O’zbekiston respublikasi o’rta maxsus va oliy ta’lim vazirligi o’zbekiston respublikasi sog’liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi «tasdiqlayman»Download 388.95 Kb.
bet1/5
Sana23.06.2017
Hajmi388.95 Kb.
  1   2   3   4   5
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI O’RTA MAXSUS VA OLIY TA’LIM VAZIRLIGI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG’LIQNI SAQLASh VAZIRLIGI

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
«TASDIQLAYMAN»

O’quv ishlari bo’yicha

prorektor, professor

Teshaev O.R.______

«____»___________2012 yil
Kafedra: Travmatologiya-ortopediya, XDJ va neyroxirurgiya
Fan: Travmatologiya-ortopediya

4-kurs Tibbiy profilaktika fakulteti uchun


YAGONA USLUBIY TIZIM
Son, tizza bo`g`imi, boldir suyaklari va oyoq panja shikastlari davolash usullari.

TMI - Suyak va bo`g`imlarning tizimli kasalliklari. Oyok panjasi statik deformasiyasi.


6 MAVZUSI bo’yicha amaliy mashg’ulot
T A ‘ L I M T E X N O L O G I Ya S I

Toshkent - 2012Tuzuvchilar:

Travmatologiya-ortopediya, XDJ va neyroxirurgiya

kafedrasi mudiri: t.f.d. Karimov M.Yu.

O`quv ishlari buyicha mas’ul ass., t.f.n. Saloxiddinov F.B.


Ko`rib chiqildi va kelishildi.

Azizova F.H.-TTA o`quv bo`limi boshlig`i professor

Muhokama qilindi va tasdiqa tavsiya etildi

TTA “Tibbiy profilaktika fanlari siklopredmet seksiyasi”raisi,

professor______________ B.M.Mamatqulov

-------” -------------------- 2012 yilMashg’ulot № 6

O'QUV MASHG'ULOTIDA TA'LIM TEXNOLOGIYASI MODELI

Mavzu: Son, tizza bo`g`imi, boldir suyaklari va oyoq panja shikastlari davolash usullari.

Ta`lim berish texnologiyasi (amaliy mashg`ulot)

Vaqt: 225 minut

(5 soat akadem soatlarda)Talabalar soni:10-12

O’quv mashg’ulotining shakli va turi

Amaliy mashg’ulot

O’quv mashg’ulotining tuzilishi

1. Kirish qism.

2. Nazariy qism

3. Analitik qism:

-Keys-stadi

-Test va vaziyatli masalalar

4. Amaliy qismO’quv mashg’uloti maqsadi:

Talabalarga son, tizza bo`g`imi, boldir suyaklari va oyoq panja shikastlari davolash usullari, birinchi tibbiy yordam ko’rsatishni o’rgatish, tekshirish usullarini, immobilizatsiya prinsiplari, rentgen o’qishni o’rgatish, singan joyga mahalliy anisteziya qilish, suyak tana tortmasini o’rgatish, gips bolamlarini tayyorlash langenta va gips bolamlarini quyishni o’rgatish.

Talaba bilishi lozim:


- Son, boldir, tizza bo’g’imi va oyoq panja shikast turlari.

-Son, boldir, tizza bo’g’imi va oyoq panja shikastlariga tashxis qo’yish;

- Jarohatlangan bemorlarni klinik tekshirish;

- Zaruriy birinchi tibbiy yordam hajmi.

- Rentgenodiagnostika


Talaba bajara olishi lozim:


Amaliy mashulotlarni bajara olishi:-Son suyagi shikastida bemorlarga birlamchi tibbiy yordam berishni o’rganish.

Pedagogik vazifalar:

Son, boldir, tizza bo’g’imi va oyoq panja shikast turlari bilan tanishtirish;

Son, boldir, tizza bo’g’imi va oyoq panja shikastlarini birlamchi tibbiy yordam ko’rsatish o’rni va axamiyati bilan tanishtirish;

Bo’lishi mumkin bo’lgan asoratlarni oldini olish usullari.

Ularni tibbiyot amaliyotidagi o’rni va axamiyati.


O’quv faoliyati natijalari:

Son, boldir, tizza bo’g’imi va oyoq panja shikast turlari ko’rsatadilar;

Son, boldir, tizza bo’g’imi va oyoq panja shikast turlari tasniflaydilar va bidimlarini shakllantiradilar, tashxis qo’yish;

- Son, boldir, tizza bo’g’imi va oyoq panja shikastlarini klinik tekshirish;

- Zaruriy birinchi tibbiy yordam hajmini o’rni va axamiyatini tartibli ravishda ochib beradilar.Ta’lim usullari

Asalari uyasi” o’yini, ma’ruza, axborot berish, namoish, interaktiv ish o’yinlari. Keys-stadi

Ta’lim shakli

Jamoaviy, guruhlarda ishlash («Asalari uyasi »), yakka tartibli

Ta’lim vositalari

Amaliy mashg’ulot o’tkazish uchun: rengent tasvirlar, skelet, jarroxlik anjomlari.

Yangi axborot texnologiyasi vositalari, ko’rgazmali qurollar, videofilmlar.Ta’lim berish sharoiti

Guruhli shakllarda ishlashga mo’ljallangan xonalar

Monitoring va baholash

Og’zaki so’rov: tezkor-so’rov, yozma so’rov: test

Son, tizza bo`g`imi, boldir suyaklari va oyoq panja shikastlari davolash usullari o’quv mashg’ulotining texnologik xaritasiFaoliyat

ta’lim beruvchi

ta’lim oluvchilar

1-bosqich.
O’quv mashg’ulotiga kirish

10 daqiqa

5 daqiqa


  1. Mavzuning nomi, maqsadi va kutilayotgan natijalarni etkazadi. Mavzu bo’yicha asosiy tushunchalar: shikast turlari, klinikasi, profilaktikasi va davosi to’g’risida tushuncha beradi. Mashg’ulot rejasi bilan tanishtiradi.

  2. Adabiyotlar ro’yxatini beradi (ilova №9)

  3. Talabalarni aqliy hujumga tortish uchun jonlantiruvchi savollar beradi Amaliy mashgulot rejasi va tuzilishiga qarab ta’lim jarayonini tashkil etish bo’yicha harakatlar tartibi bayon qilinadi.

1.4. Amaliy mashgulotda talabalar faolligini baholash mezonlarini e’lon qiladi (ilova №6):Tinglaydilar va yozib oladilar.

Tinglaydilar va yozib oladilar


Savollarga javob beradi.

Tinglaydilar


2-bosqich.

Asosiy qism

30 daqiqa

5 daqiqa
45 daqiqa


40 daqiqa


15 daqiqa
45 daqiqa

5 daqiqa


45 daqiqa

20 daqiqa2.1. Talabalar bilimini faollashtirish maqsadida mavzuning asosiy tushunchalari bo’yicha tezkor-so’rov o’tkazadi

2.2. Keys materiallarini muhokama qilishni tashkillashtiradi, ishlash qoidasi, vaziyatlarni tahlil qilish chizmasi, muammolarni ifodalanishiga e’tibor berishlariga qaratadi

Tanaffus
2.3. Vaziyatni mustaqil tahlil qilishni, muammoni ifodalashni, echish yo’llarini aniqlashni, so’ngra uni echish topshirig’ini beradi( Ilova№3).
Tanaffus
2.4. Testlarni yakka tartibda ishlaydilar

2.5. Talabalarga ko’rgazmali qurollarni ko’rsatish

(slaydlar, prezentastiya, videofilmlar va bq.), ularni izoxlash
Tanaffus

2.6. Talabalarga amaliy ishning rejasi va qadamma qadam bajarilishi tushuntiriladi.

2.7. Talabalar o’z qo’llari bilan amaliy ishni mustaqil bajarishadi va natijalarni daftarlarga bayonnoma tarzida yozishadi.

2.8. TMI mavzusi e’lon qilinadi va muxokama qilinadi

Kasallik tarixi yozish uchun bemorlar kurastiyasi va muxokama qilish.


Savollarga javob beradilar.
Muhokama qiladilar, aniqlashtiruvchi savollar beradilar

Amaliy qism materiallarini muhokama qiladilar,

aniqlaydilar, savollar beradilar.

Mustaqil ravishda tahlil qilish varag’ini to’ldiradilar, muammoni echadilar.

Vaziyatli masalalarni muhokama qiladilar

taqdimot kiladilar boshqa talabalar munozarada ishtirok etadilar, savollar beradilar3-bosqich.

Yakuniy


10 daqiqa

3.1. Xulosa: Mavzu bo’yicha xulosa qiladi.

3.2. Faol talabalar baholanadi Gurux bo’yicha baxolash mezonlari e’lon qilinadi

3.3. Mustaqil tayyorgarlik ko’rish uchun savollar va topshiriqlar beriladi


Tinglaydi

O’z o’zini baholaydilar.

Savollar beradilar

Topshiriqni yozadilar

1.KIRISH

1.1Mashg’ulotni o’tkazish joyi va jihozlanishi:
 • Travmatologiya-ortopediya, XDJ va neyroxirurgiya auditoriyalari.

 • Amaliy mashg’ulot o’tkazish uchun: rengent tasvirlar, skelet, Kramer, Diterixs va Beller shinalari, gips boglpamlar.

 • Yangi axborot texnologiyasi vositalari, ko’rgazmali qurollar, videofilmlar.1.2 Motivatsiya

Bu mavzu talabalarga 1-tibbiy yordam ko’rsatishni o’rgatadi, oriqsizlantirish usullari, turlari, immobilizatsiya prinsiplari, rentgen o’qilishni, singan joyning mahalliy anestiziyasi, langenta va gips bolam qo’yilishi, taxminiy tashhis qo’yish, keyingi klinika sharoitda nazorat olib borish usullarini o’rgatadi. Bu mavzu yani son,tizza,boldir va oyoq panjalari suyakkarini sinishlarini morfologik,fiziologik o`rganishga yordam beradi. Shu mavzuga asosan shifokor birinchi tez tibbiy yordamni ko`rsatishi lozim. Bu mavzuda yoritilgan har bir bo`lim o`z o`rniga ega. UASH hodimlari qo`llanma sifatida ihlatishlari mumkin.
1.3 Tashqi va ichki fanlararo bog’liqlik:

Ushbu mavzu bo’yicha talabalarni o’qitish odam anatomiyasi, topografik anatomiya va operativ jarrohlik, radiologiya, anesteziologiya-reanimasiya va umumiy jarrohlik bilimlariga asoslangan.
2.Nazariy qism:
2.1Mashg`ulotning qisqacha mazmuni


SON SUYAGINING SINISHLARI. SON SUYAGI PROKSIM AL BO’LIMINING SINISHI.

Sonning proksimal bo’limi alohida anatomik-fiziologik sharoitlarda joylashgan: 1. Sonning bo’yni suyak usgi pardasi bilan koplanmagan; tunga karamasdan buyinni kust sohasida suyak usti pardasi rivojlangan. Son-chanoq bo’g’imining kapsulasi songa bo’ynining asosida, ko’stlararo chizikdan bir oz proksimal joylashgan. Shunday qilib, son suyaganingboshi va bo’yniningasosiy qismi son-chanok;bo’g’imining ichida joylashgan.

 1. Sonning bo’yni va boshchasi uchta arteriyadan kon bilan
  ta’minlanadi: a) yumalok boylam arteriyasidan (kagta yoshda bu arteriya,
  odatda, obliterastiyaga uchraydi); b) kapsula yopishgan joydan bo’yinga
  kiradigan arteriyalardan. Bu tomirlarning bir qismi sinovial parda
  ostidan bo’yin bo’ylab borib, suyakning tog’ayga o’tish joyida son
  suyagi boshiga kiradi; v) ko’stlararo sohada suyakka kiradigan
  arteriyalardan. Shunday qilib, bo’g’imi kapsulasi yopishgan joydan
  siniq chizig`i qancha proksimal joylashgan bo’lsa, son suyagi boshining
  kon bilan ta’minlashi shuncha yomon bo’ladi. Ko’stlar soxasi esa shu
  joyga yopishgan mushaklardan kiradigan arteriyalar xisobiga doimo
  kon bilan yaxshi ta’minlanadi.

 2. Sonning bo’yni va diafizi o’klaridan xosil bo’lgan bo’yin-
  diafiz burchagi o’rtacha 127° ni tashkil etadi (115° dan 135° gacha).
  Ushbu burchak kanchalik kichik bo’lsa, bo’yinga shunchalik ko’p og’irlik
  tushadi va buning evaziga bo’yinning sinishi osonlashadi. Bo’yin-
  diafsh burchagining katta yoshda kichrayib ketishi shu yoshda sonning
  bo’ynidan ko’p sinishi omillaridan bo’lib xisoblanadi.Agar siniq. yuzasi chanoq-son bo’g’imi kapsulasi yopishgan joydan
proksimal joylashgan bo’lsa, bundam sinishlar medial yoki bo’yin
sinishlari deb ataladi. Sinish /

chizigining kaerdan o’tganligiga karab kapital (kallachaning sinishi), subkapital (kallachaning asosidan sinishi), transstervikal (bo’yin bo’ylab) medial sinishlar tafovut qilinadi (159-rasm). Bu sinishlar hammasi bo’g’im ichi sinishlariga kiradi, lekin proksimal suyak bo’lagining qon bilan ta’minla-nishi \ar xil xolatda bo’ladi, chunonchi, kapital va subkapital sinishlarda son kallachasiningkrn bilan ta’minlanishi butunlay buziladi, chunki u avaskulyar sharoitda qoladi. Transstervikal si­nishlarda proksimal bo’lagining kon bilan ta’minlanishi qisman saqlangan bo’ladi, sinish chizigi bo’yinning asosiga kanchalikyakdn joylashgan bo’lsa, qon bilan ta’minlanish shunchalik ko’prok saqlanib koladi. Bo’yin-diafiz burchagining deformastiyasiga karab medial sinishlarni kuyidagi turlari tafovut qilinadi: 1. Valus sinish. Bu xolatda bo’yin-diafiz burchagi kattalashgan
  bo’ladi, odatda, bundam sinix, larchalari bir-biriga kadalgan bo’ladi.

 2. Varus sinish. Bu dolatda bo’yin-diafiz burchagi kichraygan
  bo’ladi, odatda sinix, parchalari siljigan bo’ladi (160-rasm).

Agar sinish yuzasi bo’g’im kapsulasining bo’yniga yopishgan joyidan distal joylashgan bo’lsa, bunday sinishlar lateraya yoki ko’stdagi sinishlar deb ataladi. Bunday sinishlar, ya’ni sinish yuzasi ichkari yuqoridan pastki tashqariga yoki ko’stlar orasidan kirgan bo’lsa, ko’stlar sol;asidan sinishlar, agar sinish yuzasi ikkala ko’stni birikgiruvchi chizik bo’ylab ketgan bo’lsa, ko’stlararo sinish deb ataladi. Ko’stlararo sinishlar, ko’pincha, maydalanib sinish toifasiga kiradi va bunday xollarda kichik ko’stning ko’chib ketishi kuzatiladi. Bunday sinishda suyak parchalarining bir-biriga kirib ketishi va kirib ketmasligi bilan sodir bo’lishi mumkin. Xar ikxala, medial va lageral sinishlar katta yoshdagi odamlarda uchraydi va ko’pincha katta ko’stga og’irlik tushishi (yiqilish) natijasida sodir bo’ladi. Bu dollarda shshsastlanish kuchi katta bo’lmasliga mumkin, chunki kariyalarda suyak osteoporozga uchragan bo’ladi.

T a sh x i s. Son suyagi bo’ynidan singanda orrik tinch turgan xolatda unchalikkuchlibo’lmaydi, orrik chovsodasidajoylashadi. Bo’g’imda harakat qilganda okrik kuchayadi. Chov va kust soxalarida qontalash bo’lishi medial sinidsharda bir necha kundan keyin sodir bo’ladi.

Son suyagi bo’ynidan singanda kuyidagi simltomlar xarakterlidir:

Oyostning tashstari rotastiyasi. Bu simptom oyoqning gashkariga buralib kolishi va panja tashki kirrasi gorizontal xolatda yotishi bilan belgilanadi (16]-rasm).

Oyoqning ichkari rotastiyasi. Shikastlangan tomonda bemor oyogini ichkariga bura olmaydi. Oyoqning tashkariga rotastiyasi fiziologik bo’lishi mumkin, lekin bemor ichkariga faol rotastiya kila olmasa, bu xolat oyoqning singanligidan dalolat beradi.

Katta ko’stga bosilganda ogrist paydo bo’lishi. Yozilgan oyoqning govoniga yoki katta kust sohasiga urilganda og’riq. seziladi va kuchayadi.Oyoqning kaltalanishi. Oyoqning mutlak uzunliga o’zgarmagan holda nisbiy uzunligining 2-4 sm.ga kamayishi (varusli sinmshlarda) kayd etiladi.

Girgolav simptomi. Medial sinishlarda chov bog’lamini ostida son arteriyasining pulsastiyasi kuchayadi. Bemor tovonini erdan uzmasdan oyogini tizza va chanok-son bo’kimlarida bukishi mumkin, lekin na oyoqni ko’tarish, na ko’tarilgan va yozilgangan oyoqni ushlab turish imkoniyatiga ega bo’lmaydi.

Varus deformastiyali sinishlarda katga kust Rozer-Nelaton chizigidan yuqorida turadi (kuymich do’mbokchasi bilan oldingi yuqori o’simtani birlashtiruvchi chizik). Katga ko’stning cho’kkisi bilan oldingi yuqori o’simtani birlashtiruvchi Shumaxer chizig`i siljib ketgan medial va vertel sinishlarida kindikning ostidan o’tadi (162-rasm).

Kokdpgan sinishlarda yuqorida keltirilgan simptomlar, ko’pincha, yuzaki rivojlangan bo’ladi yoki umuman kuzatilmasliga mumkin. Bunday bemorlar suyak parchalari bir-biridan ajrab ketmaguncha bir necha kunlab va haftalab bemalol yurishlari mumkin. Bunday lollarda sinishning doimiy belgisi chov va kust soxhsidaga, yurganda kuchayib ketadigan og’riq. hisoblanadi. Ayrim hollarda og’riq. tizza bo’g’imi sohasiga uzatilishi mumkin. Rentgen tekshiruvi asosan ikkita ko’rinishda: oldidan va yonboshdan o’tkaziladi, ya’ni koqilgan sinish bor-yo’yushgini aniqlash uchun zarur hollarda ko’shimcha, oyoqni maksimal kerilgan va ichkariga yaqinlashtirilgan holatda tekshiruv o’tkaziladi.
Birinchi yordam. Son suyagining bo’yni va kust sohasi singan bemorlarga birinchi yordam okrikni qoldirish (teri ostiga 1 g morfin yoki promedol eritmasi) dan boshlanadi. Oyoqni shina yordamida immobilizastiya qilish shart emas. Bu dolatda oyoqni yon yuzalariga kumli kripchalar yoki kichikroq yostiqchalar kuyiladi.

Stastionar sharoitida og’riqsizlantiriladi: buning uchun chov boylamidan 1,5-2 sm pastki va son arteriyasidan 1,5-2 sm tashqaridagi soha tanlanadi. Igna kerakli chukurlikka sanchilib porshen tortiladi, agar kon aralash sinovial suyuklik chiksa, u joyga 20 ml 2%li novokain eritmasi yuboriladi (163-rasm).Son suyagi bo’ynining medial varus sinishlarini davolash. Bunday sinishlarni davolash ancha qiyinchiliklarga ega. Immobilizaniyaning murakkabligi va nokulay maxalliy anatomik xolatni inobatga olganda kapital va subkapital sinishlarning bitish sharoiti yaxshi emas. Suyakni bitish jarayoni 6-8 oy davom etadi. Katta yoshdagi bemorlarning bunchalik uzoq, muddatda to’shakda bo’lishi har xil asoratlar chakiradi, ya’ni pnevmoniya, yotok yaralar, tromboemboliya kabi asoratlarga duchor kiladi, ularning okibagida konservativ davolash davrida 20% gacha o’lim xolati uchraydi.

Kapital va subkapital sinishlarda maxalliy anatomik sharoitning murakkabligi, immobilizastiyaning mustaxkam bo’lmasligi natijasida suyakning bitishi qiyinchilik bilan boradi va 6-8 oy davom etishi mumkin. Shu bilan bir katorda, katta yoshdagi bemorlarda uzoq, vakt to’shakda yotib qolish o’pkada zotiljam kasalligining kelib chiqishiga, yotok yaralar hosil bo’lishiga, gromboemboliyaga sabab bo’lib, yuqori darajada o’lim oqibatiga olib keladi.
Shuning uchun qariyalarda uzoq, vaqt xarakatsizlantirish bilan bog’liq bo’lgan davolash usullari, ya’ni mustakil ravishda skelet tortmasi, gips bog’lami qo`llanilishi mumkin emas.

Son suyagi bo’ynining varusli, qoqilmagan sinishlarida jarrohlik yo’li bilan davolash maqsadga muvofiqdir. Agar jarroxlik usuliga moneliklar bo’lsa (umumiy axvoli okir yoki sinishgacha bemor yurmagan bo’lsa), bemorni erta xarakatlantirish lozim. Bemorni erta xarakatlantirishdan maqsad — uning xayotini saqlab qolishdir.Bemorni erta harakatlantirish usuli. Singan joyni og’riq,-sizlantirib (5—10 kun davomida) katta boldir suyagi do’mbogi ostidan kegay o’tkazilib, oyoqda skelet tortmasi ko’yiladi.

Zarur xolatlarda skelet tortmasi o’rniga oyoqni tinchlantirish maqsadida ikki yoniga kum solingan xaltachalar kuyiladi. Birinchi kunlardanok bemorni to’shakda o’tkaziladi, nafas olish gimnastikasi bajariladi. Singan joy vakti-vakti bilan og’riqsizlantirilib, skelet tortmasi olingandan keyin bemor yonboshga yotkmziladi, o’tkaziladi, oyogini yotokdan pastga tushiriladi. Umumiy axvoli kuzatib boriladi, zarur muolajalar o’tkaziladi. 3-daftadan boshlab bemor qo’ltiktayokda yurishni boshlaydi, singan oyogini bosmaydi.

Bunday davolash usulida sinish bitmaydi, bemor bir umr qo’ltiktayokdan foydalanadi.

Jarrohlik yo’li bilan davolash. Jarroxlik muolajasi kechiktirib bo’lmaydigan ko’rsatmalar bo’yicha bajariladi. Agar bemor kasalxonaga tushgan kuni operastiya qilinmasa, unda operastiyagacha skelet tortma o’rnatiladi, oyoq standart Beler shinasiga yotkizilib, 6-8 kgyukosiladi.

Son suyagi bo’ynidan medial singanda osteosintezning ikkita asosiy usuli mavjud: 1) yopiq (bo’kimdan tashqari) usul, bunda bo’kim ichi va singan joy ochilmaydi; 2) ochiq (bo’g’im ichi) usul, yopiq usul vositasida repozistiya qilib bo’lmaganda qo’llaniladi (ko’pincha bo’g’im kapsulasi interpozistiya bo’lganda yoki eskirgan sinishlarda). Agar repozistiyadan keyin va osteosintez paytida fiksator xolatini rentgenologik kuzatish imkoniyati bo’lmasa, ochiq fiksastiyaga ko’rsatma paydo bo’ladi.

Yopiq usuldagi osteosintez max.alliy yoki umumiy og’riqsizlantirish yordamida tortmada yopiq repozistiya qilingandan yoki ortopedik stolda repozistiya qilingandan keyin bajariladi.

Uitmen usulida bir zumda repozistiya stshshsh. Yozilgan oyoqni to sog’lom oyoq bilan tenglashguncha uzunasiga tortiladi. Oyoqni tortish jarayonida ichkariga karab 40-50° gacha rotastiya qilinadi va tashqariga 20° kerib maxkamlanadi. Bemor ortopedik stolda kupay joylashishi lozim, chunki bu xolatda repozistiya xolati saqlanishi va son-chanoq bo’g’imi sohasini 2 ta ko’rinishda rentgen tekshiruvidan o’tkazish imkoniyati yaratilishi kerak

Osteosintez qilish uchun asosan uch parrakli Smit-Peterson mixidan yoki uning modifikastiyasidan foydalaniladi. Uch parrakli mix mustaxkam osteosintezni ta’minlaydi (164-rasm). 7-10 sm uzunlikda sonningtashqari yuzasida to’g’ri yo’nalishda to’qimalarni kesish yo’li bilan katta kust osti ochiladi. Katta ko’stning asos sohasida iskana yordamida mixning parraklariga moe ravishda o’ydimlar hosil qilinadi. Doimiy telerentgen nazorati ostida suyak bo’ynining o’rtasidan markaziga karab mix yuboriladi. Subkapital sinishlarda istisnotarikasida uch parrakli mixni suyak boshi va chanoq kosasi tubidan xam o’tkazib, chanoq ichiga 1 -1,5 sm ichkariga yuboriladi.

Agar operastiya telerentgen nazoratisiz bajariladigan bo’lsa, mixni to’rri yo’nalishda kiritish muammosi tug’iladi. Bunday xollarda bir necha usullar taklif qilingan bo’lib, ulardan eng soddasi 2-3 ta yo’naltiruvchi yo’g’on kegayni rentgen nazoratida kiritishdir. Rentgen nazoratidan so’ng to’g’ri ketgan kegayni tanlab olinib, bu kegay bo’ylab uch parrakli mix krkiladi.

Ochiq (bo’g’im ichi) osteosintez umumiy og’riqsizlantirish usuli bilan amalga oshiriladi. Bu usul yopiqusulga Karaganda anchagina shikast etkazadigan bo’lib, ko’p lollarda o’limga olib keladi. Ko’pincha bunday operastiyadan keyin son suyagi boshining aseptik nekrozi kuzatiladi.Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa