Bolalar jismoniy tarbiyasiDownload 338.5 Kb.
bet1/3
Sana25.03.2020
Hajmi338.5 Kb.
  1   2   3
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi 2-kurs MS talabalari uchun “Bolalar jismoniy tarbiyasi” fanidan yakuniy test savollari va javoblari

Test topshirig’i

Muqobil javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Muqobil javobJismoniy sifatni aniqlang

yugurish

sakrash

kuch

yurishKuch tayyorgarligi vositasini aniqlang

bir oyoqda o’tirib turish - «pistolyot»

oyoqlarni siltashlar

egilishlar

signal bo’yicha past startdan chiqishEgiluvchanlikni tarbiyalashda nima zarur?

yugurish vazifasini bajarish

birdan yuqori amplitudada boshlash kerak

o’tirib turishni bajarish

mashqlar bajarishni me`yorlashda, amaldagi harakatlar amplitudasiga birdan erishib bo’lmasligini tushunish kerak.Mashg`ulotda nechta vazifalar echim topadi?

2

3

4

1Mashg`ulotning asosiy qismi qancha vaqt davom etadi?

10-15

8-10

20-25

3-5Mashg`ulotning tayyorlov qismiga qancha vaqt ajratiladi?

10-15

5-10

20-25

3-5Mashg`ulotning yakuniy qismiga qancha vaqt ajratiladi?

20-25

3-5

10-15

5-10Yuklamalarning shiddati qanday aniqlanadi?

vaqti bilan

takrorlanish soni bilan

hajmi bilan

og`irlik bilanKichik sinflarda qanday mashg`ulot turi diqqatni rivojlantirishga xizmat qiladi?

kombinatsiyalashgan Mashg`ulot

kompleks Mashg`ulot

syujetli Mashg`ulot

trenirovkalarTashqi qarshilikni engishga moslashuvchi yoki unga qarshi turishdagi muskul kuchi - bu

kuch

epchillik

egiluvchanlik

tezkorlikBerilgan ishni bajarishda shiddatni davomiyligini saqlab qolish - bu…

kuch

chaqqonlik

chidamlilik

tezkorlikMashqlarni katta amplituda bilan bajarishga moslashish - bu…

egiluvchanlik

chaqqonlik

kuch

chidamlilikQiyin koordinatsion harakatlarni o’zlashtirish qobiliyati - bu…

egiluvchanlik

kuch

tezkorlik

chaqqonlikEgiluvchanlik nimaga bog`liq?

vaznga

bug`unlar harakatchanligiga

bo’yga

kuchgaJismoniy sifatlar nechta?

5

1

3

4Mashg`ulotning mazmuni kim tomonidan rejalashtiriladi?

metodist

tarbiyachi

vrach

mudiraTa`limiy vazifa

bolalar shaxsini tiklash

yuklamani me`yorlash

jismoniy mashqlarni bajarish ko’nikma va malakalarini o’rgatish

organizm xolatini baholashMashg`ulotning tayyorlov qismini vositasi

baho qo’yish

kuchni rivojlantirish uchun mashqni takrorlash

uyga vazifa berish

saflash, qayta saflashBolalarda fikirlashni va turg`un qiziquvchanlikni shakllantirish

tushunarlilik va individuallik printsipi

onglilik va faollilik printsipi

ko’rgazmalilik printsipi

tizimlashtirish printsipiMashqlarni ko’rsatish printsipi - bu

onglilik

tushunarlilik

tizimlilik

ko’rgazmalilikO’quv vazifalarini qat`iy tartiblash printsipi bu.

tushunarlilik

tizimlashtirish

zichlash

ko’rgazmalilikMashg`ulotni me`yorlashni ta`minlovchi printsip - bu

ko’rgazmalilik

progressiv

tizmlashtirish

tushunarlilikNamoish qilish metodidan foydalanish –bu

instruktsiya

tushuntirish

qo’llanmani ko’rgazmali namoish etish

vazifani e`lon qilishJismoniy rivojlanishning nomutonosibligini ko’rsating.

rivojlanishning mos kelmasligi

akseleratsiya

bo’yning usib ketishi

jinsiy farqlanishJismoniy tarbiya tizimining printsiplari

sotsiologik

sog`lomlashtiruvchi

gumanitar

biologikBog`chada jismoniy tarbiya tashkil qilishga kim javobgar?

bog`cha mudirasi

o’quv ishlari bo’yicha mudira movuni

tarbiyachi

ota-onalarJismoniy tarbiya bo’yicha ishlarni kim rejalashtiradi?

o’quv ishlari bo’yicha mudira movuni

mudira

jismoniy tarbiya tarbiyachisi

sinf rahbariRejalashtirish hujjatlariga...

mashg`ulot konspekti

ishchi reja

o’quv tarbiyaviy ishlar jadvali

mashg`ulotdan tashqari ishlar rejasiRejalashtirishning kudalik hujjati

mashg`ulot konspekti

ishchi reja

o’quv tarbiyaviy ishlar jadvali

o’quv tashkiliy ishlarOldindan rejalashtirish hujjati

o’quv tarbiyaviy ishlar jadvali

ishchi reja

mashg`ulot konspekti

boshqarishni aniqlash rejasiJismoniy tarbiyaning asosiy vositasi

sport zal

jismoniy mashqlar

stadion

sport kiyimiSaflanish – qayta saflanish komandalarini aniqlik bilan bajashning tavsifi

saf mashqlari

umumrivojlantiruvchi mashqlar

jixozlarda mashq bajarishlar

kasbiy mashqlarHarbiy va sport dagi faoliyat uchun zarur ko’nikma va epchillikni rivojlantirishga ko’makchi mashqlar...

umumrivojlantiruvchi mashqlar

saf mashqlari

jixozlarda mashq bajarishlar

amaliy kasbiy mashqlarBuyumlar va buyumlarsiz bajariladigan mashqlar

amaliy kasbiy mashqlar

saf mashqlari

jixozlarda mashq bajarishlar

umumrivojlantiruvchi mashqlarJismoniy sifatlar bilan tasniflanuvchi oddiy va murakkab reaktsiyalar

tezkorlik

chidamlilik

kuch

egiluvchanlikTezkorlik qobiliyatini tarbiyalash uchun qo’lay bo’lgan yosh

18-20 yosh

8-11 yosh

4-5 yosh

25 yoshMuskul kuchlarining o’sish tempi ko’zga tashlanadigan yosh

13-15 yosh

8-11 yosh

5 yosh

20 yoshBug`unlardagi harakatchanlikning susayishi qachondan boshlanadi?

10 yoshdan keyin

30 yoshdan keyin

14 yoshdan keyin

5 yoshdan keyinQancha vaqt oralig`ida tizimli ravishda shug`ullanish bug`unlarda etarli darajadagi amplitudani taminlaydi?

6-8 oy

3 oy

2-3 oy

4 oyQaddi qomatni to’g`ri shakllanishini yuzaga keltirsh uchun niabatan mos keluvchi yosh.

15-16 yosh qizlarda, 16-17 yosh o’g`il bolalarda

5-6 yosh qizlarda, 6-7 yosh o’g`il bolalarda

8-12 yosh qizlarda, 7-12 yosh o’g`il bolalarda

3-5 yosh qizlarda, 5-6 yosh o’g`il bolalardaMashg`ulotni pedagogik tahlil qilish nechta bo’limda olib boriladi?

10

5

4

7Bolalrning xatti harakatida nimalar baholanadi?

topshiriq vazifasi xarakteri bilan

suhbat o’tkashini uddalashi

foydalangan musiqasi bilan

e`lon qilish shakli bilanQuyidagi xolatni baholashda so’z metodidan foydalaniladi.

ko’rsatishning samaradorligida

harakatni o’z vaqtida ko’rsatishda

gapning aniq va mantiqiyligida

mashqning ko’rsatishdan foydalanishni xolatiJismoniy tarbiyaning asosiy vositasi

tushuntirish

texnikaviy baza

o’z-o’zini baholash

jismoniy mashqlarQanday mashqlar chaqqonlik va ko’nikmani rivojlanishiga ko’maklashadi?

amaliy kasbiy

saf mashqlari

umumrivojlantiruvchi mashqlar

kuch mashqlariMashqlarni bajarish tempi nimaga bog`liq?

dastlabki xolatga

harakatda ishtirok etuvchining og`irlik vazniga

oyoqlarning siltanish harakatiga

vaqtga6-7 yoshli bolalarga mashg`ulotning asosiy qismi uchun mashqni tanlang

URM

umumrivojlantiruvchi mashq

oyoqlarni siltashlar

30 metrga yugurishMashg`ulotning tayyorlov qismi uchun mashqni tanlang

umumrivojlantiruvchi mashqlar

sakrashlar

qo’llarni bukib yozishlar

pistoletMashg`ulotning yakuniy qismi uchun mashqni tanlang

umumrivojlantiruvchi mashqlar

2000 metrga kross yugurish

egiluvchanlikni rivojlantiruvchi mashq

100 metrga yugurish10-marta bir oyoqda o’tirib turish mashqi bilan tarbiyalanadigan jismoniy sifatni nomini ayting

kuch

egiluvchanlik

chaqqonlik

tezkorlik30-metrga yugurish mashqi bilan tarbiyalanadigan jismoniy sifatni nomini ayting

kuch

tezkorlik

chaqqonlik

chidamlilikYuklamalarni hajmini aniqlash

bajariladigan mashqlar soni bilan

vaqt bilan

davomiylik bilan

sifat bilanMashqni obrazli tarzda yozishni aniqlang

yuqori tezlikda yugurish

o’rtacha tezlikda bajarish

«quyoncha misol sakrash»

bor kuch bilan depsinishBog`cha harakatida” bolalarning mashqlar majmuasiga hayotiy zarur ko’nikmalardan nimani qo’shgan ma`qul?

harakatli o’yinlar

yugurish

sakrashlar

uloqtirishMashqlarni bajarishning dinamik rejimini aniqlang

kuch bilan tutib turish

o’tirib turish

turnikda osilib turish

30 sekund yarim o’tirgan xolatda turishMashqlarni bajarishning statik rejimini aniqlang

tebranishlar

o’tirib turish

qo’llarni bukib yozish

30 sekund yarim o’tirgan xolatda turishKuchni rivojlantirish uchun mashqni aniqlang

brusda qo’llarga tayanib yurish

qumda yalong oyoq yurish

to’g`rilanishlar uchun mashq

gimnastika narvonchasida osilib turishUmumrivojlantiruvchi ma shqlarni bajarib bo’lmaydigan xolatni aniqlang

mashg`ulotning yakuniy qismida

bumlarsiz

musiqa jo’rligida

buyumlar bilanJismoniy tarbiya tizimida jismoniy mashqlarning 4 guruhidan tartib bo’yicha birinchi turuvchisini aniqlang

o’yinlar

turizm

gimnastika

sportSport asosiy guruhlar bo’yicha nechtaga bo’linishi mumkin?

5

3

4

6Harakat hajmini faollashishiga ahamiyat kasb etuvchi sport turlarini aniqlang

velosport

kamondan otish

shaxmat

engil atletikaMaxsus sport jixozlaridan foydalanish bilan ahamiyatli bo’lgan sport turlarini aniqlang

motosport

kamondan otish

shaxmat

suzishQaysi printsipda talab doimiy ravishda oshirilib borishi ko’zda tutilgan?

taraqqiyot printsipi

muntazamlilik printsipi

oson tushunarlilik va individuallashtirish printsipi

ko’rgazmalilik printsipiMashg`ulotning qaysi qismida chaqqonlikni tarbiyalashga doir mashqlar bajariladi?

mashg`ulot yakunida

mashg`ulotning xohlagan qismida

mashg`ulot asosiy qismining boshlanishida

mashg`ulot asosiy qismining oxiridaJismoniy tarbiya bilan shug`ullanganda hech qanday dori darmonga xojat qolmaydi” deganda harakat haqida kimning so’zlari ko’zda tutilgan?

ibn sino

gyote

gyugo

gippokartHarakat – hayot boyligi” degan jumla kimga tegishli ekanini aniqlang.

Gippokrat

J.J.Russo

Aflotun

SokratRivojlanish aqliy, estetik, ruhiy rivojlanish qatori jismoniy tomondan ham to’lig`icha garmonik bo’lishi kerak” degan jumla kimga tegishli ekanini aniqlang.

P.F.Lesgaft

Goratsiy

Aristotel

Ch.DikkensQanday printsip qiziquvchanlikni doimiyligini va fikrlashni shakllantiradi?

oson tushunarlilik va individuallashtirish

ko’rgazmalilik

onglilik va faolilik

doimiylik va taraqqiyotEgiluvchanlik nimaga bog`liq

kuch mashqlari

sust harakat

chuzilish mashqlari

faol harakatMuntazamlilik printsipina aniqlang

mashqlarni ko’rsatish

mashqlarning takrorlanishi

mashg`ulotning regulyarliligi

mashqlarni tushuntirishJismoniy tarbiya mashg`ulotining tuzilishi

jismoniy tarbiya mashg`uloti tayyorlov, asosiy, yakuniy qismdan iborat

jismoniy tarbiya mashg`uloti 5-qismdan iborat

jismoniy tarbiya mashg`uloti asosiy harakatni o’rgatishga yo’naltirilgan

jismoniy tarbiya mashg`uloti 4-qismdan iboratMashg`ulotning qaysi qismida frontal metodidan vosita sifatida foydalaniladi?

mashg`ulotning asosiy va yakuniy qismlarida

mashg`ulotning yakuniy qismida

mashg`ulotning tayyorlov va yakuniy qismlarida

mashg`ulotning asosiy qismidaJismoniy tarbiya mashg`ulot jarayonida yuklamalarni boshqarish usullarini ko’rsating

dam olish intervalini o’zgartirish yo’li orqali

vaqtni chegaralash yo’li orqali

yuklama, me`yor va shiddatni o’zgartish yo’li orqali

sport jixozlarini ko’paytirish yo’li orqaliJismoniy tarbiya mashg`ulotlarining turlarini ko’rsating

takomillashtirish mashg`uloti

nazariy mashg`ulot

kirish, yangi materialni o’zlashtirsh, takrorlash (takomillashtirish), nazorat va noan`anaviy mashg`ulotlar

to’liq va kompleks mashg`ulotlarBog`cha kun tartibidagi sog`lomlashtirish tadbirlari

mashg`ulotgacha gimnastika, kun uzaytirilgan guruhlarda sog`lomlashtirish soati, katta tanaffusdagi o’yinlar va fizkult daqiqalar

mashg`ulotgacha gimnastika va jismoniy tarbiya mashg`uloti

kun uzaytirilgan guruhlarda sog`lomlashtirish soatlari

harakatli o’yinlar va jismoniy tarbiya mashg`ulotiJismoniy mashqlarni o’rgatish metodlari

ko’rgazmali va aylanma trenirovka metodi

amaliy metod

so’z, ko’rgazmali, o’yin, zamonaviy metod, mashqlarni me`yorlash metodlari

to’lig`icha va qismlab o’rgatish metodiMashg`ulot shakli

kompleks mashg`ulot

musobaqa mashg`uloti

mashg`ulot va mashg`ulotdan tashqari mashg`ulot

jismoniy tarbiya mashg`uloti, maxsus mashg`ulot, mashg`ulotgacha gimnastika, musobaqa mashg`uloti, kun uzaytirilgan gurug`dagi sog`lomlashtirish mashg`ulotlariJismoniy tarbiyaning umumiy vazifalari nimalar?

sog`lomlashtirish, ta`limiy, tarbiyaviy

harakat faolligini oshirish

ko’nikma va malakani shakllantirish

salomatlikni saqlash, harakat faolligini oshirishMashg`ulotning umumiy zichligi:

butun mashg`ulot davomida o’quv vaqtidan pedagogik to’g`ri foydalanish

mashg`ulotni to’liq tashkil qilish va o’tkazish

mashqlarni faol bajarish va navbatdagi mashqni bajarish uchun kutish

mashg`ulot jarayonida harakat asosini o’rgatishJismoniy tarbiya jarayonida bolalarning mashg`ulotni o’zlashtirganligini nazorat qilish turlari

kundalik muntazam baholash

yakuniy nazorat

qo’shimcha nazorat (kunlik), patokli nazorat, yakuniy nazorat

potokli nazoratO’rgatish natijasida yuzaga keladigan harakat malakasi

avtomatlashmagan harakat xolatini inson faoliyatidagi ongli nazorat shakli

harakatning avtomatlashgan shakli

harakatning dasturga mos shakli

bajarilayotgan harakatning me`yoriyligi va ko’p qirraligiO’rgatish natijasida yuzaga keladigan harakat ko’nikmasi

diqqatni jamlash orqali harakatni ko’p marta takrorlash

harakatni boshqarishni avtomatlashgan shakli

harakat xolatlari

ko’nikmadan malakaga o’tishdagi tejamkorlikO’qitish jarayonining bosqichlari

tayyorlov, asosiy, yakuniy

mustahkam asos bilan ta`minlash

boshlang`ich o’rgatish, chuqurlashtirib o’rgatish, natijalarni tahlil qilish

o’rganilgan harakatlarni hisoblashHarakat ko’nikma va malakalarini shakllanish bosqichlari.

shakllanish asosi, ko’nikmani mustahkamlash, to’lig`icha bajarish

harakatlarni bog`liqligi va to’lig`icha shakllanishi

asosiy shakllanish, to’liq va ekstrapolyatsiya

harakat ritm aktini umumiy shakllantirishHarakatlarga dastlabki o’rgatish vositasi va metodlari

so’z orqali ta`siri, demonstratsiya, aylanma trenirovka metodi

so’z orqali ta`siri, qismlarga ajratish, qo’shimcha, to’lig`icha o’rgatish

o’yin va musobaqa metodi

so’z orqali ta`siri, obrazli his qilish, bevosita ko’rsatishJismoniy tarbiyaning asosiy vositasi nima

jismoniy mashqlar

ta`sir etuvchi ko’rgazmali vositalar

gigienik omillar

pedagogning salovatiJismoniy mashqlar mazmuni deyilganda nima tushiniladi?

jismoniy yuklamalar

harakat tizimi

harakat faoliyati

erkin va aqliy mashqlarJismoniy mashqlar shaklan o’z tarkibiga quydagilarni oladi

faoliyat harakatining mazmunining qismini

ritmik tasnifini

ichki va tashqi tuzulishini

insonning jismoniy mashqlarni bajarish vaqti unga ta`siretuvchi jarayon va elementlarJismoniy tarbiya jarayonida mashqlarni ijobiy ta`sir samaradorligini ta`minlashdan asosiy maqsad nima?

insonning funktsional imkoniyatlarini oshirish

oldin o’rganilgan va o’zlashtirilgan harakat ko’nikma malakalarini takomillashtirish

tana tuzilishini takomillashtirish

insonning kuch imkoniyatlarini oshirishJismoniy tarbiya metodlari tarkibini aniqlang

me`yorlash metodi

musobaqa metodi

musobaqa, o’yin va qat`y tartiblashtirilgan metodlar

o’yin metodiJismoniy mashqlar bajarish jarayonidagi yuklamanimani anglatadi?

bajarilgan ishning shiddati

bir vaqtda bajarilgan ishning sonini

organizm funktsiyasi va unga ta`sir etgandagi o’zgarish

bajarilgan ish hajminiDam olish intervaldan qaysi organizmni oldindan bo’lgan yuklama bilan oldinda turgan yuklama oralig`ida organizmning funktsional o’zgarishini imkon beradi?

minimal-maksimal dam olish intervali

eksperimental dam olish

qattiq

to’liq dam olishMashqlarni qat`iy tartiblashtirish metodi asosini nima tashkil qiladi?

yuklamalarni me`yorini aniq qo’yish

dam olish intervalini aniq me`yorlash

mashqlarni qismlarini bajarish

harakatlarni algoritmik aniqligiAlohida zonalarda kuch bilan davomiy ishlash qobiliyati – bu...

chidamlilik

chaqqonlik

tezkorlik

kuchJismoniy tarbiyaning asosiy vositalari

jismoniy mashqlar

gigienik omillar

tabiatning sog`lomlashtiruvchi kuchlari

inson omillariTana xolati, oyoqlar mushagini, tizza – bug`unlarni mustahkamlovchi, sakrovchanlik, harakatlar koordinatsiyasini, umumiy va maxsus chidamlilikni rivojlatiruvchi mashqlar

kuch bilan bajariladigan mashqlar

umumrivojlantiruvch

turgan joyida bajariladigan mashqlar

almashinuvchi mashqlar iJismoniy madaniyatning asosiy mazmuni

harakatlarni o’rganish

sportning rivojlanish tarixini o’rganish

antropometriya

samatometriyaJismoniy rivojlanishning nomutonosibligini ko’rsating.

organizmning alohida organ va tizimlari

jinsiy farqlanish

akseleratsiya

rivojlanishning mos kelmasligiBog`cha bolalarining jismoniy tarbiyasi haqidagi Nizom” da berilishicha Bog`chada tarbiyani tashkil qilish uchun ma`sul javobgar:

bog`cha mudirasi

jismoniy tarbiya tarbiyachisi

o’quv ishlar bo’yicha mudira movuni

tuman xalq ta`limi bo’limiMashg`ulotni pedagogik tahlil qilish jarayonida umumiy ma`lumotlarga nima kirmaydi?

vaqti

bog`cha

xavfsizlik qoidalari

sinf

Download 338.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat