Фанни ўҚитишда пэдагогик тэхнологиялар


A. Ta’lim jarayonini demokratlashirish, tabaqalashtirishDownload 0,73 Mb.
bet4/8
Sana29.12.2021
Hajmi0,73 Mb.
#77099
1   2   3   4   5   6   7   8
Bog'liq
Кимё фанидан тестлари 123
Кимё фанидан тестлари 123, besh tashabbus, fizika 10 uzb, fizika 10 uzb, fizika 10 uzb, 2-боб Миср, 7, Dilshoda, Dilshoda, Hosila, Hosila

A. Ta’lim jarayonini demokratlashirish, tabaqalashtirish;


B. Darsliklar va dasturlar demokratlashtirilmoqda;

S. Dastur va dasrliklar tabaqalashtirilmoqda;

*D. Tabaqalash, insonparvarlashtirish, demokratlashtirish;

310. O’quv materiali mazmunidan nimani ajratish mumkin?

A.Ma’lumotlarni;

*B. Asosiy va qo’shimcha materiallari;

S. Asosiy va qo’shimcha ma’lumotlarni;

D. To’g’ri javob berilmagan;

311 Yangi ta’lim tizimi asosida tuzilgan kimyo dasturi bo’yicha kimyo kursi alohida o’quv fani sifatida nechanchi sinfdan boshlanadi?

A. 4 sinfdan;

B. 8 sinfdan;

S. 9 sinfdan;

* D. 7 sinfdan;

312“Innovatsiya” so’zining ma’nosi nimani anglatadi?

*A. Yangilik kiritish;

B Qo’shimcha kiritish;

S. Ishlab chiqish;

D. Namoyish qilish;

313. Eritmalarning zichligini o’lchovchi asbob?

A. tanometr;

B. termometr;

*S. ariometr;

D. metr;

314. 46 g toluolning tula yonishi uchun kancha xajm (n.sh.) xavo kerak buladi. Xavo tarkibida 21% kislorod bor deb xisoblang?

A) 504;

* B) 480;

S) 540;

D) 320;


315. 44,8 l atsetilendan trimerlanish reaktsiyasi natijasida amalda 48 g benzol olindi. Bu mikdor nazariy xisoblaganda olinishi mumkin bulgan mikdorning necha protsentini tashkil etadi?

*A) 92,3;

B) 90;

S) 94,5;

D) 80;

316. Evdiometrda 48 ml vodorod bilan 30 ml kislorod aralashmasi portlatildi. Portlashdan keyin kaysi gaz va qancha mikdorda ortib kolgan.A) 4 ml O2 ;

B) 6 ml N2 ;

* S) 6ml O2 ;

D) 4 ml N2;

317. Massasi 5,5 g bulgan gazning xavoga nisbatan zichligi 1,52 bulsa, uning xajmini toping?

A) 5,6;


*B) 2,8;

S) 11,2;

D) 4,9;

318. Muammoli ta’lim o’quvchilarda nimalarni rivojlantiradi?

*A. Ijodiy tafakkur va qobiliyatlarni o’stiradi;

B. Ko’nikma va qobiliyatlarni rivojlantiradi;

S. Tafakkur va dunyoqarashni rivojlantiradi;

D. To’g’ri javob berilmagan;

319. O’quvchilarni muammoli vaziyatga tushirish orqali nimaga erishiladi?

A. Dunyoqarashini shakllanishiga;

*B. Fikrlash qobiliyati rivojlanadi;

S. Muammoni yechimini izlashga;

D. Tafakkur yordamga chaqiriladi;

320. “Aqliy hujum” metodi yordamida nimalar hal qilinadi?

*A. Turli xil muammolarni hal qilish yo’llari izlanadi;

B. Takliflar o’rtaga tashlanadi;

S. Tahlil amalga oshiriladi;

D. Muammo aniqlanib o’rtaga tashlanadi;

321. “Aqliy xujum“ni o’tkazish tartibi neshtaga bo’linadi?

A. 2 ta;

B. 4ta;

*S. 5 ta;

D. 6 ta;

322. Interfaol ta’limni asosiy maqsadi, ko’rinishi nimadan iborat ?

*A. Ta’lim oluvchilarda kechayotgan aqliy jarayonlarni faollashtirish;

B. I jodkorli kni rag’batlantirish;

S. Nazariya va amaliyotni bog’lash;

D. To’g’ri javob V va S hisoblanadi;

323. Dars tahlilini nechta turi bo’ladi?

*A. 4 xil;

B. 2xil;

S. 1xil;

D. 5xil;

324. Umumiy o’rta ta’lim maktabida kimyo darslarini ta’limiy (didaktik) va uslubiy tahlil qilishda nimalarga e’tibor beriladi?

*A.Qaysi metodda va mavzu bo’yicha nima berilmoqda;

B. Sinf xonasida mebellarni joylashishi va mashg’ulotni qaysi usulda o’tayotgani;

S. Sinf doskasi va ko’rgazmali qurollardan foydalanish;

D. To’g’ri javob berilmagan;

325.Sinfdan va maktabdan tashqari ishlarni amalga oshirishda asosan nimaga e’tibor beriladi?

A. O’quvchilarni yoshiga;

B. Rejada mavjudligiga;

S. Dasturda borligiga;

*D. Reja va tsenariyga;

326. Muammoli ta’limda everistik usul va nima degani?

*A. Haqiqatni topish. Yo’naltiruvchi savollar berish bilan ta’lim berish;

B. Haqiqatni qidirish. Yo’naltiruvchi savollar berish yo’li bilan ta’lim berish metodikasi;

S. Haqiqat darajasida. To’g’ri javobni topish usuli;

D. To’g’ri javob berilmagan;

327. Laboratoriya tajribasining didaktik vazifasini belgilang?

A. Yangi bilimlar berish;

*B. Yangi bilim va ko’nikmalarni shakllantirish;

S. Ko’nikmalarni shakllantirish;

D. Bilimlarni shakllantirish;

328. D.I. Mendeleev oldindan aytib bergan va III gruppada joylashgan element tarkibida 25,6% kislorod bor, oksid xosil kiladi. Bu qaysi element?

A) Skandiy;

* B) Galliy;

S) Germaniy;

D) Indiy;

329. Quyida keltirilgan molekulalarning qaysi birida ion bog’lanish mavjud?

A) NH3;* B) KBr ;

S) H2S;

D) CH4;

330. NaOH ning 80 ml eritmasini neytrallash uchun sulfat kislotaning 0,5n eritmasidan 48 ml sarf bo’ladi. Ishkor eritmasining normalligini toping?

A) 0,6n;

B) 0,5n;

S) 0,2n;

*D) 0,3n;

331. Kaltsiy xlorid bilan natriy ortofosfat orasidagi reaktsiyaning to’liq ionli tenglamasida nechta ion ishtirok etadi?

A) 34;


B) 32;

S) 27;


* D) 29;

332. KNO2 +K2Cr2O7 + H2SO4 → reaktsiyasini amalga oshirib, 3 mol oksidlovchi ishtirokida necha mol suv olish mumkin?

A) 5;

B) 6;


S) 8;

*D) 12;


333 18,4 g dolomit parchalanganda hosil bo’ladigan oksidlarning massasini (g) aniqlang.

*A) 9,6;

B) 5,6

S) 4,8


D) 4,0

334. 0,5 litr 0,1 M li nitrat kislota eritmasi tarkibidagi sof HNO3 ning massasini aniqlang?

A) 6,72;

B) 1,85;

S) 6,05;

*D) 3,15;

335. Bir valentli metall oksidida 74,19% metall bor. Bu metallni aniqlang?

A) Kaliy;

B) Litiy;

* S) Natriy;

D) Rubidiy;

336. Kimyo darsligiga qo’yiladigan talablardan birini xususiyati nimadan iborat?

* A. Didaktik;

B. Psixologik;

S.Tarbiyaviy;

D.Ta’limiy;

337.Kimyo darslari qanday talablarga javob berishi kerak?

*A. Didaktik , pedagogik, psixologik;

B. Didaktik, tarbiyaviy, psixologik;

S. Ta’limiy, pedagogik, didaktik;

D. To’g’ri javob berilmagan;

338. Fanlarni integratsiyalash-bu nima degani?

*A. Bir-biriga o’xshashfanlarni birlashtirish;

B. Fanlarni ixchamlashtirish;

S. B va V javoblar to’g’ri;

D. To’g’ri javob berilmagan;

339. Interfaol ta’limni asosiy maqsadi, ko’rinishi nimadan iborat ?

*A. Ta’lim oluvchilarda kechayotgan aqliy jarayonlarni faollashtish;

B. I jodkorli kni rag’batlantirish;

S Nazariya va amaliyotni bog’lash;

D. To’g’ri javob V va S hisoblanadi;

340. Kimyo darslarida rolli va didaktik o’yinlar nimaga asoslanadi?

*A. O’quv faoliyati o’yin qo idasiga bo’ysunadi;

B. Darsda mavzu o’quvchilarga bo’lib beriladi;

S. O’quv faoliyati didaktikani qoidalariga bo’ysunadi;

D. To’g’ri javob berilmagan;

341. Kimyo fani bo’yicha o’quv topshiriqlarini yaratish qanday amalga oshiriladi?

*A.Ko’rgazmali qurollar, texnika vositalarini mashg’ulotga mavzu asosida tayyorlash;

B. Ixtiyoriy tanlangan mavzular uchun;

S. O’quv materialini ixtiyoriy tanlash uchun;

D. Test topshiriqlarini tahlil qilish asosida;

342. Dars jarayonini samarali tashkil etish uchun nimalarga e’tibor beriladi?

*A. Darsning maqsadiga;

B. Mashg’ulotning natijasiga;

S. O’quvchilarni bajarishiga;

D. O’quvchilarni tushunishiga;

343. Kaliy nitratning 300 g 20% li eritmasi avval bug’latildi, so’ngra ajralib chiqqan tuz qattiq qizdirildi. Qizdirishdan so’ng necha gramm qattiq modda qolgan?

A) 30;


B) 48,4;

*S) 50,5;

D) 60;

344. 40% li KOH eritmasining necha grammidan 4 kg 2% li eritma tayyorlash mumkin.A) 400g;

B) 50g;


S) 100g;

* D) 200g;

345. Evdiometrda 48 ml vodorod bilan 30 ml kislorod aralashmasi portlatildi. Portlashdan keyin kaysi gaz va kancha mikdorda ortib kolgan?

A) 4 ml O2;

B) 6 ml H2;

*S) 6ml O2 ;

D) 4 ml H2;

346. SGS sistemasi qaysi olim taklifiga ko’ra qabul qilingan?

*A. K.Gauss;

B. M. Lomonosov;

S. A. Butlerov;

D. Faradey

347. Hozirgi kunda umumta’lim maktablarida neshta fan o’qitiladi?

A. 20 ta;

B. 22 ta;

S. 23ta;

*D. 24ta;

348. Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari ta’limning nechanchi bo’g’ini hisoblanadi?

A. Birinchi;

*B. Ikkinchi;

S. Uchinchi;

D. To’rtinchi;

349. Sanoatda kislorod qanday olinadi?

A) vodorod peroksidni elektroliz qilib

B) marmar toshni termik parchalanishidan

*S. suvni elektroliz qilib yoki suyuq havodan

D) Barchasi to’g’ri

350. Quyidagilardan qaysi biri kimyoviy xodisa hisoblanadi?

1) Alyuminiyning suyuqlanishi 2) Benzolni haydash

3) Temirning zanglashi 4) Muzning erishi.

5) Oxakning so’ndirilishi 6) Benzinning yonishi

A) 3,4,6;

V) 1,4,5;

S) 2,4,5;

*D) 3,5,6;

351. Quyidagi moddalarning qaysi birlari murakkab moddalarga kiradi?

1) Qizil fosfor, 2) Kalьtsiy fosfid, 3) Fosfin

4) Ammofos, 5) Qora fosfor, 6) Oq fosfor.

*A) 2,3,4;

V) 2,3,6;

S) 3,5,6;

D) 1,3,6;  1. 0,3 molь fosforda qancha atom bo’lishi mumkin?

A) ;

V) ;

S) ;

*D) ;  1. Quyida berilgan moddalar grafik formulalarining qaysilarida bir hil miqdorda kimyoviy bog’ mavjud?

1) Mis (II) gidroksid, 2) Mis (II) sulьfat, 3)Natriy nitrat,

4) Ortofosfat kislota, 5) Rux sulьfat, 6) Bertole tuzi.

A) 1,4,5;

V) 3,5,6;

*S) 2,4,5;

D) 2,3,5;  1. 15g metall karbonat parchalanganda uning 8,4g oksidi hosil bo’ladi. Metallning ekvivalentini aniqlang?

A) 12;

*V) 20;


S) 32;

D) 22;


355. Azot oksidlaridan birining tarkibida 63,2% kislorod bor. SHu oksid nomini aniqlang?

A) Azot (I) oksid;

V) Azot (II) oksid;

*S) Azot (III) oksid;

D) Azot (IV) oksid;

356.Quyidagi reaktsiyalardan qaysi biri o’rin olish reaktsiyasiga misol bo’la oladi?

A) ;


Download 0,73 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
tashkil etish
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
bilan ishlash
O'zbekiston respublikasi
matematika fakulteti
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
saqlash vazirligi
moliya instituti
haqida umumiy
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
samarqand davlat
ishlab chiqarish
fanidan mustaqil
Toshkent axborot
universiteti fizika
fizika matematika
uzbekistan coronavirus
Darsning maqsadi
sinflar uchun
Buxoro davlat
coronavirus covid
Samarqand davlat
koronavirus covid
sog'liqni saqlash