Фанни ўҚитишда пэдагогик тэхнологиялар


Kimyo fanni o’qitishda pedagogik texnologiyalarDownload 0,73 Mb.
bet6/8
Sana29.12.2021
Hajmi0,73 Mb.
#77099
1   2   3   4   5   6   7   8
Bog'liq
Кимё фанидан тестлари 123
Кимё фанидан тестлари 123, besh tashabbus, fizika 10 uzb, fizika 10 uzb, fizika 10 uzb, 2-боб Миср, 7, Dilshoda, Dilshoda, Hosila, Hosila
3.2. Kimyo fanni o’qitishda pedagogik texnologiyalar

401. Pedagogikaga bag’ishlangan adabiyotlarda qanday tuchunchalar keng qo’llanilmoqda?

A) pedagogik texnologiya;

*B) yangi pedagogik texnologiya;

S) ilg’or pedagogik texnologiya;

D) hamma javob to’g’ri;

402. O’qitish va bilimlarni samaradorlashtirish vazifasini qo’yuvchi texnik hamda shaxs resurslari va ularaning o’zaro aloqasini hisobga olib yaratish, qo’llash va belgilashning tizimi metodi qanday nomlangan?

A) pedagogik texnologiya;

B) metodika;

*S) ta’lim tizimi;

D) mahorat;

403. "Texnologiya" so’zining ma’nosi ko’rsatilgan javobni toping.

A) mahorat;

B) san’at;

S) ta’lim;

*D) hamma javob to’g’ri;

404. IPT ning asosiy metodlarini ko’rsating?

*A) modulli ta’lim texnologiyasi;

B) hamkorlikda o’qitish texnologiyasi;

S) muammoli ta’lim texnologiyasi;

D) hamma javob to’g’ri;

405. IPT bo’yicha dars bosqichlarini belgilang?

A) chaqiriq bosqichi;

B) aqliy hujum;

S) anglash bosqichi;

*D) hamma javob to’g’ri;

406. Uzluksiz ta’lim necha turga bo’linadi?

A) maktabgacha ta’lim; umumiy o’rta ta’lim; o’rta maxsus va kasb-hunar ta’limi; oliy ta’lim; oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim; kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash; maktabdan tashqari ta’lim;

B) boshlang’ich ta’lim, tayanch ta’lim, kasb-hunar ta’limi, oliy ta’lim;

S) maktabgacha ta’lim, boshlang’ich ta’lim, tayanch ta’lim, o’rta maxsus va kasb - hunar ta’limi;

*D) maktabgacha ta’lim, boshlang’ich ta’lim, tayanch ta’lim, maktabdan tashqari – qo’shimcha ta’lim, o’rta maxsus, oliy ta’lim va malaka oshirish ta’limi;

407. Pedagogik texnologiya doimo qanday xarakterga ega bo’lgan?

A) texnologiya;

B) metodik;

S) kompleks;

*D) monotexnologik;

408. Bilish faoliyatini boshqarish bo’yicha pedagogik texnologiya necha turga bo’linadi?

A) 10 ta;

B) 6 ta;

S) 2 ta;

*D) 7 ta;

409. Axborotli (kompyuterli) ta’lim metodi qaysi pedagogik texnologiya turiga kiradi?

A) tashkiliy shakllar;

*B) qo’llaniladigan asosiy metod;

S) ta’lim oluvchiga yondashuv turi;

D) bilish faoliyatini boshqarish turi;

410. O’zbekistonda ta’limning ayrim tarixiy turlaridan "an’anaviy ta’lim" nechanchi asrda tarkib topgan?

*A) XVII;

B) X;

S) XV;


D) XVI;

411. Pedagogik texnologiyaning rivojlanishini nechta bosqichga bo’lish mumkin?

A. 2 bosqichga.

B. 3 bosqichga.

S. 4 bosqichga.

*D. 5 bosqichga.

412. Pedagogik texnologiya rivojlanishining to’rtinchi bosqichi nechanchi yillarga to’g’ri keladi?

A. 30-40-yillar;

B. 40-50-yillar;

S. 50-60-yillar;

*D. 70-80-yillardan hozirgacha;

413. Pedagogik texnologiya dunyoning rivojlangan mamlakatlarida nechanchi yillardan boshlab qo’llanila boshladi?

A. Amerika Qo’shma SHtatlarida 60-yillarda, boshqa rivojlangan mamlakatlarda 70-80-yillarda;

B. Amerika Qo’shma SHtatlarida 70-yillarda, boshqa rivojlangan mamlakatlarda 75-80-yillarda;

S. Amerika Qo’shma SHtatlarida 50-yillarda, boshqa rivojlangan mamlakatlarda 50-60 yillarda;

*D.Amerika Qo’shma SHtatlarida 70-yillarda, boshhqa rivojlangan mamlakatlarda 70-80-yillarda;

414. Pedagogik texnologiya haqidagi YuNESKO tarifini aniqlang?

A. Ta’lim texnologiyasi - ta’lim modellarini optimallashtirish

maqsadida, inson va texnika resurslari va ularning o’zaro

ta’sirini hisobga olgan holda, butun o’qitish va bilimlarni

o’zlashtirish jarayonini aniqlash, yaratish va qoilash tizimidir;

B. Pedagogik texnologiya - tizimli, texnologik yondashuvlar asosida ta’lim shakllarini qulaylashtirish, natijasini kafolatlash va obektiv baholash uchun inson salohiyati hamda texnik vositalarning o’zaro ta’sirini inobatga olib, ta’lim maqsadlarini oydinlashtirib, o’qitish va bilim o’zlashtirish jarayonlarida qo’llaniladigan usul va metodlar majmuidir;

S. Pedagogik texnologiya bu o’qituvchi (tarbiyachi) tomonidan o’qitish (tarbiya) vositalari yordamida o’quvchilarga ta’sir ko’rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilab olingan shaxs sifatlarini shakllantirish jarayoni;

*D. Taiim texnologiyasi - oldindan belgilangan o’quv maqsadlariga erishishni kafolatlaydigan, talim jarayonida inson va texnika resusrlaridan foydalanishning loyihalashtirilgan muayyan tizimi. E. Har qanday faoliyat yoki texnologiya, yoki san’at bo’lishi mum-kin. San’at ichki sezgi (intuitsiya)ga, texnologiya esa fanga asoslanadi. Hammasi san’atdan boshlanadi va texnologiya bilan tugaydi va yana qaytadan boshlanadi;

415. B.P. Bespalko pedagogik tizimning nechta tarkibiy komponenti-ni ko’rsatadi?

*A. 3 ta;

B. 4 ta;

S. 5 ta;

D. 6 ta;

416. B.P. Bespalko ko’rsatgan pedagogik tizimning tarkibiy kom-ponentlarini aniqlang?

A. O’quvchi, ta’lim-tarbiyaning maqsadi, mazmuni, didaktik jarayon, o’qituvchi yoki texnik vositalar, ta’lim tarbiyaning tashkiliy shakllari;

*B. Didaktik jarayon, o’quvchi, ta’lim-tarbiyaning maqsadi, mazmuni, o’qituvchi yoki texnik vositalar, ta’lim tarbiyaning metodlari;

S. O’quvchi, ta’limning maqsadi, mazmuni, tarbiya jarayoni, o’qituvchi, ta’lim-tarbiyaning usullari;

D. O’qituvchi, ta’lim-tarbiyaning maqsadi, didaktik jarayon, o’quvchi yoki texnik vositalar, ta’lim tarbiyaning tachkiliy shakllari;

417. Didaktik o’yin turlarini aniqlang?

A. Og’zaki, so’zlar yordamida o’ynaladigan o’yinlar;

B. O’yin mashg’ulotlari;

S. Harakatli o’yinlar;

*D. Hamma javoblar to’g’ri;

418. Foydalaniladigan material turiga qarab didaktik o’yinlar necha turga bo’linadi?

*A. 2 turga;

B. 3 turga;

S. 4 turga;

D. 5 turga;

419. So’zlar vositasida o’ynaladigan og’zaki o’yinlarni aniqlang?

A.Zanjir, noto’g’ri jumla, bo’lishi mumkin emas;

*B. O’xshash suratlar, domino, kesma suratlar, taxlama kubiklar;

S. Tabiiy materiallar bo’laklaridan butun manzarani hosil qilish;

D. Hamma javoblar to’g’ri;

420. Stol ustida o’ynaladigan o’yin turlarini aniqlang?

A. Zanjir, noto’g’ri jumla, boiishi mumkin emas;

B. O’xshash suratlar, domino, kesma suratlar, taxlama kubiklar;

S. Tabiiy materuallar bo’laklaridan butun manzarani hosil qilish;

*D. Hamma javoblar to’g’ri;

421. Pedagogik texnologiya rivojlanishining birinchi bosqichi ne-chanchi yillarga to’g’ri keladi?

A. 20-30-yillar;

B. 30-40-yillar;

S. 40-50 yillar;

*D. 50-60-yillar;

422. B.P. Bespalko pedagogik tizimning neshta tarkibiy komponentini ko’rsatadi?

A. 3 ta;

B. 4 ta;

S. 5 ta;

*D. 6 ta;

423. B.P. Bespalko ko’rsatgan pedagogik tizimning tarkibiy komponentlarini aniqlang?

A. O’quvchi, ta’lim-tarbiyaning maqsadi, mazmuni, didaktik jarayon, o’qituvchi yoki texnik vositalar, ta’lim tarbiyaning tashkiliy shakllari;

B. Didaktik jarayon, o’quvchi, ta’lim-tarbiyaning maqsadi, mazmuni, o’qituvchi yoki texnik vositalar, ta’lim tarbiyaning metodlari;

S. O’quvchi, ta’limning maqsadi, mazmuni, tarbiya jarayoni, o’qituvchi, ta’lim-tarbiyaning usullari;

*D. O’qituvchi, ta’lim-tarbiyaning maqsadi, didaktik jarayon, o’quvchi yoki texnik vositalar, ta’lim tarbiyaning tashkiliy shakllari;

424. Pedagogik texnologiyaning muhim xususiyatlari, belgilarini aniqlang?

A. Ta’lim jarayonini oldindan loyihalash va sinfda o’quvchilar bilan qayta ishlab chiqish, tizimli yondashuv asosida o’quvchining o’qish-bilish faoliyatini tasvirlaydigan ta’lim jarayoni loyihasini tuzish;

B. Ta’lim maqsadi real, aniq diagnostik bo’lishi va o’quvchining bilim o’zlashtirish sifatini obektiv baholash;

S. Ta’lim jarayonining tuzilishi va mazmuning yaxlitligi, o’zaro bog’liq va o’zaro ta’sirda bo’lishi, ta’lim shakllarini optimallashtirish, qulaylashtirish.Ta’lim jarayonida texnik vositalar va inson salohiyatining o’zaro ta’sirini hisobga olish;

*D. Hamma javoblar to’g’ri;

425. Pedagogik texnologiyaning muhim xususiyatlari, belgilarini aniqlang/

A. Ta’lim maqsadlarini ko’zlangan etalon asosida o’quvchilaming kuzatiladigan, o’lchanadigan harakatlari shaklida juda oydinlashtirish;

B. Talabaning faolligiga tayanib o’qitish, bilim o’zlashtirish jarayonida yo’l qo’yilgan xatolarni aniqlab, tuzatib borish;

S. SHakllantiruvchi va jamlovchi baholar, belgilangan mezonlarga binoan test vazifalarini bajarish.Ta’limning rejalashtirilgan natijasiga erishishning kafolatganligi. Ta’lim samaradorligining yuqoriligi.

*D. Hamma javoblar to’g’ri;

426. Didaktik jarayon komponentlarini aniqlang?

*A. Ta’lim jarayoni, tarbiya jarayoni, uni tashkil etish;

B. O’qituvchi faoliyati va o’quvchi faoliyati;

S. Motivlar, o’quvchning o’quv-biluv jarayoni, boshqarish;

D. Bilimlarni o’rgatish va o’zlashtirish jarayoni;

427. Pedagogik texnologiyaning muhim xususiyatlari, belgilarini aniqlang?

A. Ta’lim jarayonini oldindan loyihalash va sinfda o’quvshilar bilan qayta ishlab chiqish, tizimli yondashuv asosida o’quvchining o’qish-bilish faoliyatini tasvirlaydigan ta’lim jarayoni loyihasini tuzish;

B. Ta’lim maqsadi real, aniq diagnostik bo’lishi va o’quvchining bilim o’zlashtirishsifatini obektiv baholash;

S. Ta’lim jarayonining tuzilishi va mazmuning yaxlitligi, o’zaro bog’liq va o’zaro ta’sirda bo’lishi, ta’lim shakllarini optimallashtirish, qulaylashtirish.Ta’lim jarayonida texnik vositalar va inson salohiyatining o’zarota’sirini hisobga olish;

*D. Hamma javoblar to’g’ri;

428. Pedagogik texnologiyaning muhim xususiyatlari, belgilarini aniqlang?

*A. Ta’lim maqsadlarini ko’zlangan etalon asosida o’quvchilaming
kuzatiladigan, o’lchanadigan harakatlari shaklida juda oydinlashtirish;

B. Talabaning faolligiga tayanib o’qitish, bilim o’zlashtirish jarayonida yo’l qo’yilgan xatolarni aniqlab, tuzatib borish;

S. SHakllantiruvchi va jamlovchi baholar, belgilangan mezonlarga binoan test vazifalarini bajarish. Ta’limning rejalashtirilgan natijasiga erishishning kafolatganligi. Ta’lim samaradorligining yuqoriligi;

D. Hamma javoblar to’g’ri;

429. Pedagogik texnologiya dunyoning rivojlangan mamlakatlarida nechanchi yillardan boshlab qo’llanila boshladi?

A.Amerika Qo’shma SHtatlarida 60-yillarda, boshqa rivojlangan mamlakatlarda 70-80-yillarda;

B. Amerika Qo’shma SHtatlarida 70-yillarda, boshqa rivojlangan mamlakatlarda 75-80-yillarda;

S. Amerika Qo’shma SHtatlarida 50-yillarda, boshqa rivojlangan mamlakatlarda 50-60 yillarda;

*D. Amerika Qo’shma SHtatlarida 70-yillarda, boshqa rivojlangan mamlakatlarda 70-80-yillarda;

430. Boshlang’ich sinfda motiv hosil qilishda ko’proq qaysi ish turi samarali bo’ladi?

A. Ta’lim metodlari;

B. Didaktik o’yinlar;

S. Ko’rgazmali vositalar,o’qituvchi mahorati;

*D. Hamma javoblar to’g’ri;

431. Ta’lim texnologiyasiga asoslangan darsni tashkil etishda qanday tayyorgarlik ko’riladi?

*A. Darsning maqsadi aniqlanadi;

B. Darsning loyihasi (texnologik xaritasi) tayyorlanadi;

S. Darsning algoritmi ishlab chiqiladi;

D. A va B javoblar to’g’ri;

432. Quyidagi jadval qanday nomlanadi va u nimani bildiradi?v

+

?


A. Matematik jadval bo’lib, v - jadvalning maqsadi, + - bugungi o’rganilgan ma’lumot, ? - jami o’rganilgan ma’lumotlarning hisobini bildiradi;

*B. Insert jadvali bo’lib, v - bilgan ma’lumot, + yangi ma’lumot, ?-qo’shimcha ma’lumotga muhtoj fikrlarni bildiradi;

S. Texnologik jadval bo’lib, v - dars maqsadi, + - darsda o’rganiladigan ma’lumot, ? - erishilgan natijani bildiradi;

D. A va B javob to’g’ri;

433. Pedagogik texnologiya mezonlarini belgilang?

A. Konseptuallik, tizimlilik;

*B. Samaradorlik qoilanuvchanlik;

S. Rejalilik, tizimlilik;

D. A va B javoblar to’g’ri;

434. O’quvchilarning bilim o’zlashtirish jarayonining tarkibini belgilang;

A.Bilim egallash, ko’nikma va malakaning shakllanishi;

B.Idrok etish, anglash, mustahkamlash,o’rganganlarni amaliyotda qo’llash;

S. Anglash, bilimlarni egallashva amaliyotga qo’llash;

*D. Bilimlarni mustahkamlash, anglash, idrok etish.

435. SHaxsga ta’sir etuvchi omillarni ayting?

A. Biologik omil, makro omil, mezo omil, mikro omil;

B. Irsiyat, ta’lim-tarbiya, biologik omil;

*S. Ta’lim, tarbiya, shaxsiy ta’sir;

D. Bilim manbalari, muhit;

436. Pedagogik texnologiyaning shaxsga yo’naltiruvchi kommunikativ asosini aniqlang?

A. Ta’lim maqsadiga qarash kabi, shaxsga yangicha qarash;

B. Pedagogik munosabatlarning insonparvarligi va demokratligi;

*S.Natija bermaydigan majburiy uslubdan voz kechish;

D. A, B va S javoblar to’g’ri;

437. SHaxsga yangicha qarash pozitsiyalarini aniqlang?

A. shaxs sifatida shakllanish erta yoshdan boshlanadi. Maktabdan bolani to’la shakllangan shaxs sifatida yetishtirish lozim;

B. Pedagogik jarayonda shaxs obekt emas, subekt sifatida e’tirof etiladi;

S. SHaxs - ta’lim tizimining maqsadi. Har bir bolada o’ziga xos qobiliyat mavjud, ko’p bolalar iqtidorli bo’lishadi;

*D. Hamma javoblar to’g’ri;

438. Uzluksiz ta’lim necha turga bo’linadi?

A) maktabgacha ta’lim; umumiy o’rta ta’lim; o’rta maxsus va kasb-hunar ta’limi; oliy ta’lim; oliy o’quvyurtidan keyingi ta’lim; kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash; maktabdan tashqari ta’lim;

B) boshlang’ich ta’lim, tayanch ta’lim, kasb-hunar ta’limi, oliy ta’lim;

S) maktabgacha ta’lim, boshlang’ich ta’lim, tayanch ta’lim, o’rta maxsus va kasb - hunar ta’limi;

*D) maktabgacha ta’lim, boshlang’ich ta’lim, tayanch ta’lim, maktabdan tashqari – qo’shimcha ta’lim, o’rta maxsus, oliy ta’lim va malaka oshirish ta’limi;

439. Erkin ta’lim nima?

A.Ishonchga asoslangan erkin talabchanlik. Darsning mazmunli o’tilishi natijasida vujudga kelgan qiziqish;

B. Majburiy ta’limni muvaffaqiyat keltiruvchi ixtiyoriy ta’lim bilan almashtirish;

S.Bolalar iqtidoriga ishonch bildirish, ikkilamchi talablarni jamoa orqali qo’llash;

*D.Hamma javoblar to’g’ri.

440. O’quvchiga yangicha individual yondashuv qanday bo’ladi?

A. O’rtacha o’quvchi moslashuvidan voz kechish. SHaxsning eng yaxshi sifatlarini izlash;

B. SHaxsga psixologik-pedagogik tashxis qo’llash, o’quv-tarbiyaviy jarayonda shaxs xususiyatlarini hisobotini olib borish;

S.SHaxs rivojlanishining tahlili, mustaqil rivojlanish dasturini shakllantirish, uning orrektsiyasi;

*D.Hamma javoblar to’g’ri.

441. SHaxsga yo’naltirilgan ta’limda pedagogik jarayon qanday tashkil etiladi?

*A.Pedagogik jarayon shaxsda belgilangan sifatlarning shakllanishiga qaratilgan;

B. Pedagogik jarayon texnologik yondashuv asosida tashkil etiladi;

S.Pedagogik jarayonda interaktiv metodlardan mohirona foydalaniladi;

D. Pedagogik jarayon aniq va kafolatlangan maqsad asosida tashkil etiladi.

442. Pedagogik jarayon aspektlarini ko’rsating

*A. Nazariya, harakatli jarayon, amaliy jarayon;

B. Texnologiya, loyiha tayyorlash, algoritm;

S.Kompyuter, internet, video aloqa;

D. Texnologik xarita, nazariya.

443. IPT bo’yicha dars bosqichlarini belgilang.

A. chaqiriq bosqichi;

B. aqliy hujum;

S.anglash bosqichi;

*D. chaqiriq, aqliy hujum,anglash bosqichi.

444. Uzluksiz ta’lim qanday turlarga bo’linadi?

*A. Maktabgacha ta’lim; umumiy o’rta ta’lim; o’rta maxsus va kasb-hunar ta’limi; oliy ta’lim; oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim; kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash; maktabdan tashqari ta’lim;

B. Boshlang’ish ta’lim, tayanch ta’lim, kasb-hunarta’limi, oliyta’lim;

S.Maktabgacha ta’lim, boshlang’ich ta’lim, tayanch ta’lim, o’rta maxsus va kasb - hunarta’limi;

D. maktabgacha ta’lim, boshlang’ich ta’lim, tayanch ta’lim, maktabdan tashqari – qo’shimcha ta’lim, o’rta maxsus, oliy ta’lim va malaka oshirish ta’limi.

445. Pedagogik texnologiya doimo qanday xarakterga ega bo’lgan?

A. texnologiya;

*B.metodik;

S.kompleks;

D. monotexnologik.

446. Bilish faoliyatini boshqarish bo’yicha pedagogik texnologiya necha turga bo’linadi? A. 10 ta;

B. 6 ta;

S.2 ta;


*D. 7ta.

447. Axborotli (kompyuterli) ta’lim metodi qaysi pedagogik texnologiya turiga kiradi?

*A. tashkiliy shakllar;

B. qo’llaniladigan asosiy metod;

S.ta’lim oluvchiga yondashuv turi;

D. bilish faoliyatini boshqarish turi.

448. Quyidagi moddalarning qaysi birlari oddiy moddalarga kiradi.

1) SHisha, 2) Olmos, 3) SHakar, 4) Ozon 5) Qum, 6) Grafit.

A) 1,2,5;

*V) 2,4,6;

S) 2,5,6;

D) 2,4,5;

449. O’zbekistonda ta’limning ayrim tarixiy turlaridan "an’anaviy ta’lim" nechanchi asrda tarkib topgan?

*A. XVII;

B. X;

S.XV;


D. XVI.

450. Pedagogik texnologiyaning rivojlanishini nechta bosqichga bo’lish mumkin?

A.2 bosqichga;

B.3 bosqichga;

*S. 4 bosqichga;

D.5 bosqichga.

451.Pedagogik texnologiya rivojlanishining to’rtinchi bosqichi nechanchi yillarga to’g’ri keladi?

A.30-40-yillar;

B.40-50-yillar;

S.50-60-yillar;

*D.70-80-yillardan hozirgacha.

452. Pedagogik texnologiya dunyoning rivojlangan mamlakatlarida nechanchi yillardan boshlab qo’llanila boshladi?

*A. Amertka Qo’shma SHtatlarida 60-yillarda, boshqa rivojlangan mamlakatlarda 70-80-yillarda;

B. Amertka Qo’shma SHtatlarida 70-yillarda, boshqa rivojlangan mamlakatlarda 75-80-yillarda;

S.Amertka Qo’shmaSHtatlarida 50-yillarda, boshqa rivojlangan mamlakatlarda 50-60 yillarda;

D. Amerika Qo’shma SHtatlarida 70-yillarda, boshqa rivojlangan mamlakatlarda 70-80-yillarda.

453. Pedagogik texnologiya haqidagi YuNESKO ta’rifini aniqlang.

*A. Ta’lim texnologiyasi – ta’lim modellarini optimallashtirish maqsadida, inson va texnika resurslari va ularning o’zaro ta’sirini hisobga olgan holda, butun o’qitish va bilimlarni

o’zlashtirish jarayonini aniqlash, yaratish va qo’llash tizimidir;

B. Pedagogik texnologiya - tizimli, texnologik yondashuvlar asosida ta’lim shakllarini qulaylashtirish, natijasini kafolatlash va ob’ektiv baholash uchun inson salohiyati hamda texnik vositalarning o’zaro ta’sirini inobatga olib, ta’lim maqsadlari- ni oydinlashtirib, o’qitish va bilim o’zlashtirish jarayonlarida


qo’llaniladigan usul va metodlar majmuidir;

S.Pedagogik texnologiya bu o’qituvchi (tarbiyachi) tomonidan o’qitish (tarbiya) vositalari yordamida o’quvchilarga ta’sir ko’rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilab olingan shaxs sifatlarini shakllantirish jarayoni;

D. Ta’lim texnologiyasi – oldindan belgilangan o’quv maqsadlariga erishishni kafolatlaydigan, taiim jarayonida inson va texnika resusrlaridan foydalanishning loyihalashtirilgan muayyan tizimi.

454. B.P. Bespalьko pedagogik tizimning nechta tarkibiy komponentini ko’rsatadi?

A.3 ta;

B.4 ta;


S.5 ta;

*D.6 ta.


455. B.P. Bespalьko ko’rsatgan pedagogik tizimning tarkibiy komponentlarini aniqlang

.*A.O’quvchi, ta’lim-tarbiyaning maqsadi, mazmuni, didaktik jarayon, o’qituvchi yoki texnik vositalar, ta’lim tarbiyaning tashkiliy shakllari;

B. Didaktik jarayon, o’quvchi, ta’lim-tarbiyaning maqsadi, mazmuni, o’qituvchi yoki texnik vositalar, ta’lim tarbiyaning metodlari;

S. O’quvchi, ta’limning maqsadi, mazmuni, tarbiya jarayoni,


o’qituvchi, ta’lim-tarbiyaning usullari;

D. O’qituvchi, ta’lim-tarbiyaningmaqsadi, didaktik jarayon,


o’quvchi yoki texnik vositalar, ta’lim tarbiyaning tashkiliy shakllari.

456. Didaktik o’yin turlarini aniqlang.

A. Og’zaki, so’zlar yordamida o’ynaladigan o’yinlar;

B. O’yin mashg’ulotlari;

S.Harakatli o’yinlar;

*D. Hamma javoblar to’g’ri.
Download 0,73 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
tashkil etish
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
bilan ishlash
O'zbekiston respublikasi
matematika fakulteti
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
saqlash vazirligi
moliya instituti
haqida umumiy
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
samarqand davlat
ishlab chiqarish
fanidan mustaqil
Toshkent axborot
universiteti fizika
fizika matematika
uzbekistan coronavirus
Darsning maqsadi
sinflar uchun
Buxoro davlat
coronavirus covid
Samarqand davlat
koronavirus covid
sog'liqni saqlash