Polské monografie II. Oběhu V lpDownload 0.52 Mb.
bet8/10
Sana10.09.2017
Hajmi0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

LP: PL - p 1754
POLSKA

Polska wobec stanu wojennego [A] : (raport czwarty) : luty-marzec 1982 Zespół Redakcyjny Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość". - [S.l. : s.n.], 1982. - 35 s. ; 22 cm. - Bez titulního listu. - Redakční poznámka.

LP: PL - p 1756
POLSKIE

Polskie lato 1980 [A] : (w karykaturze) / zebrał i opracował Andrzej J. Chilecki. - Londyn : Polonia Book Fund, 1980. - 40 s. : il. ; 21 cm.

LP: PL ex - p 0234, p 0357
POPIEŁUSZKO, Jerzy

Homilie [A] / Ks. Jerzy Popiełuszko ; [wprowadzenie] Teofil Bogucki ; słowo wstępne Klemens Szaniawski. - wydanie 3. - Warszawa : Słowo, 1985. - [2], 150, [2] s. ; 20 cm. - S dokumenty a články o J. Popiełuszkovi. - Na obálce fotografie davu před kostelem v dolní části obálky (přes obě poloviny) a portrét J. Popiełuszka (na zadní straně obálky nahoře). - Výtisk obsahuje též volný list (složený) s modlitbami z Popiełuszkova posledního kázání (19.10.1984 Bydgoszcz).

LP: PL - p 1762
POPIEŁUSZKO, Jerzy

Cena miłości ojczyzny [A] / Ks. Jerzy Popiełuszko. - [S.l. : s.n., 1984?]. - [1], 6-77, [1] s. : il. ; 15 x 22 cm. - Poznámka o autorovi. - Obsahuje také životopis J. Popiełuszka a básně: List do ks. Jerzego; Wiktor Woroszylski: *** [O północy kościelny dzwon]. - Další údaje (věnování a motto) na titulním listu: Kapłanowi, obrońcy ojczyzny, bohaterowi prawdy i narodowej solidarności - księdzu Jerzemu Popiełuszce. Ten zbiór homilii składają w hołdzie rzymscy przyjaciele, listopad Roku Pańskiego 1984. "Jesteśmy spadkobiercami tych, którzy ust swoich nie zamknęli, gdy chodziło o ważne sprawy narodu.". - Dvousloupcová sazba, ponecháno stránkování původní sazby (patrně přetisk z vydání 1984, Řím). - Na obálce grafika s listy bodláku vyrůstajícími z okna.

LP: PL - p 0540
POPIEŁUSZKO, Jerzy

Homilie [A] : wraz z wybranymi homiliami i wprowadzeniem Ks. Prałata Teofila Boguckiego / Ks. Jerzy Popiełuszko ; słowo wstępne prof. Klemens Szaniawski. - Warszawa : CDN, 1984. - 139, [1] s. ; 21 cm. - S dokumenty a články o J. Popiełuszkovi.

LP: PL - p 0541
POPIEŁUSZKO, Jerzy

Homilie [A] / Ks. Jerzy Popiełuszko. - [S.l. : s.n., 1985?]. - S. 5-28 ; 20 cm. - Bez titulního listu. - Na obálce fotografie J. Popiełuszka s mikrofonem (124 x 109 mm).

LP: PL - p 0595
POPIEŁUSZKO, Jerzy

Homilie [A] / Ks. Jerzy Popiełuszko ; [wprowadzenie] Teofil Bogucki ; słowo wstępne Klemens Szaniawski. - wydanie 3 [i.e. 4. nebo 5.?]. - Warszawa : Słowo, 1985. - [2], 150, [2] s. ; 22 cm. - Přes stejnou sazbu včetně nakladatelských údajů zřejmě jiné vydání než MFN 442. - Na obálce pouze portrét J. Popiełuszka (na zadní straně obálky), bez dalších fotografií. - Může jít o [4.] nebo [5.] vydání, o nichž se zmiňují bibliografie J. Kamińské a M. Jastrzębského. - S dokumenty a články o J. Popiełuszkovi.

LP: PL - p 0166
POPOWICZ, Krzysztof

"Już mam wszystko" [A] : 1981-1984 / Andrzej Pogodny. - Warszawa : CDN, 1984. - [2], 50, [1] s. : [10] s. obr. příl. ; 15 cm. - Andrzej Pogodny vlastním jménem Krzysztof Popowicz. - Obrazová příloha obsahuje ilustrace a notové záznamy. - Obsahuje soubor písní nahraných na stejnojmennou MC vydanou nakl. CDN. - Tisk zčásti modrý, v druhé polovině knihy černý.

LP: PL - p 0843, p 1061
POPPER, Karl Raimund

Nędza historycyzmu [A] : z dodaniem fragmentów Autobiografii / Karl R. Popper ; słowo wstępne Stanisław Żerski. - Warszawa : Krąg, 1984. - xi, [3], 103, [2] s. ; 20 cm. - (Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka). - Ang. orig.: The Poverty of historicism ; The Unended quest: an intellectual autobiography. - Stanisław Żerski vlastním jménem Stefan Amsterdamski. - Jméno autora na obálce: Karl Rajmund Popper. - S předmluvou autora. - Redakční poznámka. - Autorské poznámky. - Jmenný rejstřík. - Jako dodatek: Fragmenty autobiografii.

LP: PL - p 1740
POSIEDZENIE

Posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ [Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego] "Solidarność" 23-24 marca 1981 r. [A] / [opracowanie Zespół Redakcyjny Archiwum Solidarności]. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1986. - xxii, 129 s. ; 21 cm. - (Archiwum Solidarności ; 7. Dokumenty). - Obálkový název: Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność". Posiedzenie w dniach 23-24 marca 1981. - Na obálce znak vydavatelů: NOWA ARCH. - Ediční poznámka. - Seznam zkratek. - Literatura. - Jmenný a místní rejstřík. - Summary.

LP: ARCH - p 0221, p 0535
POWRÓT

Powrót sacrum [A] / [autorzy artykułów] Daniel Bell, Jacques Ellul, Mircea Eliade, Leszek Kołakowski. - Poznań : Głosy, 1985. - 80 s. ; 15 cm. - Přetisk z: Aneks, [Uppsala 1981], č. 29-30.

LP: PL - p 0846
POWSTANIE

Powstanie Warszawskie [A] / słowo wstępne Mieczysław Nieduszyńki ; [autorzy artykułów] Tomasz Strzembosz, Marian Marek Drozdowski, Stefan Melak. - [1 wyd.]. - [Warszawa] : Kuria Metropolitalna Warszawska, Wydział Duszpasterstwa, 1984. - 32, [1] s. ; 21 cm. - (Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła ; zesz. specjalny). - Zápis přednášek pronesených na stejnojmenné konferenci, kterou organizovala Archikonfraternia Literacka.

LP: PL - p 0677
POWSZECHNA

Powszechna deklaracja praw człowieka [A] : w językach: polskim, białoruskim, czeskim, litewskim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim. - Paryż : Instytut Literacki, 1974. - 56, [1] s. ; 22 cm. - (Biblioteka Kultury ; tom 246. Dokumenty)

LP: PL ex - p 0245, p 0246
PPN

PPN [A] : Polskie Porozumienie Niepodległościowe / posłowie Gustaw Herling-Grudziński, Leszek Kołakowski, Jerzy Lerski. - Paryż : Instytut Literacki, 1978. - 159, [1] s. ; 22 cm. - (Biblioteka Kultury ; tom 294. Bez Cenzury). - Autoři příspěvků jsou uvedeni pod souhrnným názvem: Zespół Problemowy PPN, autorem tzv. Prognoz Chochoła je Stanisław Lem (pseudonym Chochoł).

LP: PL - p 0553
PRAVDA

Pravda [A]. - [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981. - 47, [1] s. : faksimile, mapy ; 22 cm. - Bez titulního listu. - Na obálce titulek deníku v ruštině. - Ediční poznámka (pod ní pseudonym [překladatele] (A.) - vlastním jménem Adam Kersten). - Překlad z ruštiny.

LP: PL - p 0479
PRAVDA

Pravda [A]. - [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979. - 79, [3] s. : faksimile, mapy ; 20 cm. - Bez titulního listu. - Na obálce titulek a výňatky z deníku v ruštině. - Ediční poznámka (pod ní pseudonym [překladatele] (A.) - vlastním jménem Adam Kersten). - Errata. - Tisk: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P. - Překlad z ruštiny. - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 1774
PRAWA

Prawa człowieka w Polsce 1989. Raport 8. - Warszawa : Komitet Helsiński w Polsce, 1990. - [3], 46 l. ; 30 cm. - Na l. [3] pod obsahem uvedeno: Raport opracował /zprávu připravil/ Zespół Redakcyjny Komitetu Helsińskiego w Polsce pod kierunkiem /pod vedením/ Marka A. Nowickiego. - Svázáno do béžového papírového rychlovazače.

LP: PL - p 0323
PRAWA

Prawa człowieka i obywatela w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] [A] : (styczeń - wrzesień 1984 r.) : raport 3 / Komitet Helsiński w Polsce. - [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985. - [2], 95, [1] s. ; 21 cm. - Ediční poznámka.

LP: PL - p 0559
PRAWA

Prawa człowieka i obywatela w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] [A]. - Warszawa : ON [Oświata Niezależna] : KOS, 1984. - 29 s. ; 21 cm. - (Zeszyty Edukacji Narodowej ; [19]). - Bez titulního listu.

LP: PL - p 0716
PRAWO

Prawo dla każdego. Zeszyt nr. 1, 3. - [Warszawa] : Unia, [1984-5?]. - 2 sv.: [6] s.; 8 s. ; 21 cm. - Bez titulních listů. - Ve 4 svazcích (ve fondu LP pouze 2). - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 1757/1,3
PROCES

Proces Frasyniuka [A] : dokumenty. - Warszawa [i.e. Lublin] : Szansa, 1983. - 101, [1] s. ; 22 cm. - Bez titulního listu. - Správné místo vydání: Lublin (J. Kamińska, Muzeum Wolnego Słowa). - Redakční poznámka. - Poslední strany textu umístěny na vnitřních stranách obálky. - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 0381
PROCES

Proces MRK "S"-u (Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu "Solidarności") [A] / opracował Komitet Helsiński w Polsce. - [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985. - [2], 123 s. ; 30 cm. - (Archiwum Solidarności ; [tom 2. Polska Stanu Wojennego]). - Obálkový název: Proces MRK"S". - Na obálce znak vydavatelů NOWA ARCH. - Ediční poznámka. - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: ARCH - p 0439
PROCES

Proces Radia Solidarność [A]. - [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1983. - [2], 83 s. ; 30 cm. - Obálkový název: Proces Radia Solidarność 24 stycznia - 17 lutego '83. - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 0441, p 0740
PROCES

Proces wokół przedmowy A[ndrzeja] Szczypiorskiego do "Rozmów z katem" [A]. - Warszawa : Archiwum, 1979. - [2], 17 s. ; 31 cm. - (Przemilczana Przeszłość ; 4). - Bez titulního listu. - Ediční poznámka. - Obsahuje též text předmluvy Andrzeje Szczypiorského z knihy "Rozmowy z katem". - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 0823
PROGRAM

Program i Statut Polskiej Ligi Obrony Praw Człowieka [A] : Krajowe Walne Zgromadzenie Delegatów P.L.O.P.C. : Warszawa, dnia 21 maja 1989 roku. - [Warszawa?] : Polska Liga Obrony Praw Człowieka, 1989. - 12 s. ; 22 cm. - Bez titulního listu. - Obsah na zadní straně obálky. - Další údaj na obálce: Sekcja Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka, Akredytowanej przy ONZ. - U exempláře v LP na obálce razítko této organizace ze Štětína. - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 0170
PROGRAM

Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego [A]. - [S.l. : s.n., 1979]. - 18, [2] s. ; 20 cm. - Obálkový název: PPN Program. - Bez titulního listu. - Název podle záhlaví na s. 1. - Přetisk z: [Instytut Literacki, Paryż 1978]. - Na zadní straně obálky seznam publikací PPN končící titulem č. 34 ze srpna 1979.

LP: PL - p 1129, p 1130
PROGRAM

Program Polskiej Partii Socjalistycznej [A] / Polska Partia Socjalistyczna (P.P.S.) ; z przedmową Adama Ciołkosza . - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981. - 35 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Robotnicza. Dokumenty). - Obálkový název: Program P.P.S. i zadania P.P.S. na obczyźnie. - Fotografie stranických předáků na rubu titulního listu. - Přetisk z: London: Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej na Obczyźnie, 1978, 3. vydání.

LP: PL - p 1753
PROGRAM

Program [A] Komitet Oporu Społecznego KOS Solidarność. - [Warszawa] : CDN, [1982]. - 9 s. ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Název podle obálky; v záhlaví na s. 1: Program Komitetu Oporu Społecznego.

LP: PL - p 1755
PROLOG

Prolog [A] / [G.P.]. - Łódź : Oficyna Wydawnicza Mała, 1983. - [2], 34 s. ; 15 cm. - Za textem iniciály autora G.P.

LP: PL - p 1084
PROPOZYCJE

Propozycje programowe dla kół samokształceniowych [A]. - [Warszawa] : ON [Oświata Niezależna, 1982?]. - 36 s. ; 21 cm. - (Zeszyty Edukacji Narodowej ; [1]). - Bez titulního listu. - Muzeum Wolnego Słowa uvádí ve svém katalogu rok vydání [1983]. - Redakční poznámka. - Obsah na vnitřní straně přední obálky.

LP: PL - p 0641, p 0642
PROTOKOŁY

Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie [A] ; Statut NSZZ [Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego] "Solidarność" : dokumenty. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. - 29, [2] s. ; 24 cm. - Bez titulního listu. - Na zadní straně obálky rok vydání 1980, v tiráži 1981. - Vydáno v oficiálním nakladatelství. - Ediční poznámka.

LP: PL - p 0604
PRZECIW

Przeciw niewolnictwu [A] : głos Wolnej Rosji / przedmowa Leszek Kołakowski ; [autorzy artykułów] Adam Kruczek, Alain Jacob, Edward Dillon, Aleksander Sołżenicyn, Lidia Czukowskaja. - Paryż : Instytut Literacki, 1973. - 63 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Kultury ; tom 236. Dokumenty)

LP: PL - p 0587
PRZEGLĄD

Przegląd Polityki Polskiej [A] / wstęp A[leksander] H[all] ; [autorzy artykułów] Józef Wierny, Wacław Szczęsny, Józef Zapadny ... [et al.]. - Londyn : Odnowa, 1985. - 197 s. : tabulky ; 22 cm. - Józef Wierny vlastním jménem Tomasz Wołek. - Wacław Szczęsny vlastním jménem Andrzej Ochalski. - Ediční poznámka.

ISBN 0-903705-55-9

LP: PL ex - p 0936


PRZEMÓWIENIA

Przemówienia oskarżycieli posiłkowych mec[enasów] Wende, Piesiewicza, Grabińskiego, Olszewskiego w procesie toruńskim oraz ich repliki na przemówienia prokuratora i obrońców [A]. - [Warszawa : s.n., 1985]. - 34 s. ; 21 cm. - Bez titulního listu.

LP: PL - p 0640, p 0962
PRZESTAŃCIE

Przestańcie stale nas przepraszać - [A] : wiersze : Sierpień 1980. - Warszawa : Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1980. - 24 s., [2] s. příl. ; 22 cm. - Obálkový název: Wiersze, sierpień-1980. - Ediční poznámka.

LP: PL - p 1159
RADZIWIŁŁ, Anna - JANOWSKI, Andrzej

Jakiej polityki Polacy potrzebują [A] / Antoni Kwaśniewski, Wacław Wyrwa. - [Warszawa] : KOS : ON [Oświata Niezależna, 1984]. - 36, [1] s. ; 21 cm. - (Zeszyty Edukacji Narodowej. Dyskusje). - Bez titulního listu. - Antoni Kwaśniewski vlastním jménem Anna Radziwiłł. - Wacław Wyrwa vlastním jménem Andrzej Janowski. - Autorská poznámka. - Redakční poznámka. - Obsahuje: W. Wyrwa: Uwagi o 16 miesiącach przerwy na wolność; A. Kwaśniewski: Rozważania o postawach polskiego społeczeństwa; W. Wyrwa: Jakiej polityki Polacy potrzebują?

LP: PL - p 1150
RAKOWSKI, Mieczysław Franciszek

Tajny referat Rakowskiego [A] / [przedmowa] Krzysztof Wolicki. - [Warszawa] : Myśl, [1988?]. - 36 s. ; 20 cm. - Vlastní název referátu na s. 7: Uwagi dotyczące niektórych aspektów politycznej i gospodarczej sytuacji PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. - Bez titulního listu. - Stránkování počítáno od obálky. - Katalog Jagellonské univerzity udává vročení [1987].

LP: PL - p 0193
RAPORT

Raport "Amnesty International" 1984 [A] : Europa Środkowo-Wschodnia / przekładu dokonał [oraz inf. o AI] Apolinary Glinka. - Warszawa : Amnestia, 1985. - 30, [2] s. ; 22 cm. - (Z Działalności Amnestii Międzynarodowej Na Świecie). - Druhý exemplář v knihovně LP má stránkování: 31, [1] s. - Obsahuje též: Informacja na temat działalności organizacji "Amnestia Międzynarodowa".

LP: PL - p 0309, p 0370
RAPORT

Raport o stanie narodu i PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] [A] / przedmowa Andrzej Brzeski ; [autorzy artykułów] Stefan Kurowski, Józef Kuśmierek, Bogdan Borusewicz. - Paryż : Instytut Literacki, 1980. - 221, [2] s. ; 22 cm. - (Biblioteka Kultury ; tom 313. Dokumenty)

LP: PL ex - p 0343
RATUŠINSKAJA, Irina

Mój ty kraju znienawidzony! [A] / Irena Ratuszyńska (Irina Ratuszinskaja) ; wybrał i przełożył [oraz przedmowa] Wiktor Woroszylski ; opracowanie graficzne Studio Be. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987. - 55, [4] s., [4] l. obr. příl. : faksimile ; 20 cm. - Studio Be vlastním jménem Jan Bokiewicz. - Poznámka o autorce s fotografií na zadní straně obálky (aut. Josif Brodski).

LP: PL - p 0172
RECENZJA

Recenzja z Moskwy [A] : o polskich podręcznikach historii. - Warszawa : Głos, 1980. - iv, 20 s. ; 15 cm. - Bez titulního listu. - Obsahuje: Uwagi wstępne do naświetlenia historii ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich] w polskich podręcznikach szkolnych. - Redakční poznámka. - Překlad z ruštiny.

LP: PL - p 0833
REFORMY

Reformy gospodarcze w europejskich krajach socjalistycznych [A]. - [Warszawa] : KOS : ON [Oświata Niezależna, 1983]. - 31, [1] s. ; 21 cm. - (Zeszyty Edukacji Narodowej. Ekonomia). - Bez titulního listu. - Literatura.

LP: PL - p 1008, p 1164
ROBOTNICY

Robotnicy '88. A na hucie strajk - / Paweł Smoleński. Gdańsk, maj 88 / Wojciech Giełżyński [A]. - wyd. 2. - Londyn : Aneks, 1989. - 214, [1] s. ; 22 cm. - Souběžné anglické názvy v tiráži: The steel-work on strike. Gdańsk, May 88. - Toto vydání má souborný název: Robotnicy '88. Obě práce vyšly původně v samizdatu samostatně. - Názvy i podnázvy prací v obsahu: A na hucie strajk... (opowieść dokumentalna); Gdańsk, maj 88: (anatomia strajku).

ISBN 0-906601-59-2

LP: PL ex - p 0952


ROMAN, Andrzej

Misza cudotwórca [A] / Zenon Łapa ; ilustrował Roman Andrzejewski. - [Warszawa] : Wyzwolenie, 1989. - 21, [1] s. : il. ; 21 cm. - Zenon Łapa (i Roman Andrzejewski?) vlastním jménem Andrzej Roman.

LP: PL - p 1611
ROMAŃSKI, Andrzej Korwin

Więźniowie nocy [A] / Andrzej C. Romański ; wstęp Wacław Grubiński. - [Kraków : s.n., 1987]. - 286, [1] s. ; 13 cm. - Přetisk z: [Londyn]: Orbis, 1956.

LP: PL - p 0173
ROSZKOWSKI, Wojciech

Najnowsza historia Polski. Część 3, 1945-1956 [A] / Andrzej Albert. - Warszawa : Krąg, 1987. - 200, [1] s. ; 20 cm. - Andrzej Albert vlastním jménem Wojciech Roszkowski. - Celé dílo ve 4 svazcích. - Předchozí viz MFN 1036 (2. vydání), 1511.

LP: PL - p 0004, p 1241
ROSZKOWSKI, Wojciech

Dramat narodów bałtyckich [A] / Jan Korzeń. - Warszawa : Pokolenie, 1987. - 73 s. : mapy ; 21 cm. - Jan Korzeń vlastním jménem Wojciech Roszkowski. - Literatura. - Obálka exemplářů v LP potištěna buď zelenou, nebo červenohnědou barvou.

LP: PL - p 0098, p 1212
ROSZKOWSKI, Wojciech

Najnowsza historia Polski. Część 1, 1918-1939 [A] / Andrzej Albert. - [wyd. 2]. - Warszawa : Krąg, 1983. - [4], 248 s. ; 20 cm. - Andrzej Albert vlastním jménem Wojciech Roszkowski. - S předmluvou autora. - Celé dílo ve čtyřech svazcích.

LP: PL - p 1242
ROSZKOWSKI, Wojciech

Najnowsza historia Polski. Część 3, [Polska Ludowa 1945-1956] [A]. Część 4, [Polska Ludowa 1956-1980] / Andrzej Albert. - Warszawa : Pokolenie, 1986. - 2 sv.: 209; 291, [1] s. ; 21 cm. - Názvy dílů takto v tiráži a za titulním listem, na obálce pouze letopočty. - Andrzej Albert vlastním jménem Wojciech Roszkowski. - V tomto vydání (Pokolenie, 1986) vyšly pouze díly 3 a 4.

LP: PL - p 1243/1,2
ROSZKOWSKI, Wojciech

Wschodnie granice Polski [A] / Andrzej Albert ; posłowie M. Rewera. - Warszawa : Wydawnictwo W, 1984. - [1], 53 s. ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Andrzej Albert vlastním jménem Wojciech Roszkowski. - Autor doslovu Marcin Rewera vlastním jménem Andrzej Urbański. - Ediční poznámka. - Jako dodatek: Sprawa granic (úryvek z deníků Edwarda Osóbky-Morawského). - Přetisk z: Zeszyty Historyczne, Paryż 1980, č. 53.

LP: PL - p 1244
ROSZKOWSKI, Wojciech

Najnowsza historia Polski. Część 2, 1939-1945 [A] / Andrzej Albert. - Warszawa : Krąg, 1983. - [2], 146 s. ; 20 cm. - Andrzej Albert vlastním jménem Wojciech Roszkowski. - Celé dílo ve čtyřech svazcích.

LP: PL - p 1763
ROUX, Dominique de - GOMBROWICZ, Witold

Rozmowy z Gombrowiczem [A] / Dominique de Roux. - Warszawa : Stop, 1986. - [4], 7-146 s. ; 14 cm. - Franc. orig.: [Entretiens avec Gombrowicz]. - Přetisk z: Paryż: Instytut Literacki, [1982].

LP: PL - p 1085
ROZPRAWA

Rozprawa gdańska. Cz. 2 / Komitet Helsiński w Polsce. - [Kraków] : Libertas, [1987]. - [3], 163-216, [2], 218-342, [1] s. ; 14 cm.

LP: PL - p 0885/2
RUBIKON

Rubikon '81 [A] / opracował zespół ; grafika HAP 86 M ; [autorzy artykułów] Magdalena Bajer, Andrzej Bober, Leon Bójko ... [et al.]. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1986. - 272 s. : il. ; 20 cm. - Autora grafiky HAP 86 M vlastním jménem Piotr Tofil. - Redakční poznámka: Redakcja Mostu.

LP: PL - p 0660
RUCH

Ruch pokojowy w państwach komunistycznych [A] / wybór i redakcja Obóz ; [autorzy artykułów] Wiesław Szukalski, Pedro Ramet, Miklos Haraszti. - [Warszawa] : KOS : ON [Oświata Niezależna], 1987. - [4], 4-77, [1] s. ; 21 cm. - (Zeszyty Edukacji Narodowej. Dokumenty - Dyskusje). - Bez titulního listu. - Wiesław Szukalski vlastním jménem Wojciech Maziarski. - Jmenný rejstřík. - Redakční poznámka.

LP: PL - p 0577
RYBICKI, Arkadiusz - WRĘGA, Antoni

Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956 [A] / Czesław Leopold, Krzysztof Lechicki ; wstęp C[zesław] L[eopold]. - Paris : Editions Spotkania, 1983. - 71, [7] s. ; 12 cm. - Czesław Leopold vlastním jménem Arkadiusz Rybicki. - Krzysztof Lechicki vlastním jménem Antoni Wręga. - V exilu 1. vydání. - Seznam zkratek. - Jmenný rejstřík. - Poznámky pod čarou začínají na s. 56.

LP: PL ex - p 0259, p 0260
RYBICKI, Arkadiusz - WRĘGA, Antoni

Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956 [A] / Czesław Leopold, Krzysztof Lechicki ; wstęp C[zesław] L[eopold]. - Gdańsk : [s.n.], 1984. - [2], 7-69, [2] s. ; 15 cm. - Czesław Leopold vlastním jménem Arkadiusz Rybicki. - Krzysztof Lechicki vlastním jménem Antoni Wręga. - Přetisk z: Paryż: Editions Spotkania, 1983 (bez stran 71 an./seznamu zkratek a jmenného rejstříku).

LP: PL - p 0476
RYBICKI, Arkadiusz - WRĘGA, Antoni

Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956 [A] / Czesław Leopold, Krzysztof Lechicki ; wstęp C[zesław] L[eopold]. - Paris : Editions Spotkania, 1984. - 73, [3] s. ; 12 cm. - Czesław Leopold vlastním jménem Arkadiusz Rybicki. - Krzysztof Lechicki vlastním jménem Antoni Wręga. - Zřejmě 2. exilové vydání v tomtéž nakladatelství. - Grafická úprava stejná, text byl však částečně přepracován a upraven. - Seznam zkratek. - Jmenný rejstřík. - Poznámky pod čarou od s. 55.

LP: PL ex - p 0920, p 0921
RYBICKI, Arkadiusz - WRĘGA, Antoni

Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956 [A] / Czesław Leopold, Krzysztof Lechicki ; wstęp C[zesław] L[eopold]. - Warszawa : Wydawnictwo W, 1984. - 37 s. ; 30 cm. - Bez titulního listu. - Czesław Leopold vlastním jménem Arkadiusz Rybicki. - Krzysztof Lechicki vlastním jménem Antoni Wręga. - Seznam zkratek. - Stránkování počítáno od obálky. - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 1642
SALIJ, Jacek

Problem odmowy służby wojskowej na Soborze Watykańskim II [A] / Jacek Salij OP. - Warszawa : Ruch Wolność i Pokój : Dezerter, 1987. - 9 s. ; 22 cm. - Bez titulního listu.

LP: PL - p 1181
SALMONOWICZ, Stanisław

Powstanie Warszawskie [A] : próba uporządkowania problemów genezy i oceny ogólnej / Antoni Nowosielski. - Warszawa : Krąg, 1981. - 61 s. ; 30 cm. - Antoni Nowosielski vlastním jménem Stanisław Salmonowicz. - Obsahuje také: Aneks / Notatka (přepis dokumentu z roku 1974). - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 0824
SAMARIN, Vladimir D.

Piaszczysta łacha [A] : opowiadania / Władimir Samarin ; z rosyjskiego przełożyła Zofia Turska ; opracowanie graficzne Maciek Biały, Karol Blu. - Warszawa : ReKontra, 1985. - [4], 44 s. ; 20 cm. - Přeloženo z knihy: Russkaja kniga. - Maciek Biały, Karol Blue vlastními jmény Robert Śnieciński, Fernando Molina. - Ediční poznámka.

LP: PL - p 0762
SAMECKI, Wiesław - GORAZD, Antoni

Czego można oczekiwać od ekonomii / Wiesław Samecki. Systemy ekonomiczne, gospodarka rynkowa, gospodarka planowa / Wiesław Samecki. Przed kolejną reformą / Antoni Gorazd [A]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981. - 35, [3] s. ; 15 cm. - (Biblioteczka Wszechnicy NSZZ Solidarność). - Bez titulního listu. - Stránkování počítáno od obálky.

ISBN 83-202-0150-0

LP: PL - p 0882, p 0883


SEREBJAKOVA, Galina Iosifovna

Huragan [A] / Galina Sieriebriakowa ; z rosyjskiego przełożył Józef Łobodowski ; [słowo wstępne] Gustaw Herling-Grudziński. - [Lublin] : Vademecum, [1986?]. - [3], 7-105 s. ; 15 cm. - Orig.: Smerč. - Přetisk z: Paryż: Instytut Literacki, 1967.

LP: PL - p 1077
SIEDEM

Siedem dni wolności [A]. - Warszawa : Społeczne Wydawnictwo Niezależne, [1983]. - 50, [2] s., [4] s. obr. příl. ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Pod textem na s. 50 uvedeno: NIL. - Chyby v stránkování. - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 0985
SINGER, Isaac Bashevis

Ostatni demon [A] / Izaak Baschewis Singer ; przełożył Piotr Kowalczuk. - [Lublin] : Respublica, 1989. - [11] s. ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Přetisk z: Kontakt, Paryż 1988, č. 9.

LP: PL - p 0178
SKALMOWSKI, Wojciech - LEVICKIJ, Boris

Niestrudzony Artur Koestler / M. Broński. Rozmowa z Aleksandrem Zinowiewem / M. Broński; Sowietskij narod / Borys Lewyckyj [A]. - [S.l. : s.n., 1983]. - 31 s. ; 15 cm. - Maciej Broński vlastním jménem Wojciech Skalmowski. - Stránkování počítáno od obálky. - Přítisk: Michał Heller [Michail Jakovlevič Geller]: Anatomia widma. - Přetisk z: Kultura, Paryż. - Část. překlad z němčiny.


Download 0.52 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat