Mavzu: Burchakning radiah o’lchoviDownload 313.68 Kb.
bet1/5
Sana23.06.2017
Hajmi313.68 Kb.
  1   2   3   4   5

Fan: Algebra Sana ___ ____ 2015 yil.Sinfi _____

Mavzu: Burchakning radiah o’lchovi

I.Darsning maqsadi: a) Ta’limiy:O’quvchilarga shu mavzu haqda tushuncha,ko’nikma va malakalarini hosil qilish.O’quvchilarning matematika faniga qiziqishini va qobilyatini oshirish.

b) Tarbiyaviy:Ona vatanga xizmat qilish ruhida tarbiyalash .Ona vatanga mehrli qilib tarbiyalash.

e)Rivojlantiruvchi :O’quvchilarning ijodiy mantiqiy tafakurini oshirish, insoniy munosabatlarini, aqliy, jismoniy va boshqa sifatlarni rivojlantirish.

II.Darsning usuli:______________________________

III.Dars jixozi: O’quv darsligi, test matriallari, ko’rgazma qurollar. Tarqatma kartochkalar.

IV.Darsning uslubi: Savol-javob,yozma va bahs munozara.

V.Darsning bosqichlari:1)Tashkiliy qism:o’quvchilarning davomati aniqlanadi.Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.Davlat madhiyasi bilan dars boshlanadi.

2) O’tgan darsni so’rash:a)Bajarilgan topshiriqlarni tekshirib ko’rish

b)Mavzu to’g’risida so’rash.

e)Savol javob qilish test tarqatiladi javoblar

3) Yangi darsning bayoni:

Vertikal to’g’richiziq markazi O nuqtada va radiusi 1 Ga teng bo’lgan aylanaga P nuqtada urinadi.Bu to’g’ri chiziqni boshi P nuqtada bo’lgan son o’qi deb yuqoriga yunalishni esa to’g’ri chiziqdagi musbat yunalish deb hisoblaylik.Son o’qida uzunlik birligi sifatida aylananing radiusini olamiz.To’g’ri chiziqda bir nechta nuqta olamiz:Bu to’g’ri chiziqni aylanadagi P nuqtaga mahkamlangan cho’zilmaydigan ip sifatida tasavvur qilib,uni fikran aylanaga o’ray boshlaylik.Bunda son tog’ri chiziqning ,masalan 1 koordinatali nuqtalari aylananing ,mos ravishda ,shunday M1,M2,M3,M4 nuqtalariga o’tadiki,PM1yoyning uzunligi 1ga teng,PM2 yoyning uzunligi ga teng va xakazo bo’ladi.Demak to’g’ri chiziqning har bir nuqtasiga aylananing biror nuqtasi mos keltiriladi.POM1 burchak birlik burchak.M:POM2= ga,POM3=-1 ga,POM4=-2 ga.Bu holda burchaklar radian o’lchovlarda o’lchanyapti deyiladi.POM1=1 radian gat eng.


3
2

M1 1


O P
M4 M3 -1

-2

MR
R
O R P
Uzunligi aylana radiusiga teng bo’lgan yoyga tiralgan markaziy burchak 1 radian burchak deyiladi.

; bo’lgani uchun 1 rad = 57,30

1 – masala. 1) rad; 2) rad; 3) rad ga teng burchakning gradus o’lchovini toping.

Yechish.

1) rad = 1800

2) rad = 900 3)

ga teng.

2 – masala. 1) 450 2) 150 ga teng burchakning radian o’lchovini toping.

Yechish.

1)

2)

Gradus

0

300

450

600

900

1800

Radian

0259 – masala.

1)

2)

3)

Uyga vazifa: 264 – misol.

Fan: Algebra Sana ___ ____ 2015 yil.Sinfi _____

Mavzu: Nuqtani koordinata boshi atrofida burish

I.Darsning maqsadi: a) Ta’limiy:O’quvchilarga shu mavzu haqda tushuncha,ko’nikma va malakalarini hosil qilish.O’quvchilarning matematika faniga qiziqishini va qobilyatini oshirish.

b) Tarbiyaviy:Ona vatanga xizmat qilish ruhida tarbiyalash .Ona vatanga mehrli qilib tarbiyalash.

e)Rivojlantiruvchi :O’quvchilarning ijodiy mantiqiy tafakurini oshirish, insoniy munosabatlarini, aqliy, jismoniy va boshqa sifatlarni rivojlantirish.

II.Darsning usuli:______________________________

III.Dars jixozi: O’quv darsligi, test matriallari, ko’rgazma qurollar. Tarqatma kartochkalar.

IV.Darsning uslubi: Savol-javob,yozma va bahs munozara.


Darsning bosqichlari


Vaqti
Darsning bosqichlari


Vaqti


1

Tashkiliy qism

3 daqiqa

5

Bahs munozara

4 daqiqa

2

O’tgan darsni takrorlash

10daqiqa

6

Darsni hulosalash

3 daqiqa

3

Yangi dars mazmuni

15 daqiqa

7

O’quvchilarni aholash

2 daqiqa

4

Darsni mustahkamlash

6daqiqa

8

Uyga vazifa

2 daqiqa

V.Darsning bosqichlari:1)Tashkiliy qism:o’quvchilarning davomati aniqlanadi.Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.Davlat madhiyasi bilan dars boshlanadi.

2) O’tgan darsni so’rash:a)Bajarilgan topshiriqlarni tekshirib ko’rish

b)Mavzu to’g’risida so’rash.

e)Savol javob qilish test tarqatiladi javoblar

3) Yangi darsning bayoni:

1.Aytaylik, bo’lsin.Nuqta birlik aylana bo’ylab P nuqtadan soat mili yo’nalishida qarama –qarshi harakat qilib uzunlikdagi yo’lni bosib o’tadi ,deylik. Yo’lning oxirgi nuqtasini M bilan belgilaymiz.

1.Aytaylik, bo’lsin.Nuqta birlik aylana bo’ylab P nuqtadan soat mili yo’nalishida harakat qilib uzunlikdagi yo’lni bosib o’tadi

y y
M
O P(1;0) P(1;0)

x x
M

Bu hollarda M nuqta P nuqtani koordinata boshi atrofida burchakka burish bilan hosil qilindi deb ataymiz.

1 – misol. P (1; 0) nuqtani 1) 2) burchakka burushdan hosil bo’lgan nuqtaning koordinatalarini toping.

Yechish. 1) bo’lgani uchun ga burushda ga burishdagi nuqtaning o’zi, ya’ni (1; 0) koordinatalai nuqta hosil bo’ladi.

2) bo’lgani uchun ga burishda burishdagi nuqtaning o’zi, ya’ni (0; -1) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.


300

450

600

900

1800

2700

3600

-900

-1800


Masalan: burchakka burishda nuqta soat mili yo’nalishiga qarama-qarshi harakat qilib ikki marta to’liq aylanib yana yo’lini bosib otadi.

Masalan: burchakka burishda nuqta soat mili yo’nalishi bo’yicha harakat qilib ikki marta to’liq aylanib yana yo’lini bosib otadi.

y y


P(1;0) P(1;0)

O x x

-


267 - misol.

1) bo’lgani uchun (1; 0) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.

2) bo’lgani uchun (-1; 0 ) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.

3) bo’lgani uchun (-1; 0) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.

4) bo’lgani uchun (0; -1) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.

5) bo’lgani uchun (0; -1) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.

6) bo’lgani uchun (1; 0) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.

4)Darsni mustahkamlash: a) Savol javob asosida .b)Testlar tarqatiladi.__________________________

5)Bahs munozara: Dars mavzusi bo’yicha bahslashadi.______________________________________

6)Darsni hulosalash: Darsning tushunmagan joylari so’raladi._________________________________

7)O’quvchilarni baholash

8)Uyga vazifa

Fan: Algebra Sana ___ ____ 2015 yil.Sinfi _____

Mavzu: Masalalar yechish

I.Darsning maqsadi: a) Ta’limiy:O’quvchilarga shu mavzu haqda tushuncha,ko’nikma va malakalarini hosil qilish.O’quvchilarning matematika faniga qiziqishini va qobilyatini oshirish.

b) Tarbiyaviy:Ona vatanga xizmat qilish ruhida tarbiyalash .Ona vatanga mehrli qilib tarbiyalash.

e)Rivojlantiruvchi :O’quvchilarning ijodiy mantiqiy tafakurini oshirish, insoniy munosabatlarini, aqliy, jismoniy va boshqa sifatlarni rivojlantirish.

II.Darsning usuli:______________________________

III.Dars jixozi: O’quv darsligi, test matriallari, ko’rgazma qurollar. Tarqatma kartochkalar.

IV.Darsning uslubi: Savol-javob,yozma va bahs munozara.
Darsning bosqichlari


Vaqti
Darsning bosqichlari


Vaqti


1

Tashkiliy qism

3 daqiqa

5

Bahs munozara

4 daqiqa

2

O’tgan darsni takrorlash

10daqiqa

6

Darsni hulosalash

3 daqiqa

3

Yangi dars mazmuni

15 daqiqa

7

O’quvchilarni aholash

2 daqiqa

4

Darsni mustahkamlash

6daqiqa

8

Uyga vazifa

2 daqiqa

V.Darsning bosqichlari:1)Tashkiliy qism:o’quvchilarning davomati aniqlanadi.Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.Davlat madhiyasi bilan dars boshlanadi.

2) O’tgan darsni so’rash:a)Bajarilgan topshiriqlarni tekshirib ko’rish

b)Mavzu to’g’risida so’rash.

e)Savol javob qilish test tarqatiladi javoblar

3) Yangi darsning bayoni:

270 – misol.

1) bo’lgani uchun (-1; 0) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.

2) bo’lgani uchun (0; -1) koordinatali nuqta hosil bo’ladi

3) bo’lgani uchun (0; -1) koordinatali nuqta hosil bo’ladi

4) bo’lgani uchun (-1; 0) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.

5) bo’lgani uchun (1; 0) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.

6) bo’lgani uchun (1; 0) koordinatali nuqta hosil bo’ladi

271 – misol.

1) bo’lgani uchun (1; 0) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.

2) bo’lgani uchun (-1; 0 ) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.

3) bo’lgani uchun (-1; 0) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.

4) bo’lgani uchun (0; -1) koordinatali nuqta hosil bo’ladi.

Uyga vazifa: 272 – misol.


Fan: Algebra Sana ___ ____ 2015 yil.Sinfi _____

Mavzu: Burchak sinusi, cosinusi tangensi va kotangensi ta’riflari

I.Darsning maqsadi: a) Ta’limiy:O’quvchilarga shu mavzu haqda tushuncha,ko’nikma va malakalarini hosil qilish.O’quvchilarning matematika faniga qiziqishini va qobilyatini oshirish.

b) Tarbiyaviy:Ona vatanga xizmat qilish ruhida tarbiyalash .Ona vatanga mehrli qilib tarbiyalash.

e)Rivojlantiruvchi :O’quvchilarning ijodiy mantiqiy tafakurini oshirish, insoniy munosabatlarini, aqliy, jismoniy va boshqa sifatlarni rivojlantirish.

II.Darsning usuli:______________________________

III.Dars jixozi: O’quv darsligi, test matriallari, ko’rgazma qurollar. Tarqatma kartochkalar.

IV.Darsning uslubi: Savol-javob,yozma va bahs munozara.
Darsning bosqichlari


Vaqti
Darsning bosqichlari


Vaqti


1

Tashkiliy qism

3 daqiqa

5

Bahs munozara

4 daqiqa

2

O’tgan darsni takrorlash

10daqiqa

6

Darsni hulosalash

3 daqiqa

3

Yangi dars mazmuni

15 daqiqa

7

O’quvchilarni aholash

2 daqiqa

4

Darsni mustahkamlash

6daqiqa

8

Uyga vazifa

2 daqiqa

V.Darsning bosqichlari:1)Tashkiliy qism:o’quvchilarning davomati aniqlanadi.Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.Davlat madhiyasi bilan dars boshlanadi.

2) O’tgan darsni so’rash:a)Bajarilgan topshiriqlarni tekshirib ko’rish

b)Mavzu to’g’risida so’rash.

e)Savol javob qilish test tarqatiladi javoblar

3) Yangi darsning bayoni:

1 – ta’rif. burchakning sinusi deb (1; 0) nuqtani koordinatalar boshi atrofida burchakka burish natijasida hosil bo’lgan nuqtaning ordinatasiga aytiladi (sin kabi belgilanadi).

2 – ta’rif. burchakning kosinusideb (1; 0) nuqtani koordinatalar boshi atrofida burchakka burish natijasida hosil bo’lgan nuqtaning absissasiga aytiladi (cos kabi belgilanadi).
P(1;0)

O


Misol. sin 2700 va cos 2700 ni toping.

cos 2700 = 0

sin 2700 = -1Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa