O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi samarqand iqtisodiyot va servis instituti


B/Bx/Bo texnikasini qo‘llagan holda ish yuritish qoidalariDownload 140,08 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/4
Sana19.10.2019
Hajmi140,08 Kb.
#23826
1   2   3   4
Bog'liq
determinantlar va ularning xossalari (1)


 

B/Bx/Bo texnikasini qo‘llagan holda ish yuritish qoidalari  

1. “Insert” texnikasidan foydalanib matnni o‘qing.  

2. Olingan ma’lumotlarni tizimlashtiring – matnga qo‘yilgan belgilar asosida 

tablitsa qatorlarini to‘ldirib chiqing.  B/Bx/Bo  

 Mavzu  

savollari 

Bila 

man  


Bilishni  

xoxlay


man  

Bilib  


oldim 

Algebra  va  algoritm  iborasi  nima  bilan bog’liq? 

 

  

2-tartibli  determinant  qanday  belgilanadi  va u nimaga teng? 

 

  

3-tartibli  determinant  qanday  belgilanadi  va u qanday hisoblanadi? 

 

  

Minor va 

algebraik 

to‘ldiruvchilar 

nimalardan iborat? 

 

 

 Determinantlarning  xossalari  nimalardan 

iborat.? 

 

  

4-tartibli determinantlarning kattaligi qanday hisoblanadi? 

 

  

5,6,…,n

-tartibli 

determinantlar 

qanday 


belgilanadi va hisoblanadi? 

 

  

                                                                                                                                        

                                                                        8. 3-ilova 

Kichik guruhlarda ishlash qoidasi 

1.  Talabalar  ishni  bajarish  uchun  zarur  bilim  va  malakalarga  ega 

bo‘lmog‘i lozim. 

2. Guruhlarga aniq topshiriqlar berilmog‘i lozim. 

3.  Kichik  guruh  oldiga  qo‘yilgan  topshiriqni  bajarish  uchun  yetarli 

vaqt ajratiladi. 

4.  Guruhlardagi  fikrlar  chegaralanmaganligi  va  tazyiqqa  uchra-

masligi haqida ogohlantirilishi zarur.  

10 


5.  Guruh  ish  natijalarini  qanday  taqdim  etishini  aniq  bilish-lari, 

o‘qituvchi ularga yo‘riqnoma berishi lozim. 

6.  Nima  bo‘lganda  ham  muloqotda  bo‘ling,  o‘z  fikringizni  erkin 

namoyon eting.  

Guruhlarga beriladigan o’quv topshiriqlari 

 

1-varaqa  

1.    

4

53

2determinantni hisoblang. 

2. 

8

13

7

52

6

41   

determinantni  uchburchaklar  qoidasidan  foydalanib  

hisoblang. 

3.   

2

40

3

31

2

44

2

31

5

01

2 determinantni hisoblang. 

4.   


4

1

12

6

21

7

1 determinantni diagonallar usulidan foydalanib  hisoblang. 

 

 

 

2-varaqa 

 

1.    

3

45

2determinantni hisoblang. 

2. 


4

1

12

6

21

7

1  determinantni  uchburchaklar  qoidasidan  foydalanib  

hisoblang. 

3.   


3

5

81

2

01

5

74

1

53

0

13

  determinantni hisoblang.  

11 


4.   

8

13

7

52

6

41

 determinantni diagonallar usulidan foydalanib  hisoblang. 

 

 

3-varaqa 

1.     

5

23

7 determinantni hisoblang. 

2. 


10

9

87

6

52

1

3  determinantni  uchburchaklar  qoidasidan  foydalanib  hisoblang. 

3.   


0

5

23

4

13

2

32

3

43

0

41

 determinantni hisoblang. 

4.   


8

1

37

5

26

4

1

 determinantni diagonallar usulidan foydalanib  hisoblang. 

 

 

4-varaqa 

1.    

5

17

6determinantni hisoblang. 

2. 


8

1

37

5

26

4

1

  determinantni  uchburchaklar  qoidasidan  foydalanib  

hisoblang. 

3.    

3

15

0

43

7

25

4

01

2

43

6

  determinantni hisoblang. 

4. 


10

9

87

6

52

1

3 determinantni 

diagonallar 

usulidan 

foydalanib  

hisoblang.

  

8.4-ilova 

“Determinantlar va ularning xossalari” mavzusi bo‘yicha tarqatma material 


 

12 


1.  2- tartibli determinantlar. 

 

                                           22

21

1211

a

a

a

a

2112

22

11a

a

a

a

            (1) ifodaga  2-tartibli  determinant  deyiladi. 

22

2112

11

,,

,

aa

a

a

  larga 


determinantning elementlari deyiladi. 

1-misol. 

6

7

35  determinantni hisoblang. 

Iechish. (1) fo’rmulaga asosan 

6

7

35=

( ) ( )


9

21

307

3

65

=+

=

 bo’ladi. 

 

2.  3- tartibli determinantlar. 

23

2213

12

3132

33

1213

21

3332

23

2211

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

+

+=

                     (2) ifodaga 

3- tartibli determinant deyiladi va 

(2)  tenglikda  2-  tartibli  determinantlarni  kattaliklari  bilan  almashtirsak 

+

+

=33

21

1231

22

1323

12

3113

32

2133

22

1133

32

3123

22

2113

12

11a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

 

3223

11

аа

а                                                                       (3) 

bo’ladi.  (3)  formulani  esda  saqlash  uchun  uchburchak  qoidasidan 

foydalanish mumkin. Elementlarni nuqtalar bilan belgilasak, ushbu sxema 

hosil bo’ladi : 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

13 


 

−−−−


 

 

     (+) ishora bilan,                                     (-) ishora bilan olinadi. 

 

2-misol.   4

0

32

3

10

1

2

  determinantni hisoblang. 

Iechish. (3) fo’rmulaga asosan 

  

22

04

0

06

24

40

3

23

1

01

2

=+=

   

bo’ladi.  

3. Minor va algebraik to’ldiruvchilar. 

1) 


33

32

3123

22

2113

12

11a

a

a

a

a

a

a

a

a

= determinantda  

i

- satrni va j

- ustunni o’chirishdan 

2-  tartibli  determinant  hosil  bo’ladi,  bunga 

ij

a

  elementga  mos minor 

deyiladi va ij

M

 

 bilan belgilanadi. Masalan,                                        

33

3113

11

2233

32

1312

21

,a

a

a

a

M

a

a

a

a

M

=

= 

va boshqalar.  

14 


2)   

ij

a

 

elementning  algebraik  to’ldiruvchisi  deb  unga  mos  minorning 

musbat yoki manfiy ishora bilan olingan kattaligiga aytiladi,bunda j

i

+

  juft bo’lsa, musbat ishora bilan, 

j

i

+

  toq bo’lsa manfiy ishora olinadi. ij

a

    elementning  algebraik  to’ldiruvchisini ij

A

  bilan  belgilanadi. 

Demak,  

                       

33

31

1311

22

2233

32

1312

21

21,

а

аа

а

МА

а

аа

а

МА

=

===

 

bo’ladi va boshqalar.   

4.  Determinantlarning xossalari. 

 

              Determinantlar quyidagi xossalarga ega: 1.  Determinantning  barcha  satridagi  elementlarini  mos  ustun  elementlari  bilan 

almashtirilsa uning kattaligi o’zgarmaydi, ya’ni 

                                     

                                        

33

23

1332

22

1231

21

1133

32

3123

22

2113

12

11a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

= 

 

1-misol.  22

0

40

0

624

4

03

2

31

0

12

=+=    bo’lib, bu determinantda barcha satrlarini mos ustunlar bilan almashtirsak, 

                           

22

0

40

0

624

4

20

0

31

3

12

=+

+=       bo’ladi.  Bundan  ko’rinadiki,  ikkala  holda  ham  bir  xil  kattalik  hosil  bo’ldi,  bu 

birinchi xossaning to’g’riligini ko’rsatadi. 

2.  Ikkita  satr  (ustun)ni  o’zaro  almashtirilsa  determinant  kattaligining  ishorasi 

teskarisiga  o’zgaradi;  haqiqatan ham  1-  misoldagi  determinantda  1-satrini  3-

satri bilan o’zaro almashtirsak,  

                     

22

6

286

0

244

0

00

1

22

3

14

0

3=

+=

+

+

=      bo’lib, bu 2-xossaning o’rinli ekanligini ko’rsatadi.             

3. Ikkita bir xil satr (ustun)li determinant kattaligi no’lga teng; 

ikkita satri bir xil bo’lgan determinantni hisoblasak, 


 

15 


                   

0

00

36

00

36

40

3

23

1

40

3

=++

+=     


bo’ladi,  bu esa 3-xossaning to’g’riligini ko’rsatadi.                            

4.  Determinantning  biror  satr  (ustun)  ning    hamma  elementlarini m

0  songa ko’paytirilsa, uning kattaligi shu 

m

 songa ko’payadi. 

Haqiqatan ham, 1-xossada keltirilgan determinantning 2-satri elementlarini 2 ga 

ko’paytirsak,  

                         

44

08

0

012

48

40

3

46

2

01

2

=++

=

     

bo’lib,  bu xossaning ham to’g’riligi ko’rinadi.              

5.  Determinantning    ikkita  satri  (ustuni)  elementlari  o’zaro  proporsional 

(mutanosib)  bo’lsa, uning kattaligi no’lga teng, misol uchun,                

 

1

20

3

36

1

12 

determinant berilgan bo’lsin. Bu determinantning 1 va 2-satri elementlari o’zaro proporsional, uni hisoblasak 

                     

0

12

60

12

06

1

20

3

36

1

12

=

+++

=

  

bo’lib, bu esa 5-xossaning to’g’riligini ko’rsatadi. 

6.  Determinantning  kattaligi,  biror  satri  (ustuni)  elementlarini  unga  mos 

algebraik  to’ldiruvchilariga  ko’paytirib  qo’shilganiga  teng.  1-xossada 

keltirilgan misolni qaraymiz: 

 

40

3

23

1

01

2 bu determinantni 3-satr elementlari bo’yicha yoyib yozsak,  

 

2228

0

63

1

12

4

21

0

20

2

30

1

34

0

32

3

10

1

2=

+

+=+= 

kelib chiqadi, bu esa 6-xossaning ham o’rinli ekanligini ko’rsatadi.  

16 


7. Determinant  biror satri (ustuni)ning har bir elementi ikkita qo’shiluvchidan  

iborat  bo’lsa,  u  holda  bu  determinant  ikkita  determinant  yig’indisiga  teng 

bo’ladi, ya’ni 

 

                        (

)

()

(

)

+

=++

+

3332

3

2322

2

1312

1

3332

31

2322

21

1312

11

3332

3

3123

22

221

13

121

11

aa

b

a

a

b

a

a

b

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b

a

a

a

b

a

a

a

b

a

 Ushbu determinantni   

 

                                                   

4

20

0

31

3

12 

 quyidagicha almashtiramiz: 

          

                  

1

12

0

31

3

12

3

12

0

31

3

12

1

31

1

22

0

31

3

12+

=

++  

keyingi ikkita determinantni hisoblasak, 

 

;

00

3

183

0

183

1

20

3

13

1

2=

++=  

;

220

1

183

0

61

1

20

3

13

1

2=

++

+= 

1-xossadagi  misoldan  ma’lumki,  u  22  ga  teng  edi,  keyingi  ikki  determinant yig’indisi  ham  22ga  teng  bo’ladi,bu  esa  7-xossaning  o’rinli  ekanligini 

ko’rsatadi.  

8.  Determinantning  biror  ustini  (satri)  elementlariga  boshqa  ustini(satri)ning  

mos elementlarini istalgan umumiy ko’paytuvchiga ko’paytirib qo’shilsa, uning 

kattaligi o’zgarmaydi, ya’ni: 


 

17 


                                  

(

)(

)

()++

+

=

33

3232

31

2322

22

2113

12

1211

33

3231

23

2221

13

1211

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

λ

λλ

Misol uchun,     

 

                             4

0

32

3

10

1

2

 

 

determinantning  2-ustun  elementlarini  2  ga  ko’paytirib,  1-ustunning  mos elementlariga qo’shib, hosil bo’lgan determinantni hisoblasak:    

 

( )6

28

43

2

70

3

37

0

43

2

71

4

02

3

04

0

32

3

70

1

0==+= 

bo’ladi. Bu determinantning kattaligi 1- misolda hisoblaganimizdek 22 ga teng edi, bu esa 8-xossaning ham to’g’riligini ko’satadi; 

Determinantlarning xossalaridan foydalanish ko’p hollarda qulay hisoblashlarga 

olib keladi. Ushbu misolni qaraymiz. 

2-misol. 

126

10268


20537

689


8268

16536


513

6157


12314

= determinantning kattaligini hisoblang. 

Yechish.  Bu  determinantni  uchburchak  qoidasi  bilan  hisoblash  ko’p  xonali 

sonlar  bo’lganligi  uchun  ancha  noqulayliklarga  olib  keladi.  Shuning  uchun  bu 

determinantni  hisoblash  uchun,  uning  xossalaridan  foydalanishga  urinamiz. 

Ikkinchi  satr  elementlarini  -2  ga  ko’paytirib  1-satr  mos  elementlariga 

qo’shamiz, bu holda ushbu determinant hosil bo’ladi: 

 

                              ;

126


10268

1

6898268

0

5136157

0

=   


hosil bo’lgan determinantni 1- satr elementlari bo’yicha yoyib,ushbuni  

 

)12

(

6898268

513


6157

689


8268

513


6157

1

12610268

513


6157

0

12610268

689


8268

0=

++=

 olamiz.Oxirgi  determinant  2-satr  elementlarini  (-12)  ga  ko’paytirib  1-satr  mos 

elementlariga qo’shib ushbu natijaga ega bo’lamiz:  

18 


            

.

689513

0

6891

689


0

513


1

689


8268

513


6157

===

 

 Bu 

misoldan 

ko’rinadiki, 

determinantlarni 

hisoblashda 

uning 


xossalaridan foydalanish ancha qulayliklarga olib keladi. 

 


Download 140,08 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish