O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi samarqand iqtisodiyot va servis instituti


  3 –tartibli determinantni hisoblashning diagonallar usuliDownload 140,08 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/4
Sana19.10.2019
Hajmi140,08 Kb.
#23826
1   2   3   4
Bog'liq
determinantlar va ularning xossalari (1)


 

5.  3 –tartibli determinantni hisoblashning diagonallar usuli.  

 

                         3 –tartibli determinantni diagonallar usuli deb ataluvchi ushbu 

usul bilan ham hisoblash mumkin: 

 

.

3321

12

3223

11

3122

13

3221

13

3123

12

3322

11

3222

12

3121

11

3323

13

3222

12

3121

11

аа

а

аа

а

аа

а

аа

а

аа

а

аа

а

аа

а

аа

а

аа

а

аа

а

аа

а++

=

 1-misoldagi determinantni diagonal usulidan foydalanib hisoblasak,  

                        

22

4

00

0

624

0

31

3

12

4

03

2

31

0

12

=

++

+

+=

 bo’ladi. 

 

6. 

n

- tartibli determinantlar haqida. 

 

     Ko’pgina  masalalarni  yechishda  2  va  3-tartibli  determinantlardan  tashqari yanada  yuqori  tartibli  determinantlar  ham  uchraydi.  Masalan,  4-tartibli 

determinant ushbu ko’rinishda bo’ladi: 

 

                                         44

43

4241

34

3332

31

2423

22

2114

13

1211

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

= 

 

Umumiy holda n

-tartibli determinant    

                         


 

19 


                   

n

n

nn

n

n

n

n

A

a

A

a

A

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1

112

12

1111

2

12

22

211

12

11+

+

+=

K

KK

K

KK

K

KK

 

 ko’rinishda  bo’ladi.  Bunda 

n

A

A

A

1

1211

,

,,

K

  mos  ravishda n

a

a

a

1

1211

,

,,

K

 elementlarning 

algebraik 

to’ldiruvchilaridir. 

Ma’lumki, 

algebraik 

to’ldiruvchilar n

A

A

A

1

1211

,

,,

K

 ning 

tartiblari 

)

1

(

n

bo’ladi. 

Determinantlarning  hamma  xossalari 

n

-tartibli  determinant  uchun  ham 

o’rinlidir.  

 

Yuqori  tartibli  determinantlarni  hisoblashda  determinantlarning  6-xossasidan  foydalanib,  uning  tartibini  pasaytirish  bilan  3  yoki  2-tartibli 

determinantlarga  keltirib  hisoblanadi.  Masalan,  4-tartibli  determinantni  1-satr 

elemenlari bo’yicha yoysak ushbu ko’rinishda bo’ladi: 

 

4241

32

3122

21

1444

42

4134

32

3124

22

2113

44

4341

34

3331

24

2321

12

4443

42

3433

32

2423

22

1144

43

4241

34

3332

31

2423

22

2114

13

1211

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

+=

==

Bundan yuqori tartibli determinantlarning  ham kattaligi yuqoridagiga o’xshash hisoblanadi.  Masalan,  6-tartibli  determinantning  kattaligini  hisoblash  kerak 

bo’lsa,  uni  biror  satri  yoki  ustuni  elementlari  bo’yicha  yoyib  5-tartibli 

determinantlarga,  keyin  o’z  navbatida  5-tartibli  determinanatlarni  ham  biror 

satri  yoki  ustuni  elementlari  bo’yicha  yoyib,  4-tartibli  determinantlarga 

keltiriladi va hokazo.  

 

Determinantlarning  yuqorida  ko’rsatilgan  xossalari  hamma  tartibli determinantlar  uchun  ham  to’g’ri.  Endi  yuqori  tartibli  determinantlarni 

hisoblashga misol qaraymiz. Ushbu determinantning kattaligini  hisoblang. 

                                                        

1

12

0

30

4

24

2

31

0

30

2  

Yechish.    Berilgan  determinantni  1-satr  elementlari  bo’yicha  yoyib hisoblaymiz: 

                   

20 


( )

(

) ()

.

224

22

166

2

316

4

92

2

04

2

41

0

32

3

12

3

41

3

12

0

44

1

23

4

21

1

30

3

21

2

00

4

22

3

10

1

20

3

42

4

31

3

11

0

30

2

42

1

01

1

23

0

44

2

32

1

12

0

30

4

24

2

31

0

30

2=

=+

++

+=+

+++

=      Determinantlarni  hisoblashda  uning  biror  satri  yoki  ustunlarida  no’llar ko’proq  bo’lsa,  o’sha  satr  yoki  ustun  elementlari  bo’yicha  yoyib  hisoblash 

ancha  qulaylik  keltiradi,  masalan,  yuqoridagi  misolda  1-satr  elementlari 

bo’yicha yoyganimiz uchun, ya’ni unda 2 ta no’l element bo’lgani uchun 2 ta 3- 

tartibli  determinantlarni  hisoblab  chiqishga  hojat  qolmadi.  Bunday  satr  yoki 

ustunlar  bo’lmasa  determinantlarning  8-xossasidan  foydalanib,  uni  bunday 

satrga  yoki  ustunga  ega  bo’ladigan  qilib  o’zgartirish  mumkin,  misol  uchun 

ushbu 

                                                 1

2

13

4

22

1

31

3

04

5

21

  

determinantni hisoblaylik. Buning uchun 1-ustun elementlarini oldin 2 ga keyin 

mos ravishda 5 ga, -4 ga ko’paytirib, 2,3 va 4- ustunlarning mos elementlariga 

qo’shamiz, bu holda:  

                                 

11

137

0

70

3

13

1

1113

7

30

7

01

3

13

0

00

0

1

= 

bo’lib,  keyingi  3-tartibli  determinantni  2-satr  elementlari  bo’yicha  yoysak:                                                                                    

(

)

( )84

12

721

33

711

7

33

7

1113

7

07

0

31

3==

+== bo’ladi.

 

 

  

 

 

 

 

 

21 


8. 5-ilova 

 

“Oliy algebra elementlari. Determinantlar va ularning xossalari” mavzusi 

bo‘yicha test topshriqlari 

 

I darajali testlar 

1.  Algebra iborasi qanday kelib chiqqan? 

A) «Al-jabr» so’zidan kelib chiqqan   

В

) sonlarni qo’shishdan D) ikki sonni ko’paytirishdan   

 

E) sonlarning nisbatidan  

2.  «Hind hisobi» asarining muallifi kim bo’lgan? 

A) Al-Xorazmiy   

 

  

В

) Umar Xayyom D) Ibn Sino  

 

  

 

E) Al-Ma’mun  

3. Algoritm iborasi  kimning nomi bilan bog’liq?  

A)   Al-Xorazmiyning 

 

  

В

)   Al-Ma’munning D)   Umar Xayyomning   

 

 E)   Ibn Sinoning 

4.   


22

21

1211

a

a

a

a

   determinant nimaga teng? 

A)   

21

1222

11

aa

a

a

     В)   22

11

2112

a

a

a

a

 D)  

22

1222

11

aa

a

a

     E)   22

21

2211

a

a

a

a

    

5. 


33

32

3123

22

2113

12

11a

a

a

a

a

a

a

a

a

= determinantda  

23

Ì

minor nimaga teng. 

A) 


23

М32

31

1211

a

a

a

a

     В) 


33

32

3113

12

1123

a

a

a

a

a

a

Ì

=

      D) 33

32

1312

23

aa

a

a

M

=

  E)  

32

3112

11

23a

a

a

a

Ì

= 

 

6.  33

32

3123

22

2113

12

11a

a

a

a

a

a

a

a

a

= determinantda  

23

À

algebraik to’ldiruvchi  nimaga teng. 

A) 


23

À 

32

3112

11

aa

a

a

     В)33

32

3113

12

1123

a

a

a

a

a

a

À

=     D) 

33

3213

12

23a

a

a

a

À

=

 E)  

32

3112

11

23a

a

a

a

À

=

  

7. Determinantning satrlaridagi hamma elementlarini mos ustunlaridagi elementlari 

bilan almashtirganda u qanday o’zgaradi? 

A) o’zgarmaydi 

В

) ishorasi teskarisiga o’zgaradi D) o’zgaradi 

E) ikkiga ko’payadi 

 


 

22 


8.  Determinant ikkita proporsional satrga ega bo’lsa, uning kattaligi nimaga teng? 

A)  0      

В

)  2     D) -2     

E)  1     

 

II darajali testlar 

 

9.    5

4

12

0

31

0

1 determinantning kattaligi nimaga teng? A) -4      

В

)  0     D)  4     

E)  5  


 

10. 


126

10268


1

689


8268

0

5136157

0

= determinantning kattaligini toping. 

 

A)  689 


В

)  513 


D)  85 

E)  108 


 

III darajali testlar 

 

11.  0

1

20

3

04

2

42

3

10

3

00  determinantni hisoblang. 

 

A)  -30 В

)  -15 


D)   0  

E)  -6 


 

12. 

126


10268

20537


689

8268


16536

513


6157

12314


=

 determinantning kattaligini hisoblang.  

A) 8268 


B) 6117 

D) 689 


E) 513

 

  

8.6-ilova 

Berilgan mazmunga qarab “Determinantlar va ularning xossalari.” mavzusi 

bo‘yicha talabalar bilishi lozim bo‘lgan savol(javob)lar 

savollar 

javoblar 

 

  

23 


1.  Algebra  va  uning  rivojlanish 

tarixi qanday? 

 

 

  

 

  

 

  

 

 2.

  Algebra  fani  va  uning 

rivojlanishida 

Yaqin 

Sharq 


olimlarining  qo‘shgan  hissasi 

nimalardan iborat? 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 3. 

tartibli  determinant  deb nimaga  aytiladi  ba  u  qanday 

belgilanadi? 

 

 

  

 

  

 

 1.  

Algebra matematikaning bir qismi va u turli 

miqdorlar  ustida  amallarni  hamda  shu  amallar  bilan 

bog’liq  tenglamalarni  yechishni  o’rganadi.  Kengroq 

ma’noda  algebrada  ixtiyoriy  tabiatli  to’plamning 

elementlari  ustida  sonlarni  qo’shish  va  ko’paytirish 

kabi  odatdagi  amallarni  umumlashtiruvchi  amallarni 

o’rganuvchi  fan  tushuniladi.  III  asrda  yashagan 

Iskandariyalik olim Diofant geometrik bayonni rad etib 

harfiy 

ifodalardan foydalanadi. 

Unda 


manfiy 

ko’rsatkichli  darajalar,  manfiy  sonlar,  musbat  va 

manfiy  sonlarni  ko’paytirish  qoidalarini  yozish  uchun 

qisqacha belgilar bor edi. 

Algebraning keyingi rivojiga Diofant o’rgangan 

algebraik tenglamalar kuchli ta’sir ko’rsatgan. 

2.  VI  asrdan  boshlab  matematik  tadqiqotlar 

markazi Hindiston, Xitoy, Yaqin Sharq va O’rta Osiyo 

mamlakatlariga  ko’chdi.  Xitoylik  olimlar  chiziqli 

tenglamalar 

sistemasining 

 

yechimini topishda 

noma’lumlarni 

ketma-ket 

yo’qotish 

usulini 

topishgandi.  Ammo  algebra,  tenglamalarni  yechish 

masalalariga  bog’liq  muammolarni  bayon  etuvchi 

matematikaning  maxsus  tarmog’i  sifatida  Yaqin  Sharq 

va  O’rta  Osiyo  olimlari  ishlarida  shakllandi.  IX  asrda 

o’zbek matematigi va astranomi Muhammad ibn Muso 

al Xorazmiy (783-850) «Al-jabr val muqobala» asarini 

yozdi.  Bu  asarda  Xorazmiy  chiziqli  tenglamalarni 

yechishning  umumiy  qoidasini  berdi  va  kvadrat 

tenglamalarni  sinflarga  ajratib,  har  bir  sinf  uchun 

yechish  yo’llarini  ko’rsatdi.  Al-jabr  (tiklash)  so’zi 

tenglamadagi  manfiy  hadlarni  uning  ikkinchi  qismiga 

ishorasini  o’zgartirib    o’tkazishni  bildirgan.  Yangi  fan 

«Algebra»  ning  nomi  o’sha  «Al-jabr»  so’zidan 

olingan. 

3. 

22

2112

11

,,

,

aa

a

a

 

elementlardan tuzilgan 

21

1222

11

aa

a

a

 ifodaga 

2- 


tartibli 

determinant 

(aniklovchi) 

deyiladi. 

2-tartibli 

determinantni                                

22

21

1211

21

1222

11

aa

a

a

a

a

a

a

=    

bilan belgilanadi. 

22

21

1211

,

,,

a

a

a

a

 larga 


determinantning elementlari deyiladi.                      

 


 

24 


 

4. 3


 

tartibli determinant  nima va u qanday belgilanadi? 

 

  

 

  

 

 5.Minor deb nimaga aytiladi?  

 

  

 

  

 

  

6.

ija

elementning 

algebraik 

to’ldiruvchisi 

ganday 

aniqlanadi?   

 

  

 

  

 

  

7..Determinantlar 

qanday 

xossalarga ega?  

 

  

 

    

 

4.23

22

1312

31

3233

12

1321

33

3223

22

11a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

+

+=

                     ifodaga 

3- tartibli determinant deyiladi va 

                    

33

32

3123

22

2113

12

11a

a

a

a

a

a

a

a

a

= 

bilan belgilanadi.  

5.

33

3231

23

2221

13

1211

a

a

a

a

a

a

a

a

a

=  determinantda   

i

-  satrni  va j

ustunni o’chirishdan 2- tartibli  determinant  hosil  bo’ladi,  bunga 

ij

a

  elementga  mos minor deyiladi va 

ij

M

 

 bilan belgilanadi. Masalan,                                        

33

3113

11

2233

32

1312

21

,a

a

a

a

M

a

a

a

a

M

=

= 

va boshqalar. 

6

.

ija

 

elementning  algebraik  to’ldiruvchisi  deb  unga 

mos  minorning  musbat  yoki  manfiy  ishora  bilan 

olingan  kattaligiga  aytiladi,bunda 

j

i

+

    juft  bo’lsa, musbat  ishora  bilan, 

j

i

+

    toq  bo’lsa  manfiy  ishora olinadi. 

ij

a

  elementning algebraik to’ldiruvchisini ij

A

 

bilan belgilanadi. Demak,                         

33

3113

11

2222

33

3213

12

2121

,

аа

а

аМ

А

аа

а

аМ

А

==

==

 bo’ladi va boshqalar. 

 

7.

 Determinantlar quyidagi xossalarga ega: 

1)determinantning  barcha  satridagi  elementlarini  mos 

ustunelementlari  bilan  almashtirilsa  uning  kattaligi 

o’zgarmaydi; 

2) ikkita satr (ustun)ni o’zaro almashtirilsa determinant 

kattaligining ishorasi teskarisiga o’zgaradi; 

3)  ikkita  bir  xil  satr(ustun)li  determinant  kattaligi 

no’lga teng; 

4)  determinantning  biror  satr(ustun)ning    hamma 

elementlarini 

m

0  songa  ko’paytirilsa,  uning  kattaligi shu 

m

 songa ko’payadi;  

25 


Download 140,08 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish