O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus tahlim vazirligiDownload 1.56 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/5
Sana15.12.2019
Hajmi1.56 Mb.
1   2   3   4   5

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

OLIY VA O’RTA MAXSUS TAHLIM VAZIRLIGI 

 

BUXORO MUXANDISLIK TEXNOLOGIYaSI INSTITUTI 

 

“ELEKTROENERGETIK TIZIMLAR” KAFEDRASI 

 

5310800-ELEKTRONIKA VA ASBOBSOZLIK YO’NALISHI 

 

  

 

  

 

 BITIRUV MALAKAVIY ISHI 

 

Babajanova Dildora Sayfullaevna 

 “Mikrokontroler  asosida fotopletizmogramma  datchiklarini   

loyihalash” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Buxoro – 2014 

Bitiruv malakaviy ishi 

himoyaga tavsiya  etildi 

“EET” kafedrasi mudiri f-m.f.n.              

I. I. Hafizov 

____________________________ «_____»___________2014 yil 

Bajardi: 

“EvaICHAKT” 

fakulg’tetining 

“Elektronika va asbobsozlik” tahlim yo’nalishi  

4-kurs talabasi 

 

Babajanova Dildora Sayfullaevna   

  

_________  

Ilmiy rahbar:  “EET” kafedrasi dotsenti  

Hafizov I. I. 

 

___________  

10 


3-ilova 

Mundarija 

I.Kirish. .................................................... Ошибк а! Закл адка н е оп ределен а.  

1.1 .Zamonaviy tibbiyot texnikasi vositalarining tuzilishiОшибка! Закладка 

не 

определена. 

1.2. Mikroprotsessorni  paydo bo’lish sabablari, rivojlanish tarixi. ........... Ошибка! Закладка не определена. 

1.3. Mikroprotsessorlarni  tibbiyot apparaturalarida qo’llanilishiОшибка!  Закладка не определена. 

II. Umumiy qism ........................................ Ошибк а! Закл адка н е оп ределен а.  

2.1. Dachchiklar va ular haqida umumiy mag’limotОшибка! Закладка 

не 

определена. 

2.2.Datchik chiqish signalining fizik tabiati. ..Ошибка! Закладка не определена.  

2.3.Datchik  chiqish  signalining  parametrlari.Ошибка! Закладка не определена.  

III Asosiy qism .......................................... Ошибк а! Закл адка н е оп ределен а.  

3.1. FOTOPLETIZMOGRAMMA DATCHIKLARINI O’RGANISH .......... Ошибка! Закладка не определена. 

3.1.1.Qisqacha nazariy mahlumotlar ..............Ошибка! Закладка не определена.  

3.1.2.Fotopletizmografga kirish ....................Ошибка! Закладка не определена. 

3.1.3.Impulg’s oksimetrini ishlab chiqish. .....Ошибка! Закладка не определена.  

3.2. Optik manbalarni nurlanishi ...................Ошибка! Закладка не определена.  

3.3.Foto  qabul  qilgichlar.  Yorug’lik  fotodiod  qabul  qilgichlar  va  ularning  o’lchov 

zanjiri. Ошибка! Закладка не определена.  

3.4.  Fotorezistorlar va ularning o’lchov zanjirlari.Ошибка! Закладка 

не 

определена. 

3.5. Avtomatlashtirilgan  loyihalash tizimlari..Ошибка! Закладка не определена.  

3.6.Loyihalashni avtomatlashtirish masalalari Ошибка! Закладка не определена.  

3.7. Loyihalashni avtomatlashtirishni tashkil qilishОшибка! Закладка 

не 

определена. 

3.8  S’rint  Layout  dasturi  asosida  fotopletizmogramma  datchiklarni  loyixalashtirish.

 

Ошибка! Закладка не определена. 

3.9. Guruxlangan elementlar bilan ishlash: ....Ошибка! Закладка не определена.  

3.10. Avtotrassirovshik. ...............................Ошибка! Закладка не определена.  

3.11. Kutubxona bilan ishlash. ......................Ошибка! Закладка не определена.  

3.16 S’rint Layout  dastur paketida plataga elementlarni joylashtirish. ..... Ошибка! 

Закладка не определена. 


 

11 


IV H ayot faoliyati  xavfsiz ligi.  ................... Ошибк а! Закл адка н е оп ределен а.  

V IQTISODIY QISM .................................. Ошибк а! Закл адка н е оп ределен а.  

VI Xulosa .................................................. Ошибк а! Закл адка н е оп ределен а.

 

VII. Foydalanilgan adabiyotlar                                                                                      

 

 

4-ilova 

FOYDALANILGAN ADABIYoTLAR RO’YXATI 

1. O’zbekiston Respublikasining qonunlari 

 

1.1.  O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: “O’zbekiston”, 2009. –  40 b. 2. O’zbekiston Respublikasi  Prezidenti farmonlari va qarorlari 

2.1. 


O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni 2014 yil 1 mart “Muqobil energiya 

manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”. Xalq so’zi, 2014 yil 3 mart. 3. O’zbekiston Respublikasi  Vazirlar Maxkamasi qarorlari va boshqa xuquqiy-mehyoriy 

xujjatlar 

 

3.1. Metrologiya haqida. O`zbekiston Res’ublikasi qonuni. 1993 yil.  

3.2.Standartlashtirish haqida. O`zbekiston Res’ublikasi qonuni. 1993 yil. 

 

3.3.Mahsulot va xizmatlarni sertifikatlash haqida. O`zbekiston Res’ublikasi qonuni. 1993 yil. 4.O’zbekiston Respublikasi  Prezidenti asarlari va mahruzalari 

4.1.  Karimov  I.A.  Vatanimizning  bosqichma-bosqich  va  barqaror  rivojlanishini  tahminlash  – 

bizning oliy maqsadimiz. T. 17. – T.: “O’zbekiston”, 2009. – 280 bet.  

5. Darsliklar, o’quv qo’llanmalar va makolalar tuplami 

5.1.Maks    J.    Metodq  i  texnika  obrabotki  signalov  pri  fizicheskix   izmereniyax .  

V  2-x tomax. Per. s frants. - M.: Mir, 1983,T.2, 256s. 

       5.2.Fiziologiya  cheloveka.  V  3-x  t.  T.2:  Pr.  S  angl./Pod.  red.  R.  SHmidta  i  G. 

Tevsa. M., 1996. 314s.  

       5.3.Frayden  Dj.  Sovremennqe  datchiki.  Spravochnik.  M.:  Texnosfera,  2005.-592 

s. 

6. Foydalanilgan doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalari 

6.1.  Mirbabaev  B.  Yu.  Tibbiyotda  mikrokontrollerni  qo’llash  istiqbollari.      Texnika  fanlari 

nomzodi ilmiy darajasiga dahvogarlik dissertatsiyasi. TDTU, Toshkent, 2005. 

7. Foydalanilgan magistrlik va bitiruv malakaviy ishlari 

7.1. 


Xasanov 

T.T. 


Milliy 

iqtisodiyotni 

rivojlantirishda 

turizm 


sohasining 

ahamiyati(“O’zbekturizm”MK materiallari asosida). Toshkent, TDIU, BMI, 2010. 8. Jurnal va  gazetalardagi maqolalarga havolalar 

8.1  Kamilov  Z.K.  Zamonaviy  tibbiyot  texnikalari.  XXI  asr  texnologiyalari.№  3,2009,  7-9 

betlar. 

9. Xisobotlar va statistik materiallar 

9.1.  M.  K.  Baxadirxanov  va  boshqalar,  Nanoelektronikaning  asosiy  fizik  tushunchalari. 

mahlumotnoma. - Toshkent.:2010.  


 

12 


10. Internet sahifalariga havolalar 

10.1. 


htt’://msk.su’erjob.ru/resume/?id=1073051&’arent=1

10.2. htt’://50.tsure.ru/encikl/cafedras/gelendzhik/text

 

10.3.htt’://media.karelia.ru/-kftt/julja/razdell/menu.htm

 

10.4.htt’://avnsite.narod.ru/’hysic/’’/index.htm

 

10.5.htt’://solbat.narod.ru/index.htm

 


 

13 


  

 

5-ilova Formulalarni aks etirish 

 

S

t

o

=S

p

e

t

ε

o

k

b

k

z

/(100pτ

u m

) ye

t

(1.1.1) Ishlab  chiqarish  yorug’ligini  hisoblashda  tabiiy  yoritilganlik  uchun 

yorug’lik tushuvchi tirqishlarning maydoni,  Bunda,  

S

to  

- tushuvchi tirqish maydoni m

2

,   


S

p    


- xona polining maydoni, m

2

  ε

o   –


oyna tirqishining yorug’lik aktivligi koeffisienti,   

k

b  –  qarama-qarshi  binodan  tushuvchi  soyani  nazarda  tushuvchi 

koeffisient,   

k

z  


– zaxira koeffisienti,   

p-qaytish nurini qayd qilish koeffisienti,  

τ

u m 


–  

oynalarni  umumiy  yorug’lik  o’tkazishini  qayd  qilish 

koeffisienti  

 

Rasmlarni aks ettirish  

 

 

 

2.1–rasm. Barmoqni tadqiq qilingan impulg’s oksimetri. 

Manba: Muallifning ilmiy tadqiqotlari asosida tuzilgan

 

 

14 


 

 

3.1-jadval  

Qon  to’planishini okklyuzion oshishi va sog’lom odam tanasining ayrim 

qismlaridagi qon oqishini xajmli tezligi, xajmli pulg’s amplituda 

qiymatlari

.

 Tana qismi 

Amplituda 

xajmi 3 ta 

pulg’s sm 

To’liq okklyuzionni kon 

to’planishini oshish   

xajmi  chas-3 sm 

Qon 

oqoishining 

xajm tezligi, 

sm

3

/MIN 

Barmoq kistasi (100 

sm

3

 to’qimaga) 0,008 - 0,015 

0,015 - 0,045 

15 – 30 

Boldir (100 sm 

to’qimaga) 

0,09 - 0,15 

0,25 - 0,6 

2,5 - 6,5 

Orbita (ko’z chanog’i ) 

0,008 - 0,016 

0,001 - 0,06 1,5 - 2,5 

Bosh suyugi yuqori 

qismi  qoplamsida 

(voronka diametrining 

retseptori 2 sm) 

0,004 - 0,01 

0,001 - 0,05 

1,1 - 1,5 

Manba:  

 

Matndagi manbalarga havolalar 

Prezidentimiz  tomonidan  “2012  yil  Vatanimiz  taraqqiyotini  yangi  bosqichga 

ko’taradigan yil bo’ladi” mahruzasi

1 

                                           

1

  Ислом  Каримов.  2012  йил  Ватанимиз  тараққиётини  янги  босқичга  кўтарадиган  йил  бўлади.  Т.: Ўзбекистон, 2012. − 36 б. 

 

15 


2-ilova 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

OLIY VA O’RTA MAXSUS TAHLIM VAZIRLIGI 

 

BUXORO MUXANDISLIK TEXNOLOGIYaSI INSTITUTI 

 

“ELEKTROENERGETIK TIZIMLAR” KAFEDRASI 

 

5310800-ELEKTRONIKA VA ASBOBSOZLIK YO’NALISHI 

 

  

 

  

 

 BITIRUV MALAKAVIY ISHI 

 

Babajanova Dildora Sayfullaevna 

DS18B20 mikroprotsessorli termostat qurilmasini loyixalash 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Buxoro – 2014 

Bitiruv malakaviy ishi 

himoyaga tavsiya  etildi 

“EET” kafedrasi mudiri f-m.f.n.    I. I. 

Hafizov 

____________________________ «_____»___________2014 yil 

Bajardi: 

“EvaICHAKT” 

fakulg’tetining 

“Elektronika va asbobsozlik” tahlim yo’nalishi 

 4-kurs talabasi 

 

Babajanova Dildora Sayfullaevna   

  

_________  

Ilmiy rahbar:  “EET” kafedrasi dotsenti  

Hafizov I. I. 

 

 ___________  

16 


BUXORO MUXANDISLIK TEXNOLOGIYaSI INSTITUTI 

 

“ELEKTROENERGETIK TIZIMLAR” KAFEDRASI 

 

5310800-ELEKTRONIKA VA ASBOBSOZLIK YO’NALISHI 

BITIRUV MALAKAVIY ISHINI 

BAJARISH BO’YICHA TOPSHIRIQ 

 

Babajanova Dildora Sayfullaevna 

 

1.  Bitiruv  malakaviy  ish  mavzusi;  DS18B20  mikroprotsesorli  termostat qurilmasini loihalash. 

2.  Institut bo’yicha 2014 yil «25» fevraldan ST/E № 25 buyruq bilan tasdiqlangan 

 

3.  Ishni bajarish uchun boshlang’ich asoslar: Bitiruv malakaviy ishida bajarilishi  lozim  bo’lgan  qurilmani  loihalash  ishlarida  avtomatlashtirilgan  loihalash 

tizimlaridan foydalanilishi shart.   

Loiha  ishlarida  albatta  zamonaviy  elektron  elementlar  va  mikroprotsessor 

texnikasi  yutuqlaridan,  hamda  dasturlash  va  simulyatsion  modellash  tizimlaridan 

foydalanishi talab etiladi. 

 

4.  Tushintirish qismi tarkibi quydagilar dan iborat bo’lgani maqbul: a.  Kirish. DS18B20 mikroprotsesorli termostat qurilmasining aktualligi 

b.  Masalaning moxiyati 

c.  Adabiyot taxlili 

d.  qurilmaning blok sxemasini loihalash 

e.  qurilmaning pritsipialg’ sxemasini loihalash 

f.  qurilmani dasturiy taminotini loihalash 

g.  Qurilmadan foydalanish uchun ko’rsatma 

h.  Mehnatni  muhofaza  qilish  va  xorijiy  investitsiya  bo’limilari  hamda 

xulosa va adabiyotlar ro’yxati yozilishi kerak. 

 

5.  Kerakli chizmalar ro’yhati; a.  Adabiyot taxlili natijasida aniqlangan qurilmalar chizmalari va rasmilari;   

b.  Loihalangan qurilmaning blok sxemasi 

c.  Loihalangan qurilmaning printsipial sxemasi 

d.  Loihalangan qurilma algoritmining blok sxemasi 

e.  Loihalangan qurilmaning konstrkutiv chizmasi va hajmiy tasviri 


 

17 


 

6.  Bitiruv malakaviy ish qismlari bo’yicha maslahatchilar 

 

№ 

Qismlar nomi sana 

Maslahatchi.I.SH.F 

imzo 

Topshiriq berilgan 

Topshiriq 

bajarilgan 

Masalaning mohiyati 14.01.14 

20.05.14 

 Qurilmaning blok sxemasi  14.01.14 01.06.14 

 Qurilmaning printsipial 

sxemasi 


14.01.14 

10.06.14 

 Qurilmadan foydalanish uchun ko’rsatma 

14.01.14 

17.06.14 

 HFX va ekologiya bo’limi  14.01.14 

17.06.14 

 DS18B20 mikroprotsessorli 

termostat qurilmasini 

ishlab chiqarishga xorijiy 

investitsiyalarni jalb 

qilinishining axamiyati 

14.01.14 

17.06.14 

 

 Topshiriq berilgan sana:   

 

         14.01.14  

Tugallangan B.M.I ni topshirish sanasi :  20.06.14 

 

Bitiruv malakaviy ish rahbari:                        I. Hafizov  

 

  

 

18 


Mundarija: 

 

Kirish DS18B20 mikroprotsessorli termostat qurilmasining 

aktualligi....................................................................................................... I-Bob. Masalaning moxiyati........................................................................... 

    1.1. Loyihalanayotgan DS18B20 mikroprotsessorli termostat qurilmasining funktsional imkoniyatlariga qo’yilgan talablar................ 

    1.2. Loyihalanayotgan DS18B20 mikroprotsessorli  termostat qurilmasining ishlash sharoiti bo’yicha qabul qilingan texnik shartlar.. 

 II- Bob. Adabiyot taxlili.................................................................................. 

   2.1.Mavjud xarorat o’lchovchi qurilmalar taxlili.......................................    2.2. Loyixalashni bajarish uchun mavjud texnik vositalarning taxlili 

10 

   2.2.1. Mikroprotsessorlar taxlili................................................................ 10 

   2.2.2. Mikrokontrollerlar taxlili.............................................................. 

14 

   2.3. Qo’yilgan masalaning yechimi uchun zarur bo’lgan dasturiy vositalar taxlili................................................................................................................. 

 

20  III- Bob. DS18B20 mikroprotsessorli termostat qurilmasining blok 

sxemasini loyixalash...................................................................................... 

 

28    3.1. DS18B20 mikroprotsessorli termostat qurilmasining blok sxemasini 

loyixalash......................................................................................... 

 

28 


IV- Bob. DS18B20 mikroprotsessorli termostat qurilmasining pritsipialg’ 

sxemasini loyixalash............................................................... 

 

31     4.1.  DS18B20 mikroprotsessorli termostat qurilmasini printsipialg’ 

sxemasini loyihalash......................................................................................... 

 

31 


    4.2.Boshqarish  blogining printsipialg’ sxemasi........................................ 

31 


    4.3. Indikator blogining printsipialg’ sxemasi........................................ 

34 


    4.4. Tahminot manbayi blogining pritsipialg’ sxemasi............................ 

41 


    4.5. To’g’rilash (zaryadlash) blogining pritsipialg’ sxemasi........................ 

42 


V- Bob. DS18B20 mikroprotsessorli termostat qurilmasining dasturiy 

tahminotini loyixalash............................................................... 

 

45     5.1.Qurilma dasturiy tahminoti algoritmining blok sxemasi............... 

45 


 

19 


  5.2.Qurilmaning montaj platasini loyixalash......................................... 

47 


VI-Bob. Qurilmadan foydalanish uchun ko’rsatma...................................... 

50 


VII- Bob. Mehnatni muxofazalash bo’limi................................................... 

51 


7.1. Loyixalanayotgan obektning ekspluatatsiya kilishda ish sharoitining taxlili 

xamda xavfli va zararli omillarini tavsifi................................ 

51 

7.2.Ish zonasi xavosi......................................................................................... 52 

7.3.Ishlab chikarishda yoritilganlik................................................................ 

52 

7.4.Ishlab chikarishda shomollatish.................................................................. 53 

7.5.Ishlab chikarish shovkinini va tebratish (vibrattsiya)............................. 

54 

7.6. Xarakatdagi va aylanayotgan mashina va mexanizmlardan, balandlikdan  tushib  ketishda  mexanik  zararlanish (shikastlanish) 

Xavfi................................................................................................................... 

54 

VIII-BOB DS18B20 mikroprotsessorli termostat qurilmasini ishlab 

chiqarishga xorijiy investitsiyalarni jalb qilinishining 

ahamiyati............................................................................................................. 

58 


Xulosa.................................................................................................................. 

61 


Adabiyotlar......................................................................................................... 

62 


  

 

20 


Annotatsiya 

Mazkur  bitiruv  malakaviy  ishi  “Elektronika  va  Asbobsozlik”  kafedrasida 

bajarilgan.  Ushbu  bitiruv  malakaviy  ishida  analog  va  raqamli  diskret  elektron 

elementlar  asosida  hamda  zamonaviy  mikroprotsessor  qurilmalari  asosida  to’rt 

pazitsiyali  yetti  segmentli  indikatorli  xarorat  o’lchovchi  qurilmani  loyixalash,  bu 

qurilma uchun dasturiy taminot yaratish, ikkilamchi energiya tahminot qurilmalarini 

loyixalash ishlarini zamonaviy avtomatlashtirilgan loyixalash tizimlaridan biri “VSM 

‘roteus” rusumli avtomatlashtirilgan loyixalash tizimida bajarilgan. 

 “VSM  ‘roteus”  rusumli  avtomatlashtirilgan  loyixalash  tizimida  tuzilgan 

modeli  asosida  loyixalangan  qurilmaning  barcha  ish  rejimlari  va  funktsional 

imkoniyatlarini  tekshirilgan,  va  tekshirish  natijalarini    xujjatlashtirish  –  yahni  vaqt 

diagrammalari,    signallarning  forma  va  ketma-ketligi  tasvirlari  –  ostsillogrammalari 

ushbu Bitiruv malakaviy ishi da keltirilgan. Tadqiqot natijalari asosida loyixalangan 

qurilmaning  printsipial  sxemasi,  montaj  platasining  sxemasi  va  qurilmaning  uch 

o’lchamli animatsion geometrik modeli tasviri bilan loyixalash etaplari yakunlangan. 

Bitiruv  malakaviy  ishi  da  keltirilgan  barcha  sxema  va  tasvirlar  “VSM  ‘roteus”  

dasturiy  majmuasida  tayyorlangan  va  ‘RINT  SCREEN  rejimida  offis  dasturiga 

o’tgazilgan.  

 

 


Download 1.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar