Fuqorolik jamiyatiDownload 148.51 Kb.
bet2/5
Sana26.01.2020
Hajmi148.51 Kb.
1   2   3   4   5

 1. Buxoro tarixi

 2. Abdullanoma

 3. Shajaraiy Turk

 4. Mavarounnahr tarixi

 1. Qaysi jamiyatshunos olimning talqinicha, mahalliy o’zini o’zi boshqarish fuqorolarning keng siyosiy ishtiroki uchun shart-sharoitlar beradi?

 1. A. Tokvil

 2. Sh. Monteske

 3. J. Lokk

 4. I. Gasparalibey

 1. “Fuqorolarning o’zini o’zi boshqarish organlari to’g’risida”gi qonunning yangi tahriri qachon qabul qilingan?

 1. 1999-yil, 14-aprel

 2. 1997-yil, 23-avgust

 3. 2004-yil, 7-yanvar

 4. 2013-yil, 28-oktabr

 1. Mamlakatimizda 2003-yil qanday nom bilan atalgan edi?

 1. Obod mahalla yili

 2. Mehr-muruvat yili

 3. Sog’lom ona va bola yili

 4. Qariyalarni qadrlash yili

 1. Quyidagi tushunchalardan qaysi biri boshqalariga nisbatan eng keng tushuncha?

 1. Ijtimoiy nazorat

 2. Fuqorolik nazorati

 3. Davlat nazorati

 4. Jamoatchilik nazorati

 1. Qachon Prezident Sh. M. Mirziyoyev tomonidan “Jamoatchilik nazorati to’g’risida” gi qonun imzolandi va qonun kuchga kirdi?

 1. 2018-yil, 12-aprel

 2. 2016-yil, 9-yanvar

 3. 2018-yil, 19-oktabr

 4. 2017-yil, 5-dekabr

 1. Quyidagi jamiyatshunoslarning qaysilari “Siyosat” asari muallifi hisoblanadi?

 1. Platon va Arestotel

 2. Gepakrit va Suqrot

 3. Demokrit va Platon

 4. Arestotel va Geraklit

 1. “Jamoatchilik nazorati to’g’risida” gi qonun nechta moddadan iborat?

 1. 21-modda

 2. 34-modda

 3. 17-modda

 4. 28-modda

 1. “Davlat hokimiytai va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to’g’risida” gi qonun loyihasini hayotga tatbiq etish bo’yicha qaysi viloyatlarda eksperiment (tajriba) o’tkazildi?

 1. Samarqand va Buxoro

 2. Toshkent va Farg’ona

 3. Toshkent va Buxoro

 4. Farg’ona va Samarqand

 1. Jamoatchilik nazorati tushunchasini ilmiy tushuncha sifatida fanga joriy etgan olimni aniqlang?

 1. T. Tard

 2. J. Russo

 3. E. Frayd

 4. T. Parsans

 1. Ijtimoiy sheriklikning zarurligi va muhumligini insoniyat qaysi davrlarga kelgandagina anglay boshladilar?

 1. XIX asr oxiri, XX asr boshlariga

 2. XVIII asr oxiri, XIX asr boshlariga

 3. XX asr oxiri, XXI asr boshlariga

 4. XX asr o’rtalariga

 1. Mamlakatimizda “Ijtimoiy sheriklik to’g’risida” gi qonun qachon qabul qilindi?

 1. 2014-yilda

 2. 2012-yilda

 3. 2015-yilda

 4. 2018-yilda

 1. Mamlakatimizda 2008-yil qanday nom bilan atalgan?

 1. Yoshlar yili

 2. Obod mahalla yili

 3. Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili

 4. Barkamol avlod yili

 1. Mamlkatimiz aholimizning necha foizini yoshllar tashkil etadi?

 1. 64 foiz

 2. 57 foiz

 3. 61 foiz

 4. 56 foiz

 1. O’zbekistonda “Bola huquqlari kafolatlari to’g’risida” gi qanun qachon qabul qilingan?

 1. 2008-yil, 7-yanvar

 2. 2006-yil, 12-aprel

 3. 2012-yil, 15-avgust

 4. 2017-yil, 9-noyabr

 1. “Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to’g’risida” gi konvensiya qachon qabul qilingan?

 1. 1979-yil, 18-yanvar

 2. 1986-yil, 7-aprel

 3. 1994-yil, 16-yanvar

 4. 2003-yil. 26-oktabr

 1. O’zbekistonda boshqaruvning eng quyi bo’g’ini qanday nomlanadi?

 1. Fuqorolar o’zini-o’zi boshqarish organlari

 2. Mahaliy davlat hokimiyati organlari

 3. Qishloq sovetlari

 4. Xalq deputatlari kengashi

 1. O’zbekiston Respublikasi qachon “Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to’g’risida” gi konvensiyaga qo’shildi?

 1. 1995-yil, 6-may

 2. 1992-yil, 19-fevral

 3. 2003-yil, 24-oktabr

 4. 2014-yil, 12-avgust

 1. O’zbekistonda quyidagi qausi hokimiyat bir vaqtning o’zida hukumat vazifasini bajaradi?

 1. Vazirlar Mahkamasi

 2. Oliy Majlis

 3. Bosh Prokuratura

 4. Ommaviy axborot vositalari

 1. O’zbekistondagi quyidagi qaysi siyosiy partiya 2019-yil, 8-yanvarda tashkil etilib, 2019-yil, 21-yanvarda Adliya vazirligida ro’yxatdan o’tkazilgan?

 1. Ekologik harakat

 2. O’zLiDeP

 3. “Adolat” CDP

 4. Xalq demokratik partiyasi

 1. MDH tashkiloti tomonidan qachon “demokratik saylov huquq va erkinliklari standartlari to’g’risida” gi konvensiya qabul qilindi?

 1. 2002-yil, 7-oktabr

 2. 1997-yil, 30-avgust

 3. 2007-yil, 16-fevral

 4. 2011-yil, 9-avgust

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 7-moddasida qanday Konstitutsiyaviy qoida o’z aksini topgan?

 1. Xalq davlat hokimiyatining birdan bvir manbaidir

 2. O’zbekistonning davlat tili o’zbek tilidir

 3. Har kim bilim olish huquqiga ega

 4. O’zbekiston suveren respublika

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XXIII bobi qanday nomlanadi?

 1. Saylov tizimi

 2. Mahaliy davlat hokimiyati

 3. Vazirlar mahkamasi

 4. Oliy Majlis

 1. O’zbekiston Respublikasining “Markazil saylov komissiyasi to’g’risida” gi qonun qachon qabul qilingan?

 1. 1998-yil, 30-aprel

 2. 1995-yil, 8-fevral

 3. 2004-yil, 16-avgust

 4. 2011-yil, 26-oktabr

 1. 1994-yil, 5-mayda saylov sohasidagi tegishli quyidagi qaysi qonun qabul qilindi?

 1. Xalq deputatlari viloyat, tumon, shahar Kengashiga saylov to’g’risidagi

 2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to’g’risidagi

 3. O’zbekiston Respublikasining Markazil saylov komissiyasi to’g’risida

 4. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisga savlov to’g’risida

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bobi Oliy Majlis vakolatiga bag’ishlangan?

 1. XVIII bobi

 2. XX bobi

 3. XVI bobi

 4. XXIV bobi

 1. “Siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to’g’risida” gi qonun qachon qabul qilingan?

 1. 2004-yil, 30-aprel

 2. 1998-yil, 16-fevral

 3. 2007-yil, 22-oktabr

 4. 2011-yil, 7-avgust

 1. Quyidagi qaysi xorijiy mamlakatda saylovda tashviqotni amalga oshirish saylov kuni taqiqlanadi?

 1. Belarusiya va Yaponiya

 2. Kanada va Hindiston

 3. Fransiya va Kanada

 4. Hindiston va Belarusiya

 1. O’zbekiston Respublikasi “Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi qanun qachon qabul qilingan?

 1. 2017-yil, 3-yanvar

 2. 2014-yil, 16-aprel

 3. 2018-, 7-may

 4. 2016-yil, 22-oktabr

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bobi Vazirlar Mahkamasi vakolatiga bag’ishlangan?

 1. XX bobi

 2. XXIII bobi

 3. XIV bobi

 4. XVII bobi

 1. 2003-yilda BMT tomonidan quyidagi qaysi huquqiy-meyoriy hujjat qabul qilindi?

 1. “BMTning korrupsiyaga qarshi kurash konventsiyasi”

 2. “Inson huquqlari umujahon deklaratsiyasi”

 3. “Terrorizmga qarshi kurash bo’yicha pakt”

 4. “Siyosiy va ijtimoiy huquqlar bo’yicha pakt”

 1. O’zbekiston Respublikasi qachon “BMTning korrupsiyaga qarshi kurash konvensiyasi” ga qo’shildi?

 1. 2008-yil

 2. 1992-yil

 3. 2006-yil

 4. 2017-yil

 1. O’zbekiston Respublikasi qachon “Korrupsiyaga qarshi kurashish tarmog’ining Istanbul harakati” ga qo’shildi?

 1. 2010-yi

 2. 1999-yil

 3. 2016-yil

 4. 2019-yil

 1. Quyidagi qaysi qonun 6 bob, 34 moddadan iborat?

 1. “Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi qonun

 2. “Elektron hukumat to’g’risida”gi qonun

 3. “Ichki ishlar organlari to’g’risida”gi qonun

 4. “Ijtimoiy sheriklik to’g’risida”gi qonun

 1. Prezident Sh. M. Mirziyoyev tomonidan 2017-yil, 2-fevralda qanday qaror qabul qilindi?

 1. Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risidagi qonunning qoidalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida

 2. Ijtimoiy sheriklik to’g’risidagi qonunning qoidalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida

 3. Ta’lim sohasi xodimlarini ijtimoy qo’llab quvvatlash to’g’risida

 4. Sog’liqni saqlash sohasi xodimlarini ijtimoy qo’llab quvvatlash to’g’risida

 1. Mamlakatimizda “Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida”gi qonunning hayotga tatbiq etilishi bo’yicha dastlabki davlat dasturi nechanchi yillarga mo’ljallangan?

 1. 2017-2018-yillar

 2. 2016-2017-yillar

 3. 2019-2020-yillar

 4. 2022-2023-yillar

 1. Birinchi Prezident I. A. Karimovning qaysi asarida mustaqil O’zbesiktonning barcha sohalar bo’yicha taraqqiyotini nazariy jihatdan belgilab beruvchi beshta tamoyil aks ettirilgan?

 1. O’zbekiston bozor munosabatlariga o’tishning o’ziga xos yo’li

 2. O’zbekiston XXI asrga intilmoqda

 3. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir

 4. O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyotr yo’li

 1. Quyidagi qaysi mutafakkirning fikricha inson taqdirini osmon belgilaydi va odamlarning “zodagon” hamda “past” kishilarga bo’linishini o’zgartirib bo’lmaydi?

 1. Konfutsi

 2. Nizomulmulk

 3. Abu Nasr Farobiy

 4. Geraklit

 1. Quyidagi qaysi mutafakkirning jamiyatga nisbatan aristokratlarcha qarashlari ba’zi progressiv xislatlar bilan qo’shilib ketgan edi?

 1. Geraklit

 2. Demokrit

 3. Geradot

 4. Kvint Kursiy Ruf

 1. Suqrotning davlat va jamiyat haqidagi fikrlari kimning asarlarida o’z aksini topgan?

 1. Platon

 2. Arastu

 3. Kvint Kursiy Ruf

 4. Strabon

 1. Ma’lumki, davlat va jamiyat haqidagi dastlabki qarshlar qadimgi Sharqning Misr va Bobil kabi mamlakatlarida paydo bo’lgan. Ammo, nisbatan tizimlashgan qarshlar Sharqning qaysi davlatlarida mill.av II minginchi yillarda shakllangan?

 1. Xitoy va Hindiston

 2. Eron va Turkiya

 3. Yaponiya va Xitoy

 4. Hindiston va Koreya

 1. Suqrot o’z asarlarida qaysi davlatning nuqsonlarini ta’sirli va asosli qilib tanqid qilgan edi?

 1. Afina quldorlik demokratiyasini

 2. Eron mustabid shoh rejimini

 3. Rim aristokratlar respublikasini

 4. Sparta podshohligini

 1. Quyidagi asarlardan qaysi biri Platon (Aflotun) tomonidan yozilmagan?

 1. Hukmdor

 2. Siyosat

 3. Qonun

 4. Davlat

 1. Arestotelning fikricha inson o’z ta’limotiga ko’ra …

 1. Siyosiy mavjudoddir

 2. Xudoning ojiz bandasidir

 3. Har qanday muammoni hal etuvchidir

 4. Olamni yaratuvchisidir

 1. TSitstsiron bu …

 1. Mashhur Rim notig’idir

 2. Yunon faylasufi

 3. Vizantiya jamiyatshunosi

 4. Franklar yo’boshchisi

 1. Quyidagi qaysi jamiyatshunos davlat faoliyatida monarxiya, aristokratik va demokratik asoslarni qo’shish zarurligi xulosaga moyil edi

 1. Mark Tuliiy TSitstsiron

 2. Arestotel

 3. Nikola Makivalli

 4. Kvint Kursiy Ruf

 1. Nizomulmulk tomonidan tashkil etilgan maxsus siyosiy-huquqiy maktab qaysi shaharda tashkil etilgan?

 1. Bog’dodda

 2. Istanbulda

 3. Qohirada

 4. Makkada

 1. “Siyosatnoma” asari muallifini aniqlang?

 1. Nizomulmulk

 2. Abu Nasr Farobiy

 3. Nikola Makivalli

 4. Mark Tuliiy TSitstsiron

 1. Quyidagi qaysi mutafakkir taxtni otadan bolaga o’tish huquqini qoralaydi?

 1. Abu Nasr Farobiy

 2. Jeyms Gobbs

 3. Nizomulmulk

 4. Nikola Makivalli

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XXII bobi qaysi davlat hokimiyati vakillariga bag’ishlangan?

 1. Sud hokimiyati

 2. Ijro hokimiyati

 3. Qonun chiqaruvchi hokimiyat

 4. Ommaviy axborot vositalari hokimiyati

 1. Amir Temur “Tuzuklari” da davlatni boshqarishda nechta qoidaga amal qilingan?

 1. 12 ta qoidaga

 2. 8 ta qoidaga

 3. 16 ta qoidaga

 4. 5 ta qoidaga

 1. Konstitutsiyamizning qaysi moddasida “O’zbekiston Respublikasida O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so’zsiz tan olinadi” deb yozib qo;yilgan?

 1. 15-moddada

 2. 24-moddada

 3. 11-moddada

 4. 36-moddada

 1. Quyidagi siyosiy partiyalarning qaysilari 1995-yilda tshkil topgan?

 1. Milliy tiklanish va Adolat

 2. O’zLiDeP va Ekologiya

 3. Adolat va XDP

 4. Ekologiya va Milliy tiklanish

 1. O’zLiDeP qachon tashkil etilgan?

 1. 2003-yil, 15-noyabr

 2. 1998-yil, 23-aprel

 3. 2006-yil, 7-avgust

 4. 2001-yil, 14-dekabr

 1. 1999-yilning 14-aprelida quyidagi qaysi qonun qabul qilindi?

 1. Nodavlat notijorat tashkilotlari to’g’risdagi qonun

 2. Oily Majlisga saylov to’g’risdagi qonun

 3. Vazirlar Mahkamasi to’g’risdagi qonun

 4. Siyosiy partiyalar to’g’risdagi qonun

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddasida “O’zbekiston Respublikasi fuqorolari siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlariga uyushish huquqiga egadirlar” deb yozilgan?

 1. 34-modda

 2. 41-modda

 3. 28-m odda

 4. 63-modda

 1. “Jamoat birlashmalari to’g’risda”gi qonun qachon qabul qilindi?

 1. 2003-yil, 29-avgust

 2. 1998-yil, 16-aprel

 3. 2001-yil, 5-oktabr

 4. 2011-yil, 26-mart

 1. Bugungi kunda mamlakatimizda qancha jamoat birlashmalari faoliyat yuritmoqda?

 1. 8 ming, 100 ta

 2. 11 ming, 200 ta

 3. 6 mimg, 400 ta

 4. 7 ming, 600 ta

 1. Quyidagi davlat tuzulmalarining qaysi biri korrupsiyaga qarshi kurashish bo’yicha faoliyatini bevosita amalga oshirmaydi?

 1. Oliy Attestatsiya Komissiyasi

 2. O’zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi

 3. O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi

 4. O’zbekiston Respublikasi Bosh prokraturasi

 1. “Korrupsiyaga qarshi kurash to’g’risda”gi qonunning nechanchi moddasida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuklastirish yuzasidan zarur chora-tadbirlar ko’rilishi belgilangan?

 1. 16-modda

 2. 5-modda

 3. 18-modda

 4. 9-modda

 1. Korrupsiyaga qarshi kurash to’g’risda”gi qonunning 18-moddasi qaysi sohadagi korrupsiyaga qarshi kurashishga bag’ishlangan?

 1. Ta’lim sohasida

 2. Huquqni muhofaza qilish organlarida

 3. Agrar sohada

 4. Sog’liqni saqlash sohasida

 1. “Korrupsiyaga qarshi kurash to’g’risda”gi qonunning nechanchi moddasida korrupsiya to’g’risda axborot berayotgan shaxslar davlat himoyasida ekanligi belgilangan?

 1. 28-modda

 2. 23-modda

 3. 19-modda

 4. 17-modda

 1. Agar fuqoro o’z haq-huquqlari uchun korrupsiyaga qarshi kurashga moyil bo’lsa, ushbu holat fuqoroviylikni qaysi darajasiga to’g’ri keladi?

 1. O’rta darajasiga

 2. Yuksak darajasiag

 3. Past darajasiga

 4. Yuqori darajasiga

 1. Ko’pincha fuqoroviy faollik qaysi ijtimoiy qatlamda kuzatiladi?

 1. Yoshlar

 2. Xaotin-qizlar

 3. Nuroniylar

 4. Tadbirkorlar

 1. Prezident Sh. M. Mirziyoyev tomonidan qachon “Fuqorolik jamiyatini monitoring qilish mustaqil institutining faoliyatini tashkillashtirish bo’yicha chora-tadbirlar to’g’risda” qaoror qachon qabul qilindi?

 1. 2017-yil, 27-mart

 2. 2016-yil, 16-oktabr

 3. 2015-yil, 13-fevral

 4. 2019-yil, 7-avgust

 1. “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”ning 21-moddasida inson huquqlariga oid qanday qoida aks ettirilgan?

 1. Har bir inson bevosita yoki erkin saylangan vakillari orqali o’z mamlakati boshqaruv ishida qatnashish huquqiga ega

 2. Har bir inson yashash huquqiga ega

 3. Har bir inson bilim olish huquqiga ega

 4. Erkaklar va xotin-qizlar teng huquqlidir

 1. Quyidagi qaysi mamlakatda saylovda qatnashmaganlik uchun qamoq jazosi qo’llaniladi?

 1. Pokiston

 2. Serbiya

 3. Xitoy

 4. Venesualla

 1. Quyidagi qaysi mamlakatda saylovda qatnashmaganlik uchun jazo choralari belgilangan?

 1. Belgiya va Avstraliya

 2. Hindiston va Rossiya

 3. Qozog’iston va Sloveniya

 4. Misr va Chili

 1. Quyidagi qasyi saylov tizimida mamlakat savlovchilarining ba’zan 50 foizga yaqini hokimiyat organlarida o’z vakillariga ega bo’lmay qoladilar?

 1. Mojaritar tizimda

 2. Unitar tizimda

 3. Proparsional tizimda

 4. Institutsional tizimda

 1. Hozirgi kunda dunyoda erkin demokratik adolatli saylovlarni atshkil etish va o’tkazish sohasiga doir qancha xalqaro normativ-huquqiy hujjatlar mavjud ?

 1. 20 dan ziyod

 2. 15 ga yaqin

 3. 30 dan ziyod

 4. 40 ga yaqin

 1. 1952-yil, 20-dekabrda BMT tomonidan qanday mazmundagi konvensiya qabul qilindi?

 1. Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to’g’risda

 2. Bola huquqlari to’g’risda

 3. Nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to’g’risda

 4. Dinlararo bag’rikenglik to’g’risda

 1. Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik tashkiloti tomonidan 1990-yil noyabr oyida qanday muhim siyosiy-huquqiy hujjat qabul qilindi?

 1. Yangi Yevropa uchun Parij Xartiyaasi

 2. Ko’mir va Po’lat birlashmasi

 3. Yagona Ichki xavfsizlik Bayonnomasi

 4. Yagona tashqi siyosat asoslari

 1. Mustaqil Davlatlar Hamdo’stligida ishtirok etuvchi davlatlarda demokratik saylovlar, saylov huquqlari va erkinliklari standartlari to’g’risidagi konvensiya qachon qabul qilingan?

 1. 2002-il, 7-oktabr

 2. 1998- yil, 16-aprel

 3. 2011-yil, 5-may

 4. 2007-yil, 18-mart

 1. 2019-yil, 25-iyunda O’zbekistonda saylov qonunchiligi borasida qanday o’zgarish amalga oshirildi?

 1. Saylov kodeksi qabul qilindi

 2. Prezident saylovi to’g’risdagi qonun qabul qilindi

 3. Xalq deputatlar viloyat, tuman, shahar kengashlariga saylov to’g’risdagi qonun qabul qilindi

 4. Fuqorolarni saylov huquqini kafolatlash to’g’risdagi qonun qabul qilindi

 1. O’zbekston Respublikasi saylov kodeksi amaldagi nechta saylov to’g’risdagi qonun hujjatlarini qamrab olgan?

 1. 26 ta

 2. 18 ta

 3. 33 ta

 4. 38 ta

 1. Konstitutsiyamizning nechanchi moddasida “O’zbekston Respublikasining fuqorolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o’z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egadirlar” deb yozilgan?

 1. 32-moddasida

 2. 23-moddasida

 3. 46-moddasida

 4. 18-moddasida

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XXIII bobi qaysi tuzulmaning huquqiy asoslariga bag’ishlangan?

 1. Saylov tizimi

 2. Prokratura

 3. Ommaviy axborot vositalari

 4. Sud hokimiyati

 1. “Partiya” so’zi qaysi tildan olingan bo’lib, o’zbek tilida “qism” degan ma’noni anglatadi?

 1. Lotin tilidan

 2. Ingliz tilidan

 3. Yunon tilidan

 4. Fransuz tilidan

 1. Quyidagi siyosiy partiyalarning qaysilari 1995-yilda tashkil etilgan?

 1. Milliy tiklanish va Adolat

 2. XDP va Ekologiya

 3. Adolat va O’zLiDeP

 4. Ekologiya va Milliy tiklanish

 1. Quyidagi qaysi siyosiy partiyaning asosiy maqsadi ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqoprolarning manfaatlarini himoya qilishdan iborat?

 1. Xalq demokratik partiyasi

 2. O’zLiDeP

 3. Milliy rtiklanish

 4. Adolat

 1. O’zLiDeP partiyasi asosan qaysi ijtimoiy qatlam manfaatini himoya qiladi?

 1. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar

 2. Ziyolilar

 3. Xizmatchilar

 4. Ishchilar

 1. Davlat boshqaruvini modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to’g’risdahi qonun qachon qabul qilingan?

 1. 2007-yilda

 2. 2012-yilda

 3. 1999-yilda

 4. 2004-yilda

 1. Ijtimoiy muammolarni hal etishda qaysi uyushma “uchinchi sektor” deb, ataladi?

 1. Nodavlat, notijorat tashkilotlari

 2. Kasaba uyushmalari

 3. Ijtimoiy harakatlar

 4. Siyosiy partiyalar

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasida “O’zbekiston Respublikasi fuqorolari kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar va boshqalarda ishtirok etish huquqiga egadirlar” deb yozilgan?

 1. 34-modda

 2. 56-modda

 3. 28-modda

 4. 31-modda

 1. Nodavlat, notijorat tashkilotlari to’g’risdagi qonunning 1-moddasiga ko’ra nadavlat tashkiloti o’z faoliyatida qanday printsipga amal qilishi shart ekanligi belgilangan?

 1. Xalqchillik

 2. Qonuniylik

 3. Oshkoralik

 4. Birdamlik

 1. Quyidagilardan qaysi biri fuqorolik jamiyatini asoslaridan hisoblanmaydi?

 1. Mantiqiy asosi

 2. Ma’naviy asosi

 3. Ijtimoiy asosi

 4. Tarixiy asosi

 1. Quyidagilardan qaysi biri fuqorolik jamiyatini o’qitish medodologoyasi hisoblanmaydi?

 1. Siyosiylik

 2. Ilmiylik

 3. Tarixiylik

 4. Mantiqiylik

 1. Fuqorolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi to’g’risdagi umume’tirof etilgan qonuniyatlarni necha guruhga ajratish mumkin?

 1. Ikki guruhga

 2. besh guruhga

 3. guruhga bo’linmaydi

 4. Yetti guruhga

 1. Fuqorolik jamiyatini shakllanishning genezisidan to bugungi holatgacha bo’lgan jihatlarini uzviylik asosida tahlil etish, o’qitish metodlaridan qaysi biriga xos?

 1. Mantiqiylik

 2. Tarixiylik

 3. Ilmiylik

 4. Tizimlilik

 1. Olimlar fikriga ko’ra fuqorolik jamiyatining rivojlanishini nechta bosqichga bo’lish mumkin?

 1. Uch bosqichga

 2. Besh bosqichga

 3. Bosqichga bo’linmaydi

 4. Ikki bosqichga

 1. Fuqorolik jamiyati rivojlanishining ikkinchi bosqichi qaysi davrlarni o’z ichiga oladi?

 1. XVIII asr oxiridan, XIX asr oxirigacha

 2. XVII asr boshlaridan, XIX asr boshlarigacha

 3. XIX asr oxiri va keying davrlar

 4. XX asr boshlaridan va keying davrlar

 1. Inson va fuqoro huquqlari deklaratsiyasi quyidagi qaysi mamlakatda qabul qilingan?

 1. Fransiya

 2. AQSh

 3. Turkiya

 4. Germaniya

 1. Qaysi asrga kelganda fuqorolik jamiyati g’oyasi yanada muhimroq ahamiyat kasb eta boshladi?

 1. XX asrda

 2. XVII asrda

 3. XXI asrda

 4. XIX asrda

 1. Fuqorolik jamiyati va huquqiy davlat tushunchalari birgalikda qachon paydo bo’lgan?

 1. XVII asrda

 2. XVI asrda

 3. XX asrda

 4. XIX asrda

 1. Quyidagi jumlalarning qaysi biri fuqorolik jamiyatining asosiy belgilaridan biri hisoblanmaydi?

 1. Sinfiy va milliy totuvlik, ijtimoiy sheriklikchilik

 2. O’zoro hamkorlikka asoslangan ijtimoiy tuzilma

 3. Murakkab tuzilmaga ega bo’lgan pryualistik tizim

 4. O’zini-o’zi rivojlantiradigan va o’zini o’zi boshqaradigan tizim

 1. 1995-yilda quyidagi qaysi kodeks qabul qilindi?

 1. Oila

 2. Saylov

 3. Parlament

 4. Uy-joy

 1. Quyidagi qaysi organga ayollarning saylanishi uchun 30 % kvota ajratilgan?

 1. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis qonunchilik palatasi deputatligiga

 2. Xalq deputatlari viloyat kengashi deputatligiga

 3. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis senati a’zoligiga

 4. Qoraqalpog’iston Juqori Kengesi deputatligiga

 1. “Qonunlar haqida” asai muallifini aniqlang?

 1. TSitseron

 2. Suqrot

 3. Demokrit

 4. Aristotel

 1. Fuqorolik jamiyatining o’rta asrlardagi dastlabki ko’rinishlari… ?

 1. Italiyan shahr davlatlariga borib taqaladi

 2. Nemis shahar davlatlariga borib taqaladi

 3. Ispan shahar davlatlariga borib taqaladi

 4. Niderland shahar davlatlariga borib taqaladi

 1. Quyidagi asarlaning qaysi biri Jan Jakk Russo qalamiga mansub?

 1. Ijtimoiy kelishuv haqida

 2. So’z erkinligi haqida

 3. Ijtimoiy-siyosiy traktat

 4. Qonunlar ruhi haqida

 1. Quyidagi qaysi davlatda fuqorolik jamiyati institutlarining o’ziga xos faoliyati gil’diyalarda o’z aksini topgan?

 1. Germaniya

 2. Ispaniya

 3. Turkiya

 4. Buyuk Britaniya

 1. Quyodagi prinsiplarni (tamoyillarni) qaysi biri jamoat birlashmalarining asosiy prinsiplaridan hisoblanmaydi?

 1. Xususiylik

 2. Qonuniylik

 3. Oshkoralik

 4. Insonparvarlik

 1. Quyidagi qaysi siyosiy partiyaning asosiy maqsadlaridan biri aholini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hisoblanadi?

 1. Milliy tiklanish

 2. O’zLiDeP

 3. Adolat

 4. XDP

 1. Quyidagi qaysi siyosiy partiyaning asosiy maqsadlaridan biri kuchli ijtimoiy-huqudiy davlat barpo etish hisoblanadi?

 1. Adolat

 2. XDP

 3. Ekologiya

 4. O’zLiDeP

 1. Quyidagi siyosiy partiyalarning qaysi biri eng dastlabki tuzilgan partiya hisoblanadi?

 1. XDP

 2. Milliy tiklanish

 3. Ekologiya

 4. O’zLiDeP

 1. Quyidagi siyosiy partiyalarning qaysi biri eng yosh hisoblanadi?

 1. Ekologiya

 2. Adolat

 3. XDP

 4. Milliy tiklanish

 1. Ekologik partiya qachon tashkil etilib, qachon Adliya Vazirligidan ro’yixatdan o’tdi?

 1. 2019-yil, 8-24-yanvar

 2. 2018-yil, 6-14-aprel

 3. 2019-yil, 16-28-may

 4. 2017-yil, 9-16-dekabr

 1. “Artikulyatsiya” atamasi qanday ma’no beradi?

 1. Manfaatlari umumiy bo’lgan kishilarni birlashtirish

 2. Biror bir siyosiy partiyaga majburiy jalb etish

 3. Nodavlat tashkilotlarini ro’yixatdan o’tkazish

 4. Siyosiy partiyalar ta’limoti

 1. “Artikulyatsiya” atamasi qaysi tildan olingan?

 1. Litin tilidan

 2. Ingliz tilidan

 3. Yunon tilidan

 4. Fransuz tilidan

 1. Quyidagi qaysi davlatda manfaatlar guruhlarlari, valantyorlar tashkiloti, bosim o’tkazish guruhlari deb, atalgan?

 1. AQSh

 2. Xitoy

 3. Italiya

 4. Chili

 1. Quyidagi qaysi partiyaning rasmiy nomi qaysidir ijtimoiy qatlamni harakatini o’zida aks ettirgan?

 1. O’zLiDeP

 2. Adolat

 3. XDP

 4. Ekologiya

 1. Hozirgi davrda davlatga nisbatan nechanchi sektor tushunchasi qollaniladi?

 1. Birinchi sektor

 2. Uchinchi sektor

 3. Davlatga nisbatan sektor atamasi qo’llanilmaydi

 4. To’rtinchi sektor

 1. Hozirgi davrda “uchinchi sektor” tushunchasi qanday sektor deyiladi?

 1. Tijorat yoki shaxsiy sektor

 2. Davlat yoki jamiyat sektori

 3. Ikkinchi sektor mavjud emas

 4. Targ’ibot sektori

 1. “Nodavlat, notijorat tashkilotlar faoliyatining kafolatlari to’g’risida”gi qonun qachon qabul qilingan?

 1. 2007-yilda

 2. 2001-yilda

 3. 2018-yilda

 4. 2012-yilda

 1. Bugungi kunda mamlakatimizda nechta milliy-madaniy markazlar faoliyat yuritmoqda?

 1. 150ga yaqin

 2. 130dan ortiq

 3. 170ga yaqin

 4. 110dan ortiq

 1. Bugungi kunda mamlakatimizda nechta xorijiy mamlakatlar nodavlat, notijorat tashkilotlari vakillari faoliyat yuritmoqda?

 1. 50ga yaqin

 2. 30dan ortiq

 3. 100ga yaqin

 4. 70dan ziyod

 1. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 105-moddasida qaysi organ vakolatiga bag’ishlangan?

 1. O’zini-o’zi boshqarish

 2. Oliy Majlis

 3. Mahalliy davlat hokimiyati

 4. Vazirlar Mahkamasi

 1. O’rta asrlarda Xiri deb atalgan Hirot shahri manbalarda yozilishicha nechta kichik “shahrcha” mahallalardan tashkil tophgan?

 1. Yuzta

 2. Yetmishta

 3. O’ttizta

 4. O’n beshta

 1. Quyidagi qaysi asarda mahalla bundan 1100 yil oldin xalqning boshqaruv uslubi ekanligi yoziladi?

 1. Buxoro tarixi

 2. Sirlar dengizi

 3. Abdullanoma

 4. Abulfayzxon tarixi

 1. Kimning asarda mahalla bundan 1100 yil oldin xalqning boshqaruv uslubi ekanligi yoziladi?

 1. Narshaxiy

 2. Tabariy

 3. Nasafiy

 4. Javxariy

 1. Qachon Birinchi Prezident I. A. Karimov tomonidan “Mahalla” hayriya jamg’armasining faoliyatini yanada takomillashtirish to’g’risi”da farmon qabul qilindi?

 1. 1992-yilda

 2. 1989-yilda

 3. 1997-yilda

 4. 2007-yilda

 1. Hozirgi kunda Singapur o’z mahsulotlarini qaysi mamlakatga nisbatan uch barobar ko’p eksport qiladi?

 1. Rossiya

 2. Fransiya

 3. J. Koreya

 4. Turkiya

 1. Quyidagi qaysi mamlakat 40 yillik milliy mustqaillikdan keyin Janubiy Sharqiy Osiyodagi “ruvojlangan mamlakat” maqomini oldi?

 1. Singapur

 2. Indoneyziya

 3. Bangladesh

 4. Malayziya

 1. Kodekslar huquq tarmog’ining bosh qonuni sifatida…?

 1. Konstitutsiya va konstitutsiyaviy qonunlardan keyin turadi

 2. Qanun va farmoyishlardan keyin turadi

 3. Konstitutsiyaviy qonun va farmoyishlardan keyin turadi

 4. Konstitutsiya va qarorlardan keyin turadi

 1. “Prokuratura to’g’risida”gi qonunning yangi tahriri qachon qabul qilindi?

 1. 2001-yil, 29-avgust

 2. 1998-yil, 14-mart

 3. 2004-yil, 6-may

 4. 2012-iyl, 24-oktabr

 1. Hozirgi kunda qancha mamlakat qonunchiligida o’lim jazosi bekor qilindi?

 1. 100 ga yaqin

 2. 80 ga yaqin

 3. 120 ga yaqin

 4. 60 dan ortiq

 1. Quyidagi qaysi mamlakatlarda 1972-yilda o’lim jazosi bekor qilingan?

 1. Shvetsiya va Fransiya

 2. Fransiya va Germaniya

 3. Vengriya va Irlandiya

 4. Italiya va Ruminiya

 1. Mamlakatimizda “Jamoatchilik nazorati to’g’risida”gi qanun qachon qabul qilindi?

 1. 2018-yil, 12-aprel

 2. 2016-yil, 7-avgust

 3. 2017-yil, 24-mart

 4. 2019-yil, 13-sentabr

 1. Jamoatchilik nazoratining elementini aniqlang?

 1. Sanktsiyalar

 2. Qamoqqa olishlar

 3. Mafkuraviy tarbiyalashlar

 4. Doimiy qo’rquvda saqlashlar

 1. Jamoatchilik nazorati to’g’risida”gi qonun nechta moddadan iborat?

 1. 21 modda

 2. 16 modda

 3. 24 modda

 4. 35 modda

 1. Mamlakatimizda mehnat munosabatlari sohasidagi ijtimoiy sheriklik “Mehnat kodeksi” va … qanunlar va boshqa huquqiy hujjatlar asosida tartibga solinadi?

 1. 30 dan ortiq

 2. 20 ga yaqin

 3. 10 dan ortiq

 4. 40 ga yaqin

 1. “Sektorlararo o’zoro ta’sir” nazariyasi qachon vujudga keldi?

 1. XX asr oxiri, XXI asr boshlarida

 2. XIX asr oxiri, XX asr boshlarida

 3. XXI asr boshlarida

 4. XX asr o’rtalarida

 1. Mamlakatimizda “O’zbekiston Respublikasi yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to’g’risida”gi qonun qachon qabul qilingan?

 1. 1991-yil, 20-noybr

 2. 1989-yil, 8-avgust

 3. 1996-yil, 18-sentabr

 4. 2001-yil, 16-aprel

 1. Mamlakatimizda 2012-yil qanday yil deb nomlangan edi?

 1. Mustahkam olla yili

 2. Yoshlar yili

 3. Qariyalarni qadrlash yili

 4. Mehr-muruvat yili

 1. Quyidagi qaysi davlatlarda yoshlar siyosati sohasida davlatning yetakchi roliga asoslangan strategiyaga amal qilishadi?

 1. Fransiya va Germaniya

 2. Shvetsiya va Ispaniya

 3. Turkiya va Xitoy’

 4. Avstrya va Chili

 1. Mamlakatimizda “Bola huquqlari kafolotlari to’g’risida”gi qonun qachon qabul qilingan?

 1. 2008-yil, 8-yanvar

 2. 2006-yil, 19-aprel

 3. 2011-yil, 8-avgust

 4. 2017-yil, 26-oktabr

 1. 1986-yilda quyidagi qaysi xalqaro-huquqiy hujjat qabul qilingan?

 1. Inson ava xalqlar huquqlarining Afrika xartiyasi

 2. Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoyalash to’g’risidagi Yevropa konventsiyasi

 3. Inson huquqlari to’g’risidahi Amerika konventsiyasi

 4. Osiyoda bola huquqlarini himoya qilish bo’yicha pakt

 1. Insoniylik mezonlari bo’yicha Kopengagen hujjati qachon qabul qilingan?

 1. 1990-yilda

 2. 1984-yilda

 3. 1977-yilda

 4. 2003-yilda

 1. 1998-yil. 30-aprelda quyidagi qaysi qonun qabul qilindi?

 1. Markaziy saylov komissiyasi to’g’risidagi

 2. Fuqorolarni saylov huquqlari to’g’risidagi

 3. Oliy Majlis to’g’risidagi

 4. Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlari to’g’risidagi

 1. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylovlar to’g’risidagi qonunning yangi tahriri qachon qabul qilindi?

 1. 2003-yil, 29-avgust

 2. 1998-yil, 16-aprel

 3. 2001-yil, 14-may

 4. 2008-yil, 19-oktabr

 1. Quyidagi qaysi xorijiy mamlakatlar qonunchiligida “Saylovoldi tashviqot” tushunchasiga aniq tarif berilgan?

 1. Kanada va Ispaniya

 2. Pokiston va Braziliya

 3. Nepal va Peru

 4. Italiya va Xitoy

 1. Quyidagi qaysi mamlakatlar qonunchiligiga ko’ra “Saylovoldi tashviqotni amalga oshirish saylov kuni taqiqlanadi” deb yozilgan?

 1. Belarussiya vca Yaponiya

 2. Ozorbayjon va Malayziya

 3. Filippin va Fransiya

 4. Turkiya va Chili

 1. Ko’pgina ekspertlar fikricha aynan quyidagi qaysi mutafakkirning ijtimoiy-siyosiy ta’limotida “Fuqorolik jamiyati” o’zining tushunchaviy mazmuniga ega bo’ldi?

 1. TSitseron

 2. Suqrot

 3. Geradot

 4. Aristotel

 1. Modernizatsiya va o’z-o’zini boshqarishni fuqorolik jamiyatini muhim komponenti sifatidagi o’rniga alohida e’tibor bergan jamiyatshunosni aniqlang?

 1. Adam Smit

 2. Jon Lokk

 3. Aleksis de Tokvil

 4. Tomas Peyn

 1. Aleksis de Tokvil qaysi davlatdagi demokratiyani namuna qilish kerakligini ta’kidlagan?

 1. Amerikacha demokratiya

 2. Fransuzcha demokratiya

 3. Yaponcha demokratiya

 4. Nemischa demokratiya

 1. Tomas Peyn fuqorolik jamiyatida davlatning roli haqida qanday fikr bildiradi?

 1. Davlatning roli o’ta chegaralangan bo’lishi

 2. Kuchli davlat aparati bo’lishi

 3. Davlatning umuman barham topishi

 4. Mutloq monarxiyani o’rnatish zarurligi

 1. “Maqsad har qanday vositani oqlaydi” degan tamoyil quyidagi qaysi jamiyatshunosga tegishli?

 1. N. Makiavelli

 2. T. Gobbs

 3. J. Lokk

 4. G. Gegel

 1. Zamonaviyroq ko’rinishdagi demokratiya g’oyalari Turkistonda qaysi Ma’rifatparvar oqim faoliyatida kuzatiladi?

 1. Jadidlar

 2. Qadimchilar’

 3. Xiva xonlari

 4. Qo’qon xonlari

227.Quyidagi qaysi jamiyatshunoslar xususiy mulkning kelib chiqishi barcha ijtimoiy illatlarning sababchisi deb, hisoblagan?

 1. Jan Male va Gabriel Bannod

 2. Jon Lokk va Makiavelli

 3. Moris Dyuberje va Tommas Gobbs

 4. Gaetina Moska va Ahmad Donish

228.Quyidagi asarlarning qaysi birining muallifi Jan Male hisoblanadi?

 1. Vasiyat

 2. Hukmdor

 3. Knyaz

 4. Qonun

229.“Qonun chiqaruvchilik va qonun prinsplari” asari muallifini aniqlang?

 1. Garbiel Bannod

 2. Jan Male

 3. Tommas Gobbs

 4. Moris Dyuberje

230.Quyidagi asarlarning qaysi biri Yan Gumpilovich qalamiga mansub?

 1. Sotsiologiya va Siyosat

 2. Vasiyat

 3. Siyosat fanlar uslubi

 4. Diktatura t to’g’risida

231.Quyidagi qaysi jamiyatshunos “har bir jamiyat o’z ichida aylanma doira bo’yicha qaror topadi” degan fikrni bildiradi?

 1. Yan Gumpilovich

 2. Jeyms Lokk

 3. Moris Dyuberje

 4. Garbiel Bannod

232.“Sotsiologiya sistemasi” asari muallini aniqlang?

 1. Frans Oppengeymar

 2. Jan Male

 3. Yan Gumpilovich

 4. Tomas Gobbs

233.Quyidagi qaysi jamiyatshunos “barcha jamiyatlarda odamlarning ikki sinfi mavjud bo’lib, ular boshqaruvchilar va boshqariladiganlardan iboratdir” degan fikrni ilgari suradi?

 1. Gaetina Moska

 2. Yan Gumpilovich

 3. Jan Male

 4. Moris Dyuberje

234.Quyidagi qaysi jamiyatshunos “ Elita nazariyasi” ni ilgari surgan?

 1. Valfredo Pareto

 2. Moris Dyuberje

 3. Ahmad Donish

 4. Nizomulmulk

235.“Siyosat nazariyasi” asari muallifini aniqlang?

 1. Moris Dyuberje

 2. Tomas Gobbs

 3. Jeyms Lokk

 4. Nikola Makiavelli

236.Ahmad Donish boshqaruvidagi ko’ra qanday davlat tarafdori edi?

 1. Konstitutsion monarxiya

 2. Prezidentlik respublikasi

 3. Munloq monarxiya

 4. Parlament respublikasi

237.Demokratiy siyosiy rejimning sinonimini aniqlang?

 1. Izokratiya

 2. Oligarxiya

 3. Teokratiya

 4. Avtokratiya

238.Ilom diniga e’tiqod qiluvchi quyidagi qaysi mamlakat demokratiya borasida katta muvafaqiyatlarga erishgan?

 1. Turkiya

 2. Eron

 3. Pokiston

 4. Saudiya Arabistoni

239.Quyidagi qaysi mamlakatda “shaxsni o’zini-o’zi cheklash” jamiyat va davlat manfaatlari tizimiga uyg’un qilinishi vazifasui qo’yilgan?

 1. Yaponiya

 2. Indoneyziya

 3. Germaniya

 4. Braziliya

240.Quyidagi siyosiy atamalarning qaysi biri boshqaruv shaklini belgilaydi?

 1. Respublika

 2. Avtoritarizm

 3. Federalizm

 4. Teaokratiya

241.Quyidagi siyosiy atamalarning qaysi biri davlat qurilishi shaklini belgilaydi?

 1. Unitar

 2. Demokratiya

 3. Monarxiya

 4. Parlamentarizm

242.Quyidagi siyosiy atamalarning qaysi biri davlat siyosiy rejimi shaklini belgilaydi?

 1. Demokratiya

 2. Federatsiya

 3. Respublika

 4. Konfederatsiya

243.Birinchi, kam sonli siyosiy partiyalar G’arbiy Yevropada qaysi davrda shakllangan?

 1. XVII-XVIII asrlarda

 2. XVI-XVII asrlar

 3. XIX-XX asrlar

 4. XVII-XIX asrlarda

244.Quyidagi asarlarning qaysi biri G. Almanf va S. Verba tomonidan yozilgan?

 1. Fuqorolik madaniyati

 2. Siyosiy madaniyat

 3. Paliarxiya

 4. Hukmdor

245.Quyidagi qaysi musulmon mamlakatida diniy siyosiy mafkura hukmronlik qiladi?

 1. Pokiston

 2. Indoneyziya

 3. Mirs

 4. Turkiya

246.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bobi inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlariga bag’ishlangan?

 1. X bob

 2. VIII bob

 3. XII bob

 4. XIV bob

247.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XI bobi qaysi masalaga bag’ishlangan?

 1. Fuqorolar burchlari

 2. Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar

 3. Ommaviy axborot vositalari

 4. Tashqi siyosat

248.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining uchinchi bo’limi qanday nomlanadi?

 1. Jamiyat va shaxs

 2. Siyosiy huquqlar

 3. Mamuriy-hududiy chegaralanish

 4. Davlat hokimiyatining tashkil etilishi

249.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasi ommaviy axborot vositalariga bag’ishlangan?

 1. 67-modda

 2. 84-modda

 3. 116-modda

 4. 31-modda

250.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bobi jamoat birlashmalariga bag’ishlangan?

 1. XIII bob

 2. IX bob

 3. XVII bob

 4. VIII bob

251.“O’zbekiston Respublikasni yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida” gi farmon qachon qabul qilingan ?

 1. 2017-yil, 7-fevral

 2. 2016-yil, 12-noyabr

 3. 2016-yil, 10-noyabr

 4. 2016-yil, 8-dekabr

252.2017-2021-yillarda O’zbekistonni rivojlantirish bo’yich Harakatlar strategiyasi nechta ustuvor yo’nalishni o’z ichiga oladi?

 1. 5

 2. 4

 3. 7

 4. 6

253.Harakatlar strategiyasiga qanday masalalar kiritilgan?

 1. Ijtimoiy-siyosiy, sotsial-iqtisodiy, madaniy-gumanitar, rivojlantirishning konseptual masalalari

 2. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada kuchaytirish va fuqorolik jamiyatini rivojlantirish masalalari

 3. Ijtimoiy, madaniy, siyosiy hayot sohalarining moddiy asosini rivojlantirish masalalari

 4. Barcha javonlar to’g’ri

254.Harakatlar strategiyasining maqsadi?

 1. Ochiq demokratik huquqiy davlat qurish, inson, uning manfaatlari, huquq va erkinliklari so’zda emas, amas amalda ta’minlanishi hamda axborot, so’z yoxud saylov erkinligiga erishishda yangi huquqiy mexanizmlarni yaratish

 2. Olib borilayotgan islohotlar samaradorligini tubdan oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishini ta’minlash uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatni modernizatsiyalash va hayotning barchasohalarini erkinlashtirish

 3. Sud-huquq tizimini isloh etish jarayonidagi yaratilayotgan huquqiy mezanizmlarning mohiyatini tushunish

 4. Yoshlar huquqiy islohotlarning mazmun va mohiyatini anglash hamda idrok etish orqali davlat hokimiyati yoki boshqaruvi jarayonida qatnashish vositasida o’z huquqiy imkoniyatlaridan real foydalana olishini yatratish

255.2017-2021-yillarda O’zbekistonni rivojlantirish bo’yich Harakatlar strategiyasining yo;nalishlari to’g’ri keltirilgan qatorni ko’rsating?

 1. Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish. Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh etish. Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish. Xavfsizlik, millatlararo totuvlik, diniy bag’rikenglikni ta’minlash, chuqur o’ylangan, o’zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish

 2. Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish. Sud-huquq tizimini isloh etish. Davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirish. Xavfsizlik, millatlararo totuvlik, diniy bag’rikenglikni ta’minlash, chuqur o’ylangan, o’zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish

 3. Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish. Davlat jamiyati va boshqaruvini demokratlashtirish. Xavfsizlik, millatlararo totuvlik, diniy bag’rikenglikni ta’minlash, chuqur o’ylangan, o’zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish.

 4. Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish. Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta’minlash

256.Harakatlar strategiyasini amalga oshirish bo’yicha Milliy komissiyaga kim rahbarlik qiladi.

 1. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev

 2. O’zbekiston Respublikasi bosh vaziri o’rinbosari R. Alimov

 3. O’zbekiston Respublikasi bosh vaziri A. Aripov

 4. O’zbekiston Respublikasi bosh vaziri birinchi o’rinbosari A. Ramatov

257.Birinchi yo’nalishda nechta band qamrab olinadi?

 1. 3 ta

 2. 6 ta

 3. 5 ta

 4. 4 ta

258.Birinchi yo’nalishning maqsadi?

 1. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlament hamda partiyalarning rolini yanada kuchaytirish, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, davlat xizmatining tashkiliy-huquqiy asoslarini rivojlantirish, “Elektron hukumat” tizimini takomillashtirish, ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish

 2. Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori o’sish suratlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotni raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo’jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish.

 3. Sud hokimiyatining chinakkam mustaqilligini hamda fuqorolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash.

 4. Barcha javoblar to’g’ri

259.Birinchi yo’nalishning bandlari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping?

 1. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy majlis palatalari,siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish. Davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish. Jamoatchilik boshqaruv tizimini takomillashtirish

 2. Davlat boshqaruv tizimini isloh qilish. Jamoatchilik boshqaruv tizimini takomillashtirish. Yuridik yordam va xizmat ko’rsatish tizimini takomillashtirish.

 3. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy majlis palatalari,siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish. Davlat boshqaruv tizimini isloh qilish.

 4. Sud-huquq tizimida qonuniylikni yanada mustahkamlash. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy majlis palatalari,siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish. Davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish. Jamoatchilik boshqaruv tizimini takomillashtirish

260.Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish yo’nalishining birinchi bandida qanday vazifalar qamrab olinadi?

 1. Davlat hokimiyati tizimida Oliy Majlis rolini kuchaytirish, qonun ijodkorligi faoliyatining sifatini tubdan yaxshilash, davlatning hayotida siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish.

 2. Davlat va xususiy sektorlarning o’zaro foydali hamkorligining zamonaviy shakllarini “Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish bo’yicha chora-yadbirlarni amalga oshirish.

 3. Ma’muriy sudlarni, xo’jalik sudlari tizimida mintaqaviy apelatsiya sudlarini tuzish, sudya yordamchisi lavozimini ta’sis etish orqali sudlarni kelgusida ixtisoslashtirish

 4. Jamoatchilik nazoratini takomillashtirish, nodavlat notijorat tashkilotlarini, ommaviy axborot vositalarini yanada rivojlantirish.

261.Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish yo’nalishining ikkinchi bandida qanday vazifalar qamrab olingan?

 1. Davlat xizmatini isloh qilish, iqtisodiyotda davlat boshqaruvini kamaytirish, davlat va xususiy sektorlarning o’zaro foydali hakmorligini zamonaviy shakllantirish, “Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish bo’yicha chora-yadbirlarni amalga oshirish.

 2. Davlat hokimiyati tizimida Oliy Majlis rolini kuchaytirish, qonun ijodkorligi faoliyatining sifatini tubdan yaxshilash, davlatning hayotida siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish.

 3. Jamoatchilik nazoratini takomillashtirish, nodavlat notijorat tashkilotlarini, ommaviy axborot vositalarini yanada rivojlantirish.

 4. Ma’muriy sudlarni, xo’jalik sudlari tizimida mintaqaviy apelatsiya sudlarini tuzish, sudya yordamchisi lavozimini ta’sis etish orqali sudlarni kelgusida ixtisoslashtirish

262.Jamoatchilik boshqaruv tizimini takomillashtirishga oid masalalar Harakatlar strategiyasining qaysi yo’nalishida belgilangan?

 1. Birinchi

 2. Ikkinchi

 3. Beshinchi

 4. To’rtinchi

263.Jamoatchilik boshqaruv tizimini takomillashtirishda qanday vazifalar qamrab olingan?

 1. Nodavlat notijorat tashkilotlarini, ommaviy axborot vositalarini yanada rivojlantirish, shuningdek mahallaning jamiyat hayotidagi rolini kuchaytirish.

 2. Ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo’naltirilgan aholi bvandligi va real daromatlarini izchil oshirib borish.

 3. “Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish bo’yicha chora-yadbirlarni amalga oshirish. Davlat hokimiyati tizimida Oliy Majlis rolini kuchaytirish, qonun ijodkorligi faoliyatining sifatini tubdan yaxshilash, davlatning hayotida siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish.

 4. Davlat hokimiyati tizimida Oliy Majlis rolini kuchaytirish, qonun ijodkorligi faoliyatining sifatini tubdan yaxshilash,

264.2017-2021 yillarda O’zbekiston respublikasini rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasining ikkinchi yo’nalishi qanday nomlanadi?

 1. Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish

 2. Axborot sohasini isloh qilish, axborot va so’z erkinligini ta’minlash

 3. “Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish bo’yicha chora-yadbirlarni amalga oshirish. Davlat hokimiyati tizimida Oliy Majlis rolini kuchaytirish, qonun ijodkorligi faoliyatining sifatini tubdan yaxshilash, davlatning hayotida siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish.

 4. Ijtimoiy sohani rivojlantirish

265.Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish yo’nalishi qanday masalani nazarda tutadi?

 1. Qonun ustuvorligi va sudning chinakkam mustaqilligini ta’minlash chora-tadbirlarini nazarda tutadi.

 2. Davlat hokimiyatining quyi tizimlariga, fuqorolarning o’zini-o’zi boshqarish organlariga o’tkazib borishni nazarda tutadi.

 3. Ijtimoy sohani rivojlantirishga yo’naltirilgan aholi bandligi va real daromatlarni izchil oshirib borish.

 4. Ijtimoiy sohani rivojlantirish, davlatning hayotida siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish.

266.Qonun ustuvorligini taminlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish yo’nalishi nechta banddan iborat?

 1. 6 ta

 2. 3 ta

 3. 4 ta

 4. 5 ta

267.“Xabeas korpus” institutini qo’’lash sohasini kengaytirish, tergov ustidan sud nazoratini kuchaytirishga oid masala qaysi yo’nalishda qamrab olingan?

 1. Ikkinchi

 2. Beshinchi

 3. Uchinchi

 4. To’rtinchi

268.Oliy sud kengashini tuzish, professional sudyalar korpusini shakllantirish, sudyalarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga doir chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalari qaysi yo’nalishda qamrab olingan?

 1. Qonun ustuvorligini taminlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo’nalishlari

B.Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo’n Jinouatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimini takomillashtirish.

C.Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag’rikenglikni ta’minlash hamda chuqur o’ylangan, o’zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat yuritishning ustuvor yo’nalishlari

D. Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yo’nalishlari

269. Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishnining ustuvor yo’nalishlarining ikkinchi bandi nomini ko’rsating? 1. Fuqorolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta’minlash

 2. Sud hokimiyatini chinakkam mustaqilligini ta’minlash, sudning nufuzini oshirish, sud tizimini demokratlashtirish va takomillashtirish.

 3. Jinouatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimini takomillashtirish.

 4. Ma’muriy jinoyat, fuqorolik va xo’jalik qonunchiligini takomillashitirish

270.Ma’muriy jinoyat, fuqorolik va xo’jalik qonunchiligini takomillashitirish bandining asosiy vazifalarini aniqlang?

 1. Fuqorolik jamiyati institutlarini rivojlantirish, ularning ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish.

 2. Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini takomillashtirish, liberallashtirish, odil sudlovni amalga oshirish samaradorligi va sifatini yaxshilash, electron tartibda sud va ijro ishini yuritishning zamonaviy shakl va usullarini joriy etish va boshqalar

 3. Jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va erkinliklari hamda qonuniy mafaatlariga oid axborotni taqdim qilishning zamonaviy shakllarini joriy qilish.

 4. Barcha javob to’g’ri.

271.Korrupsiyaga qarshi kurashishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini takomillashitirish va korupsiyavga qarshi kurashish tadbirlarini samaradorligini oshirish borasidagi masalalar nechanchi yo’nalishning bandida keltirilgan?

 1. Ikkinchi

 2. Birinchi

 3. Beshinchi

 4. To’rtinchi

272.Diniy ekstremizm va terrorizmga, uyushgan jinoyatchilikning boshqa shakllariga qarshi kurashish bo’yicha tashkiliy amaliy choralarni yanada kuchaytirish ikkinchi yo’nalishning qaysi bandida vazifa etib belgilangan?

 1. Ikkinchi

 2. Beshinchi

 3. Uchinchi

 4. To’rtinchi

273.Sud-huquq tizimida qonuniylikni yanada mustahkamlashda qanday vazifalar belgilangan?

 1. Huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlar faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari samaradorligini oshirish, sud, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlar xodimlarini o’qitish, tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish va h. k

 2. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarini yuridik xizmati faoliyati samaradorligini oshirish va h. k.

 3. Aholining huquqiy madaniyati va ongini yuksaltirish, bu boradagi chora-tadbirlarni amalga oshirishda davlat tuzilmalarining fuqorolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari bilan o’zaro samarali hamkorligini tashkil etish.

 4. Jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi faoliyatni muvofiqlashtirshning samaradorligini oshirish.

274.Ikkinchi yo’nalishning 6-bandi qanday nomlanadi?

 1. Yuridik yordam va xizmat ko’rsatish tizimini takomillashtirish.

 2. Saylov huquqi erkinligini ta’minlash va saylov qonunchiligini rivojlantirish.

 3. Sud-huquq tizimida qonuniylikni yanada mustahkamlash.

 4. Mamuriy, jinoyat, fuqorolik va xo’jalik qonunchiligini takomillashtirish.

275.Ikkinchi yo’nalishning 6-bandida qamrab olingan vazifalarni aniqlang?

 1. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining yuridik xizmati faoliyati samaradorligini oshirish, notarial tizimini va FXDYO organlarini isloh qilish.

 1. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining yuridik xizmati faoliyati samaradorligini oshirish va h. k.

 2. Mamuriy, jinoyat, fuqorolik va xo’jalik qonunchiligini takomillashtirish, saylov huquqi erkinligini ta’minlash va saylov qonunchiligini rivojlantirish va h. k.

 3. Jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi faoliyatni muvofiqlashtirshning samaradorligini oshirish.

276.Harakatlar strategiyasining uchinchi yo’nalishi qanday nomlanadi?

 1. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo’nalishlari

 2. Saylov huquqi erkinligini ta’minlash va saylov qonunchiligini rivojlantirish.

 3. Sud-huquq tizimida qonuniylikni yanada mustahkamlash.

 4. Mamuriy, jinoyat, fuqorolik va xo’jalik qonunchiligini takomillashtirish.

277.Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo’nalishlari nechta banddan iborat?

 1. 5 ta

 2. 4 ta

 3. 6 ta

 4. 3 ta

278.Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo’nalishlarida qanday vazifalar qamrab olingan?

 1. Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o’sish suratlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va boshqa vazifalar.

 2. Mamuriy, jinoyat, fuqorolik va xo’jalik qonunchiligini, jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimi samaradorligini oshirish va h. k.

 3. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish va boshqalar.

 4. Barcha javoblar to’g’ri.

279.Soliq yukini kamaytirish va soliqqa tortish tizimini soddalashtirish borasidagi masalalar uchinchi yo’nalishning qaysi bandida vazifa qilib berilgan?

 1. Birinchi

 2. Uchinchi

 3. To’rtinchi

 4. Beshinchi

280. Uchinchi yo’nalishning birinchi bandi nomini aniqlang?

 1. Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o’sish suratlarini saqlab qolish

B. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish va boshqalar.

C.Qishloq xo’jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish

D.Tarkibiy ozgarishlarni chuqurlashtirsh, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va deversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish.

281.Uchinchi yo’nalishning ikkinchi bandi qanday vazifalarni qamrab olgan? 1. Milliy iqtisodiyotning mutanosibligi va barqarorligini ta’minlash, uning tarkibida sanoat, xizmat ko’rsatish sohasi, kichik biznes va xususiy tadborkorlik ulushini ko’paytirish va boshqalar.

 2. Global iqlim o’zgarishlari va Orol dengizi halokatining qishloq xo’jaligi rivojlanishi hamda aholining hayot faoliyatiga salbiy ta’sirini yumshatish

 3. Bank tizimini isloh qilish, banklar deposit bazasining kapitalizatsiyasini chuqurlashtirish va barqrorligini oshirish va h. k.

 4. Barcha javoblar to’g’ri.

282.Qishloq xo’jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish qaysi yo’nalishda qamrab olingan?

 1. Uchinchi

 2. Birinchi

 3. Beshinchi

 4. To’rtinchi

283.Global iqlim o’zgarishlari va Orol dengizi halokatining qishloq xo’jaligi rivojlanishiga salbiy ta’siri qaysi bandda belgilangan?

 1. Qishloq xo’jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish

 2. Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o’sish suratlarini saqlab qolish

 3. Fuqorolik jamiyati instutlarini shakllantirish va rivojlantirish.

 4. Viloyat, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib ijtimoy-iqtisodiy rivojlantirish

284.Harakatlar strategiyasining uchinchi yo’nalishi tortinchi bandi nomini aniqlang?

 1. Iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xusisiy mulk huquqini himoya qilish va uni ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag’batlantirishga qaratilgan instutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish?

 2. Viloyat, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib ijtimoy-iqtisodiy rivojlantirish

 3. Tarkibiy o’zgarishlarni chuquqlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va deversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish.

 4. Qishloq xo’jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish.

285.Harakatlar strategiyasining to’rtinchi yo’nalishi qanday nomlanadi?

 1. Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari

 2. Sud-huquq tizimida qonuniylikni yanada mustahkamlash

 3. Mamuriy, jinoyat, fuqorolik va xo’jalik qonunchiligini takomillashtirish.

 4. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo’nalishlari

286.Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari nechta bandni qamrab olgan?

 1. 5 ta

 2. 3ta

 3. 6 ta

 4. 4 ta

287.Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlarida qamrab olingan bandni toping?

 1. Ta’lim va fan sohasini rivojlantirish

 2. Qishloq xo’jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish.

 3. Viloyat, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib ijtimoy-iqtisodiy rivojlantirish

 4. To’rtinchi yo’nalish bandi keltirilmagan

288.“ Ijtimoiy sohani rivojlantirish” ustuvor yo’nalishlariniing qamrab olgan masallarni aniqlang?

 1. Aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirib borish, ijtimoiy himoya va sog’liqni saqlash tizimini takomillashtirish, xonin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, arzon uy-joylar barpo etish va boshqalar.

 2. Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish va boshqalar.

 3. Sanoat korxonalari va boshqa ishlab chiqarish obektlarini joylashtirishga qulay shart-sharoitlar yaratish, xususiy tadbirkorlikni keng rixojlantirish hamda aholining turmush sharoitini yaxshilash.

 4. Barcha javoblar to’g’ri

289.Yangi ish o’rinlarini yaratish hamda aholining, eng avvalo, o’rta maxsus va oliy o’quv muassasalari bitiruvchilari bandligini ta’minlashga oid masalalar qaysi bandda belgilab berilgan ?

 1. Aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirish

 2. To’rtinchi yo’nalish bandi keltirilmagan

 3. Ta’lim va fan sifatini oshirish

 4. Qishloq xo’jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish

290.Arzon uy-joylar barpo etish bo’yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish qaysi yo’nalishda belgilab berilgan?

 1. To’rtinchi

 2. Beshinchi

 3. Uchinchi

 4. Birinchi

291.Ta’lim va fan sohasini rivojlantirish bandining vazifalarini aniqlang?

 1. Ta’lim va o’qish sifatini baholashning xalqaro standartini joriy etish asosida oliy ta’lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, oliy ta’lim muassasalariga qabul kvotalarini bosqichma-bosqich ko’paytirish va h.k.

 2. Siyosiy-huquqqiy voqelikni hisobga olgan holda, mamlakatimizda huquqiy ta’lim va marifatni, jamiyatda huquqiy bilimlar targ’ibotini tubdan yaxshilash

 3. O’rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilarini ishga joylashtirish hamda xususiy tadbirkorlik sohasiga jalb etish.

 4. To’g’ri javob keltirilmagan

292.Teatr va tomosha maskanlari, madaniy-ma’rifiy tashkilotlar va muzeylar faoliyatini rivojlantirish hamda takomillashtirishga oid masalalar qaysi yo’nalishda qamrab olingan?

 1. To’rtinchi

 2. Beshinchi

 3. Birinchi

 4. Uchinchi

293.Maktabgacha ta’lim muassasalari tarmog’ini kengaytirish, bolalarning har tomonlama intelektual, estetik va jismoniy rivojlanish masalasi qaysi bandda keltirilgan?

 1. Ta’lim va fan sohasini rivojlantirish

 2. Aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirish

 3. Qishloq xo’jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish

 4. Tug’ri javob mavhud emas.

294.Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish bandi qaysi yo’nalishda keltirilgan?

 1. Ijtimoiy sohani rivojlantirish

 2. Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish

 3. Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish

 4. Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish.

295.Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish bandida nechta vazifa belgilab berilgan?

 1. 5 ta

 2. 11 ta

 3. 12 ta

 4. 7 ta

296.O’rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilarini ishga joylashtirish hamda xususiy tadbirkorlik sohasiga jalb etish vazifasi qaysi bandda belgilab berilgan/

 1. Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish

 2. Ta’lim va fan sohasini rivojlantirish

 3. Aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirish

 4. Tug’ri javob mavhud emas.

297.Harakatlar strategiyasining tortinchi yo’nalishi beshinchi bandini aniqlang?

 1. Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish

 2. Arzon uy-joylar barpo etish bo’yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish

 3. Aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirish

 4. Ta’lim va fan sohasini rivojlantirish

298.Harakatlar strategiyasining beshinchi yo’nalishi qanday nomlanadi?

 1. Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag’rikenglikni ta’minlash hamda chuqur o’ylangan, o’zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo’nalishlar

 2. Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish

 3. Ijtimoy sohani rivojlantirish

 4. Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish

299.Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag’rikenglikni ta’minlash hamda chuqur o’ylangan, o’zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo’nalishlari nechta banddan iborat?

 1. 2 ta

 2. 5 ta

 3. 3 ta

 4. 4 ta

300.Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish tizimini takomillashtirish masalasi qaysi bandga biriktirilgan?

 1. Xavfsizlik, diniy bag’rikenglik va millatlararo totuvlikni ta’minlash sohasidagi ustuvor yo’nalishlar

 2. Qishloq xo’jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish

C. Aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirish

D.Chuqur o’ylangan, o’zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo’nalishlari.

301. Prezident Sh. M. Mirziyoyev 2016-yilgi Prezidentlik saylovlarida o’z nomzodini qaysi partiyadan qo’ygan edi?

A. O’zLIDEP

B. Milliy tiklanish

C. Adolat

D. XDP

302. Prezident Sh. M. Mirziyoyev Prezident lavozimida faoliyatini boshlashdan oldin qaysi lavozimda ishlar edi?

A. Bosh Vazir

B. Senat Raisi

C. Qonunchilik palatasi Spikeri

D. Qishloq va suv xo’jalik vaziri

303. Mamlakatimizda 2017-yil qanday nomlangan edi?

A. Xalq bilan muloqat va inson manfaatlari yili

B. Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili

C. Faol tadbirkorlik innavatsiyon texnologiyalarni qo’llab-quvvatlash yili

D. Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili

304. Mamlakatimizda 2018-yil qanday nomlangan edi?

A. Faol tadbirkorlik innavatsiyon texnologiyalarni qo’llab-quvvatlash yili

B. Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili

C. Xalq bilan muloqat va inson manfaatlari yili

D. Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili

305. Mamlakatimizda nechanchi yil “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili” deb nomlandi?

A. 2019-yil

B. 2016-yil

C. 2018-yil

D. 2017-yil

306. Prezident Sh. M. Mirziyoyevning Prezidentlikka nomzod sifatida Respublikamizning barcha hududlaridagi saylovoldi uchrashuvlarida qaysi hudud vakillari bilan uchrashuvdagi nutqi “Yuragimga qalbimga yaqin insonlar” deb ataladi?

A. Qoraqalpog’iston Respublikasi

B. Samarqand viloyati

C. Toshkent shahri

D. Jizzax viloyati

307. Prezident Sh. M. Mirziyoyevning quyidagi qaysi anjumanda so’zlagan nutqi “Erkin va farovon O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” deb nomlangan?

A. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag’ishlangan Oliy Majli palatalarining qo’shma majlisdagi nutqi

B. Prezident Sh. M. Mirziyoyevning 2017-yil, 22-dekabrdagi Oliy majlisga dastlabki murojaatnomasi

C. Prezident Sh. M. Mirziyoyevning O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24 yilligiga bag’ishlangan marosimdagi nutqi

D. Prezident Sh. M. Mirziyoyevning 2016-yil, 1-noyabrdan 24-noyabrga qadar Respublikamizning barcha ma’muriy hududlardagi saylovoldi uchrashuvlaridagi Samarqand viloyatidagi nutqi

308. Prezident Sh. M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga dastlabki murojaatnomasi qachon taqdim etildi?

A. 2017-yil, 22-dekabrda

B. 2018-yil, 24-dekabrda

C. 2016-yil, 22-dekabrda
D. 2018-yil, 28-dekabrda

309. 2018-yilning 28-dekabrida mamlakatimiz tarixida qanday muhim voqea bo’ldi?

A. Prezident Sh. M. Mirziyoyev Oliy Mjlisga murojaatnoma taqdim etdi

B. Prezident Sh. M. Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan Turkiya respublikasiga safar qildi

C. BMT bosh kotibi Antoni Guteresh O’zbekistonga rasmiy tashrif buyurdi

D. Toshkent shahrida “Humo” muz arenasi ishga tushdi

310. Konstitutsiyamizning qaysi moddasida “O‘zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko‘ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi” deb belgilab qo’yilgan?

A. 13-moddada

B. 12-moddada

C. 11-moddada

D. 14-moddada

311. O’zbekiston mustaqillikka erishganidan keyin qanday taraqqiyot yo’lini tanladi?

A. Bozor iqtisodiyoti tamoyillariga asoslangan erkin, ochiq demokratik davlat qurish yo’lini

B. Bozor iqtisodiyoti tamoyillariga asoslangan, axborotlashgan, rivojlangan davlat qurish yo’lini

C. Milliy tamoyillarga asoslangan, zamonaviy demokratik davlat qurish yo’lini

D. Dunyoviy yo’nalishdagi axborotlashgan, rivojlangan davlat qurish yo’lini

312. Quyidagilardan qaysi biri adolatli, huquqiy davlat qurishni aks ettirmaydi?

A.Qonun har bir hududdan kelib chiqib, turlicha talqin qilish xususiyatiga ega

B.Qonun oldida hamma teng

C) O‘z ish faoliyatini qonun doirasida amalga oshirish kerak.

D) Qonun ustuvor xarakterga ega

313. Huquqiy demokratik jamiyatda hokimiyat organlari bo‘linish prinsipiga asoslanadi, ya’ni...

A.Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati

B. Ommaviy axborot vositalari, Vazirlar Mahkamasi, Oliy Majlis

C.Qonun chiqaruvchi, Oliy Majlis, sud organlari

D. Vazirlar Mahkamasi, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi

314. Konstitusiyaning qaysi moddasida «O’zbekiston Respublikasida O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi va qonunlarining ustunligi so’zsiz tan olinadi. Davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar Konstitusiya va qonunlarga muvofiq ish ko’radilar», deb belgilab qo’yilgan.

A. 15-moddada

B.13-moddada

C. 14-moddada

D. 12-moddada

315. Konstitusiyaning qaysi moddasida «Birorta ham qonun yoki boshqa normativ – huquqiy hujjat Konstitusiya normalari va qoidalariga zid kelishi mumkin emas», deb belgilab qo’yilgan.

A. 16-moddada

B.15-moddada

C.14-moddada

D. 13-moddada

316. Ombudsman nima?

A. Inson huquqlari bo’icha ish olib boruvchi xalqaro tashkilotning O’zbekistondagi maxsus vakili

B. Inson huquqlari bo’icha ish olib boruvchi xalqaro tashkilot

C) Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklarini ta’minlovchi maxsus davlat organi

D. Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklarini ta’minlash yuzasidan parlament nazoratini amalga oshiruvchi Inson huquqlari bo‘yicha vakili

317. O‘zbekiston Respublikasining “Oliy Majlisning inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman) to‘g‘risida”gi Qonuni qachon qabul qilingan?


Download 148.51 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar