Bob va mavzu soatDownload 0.55 Mb.
bet1/3
Sana26.03.2017
Hajmi0.55 Mb.
  1   2   3Bob va mavzu

soat

sana

Dars turi

Dars shakli

Ko’rgazmali qurol va texnik vositalar

Uyga vazifa

Adabiyotlar

I semestr

1

Umumiy kimyo. Atom tuzilishi. Atom tuzilishining yadro modeli. Elektron qobiqlarning tuzilishi. Klechkovskiy va Gund qoidasi.

2

2-8.09

Yangi bilimlarni o’zlashtirish

Nazariy

EDS

Kompuyter

Multimediya


O’qib kelish. 2.1; 2.2 33-40 bet

S.Masharipov

2

Amaliy ish №1. A) Kimyo tajribaxonalarida ishlash qoidalari. Kimyoviy idishlar va asbob uskunalar bilan tanishish va ularni ishlatish qoidalari.

2

9-15.09

Aralash

Amaliy

Laboratoriya. jihozlari

Savollarga javob tayyorlash 1-15 bet

I.A.Toshev Kimyodan Laboratoriya mashg'ulotlari 2003y

3

Kimyoviy bog`lanish. Modda tuzilishi. Kimyoviy bog`lanish turlari. Moddalarning kristall va amorf holati.

2

16-22.09

Yangi bilimlarni o’zlashtirish

Nazariy

EDS. Kristall pahjara modellar

O’qib kelish 3.1 43-48; 53-54 bet

S.Masharipov

4

Amaliy ish №2. Kimyoviy element atomlarining elektron konfiguratsiyasini yozish va o'rganish.

2

23-29.09

Takrorlash va mustahkamlash

Amaliy

EDS.Magnitli modellar

Modellar yasab kelish

I.A.Toshev Anorganik kimyo, 6.2;6.3 101-108 bet

5

Dispers sistemalar. Eruvchanlik. Foiz va molyar konsentratsiyali eritmalar.

2

30.09-6.10

Yangi bilimlarni o’zlashtirish

Nazariy

Kodoskop.

Doska


Masalalar yechish

S.Masharipov 60-61 bet

6

Gidroliz va ion almashinish reaksiyalari. Kuchli va kuchsiz elektrolitlar. pH. Ion almashinish reaksiyalari. Tuzlar gidrolizi.

2

7-13.10

Aralash

Nazariy

Slaydlar

Kodoskop


Uy sharoitida eksperiment natijalarini yozib kelish

Masharipov 66-72 bet

7

Laboratoriya ishi № 1. Ion almashinish reaksiyalari bo'yicha tajribalar o'tkazish. Eritmalar muhitini aniqlash.

2

14-20.10

Olingan bilimlarni tajriba orqali mustahkamlash

Laboratoriya

Lab. jihozlari

Kollekvum topshirish 76bet

I.A.Toshev Kimyodan Laboratoriya mashg'.

8

Laboratoriya ishi № 2. Kimyoviy moddalar gidrolizi. Gidrolizni tezlatuvchi reaksiyalar. ON-1

2

21-27.10

Takrorlash va mustahkamlash

Sinov


Laboratoriya

EDS Lab. jihozlari

Kollekvum topshirish

Masharipov 66-72 bet

9

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari. Oksidlanish darajasi va valentlik. Birikmalarda o.d. topish. Oksidlanish-qaytarilish reaksiya turlari.

2

28.10-3.11

Yangi bilimlarni o’zlashtirish

Nazariy

EDS. Kodoskop

O’qib kelish

7-§. 75 betMasharipov, 7. 75 bet

10

Elektroliz. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari va elektrolizga oid ko'rgazmali tajribalar namoyishi. va uni amalda qo`llash.

2

4-10.11

Aralash

Nazariy

EDS/Komputer

MultimediyaO’qib kelish

7-§. 78 betMasharipov 7 . 78 bet

11

Kimyoviy reaksiya tezligi. Reaksiya tezligiga ta'sir etuvchi omillar.Aktivlanish energiyasi. Massalar ta'siri qonuni. Katalizator va ingibitorlar.Kimyoviy muvozanat. Le-Shatel'e prinsipi

2

11-17.11

Yangi bilimlarni o’zlashtirish

Nazariy

EDS

Slaydlar


Kodoskop

O’qib, Konspekt yozish. 4.3-§

Masharipov 4.3 55-59 bet

12

Organik kimyoning tushuncha va qonunlari. Tuzilish nazariyasi.Gomologik qator. Organik birikmalarning klassifikatsiyasi.

2

18-24.11

Yangi bilimlarni o’zlashtirish

Nazariy

Slaydlar

Kodoskop


Plakat

Sxema tuzib kelish

176-181 betMasharipov, 12.1 176-181 bet

13

Organik birikmalarning izomeriyasi va nomenklaturasi.


2

25.11-1.12

Takrorlash va mustahkamlash

Nazariy

Kodoskop

Konspekt yozish.

182-185 betMasharipov, 12.2

14

Oraliq nazorat -2


2

2-8.12

Sinov darsi

Nazorat

Tarqtma materiallar

Konspekt yozish.

Masharipov

15

Organik kimyoning reaksiya turlari. O'rin olish, birikish, ajralish reaksiyalari.

2

9-15.12

Aralash

Nazariy

Videoglaz

Darslik


Konspekt yozish. 12.2

Masharipov, 12.2 184 bet

16

Uglevodorodlar.

To`yingan uglevodorodlar. Alkanlar. Umumiy xossari. Metan va uning gomologlari. Sikloalkanlar.2

16-22.12

Yangi bilimlarni o’zlashtirish

Nazariy

Slayd

darslik


Jadvalni yozib, alkanlarni yodlab kelish

Masharipov, 13.1;13.2 186-195 bet

17

Amaliy ish № 3. Uglevodorodlarning izomeriyasi va nomenklaturasi'Uglevodorod gomologlari izomerlarini yozib, nomlash.

2

23-29.12

Mustaqil ishlash orqali bilimlarni mustahkamlash

Amaliy

Kodoskop

Berilgan moddalarni nomlash

Masharipov

18

To`yinmagan uglevodorodlar. Alkenlar. Etilen va uning gomologlari. Etilenning olinishi va ishlatilishi. Polimerlar. YuMB

2

13-19.01

Yangi bilimlarni o’zlashtirish

Nazariy

Komputer

Konspekt yozish va o’qib kelish

198-204 betMasharipov, 13.3;13.4 198-204 bet

19

Laboratoriya ishi № 3. Organik moddalar sifat analizi. Etilenning olinishi.

2

20-26.01

Tajriba orqali mustahkamlash

Laboratoriya

Lab. jihozlari

Kollekvum topshirishga tayyorlanish

Abdusamatov, 33 bet

20

Laboratoriya ishi № 4. Asetilenning olinishi va u bilan tajribalar o'tkazish. YN-1

2

27.01-2.02

Tajriba orqali mustahkamlash

Sinov


Laboratoriya

Lab. jihozlari.

Kollekvum topshirishga tayyorlanish

Abdusamatov, 43 bet

21

Alkadiyen va alkinlar. Asetilen va uning gomologlari. Asetilenning olinishi va ishlatilishi. Dien uglevodorodlar. Kimyoviy xossalari. Tabiiy va sintetik kauchuk.

2

3-9.02

Aralash

Nazariy

Slaydlar,

kodoskop


O’qib kelish13.5

Va eksperiment o’tkazishMasharipov, 13.5-13.7 205-210 bet

22

Aromatik uglevodorodlar. Benzol molekulasining tuzilishi. Benzolning xossalari. Benzolning gomologlari.

2

10-16.02

Aralash

Nazariy

Slaydlar,

kodoskop


Konspekt yozish va o’qib kelish 274-282bet

Masharipov, 16.1 274-282bet

23

Uglevodorodlarning tabiiy manbalari.

Neft va neftni qayta ishlash mahsulotlari.

Tabiiy gazlar.


2

17-23.02

Takrorlash va mustahkamlash

Nazariy

Kompyuter.

Slaydlar


Namunalar

Konspekt yozish va o’qib kelish

Masharipov, 13.8;13.9 211-215 bet

24

Kislorodli organik birikmalar. To`yingan spirtlar. Metanol va etanol. Tuzilishi va izomeriyasi. Xossalari. Olinishi va ishlatilishi. Etilenglikol va glitserin. Tuzilishi va xossalari. Olinishi va ishlatilishi.

2

24.02-2.03

Yangi mavzuni o’zlashtirish

Nazariy

Slaydlar,

Kodoskop


Mini testlar

Eksperiment natijalarini yozib kelish. 216-226bet

Masharipov, 14.1 216-226bet

25

Fenol. Olinishi, xossalari, ishlatilishi.Aldegid va ketonlar. Olinishi, xossalari, ishlatilishi.

2

3-09.03

Aralash

Nazariy

Slayd

Komputer


5tadan Test tuzib kelish

Masharipov, 14.2 227 bet

26

Oraliq nazorat – 3

2

10-16.03

Sinov darsi

Nazorat

Tarqatma variantlar

Takrorlash

Masharipov

27

Laboratoriya ishi № 5. Organik spirtlarning kimyoviy xossalarini o'rganish.

2

17-23.03

Mavzuni tajriba orqali mustahkamlash

Laboratoriya

Laboratoriya jihozlari.

Kollekvum topshirishga tayyorlanish

Abdusamatov, 85 bet

28

Karbon kislotalar. Xossalari. Chumoli va sirka kislota. Gomologlari. Olinishi , xossalari va ishlatilishi.

2

24-30.03

Yangi mavzu bo’yicha bilimlarni o’zlashtirish

Nazariy

Slaydlar

Kodoskop


O’qib kelish

14.4-§


Masharipov,14.4 237-244 bet

29

Laboratoriya ishi № 6. Sirka kislota olish. Karbon kislotalarining kimyoviy xossalari.

2

31.03-6.04

Olingan bilimlarni tajriba orqali mustahkamlash

Laboratoriya

Laboratoriya jihozlari.

Kollekvum topshirish

Abdusamatov, 125 bet

30

Murakkab efirlar. Olinishi va ishlatilishi.Yog'lar, sovunlar va yuvish vositalari.

2

7-13.04

Yangi bilimlarni o’zlashtirish

Nazariy

Videoglaz

Kodoskop


Sovundan quruq yonilg’i tayyorlab kelish

Masharipov, 14.5,5 245-250 bet

31

Uglevodlar. Mono-, di- va polisaxaridlar.Kraxmal, selluloza, sun'iy tolalar.

2

14-20.04

Aralash

Nazariy

Slayd

Komputer


14. 7-§

eksperiment o’tkazishMasharipov, 14.7,8 252 bet

32

Laboratoriya ishi № 7.

Quruq mevadan qand moddalarini ajratish va xossalarini o'rganish.2

21-27.03

Olingan bilimlarni tajriba orqali mustahkamlash

Laboratoriya

Laboratoriya jihozlari

Kollekvum topshirishga tayyorlanish

Masharipov, 14.7,8 252 bet

33

Azotli organik birikmalar. Nitrobirikmalar. Aminlar. Anilin.

Aminokislotalar. Xossalari.2

28.04-4.05

Yangi bilimlarni o’zlashtirish

Nazariy

Slaydlar

Kodoskop


O’qib kelish

262-268betMasharipov,15.1 15.2 262-268bet

34

Oraliq nazorat-4


2

5-11.05

Sinov darsi

Nazorat

Kodoskop

Konspekt yozish 15.3-§

Masharipov,15.3 262-268bet

35

Oqsillarning turlari va xossalari.
12-18.05

Aralash

Nazariy

Slaydlar Kodoskop

Test tuzib kelish

Masharipov, 15.4 272 bet

36

Laboratoriya ishi № 8 Oqsillarning sifat reaksiyalari

2

19-25.05

Bilimlarni tajriba orqali mustahkamlash

Laboratoriya

Lab. jihozlari


Kollekvum topshirish

Abdusamatov, 189 bet

37

Geterosiklik birikmalar.

2

26.05-1.06

Yangi bilimlarni o’zlashtirish

Nazariy

Kompyuter

Elektron darslikO’qib kelish

283 bet


Masharipov, 17.

38

Nuklein kislotalar.

2

2-08.06

Aralash

Nazariy

Kodoskop

Referat yozib kelish

Masharipov,17, 286 bet

39

YuMB va tolalar.

2

9-15.06

Aralash

Nazariy

Slaydlar. Namunalar

Jadval tuzib kelish

Masharipov, 288 bet

40

O`zbekistonda kimyo sanoatining istiqbollari va atrof - muhitni zararsizlantirish muammolari.

YN-2


2

16-22.06

Aralash

Sinov darsiNazariy

Videoglaz

Test ishlash

Masharipov, 18.


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa