1964 roku młoda nauczycielka wychowania muzycznego ze Szkoły Podstawowej w Goniądzu, Pani Lucyna Drugowiec zakłada dziecięcy zespół wokalny „Nadbiebrzańskie Nutki”Download 15.9 Kb.
Sana08.06.2017
Hajmi15.9 Kb.
Działalność zespołu „Nadbiebrzańskie Nutki” w latach 1964 – 2014
W 1964 roku młoda nauczycielka wychowania muzycznego ze Szkoły Podstawowej w Goniądzu, Pani Lucyna Drugowiec zakłada dziecięcy zespół wokalny „Nadbiebrzańskie Nutki”. Pełna entuzjazmu i energii rozśpiewała goniądzką młodzież, skomponowała dla zespołu wiele piosenek między innymi, Piosenkę o Goniądzu, Piosenkę o Biebrzy, Mama i my, Lubię kiedy pada deszcz itd. Aranżowała znane przeboje tamtych lat, akompaniowała zespołowi na koncertach. Każdy występ zespołu z jej udziałem kończył się wielkim aplauzem publiczności i bisami.

W latach sześćdziesiątych zespół stał się jednym z popularniejszych dziecięcych zespołów amatorskich woj. białostockiego Do największych osiągnięć tego okresu należy zaliczyć; występ w Urzędzie Rady Ministrów i TVP, wyjazdy zespołu na Litwę i Białoruś. Młodzi artyści zdobywali wiele nagród na festiwalach piosenki. Największą reprezentację Nutki miały na Festiwalu Piosenki w Zielonej Górze. W 1967 roku, laureatem tego festiwalu został duet: Grażyna Szymkiewicz i Ryszard Kuczyński .W 1968 roku kolejny duet Maria i Janusz Sobolewscy reprezentował Nutki na Centralnych Eliminacjach w Inowrocławiu

W tym czasie w skład zespołu wchodzi kilka grup wokalnych: duet Grażyna Szymkiewicz i Ryszard Kuczyński, kwartet wokalny w którym, poza wspomnianym Ryśkiem śpiewała Ola Bałaniuk (Sobotko), Janusz Sobolewski i Adam Kulikowski ze Szkoły Podstawowej oraz dziewczęca grupa wokalna, uczennic z Liceum Ogólnokształcącego: Krystyna Klim. Krystyna Rosińska ,Krystyna Cioch, Helena Bawerno, Helena Okrasińska, Zofia Skrodzka, Bogumiła Wysocka, Barbara Stanisławczyk i solista Bogusz Kościuch.

Nadbiebrzańskie Nutki trzykrotnie uczestniczyły w festiwalu muzycznym pod nazwą "Harcerski Lipiec Muzyczny" w Olsztynie .W znakomitym towarzystwie zespołów z całego kraju koncertowały z „Alibabkami”, ,„Skaldami", „Gawędą” itd. Korzystały również z cennych uwag muzycznych, choreograficznych, scenicznych : Łucji Prus, Wandy Warskiej, Andrzeja Kurylewicza . Wojciecha Młynarskiego i innych wspaniałych artystów. Po zdanym śpiewająco egzaminie dojrzałości członkowie zespołu wyjeżdżali z Goniądza i skład zespołu należało uzupełniać. Do zespołu wstąpił „młody narybek". Barbara Kuczyńska, Barbara Aponowicz, Barbara Kulikowska. Mariola Rokicka, Jolanta Klimaszewska, Halina Dobrydnio, Andrzej Sobolewski, Tadeusz Komorowski, Andrzej Szymkiewicz, Tadeusz Radziwon, Grzegorz Rokicki. Powstała gitarowa grupa muzyczna, poszerzono repertuar, a członkowie grupy tworzyli nowe kompozycje . Zespół coraz więcej koncertował, organizował obozy kondycyjne w celu podniesienia poziomu artystycznego, dokonał też kilku nagrań studyjnych w Polskim Radiu w Białymstoku i Olsztynie. Wierni tradycji Nutek współpracują z zespołem do chwili obecnej: Tadeusz Komorowski i Ryszard Rosiński.

W 1969 roku, po dwóch latach przerwy spowodowanej wyjazdem z Goniądza p. Lucyny Drugowiec pracę z nowym składem podjął Adam Grabowski, który pracuje z „Nutkami” do 2014 roku. Nowy instruktor zachował też kontakt z byłą, męską częścią pierwszego składu „Nutek” – swoimi młodszymi kolegami z goniądzkiego liceum a później studentami uczelni białostockich, tworząc równolegle do dziecięcych i młodzieżowych grup wokalnych ze Szkoły Podstawowej i z Liceum Ogólnokształcącego zespół wokalno-instrumentalny akompaniujący tym grupom a także występujący samodzielnie.Lata siedemdziesiąte, to udział w licznych krajowych festiwalach i konkursach piosenkarskich. Janusz Sobolewski został dwukrotnym laureatem zielonogórskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Zielonej Górze; w 1970 i ponownie w 1974 r ( z grupą MAKS.) zdobywając też wyróżnienie na festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Barbara Kuczyńska i Andrzej Sobolewski zostali kolejnymi laureatami w Zielonej Górze 1975r. Organizatorzy Festiwalu nie mogli wyjść z podziwu, że małej miejscowości mieszka tak wiele utalentowanej młodzieży.

Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu też został zdobyty przez dawnych reprezentantów Nutek. W koncercie „Debiuty" wystąpiła Grażyna Szymkiewicz z Karolem Olszewskim a także Andrzej Sobolewski który związał całe życie zawodowe z estradą (Zespół "VIST ", Spiritual and Gospel Singers",Teatr Muzyczny w Gdyni). Pierwszy solista Nutek Bogusz Kościuch również swoje życie zawodowe związał ze śpiewem występując najczęściej w profesjonalnych zespołach wojskowych. Do chwili obecnej również Maria Sobolewska (obecnie Znoińska) występuje amatorsko na lokalnych uroczystościach oraz w ogólnopolskim Finale "Seniorady" w Bydgoszczy.Grupa instrumentalno – wokalna „Nadbiebrzańskich Nutek” reprezentowała nasz region na wielu krajowych festiwalach i konkursach: trzykrotnie w Konkursie Piosenki Radzieckiej w Inowrocławiu, na Festiwalu Piosenki Partyzanckiej w Kraśniku, czy na Festiwalu Młodych Talentów w Jeleniej Górze. W 1974 roku zespól wokalno-instrumentalny złożony z dorosłych już członków „Nadbiebrzańskich Nutek” zajął na Wojewódzkim Przeglądzie w Starych Juchach I miejsce śpiewając piosenki zaaranżowane przez Jana Makowskiego, muzyka białostockiego z Zespołu „Diamenty”.

Lata osiemdziesiąte to największe sukcesy „Nadbiebrzańskich Nutek” dzięki ogromnemu zaangażowaniu się i pomocy najlepszego muzyka i kompozytora białostocczyzny w czasach PRL-u, nieodżałowanego Andrzeja Stolarczyka. Stał się on kierownikiem muzycznym zespołu. Od tego czasu „Nutki” odnosiły kolejne sukcesy na największych dziecięcych festiwalach na szczeblu krajowym; 1984 – I miejsce na Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Siedlcach za piosenkę „W małym ciele wielki duch”. Za swoje osiągnięcia Nutki wyjechały na miesięczny pobyt zespołu do Poniewieża na Litwie w 1985 roku oraz otrzymały zaproszenie na Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej do Kielc i udział w Festiwalu Laureatów Festiwali Dziecięcych „Gryfiada” do Szczecina. Udział dwóch grup w największym w kraju Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca „Barwy Przyjaźni” w Zielonej Górze w 1985 i 1986 roku. Transmisje na żywo w telewizji z Koncertu Galowego w zielonogórskim amfiteatrze oraz w „Teleranku” to ogromny sukces i najlepsza promocja naszego miasteczka. Śmierć Andrzeja w 1985 roku, zaledwie trzy miesiące po wspólnym pobycie z „Nadbiebrzańskimi Nutkami” na Festiwalu w Kielcach z pewnością zaważyła o dalszym rozwoju tak świetnie działającego zespołu. Zakończeniem pasma sukcesów trzeciej dekady działalności „Nadbiebrzańskich Nutek” z lat osiemdziesiątych były dwa wyjazdy zagraniczne w marcu 1986r do Wilna, Trok i Nowej Wilejki z pełnym programem estradowym wraz z grupą wokalną zespołu „Biebrza”. Ukoronowaniem sukcesów tego składu „Nutek” był wyjazd we wrześniu tego samego roku dwóch grup dziecięcych wraz z zespołem instrumentalnym do Moskwy i Mińska jako forma uznania dorobku artystycznego „Nadbiebrzańskich Nutek” na szczeblu krajowym. W 1986 Adam Grabowski zostaje Naczelnikiem Miasta i Gminy Goniądz a tradycje wokalne podtrzymuje p. Beata Gruszka zakładając wspaniały chór dziecięcy „Scherzino” złożony z uczniów Szkoły Podstawowej w Goniądzu. Chór był laureatem „Brązowego Wiosła” – krajowego Festiwalu Chórów Szkolnych w Bydgoszczy i śpiewał do odejścia p. Beaty ze Szkoły Muzycznej w Goniądzu.

Lata dziewięćdziesiąte. Reforma samorządowa i powstanie samorządowych gmin które samodzielnie decydowały o dotacjach na kulturę wyłącznie przez miejscowych radnych i burmistrza po 1990 roku stało się dla goniądzkiej kultury katastrofą. Wstrzymano rozpoczętą rozbudowę sali kinowej, zlikwidowano wszystkie placówki kultury na terenie gminy z bibliotekami włącznie, wydatki na kulturę ograniczono do wynagrodzeń kilku pracowników. Rozwiązano w domu kultury świetnie działający na wysokim poziomie Zespół Pieśni i Tańca „Biebrza”. Nie było komu prowadzić ani Chóru ani Nadbiebrzańskich Nutek. Reaktywowanie zespołu, początkowo tylko w formie dziecięcego kwartetu wokalnego nastąpiło w 1998 r. Do pracy w Ośrodku Kultury powrócił Adam Grabowski. Repertuar zespołu oparty był na piosenkach dla dzieci skomponowanych przez Andrzeja Stolarczyka. Pod koniec dekady lat dziewięćdziesiątych powstawały kolejne zespoły z kwartetem Sara al Shoklyia, Amira al. Merkhi, Nezar al Shoklyia i Patryk Dziekoński. Nadbiebrzańskie Nutki” znowu zaczynają odnosić sukcesy na przeglądach wojewódzkich a poziom poszczególnych grup nie odbiega od poziomu z lat wcześniejszych (I miejsce w kat. zespołów wokalnych na przeglądzie wojewódzkim „Piosenka i Taniec - Narewka 1999”, wyróżnienia na Przeglądzie Szkoły Estradowej im. Anny German w Białymstoku dla solistek „Nadbiebrzańskich Nutek”, Urszuli Rutkowskiej i Anny Matwiejczyk,

Początek lat 2000 to sukcesy dziecięcego tercetu wokalnego: Luiza Krukowska, Bartek Jabłoński i Michał Matwiejczyk. Początkowo jako soliści i laureaci Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Przedszkolaków w Białymstoku, później jako znakomity tercet dziecięcy zapraszani byli na wiele uroczystości i koncerty (Inauguracja Wojewódzkiego Roku Szkolnego 2002, Dzień Nauczyciela 2004,. Duży sukces miał Bartek Jabłoński uzyskując stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego. Pod koniec dekady aranżacje i próby z rozszerzonym o dwie wokalistki Karolinę Karpiej i Emilkę Rolnik podjął muzyk białostocki współpracujący z Nutkami w latach siedemdziesiątych Jan Makowski..

W 2010 roku Efektem tej współpracy z p. Jankiem było zdobycie Muszelki Wigier nagrody dla zespołu wokalnego „NN” na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelka Wigier” w Suwałkach w 2010 r. zdobycie I miejsca w edycji „Szansy na sukces” z pios. Eleni wrzesień 2010r. dla Sary Al. Shoklyi. W 2011 r. powstaje kilka grup wokalnych składających się z dziewcząt z LO Kinga Kuczyńska i Sylwia Dzięgielewska i kilku chłopców z Gimnazjum oraz kwartetu wokalnego ze Szkoły Podstawowej. W 2013 roku z zespołu, po ukończeniu gimnazjum i Liceum odchodzą wszystkie dziewczęta z podstawowego składu.

W 2014 roku laureatem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Yard 2014” w Białymstoku zostaje Bartosz Jabłoński który wraz z Michałem Matwiejczykiem tworzą w Nutkach najlepszy, ostatni duet męski. Poza wspomnianym wcześniej kwartetem do Nutek dołącza kolejny kwartet ze Szkoły Podstawowej. Listę wszystkich wokalistów Nutek Nadbiebrzańskich zamyka Wiktor Zawadzki z pierwszej klasy.

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa