Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti


Fizika fani o’qituvchilari uchunDownload 0.62 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/4
Sana10.10.2019
Hajmi0.62 Mb.
1   2   3   4

Fizika fani o’qituvchilari uchun 

1.    Fizika  fanini  o‘qitishning  maqsadi,  mazmuni,  shakli  va  metodlari  orasidagi 

bog‘lanishlar  

2.    Fizika fanidan yangi DTSning  mazmuni,  mohiyati va tahlili  

3.    О‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 martdagi 140-sonli 

“Umumiy о‘rta ta’lim tо‘g‘risidagi nizom” ning mazmun va mohiyati  

4.    Fizika fanidan o‘quv qo‘llanmalar, darsliklar, dasturlar tahlili. 

5.    Fizika  fanidan  tashkil  etilgan  “Mahorat  maktabi”    maqsadi,  vazifasi  va  unga 

qo’yilgan talablar tahlili 

6.    Fizika fanini o‘qitishning zamonaviy metodlari 

7.    Fizika o‘quv-laboratoriya xona o‘quv jihozlari, asbob uskunalardan foydalanish va 

saqlashga  qo‘yilgan  talablar.  Laboratoriya  va  amaliy  mashg‘ulotlar    o‘tkazish 

metodikasi 

8.    Fizika fanidan dars ishlanmalarini yaratish bo’yicha  tavsiyalar 

9.    6-sinfda fizika fanini o‘qitishda umummadaniy kompetensiyalarni shakllantirish 

10.   6-sinfda fizika fanini o‘qitishda kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish 

11.   6-sinfda  fizika  fanini  o‘qitishda  axborot  bilan  ishlash  kompetensiyalarni 

shakllantirish 

12.   6-sinfda  fizika  fanini  o‘qitishda  shaxs  sifatida  o‘z-o‘zini  rivojlantirish 

kompetensiyalarini shakllantirish 

13.   6-sinfda  fizika  fanini  o‘qitishda  o‘quvchilarda  fanga  oid  kompetensiyalarini 

shakllantirish 

14.   7-sinfda  fizika  fanini  o‘qitishda  o‘quvchilarda  kommunikativ  kompetensiyalarni 


10 

 

shakllantirish 15.   8-sinfda  fizika  fanini  o‘qitishda  o‘quvchilarda  ijtimoiy  faol  fuqarolik 

kompetensiyalarni shakllantirish 

16.   8-sinfda  fizika  fanini  o‘qitishda  o‘quvchilarda  shaxs  sifatida  o‘z-o‘zini 

rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirish 

17.   9-sinfda  geometriya  fanini  o‘qitishda  o‘quvchilarda  fanga  oid  kompetensiyalarini 

shakllantirish 

18.   9-sinfda  algebra  fanini  o‘qitishda  o‘quvchilarda  kommunikativ  kompetensiyalarni 

shakllantirish 

19.   10-sinflarda    Fizik  jarayon  va  hodisalarni  kuzatish,  tushunish  va  tushuntirish 

kompetensiyasi. 

20.   10-sinflarda      Tajribalar  o‘tkazish,  fizik    kattaliklarni  o‘lchash  va  xulosalar 

chiqarish kompetensiyasi. 

21.   10-sinflarda        Fizik  bilimlar  va  asboblardan  amaliyotda  foydalana  olish 

kompetensiyasi. 

22.   10-sinflarda    “Jismlarning muvozanat shartlari”  mavzusiga kompetensiyaviy 

yondashuv asosida o’qitish metodikasi

 

23.   10-sinflarda    “Garmonik tebranishlar namoyishi” mavzusiga kompetensiyaviy yondashuv asosida o’qitish metodikasi

 

24.   11-sinf  “Tokli to‘g‘ri o‘tkazgichning magnit maydon induksiyasi” mavzusiga kompetensiyaviy yondashuv asosida o’qitish metodikasi 

25.   11-sinf “Elektromagnit to‘lqinlar va to‘lqin optikasi”  mavzusiga kompetensiyaviy 

yondashuv 

26.   Fizika fanini o‘qitishda interfaol metodlaridan foydalanish. 

27.   Fizika darslarida fizik olimlar ilmiy me’rosidan foydalanish 

28.   Fizika fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish.  

29.   Fizika fanida maktabdan tashqari ishlarni tashkil etish 

30.   Fizika darslarida fanlararo bog`lanishlardan foydalanish 

31.   Fizikadan o`quvchilar bilim va ko‘nikmalarini baholash usullari 

32.   Fizika  fanidan  labaratoriya    mashg‘ulotlarni  tashkil  etishda  multimediya 

ilovalaridan foydalanish 

33.   Fizika fani bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash  

34.   Fizika darsida o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish 

35.   Fizika darslarida AKT dan foydalanib o‘qitish, uning  afzallik va kamchiliklari. 

36.   Fizika fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish 

37.   Fizika darslarida turli metodlardan samarali foydalanish 

38.   O‘quvchilarni fizikadan “Bilimlar bellashuvi” tanloviga tayyorlash bo‘yicha 

tavsiyalar 

39.   Fizikadan xalqaro tanlovlar (olimpiadalar) masalalari 

40.   10-sinf  “Jismlarning vertikal harakati”  mavzusini o’qitish metodikasi 

41.   10-sinf “Gorizontal otilgan jismning harakati”  mavzusini o’qitish metodikasi 

42.   Fizika fani darslarida elektron darsliklardan foydalanish 

43.   Fizika fani labaratoriya mashg’ulotlarida kompyuter  amaliy dasturlari va elektron 


11 

 

darsliklardan samarali foydalanish 44.   Fizika  darslarida masalalar yechish metodikasi 

45.   Fizika fanini chuqurlashtirib o‘qitish metodikasi 

46.   Fizikadarslarida qo‘shimcha o‘quv materiallaridan foydalanish 

47.   Markaziy  osiyo  mutafakkirlarining    pedagogik  g‘oyalarining  fizika  fanidagi  o‘rni 

va mohiyati.  

48.    Fizika fani darslarida modulli ta'lim texnologiyasidan foydalanish.  

49.   6-  sinfda  fizika  fanidan    o‘zlashtirilgan  nazariy  bilimlarni  hayotiy  masalalarni 

yechishga qo‘llash imkoniyatlari 

50.   7-  sinfda  fizika  fanidan    o‘zlashtirilgan  nazariy  bilimlarni  hayotiy  masalalarni 

yechishga qo‘llash imkoniyatlari 

51.   8-  sinfda  fizika  fanidan    o‘zlashtirilgan  nazariy  bilimlarni  hayotiy  masalalarni 

yechishga qo‘llash imkoniyatlari 

52.   9-  sinfda  fizika  fanidan    o‘zlashtirilgan  nazariy  bilimlarni  hayotiy  masalalarni 

yechishga qo‘llash imkoniyatlari 

53.   10-  sinfda  fizika  fanidan    o‘zlashtirilgan  nazariy  bilimlarni  hayotiy  masalalarni 

yechishga qo‘llash imkoniyatlari 

54.   Tok  kuchi  va  tok  zichligi.  Elektr  tokning  ta’sirlari  mavzusiga  kompetensiyaviy 

yondashuv asosida o’qitish metodikasi 

55.   MS Power Point dasturida fizika fanidan dars taqdimotlarini yaratish 

56.   Tok  manbalarini  ketma-ket  va  parallel  ulash  mavzusiga  kompetensiyaviy 

yondashuv asosida o’qitish metodikasi 

57.   Ampermetr 

va  voltmetrning  o‘lchash  chegarasini  oshirish  mavzusiga 

kompetensiyaviy yondashuv asosida o’qitish metodikasi 

58.   Tok manbaining EYUK va ichki qarshiligini aniqlash mavzusiga kompetensiyaviy 

yondashuv asosida o’qitish metodikasi 

59.   Fizika  sinfdan  tashqari  ishlarni  o‘tkazish  orqali  o‘quvchilar  ijodiy  qobiliyatlarini 

rivojlantirish  metodikasi 

60.   Tezlik  va  tezlanish  mavzusini  o’qitishda  samarali  pedagogik  texnologiyalardan 

foydalanish 

61.   Fizika fanini o’qitishdagi muammo va ularning  yechimlari 

62.   Fizika fanidan murakkab masalalarni yechish metodikasi  

63.   Fizik  kechalar  o‘tkazish  orqali    o‘quvchilarini  fizika  faniga  qiziqishini  oshirish 

yo’llari 

64.   O’quvchilarni  fizika  turli  virtual  tanlovlarga  qatnashishi  tashkil  qilish  va  ularning 

materiallaridan dars jarayonida foydalansh 

65.   11-sinf  “Atom va yadro fizikasi. atom energetikasining  fizik asoslari” mavzusiga 

kompetensiyaviy yondashuv 

 

  

12 

 

Informatika fani 

1.    Informatika fanini o’qitishning  maqsadi, mazmuni, shakl va metodlari orasidagi 

bog’lanishlar 

2.    Informatika  fanini  o’qitishda  ilg’or  pedagogik  texnologiyalar  va  ulardan 

foydalanish 

3.    Informatika fanini o`qitishda interfaol ta`lim, uning shakllari va ishtirokchilari 

4.    Informatika darsini taxlil qilish usullari. 

5.    Informatika fanidan dars ishlanmalari yaratish va ularga qo’yiladigan talablar 

6.    Informatika fani bo’yicha tarqatma materiallar yaratish va foydalanish metodikasi. 

7.    Informatika amaliy mashg’ulotlarni tashkil etishda multimediyadan foydalanish 

8.    Informatika fanidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish metodikasi. 

9.    Interfaol metod va undan dars jarayonida foydalanish. 

10.   Informatika  darslarida  muammoli  ta’lim  texnologiyasidan  foydalanishning  

samaradorligi. 

11.   Informatika  fanidan nostandart masala – topshiriqlarni yechish usullari 

12.   Zamonaviy informatika darsiga qo’yilgan talablar. 

13.   Informatika  o’qituvchisining kasbiy kompetensiyalari tahlili 

14.   Ochiq  axborot  tizimida  o’quvchilarda  mavkuraviy  immunitetni  oshirishda 

o’qituvchining roli 

15.   Axborotni kodlash va sanoq sistemalari mavzusini yoritishda tarixiy manbalardan 

foydalanishning samaradorligi. 

16.   Axborotni himoyalash va antiviruslar haqida. Eset Nod 32 antivirusi misolida. 

17.   Kompyuterlarning dasturiy ta’minoti mavzusini o`qitishda interfaol metodlardan 

foydalanish. 

18.   Informatika fanidan  past o’zlashtiruvchi o’quvchilar bilan ishlash metodikasi. 

19.   Informatika darslarida fanlararo bog`lanishlardan foydalanish 

20.   Informatikani o’qitishda deduksiya va induksiya metodlaridan foydalanish 

21.   Informatikani o`qitishda tadqiqot metodlaridan foydalanish 

22.   Informatikani o`qitishning shakl va metodlari 

23.   Informatikani o`qitishda evristik metodlardan foydalanish 

24.   Informatikani o’qitishda kompetensiyaviy yondashuv 

25.   Mantiqiy masalalarni yechish metodikasi 

26.   Informatika fanini chuqurlashtirib o’qitish metodikasi 

27.   Informatika darslarida qo’shimcha o’quv materiallaridan foydalanish 

28.   Informatika darslarida masalalar yechish metodikasi 

29.   Informatika fanidan testlar tuzish metodikasi 

30.   Informatikadandan turli baholash topshiriqlarini tuzish bo’yicha tavsiyalar  13 

 

31.   Informatika  darslarida matematik modellashtirish elementlaridan foydalanish 32.   Rostlik jadvalini hosil qilish usullari 

33.   Dars maqsadlarini ifodalash bo’yicha tavsiyalar 

34.   Windows 10 operatsion tizimida ishlash 

35.   Windows  operatsion  tizimining  «Стандартные»  papkasi  elementlari  va  ulardan 

foydalanish. 

36.   MS Word dasturida matnlarni taxrirlash 

37.   MS Wordda amaliy darslarni o`tkazish uchun laboratoriya topshiriqlarini yaratish  

38.   MS Word dasturida jadvallar bilan ishlash metodikasi 

39.   MS Excel dasturida ishlash ko’nikmalarini hosil qilish 

40.   MS Excel dasturida diagramma va grafiklarni hosil qilish

 

metodikasi 41.   Elektron jadvalda mantiqiy elementlarni qo’llash 

42.   MS  Excelda  ma’lumotlarni  tartiblash  va  saralash  mavzularini  o`qitishda 

laboratoriya topshiriqlaridan foydalanish metodikasi 

43.   MS Excel dasturida formula va funksiyalar  

44.   MS Power Point dasturida informatikadan dars taqdimotlarini yaratish 

45.   MS  PowerPoint  dasturida  triggerlardan  foydalanib  o`yin  trenajorlari  yaratish 

texnologiyasi  

46.   MS Publisher dasturi yordamida elektron nashrlar yaratish 

47.   MS Outlook dasturidan foydalanib elektron ma’lumotlarni jo`natish.  

48.   Berilgan  masalani yechish algoritmini tuzish metodikasi 

49.   Matematik masalalarni modellashtirish usullari 

50.   Algoritmlash va uning turlari 

51.   Pascal dasturlash tilining asosiy elementlari. 

52.   Pascal dasturlash tilida dastur yaratish metodikasi 

53.   Pascal  dasturlash  tilida  dasturlashni  o`rgatishda  tarqatma  materiallardan 

foydalanish metodikasi. 

54.   Pascal tilida to`plamlar bilan ishlash 

55.   Pascal tilining grafik imkoniyatlari 

56.   Pascal tilida chiziqli dasturlar yaratish metodikasi 

57.   Pascal tilida tarmoqlanuvchi dasturlar yaratish metodikasi 

58.   Pascal tilida takrorlanuvchi dasturlar yaratish metodikasi 

59.   Pascalda dizayn elementlari va massivlar bilan ishlash metodikasi 

60.   Kompyuter grafikasi va uning turlari 

61.   Rastrli va vektorli grafika. Paint dasturida tasvir hosil qilish texnologiyasi. 

62.   Adobe Photoshop dasturidan foydalanib tasvirlatni qayta ishlash texnologiyasi. 

63.   Elektron hukumat asoslari. 14 

 

64.   Ziyonet tarmogidan ta’lim jarayonida foydalanish 65.   Milliy pochta serverida ishlash texnologiyasi. 

66.   Internet brauzerlari va ularning turlari 

67.   Internetda ma’lumotlarni izlash. Qidiruv tizimlari.  

68.   O`qituvchi portfoliyasini yaratish. 

69.   O’quvchilar bilimini elektron testlar yordamida baholashning ahamiyati. 

70.   Ispring dasturidan foydalanib elekton test savollarini yaratish. 

71.   Easy Quizzy dasturidan foydalanib elektron test savollari tuzish texnologiyasi. 

72.   Abbyy Fine Reader dasturini o’rnatish va undan foydalanish texnologiyasi. 

73.   Klaviatura va uning tugmalari mavzusini o’qitish metodikasi. 

74.   Kompyuter o`yinlaridan foydalanishning bola rivojlanishiga salbiy va ijobiy ta’siri 

75.   Darsga  tayyorgarlik  paytida  internetdan  video,  audio  va  grafik  ma’lumotlarni 

yuklab olish.  

76.   Windows Movie Maker dasturi va uning imkoniyatlari. 

77.   Total Commander qobiq dasturi va undan foydalanish. 

78.   Arxivlash dasturlari. WinRAR arxivatori yordamida fayllarni arxivlash va arxivdan 

chiqarish. 

79.   O`qituvchi  o`z  ilmiy  salohiyatini  oshirishda  masofaviy  ta’limning  o`rni  va 

ahamiyati.  

80.   Informatika fanining boshqa fanlar bilan o`zaro bog`liqligi. 

81.   Informatika darsini tashkil etish bosqichlari. Darsning loyihasini ishlab chiqish. 

82.   Html  haqida  tushuncha  va  web  sahifa  yaratish  mavzusini  o`qitishda  interfaol 

metodlardan foydalanish 

83.   Grafika elementlaridan foydalanib, web sahifa yaratish texnologiyasi  

84.   Tizimli daturiy ta’minot elementlari 

85.   Amaliy dasturiy ta’minot elementlari 

86.   O`quvchilarda  internetdan  foydalanish  madaniyatini  oshirishda  informatika 

fanining o`rni va ahamiyati.  

87.   9-sinfda informatika fanini o‘qitishda umummadaniy kompetensiyalarni 

shakllantirish 

88.   5-sinfda informatika fanini o‘qitishda kommunikativ kompetensiyalarni 

shakllantirish 

89.   5-sinfda   informatika fanini o‘qitishda axborot bilan ishlash kompetensiyalarni 

shakllantirish 

90.   5-sinfda  informatika fanini o‘qitishda ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarni 

shakllantirish 

91.   5-sinfda  informatika  fanini o‘qitishda shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish 15 

 

kompetensiyalarini shakllantirish 92.   6-sinfda  informatika fanini o‘qitishda matematik savodxonlik, fan va texnika 

yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyalarini 

shakllantirish 

93.   6-sinfda  informatika fanini o‘qitishda o‘quvchilarda fanga oid kompetensiyalarini 

shakllantirish 

94.   6-sinfda informatika fanini o‘qitishda umummadaniy kompetensiyalarni 

shakllantirish 

95.   7-sinfda informatika fanini o‘qitishda kommunikativ kompetensiyalarni 

shakllantirish 

96.   7-sinfda   informatika fanini o‘qitishda axborot bilan ishlash kompetensiyalarni 

shakllantirish 

97.   8-sinfda  informatika fanini o‘qitishda ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarni 

shakllantirish 

98.   8-sinfda  informatika  fanini o‘qitishda shaxs sifatida o‘z-o‘zini rivojlantirish 

kompetensiyalarini shakllantirish 

99.   9-sinfda  informatika fanini o‘qitishda matematik savodxonlik, fan va texnika 

yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish kompetensiyalarini 

shakllantirish 

100.   

9-sinfda  informatika fanini o‘qitishda o‘quvchilarda fanga oid kompetensiyalarini shakllantirish 

101.   


7-sinfda Informatika va axborot texnologiyalari  fanini o‘qitishda o‘quvchilarda 

fanga oid kompetensiyalarini shakllantirish 

102.   

Informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitishning maqsadi, mazmuni, shakli va metodlari orasidagi bog‘lanishlar 

103.   


5-sinfda Informatika va axborot texnologiyalari  fanini o‘qitishda matematik 

savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda foydalanish 

kompetensiyalarini shakllantirish 

104.   


6-sinfda Informatika va axborot texnologiyalari  fanini o‘qitishda umummadaniy 

kompetensiyalarni shakllantirish 

105.   

Kompetensiya asosida Informatika va axborot texnologiyalari fanini o‘qitishda interfaol metodlaridan foydalanish. 

106.   


5-sinfda Informatika va axborot texnologiyalari  fanini o‘qitishda o‘quvchilarda 

fanga oid kompetensiyalarini shakllantirish 

107.   

6-sinfda Informatika va axborot texnologiyalari  fanini o‘qitishda axborot bilan ishlash kompetensiyalarni shakllantirish 

108.   


Informatika va axborot texnologiyalari  darslarida o‘rta osiyolik qomusiy 

16 

 

matematik olimlar ilmiy me’rosidan foydalanish metodikasi 109.   

O‘quvchilarda Informatika va axborot texnologiyalari  darslarida mantiqiy fikrlash 

ko‘nikmalarini shakllantirish 

110.   


8- sinfda Informatika va axborot texnologiyalari fanidan o‘zlashtirilgan nazariy 

bilimlarni hayotiy masalalarni yechishga qo‘llash imkoniyatlari  

111.   

Informatika va axborot texnologiyalari  fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish 

112.   


5-sinfda Informatika va axborot texnologiyalari  fanini o‘qitishda shaxs sifatida 

o‘z-o‘zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirish  

113.   

Informatika va axborot texnologiyalari fanidan testlar tuzish metodikasi 114.   

5- sinfda kompetensiya asosida “Ахborot tushunchasi” mavzusini o‘qitish 

metodikasi 

115.   


Informatika va axborot texnologiyalari  darslarida fanlararo bog`lanishlardan 

foydalanish metodikasi 

116.   

Informatika va axborot texnologiyalari  fanini o‘qitish  samaradorligini oshirishda o‘rgatuvchi dasturlar fodalanishning o‘rni va roli 

117.   


6-sinfda Informatika va axborot texnologiyalari  fanini o‘qitishda o‘quvchilarda 

fanga oid kompetensiyalarini shakllantirish 

118.   

Informatika va axborot texnologiyalari fanini chuqurlashtirib o‘qitish metodikasi 119.   

7-sinfda Informatika va axborot texnologiyalari  fanini o‘qitishda o‘quvchilarda 

matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo‘lish hamda 

foydalanish kompetensiyalarini shakllantirish 

120.   

Informatika va axborot texnologiyalari fanidan sinfdan tashqari ishlarni o‘tkazish orqali o‘quvchilar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish  metodikasi 

121.   


6- sinfda Informatika va axborot texnologiyalari fanidan o‘zlashtirilgan nazariy 

bilimlarni hayotiy masalalarni yechishga qo‘llash imkoniyatlari  

122.   

7- sinfda Informatika va axborot texnologiyalari fanidan o‘zlashtirilgan nazariy bilimlarni hayotiy masalalarni yechishga qo‘llash imkoniyatlari  

123.   


7-sinfda Informatika va axborot texnologiyalari  fanini o‘qitishda o‘quvchilarda 

axborot bilan ishlash kompetensiyalarni shakllantirish 

124.   

7-sinfda Informatika va axborot texnologiyalari  fanini o‘qitishda o‘quvchilarda kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish 

125.   


7-sinfda Informatika va axborot texnologiyalari  fanini o‘qitishda o‘quvchilarda 

umummadaniy kompetensiyalarni shakllantirish 

126.   

10-sinfda MS Excel yordamida ba’zi masalalarni yechish mavzusini o’qitish metodikasi. 

127.   


10-sinfda MS Access dasturining asosiy elementlari va maydonlar xususiyati 

17 

 

mavzusini o’qitish metodikasi. 128.   

10-sinfda Ma’lumotlar ombori haqida tushuncha mavzusini o’qitish metodikasi. 

129.   

10-sinfda Delphi dasturlash tilida obyektlar haqida mavzusini o’qitish metodikasi.  

Kimyo fani  malaka oshirish kurs tinglovchilari uchun malaka ishi mavzulari 

 

1.Kimyo fanidan yangi taxrirdagi DTSning  mazmun va mohiyati. 2.Kimyo o‘quv-laboratoriya xona ma'sullari hamda o‘quv jihozlari, asbob uskunalardan 

foydalanish  va  saqlashga  qo‘yilgan  talablar.  Laboratoriya  va  amaliy  mashg‘ulotlar  

o‘tkazish metodikasi 

3. Interfaol ta'lim shakllarini kimyoda qo‘llanilishi  

4. Kimyo fanidagi yangiliklar, ularni dastur va darsliklarda qo‘llash. 

5. Kimyo o‘qitishning hozirgi zamon metodikasi. 

6.  Kimyo  o‘quv  fanidan  amaliy  mashg‘ulotlar  va  labaratoriya  ishlarini  o‘tkazish 

metodikasi. 

7. Kimyo fanidan masalalar yechish metodikasi. 

8. Zinama-zina  metodlaridan kimyo darslarida foydalanishi. 

9. Kimyo fani o‘qitish usullarini klassifikatsiyasi. Pedagogik  texnologiyasi tushunchasi. 

10.  Kiyoviy  moddalar  bilan  ishlash  qoidalari.  Sinflar  kesimida  amaliy  va  laboratoriya 

tajribalarini o‘tkazish. 

11  Kimyo  nazariyasi  va  o‘qitish  metodikasi  bo‘yicha  yangi  axborot  va  pedagogik 

texnologiyalar.  

13.  Uglerod  guruhi  elementlari,  umumiy  xossalari  va  muhim  birikmalari  mavzularini 

o‘qitish metodikasini takomillashtirish. 

14. Zamonaviy texnologiyalarning o‘qitish dts talablarini  bajarishdagi o‘rni. 

15. Ta'limda yangi axborot texnologiyalarning joriy qilinishi. 

16. Integratsiyalashgan darslar o‘tkazio‘da ilg‘or pedtexnologiyalardan foydalanish. 

17. Kimyodan maktab kursi bo‘yicha masalalar yechish metodikasi. 

18.  Kimyoviy  jarayonlar  boring  qonuniyatlari  bo‘limining  to‘qitishda  masalalar 

yechishning algebraik va boshqa  usullarini qo‘llash. 

19. Kimyo fanidan o‘quv qo‘llanmalar, darsliklar, dasturlar tahlili. 

20. Kimyo bo‘yicha darsdan tashqari ishlar. 

21. Organik kimyo fanining o‘qitilishi. 

22. Kimyoviy bilimlarni aniqlash va baholash. 

23. Kimyo fanidan o‘quvchilarning  mustaqil o‘qitishni tashkil  etish. 

24.  Kimyo  fanining  rivojlanish  tarixi  va  uning  rivojlanishiga  O‘zbekiston  

kimyogarlarining qo‘shgan hissalari. 18 

 

25.  Kimyo  kabineti,  o‘quv  tarbiya  jarayonida  ko‘rgazmali  va  texnika    vositalari. Zamonaviy kimyo darsi. 

26.  Kimyo  darslarida  yangi  tahrirdagi  DTSda  ko‘zda    tutilgan  o‘lchov  birliklari  va 

o‘lchamlarni  amalga  oshirish  bilan  bog‘liq  tushunchalarni  va  amaliy  ko‘nikmalarni  

o‘quvchilarga o‘rgatish usullari. 

27. O‘zbekistonning kimyo sanoati. 

28. Kimyo fanidan amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish metodikasi. 

29. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar va ularni amalda  (kimyo fani o‘qitishda) qo‘llash. 

30. Dars jarayonida multemedia va elektron darsliklardan  foydalanish asoslari.  

31. Axborot  texnologiyalari va ulardan kimyo fanidan foydalanish. 

32. Pedagogik texnologiyalar va ta'lim metodlari. 

33. Kimyo darslarida milliy g‘oyani singdirish. 

34.  Kimyo  darslarida  o‘quvchilarning  iqtisodiy  va  ekologik  bilimlarini  rivojlantirish  

masalalari. 

35. Tabiiy fanlarni o‘qitishda o‘quvchilarga ekologik  ta'lim –  tarbiya berish usullari va 

ahamiyati.  

36. Eksperimental masalalar yechish metodlari.  

37.  Maktab  kimyo  fanidan  sinov  turlari  va  ularni  mukammallashtirishda  zamonaviy 

yondoshuvlar. 

38.  Markaziy  osiyo  mutafakkirlarining    pedagogik  g‘oyalarining  kimyo  fanidagi  o‘rni 

va mohiyati.  

39. Kimyo ta'limi jarayonida ilg‘or  pedagogik taxnologiyalarni o‘llash. 

40.  Umumiy  o‘rta  ta'lim  maktab  o‘quvchilari  bilimlarini  nazorat  qilishning 

takomillashtirilgan reyting tizimi haqida . 

41.  Atom-molekulyar  ta'limot.atom  va  molekulalarning  mavjudligi.kimyoviy  element, 

kimyoviy belgi 

42. Atomlarning o‘lchami, nisbiy va absolyut massasi 

43. Kimyoviy modda — atom va molekulalar uyushmasi. Molekulyar va nomolekulyar 

tuzilishdagi moddalar 

44. Sof modda va aralashmalar 

45. Oddiy va murakkab moddalar 

46. Moddaning agregat holatlari 

47. Kimyoviy formula va undan kelib chiqadigan xulosalar. Valentlik. 

Indekslar haqida tushuncha 

48.  Molekulalarning   o‘lchami,  nisbiy  va  absolyut  massasi.  Mol  va  molyar  massa. 

Avogadro doimiysi 

49. Moddalarning xossalari: fizikaviy va kimyoviy o‘zgarishlar.  19 

 

50.  Kimyoviy  reaksiya  turlari:  birikish,  parchalanish,  o‘rin  olish  va  almashinish reaksiyalari. Kimyoviy energiya. Ekzo-va endotermik reaksiyalar 

51.  Kislorod  —  kimyoviy  element.  Kislorodning  kimyoviy  belgisi,  atom  massasi. 

Kislorodning tabiatda tarqalishi 

52.    Kislorod  —  oddiy  modda.  Uning  olinishi,  fizik  xossalari.  Ozon  —  oddiy  modda. 

Kislorodning allotropik shakl o‘zgarishi 

53. Kislorodning kimyoviy xossalari. Kislorodning biologik ahamiyati va ishlatilishi 

54.  Kislorodning  tabiatda  aylanishi.  Havo  va  uning  tarkibi,  havoni  ifloslanishdan 

saqlash 


55.  Moddalarning  toza  kislorod  va  havo  muhitida  yonish  tezligini  taqqoslash. 

Yonishning boshlanishi va to‘xtashi, yong‘inni oldini olish choralari 

56.  Vodorod  —  kimyoviy  element,  kimyoviy  belgisi,  nisbiy  atom  massasi,  tabiatda 

tarqalishi. Kislotalar haqida dastlabki tushunchalar 

57.  Vodorodning  olinishi.  Vodorod  —  oddiy  modda.  Lining  formulasi  va  molyar 

massasi. Vodorodning fizik va kimyoviy xossalari 

58. Vodorod sof ekologik yoqilg‘i va kimyo sanoatida xom ashyo sifatida ishlatilishi 

59.  Suv—murakkab  modda.  Uning  elementar  tarkibi.  Molekulyar    tuzilishi,  formulasi 

va molyar massasi. Suvning fizikaviy va kimyoviy xossalari 

60.  Suvning  tabiatda  tarqalishi  uning  tirik  organizmlar  hayotidagi  ahamiyati,  sanoatda 

ishlatilishi 

61.  Suv havzalaring ifloslanishdan saqlash choralari. Suvni tozalash usullari 

62. Suv — eng yaxshi erituvchi. Eruvchanlik 

63.  Eritmalar  va  ularning  konsentratsiyalari  haqida  tushuncha.  Eritmalarning  inson 

hayotidagi ahamiyati 

64.  Eritmada  erigan  moddaning  massa  ulushi,  foiz  konsentratsiya,  molyarva  normal 

konsentratsiya 

65. Metallmaslar va metallar. Murakkab moddalarning toifalanishi 

66. Oksidlarning tarkibi, tuzilishi va nomlanishi. Oksidlarning toifalanishi 

67. Oksidlarning olinishi va xossalari 

68. Eng muhim oksidlarning ishlatilishi 

69. Asoslarning tarkibi, tuzilishi va nomlanishi. Asoslarning toifalanishi 

70. Asoslarning olinishi va xossalari 

71. Eng muhim asoslarning ishlatilishi 

72. Kislotalar tarkibi, tuzilishi va nomlanishi. Kislotalarning toifalanishi 

73. Kislotalarning olinishi va xossalari 

74. Eng muhim kislotalarning ishlatilishi 

75. Tuzlar tarkibi, tuzilishi va nomlanishi 20 

 

76. Tuzlarning olinishi va xossalari 77.  Oksidlardan  asos,  kislota  va  tuzlarning  olinishi.  Asoslardan  oksid  va  tuzlarning 

olinishi. Kislotalardan oksid va tuzlarning olinishi. Tuzlardan oksid, asos, kislotalarning 

olinishi. 

78. Kimyoviy elementlarning davriy qonuni 

79. Atom elektron qavatlarining tuzilishi 

80. Energetik pog‘onachalar 

81. Elektronlarning  energetik pog‘onalarda taqsimlanishi 

82. Kichik davrdagi elementlarning atom tuzilishi 

83. Katta  davr  elementlarining atom tuzilishi 

84. Elementlarning davriy jadvaldagi o‘rni va atom tuzilishiga qarab tavsiflash. Davriy 

qonunning ahamiyati 

85. Yadro reyaksiyalari 

86. Kimyoviy bog‘lanishlar.kimyoviy elementlarning  nisbiy elektrmanfiyligi. 

87. Kimyoviy bog‘lanish turlari. Kovalent qutbli va qutbsiz  bog‘lanish 

88. Donor-akseptor bog‘lanish 

89. Ion bog'lanish. Kristall panjaralar. 

90. Elementlarning oksidlanish darajasi 

91. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari 

92. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tenglamalarini tuzish 

93. Elektrolitlar va noelektrolitlar 

94. Elektrolitik dissotsiyalanish nazariyasi 

95. Kislota, ishqor va tuzlarning dissotsiyalanishi 

96. Kuchli va kuchsiz elektrolitlar. Dissotsiatsiyalanish darajasi 

97. Ion almashinish reaksiyalari 

98. Tuzlarning gidrolizi 

99. Tuzlar gidroliziga turli xil omillarning ta'siri 

100. Metallmaslarning kimyoviy elementlar davriy jadvaldagi o‘rni. Atom tuzilishi 

 

 Download 0.62 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat