Algebra vii-sinf. I-chorak test. A-variantDownload 0,63 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana15.04.2020
Hajmi0,63 Mb.
#44977
  1   2   3
Bog'liq
7-sinf-uchun-Algebradan-4-variantli-testlar


 

Algebra VII-sinf.I-chorak test.A-variant

 

1.  Quyidagi sonlar ichida eng kichigini toping. #1  0,0050513#2  0,0505#3  0,00550#4  0,055#5  0,55                                                                    

2.  Quyidagi sonlardan qaysinisi 2 sonidan uzoqroq joylashgan? 

#1  5,12#2  6,21#3  6,31#4  4,31#5  5,61                                                                                          

3.  Yuzi 1ga, eni 1m bo'lgan yo'lakning uzunligi necha metr? 

#1  1000 m#2  10000 m#3  100 m#4  100000 m#5  10 m                                                                  

4.  75kg ni tonnada ifodalang. 

#1  0,057t#2  0,0075t#3  7,5t#4  0,075t#5  0,75t                                                                          

5. Sonli ifoda deb qanday ifodaga aytiladi? 

#1 Sonlardan tuzilib amal ishoralari bilan birlashtirilgan yozuv.#2 Sonlar va harflardan tuzilib amal 

ishoralari bilan birlashtirilgan ifoda.#3 Tenglik belgisi bilan birlashtirilgan ifoda.#4 Noma’lum qatnashgan 

tenglik.#5 Hammasi to’g’ri 

6. Hisoblang: 6 -(5,2-3 )                         #1  6,8   #2 7,8    #3 9,8    #4 4,8   #5  9,6 

7. To’g’ri to’rtburchakning yuzi S ga, asosi a ga teng. Uning perimetrini topish uchun ifoda tuzing. 

#1 


    #2   

  #3  2(


   #4 

  #5     

8. Qavslarni oching va soddalshtiring. 5a+(3a-(4a+3)) 

#1 8a+3  #2 4a-3  #3 -4a-3  #4 3-4a  #5  4a+3 

9. Ifodaning son qiymatini toping: (35,7*12,24-21,4*6,12):1  

#1 578  #2  306  #3 162  #4 16,2  #5 -16,2 

10. Ifodani soddalshtiring va uning a=2,7, b=4,2 bo’lgandagi son qiymatini toping: 3(2a-b)-2(a-2b) 

#1 24,36  #2   27,6  #33  8,7  #4  15  #5  14 

11. ax=b , a va b berilgan sonlar. X-noma’lum son. Qanday tenglama? 

#1 Chiziqli tenglama  #2 Kvadrat tenglama  #3 Chiziqli bo’lmagan tenglama  #4 Oddiy tenglama  #5 

Murakkab tenglama 

12. (x+3):(x-2)=5:3 tenglamaning ildizi x

0

 bo’lsa,2x0

+61 ifodaning son qiymatini toping. 

#1 -80  #2 70  #3 80  #4 81  #5 90 

13. Teng yonli uchburchakning perimetri 51 sm ga teng. Asos yon tomonidan 6 sm uzun. Shu uchburchak 

yon tomonining asosiga nisbatini toping. 

#1 1,4  #2    #3   #4    #5 0,7 

14. Tenglamani yeching. 8(x+2)-5x=-2(x+4,5)                  #1 -5  #2 5  #3 6  #4 -4,5  #5 TJY 

15. Tenglamani yeching. 6*(2,3x-1)-3,5x+0,7x=0,5(x-14) 

#1 -10,5  #2 10,5  #3    #4 7  #5 -  

16. Tenglamani yeching. 7

#1 -1  #2 -   #3    #4    #5 -2 

17. Tenglamani yeching. 10:8=4:x 

#1 3,2    #2 4  #3 6  #4 8  #5 TJY 

18. Tenglamani yeching.

#1 3  #2 8  #3 6  #4    #5 TJY 

19. Tenglamani yeching. 90-x+

 

20. Tenglamani yeching. X-39=45 21. Ildizi 4 bo’lgan tenglamani belgilang. 

22.Teng yonli uchburchakning perimetri 40 sm gat eng. Yon tomoni asosining   qismini tashkil etadi. Shu 

uchburchakning tomonlari uzunliklarini toping. 

23. Teng yonli uchburchakning perimetri 40 sm gat eng. Yon tomoni asosining   qismini tashkil etadi. Shu 

uchburchak yon tomoni uzunligini toping. 

24. Ketma-ket kelgan ikkita juft sonlar ko’paytmasini yozing. a) 2n*(2n+2)  b) 2n*(n+1)  c) (n+2)(n-2)  

 d) 2n*4n   

 

25.a=5, b=6,4, c=4,5 bo’lsa, S=(ab+ac+bc) ifodaning son qiymatini toping.  

 

Algebra VII-sinf.I-chorak test.B-variant

 

 1.   Litrda ifodalang:  45 mm

3               

#1  0,45 l#2  0,045 l#3  0,0045 l#4  0,00045 l#5  0,000045 l                                                           

2. 600m


2

   ni gektarda ifodalang.             #1  0,66 ga#2   0,0006 ga#3  0,06 ga#4  0,006 ga#5  0,6 ga                                                              

3.   

5

14

1

31

2

1

 yig’indini hisoblang:     #1  1,32/45 #2  1,31/60#3   1,17/60#4  1,9/15#5  1,34/45                                                                       

4.1


21

8

:7

5

4213

*

138

 ifodani hisoblang.      #1  1, 3/8#2  1,1/8#3   1,1/4#4  3,3/8#5  2,1/4                                                                                     5.  Kubning barcha qirralari uzunliklari yig'indisi 36 smga teng.  Kub sirti yuzini toping.  

#1  27sm


2

  #2  1334sm

2

  #3  36sm2

  #4  54sm

2

  #5   45sm2

                                                                    

6. Algebraik ifoda deb qanday ifodaga aytiladi? 

#1 Sonlardan tuzilib amal ishoralari bilan birlashtirilgan yozuv.#2 Sonlar va harflardan tuzilib amal 

ishoralari bilan birlashtirilgan ifoda.#3 Tenglik belgisi bilan birlashtirilgan ifoda.#4 Noma’lum qatnashgan 

tenglik.#5 Hammasi to’g’ri 

7. a=2,4, b=3,6, h=1,6 bo’lsa, s=

 ifodaning son qiymatini toping. 

#1 48  #2 3,18  #3 6,36    #4 0,48   #5 4,8 

8. Teng yonli uchburchakning perimetri P ga, asosining uzunligi a ga teng.Uchburchakning yon tomoni 

uzunligini topish uchun ifoda tuzing. 

#1  2a-P  #2  2P-a  #3   P-a  #4  

   #5  P-2a 

9. Ifodani soddalshtiring va uning a=2,4; b=1,5 bo’lgandagi qiymatini toping: 0,5*(2a-3b)-(4b+2,5a) 

#1 17,4  #2  -17,4  #3 -1,4  #4  -11,85  #5  0,6 

10. Ifodaning son qiymatini toping: (-1,5)*(2,7:-0,9)-(-7,2):3,6)+2,4*(-2,5) 

#1 -6  #2  -7,5  #3 7,5  #4  -4,5  #5  4,5 

11. Uchburchak bir tomonining uzunligi a ga teng. Ikkinchi tomoni uzunligi bu tomonning 80% ini tashkil 

qiladi. Uchinchi tomoni esa birinchi va ikkinchi tomonlar yig’indisining yarmiga teng bo’lsa, shu 

uchburchakning perimetrini toping. 

#1  1,8a  #2 2,7a  #3 3a  #4  3a+0,8  #5  2a+0,8 

12. Tenglamani barcha ildizlarini topish yoki ularning yo’qligini ko’rsatish qanday amal deyiladi? 

#1 Tenglamani qiymati #2 Tenglamani yechish  #3 Tenglamani ildizi  #4 Tenglamani o’ng qismi  #5 

Tenglamani chap qismi 

13. 4:(2x+5)=2:(3x-2) tenglamaning ildizi x

0

 bo’lsa,4x0

+11 ifodaning son qiymatini toping. 

#1 -18  #2 -20  #3 19  #4 20  #5 21 

14. Teng yonli uchburchakning perimetri 42 sm ga teng.Yon tomon asosning   qismini tashkil qiladi. Shu 

uchburchakning asosi yon tomonidan necha sm uzun? 

#1 7,5 sm  #2 6,5 sm  #3 6 sm  #4 7 sm  #5 5 sm 

15. Tenglamani yeching. 3(x+2)-2(x+3)=7-5(x+1)               #1 -   #2    #3 -1  #4 2  #5 -  

16. Tenglamani yeching.1,5*(2-x)+1=2(2-

#1 Cheksiz ko’p yechimga ega  #2    #3 2  #4    #5 -2 

17. Tenglamani yeching. 

#1  4  #2 8  #3  2  #4 -2  #5 TJY 

18. Tenglamani yeching.30:10=6:x                         #1  3  #2 7  #3 6  #4 9  #5 2 

19. Tenglamani yeching.2

 

20. Tenglamani yeching.  300-x+ 

21. Tenglamani yeching.2x+x=3 

22. Ikki sonning yig’indisi 70ga teng.Birinchi son ikkinchi sondan 2,5 marta kichik. Shu sonlarni kichigini 

toping. 


23. Teng yonli uchburchakning perimetri 40 sm gat eng. Yon tomoni asosining   qismini tashkil etadi. Shu 

uchburchak asosi uzunligini toping. 

24. To’g’ri to’rtburchakning qo’shni tomonlari ayirmasi 8 ga, perimetri esa 36 ga teng. Uning kichik 

tomonini toping. 

25. Ketma-ket kelgan ikkita toq sonlar yig’indisini yozing. a) n-1+n+1  b) n+1 +n+3  c) 2n-1+2n+1   

d) 2n+3+n+3    

Algebra VII-sinf.I-chorak test.C-variant 

 

1.   24

5

:8

3

 ni hisoblang          #1   3/24  #2  15

4

#3    15/24#4   5/8#5   1/8                                          2.  5,912:16  ni hisoblang.         #1  0,3695#2  3,695#3  36,95#4  0,03695#5  0,3965                                                                            

3.  0,7 kg konfet uchun 175 so'm to'landi, 0,8 kg konfet uchun qancha tolanishi kerak? 

#1  122,50#2  140#3  250#4  200#5  150                                                                                                

4.  (3,6:0,25):0,9  ni hisoblang.                  #1  14,4#2  16#3  16,4#4  14#5  14,6                                                                                                    

5.  

2

,1

3

 x+0,4=0,6  tenglamani yeching.            #1  0,008#2  0,4#3  2,5#4  0,8#5  0,08                                                                                                  6. Sonli ifodada ko’rsatilgan amallarni bajarish natijasida hosil bo’lgan son 

#1 Tenglamaning ildizi  #2 Algebraik ifodaning son qiymati  #3 Sonli ifodaning qiymati  #4 Yig’indi  

 #5 Ayirma 

7. a=12,5,  h=6,4 bo’lsa, s=

 ifodaning son qiymatini toping. 

#1 40  #2 400  #3 4  #4 36,1  #5 37,1 

8. a=2,5, b=2,4 va c=3,5 bo’lsa, V=abc ifodaning son qiymatini toping. 

#1 18,3  #2   21  #3 2,1   #4  12,1   #5  121 

9. Ifodaning son qiymatini toping: (6,4*7,02+17,9*14,04):4  

#1 169  #2 16,9  #3 159  #4 71,318  #5 149 

10. To’g’ri to’rtburchakning perimetri p ga, asosi a ga teng. Uning balandligini hisoblash uchun ifoda tuzing. 

#1 0,5*(p-a)  #2 p-a  #3 

  #4   p-2a  #5   

 

11.Tenglama deb qanday ifodaga aytiladi? #1 Sonlardan tuzilib amal ishoralari bilan birlashtirilgan yozuv.#2 Sonlar va harflardan tuzilib amal 

ishoralari bilan birlashtirilgan ifoda.#3 Tenglik belgisi bilan birlashtirilgan ifoda.#4 Noma’lum qatnashgan 

tenglik.#5 Hammasi to’g’ri 

12. 


 tenglamaning ildizi x

0

 bo’lsa, +1 ifodaning son qiymatini toping. 

#1 50  #2 10  #3 5  #4 37  #5 26 

13. 0,8*(1,5x-2)-0,4x=0,3*(6x-5)-2,6 tenglamaning ildizi x

0

 bo’lsa,-0,5x

0

 ifodaning son qiymatini toping. #1 -6,25  #2 1,25  #3 6,25  #4 -5  #5 5 

14. Birinchi to’pda 75 m, ikkinchi to’pda 120 m atlas bor edi. Ikkinchi to’pdan birinchidan sotilganiga 

qaraganda 3 marta ko’p atlas sotildi. Natijada birinchi to’pda ikkinchisiga qaraganda 2 marta ko’p atlas 

qoldi. Har bir to’pdan necha metrdan atlas sotilgan? 

#1 24 m; 72 m  #2 30 m;90 m  #3 15m; 45 m    #4 33 m;99 m  #5 22 m; 66 m 

15. Tenglamani yeching. 

#1 2  #2 4  #3     #4  -   #5 Yechimga ega emas 

16. Tenglamani yeching. (3x-1)(2x-1)-6(x+1)(x-2)=5          #1 8  #2 -8  #3 2  #4 -1  #5   

17. Tenglamani yeching. 

                #1   4  #2 8  #3  2  #4 -2  #5 TJY 

18. Tenglamani yeching. 

#1 4  #2 5  #3 6  #4 7  #5 TJY 

19. Tenglamani yeching. 110-x+

 

20. Tenglamani yeching.245-x=45 21.To’g’ri to’rtburchakning qo’shni tomonlari ayirmasi 8 ga, perimetri esa 36 ga teng. Uning katta tomonini 

toping. 


22. Ikkita omborda 120 t kartoshka bor. Birinchi ombordagi kartoshkaning 20 % I ikkinchi ombordagi 

kartoshkaning 10 % idan 3 t ko’p. Harbir omborda necha tonnadan kartoshka bor? 

23. Kichigi n bo’lgan ikkita ketma-ket natural sonning yig’indisini yozing. 

24. Kichigi 2k bo’lgan uchta ketma-ket juft natural sonlar yig’indisini yozing. 

25.  5:4-4:5  ni hisoblang.                                                                                           

 

 

 


 

Algebra VII-sinf.I-chorak testi.D-variant

 

 1.  82,*  soni 4 ga qoldiqsiz bolinishi uchun  * o'rnida qaysi rasqam bo'lishi mumkin? 

#1  0 va 4#2  12 va 16#3  4 va 8#4  24 va 8#5  0 va 8                                                                            

2.  0,561 va 0,539  sonlari ayirmasi ularning yig'indisini qanday qismini tashkil  etadi? 

#1  0,02#2  0,2#3  50#4  5#5  0,11                                                                                                          

3.  6,18;  12,3;  3,12  sonlari o'rta arifmetigini toping.       #1  2,7#2  7,8#3  26,1#4  7,2#5  8,7                                                                                                    

4.Prosent nima?             #1  0,9#2  0,0001#3  0,001#4  0,1#5  0,01                                                                                              

5.  0,075 ning prosent qiymatini toping.            #1  7,5%#2  0,75%#3  75%#4  750%#5  0,57%                                                                              

6. Hisoblang: 16,78-(1,45+5,4)                    #1   5,67    #2   0,876    #3 56,87    #4 9,93   #5 9,92    

7. a=5,1, b=4,7 bo’lsa, P=2(a+b) ifodaning son qiymatini toping. 

#1 196  #2 19,6  #3 1,96  #4 18,16  #5 18,14 

8. Ona farzandlari uchun a so’mdan 8 ta rasm daftar, b so’mdan 5 ta ruchka, c so’mdan 20 ta daftar sotib 

oldi. Jami xaridni xisoblash uchun ifoda tuzing, 

#1   33(a+b+c)   #2   8a+25(b+c)   #3   800abc   #4  8a+100ba  #5  8a+5b+20c 

9. Ifodaning son qiymatini toping: 3

 

#1 3,788  #2 6,2  #3 -6,2  #4 -67  #5 9,3 10. Uchburchak bir tomonining uzunligi a ga teng bo’lib, u ikkinchi tomonidan 2 sm qisqa, uchinchi 

tomonidan esa 3sm uzun. Shu uchburchakning perimetrini hisoblash uchun ifoda tuzing. 

#1 3a-1  #2  3a-5  #3  3a+5  #4  1-3a  #5  3a+2 

11. Noma’lumning tenglamani to’g’ri tenglikka aylantiradigan qiymati nima deyiladi? 

#1 Tenglamani qiymati #2 Tenglamani yechish  #3 Tenglamani ildizi  #4 Tenglamani o’ng qismi  

 #5 Tenglamani chap qismi 

12. 

 tenglamaning ildizi x0

 bo’lsa,18:x

0

 ifodani hisoblang: #1 6  #2 7  #3 -7  #4 46   #5   

13. Uchta javonda hammasi bo’lib 385 ta kitob bor. 1-javonda 2-siga qaraganda 8 ta ko’p, ammo 3-

javondagidan 9 ta kam kitob bor. Har bir javonda nechtadan kitob bor? 

#1 128;120;137  #2 127;119;139  #3 127;122;136  #4 126;134;125  #5 130;117;138 

14. Usta buyurtmani 8 kunda bajarishi kerak edi. U har kuni rejadan tashqari 6 ta mahsulot tayyorlab

buyurtmani 5 kunda bajaribgina qolmasdan, balki ortiqcha yana 12 ta mahsulot tayyorladi. Usta reja 

bo’yicha bir kunda nechta mahsulot tayyorlashi kerak edi? 

#1 8  #2 4  #3 5  #4 7  #5 6 

15. Tenglamani yeching. 8(x+2)-6=7-(5-8x) 

#1 -2  #2 0,5  #3 1,6  #4 Ildizga ega emas  #5   

16. Tenglamani yeching. 4(x+2)(x-3)=(2x-3)(2x+4)-18 

#1 3  #2  -2  #3 1  #4 -1  #5   

17. Tenglamani yeching.10:6=x:4 

#1 3  #2 8  #3 6  #4    #5 TJY 

18. Tenglamani yeching. 

 

#1 3  #2 8  #3 6  #4    #5 TJY 19. Tenglamani yeching. 90-x+

 

20. Tenglamani yeching.x+56=96 21. Tenglamani yeching. 2x-7=15 

22. Dinora bir son o’yladi.Undan 3 ni ayirib, natijani 4 ga bo’ldi. Bo’linmaga 7 ni qo’shdi. Hosil bo’lgan 

yig’indini 5 ga ko’paytirgan edi, 50 chiqdi. Dinora qanday sonni o’ylagan? 

23. Ikkita omborda 120 t kartoshka bor. Birinchi ombordagi kartoshkaning 20 % I ikkinchi ombordagi 

kartoshkaning 10 % idan 3 t ko’p. Ikkinchi ombordagi kartoshkadan birinchi ombordagi kartoshka qancha 

kam? 


24. Kattasi m bo’lgan ikkita ketma-ket sonlar ko’paytmasini yozing. 

25.V=abc formuladan a ni topish formulasini yozing.  

Algebra VII-sinf. II-chorak testi.A-variant 

 

1.Hisoblang:  2#1  6#2  5  #3  8#4    10#5  4                                         

2.Hisoblang:  (-0.2)

#1  -0.008#2  0.008#3  -0.08#4  0.08#5  0.8                                            3.  Darajaning 4 - xossasini yozing. 

#1  (ab)


n

 =a


n

 b

n  #2  a

n

 b#3   abn

#4  b


n

#5    a-b

n                                                        

4. Daraja shaklida yozing: 729= 

#1 3

4

   #2 35

  #3 3


6

  #4 2


7

  #5 2


9

  

5. Amallarni bajaring:  (-a)3

 *(2a)=? 

#1 -3a

3   


#2  -2a

4  


#3  -4a

3   


#4  -2a

2      


#5  -3a

2                                                 

6.  Quyidagi sonlar ichida eng kichigini toping. 

#1  0,0050513  #2  0,0505  #3  0,00550#4  0,055#5  0,55                                                                    

7.   Litrda ifodalang:  45 mm

#1 0,0045  #2  0,045 #3 0,45  #4  0,000045   #5  0,00045    8. Ifodani soddalashtiring:  a+a 

#1 2a


 

  #2  a


4

   #3 a


3

  #4 5a  #5 4a 

9. Ifodani soddalashtiring: a*a* 

#1 a


  #2  a


4

   #3 a


3

  #4 5a  #5 a

10. Ifodaning qiymatini toping: (-9)2

 +(


#1 49    #2 81    #3 25    #4 9    #5 16  

11. Tenglamani yeching: x:7

3

=7 #1 

  #2 2401  #3 243  #4     #5 729 

12. Tenglamani yeching: 4

14

:x=412 

#1 


  #2 2401  #3 243  #4     #5 729 

13. Ifodani daraja shaklida yozing: 7

3n+4

*7

2n-1:7

n+2 


#1 7

4n+1  


#2 7

n

  #3 73n-1

 #4 7


6n+5

  #5 7


n-3 

14. n ning qanday qiymqtida tenglik to’g’ri bo’ladi. (3

4

)

n=3

16 


#1 5  #2 4  #3 10  #4 3  #5 6 

15. n ning qanday qiymqtida tenglik to’g’ri bo’ladi.6 (6

4

)

n=6

25 


#1 5  #2 4  #3 10  #4 3  #5 6 

16. Taqqoslang: 6

20

*3

40 #1 <  #2 >  #3 =  #4 

 

17. Standart shakldagi yozilgan birhadning son ko’paytuvchisini shu birhadning … deyiladi #1 koeffitsienti  #2 birhad  #3 standart shakldagi  #4 birhadning son qiymati  #5 TJY 

18. a va b sonlar uchlanganining to’rtinchi darajasini  yozing 

#1 (a-b)

3

   #2 (ab)3

  #3 (a+b)

3

  #4 4(a+b)2

  #5 81a


4

b

4 

19. Birhadni standart shaklida yozing: -2ab

4

(-4)


2

a

2 

20. Birhadni ko’paytiring: (5

 21. Birhadning qiymatini toping: 3a

2

b3

   ,  a=3, b=3  

 

22. Birhadning qiymatini toping: -4a2

b

3   ,  a=3, b=1  

 

23. Ko’phadning son qiymatini toping: 2x2

+3y


3

+4z     , x=-1, y=-1, z=-1 

 

24. Ko’phadni standart shaklga keltiring: 2y3

-4y


2

+5-y


3

-y

2 

 

25. Ifodani soddalashtiring: 5(2x-y)-7(4x-2y)  

 

 

Algebra VII-sinf. II-chorak testi.B-variant 

 

1.Hisoblang;  4#1  8#2  16  #3  256   #4  64#5  128                                       

2. Darajaning 1 -xossasini yozing. 

#1  a


m

 *a


n

 =a


m+n  

#2 a


m

 *a


n

 =a


m-n

#3  a


mn

#4   a


m-n

#5  a


n                                              

 

3.  Darajaning 5 - xossasini yozing. #1      (a/b)

n

 =an

 /b


n   

#2  ( a/b)

n

=a/b


n

#3   (a/b)

n

=a

n/b   #4   (a/b)

n

=a/b#5 (a/b)n

=(ab)


n                                                                   

4. Tenglamani yeching va to'g'ri javobni toping.  4x=0,24 

#1  4x=0,24     x=0,24:4     x=0,06 #2  4x=0,24     x=0,24:4     x=0,08#3  4x=0,24     x=0,24:4     x=0,07 

#4  4x=0,24     x=0,24:4     x=0,05#5  4x=0,24     x=0,24*4     x=0,96                                        

5.  1024 ni 2 ni darajasi shaklida yozing 

#1 2


6

  #2 2


7

  #3 2


8

  #4 2


9

  #5 2


10

 

6.  Quyidagi sonlardan qaysinisi 2 sonidan uzoqroq joylashgan? #1 6,31 #2  6,21#3 5,12 #4  4,31#5  5,61                                                                                                                           

7. Ifodani soddalashtiring:  a+a+a+a+a 

#1 a  #2  a4

   #3 a


3

  #4 5a  #5 4a 

8. Ifodani soddalashtiring: a*a*a*a*a 

#1 a


  #2  a


4

   #3 a


3

  #4 5a  #5 4a 

9. Ifodaning qiymatini toping: (-5)

2

 +(#1 49    #2 81    #3 25    #4 9    #5 16  

10. Ifodaning qiymatini toping: (-4)

2

 +(#1 49    #2 81    #3 25    #4 9    #5 16  

11. Tenglamani yeching: x*7

3

=7 #1 

  #2 2401  #3 243  #4     #5 729 

12. Tenglamani yeching: 3

3

:x=9 

#1 


  #2 2401  #3 3  #4     #5 1000 

13. Ifodani daraja shaklida yozing: 7

n+4

*7

2n-1:7

2n+3 


#1 7

4n+1  


#2 7

n

  #3 73n-1

 #4 7


6n+5

  #5 7


n-3 

14. n ning qanday qiymqtida tenglik to’g’ri bo’ladi. (5

6

)

n=5

60 


#1 5  #2 4  #3 10  #4 3  #5 6 

15. Taqqoslang:  5

50

*50


#1 <  #2 >  #3 =  #4 

 

16. a va b sonlar yig’indisining kubini yozing #1 (a-b)

3

   #2 (ab)3

  #3 (a+b)

3

  #4 4(a+b)2

  #5 81a


4

b17. a va b sonlar ko’paytmasining kubini yozing 

#1 (a-b)


3

   #2 a


3

b

3  #3 (a+b)

3

  #4 4(a+b)2

  #5 81a


4

b18. Birhadni standart shaklida yozing: -2ab

4

(-6)2

a

2b

#1 256a3

b

5   #2 216a

4

b5

  #3 -32a

3

b

5  #4 -72a

3

b7

  #5 256a

3

b

7 

19. Birhadni ko’paytiring: 15a

12

y(-4a


3

y

7 

20. Birhadning qiymatini toping: 6a2

b

3   ,  a=3, b=6  

 

21. Bir nechta birhadning algebraik … ko’phad deyiladi  

22. Ko’phadning son qiymatini toping: -2x

2

+3y


3

+3z     , x=1, y=1, z=3 

 

23. Ko’phadni standart shaklga keltiring: 1,5x4

+3y


3

-2x


4

-2y


3

-5 


 

24. Ifodani soddalashtiring: -5(3y-4x)-8(-4y+5x) 

 

25. Taqqoslang: 544

*21


12 

 

Download 0,63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish