Фанни ўҚитишда пэдагогик тэхнологияларDownload 0,73 Mb.
bet5/8
Sana29.12.2021
Hajmi0,73 Mb.
#77099
1   2   3   4   5   6   7   8
Bog'liq
Кимё фанидан тестлари 123
Кимё фанидан тестлари 123, besh tashabbus, fizika 10 uzb, fizika 10 uzb, fizika 10 uzb, 2-боб Миср, 7, Dilshoda, Dilshoda, Hosila, Hosila
V) ;

S)

*D) ;

357.Quyidagi reaktsiyalardan qaysi biri birikish reaktsiyasiga misol bo’la oladi?

A) ;

V) ;

S) ;

*D) ; 1. Temir bir atomining grammlarda ifodalangan massasini aniqlang?

*A) ;

B) ;

S) ;

D) ; 1. Qaysi element atomi bitta elektronni oson beradi?

A) Natriy;

B) Alyuminiy;

*S) Kaliy;

D) Kalьtsiy; 1. Fosfid ionining elektron konfiguratsiyasi qaysi inert gazning, galogen va ishqoriy metall ionlarining konfiguratsiyasiga o’xshash bo’ladi?

A) Argon, ftor, litiy;

B) Neon, ftor, kaliy;

S) Neon, xlor, natriy;

*D) Argon, xlor, kaliy; 1. Tabiiy xlor 75,4% izotopdan va 24,6% izotopdan tarkib topgan. Xlorning o’rtacha atom massasini aniqlang?

A) 36;

B) 37,49; S) 35;

*D) 35,49;


 1. Elementlarning izotoplarida quyidagilarning qaysilari bir hil bo’ladi?

1) Neytronlar 2) Yadro zaryadlari

3) Atomlarning massa sonlari 4) Elektronlar 5) Protonlar

A) 1,4,5;

*B) 2,4,5;

S) 2,3,5;

D) 1,3,5; 1. Elektromanfiyligi ortishi asosida joylashgan qatorni ko’rsating.

A) C, J, B, Si;

B) Se, O, Br, Te;

*S) As, Se, CL, F;

D) Br, H, Sb, R; 1. Element atom radiuslarini ortishi asosida joylashgan qatorni ko’rsating?

*A) O, S, Se, Te;

B) N, C, O, F;

S) J, Br, Ce, F;

D) Na, Mg, Si, AL;

365. Ammoniy xlorid tarkibidagi azotning elektron konfiguratsiyasi quyidagilarning qaysi birida keltirilgan?

A) 1S22S22R2;

B) 1S22S22R3;

S) 1S22S22R4;

*D) 1S22S22R6; 1. dan 2 ta L va 3 ta -zarrachalar ajralib chiqsa, hosil bo’ladigan yangi elementning tartib raqami nechaga teng bo’ladi?

A) 95;

B) 92;


S) 94;

*D) 91;


 1. izotopi neytronlar bilan nurlantirilganda protonlar va yangi elementning izotoplari hosil bo’ldi. Bu qaysi elementning izotopi ekanligini aniqlang?

A) ;

*B) ;

S) ;

D) ; 1. Quyidagi yadro reaktsiyasida qaysi element izotopi hosil bo’ladi?

A) ;

B) ;

*S) ;

D) ;


 1. Tartib nomeri 27 bo’lgan element atomining d-qobiqchasida nechta toq elektron bor?

A) 1;

B) 2;


*S) 3;

D) 4;


370.Tashqi energetik pog’onasi …5S25r3 bo’lgan elementning yuqori va eng past oksidlanish darajasini aniqlang?

A) +5 va 0;

V) +7 va -1;

S) +2 va -3;

* D) +5 va -3;


 1. Laboratoriyada ammiak olish qaysi reaktsiya asosida amalga oshiriladi?

A) ;

B) ;

S) ;

*D) ; 1. Tarkibida 40% qo’shimchasi bo’lgan 10 t fosforit tarkibida qancha (t) fosfor (V) oksid saqlaydi?

A) 1,8;

*B) 2,74;

S) 3,82;

D) 5,8;


 1. Tarkibida 75% kalьtsiy fosfat bo’lgan fosforitning 1 tonnasini oddiy superfosfatga aylantirish uchun qancha (kg) sulьfat kislota kerak bo’ladi?

*A) 474,2;

B) 489,5;

S) 505,8;

D) 750;


374. Massasi 12,8g bo’lgan tuz qizdirilganda massasi 7,2g suv, hajmi 4,48l (n.sh.) azot hosil bo’ladi. Agar tuzning molyar massasi 64g/ molьga teng bo’lsa, uning formulasini aniqlang?

A) NH4NO3 ;

B) KNO3;

S) Ca(NO3)2;*D) NH4NO2 ;

375.13,2 g ammoniy sulьfat va 17 g natriy nitratdan iborat aralashma o’zgarmas massaga ega bo’lguncha qizdirildi. Hosil bo’lgan birikmaning tarkibini va massasini aniqlang?

A) Na2SO4; 24,6 g;

B) NH4NO3; 14,2 g;

*S) Na2SO4; 14,2 g;

D) NH4NO2; 26,5 g;

376.Agar 700 ml fosfor bug’lari (n.sh.) 1,94 g kelsa, bug’da fosfor molekulalarining tarkibi qanday bo’ladi?

A) R;


*V) R2 ;

S) R4 ;

D) R6;


 1. 21,4 g ammoniy xloridga 7,4g kalьtsiy gidroksid qo’shib qizdirilganda, qancha hajm (l) ammiak hosil bo’ladi. Reaktsiya unumi 85%?

*A) 3,81;

B) 2,46;

S) 4,48;

D) 7,61;

378.Tajriba o’tkazish uchun ozgina miqdorda qo’sh superfosfat olish kerak. 5 ta sklyankada esa formulalari yozilgan moddalar turibdi. Qaysi formula yozilgan sklyankadagi moddani olish kerak.

A) CaHPO4*2H2O;

B) NH4H2PO4;

*S) Ca(H2PO4)2;

D) Ca(H2PO4)2*CaSO4;

379.Quyidagi o’zgarishlarni amalga oshirishga imkon beruvchi moddalar qatorini aniqlang?A) H2, O2, H2O, NH3, NH4CL;

B) H2, O2, H2, H2O, NH3;

S) H2, O2, O2, H2O, HCL;

*D) H2, O2, O2, H2O+O2, NH3;


 1. Oksidlarni aniqlang.

*A. Al2O3, MgO, CuO

B. NaSl, Al2O3, HCl

S.Al2O3, Na2SO4, ACl

Ye. Al2O3, KOH, HNO3 1. Kislotalarni ko’rsating.

A. Al2O3, MgO, HCl

B. NaSl, KSl, MgO

*S.HCl, H2SO, HNO3

Ye. HCl, H2SO, KOH

381.Atom molekulyar ta’limotga kimlar asos solgan.

A. Lomonosov M.V, U.Dalton, Frankled

*B. M.B.Lomonosov, N.Dalton, A.Avagadro.

S. M.B.Lomonosov, A.Avagadro, N.Dalton

D. J.Prust, M.B.Lomonosov, A.Avagadro

382. Modda nima?

A. Jismlarning bir turi.

*B. Jismlar tarkibidagi tashkil qilgan narsa.

S. Jismlarni tashkil qilgan narsalar.

D. Oltin, kumush, temir kabi narsalar.

383.________ ko’rsating.

A. SN3ON, S6N6, SN3-S-ON

*B. SN3ON, SN3- SN2- SN2ON, SN3 SNON SN3

S. SN3ON, S3N4, S5N8

D. SN3ON, SN3-SON, SN3- SNON- SN3


 1. Oksidlanish reaktsiyalarini ko’rsating.

*A. S+O2qSO2, 2N2+O2q2N2O, 2Si+O2q2SiO

B. 2NgOq2Ng+O2, S+O2qSO2, 2A2+O2q2N2O

S. S+O2qSO2, 2N2+O2q2N2O, 6SO2+6N2Oq66N12O6+6O2

D. S+O2qSO2, 2NgOq2 Ng+O2, 2N2+O2q2N2O 1. Oksidlovchilarni aniqlang

A. /2, Sl2, li, Na

*B. /2, Sl2, V22, J2

S./2,Sl2, Ca, Va

D. /2, Sl2, S2, Sa 1. +aytaruvchilarni aniqlang.

A. /2, Sl2, li, Na

*B. li, Na, K, Sa

S. /2, Sl2, N2SO4 S

D. /e, Sl2, Na2O2, SaO2 1. Disproportsiyalanish nima?

A. Oksidlanish-qaytarilish

B. O’z-o’zidan oksidlanish.

S. O’z-o’zidan qaytarilish

*D. O’z-o’zidan oksidlanish, o’z-o’zidan qaytarilish

388..KMnO4+K0SO3+KOH----K2 MnO4+ K2SO4+H2O koeffitsentini aniqlang

A. 3

*B. 2

S. 4

D. 1


 1. Fotosintez nima

A. Moddalar xossalarini o’zgarishi.

*B. Foto-yoru\lik, sintez-щosil qilaman demakdir.

S. Yoru\lik ta’sirida modddalarni щosil bo’lishi.

D. Щammasi noto’\ri. 1. Oddiy moddalarni aniqlang.

*A. K, Sl, Na, Mg, M

B. H2, O2, H2O, H Sl

S.K, Sl, Na, HSl, Fe

D. KSl2, Na, NNO3, Fe 1. Murakkab moddalarni ko’rsating.

A. K, Sl, Na, HSl.

B. K, Sl, Na,H NO3

*S. NNO3, Sa2O, MgO, Na,Sl.

D. NNO3, Sa2O, Sl, K 1. Oksidlarni necha xil turi bor.

A. 2 xil

*B. 3 xil

S. 4 xil

D. 5 xil


 1. Atom massasi 16 ga teng bo’lgan elementni ko’rsating.

*A. 0

B. Sl


S. /e

D. K


 1. Щavoning tarkibi qaysi elementlardan iborat.

A. SO2, N2O, A2

*B. N2, O2, A2

S.N2, O2, N2O

D. N2, O2, SO2 1. Oltin davriy sistemasining qaysi guruщida joylashgan.

A. II guruщida.

B. III guruщida

*S. I guruщida

D. IX guruщida. 1. Elektrolitlarni aniqlang.

A. Sl2, NSl2, Na2SO4

* B. NSl, NaSl, KON

S. NSl, Sl, shakar

D. NaSl, V22, N2O 1. Kimyoviy reaktsiyalarni necha xil turi bor.

A. 3 xil

B. 2 xil

*S. 4 xil

D. 5 xil


 1. Vodorotning tabiatdagi izotoplari soni.

A. 5 ta

B. 2 ta


S. 4 ta

*D. 3 ta


 1. Vodorod qaysi moddada yaxshi eriydi.

A. Suvda

*B. Platinada

S. Kislotada

D. Ishqorda. 1. Avogadro qonunini kim kashf qilgan?

A) 1810 yili A. Avogadro

*B) 1811 yili A. Avogadro

S. 1812 yili A. Avogadro


Download 0,73 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
tashkil etish
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
bilan ishlash
O'zbekiston respublikasi
matematika fakulteti
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
saqlash vazirligi
moliya instituti
haqida umumiy
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
samarqand davlat
ishlab chiqarish
fanidan mustaqil
Toshkent axborot
universiteti fizika
fizika matematika
uzbekistan coronavirus
Darsning maqsadi
sinflar uchun
Buxoro davlat
coronavirus covid
Samarqand davlat
koronavirus covid
sog'liqni saqlash