Jasur ergashevDownload 108.86 Kb.
Pdf просмотр
Sana13.10.2019
Hajmi108.86 Kb.

        REPITITSION TEST 3

JASUR ERGASHEV

Telegram kanal: 

@matematika_informatika

    

2-variant.

MATEMATIKA

1.  

x ∙ yx ∙ z >0

va 


z ∙ y <0

 bo`lsa, quyidagilarning qaysi biri 

barcha haqiqiy sonlar uchun to`g`ri?

 A) xz>0    B) xy>0  C) z+x<0   D) xyz>0    E) y+z>02. 

x

2

+(

m+2) x+m+1=0 tenglamaning ildizlridan biri, 

ikkinchisiga qarama-qarshi bo`lsa, m ni toping?

 A) 0      B) 3      C) 2      D) -3     E) -2

3. Ikki xonali sonning birlar xonasidagi raqam o`nlar xonasidagi 

raqamdan 5 ta ortiq. Shu son raqamlarini teskari tartibda yozib, 

undan berilgan son ayrilsa, ayirma nechaga bo`linadi?  

A) 9; 4      B) 9; 5    C) 4; 5     D) 5; 8     E) 9; 84. OX o`qiga parallel bo`lib 

(2018 ;−2019 )

 nuqtadan o`tuvchi

to`g`ri chiziq tenglamasini toping?

A) 


x=−2019

      B) y=−2019

      C) x=2018

      


D) 

x=2019

     E) 


y=2018

5. 

x

2x+1=0 tenglamaning ildizlari 

cosα

 va 


cosβ

 bo`lsa, 

hamda 

α , βI

chorakda joylashgan bo`lsa  

cos (αβ)

 ning 


qiymatini toping.

A) 


3−2

66

     B) 


1−2

66

     C) 


5−2

66

    D) 


2

6−16

    E)


2

6−36

6. Eritma tarkibida 60 gr tuz bor. Undan 400 gr  suv olindi, 

tuzning konsentratsiyasi esa 3,5 marta ortdi. 

Dastlabki eritmaning og`irligini aniqlang?

A) 560   B) 650   C) 720   D) 270   E) aniqlab bo`lmaydi   7. 

(

x−3)x

2x

>

1  tengsizlikni yeching.

A) 


(

;4 )

       B) 

(

;4 )(7 ;∞)

      C) 

(

;∞)     

D) 


(

;1)(7 ;∞)

     E) 


(−

;1)(7 ; ∞)

8. 

tga=+3

2

 ;  


tgβ=x−3

2

 va 


α +β=45 °

 tenglamani 

qanoatlantiruvchi x sonining nechta natural bo`luvchisi bor?

A) 0      B) 3     C) 1     D) 14     E) 31   9. 

1

4+lgx+

2

2−lgx=

1

 tenglamaning eng katta ildizini eng kichik ildiziga nisbatini toping?

A) 1/100     B) 100     C) 10     D) 1/10     E) 110. 

9

+2+

x

x−1

1−3 x

2−2 x

 

tengsizlikning nomanfiy yechimlari nechta?

A) 0      B) 8     C) 7     D) 6     E) 1   11.  

n

ta hadining yig`indisi n

2

+n

 bo`lgan arifmetik 

progressiyaning umumiy hadini aniqlang?

A) 


n+1

    B) 


n−2

   C) 


n+3

   


D) 

n−1

   E) 

n−112. 

{xy

2

+

x− y

3

=14y

8

x− y

12

=1

 tenglamalar sistemasi yechimlari 

yig`indisini hisoblang.

A) 128     B) 132     C) 108     D) 102    E) 3113. 

x

2

+px +q

 tenglamaning har bir ildizini 2 ga oshirib

so`ng 2 martadan kamaytirib yangi kvadrat tenglama hosil qilindi. 

Agar uning ozod hadi q+64

4

 ga teng bo`lsa, p ning qiymatini aniqlang?

2 sm ga suriladi. Arqonning avvalgi uzunligi necha sm?

A) 60      B) 50     C) 30      D) 40      E) 20

14. a

2

(2018−a) va 

a

(2018−a)2

 ifodalar qaysi oraliqda teng 

bo`ladi?

A) 


¿

    B) 


¿

   C) 


¿

     


D) 

[

;2018]    E) 

¿

15.   j  parametrning qanday qiymatida

 

(

x2019

+

x

2018

+

x2017

+

+x+1)j)

 ifoda 

ko`phad ko`rinishida yozilganda ko`phadda x

2018


 qatnashmaydi?

A) -2    B) 2  C) 0   D) -1   E) 116. 

[

x−12

]

≤ x

 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar 

nechta? [a]-a sonining butun qismi.

A) 2 ta     B) 3 ta    C)  1 ta    D) cheksiz ko`p   E) aniqlab bo`lmaydi

17. 

3

415

:

(3

1

2+

x

)

:213

71

3

8=

5

8tenglamani yeching. 

A) 31,5    B) 3,25    C) 31,85    D) 18,5   E) 32,518.   

cos 9 x−sin 5 xcosxsin 9 +cos 5 xsinx

=

?

A) 

tgx

      B) ctg x

      C) tgx

      D) tg x

     E)


ctg x

19.  

x

2019+x

2018=2 x2019 

2018 tenglamaning nechta 

ildizi bor?

A) 

      B) 1      C) 2    D) aniqlab bo`lmaydi   E)  cheksiz ko`p20. 

y=2018 x−2019

 funksiya y=ax+b

 funksiyaga 

perpendikulyar va 

y=cx+d

 funksiyaga parallel bo`lsa a+d

 ning 


qiymatini aniqlang?

A) 2018      B) 2019     C) 1   D) -1     E) aniqlab bo`lmaydi21. Rasmda 

)

funksiya hosilasining grafigi keltirilgan. )

 

funksiya grafigiga [-3; 5] oraliqda OX o`qiga parallel bo`lgan nechta urinmasi bor?

  

A) 7     B) 6      C) 5     D) 4     E) 822.  

2 sin


3

+cos

2

x=sinx tenglamani yeching.

A) 


π

4

+πk ;

π

6

+πk

3

         B) π

4

+πk ;

π

6

+πk

3

      C) 

π

4

+πk

2

;π

6

+πk

3

        D)  π

6

+πk

3

         E) 

23. 

{

xy

=

yyy

=

x

4

 sistema ildizlarini ifodalovchi nuqtalar orasidagi masofani toping? (x>0)

A) 


12

   B) 10

   C) 2

2    D) 

2  E) 3

24. 

cosx=

|

2018 x|

 tenglama nechta ildizga ega?

A) 1       B) 2      C) 0        D) 3    E) aniqlab bo`lmaydi.

25.

|

x−1

|

+

|x+1

|

+|

x−2

|

+|

+2

|

++

|

x−500

|

+

|x+500

|

=1000 x

tenglamani yeching.

A)

x=500

    B) 


x ≥ 100

   C) 


x ≥ 500

  D) 


>10

   E) 


<500

26. Dastlabki 10 ta ketma-ket tub sonlar yonam-yon yozildi. Xosil 

bo`lgan sondan 6 ta raqam o`chirildi. Natijada eng katta son hosil 

bo`ldi. Hosil bo`lgan sonning 3-raqamini toping?

A) 3      B) 2      C) 1      D) 6      E) 5

27. 

Agar 0 ga teng bo`lmagan haqiqiy sonlar uchun xyz=+z

 

va yz=x

2

 sharni qanoatlantirsa x

2

 ning eng kichik qiymatini 

toping?

A) -1      B) 3     C) 3       D) 2      E) aniqlab bo`lmaydi

28. Quyidagilarning qaysi biri o`xshash birhad hisoblanadi?  

A) -31


a

2

b

 va  

a

2

b

  B) 31


a

2

b

2

 va 31a

2

b

  C) 22

a

2

b

2

 va -22a

2

b

   

D) ab va a

2

b

2

    E) 


a

3

 va b

3

29. 

(ab)

8

 ko`phadni  o`rtada turgan ifodasining koeffitsiyentini aniqlang?  A) 70   B) 56    C) 28     D) 35    E) 31

30. 

x−1

32

x−1x−7

8

x−3=

0

 tenglama ildizining uchlanganini toping?   A) 5    B) 9    C) 4     D) 8    E) 6

31.  Ucell kompaniyasida 4 xil tarif mavjud. 1. Oddiy       2. Fresh    

3. Ko`proq muloqot      4. VIP va ular uchun to`lovlar quyidagi 

jadvalda berilgan. Azamat kuniga 40 daqiqa gaplashadi va 10 ta sms 

jo`natadi. Aziza kuniga  20 daqiqa gaplashadi va 5 ta sms jo`natadi. 

Alisher kuniga 70 daqiqa gaplashadi va 40 ta  jo`natadi. Azamat, 

Aziza va Alisher qaysi raqamdagi tariflarga ulanishi kerak?

Tarif

lar


Abonent


to`lovi

1 sms 


narxi

1 daqiqa


so`zlashuv

1

0,1 $0,02 $

0,03 $


2

0,5 $


0,01 $

0,02 $


3

0,8 $


0,01 $

0 $


4

3 $


0 $

0 $


A) 2, 3, 4     B) 1, 1, 4    C) 3, 3, 4    D) 3, 1, 3    E) 2, 4, 1

32. 

2019 x

3

+

2018 +1−2019 x2

=(

x−1) ∙ P )+2019

 

tenglamani qanoatlantiruvchi P(x) ko`phad quyidagilardan qaysi biriga teng?

A) 

2018 x

2

+

2019     B) 

2019 x

22018    C) 

2019 x

2

+

2018     

D) 

2018 x

22019     E) 

2019 x

2

+

201933. 

y=2 +1

 va 


y=+2

 to`g`ri chiziqlar orasidagi burchakni 

aniqlang? A) 

α=arctg

1

3       B) 

α=arccos

1

3      C) 

π

4

      D) 

π

3

    E) α=arctg 3

34. Arifmetik progressiya uchun 

a

1

=2,5 b

1

=7,5

 va


 

a

100


+

b

100


=

10

  bo`lsa a

1

+b

1

, a

2

+

b2

, a

3

+b

3

… an

+

bn

ketma-


ketlikning dastlabki 700 ta hadi yig`indisini toping?

A) 100      B) 700     C) 7000     D) 1000     E) 10   35. 

ax

2

+bx +c

 kvadrat uchhadni ko`paytuvchilarga ajrating. D=0

.

A) a

(

xx

1

) (


xx

2

)   B) 

(

xx

1

) (


xx

2

)    

C) 


/c

(

xx

1

) (


xx

2

)   D) 

a

(

xx

1

)

2    E) 

/c

(

xx

1

)

236. Ko`paytmasi 930 ga, umumiy natural bo`luvchilari 1 ga teng 

bo`lgan ketma-ket natural sonlar ayirmasini topingA) 1   B) 2  C) 5   D) 3  E) aniqlab bo`lmaydi

Telegram kanal: 

@matematika_informatika

    

1b    2e     3b    4b     5b    6aa     7b      8c    9c   10b 

11a    12a   13cc   14d    15d   1d     17a   18a   19a   20e 

21a  22c  23b  24b  25c  26c   27b    28a    29a   30a 

31d 32c  33a 34c 35d  36a

 

Telegram kanal: 

@matematika_informatika

    


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa