If. •f с ж ж Салимов КимёВий технодогиянинг асосий караёнАари Во урилмоАпри I зл' Пз


И СИТИШ , С О В И Т И Ш ВА К О Н Д Е Н С А Ц И Я Л А ШDownload 10,86 Mb.
Pdf ko'rish
bet194/275
Sana07.04.2022
Hajmi10,86 Mb.
#535152
1   ...   190   191   192   193   194   195   196   197   ...   275
Bog'liq
Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari. Z.Salimov. 1994
Hujjat (3), jasurbek, 108219, diplom-353171101688 (1), 8-MAVZU
И СИТИШ , С О В И Т И Ш ВА К О Н Д Е Н С А Ц И Я Л А Ш
10.1-§. У М У М И Й Т У Ш У Н Ч А Л А Р
Кимё са но а тид а суюклик ва г аз ла р н и иситиш ва совитиш
бу гла рни к он д ен сац и ял аш каби иссиклик ж а р а ё н л а р и кенг 
т а р к а л г а н . Бун да й ж а р а ё н л а р иссиклик а лм а ши ни ш к у р и л м а л а -
рида а м а л г а оширилади.
Ис с ик л и к ал ма ши ни ш ж а р а ё н л а р и д а ка тна шув чи мо дд а л ар
иссиклик ташувчи агентлар
(ёки иссиклик э лт к и ч л а р ) деб 
юритилади. Юкори г емп е ра т у ра г а эга булиб, узидан иссикликни 
иситила ётг ан мух,итга берувчи мо д д а л а р
иситувчи агентлар
деб 
юритилади. Совитилаётг а н мухитга нис ба тан паст т ем п е р а т у р а г а
эга булган ва узига мух,итдан иссикликни олувчи м од да л ар
совитувчи агентлар
деб а т ал ад и.
Кимёвий технологияда купинча бевосита иссиклик ма нбаи 
сифатида ё к илг иларнинг ёнишидан хосил булган г а з л а р ва электр 
энергияси и шл а т и л а д и. Б ун да й бевосита иссиклик м а н б а л а р и д а н
иссиклик олиб, узининг иссиклигини к у р и л м а л а р н и н г д е в ор л ар и 
о рк а ли иситила ётг ан мухитга берувчи м од да л ар
оралик, иссиклик
ташувчи
а ге нт ла р деб а т а л ад и.
О р а л и к иссиклик ташувчи а г е н т л ар ка т ориг а сув буги, иссик 
сув ва юкори т ем п е р а т у р а л и иссиклик ташувчи м од да л ар
17
257


(к из д ир ил га н сув, минерал мойлар, орг аник с у ю к ли к л а р ва 
ул арн и нг б уг ла ри, суюлтирилг ан т у зл а р , суюк м е т а л л а р ва 
ул арн и нг к о т и ш м а л а р и ) киради.
Оддий т е м п е р а т у р а г а ч а ( 1 0 - ^ 3 0 ° С ) совитиш учун сув ва х,аво 
каби совигувчи а г ен т л ар кенг и шл а т ил а д и.
Ис си к л ик т а шувч и а ге нтл ар н и т а н л а ш д а ул арнинг куйидаги 
хосс аларига а х а м и я т бериш керак: 
1
) керакли мухитни иситиш ёки 
совитиш д а р а ж а с и ва уни б ошка риш;
2
) минимал ма сса вий ва 
х а ж м и й с а р ф л а р д а юкори иссиклик а л ма ш и н и ш тезлигига 
эришиш; 3) ковушоклиг и кам, зичлик, иссиклик сигими ва буг 
хосил 
булиш 
исснклиги 
юкори; 4) ёнмайдиган,
з а х а р с и з,
и ссикликка ч ид а мл и булгани ма ъкул ; 5) иссиклик а л м а ш и н и ш
к у р ил ма с и т а й ё р л а н г а н м а тер и ал ни б уз мас ли г и керак; 
6
) к а мё б
б улмасл иг и ва арзон булиши зарур.
Купчилик ш а р о и т л а р д а иситувчи а ге нт л ар си фа т и д а и шл аб
ч ик а р и шд а н ч ик аётга н ма х су л от ла р , ярим м а хс у ло тл ар ва 
ч нк ин д ил а рн и нг и с с ик л ик л ар и да н ф о й д а л а н и ш иктисодий жи- 
х а т д ан м а к с а д г а мувофикдир.
10.2-§. СУВ БУР И Б И Л А Н И С И Т И Ш
С а н оа т да иситувчи агент с и фа т и да туйинган сув буги кенг 
и шл а т ил а д и. Сув буги бир к а тор а ф з а л л и к л а р г а эга. Буг нинг
ко н д ен сац и ял ан и ши да катта микдорда иссиклик а ж р а л а д и , чунки 
бугнинг к о н д е н с а ц и я л а н и ш 
иссиклиги 9,8 ■ 10
4
П а
босимда
2, 26-106 Ж / к г га тенг. К о н д е н с а ци я л а н г а н буг о рк а ли иссиклик 
бериш к о эффи ци ен та юкори: а = 10
4
-4-1,2• 10
4
В т / ( м
2
-К). На ти-
ж а д а иситиш учун ж у д а кам юза т а л а б килинади.
Туйинган сув буги маълум бир босимда бир хил т е м пе р а т у р а д а
к он де н са ц ия л ан ад и, бу унинг катта а ф з а л л и г и х исобла нади.
Н а т и ж а д а гегишли иситиш т е м пе ра т у ра с ин и ж у да ан ик у шл а б
туриш имконияти пайдо булади. К е р а к б улг а н ша роитд а бугнинг 
босимини у зг а р т и р и ш йули б ил ан иситиш д а р а ж а с и н и б ош к а р н ш
мумкин. Буг конденсатидан фойда ланиш н а ти жас ид а хам иситувчи 
к у р и л м а л а р н и н г фойда ли иш коэффициенти анча юкори булади.
Сув буги ёнмайди ва ундан ф о й да ла н иш анча кулай. Сув бугининг 
т е м пе ратур ас и ортиши билан унинг босими хам ортади. Бу хол сув 
бугининг асосий камчилигидир. Шу с а б а бл и а м а л д а туйинган сув 
буги ё р д а м и д а ф а к а т 150-Ь 180°С гача иситиш мумкин (бунда 
босим 0,5-4-1,2 М П а га тенг булади). Кат та босимли бугни 
ишлатиш учун к а ли н деворли ва к и м м а т б а х о к у р и л м а л а р ке ра к
булади.

Download 10,86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   190   191   192   193   194   195   196   197   ...   275
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti