Polské monografie II. Oběhu V lpDownload 0.52 Mb.
bet4/10
Sana10.09.2017
Hajmi0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

LP: PL - p 1483
HIGIENA

Higiena [A] : przegląd archeologiczny metafizyki społecznej / Zbigniew Sajnóg, Paweł Konnak ... [et al.]. - [Gdańsk] : Kooperatywa Wydawnicza Margines, [1988?]. - [51] s. : il. ; 31 cm. - Bez titulního listu. - Sborník připravila a vydala: Tranzystoryjna Formacja Totart - Sekcja Publicystyczno Reklamowa - Koncern Metafizyczno-Rozrywkowy "Pigułka Progresji".

LP: PL - p 0322, p 0340
HOLZER, Jerzy

P.P.S. [Polska Partia Socjalistyczna] w latach 1944-1948 [A] / Jerzy Holzer (Wacław Pański). - Warszawa : Pokolenie, 1985. - 21 s. ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Na obálce pod jménem autora též pseudonym: Wacław Pański.

LP: PL - p 1124
HOLZER, Jerzy

Agonia PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej] [A] : socjaliści polscy w sojuszu z PPR [Polską Partią Robotniczą] 1944-1948 / Jerzy Holzer (Wacław Pański). - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981. - 23 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Robotnicza) (Towarzystwo Kursów Naukowych) (Historia Najnowsza). - Bez titulního listu. - Na obálce pod jménem autora též pseudonym: Wacław Pański. - Poznámka o autorovi. - Stránkování počítáno od obálky.

LP: PL - p 1507
HOLZER, Ryszard

Kilkanaście wierszy [A] / Marek Mayer ; rysunki: Junosza. - [Warszawa] : Przedświt : Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1984. - 20 s. : il. ; 21 cm. - Marek Mayer vlastním jménem Ryszard Holzer.

LP: PL - p 1006
HUMAN

Human Rights in Poland 1989. Report No 8 / prepared by Editorial Team of Helsinki Committee in Poland ; headed by Marek A. Nowicki ; translated by Irena Grątkowska. - Warsaw : KOS, 1990. - 31, [1] s. ; 21 cm. - Další údaj na obálce: International Helsinki Federation for Human Rights. - Anglická verze reportů Helsinského výboru (polská verze viz báze POLPE MFN 49).

LP: PL - p 0324
ILE

Ile śmierci - [A] / [opracowała M. Radecka]. - Warszawa : X, 1984. - S. 3-134 ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Na obálce též znak: XVII LO.. - Maria Radecka vlastním jménem Magdalena Leja. - Redakční poznámka. - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 1036
IŁŁAKOWICZÓWNA, Kazimiera

Opowieść o moskiewskim męczeństwie [A] ; Złoty wianek / I. K. Iłłakowicz ; projekt okładki i ilustracje Maria Filipowicz. - [Warszawa] : Niezależna Spółdzielnia Wydawnicza 1., [1981]. - [4], 7-90 s. : il. ; 15 cm. - Přetisk z: [Warszawa]: F. Hoesick, 1927.

LP: PL - p 1484
INDYWIDUALNE

Indywidualne traktaty pokojowe [A] / rysunek na okładce W. Sysojew. - Warszawa : Ruch Wolność i Pokój, 1987. - 12 s. ; 21 cm. - Bez titulního listu.

LP: PL - p 0039
INFORMACJA

Informacja [A] : październik 87 - kwiecień 88, nr nr 1-25 Solidarność Komisja d/s Interwencji i Praworządności. - [S.l. : Komisja d/s Interwencji i Praworządności, 1988]. - 116 s. ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Bibliografie článků (dle autorů). - Reprinty 25 čísel periodika Informacja z let 1987-88 v jednom svazku. - Zapsáno též v bázi POLPE.

LP: PL - p 0334
INSTRUKCJA

Instrukcja o niektórych aspektach "teologii wyzwolenia" [A] Kongregacja Nauki Wiary. - Warszawa : Głos, 1985. - [8] s. ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Tłumaczenie: polska redakcja L'Osservatore Romano. - Přetisk z měsíčníku: Kronika Rzymska. - Třísloupcová sazba.

LP: PL - p 0723
INTELIGENCJA

Inteligencja, "Solidarność", władza [A] / [autorzy artykułów] Andrzej Walicki, Waldemar Kuczyński, Jan Józef Lipski ... [et al.]. - [Wrocław] : Ruch Społeczny Solidarność : Profil, [1986?]. - 145 s. ; 16 cm. - Bez titulního listu. - Redakční poznámka. - Přetisk z: Aneks, [Uppsala] 1984, č. 35-37.

LP: PL - p 0078
JAGODZIŃSKI, Andrzej Sławomir

Banici [A] : (rozmowy z czeskimi pisarzami emigracyjnymi) / Andrzej Jagodziński ; [przedmowa] Antoni Pawlak ; [rozmówcy] Karel Hvížďala, Ludvík Aškenazy, Jan Beneš ... [et al.]. - [Kraków] : Oficyna Literacka, 1988. - [2], 5-458, [5] s. ; 15 cm. - Obsahuje slovník (vysvětlivky) historických postav a událostí; biografické poznámky před každým z rozhovorů.

LP: BOH - p 0079
JAK

Jak z tego wyjść? [A] : Warszawa 3 maja 1980 Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. - Warszawa : Alternatywy, 1980. - 38 s. ; 30 cm. - Bez titulního listu. - Redakční poznámka. - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 1189
JARECKI, Andrzej

Wojna w Związku Literatów Polskich [A] / Jan Krajowiec. - Warszawa : [s.n.], 1984. - 47 s. ; 20 cm. - Jan Krajowiec vlastním jménem Andrzej Jarecki. - Údaj na rubu titulního listu: Wydrukowano na zlecenie (=vytištěno na objednávku) Zespołu do Spraw Kultury NSZZ "Solidarność". Fragmenty opracowania wydane zostały w (=úryvky knihy byly vydány v) Kulturze, Paryż 1983 r. - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 1205
JASPERS, Karl

Problem winy [A] / Karol Jaspers ; wstęp [i tłumaczenie z niem.] Jan Garewicz. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1982. - [2], 67 s. ; 21 cm. - ([Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka]). - Orig.: Die Schuldfrage. - Bez titulního listu. - Redakční poznámka. - Resumé v ruštině. - Název edice na obálce: Biblioteka Krytyki. - Přetisk z: Etyka 1979, č. 17.

LP: PL - p 1508
JASTRUN, Tomasz

Na skrzyżowaniu Azji i Europy [A] / Te Jot. - [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza, [1982]. - [32] s. ; 22 cm. - Te Jot vlastním jménem Tomasz Jastrun. - Sítotisk?

LP: PL - p 0685
JASTRZĘBSKI, Marek

Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury [A] : 1982-1986 / Józef Gajewski. - Kraków : Oficyna Literacka, 1988. - xi, [1], 247, [1] s. ; 20 cm. - (Archiwum Solidarności ; tom 19. Relacje i Opracowania). - Název na přebalu: Poza zasięgiem cenzury 1982-1986. - Józef Gajewski vlastním jménem Marek Jastrzębski. - S předmluvou autora. - Ediční poznámka. - Jmenný rejstřík. - Rejstřík vydavatelů. - Seznam zkratek. - Na obálce znak NOWA ARCH. - Zapsáno též v bázi PRK (Příruční knihovna) pod MFN 73.

LP: PRK p - p 0226
JEDYNĄ

- jedyną ich winą był wiek poborowy [A] : śpiewnik dla żołnierzy i rekrutów / [autorzy tekstów Andrzej Niemojewski, Leszek Wójtowicz, Jacek Kaczmarski ... et al.]. - Warszawa : Adsum, 1985. - 38, [1] s. ; 15 cm. - Bez titulního listu. - Seznam pramenů a literatury. - Stránkování počítáno od obálky.

LP: PL - p 0886, p 1060
JELEŃSKI, Konstanty Aleksander

"Kultura": Polska na wygnaniu [A] / Konstanty Jeleński ; tłum. [z franc.] IBM. - Warszawa : Stop, 1985. - 18, [1] s. ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Přetisk z: Aneks, Paryż 1981, č. 24-25.

LP: PL - p 0688
JELEŃSKI, Konstanty Aleksander

"Kultura": Polska na wygnaniu [A] / Konstanty Jeleński ; tłum. [z franc.] IBM. - Warszawa : Stop, 1984. - 17, [2] s. ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Přetisk z: Aneks, Paryż 1981, č. 24-25.

LP: PL - p 1162
JELEŃSKI, Konstanty Aleksander

Zbiegi okoliczności : (o przeczytanym i przeżytym przez 30 lat). Tom 1-2 / K. A. Jeleński ; wybrał i zredagował Piotr Kłoczowski ; na okładce reprodukowano litografię Jana Lebensteina . - Kraków : Kos, 1981. - 2 sv.: [2], 5-187, [2] s.; [2], 5-141 s. ; 20 cm. - Ve 2 svazcích. - Autorská poznámka.

LP: PL - p 1499/1,2
JERSCHNA, Jan

Naród - "Solidarność" - komunizm [A] : raport z badań opinii społecznej pracujących mieszkańców Krakowa / Stanisław Jegłowiecki. - Kraków : Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984. - 103 s. : tabulky ; 21 cm. - (Centrum Badania Opinii Społecznej NSZZ Solidarność ; Raport 1). - Stanisław Jegłowiecki vlastním jménem Jan Jerschna. - Tisk: Powielarnia Puszcza Niepołomicka.

LP: PL - p 1533
JESZCZE

"Jeszcze Polska nie zginęła -" [A] : śpiewnik historyczno-ułański sekcji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Akademickim Klubie Jeździeckim / [opracował Adam Roliński]. - Kraków : [s.n.], 1981. - 104 s. : il. ; 15 cm.

LP: PL - p 1500
JEŚLI

Jeśli jesteś bigotem rasowym, religijnym, etnicznym, seksualnym lub jakimkolwiek bądź innym - Spierdalaj! [A] = If you are a bigot: racially, religiously, ethnically, sexually or otherwise - Fuck off! / Jacek Sieradzan, Elaine Pagels, Michael Baigent ... [et al.]. - [S.l. : s.n., 198-?]. - S. 5-83 : il. ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Název na obálce souběžně polsky i anglicky. - Protinábožensky laděné příspěvky a fragmenty z tvorby výše uvedených autorů.

LP: PL - p 0563
JĘZYK

Język totalitarny [A] : wybór tekstów / [autorzy artykułów] Ladislas Bod, Aleksander Wat, Irena Grudzińska-Gross. - [Warszawa] : NZS [Niezależne Zrzeszenie Studentów, 1981]. - 48 s. ; 15 cm. - Obsahuje: Ladislas Bod: Język i polityka: rozważania o stalinizmie; Aleksander Wat: Semantyka języka stalinowskiego; Irena Grudzińska-Gross: Świat zaaresztowanych słów. - Bez titulního listu. - Stránkování počítáno od obálky. - Přetisk z: [Aneks 1979 č. 21].

LP: PL - p 1473
JÓZEF

Józef Piłsudski w poezji [A]. - Warszawa : Biblioteka Pamięci Józefa Piłsudskiego, 1983. - 46, [1] s. ; 16 cm. - Ediční poznámka.

LP: PL - p 1478
JUNOSZA-KRZYŻTOPORSKI, Zygmunt

Narodziny II [Drugiej] Rzeczypospolitej [A] / Zygmunt Junosza Krzyżtoporski. - Kraków : Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, 1981. - 16, [2] s. ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Stránkování počítáno od obálky.

LP: PL - p 1569
JURKIEWICZ, Wiesław

Państwo policyjne [A] / W. M. Alexander. - Warszawa : Wydawnictwo Polskie KPN, 1989. - 116 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Drogi). - W. M. Alexander vlastním jménem Wiesław Jurkiewicz. - Pseudonym autora na obálce uveden jako M. W. Alexander. - KPN = Konfederacja Polski Niepodległej. - S předmluvou autora.

LP: PL - p 0937
KADARYZM

Kadaryzm bez maski [A] : wybór niezależnej publicystyki węgierskiej / wyboru dokonała i tom zredagowała Redakcja Obozu ; [autorzy artykułów] Sandor Szilagyi, Istvan Kemeny, Andras Vizi ... [et al.] ; tłumaczenia niesygnowane Wiesław Szukalski. - Warszawa : CDN, 1987. - 184 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Obozu). - Wiesław Szukalski vlastním jménem Wojciech Maziarski. - Redakční poznámka.

LP: PL - p 0085
KALENDARZ

Kalendarz entuzjastów [A] : 1984 / redaktor Franciszek Sendziwoj. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza P. S., [1984]. - 214, [1] s. ; 20 cm. - Redakční poznámka.

LP: PL - p 1517
KAMIŃSKI, Aleksander

Wielka gra [A] / Aleksander Kamiński (J. Górecki). - wyd. 3. - Warszawa : Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 1981. - [1], iii, [2], 118, [3] s. : il. ; 22 cm. - Na titulním listu za jménem autora (v závorce) jeho pseudonym: J. Górecki. - Redakční poznámka (předmluva). - Podle vydání z roku 1932 [i.e. 1942].

LP: PL - p 1211
KARASEK, Krzysztof

Sceny z Grottgera i inne wiersze [A] / Anonim ; rysunki Macieja Cichockiego . - [Warszawa] : Przedświt : Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1984. - 36 s. : il. ; 22 cm. - Anonim vlastním jménem Krzysztof Karasek. - Ediční poznámka.

LP: PL - p 1119, p 1253
KARMELITA J.B.R.

Dwór Niebieski czyli Modlitwa św. Lutgardy [A] / Karmelita J.B.R. ; tłum. z łacińskiego ks. Józef Adamczyk. - Warszawa : [s.n.], 1980. - 31, [1] s. ; 15 cm. - Totožnost autora neznámá.

LP: PL - p 0805
KARPIŃSKI, Jakub

Słownik polityczny [A] / Marek Tarniewski. - Warszawa : Unia, 1985. - 48 s. ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Marek Tarniewski vlastním jménem Jakub Karpiński. - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 0594
KARPIŃSKI, Jakub

Słownik polityczny [A] / Marek Tarniewski. - Warszawa : Głos, 1982. - [2], 23, [2] s. ; 20 cm. - Marek Tarniewski vlastním jménem Jakub Karpiński. - Poznámka o autorovi.

LP: PL - p 0743
KARPIŃSKI, Jakub

Porcja wolności [A] : (październik 1956) / Marek Tarniewski. - [S.l. : s.n., 198-]. - S. 7-141, [2] ; 15 cm. - Bez titulního listu. - Marek Tarniewski vlastním jménem Jakub Karpiński. - Bez nakladatelských údajů, katalog národní knihovny Biblioteka Narodowa uvádí následující: [Wrocław: Solidarność Walcząca, 1985]. - Přetisk z: Paryż: Instytut Literacki, 1979.

LP: PL - p 0839
KARPIŃSKI, Jakub

Cele polityczne [A] / Marek Tarniewski. - Warszawa : Pokolenie : ON [Oświata Niezależna], 1985. - 21, [1] s. ; 21 cm. - (Zeszyty Edukacji Narodowej). - Bez titulního listu. - Marek Tarniewski vlastním jménem Jakub Karpiński. - Poznámka o autorovi.

LP: PL - p 1011
KARPIŃSKI, Jakub

Cele polityczne [A] : wolność / Marek Tarniewski. - [Warszawa] : Myśl, 1986. - 22 s. ; 15 cm. - Bez titulního listu. - Marek Tarniewski vlastním jménem Jakub Karpiński. - Přetisk z: Odnowa, [Londyn] 1983.

LP: PL - p 1048
KARPIŃSKI, Jakub

Krótkie spięcie [A] : (marzec 1968) / Marek Tarniewski. - Paryż : [s.n.], 1987. - 93, [1] s. ; 11 cm. - Marek Tarniewski vlastním jménem Jakub Karpiński. - Literatura. - Přetisk (zmenšená xerokopie?) z: Paryż: Instytut Literacki, 1977, Biblioteka Kultury, tom 274, Dokumenty. - Na s. [3] text: Książka ta, powielona w ilości 100 egzemplarzy, nie jest przeznaczona do sprzedaży. Autora i wydawcę oryginału prosimy o wybaczenie, że uczyniliśmy to bez ich zgody. / Tato kniha byla rozmnožena v nákladu 100 výtisků. Autorovi i vydavateli původního vydání se tímto omlouváme, že jsme tak učinili bez jejich souhlasu. - Dole pod textem číslo 73 v kroužku.

LP: PL ex - p 1172
KARPIŃSKI, Wojciech

Szkice o wolności [A] / Wojciech Karpiński. - Kraków : Jagiellonia, 1988. - 95 s. ; 22 cm. - Další údaj na titulním listě: Pozycja ukazała się dzięki pomocy wydawnictwa Metrum. / Vyšlo za podpory vydavatelství Metrum. - Poznámka o autorovi. - Exempláře ve fondu LP se liší obálkou (jiný druh papíru i barva obálky). - Přetisk z: Chicago: Polonia Book Fund, 1980.

LP: PL - p 0087, p 0088
KARPIŃSKI, Wojciech

W polskich oczach [A] / Zenon Mielnicki. - Kraków : Kos, 1981. - 41 s. ; 15 cm. - Zenon Mielnicki vlastním jménem Wojciech Karpiński. - Přetisk z: Kultura, Paryż 1970, č. 5.

LP: PL - p 1638
KARTA

Karta 84' [A] / T.K.Z. NSZZ [Tymczasowa Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego] Solidarność Stoczni Gdańskiej. - [Warszawa] : ABC, [1984]. - 23 s. ; 14 cm. - Obsahuje: 1. Do Polaków w kraju i za granicą (Jan Paweł II); 2. Do rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wielkiej Brytanii; 3. Do Rosjan.

LP: PL - p 0545
KATALOG

Katalog książek krajowych - Księgarnia Katolickiego Ośrodka Wydawniczego Veritas [A]. - Londyn : Księgarnia KOW Veritas, [1989]. - 142, [4] s. ; 22 cm. - Název v záhlaví na s. 3: Katalog książek wydanych w Polsce. - Tisk: Veritas Foundation Press.

LP: PL ex - p 0240
KATALOG

Katalog 1982-1988 i zapowiedzi wydawnicze [A] = Catalogue 1982-1988 and list of forthcoming books / redakcja Konrad Piwnicki ; tekst angielski C.D.K., F.N., K.S. - Warszawa : CDN, 1989. - 37, [2] s. : il. ; 21 cm. - Název i text souběžně polsky i anglicky. - Ediční poznámka.

LP: PRK p - p 1578
KATYŃ

Katyń [A] Społeczny Instytut Pamięci Narodowej im. Józefa Piłsudskiego. - [S.l. : s.n.], 1981. - 27 s. ; 22 cm. - Bez titulního listu. - Na obálce je místo autorů uvedeno první a poslední jméno z katyńského seznamu: J[an] Abramski a R[yszard] Żywiecki. - Mapa na obálce.

LP: PL - p 1249
KATYŃ

Katyń [A]. - Warszawa : Społeczny Instytut Pamięci Narodowej im. Józefa Piłsudskiego, 1977. - 12 s. ; 30 cm. - Bez titulního listu. - Na obálce je místo autorů uvedeno první a poslední jméno z katyńského seznamu: Jan Abramski a Ryszard Żywiecki. - Tištěno z jedné strany.

LP: PL - p 1596
KATYŃ

Katyń [A] Społeczny Instytut Pamięci Narodowej im. Józefa Piłsudskiego. - Gdańsk : Młoda Polska, 1981. - [2], 15 s. ; 30 cm. - Místo autorů je uvedeno první a poslední jméno z katyńského seznamu: Jan Abramski a Ryszard Żywiecki. - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 1597
KAZANIA

Kazania wojenne [A]. - Warszawa : CDN, 1983. - [6], 48, [1] s. ; 21 cm. - Kázání jsou anonymní, pouze u posledního v příloze (aneks) uveden autor Ihor Szewczenko a překladatel z angličtiny Stanisław Barańczak. - S fotografií Jana Pavla II., jemuž je kniha věnována.

LP: PL - p 1534
KGB

KGB [Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti] i Papież [A]. - [Warszawa] : Słowo, [1983]. - 60 s. ; 22 cm. - Bez titulního listu. - Podle Selection du Reader's Digest, 9/82. - Přetisk z: Wydawnictwo Przedświt. - Rozmnoženo cyklostylem.

LP: PL - p 0724
KISIELEWSKI, Stefan

Wołanie na puszczy : zbiór publicystyki wydanej poza zasięgiem cenzury w latach 1976-1981. Część 1, Teksty publikowane w nieoficjalnej prasie krajowej [A]. Część 2, Felietony / Stefan Kisielewski (Kisiel). - [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987. - 2 sv.: 173; 193, [5] s. ; 20 cm. - Ve 2 svazcích. - Název podle titulního listu 1. svazku. - Ediční poznámka. - S předmluvou autora.

LP: PL - p 0895/1,2
KOCHANY

Kochany Księże Jurku - [A] : listy do księdza Jerzego Popiełuszki / wstęp, [redakcja i posłowie?] Antoni Zagrodzki. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985. - [2], 108 s. ; 21 cm.

LP: PL - p 1570
KOŁAKOWSKI, Leszek

Tezy o nadziei i beznadziejności / Leszek Kołakowski. Antytezy o nadziei: odpowiedź L. Kołakowskiemu [A]. - Paris : [Societe Internationale d'Editions - Departement Europe Orientale?, 198-]. - 74 s. ; 20 cm. - Bez titulního listu. - Text L. Kołakowského přetištěn z časopisu Kultura. - Autor druhé analýzy neuveden. - Text začíná na rubu obálky.

LP: PL ex - p 0233
KOŁAKOWSKI, Leszek - KARPIŃSKI, Wojciech

Wywiad z Leszkiem Kołakowskim [A] : (fragmenty) / rozmowę prowadził Wojciech Karpiński. - [Warszawa] : Biblioteka Tygodnika Wojennego, [mezi 1983 a 1984]. - 24, [1] s. ; 15 cm. - Bez titulního listu. - Poznámka o autorovi (L.Kołakowskim). - Stránkování počítáno od obálky. - Přetisk z: Zeszyty Literackie, Paryż [1983, č. 2].

LP: PL - p 1103
KOLIPIŃSKI, Juliusz

Gospodarka na manowcach [A] / Jerzy Bartecki. - Paryż : Instytut Literacki, 1979. - 79, [1] s. : tabulky ; 22 cm. - (Biblioteka Kultury ; tom 302). - Jerzy Bartecki vlastním jménem Juliusz Kolipiński. - Přítisk: Paweł Tenczyński: Uwagi na marginesie (Název v záhlaví: Na marginesie szkicu Jerzego Barteckiego o gospodarce polskiej). - Prameny a literatura.

LP: PL ex - p 1532
KOMEDIANCI

Komedianci [A] : rzecz o bojkocie / opracował [oraz wstęp] Andrzej Roman ; przy współpracy Mariana Sabata oraz zespół Alicja Balińska ... [et al.] ; [rozmowy z:] Maria Chwalibóg, Izabella Cywińska, Krzysztof Chamiec, Ewa Dałkowska ... [et al.] ; okładka Szymon Kobyliński. - 1 wyd. krajowe. - Warszawa : Wolne Pismo Most, 1989. - [2], 5-281, [1] s. ; 20 cm. - Marian Sabat vlastním jménem Maciej Łukasiewicz. - Poslední 3 rozhovory byly nahrány v únoru 1989 - po 1. pařížském vydání této knihy.

LP: PL - p 0599
KOMISJA

Komisja Krajowa NSZZ [Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego] "Solidarność" [A] : posiedzenie w dniach 11-12 grudnia 1981 r. / opracował Zespół Redakcyjny Archiwum Solidarności. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1986. - xxiii, [1], 300 s. ; 20 cm. - (Archiwum Solidarności ; 6. Dokumenty). - Na obálce znak vydavatelů: NOWA ARCH. - Ediční poznámka. - Seznam zkratek. - Literatura. - Jmenný a místní rejstřík. - Summary.

LP: ARCH - p 0220, p 1235
KOMITETY

Komitety Założycielskie NSZZ [Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego] Solidarność [A] : dokumenty / opracowanie i redakcja Grzegorz Ilka, Cezary Miżejewski ; [nota na wstępie] Andrzej Malanowski ; [artykuł wstępny] Andrzej Milczanowski. - Warszawa : Centralny Wydział Zawodowy PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej], 1988. - 20, [2] s. ; 15 cm. - (Biblioteka Pracy-Płacy-Bhp [Bezpieczeństwo i Higiena Pracy] ; 1). - Bez titulního listu.

LP: PL - p 0096
KOMOROWSKI, Tadeusz Bór

Armia podziemna. [Część 1]-2 / T. Bór-Komorowski ; przedmowa do 3 wydania Tadeusz Pełczyński ; okładkę i stronę tytułową projektował Juliusz T. Englert. - Warszawa : Skorpion, 1986. - 2 sv.: 195 s., [4] s. obr. příl.; [2], 199-386, [2] s. : frontispis ; 15 cm. - S předmluvou autora. - Jmenný a místní rejstřík. - Portrét autora na frontispisu. - Ve 2 svazcích. - Přetisk z: Londyn: Studium Polski Podziemnej, 1979 (wyd. 4).

LP: PL - p 1099/1,2, p 1100/1,2
KOMOROWSKI, Tadeusz Bór

Trzy wykłady o A. K. [Armii Krajowej] [A] / gen. Bór-Komorowski ; opracował [oraz wstęp] Jan M. Ciechanowski. - Warszawa : Signum, 1981. - 31 s. ; 15 cm. - Bez titulního listu. - Stránkování počítáno od obálky. - Přetisk z: Zeszyty Historyczne, Paryż 1979, č. 49.

LP: PL - p 1347
KOMUNIZM

Komunizm [A] / [opracowanie] Consilium Pro Patria. - Wrocław : Vist, 1987. - [2], 21, [1] s. ; 21 cm. - Kapitola ze studie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju sytuacji w Polsce. - Ediční poznámka.

LP: PL - p 1537
KONFLIKT

Konflikt sumienia w związku ze służbą wojskową na świecie [A] / autorzy Katarzyna X., Leszek Y., Maciek Z., Marek Q. - Wrocław : Wolność i Pokój, 1987. - 34 s. ; 21 cm. - (Biblioteka WIP). - Bez titulního listu.

LP: PL - p 0094
KONGRES

Kongres Kultury Polskiej [A] / [autorzy przemówień i referatów] Jan Białostocki, Jan Józef Szczepański, Czesław Miłosz ... [et al.]. - Warszawa : Krąg, 1982. - [4], 105 s. ; 20 cm. - (Almanach Stanu Wojennego ; nr 1)

LP: PL - p 0423
KONSON, Lev

Krótkie opowieści [A] / Lew Konson ; z rosyjskiego przełożył Michał Leng ; okładka, str. tytułowa i ilustracje I. Sz. - Warszawa : Studencka Oficyna Literatów i Dysydentów, 1985. - 86 s. : il. ; 21 cm. - Orig.: Kratkie povesti. - Vydavatel na obalu uveden pod zkratkou SOLiD. - Ediční poznámka.

LP: PL - p 0732
KOPÁCSI, Sándor

Węgry 56 [A] : 13 [trzynaście] dni nadziei / Sandor Kopacsi. - Wrocław : Świt, 1981. - 32 s. ; 22 cm. - Maďar. orig.: [Az 1956-os magyar forradalom ésa Nagy Imre]. - Název podle obálky. - U různých zápisů kolísá název a podnázev. - Překlad z němčiny podle Der Spiegel, č. 25/27.8.1979. - Přetisk z: [Warszawa]: NOWA, [1980].

LP: PL - p 0491
KOPÁCSI, Sándor

"Trzynaście dni nadziei" [A] : Węgry 1956 / Sandor Kopačsi. - [S.l.] : PWP, [198-]. - 21 s. ; 21 cm. - Maďar. orig.: [Az 1956-os magyar forradalom ésa Nagy Imre]. - Bez titulního listu. - Překlad z němčiny podle vydání v Der Spiegel č. 13/1979.

LP: PL - p 1528
KOPÁCSI, Sándor

W imieniu klasy robotniczej [A] / Sandor Kopacsi ; przekład z francuskiego W. M. - Warszawa : Przedświt, 1988. - 186, [2] s. ; 21 cm. - Orig.: Au nom de la classe ouvriere.

LP: PL - p 1548
KOPÁCSI, Sándor

"Trzynaście dni nadziei" [A] : Węgry 1956 / Sandor Kopacsi. - [Warszawa] : Międzyzakładowa Struktura Solidarności, [1985]. - 56 s. ; 21 cm. - Maďar. orig.: [Az 1956-os magyar forradalom ésa Nagy Imre]. - Obálkový název: 13 dni nadziei. - Přetisk podle: Oficyna Wydawnicza Post Scriptum.

LP: PL - p 1549
KOR

KOR [Komitet Obrony Robotników] [A]. - [Warszawa] : Myśl, [1987]. - 80 s. ; 20 cm. - Opracowano na podstawie wydanej przez NOW-ą książki Jana Józefa Lipskiego KOR / Zpracováno na základě knihy J. J. Lipského KOR vydané nakl. NOWA.

LP: PL - p 0379
KORAB-ŻEBRYK, Roman

Epilog wileńskiej AK [Armii Krajowej] [A] / [Roman Korab-Żebryk]. - [S.l.] : Niezależny Instytut Wydawniczy, 1981. - 32 s. ; 21 cm. - Bez titulního listu. - Na obálce v záhlaví nápis: Dokumenty.

LP: PL - p 1451
KORWIN-MIKKE, Janusz

Gospodarka po sierpniu 1980, czyli: Co proponuje P[an] Józef Pińkowski? [A] / [Janusz Ryszard]. - Warszawa : Officyna Liberałów, 1980. - 15 s. ; 22 cm. - Název v záhlaví textu: Po exposé premiera. - Bez titulního listu. - Janusz Ryszard vlastním jménem Janusz Korwin-Mikke. - Stránkování počítáno od obálky. - Heslo na obálce: Wolność, równość, sprawiedliwość.

LP: PL - p 1182
KOSSAK-SZCZUCKA, Zofia

Pożoga : wspomnienia z Wołynia 1917-1919. Część 2 / Zofia Kossak. - Warszawa : Głos, 1988. - [5], 228-387, [5] s. ; 14 cm. - Poznámka o autorce.

LP: PL - p 1465/2
KOŠELIVEC, Ivan

Ukraina 1956-1968 [A] / opracował Iwan Koszeliwec ; przełożył z ukraińskiego [oraz nota od tłumacza] Józef Łobodowski. - Warszawa : Słowo, 1986. - 264 s. ; 15 cm. - S předmluvou autora. - Přetisk z: [Paryż]: Instytut Literacki, 1969.


Download 0.52 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat