Etika, estetika fanidan oraliq nazorat savolnomalari Variant



Download 19.45 Kb.
Sana08.09.2017
Hajmi19.45 Kb.

Aim.uz

Etika, estetika fanidan oraliq nazorat savolnomalari

 1. Variant

 1. Axloqning jamiyat hayotidagi o`rni va ahamiyati

 2. Qadimgi SHarq va G’arb mutafakkirlari ijodida axloq haqidagi qarashlarning umumiy tomonlari va farqi.

 3. Qadimgi SHumer, Vavilon va Misrdagi axloqiy qarashlar.

 4. “Avesto” – Turon va Eron xalqlari axloqiy qonun-qoidalarining manbai.

 5. Qadimgi Hindi-Xitoy mintaqasidagi axloqiy qarashlar: buddaviylik, daotsizm.

 6. Imom at-Termiziy ijodida axloq masalasi.

 7. Ibn Rushd ijodida axloq masalasi .

 8. Jaloliddin Rumining axloqiy qarashlari.

 9. XIX - XX asr rus mumtoz axloqshunosligi: V. Solovyov, N. Losskiy, I. Ilin. N. Berdyayev qonun etikasi, tavba etikasi va ijod etikasi haqida.

 10. M.Gandining g’ayri zo’ravonlik axloqshunosligi.

 11. Turkiston ma’rifatchi-jadidlarining axloqiy qarashlari: Ahmad Donish, Abay va Anbar Otin.

 12. Etika fanining asosiy kategoriyalari

 13. Adolat va adolatsizlik; burch va mas’uliyatsizlik vijdon va vijdonsizlik; nomus va benomuslik kategoriyasi.

 14. Axloqiy tamoyillar va ularning shaxs va jamiyat munosabatlarida namoyon bo’lishi.

 15. Ixtiyor erkinligi va axloqiy tanlov.

 16. “Estetika” va ijtimoiy fanlarning o’zaro aloqadorligi

 17. Qadimgi Misrliklar nafosatli qarashlarini qay yo`sinda ifodalashgan?

 18. Suqrot va Aflotun g`oyalari Qadimgi dunyo mumtoz estetikasining qanday o`rin tutadi?

 19. Kant nazdidagi go’zallikning to’rtta belgisini izohlang.

 20. Farobiy go`zallikni qanday tushunadi?

 21. .Alisher Navoiy “Majolisun-nafois tazkirasining estetik moxiyatini nimalarda ko`rasiz?

 22. Temuriylar davrida nafosatli didning nihotanda nozikligini nimalarda ko`ramiz

 23. Hegelning estetikasining asosida qanday qarashlar yotadi?

 24. Turkiston marifatchi – jadidchilarining estetik qarashlari

 25. Jamiyatdagi ulug’vorlikka qanday misol keltirasiz?

 26. Estetik anglash tuzilmasi tarkibidagi tushunchalarni sharhlab bering.

 27. Estetikaning asosiy kategoriyalari. Estetika asosiy kategoriyalari o’rtasidagi umumiy aloqadorlik.

 28. Tabiat estetikasi. Insoniyat tafakkuri tarixida tabiatga estetik munosabatning zaruriyati haqidagi qarashlar.

 29. Texnogen sivilizatsiya - estetik faoliyat va estetik didni shakllantirishning muhim omili.

 30. Ma’naviy yangilanish jarayonida estetika fanining ahamiyati.



 1. Variant

 1. Konfutsiy ta’limotining axloqiy jihatlari.

 2. Qadimgi YUnon va Rumo axloqshunosligida Suqrot va Aflotun, Arastu va Epikur, Tit Lukretsiy Kar, Seneka va Epiktet ijodining o’rni.

 3. O’rta asrlarda SHarq va G’arb axloqshunosligining asosiy yo’nalishlari.

 4. Qur’oni Karim, Hadisi SHarif, Injil – diniy axloqiy manba sifatida.

 5. Imom al-Buxoriy, ijodida axloq masalasi.

 6. Al-Farobiy ijodida axloq masalasi.

 7. Ar- Roziy ijodida axloq masalasi.

 8. Ibn Sino ijodida axloq masalasi.

 9. Tasavvuf axloqshunosligi.

 10. Temur va temuriylar davrida Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy, Husayn Voiz Koshifiy kabi mutafakkirlar axloqiy qarashlarining ahamiyati.

 11. “Qobusnoma”, “Axloqi Muhsiniy”, “Bahoriston”, “Guliston” pandnomalarining inson axloqiy kamolotidagi o’rni.

 12. Uyg’onish davri axloqiy ta’limotlari: Valla, Monten, Makiavelli.

 13. . Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq”, Abdurauf Fitratning “Oila va oilani boshqarish xususida” nomli asarlarining axloqiy mohiyati.

 14. SHo’rolar davri axloqshunosligi.

 15. Etika kategoriyalarining o’ziga xos xususiyatlari.

 16. Etika asosiy kategoriyalari o’rtasidagi umumiy aloqadorlik

 17. G’arb xalqlari axloqidagi xususiyatlar: cho’rtkesarlik, qatiyatlilik, individualizm, egotsentrizm, kosmopolitizm.

 18. Axloqiy mentalitetda vorisiylikning namoyon bo’lishi.

 19. Nikoh, oila va davlatning axloqiy asoslari

 20. Qadimgi dunyo mumtoz estetikasining o’ziga xos xususiyatlarini ko’rsating?

 21. Qadimgi Somirdagi dastlabki nafosatli g`oyalar qanday kelib chiqqan?

 22. Qadimgi Hindistonda estetik tafakkur qay tarzda ifoda topgan?

 23. «Avesto»ning estetik mohiyati nimada ko`rinadi?

 24. Insoniyat tarixida estetik anglash, munosabat va faoliyatning talqini.

 25. .“Estetika” kategoriyalarining falsafiy mazmuni va mohiyati.

 26. Estetik tafakkur tarixida go’zallikka munosabat. Go’zallik haqidagi tasavvurning o’zgaruvchanligi.

 27. San’atning tamoyillari: xalqchillik, haqqoniylik, ijodiylik.

 28. Estetik tarbiyaning turlari va yo’nalishlari: - elektron axborot vositalari, san’at, badiiy adabiyot.

 29. San’atning xususiyatlari: tarixiylik, ma’joziylik, demokratlik, milliy va umuminsoniylik.

 30. Estetik tarbiyaning maqsad va vazifalari..


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa