORALLI, Michael Kompitsas “Enhancement with High Oxygen Pressure for Production of ZnO Deep UV Light Emitters with AlN server layer ” Nano-Research 14 (2015).
13- Panagiota KORALLI, Songül FİAT VAROL, Michael KOMPITSAS, Mihaela GIRTAN “High Brightness (HB) Blue/Violet Luminescent Nano-Crystalline AZO&IZO Thin Films with Effect of Layer number: For High Optical Performance”

Chin. Phy. Lett. 33(4) (2016)056801.14- Songül FİAT VAROL, Ziya MERDAN, Panagiota KORALLI, Michael Kompitsas “Color-Saturated ZnO Deep-UV Light Emitters with AlN Server Layer”. J Nanoeng&Nanomanuf. 5(4) (2015) 239–246. doi:10.1166/jnan.2015.1243.
15- Songül Fiat Varol, Serkan SAYIN, Serkan EYMUR, Ziya MERDAN, Derya UNAL “Optical Performance of Efficient Blue/Near UV Nitropyridine-Conjugated Anthracene (NAMA) Based Light Emitting Diode” Organic Electronics 31 (2016) 25-30 doi: 10.1016/j.orgel.2016.01.006.
16-Songül FİAT VAROL, Panagiota KORALLI, Michael KOMPITSAS “Electrical and Optical Characterization of Metal/ZnO Schottky Junctions under different Radiations” (In Review)
17- Songül FİAT VAROL, Panagiota KORALLI, Michael KOMPITSAS “Solution-Processed Nano-sized Zinc Oxide Films for Production of UV LEDs” (In Review).
18- Derya UNAL, Songül FİAT VAROL, Ziya MERDAN, Panagiota KORALLI, Michael Kompitsas The Optical Response of AlN /GaN Tandem Light Emiting Diode with Improved Luminescence” (Basımda).
19-Songül FİAT VAROL, Panagiota KORALLI, Michael KOMPITSAS, Demitrios E. Manolakos “Study n-ZnO/p-Si UV LED with different laser fluences by Pulsed Laser Deposition” (Basımda).
20- Necati BASMAN and Songül FİAT VAROL “Electronic Properties of Diamond-Like Carbon (DLC) Nanocomposite MIS Schottky Diodes” (Hazır)
21- Songül Fiat Varol, Serkan SAYIN, Serkan EYMUR “Rectifying and Optical Enhancement of Nitropyridine-Conjugated Anthracene Schottky Junction with Solution Aging” (Hazır)
B- Kitap Olarak Basılan Bilimsel Çalışmalar
1- Songül FİAT VAROL, Güven ÇANKAYA, Michael KOMPITSAS “A New Nanostructured Multinary Compounds Thin Films: For Photovoltaics” LAP LAMBERT Academic Publishing Group, Heinrich-Böcking-Straße6-866121Saarbrücken/Germany. ISBN: 978-3-659-75121-9
C- Yurtdışı Bilim Teknik dergilerinde Yayınlanan Makaleler
1- P. Koralli, D. Manolakos, M. Kompitsas. S. Fiat, E. Bacaksiz.
"Research and Technology on Chalcopyrite-based thin film Photovoltaic Cells" Modern Technical Review, March 2012, p. 19-26.
D- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1- Songül FİAT, Güven ÇANKAYA and Michael KOMPİTSASElectrical, Optical and Structural Properties of ZnO Thin Films Prepared by Pulsed Laser Deposition (PLD)” Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, 2(1) (2013) 44-53.
2- Songül FİAT, Emin BACAKSIZ, Güven ÇANKAYA and Michael KOMPİTSAS “Optical, Structural and Morphological Characterization of CuIn0.7Ga0.3(Se0.6Te0.4)2Thin Films under Different Annealing Temperatures” Celal Bayar Üniversitesi, C.B.U. Journal of Science, 9.2 (2013), ISSN 1305-1385.
E- Ulusal Hakemli Olmayan Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1-Ali KASAP ve Songül FİAT “Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Tarımda Kullanım Alanları I” Agroworld, Mart-Nisan; 08 (2012) 36-38.
2- Ali KASAP, Metin ÖZGÜVEN ve Songül FİAT “Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Tarımda Kullanım Alanları II ” Agroworld, Haziran; 09 (2012) 44-46.

E- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildirileri:

1-S. FİAT VAROL, P. KORALLI, M. KOMPITSAS, D.E. MANOLAKOS “High Brightness (HB) Blue/Near ZnO/Si Heterojunction Light Emitting Diode with Different Dopants” International Semiconductor Science and Technology Conference 2015 (ISSTC 2015) May 11-13, Kuşadası-İzmir.
2-Panagiota KORALLI, Songül FİAT VAROL, Michael KOMPITSAS, Demitrios E. ManolakosElemental Analysis of Chalcopyrite Thin Film Absorbers and Monolithic Integration for 2nd Generation Photovoltaic Cells” International Semiconductor Science and Technology Conference 2015 (ISSTC 2015) May 11-13, Kuşadası-İzmir.
3- Songül FİAT VAROL, Ziya MERDAN, Derya YILMAZ, Panagiota KORALLİ, Michael KOMPİTSAS “Enhancement with High Oxygen Pressure of ZnO Deep-UV Light Emitters with AlN Server Layer”. International Semiconductor Science and Technology Conference 2015 (ISSTC 2015) May 11-13, Kuşadası-İzmir.

4-Songül FİAT VAROL, Kübra UZUN, Güven ÇANKAYA, Panagiota KORALLİ, Michael KOMPİTSAS “The Role of Annealing Temperature on CuInSe2 Thin Films as Solar Cells Material” International Semiconductor Science and Technology Conference 2015 (ISSTC 2015) May 11-13, Kuşadası-İzmir.5-N. BASMAN, S. FİAT, O. UZUN “Effect of Temperature on Current-Voltage Characteristics of Au/S-DLC/p-Si Schottky Diodes” 30th International Physics Congress, 2-5 Sept. 2013, İstanbul/Turkiye, (Poster).
6- P. KORALLI, S. FİAT, V. CHOUNTALAS, E. MARKOU, M. KOMPITSAS, D.E. MANOLAKOS, İ. POLAT, E. BACAKSİZInvestigations on 2nd Generation Photovoltaic Cells based on Chalcopyrite Thin Film Absorbers” XXVIII Pan-Hellenic Conference on Solid State Physics & Materials Science 23-26 September 2012, Patra, GREECE.
7- Songül FiAT, Panagiota KORALLI, İsmail Polat, Emin BACAKSIZ, Güven ÇANKAYA, D. Manolakos and Michael KOMPİTSASThe Influence of Annealing Temperature on Topographical and Structural Properties of CuIn0.7Ga0.3Se2-yTey Thin films” 28. Uluslararası Fizik Kongresi, TFD 28, 04 – 09 Eylül 2011 ,Bodrum, (Sözlü).
8- Songül FiAT, Panagiota KORALLI, İsmail Polat, Emin BACAKSIZ, Güven ÇANKAYA, Dimitri Manolakos and Michael KOMPİTSASOptical Properties of CuIn0.7Ga0.3Se2-yTey Deposited with e-beam Evaporation at Different Annealing Temperatures” 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Tfd 28, 04 – 09 Eylül 2011, Bodrum, (Poster).
9- Songül FİAT, Ioanna FASAKİ, Emin BACAKSIZ, George MOUSDIS, Güven ÇANKAYA and Michael KOMPİTSAS, “Development of a CIGS/ZnO Solar Cell and Investigation of Its Electrical and Optical Properties” 3rd International Symposium on Transparent Conductive Materials(former TCM), September 2010, Crete, GREECE (Poster).
10- Songül FiAT, Derya BAHAR, Naya KORELLİ, Güven ÇANKAYA and Michael KOMPİTSAS, “Electrical and Optical Properties of ZnO Thin Films Prepared by Pulsed Laser Deposition” (PLD); 7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN10) 11-14 July 2010, Halkidiki, Greece, (Sözlü).
11- S. Fiat, Z. Merdan, Ş.Altındal and T.S. Mammadov “The Role of Interface states and Series Resistance on the Current-Voltage (I-V) Characteristics of Au/n-CdTe Solar cells“ 25. Uluslararası Fizik Kongresi, tfd 25, 25 – 29 Agustos 2008, Bodrum, (Sözlü).
12- S. Fiat, Z. Merdan, Ş.Altındal and T.S. Mammadov “Frequency and Voltage Dependent series resistance profile in Au/n-CdTe Solar cells“ 25. Uluslararası Fizik Kongresi, tfd 25, 25 – 29 Ağustos 2008, Bodrum, (Poster).
13- S. Fiat, S. Sönmezoğlu, E. Eser, S. Saygı and G. Çankaya “C-V characteristics and interface state density of Cd/n-GaAs schottky diodes under hydrostatic pressure”, Turkish Physical Society, 24 th Physics Congress, 28-31 August 2007, Malatya, (Poster).
14- S.Sönmezoglu, S.Fiat S. Saygı, G.Çankaya, “The determination of the interface state density of Cd/n-GaAs/AuGe schottky diode”. Turkish Physical Society, 24 th International Physics Congress, 28-31 August 2007, Malatya, (Poster).
15- S. FiatCapacitance-Voltage characteristics and interface state density of Cd/n-GaAs schottky diodes under hydrostatic pressure” Turkish Physical Society, 24th Physics Congress, 28-31 August 2007, Malatya, (Sözlü).
16- S. Sönmezoğlu, S.Fiat, S.Saygı, G. Çankaya “Analysis dependence of Hydrostatic pressure of basic electrical parameters on Cd/n-GaAs/AuGe Schottky diodes”. Turkish Physical Society, 24 th Physics Congress, 28-31 August 2007, Malatya. (Sözlü)

17- Songül FİAT, Savaş SÖNMEZOĞLU, Erhan ESER, Salih SAYGI and Güven ÇANKAYA”Capacitance-Voltage Characteristics and Interface State Density of Cd/n-GaAs Schottky Diode Under Hydrostatic Pressure”. Balkan Physics Letters 24 th International Physics Congress 342-345 (2007). (Tam Metin)

18- S. Fiat, Ö. Demıç, G. Çankaya, N. Uçar The Current-Voltage Characteristics of Mn/p-Sı Schottky-Barrier Diodes Under Hydrostatic Pressure” TFD-23, 13-16 Eylül, 2005, Muğla/Turkiye. (Poster).
F- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özet (abstract) bildiri kitabında basılan bildirileri:

1- Songül FİAT, Panagiota KORALLI, İsmail POLAT, Emin BACAKSIZ, Michael KOMPİTSAS and Güven ÇANKAYA. “The Effect of Stochiometry and Annealing Temperature on the Optical and Morphological Properties of CuIn0.7Ga0.3(Se(1-x)Tex)2 Thin Films for x=0.0, 0.4 and 1.0” VIII. Türkiye Nanobilim - Nanoteknoloji Kongresi, 25- 29 Haziran 2012. Hacettepe Üniversitesi, ANKARA/TÜRKİYE.
2- Songül FİAT, Panagiota KORALLI, İsmail POLAT, Emin BACAKSIZ, Güven ÇANKAYA and Michael KOMPİTSAS “ The Influence of Te (Tellurium) and Annealing Temperature on the Structural and Elemental Parameters of CuIn0.7Ga0.3(Se(1-x)Tex)2 Thin Films for x=0,0, 0.8 and 1.0” VIII. Türkiye Nanobilim - Nanoteknoloji Kongresi, 25-29 Haziran 2012. Hacettepe Üniversitesi, ANKARA/TÜRKİYE.
3- Songül FİAT, Panagiota KORALLI, İsmail POLAT, Emin BACAKSIZ, Michael KOMPİTSAS and Güven ÇANKAYA. “The Influence of Annealing Temperature and Tellurium (Te) on Electrical and Dielectrical Properties of Mo/p-CuIn0.7Ga0.3(Se(1-x)Tex)2 Schottky Diodes” VIII. Türkiye Nanobilim - Nanoteknoloji Kongresi, 25-29 Haziran 2012. Hacettepe Üniversitesi, ANKARA/TÜRKİYE.
4- Derya Şahin, Göknil Babür, Songül Fiat, Güven Çankaya “Structural and Optical Investigation of Na-doped ZnO Thin Films with Different Annealing Temperatures” VIII. Türkiye Nanobilim - Nanoteknoloji Kongresi, 25-29 Haziran 2012. Hacettepe Üniversitesi, ANKARA/TÜRKİYE.
5- Derya Şahin, Göknil Babür, Songül Fiat, Güven Çankaya The Effect of Sol and Dopant Concentration and Annealing Temperature on the Electrical and Topographical Properties of Transparent Na-doped ZnO Thin Films” VIII. Türkiye Nanobilim - Nanoteknoloji Kongresi, 25-29 Haziran 2012. Hacettepe Üniversitesi, ANKARA/TÜRKİYE.
6- Göknil Babür, Uğur Kölemen, Derya Şahin, Songül Fiat, Güven Çankaya “Effect of B-doping on Optical, Electrical and Dielectrical Parameters of ZnO thin films” VIII. Türkiye Nanobilim - Nanoteknoloji Kongresi, 25-29 Haziran 2012. Hacettepe Üniversitesi, ANKARA/TÜRKİYE.
7- P. Koralli, S. Fiat, M. Kompitsas, İ. Polat, E. Bacaksiz, D. Manolakos. “New Materials and Techniques for low cost and high efficiency Photovoltaic Cells” 16th National Energy Conference "Energy and Development 2011", Institute for Energy for South East Europe (IENE), November 22-23, 2011, Athens, Greece" (Oral). 
8- Songül FiAT, Panagiota KORALLI, İsmail Polat, Emin BACAKSIZ, Güven ÇANKAYA, Demitrios Manolakos and Michael KOMPİTSASFarklı Se-Te Katkı Oranlarının (x=0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0,8, 1.0) CuIn0.7Ga0.3Se2-xTex İnce filmlerinin Morfolojik ve Optik Özellikleri Üzerine Etkisi ” 18. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara Üniversitesi, Kasım-2011 (Poster).
9- Songül FİAT, Ioanna FASAKİ, Emin BACAKSIZ, George MOUSDIS, Güven ÇANKAYA ve Michael KOMPİTSAS “CuIn(1-x)Gax(SeyTe(1-y))2 Beşli Kalkoprit Yapının Birleşme Oranlarının Değişimine Göre Yasak Band aralığı Derinlik Profilinin Belirlenmesi” 17. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara Üniversitesi, Kasım-2010 (Poster)
10- Songül FİAT, Derya BAHAR, Naya KORALLİ, Güven ÇANKAYA and Michael KOMPİTSAS “Lazer Biriktirme (PLD) ile üretilen ZnO İnce Filmlerin X-ışınları ile Yapısal ve UV ile Optik Parametrelerinin İncelenmesi” 17. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara Üniversitesi, Kasım-2010 (Poster).
11- Songül FiAT, Derya BAHAR, Naya KORALLİ, Güven ÇANKAYA and Michael KOMPİTSAS, “Electrical and Optical Properties of ZnO Thin Films Prepared by Pulsed Laser Deposition” (PLD); SolarTR1 konferansı, ODTÜ-Nisan 2010 (Sözlü)
12- S. Fiat, Z. Merdan” Au/n-CdTe Güneş Pillerinde Engel Yüksekliğinin Geniş Bir Sıcaklık Aralığında İncelenmesi” YMF 15, Bilkent Üniversitesi, 7 Kasım 2008 (Poster).

G- Seminer, Toplantı, Workshop (Çalıştay) ve Eğitim Kursları:
1- Condensed Matter Physics Summer School, 1-23 July 2004, ,Feza Gursey Institute, İstanbul, Türkiye.
2- “Nanoelectronics and Nanophotonics” Winter school, 20-25 Ocak 2009, Bilkent Üniversitesi –Ankara, Türkiye.
3- Avrupa Birliği Türkiye'de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Eğitim Çalıştayı-Şubat/2012-Tokat-TÜRKİYE.

4- Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2. Ulusal Çalıştayı, 24-25 Mayıs 2012, Tokat, TÜRKİYE.

H- Aldığı Ödül ve Burslar:


  1. TÜBİTAK 2010 Yılı 2214-Yurt Dışı Doktora Arastırma Bursu, Yunanistan –ATİNA, (National Hellenic Research Foundation, Theoretical and Physical Chemistry Institute, Laser Based Applications).


I- Hakemlik Yaptığı SCI İndeksli Dergiler:

  • Materials Science in Semiconductor Processing (2012, 2013, 2014, 2015)

  • Materials Science and Engineering B (2012)

  • Journal of Alloys and Compounds (2014)

  • RSC Advances (2014, 2015, 2016)

  • Physical Chemistry Chemical Physics (2014, 2015)

  • Journal of Materials Chemistry C (2015)

J-Üye olduğu Kurum ve Kurluluşlar

1-American Solar Energy Society (ASES)2-Türk Fizik DerneğiDo'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa