Programació de natació escolar I extraescolar piscina Municipal de SaltDownload 90 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi90 Kb.
#12841

PROGRAMACIÓ DE NATACIÓ

ESCOLAR I EXTRAESCOLAR

Piscina Municipal de Salt

Miquel Martí i Pol, 5

Telèfon: 972 23 60 21

Fax: 972 24 90 24

salt@ufec.cat
Contactes:

David Mas i Roselló

Cap d’Operacions

Xavier Pifarré i Abella

Coordinador Tècnic

ÍNDEXI.L’ENTITAT GESTORA 3

II.SALT PISCINA MUNICIPAL 4

III.METODOLOGIA DE TREBALL 5

IV.PROGRAMACIÓ 6

V.VESTIDORS, HORARIS I PERSONAL DOCENT 12

VI.AVALUACIÓ 13

VII.HORARIS I PREUS 14
 1. L’ENTITAT GESTORA

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya és l’entitat representativa del conjunt de les federacions esportives catalanes.


Dins de les funcions, competències o objectius que té la Unió, hi ha, entre d’altres la promoció, defensa i representació de l’esport català en el seu conjunt, la col·laboració amb totes les entitats i els organismes públics i privats en el desenvolupament i la millora de l’esport a Catalunya, la proposició de les iniciatives que cregui oportunes per a la millora de la política esportiva catalana.
En aquest sentit i a hores d’ara la Unió de Federacions gestiona nou instal·lacions en el territori català: L’Estació del Nord a Barcelona, Fondo de les Creus a Arenys de Mar, Piscines Municipals Joan Serra a Sabadell, Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes a Sant Celoni, Piscina Piscina Municipal coberta de Sant Hilari Sacalm, Piscina Municipal de l’Escala, Complex esportiu municipal d’Alella, Piscina municipal de Sant Feliu “la Corxera” i la Piscina Municipal de Salt.
És el nostre desig i obligació desenvolupar aquest projecte d’una forma professional, i per tot això creiem que la millor manera és que la ciutat en surti el més beneficiada possible.
Per a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, són molt importants els objectius que marquem per poder gestionar aquest complex esportiu amb el mateix èxit amb que ho hem fet en les instal·lacions anteriorment esmentades.


 1. SALT PISCINA MUNICIPAL

Es tracta d’una PCO3 segons normativa de la Secretaria General de l’Esport.

Composta de:
Espais esportius:

Vas 1: 25 x 16,67 m amb una fondària de 1’80 – 2’20 – 1’80 m – ús lliure i cursos de natació

Vas 2: 16,67 x 8 m amb una fondària de 0,90 – 1,00 m, equipat amb aparells d’hidromassatge (sortides aigua-aire, fonts,...) – aiguagim, cursos de natació...

Sala de fítnes climatitzada: d’uns 250 m2

Dues sales climatitzades d’activitats dirigides de 200 i 80 m2 aproximadament

Una sala polivalent climatizada de 120 m2 per activitats dirigides, psicomotricitat, conferències, exposicions i cursosServeis:

Vestidors d’abonats i abonades amb armariets d’ús puntual

5 vestidors de grups amb 10 armaris de grup

Dutxes a platja piscina

Sauna i bany de vapor

Servei de fisioteràpia


Tècnics esportius:

Socorristes titulats tot l’horari d’obertura

Tècnics de natació titulats per la Federació Catalana

Tècnics de fítnes, d’activitats dirigides i aquàtiques, titulats per els organismes competents en cada àrea
 1. METODOLOGIA DE TREBALL

En els cursos de natació escolar i extraescolar treballarem per grups d’edats i de nivells, el nombre d’alumnes per tècnic/a, és d’un mínim de sis i un màxim de catorze. Els alumnes es divideixen en dos blocs:


Educació infantil
De 2 a 5 anys són els dofins, que poden ser: blanc, groc i vermell
Educació primària (de 6 a 12 anys) i Educació secundària (de 13 a 16 anys)
Són els cavallets, que poden ser: blanc, groc, carbassa, verd, vermell i negre

Es farà una prova a l’inici del curs per saber el nivell de cada alumne/a, s’ha de tenir en compte els/les alumnes d’anys anteriors. Es lliurarà també un informe, que valorarà l’aprenentatge dels/les nens i nenes, un es donarà al febrer i l’altre a final de curs (escoles). En aquestes proves es donarà també el distintiu a cada nen/a perquè pugui reconèixer el seu grup de piscina.


 1. PROGRAMACIÓ
  1. Educació infantil (alumnes de 2 a 5 anys)

Aquesta programació va dirigida a tots aquells nens i nenes amb una edat compresa entre els dos i els cinc anys. Serà útil, tant en escoles bressol com en natació escolar i extraescolar.


En aquesta etapa el/la nen/a experimenta grans canvis a nivell psicològic, biològic i motriu, aquest procés de desenvolupament motriu, és el que nosaltres treballarem d’una forma més directa, intentarem aconseguir una autonomia dins el medi aquàtic i un exercici físic prolongat, sense oblidar però, la seva formació com a persona.


Objectiu principal

Ens marcarem un plantejament educatiu-utilitari, intentant desenvolupar l’esquema corporal i aprendre a nedar mitjançant una forma molt lúdica, sense oblidar la seva formació personal, el respecte pel medi, pels altres, etc.
Objectius generals

 • conèixer el medi on es desenvolupa l’activitat, vestidors, dutxes, piscina,...

 • conèixer les normes de comportament i seguretat durant la realització de l’activitat

 • afavorir el desenvolupament de l’esquema corporal del/la nen/a

 • millorar el control postural i el to muscular

 • reforçar l’educació de la respiració

 • assolir una autonomia dins l’aigua

 • desenvolupar conductes perceptives amb objectes

 • experimentar benestar i plaer en la pràctica de l’activitatObjectius específics

 • aconseguir la FAMILIARITZACIÓ dels alumnes en un medi aquàtic, que ofereix condicions de comportament diferents

 • adaptar la RESPIRACIÓ usual en el medi terrestre als condicionants del medi aquàtic

 • aconseguir una posició del cos dins l’aigua a través de la FLOTACIÓ I L’EQUILIBRI

 • iniciar els desplaçaments mitjançant la PROPULSIÓ

 • treballar les entrades a l’aigua representades pels SALTS

 • realitzar JOCS psicomotrius dins l’aigua per facilitar el procés familiarització-aprenentatge, mitjançant:

 • joc espontani pràctica de joc lliure

 • joc sensorial descobrir elements nous interns i externs, necessitat de desplaçar-se cada cop més (l’aigua facilita els moviments per explorar en qualsevol posició)

 • joc funcional amb una finalitat més dirigida cap a objectius més específics de la natació la

Nivells (figura dofí)

Dins d’aquesta programació distingirem tres nivells: dofí blanc, groc i vermell.


dofí blanc

Són alumnes que no estan adaptats ni familiaritzats amb el medi aquàtic, l’objectiu inicial d’aquest grup és l’adaptació dels alumnes, tant a l’aigua, com a l’entorn, als companys, al material, al/la tècnic/a, etc.


dofí groc

Són alumnes que tot i que estan adaptats al medi aquàtic, encara no han assolit una mínima autonomia. L’objectiu d’aquest grup és aconseguir un desenvolupament motriu òptim , per arribar a una autonomia dins l’aigua.


dofí vermell

Són alumnes que són totalment autònoms dins l’aigua, sense ajut del material auxiliar. L’objectiu d’aquest grup és reforçar aquesta autonomia i aconseguir una major seguretat.


dofí blau

Són alumnes totalment autònoms dins l’aigua, sense ajut del material auxiliar. L’objectiu d’aquest grup és reforçar l’autonomia per poder potenciar l’impàs a cavallet groc.Metodologia de treball
Iniciarem el curs amb un període de familiarització, en el qual es van habituant a l’espai, als tècnics, als/les companys/es, a l’entorn en general. Aquesta familiarització es porta a terme mitjançant propostes senzilles i motivadores, amb la presència del tècnic dins l’aigua i l’ajut de material auxiliar de diferents formes i colors. Per tant, facilitarem l’aprenentatge fent que les activitats siguin lúdiques i didàctiques, més tard dirigirem l’aprenentatge cap al desenvolupament motriu mitjançant el coneixement del cos, de la respiració, de la flotació, de la propulsió, etc.

Distribució de la sessió
La sessió té una durada de 45 minuts, comença quan el/la responsable de l’escola deixa els alumnes en el recinte de piscina. Es passarà llista per facilitar el coneixement dels alumnes i el control d’assistència. Al començar i al finalitzar la sessió, passen per la dutxa de la piscina, aconseguint així, el coneixement de les instal·lacions i potenciant els hàbits d’higiene. No es podran utilitzar les dutxes dels vestidors. Un cop finalitzada la sessió marxen amb el/la responsable de l’escola que s’ha quedat dins el recinte de piscina amb el calçat adequat (sabatilles de piscina).


  1. Educació primària (alumnes de 6 a 12 anys) i Educació secundària (alumnes de 13 a 16 anys)

Aquesta programació va dirigida als alumnes amb edats compreses entre els sis i els setze anys, és a dir, primària i secundària. Utilitzarem la mateixa programació per als dos grups, tenint molt present, les limitacions i condicions de cada edat; s’utilitzarà tant per a escoles com per a natació extraescolar. El que es pretén és educar, no només a nivell esportiu, sinó contribuir al desenvolupament global dels alumnes, a nivell cognitiu, afectiu i motriu.


Continguts i els seus objectius específics
Ens centrarem en els continguts referents a procediments els quals comprenen les habilitats, les estratègies i les tècniques:

 • familiarització (control i ajust postural al medi aquàtic)

 • respiració

 • habilitats motrius bàsiques

 • flotació i equilibri

 • propulsions i desplaçaments

 • immersions

 • habilitats motrius específiques

 • coordinació dels diferents estils

 • sortides i viratges dels diferents estils

 • desplaçaments en el medi aquàtic

 • capacitats condicionals; resistència, velocitat, flexibilitat i força

 • el joc preesportiu i esportiuObjectius


 • controlar la pròpia lateralitat

 • controlar la respiració mitjançant activitats que ho afavoreixin

 • adoptar una postura correcta

 • executar correctament les habilitats motrius bàsiques

 • dominar el cos i la força en el medi aquàtic

 • saber jugar a jocs espontanis i organitzats: jugar col·lectivament


Nivells (figura cavallet)
Dins d’aquesta programació distingirem sis nivells: cavallet blanc, groc, carbassa, verd, vermell i negre.
Cavallet blanc

Són els alumnes que no saben nedar, no coneixen el medi, no es desplacen i en la majoria dels casos tenen por i només treballen amb material auxiliar.


Cavallet groc

Són els alumnes familiaritzats amb el medi, fan petits desplaçaments amb dificultat i amb ajut del material auxiliar.


Cavallet carbassa

Són els alumnes que es desplacen amb una certa coordinació respiratòria, cert domini de les flotacions i posicions del cos.


Cavallet verd

Són els alumnes que tenen total coordinació dels estils de crol i esquena i domini de les posicions del cos dins l’aigua.


Cavallet vermell

Són els alumnes que tenen total coordinació dels estils de crol, esquena i braça, control de la pròpia resistència en el treball continuat. Iniciació a altres tècniques aquàtiques waterpolo, natació sincronitzada, salvament i socorrisme, aiguagim, etc..., domini total del cos. Inici a les sortides i viratges.


Cavallet negre

Són els alumnes amb un domini total de tots els estils, viratges i sortides. Entrenaments amb control de la resistència i la velocitat, canvis de ritme i augment de la intensitat i la força. Coneixement de totes les tècniques aquàtiques.Metodologia de treball
El període de familiarització estarà present en tots els casos, però s’aplicarà segons el nivell, l’edat i les necessitats de cada alumne/a. Per tant, treballarem una mateixa programació d’objectius tècnics, tant en primària com en secundària, tenint però, molt en compte l’edat de l’alumne/a, per a poder fer les adaptacions pertinents dins el mateix aprenentatge.

Distribució de la sessió
La sessió té una durada de 45 minuts, comença quan el/la responsable de l’escola deixa els alumnes en el recinte de piscina. Es passarà llista per facilitar el coneixement dels alumnes i el control d’assistència. Al començar i al finalitzar la sessió, passen per la dutxa de la piscina, aconseguint així, el coneixement de les instal·lacions i potenciant els hàbits d’higiene. No es podran utilitzar les dutxes dels vestidors. Un cop finalitzada la sessió marxen amb el/la responsable de l’escola que s’ha quedat dins el recinte de piscina amb el calçat adequat (sabatilles de piscina).

 1. VESTIDORS, HORARIS I PERSONAL DOCENT

Pel bon funcionament de les entrades i sortides a piscina, els nens i les nenes van acompanyats per un o dos adults, en funció del nombre i l’edat dels alumnes. L’organització dels vestidors anirà controlada pels propis mestres i un d’ells s’haurà de quedar, com a mínim, durant tota la sessió, dins el recinte de piscina o bé a la grada, per estar localitzables; el responsable que es quedi dins la piscina o accedeixi al passadís de peus nets, haurà d’anar sempre amb sabatilles de piscina, no es podrà accedir a la piscina amb calçat de carrer.


La sessió començarà i acabarà a l’hora en punt per agilitar l’ajust horari amb les altres escoles. Els alumnes es dutxaran al començar i al finalitzar la sessió dins el recinte de piscina, no ho podran fer mai dins els vestidors.
Cada nen i nena haurà de portar banyador d’una sola peça, sabatilles de bany i casquet. També s’haurà de marcar la roba amb el nom de cada nen i nena.
L’escola haurà de lliurar un llistat del total d’alumnes amb nom, cognoms, any de naixement i curs, 15 dies abans de l’inici del curs.
Es segueix el calendari escolar; quan per algun motiu aliè a l’entitat, l’escola no pugui assistir a la classe de piscina, haurà d’avisar-ho a la coordinació de piscina i no es podrà recuperar la sessió; si per altra banda, és l’entitat la que ha de tancar les instal·lacions, es buscarà, sí és possible, la manera de recuperar la sessió.

Inici del curs temporada 2013-2014 30 de setembre del 2013
Fi de curs Dissabte 21 de juny del 2014
Vacances els dies que marca el calendari escolar

 1. AVALUACIÓ


Es lliurarà un informe dos cops al llarg del curs escolar; un al febrer i l’altre al final del curs.

Farem coincidir la setmana de portes obertes, en la qual els pares i mares poden accedir a veure les sessions de natació, amb el lliurament d’informes. Aquesta setmana l’utilitzem també, per tenir canvis d’impressions amb els/les pares mares, respecte al procés d’aprenentatge del seu/va fill/a.
Les figures distintives: dofins i cavallets, es lliuren a l’inici del curs i en funció del desenvolupament de cada alumne, es canviarà la figura coincidint amb el lliurament d’informes.
Els canvis de grup/nivell dels alumnes es farà segons criteri dels tècnics de la piscina.

 1. HORARIS I PREUSHORARIS RESERVATS PER CENTRES ESCOLARS


 • Educació infantil: 2 anys, P3, P4 i P5

De dilluns a divendres

Entre les 10:15 i les13:00 h (en franges de 45 min.)

Entre les 15:00 i les 17:00 h


 • Educació primària (de 6 a 12 anys) i educació secundària (de 13 a 16 anys)

De dilluns a divendres

Entre les 08:30 i les 14:00 h (en franges de 45 min)Entre les 15:00 i les 17:00 h (en franges de 45 min)Download 90 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti