Hortènsia Grau 21 mesos al Parlament de Catalunya. Rendició de comptesDownload 114,03 Kb.
Sana09.09.2017
Hajmi114,03 Kb.
#20645


Hortènsia Grau

21 mesos al Parlament de Catalunya. Rendició de comptes

INICIATIVES PRESENTADES (Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre)

Propostes de resolució: 65

Interpel·lacions: 1

Mocions subsegüents a una interpel·lació: 1

Preguntes orals al Govern a respondre en el Ple: 4

Preguntes orals al Govern a respondre en comissió: 342

Preguntes per escrit al Govern: 547

Sol·licituds d'informació i documentació: 1

Propostes de compareixença en procediments legislatius: 4

Sol·licituds de sessió informativa: 9

Sol·licituds de compareixença: 100

BALANÇ GENERAL del CAMP DE TARRAGONA

Hem treballat prioritàriament en propostes que incidissin en la millora de les condicions de vida de la ciutadania, i en els dèficits que s’arrosseguen al territori des de fa temps.

Remarquem les qüestions de mobilitat amb transport públic, especialment l’establiment del servei de rodalies de Tarragona; la renovació dels trens de les línies de Tarragona; el millorament del servei ferroviari de les línies de Tarragona, així com diferents infraestructures ferroviàries a tot el Camp. També hem fet propostes per desenvolupar el projecte del Tramcamp i iniciar el funcionament a partir de les línies existents, i per millorar la integració tarifària i la intermodalitat ampliant la dotació del Consorci del Transport Públic.

Per millorar la competitivitat i apostar pel transport de mercaderies mitjançant el ferrocarril hem fet propostes per iniciar la rehabilitació de la línia ferroviària Reus-Roda de Barà, tal i com contemplava el Pacte Nacional per les Infraestructures.

La millora de la comunicació entre l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona, l’aeroport de Reus i els polígons industrials i Reus mitjançant l’eix viari Reus-Constantí-Sant Salvador-Perafort.

Hem promogut la modificació del preu de l’aigua del CAT (Consorci d’Aigües de Tarragona)per tal que els habitants del Camp no patíssim la discriminació de pagar l’aigua més cara que la resta de Catalunya: Resolució 455/IX del Parlament de Catalunya, sobre l'homogeneïtzació de les tarifes de subministrament d'aigua en alta i l'equiparació dels tributs de l'aigua del Camp de Tarragona; Proposta de resolució sobre l'homogeneïtzació de les tarifes de subministrament d'aigua en alta i l'equiparació dels tributs de l'aigua del Camp de Tarragona.Hem fet propostes per donar suport a la pagesia del territori i per la creació d’ocupació en aquest sector així com per a la protecció del medi i la biodiversitat. Tant pel que fa als ajuts a l’agricultura ecològica, a les xarxes de venda de proximitat, a les condicions de comercialització que imposen les cadenes de la gran distribució i al manteniment de la renda agrària.


Per comarques:
TARRAGONÈS

 • Defensa dels serveis públics de salut, educació i serveis socials: ens van aprovar Resolucions per posar en funcionament totes les places de la Residència la Mercè de Tarragona, on havent-hi demanda tenia places sense cobrir per manca del personal. Hem denunciat la manca de places públiques per a residències de la gent gran i el desequilibri entre l’oferta de places públiques i privades a la ciutat de Tarragona. • En l’àmbit de la salut, hem fet diverses propostes relatives al manteniment de l’oferta de serveis i llits hospitalaris de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, així com sobre la situació de les llistes d’espera per als diferents tipus d’intervencions i sobre intervencions reprogramades; l’establiment i l’ampliació del servei d’hemodinàmica; sobre la situació de col·lapse d’urgències i el tancament de quiròfans o sobre el tancaments dels serveis d’urgències nocturnes de 3 centres d’atenció primària de la ciutat de Tarragona: Sant Salvador, Muralles i Bonavista. • En l’àmbit d’educació, hem fet el seguiment de les construccions escolars pendents així com l’aprovació d’una resolució per tal d’ampliar l’escola Olga Xirinacs i en contra del tancament del centre, resolució què el Govern no va complir. Hem fet propostes de construcció dels CEIP Ponent de Camp Clar, La Floresta, l’Arrabassada, la nova Olga Xirinacs i sobre la situació de les obres de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona. • Pel que fa al territori, hem presentat propostes de protecció i compliment d’acords anteriors : les relatives al corredor biològic de l'anella verda de Tarragona; la protecció del llentiscle a la zona de la platja de la Marquesa; la compra dels terrenys de l’espai Muntanyans II a Torredembarra. També propostes d’obres pendents i millores d’estacions depuradores com el col·lector de Bonastre fins Roda de Barà o l’EDAR del Catllar fora de la llera del riu Gaià. A més, hem insistit en tot allò referent al barranc de Barenys de Salou, per solucionar el problema d’inundabilitat i de vessament d’aigües brutes. • Respecte a temes culturals i patrimonials, hem presentat propostes relatives a la redacció inicial dels projectes del Complex Cultural de la Tabacalera; per a les obres del Complex Sant Jordi i per a un projecte d’usos sociocomunitaris a la Ciutat de repòs i vacances de Tarragona. • Preguntes sobre l’estat d’intervencions i projectes pendents d’executar per l’INCASOL com la reconstrucció integral del Pont de les Caixes al terme de Constantí, el projecte d’actuació en matèria de rehabilitació del patrimoni històric al nucli antic de Tarragona, la consolidació i ampliació del castell de Masricard al terme de La Canonja i altres. • Preguntes sobre la situació i futur del centre penitenciari Mas Enric del Catllar i la construcció de la nova comissaria de Torredembarra. • Davant l’anunci del projecte de Barcelona World, hem endegat sol·licituds de compareixença dels consellers Mas Colell, Mena, Recoder i Puig per tal què aclarissin les qüestions relatives a la creació de llocs de treball, finançament, abastament d’aigua i gestió dels residus, model turístic, les implicacions en matèria de joc, i les implicacions pel què fa a la seguretat i la protecció civil atesa la ubicació del complex dins del Pla Seqta.

BAIX CAMP

 • Propostes relatives a l’aeroport de Reus i el conflicte amb Ryanair, a favor de l’ampliació de rutes comercials i sobre el traspàs de la gestió de l’aeroport a la Generalitat així com la situació dels treballadors; accions per millorar l’oferta de rutes i proposta de compensacions per part de la companyia atès els seus incompliments. • Resolució aprovada sobre la millora del funcionament de la Taula de Preus de la Llotja de Reus pel conflicte amb el preu de les avellanes. • Pel que fa als serveis d’atenció a la gent gran, propostes de creació de places residencials al Baix Camp i posada en funcionament de places existents com el centre Roger de Llúria i del Centre de dia CAPI Marià Fortuny de Reus; també sobre la problemàtica a la Residència Montemar de Cambrils. Propostes sobre la posada en marxa del centre de dia per a gent gran de Vandellòs, d’Hospitalet de l’Infant. O la creació d’un Consultori Mèdic a la zona de Vilafortuny de Cambrils. • En matèria de serveis de salut s’han fet diverses preguntes i propostes relatives a mantenir els serveis i els llits hospitalaris tant de l’Hospital Sant Joan; el nombre d’intervencions anul·lades o reprogramades; les llistes d’espera; i també sobre el tancament dels serveis d’urgència dels CAPs de l’Hospitalet de l’Infant-Vandellos, la restitució del servei d’ambulància nocturn a Cornudella del Montsant o la posada en marxa dels quiròfans de l’Hospital Lleuger de Cambrils. • En quant als serveis educatius s’han formulat preguntes relatives als serveis de la ciutat de Reus, sobre la reducció de les aportacions als Plans Educatius d’Entorn a les escoles bressol municipals. Cal afegir la proposta perquè es complissin els acords respecte al projecte compartit de l’INEFC a Cambrils . • Pel que fa a la mobilitat i transport públic, destaquem la proposta d’anàlisi de mobilitat i construcció d’un baixador al barri de Bellisens, així com la millora de la línia Reus-Casp; dins de la proposta de rodalies del Camp de Tarragona, el Tramcamp en la primera fase Cambrils-Vilaseca-Tarragona i la millora de les rodalies en freqüència i temps entre Reus- Barcelona. • Actuacions referents a la situació dels Jutjats de Reus, per garantir l’accés a la justícia i sobre la situació de col·lapse del jutjat penal num. 1 i la proposta d’augment de personal administratiu i judicial. • En qüestions de conservació del territori i infraestructures, s’han fet diverses propostes de millora de l’abastament d’aigua. Remarquem l’adreçada a resoldre el problema d’abastament d’aigua potable, abans contaminada per arsènic, al municipi de l’Argentera; per millorar l’EDAR de Cambrils, i Reus. S’ha proposat també en reiterades ocasions i mitjançant diferents iniciatives la creació del Parc natural de les muntanyes de Prades. • Respecte qüestions culturals, patrimonials i turístiques, s’han formulat preguntes sobre la promoció conjunta dels recursos turístics intangibles amb els ajuntaments que van signar conveni: Reus, Montroig i l’Aleixar. També diverses preguntes sobre projectes i equipaments culturals de la ciutat de Reus: biblioteques, festivals (EL Trapezi, El Cos, Memorimatge, Festival Europeu de Curtmetratges) Museu Arqueològic Salvador Vilaseca, Centre de Mas Iglesias, Centre d’Arts Escèniques, Arxiu Comarcal, etc. • Preguntes sobre la situació d’obres que executa l’INCASOL: renovació del Centre Històric de Mont-Roig del Camp; tercera fase d’urbanització de la Plaça Major de Prades; segona fase de restauració del Castell del Paborde de la Selva del Camp.

ALT CAMP

 • Destaquem l’aprovació de la Resolució 437/IX del Parlament de Catalunya, sobre el pagament als propietaris afectats per les expropiacions per a la construcció de la carretera A-27 i sobre la reparació dels accessos i les instal•lacions de reg de les explotacions afectades. • S’ha treballat per aconseguir que la variant de Vilardida a la C 51 fos la proposta de menys impacte ambiental sobre el riu Gaià i les terres de conreu i la més econòmica. • Hem treballat especialment sobre determinats temes de salut per saber si es garantien l’accés als serveis de salut i cirurgia als habitants de l’Alt Camp i Conca de Barberà en igualtat de condicions que a la resta d’habitants; hem formulat preguntes sobre el manteniment dels serveis al Pius Hospital de Valls, així com la seva ampliació, llistes d’espera, intervencions anul·lades i/o reprogramades; també sobre l’ERO i la situació dels treballadors així com la construcció del nou CAP de Valls. • Propostes relatives a les obres de l’escola Enxaneta de Valls . • Sobre mobilitat, hem fet una proposta per a l’elaboració de l’estudi informatiu per a la construcció de l’enllaç ferroviari entre Alcover i Valls, previst en el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. • Proposta per a realitzar la depuradora de la xarxa de col·lectors de la Urbanització Mas de Plata i millores per a Cabra del Camp i el Pla de Sta. Maria. • Pel que fa a les qüestions culturals i turístiques, s’han formulat preguntes sobre la promoció conjunta dels recursos turístics intangibles signat amb l’ajuntament d’Aiguamúrcia, i estat de les obres que ha de realitzar l’INCASOL a l’església de Sant Llorenç de Selmella, al terme municipal del Pont d’Armentera , la tercera fase de restauració del castell de Vallmoll i l’edifici “Ca l’Orga” de Picamoixons, al terme municipal de Valls. També sobre la realització del futur Museu Casteller a Valls.

BAIX PENEDÈS

 • Propostes relatives a la creació d’ocupació en plans de xoc específic; moció relativa a la política industrial i ocupació; Petició de dotació per al Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal del Baix Penedès; Petició d’un Pla específic de creació d’ocupació atès que aquesta comarca té l’índex d’atur més alt de Catalunya. • Un altre eix de treball ha estat el relatiu al Logis Penedès: s’han presentat diverses propostes relatives al projecte: sobre les seves dimensions i problemes de mobilitat; sobre la necessitat de fer un procés de participació ciutadana atès el seu impacte en el territori; sobre l’estudi econòmic,etc. S’ha preguntat també sobre les restes d’uralita trobades entre Bellvei i el Vendrell. • Pel que fa a mobilitat i infraestructures s’han presentat preguntes i propostes sobre l’impacte econòmic i ambiental de l’A-7 i el desdoblament de la 340; la gestió i gratuïtat del peatges del Vendrell de les autopistes AP-7 i C-32; la modificació del Pla d’Infraestructures en relació a l’A-7. En matèria de transport ferroviari, hem actuat per la millora de connexions entre el Vendrell i Tarragona; la reducció del temps de trajecte de la R4 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i dotar al Penedès de trens regionals i AVANT. • Propostes per la millora també del serveis d’autobusos de la demarcació, i proposta de línies directes cap a Barcelona i Tarragona. • En el camp dels serveis públics educatius es va aprovar la Resolució per a la construcció de l’IES de Segur de Calafell; per les obres d’ampliació i reforma del CEIP Teresa Godes i Domènech del Montmell, què el Govern no està complint. També la proposta d’elaboració del projecte bàsic del nou centre Institut Escola Marta Mata resultat de la fusió de l’escola Marta Mata i de l’Institut Escola Els Còdols al Vendrell. • En serveis de salut, propostes pel manteniment dels serveis de salut i els llits hospitalaris de l’Hospital del Vendrell, llistes d’espera, nombre d’operacions reprogramades i afectacions als usuaris de les retallades; així com les propostes de reobertura del servei nocturn d’urgències del CAP de l’Arboç, l’augment del servei d’ambulàncies dependents de l’Hospital del Vendrell, la construcció d’un consultori mèdic a Les Peces a Albinyana i la construcció d’una residència i centre de dia a Calafell. • Hem fet el seguiment dels convenis per a la promoció conjunta dels recursos turístics intangibles amb els ajuntaments del Vendrell i Calafell.

PRIORAT

 • El Grup Parlamentari d’ICV-EUiA , i aquesta diputada en concret, ha impulsat i dut a terme les gestions i redacció de la Proposta sobre la Declaració de suport a la inscripció del Priorat com a paisatge cultural agrari de la muntanya mediterrània en la llista del patrimoni mundial de la UNESCO. • Iniciatives sobre mobilitat i transport ferroviari: obres pendents d’ADIF a l’estació dels Guiamets i Capçanes, i les connexions amb transport públic entre aquestes estacions i altres poblacions com ara el Molar i el Masroig. També preguntes sobre les connexions amb transport públic entre Capçanes i Falset i els acords amb el Consell Comarcal en aquesta matèria. Preguntes sobre l’estat d’execució del projecte l’estació d’autobusos de Falset. • Propostes per a desenvolupar el Pla Especial del Parc Natural de la Serra del Montsant. Iniciatives per garantir el cabal ecològic de la riera d’Asma als Guiamets . • Propostes sobre la millora de les xarxes de comunicació, ADSL i telefonia mòbil, xarxa RESCAT a diferents localitats de la comarca. • En l’apartat de patrimoni cultural, s’ha fet seguiment del programa “6x4 ara Priorat”; del Projecte d’Intervenció integral del nucli històric de Falset i sobre les actuacions conjuntes del Parc de la serra del Montsant. Seguiment de la promoció conjunta dels recursos turístics intangibles amb l’ajuntament de Capçanes. S’ha preguntat als diferents departaments de la Generalitat quines activitats desenvolupen per tal de posar en valor conjuntament els actius patrimonials, culturals i turístics de la comarca.

CONCA DE BARBERÀ

 • Les iniciatives que s’han dut a terme respecte el Pius Hospital de Valls repercuteixen directament en aquesta comarca, ja que aquest és el centre hospitalari de referència a la Conca. • S’han realitzat preguntes relatives al transport públic entre les estacions de Vimbodí, l’Espluga de Francolí i el Monestir de Poblet. Propostes també de millora de la línia Tarragona-Lleida, en freqüències i temps. • Preguntes sobre la promoció conjunta dels recursos turístics intangibles amb l’ajuntament de Vallfogona de Riucorb. • Seguiment dels projectes que realitza l’INCASOL, com ara la restauració de l’església de Santa Maria de Bell-lloc al terme municipal de Santa Coloma de Queralt o la rehabilitació de l’edifici del Celler de la Cooperativa de Rocafort de Queralt i el projecte d’adequació com a Museu i centre del castell de Solivella .

BALANÇ GENERAL de les TERRES DE L’EBRE

 • Moció 72/IX del Parlament de Catalunya, de protecció dels cabals hidrològics de la conca de l'Ebre i de les altres conques internes de Catalunya. En aquesta moció el Parlament va aprovar reiterar l’oposició a qualsevol modificació del vigent Pla Hidrològic Nacional (de l’estat) que suposés transvasaments d’aigua de l’Ebre, així com defensar la proposta de cabals ambientals per al tram final del riu Ebre davant la CHE que havia aprovat prèviament la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. • Resolució 13/IX del Parlament de Catalunya, de rebuig a la instal·lació d'un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Ascó (Ribera d'Ebre). • Resolució 72/IX del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de les línies ferroviàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre • Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 30/2010, de vegueries, per a la creació de la vegueria de les Terres de l'Ebre • Proposta de resolució sobre la restitució del coeficient reductor del cànon de l'aigua dels municipis de les conques dels rius Ebre, Sénia i Garona en els pressupostos del 2012, deixar el cànon per als usuaris de les Conques de l’Ebre i del Sènia en el 0’7 per a usos domèstics i el 0’5 per a usos industrials. • Proposta de resolució sobre el restabliment de serveis sanitaris a les Terres de l'Ebre • Resolució 627/IX del Parlament de Catalunya, sobre la preparació de l'elaboració d'un projecte de llei de caça • Resolució 703/IX del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de la normativa de consum i competència en la venda i distribució de cítrics del Baix Ebre i el Montsià. • Proposta de resolució sobre els ajuts agroambientals a l'agricultura i la ramaderia ecològiques. • Resolució 704/IX del Parlament de Catalunya, sobre la inclusió del sector de l'olivera en les mesures pal·liatives dels efectes de la sequera, què afectava especialment les comarques de l’Ebre. • Resolució 358/IX del Parlament de Catalunya, sobre la dinamització social i econòmica de les comarques properes a la central nuclear Ascó I. • Resolució 597/IX del Parlament de Catalunya, sobre les accions davant el Govern de l'Estat perquè reguli les inversions financeres especulatives sobre béns alimentaris de primera necessitat • Proposta de Resolució sobre el compliment de la normativa de comercialització en el sector de la gran distribució alimentària. • Proposta de resolució sobre l'establiment d'una moratòria en l'obertura de dos pous a la plataforma petroliera Casablanca de Repsol, davant del Delta de l'Ebre. • Proposta de resolució sobre el manteniment del tipus reduït de l'impost sobre el valor afegit en el sector de l'horticultura ornamental. • Proposta de resolució per evitar modificacions en el projecte de regadiu Xerta-Sènia que puguin suposar un transvasament encobert. • Esmena al pressupost per incrementar i millorar les rutes, les freqüències i la intermodalitat del transport públic per carretera de les comarques de les Terres de l’Ebre. • Esmena pel manteniment de llits hospitalaris a la regió sanitària de Terres de l’Ebre. • Esmenes per millorar les xarxes de comunicació ADSL, telefonia mòbil i xarxa RESCAT als municipis de les zones de muntanya que no disposen de suficient cobertura.

Per comarques:
BAIX EBRE

 • Pregunta al Ple sobre la situació dels afectats pel la fallida de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea; Resolució aprovada per tal què l’Institut català de finances (ICF) aportés els recursos necessaris per què els afectats poguessin recuperar els estalvis, tal i com s’havia compromès el govern en el pla fet inicialment. • Serveis públics de salut, educació, serveis socials: preguntes sobre la construcció del nou Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (elaboració projecte executiu, calendari, etc); preguntes sobre la reducció de serveis hospitalaris i llistes d’espera tant en cirurgia ocular com en altres serveis; sobre l’establiment d’un servei permanent d’hemodinàmica. • Preguntes sobre disminució o eliminació de serveis de salut en diverses poblacions : plaça de metge de Paüls; reducció dels serveis del Punt d’Atenció Continuada de Xerta i reducció d’ambulàncies; reclamacions rebudes pel servei territorial de salut del Baix Ebre i llistes d’espera; sobre l’inici de les obres del consultori local de Benifallet • Pel què fa a educació: preguntes sobre la construcció del tercer Institut de Tortosa per substituir els mòduls actuals; sobre la construcció de l’escola Sant Llàtzer de Tortosa; sobre la necessitat de garantir el servei menjador pels alumnes de Sant Jaume desplaçats a l’institut de Deltebre. • Iniciatives sobre la construcció de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de l’Ametlla de Mar. • En matèria de territori, sostenibilitat, transport: demanda de millores sobre el transport públic entre les diverses poblacions del Matarranya i el Baix Ebre; propostes de parada de l’Euromed a Tortosa • Iniciatives per augmentar dotacions per al manteniment del Parc natural del Delta de l’Ebre i el Parc natural dels Ports. • Preguntes i iniciatives en relació a la gestió de l’incendi del Perelló, Rasquera i Tivenys; política forestal a la serra de Cardo i actuacions posteriors de restitució. • En l’àmbit de cultura, preguntes sobre l’Observatori de l’Ebre a Roquetes; la declaració nacional del molí i l’assut de Xerta; sobre la memòria històrica i sobre l’estat d’execució dels projectes de restauració què ha de realitzar l’INCASOL, com ara la tercera fase de les muralles del segle XIV de Tortosa o el passeig Vora Riu de Benifallet.

MONTSIÀ

 • Preguntes al Ple: sobre la situació del clúster del moble de la Sènia i tancament de l’empresa Naturantaix; propostes per lluitar contra l’alt índex d’atur a la Sènia mitjançant el Centre Internacional de Negocis del Moble i el Centre de Difusió Tecnològic pels processos d’internalització de les empreses. • Preguntes referides a l’agricultura, especialment al sector dels cítrics, així com una proposta per incrementar el programa de modernització i millora de les estructures empresarials pesqueres, on es demana l’establiment d’un nou pla plurianual per al desenvolupament de l’aqüicultura al Delta de l’Ebre. • Serveis públics d’educació, salut, serveis socials: iniciatives sobre la construcció del nou Institut de Sant Carles de la Ràpita; l’oferta formativa pública de l’INEFC a Amposta; la construcció de l’Institut-escola de sant Jaume d’Enveja; i el restabliment del servei d’ambulància nocturn de la Sènia • Territori i mobilitat: iniciatives sobre l’augment de dotacions als Parcs Naturals del Delta de l’Ebre i dels Ports i el compliment del compromís de la compra de la finca El Clot a l’Encanyissada ; ampliació de la planta de residus de matèria orgànica del Montsià. Propostes en matèria de mobilitat per augmentar freqüències i oferta de transport públic entre el Montsià i les poblacions dels Ports. • Preguntes sobre les obres de restauració que fa l’INCASOL, com el projecte d’adequació del Parc de les Casetes de Sant Carles de la Ràpita, la rehabilitació de la muralla d’Ulldecona o la tercera fases de restauració del Teatre l’Orfeó d’Ulldecona.

RIBERA D’EBRE

 • Intervencions relatives a qüestions de millora de la seguretat de les Centrals Nuclears d’Ascó, així com el rebuig a la instal·lació del magatzem nuclear i la petició de no renovació de la llicència d’Ascó I, associat a un pla de dinamització social i econòmica de creació d’ocupació i desenvolupament a la comarca. S’ha insistit en la seguretat tant interna com en els elements de control i inspecció i de millores dels elements dels plans d’emergència, com el Projecte de carretera entre Riba-roja,Almatret i la Granja d’Escarp (via d’evacuació contemplada al PENTA). • Propostes referides a l’extracció dels llots tòxics de Flix , perquè es garanteixi la seguretat de l’abastament d’aigua i no es posi en risc el finançament estatal i europeu d’un projecte pioner ambientalment i què pot donar llocs de treball a la comarca. • Desenvolupament del Pla d’iniciatives per a la Dinamització Comarcal de la Ribera d’Ebre. • Intervencions referides a qüestions de mobilitat i transport: pel manteniment del personal a l’estació de Mora d’Ebre; millores d’oferta, intermodalitat i freqüència de transport públic per carretera i ferrocarril; així com obres d’arranjament pendents a diverses estacions com ara Garcia; i connexions entre diferents pobles de la Ribera d’Ebre i municipis del Priorat i el Matarranya • Serveis públics de salut, educació i serveis socials: preguntes i propostes relatives a l’hospital Comarcal de Mora d’Ebre (llistes d’espera, intervencions anul·lades, manteniment de llits hospitalaris); inici de les obres del consultori local de Ginestar; posada en funcionament del centre de dia de la Torre de l’Espanyol; remodelació i ampliació de l’escola Lluis Viñas de Mora d’Ebre. • Iniciatives per a desenvolupar els valors del territori com el conreu de fruita dolça; el projecte de Preservació del Patrimoni Ferroviari a Mora d’Ebre; i tots els projectes turístics lligats al riu, tant a la seva navegabilitat com culturals com el Camí de Sirga. • Preguntes sobre l’estat de projectes de restauració què desenvolupa l’INCASOL com la restauració dels castells de Flix i Mora d’Ebre, la rehabilitació del patrimoni històric del nucli antic de Tivissa o les intervencions al poblat ibèric de Sant Miquel a Vinebre.

TERRA ALTA

 • Propostes referents a agricultura, gestió forestal i prevenció d’incendis, tal com han quedat recollides a l’apartat introductori. • Propostes de temàtica social: sobre les obres del Consultori local de Bot; la posada en funcionament de les 60 places de la residència d’avis a Batea; o per a posar en funcionament el centre de dia de la Fatarella. Manteniment dels serveis de salut com ara la plaça de metge de Prat de Compte. • Iniciatives per a posar en valor els actius patrimonials: propostes d’arranjament. de la via verda. • Preguntes sobre mobilitat en transport públic entre diverses poblacions de la Terra Alta i poblacions veïnes del Matarranya. • Preguntes sobre l’estat de projectes de restauració què desenvolupa INCASOL com ara l’arranjament del nucli antic de Batea; restauració del poble vell de Corbera d’Ebre; 2na fase de la restauració de la Cooperativa modernista de Pinell de Brai o l’entorn de l’església de Sant Joan Baptista d’Horta de Sant Joan.

Download 114,03 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish