1-variant Stafilodermiyalarga qaysi kasallik kiradi?Download 153.5 Kb.
Sana08.09.2017
Hajmi153.5 Kb.
1-variant
1. Stafilodermiyalarga qaysi kasallik kiradi?

Ektima;


Flintema;

Furunkul;

Psoriaz.

2. So’zak kasalligini qo’zg’atuvchisini aniqlang.

Viruslar;

Neysser gonokokki;

Xlamidiya;

Zamburug’lar.

3. Ko’rish o’tkirligida to’r pardaning qaysi sohasi ishtirok etadi?

Markaz sohasidagi sariq dog’ sohasi;

Ko’ruv nerv diski sohasi;

Periferik sohasi;

To’r parda sohasi.

4. Yoritishga moslasha olish hususiyati- adaptatsiya davomiyligini aniqlang.

1 daqiqa;

2 daqiqa;

3 daqiqa;

4 daqiqa.

5. Meningial belgilarga qaysi belgilar kiradi?

Brudzinskiy, Kernig, ensa мushaklari rigidligi;

Kernig, Jekson, Romberg;

Ensa мushaklari rigidligi, Romberg, Knapp;

Rossolimo, Bexterov, Alsgeymer.

6. Subaroxnoidal gematoma – bu….

Miyaga qon quyilishi;

Miya pardalari orasiga qon quyilishi;

Miya to’qimalariga qon quyilishi;

Miya pardalari va suyak orasiga qon quyilishi.

7. Puls ritmining buzilishi qanday ataladi?

Aritmiya;

Tаxiaritmiya;

Bradikardiya;

Bradistigmiya.

8. OIV yuqishi oldini olishda shpris qanday zararsizlantiriladi?

5% xloraminda 10 daqiqa bo’ktiriladi;

Sovunli suvda chayiladi, quritiladi;

0,5 %li xloraminda bo’ktiriladi;

Qaynatiladi va bug’lanadi.

9. Hamshira vazifasiga nima kirmaydi?

Moddiy yordam ko’rsatish;

Ichki infeksiyaga qarshi kurashish;

Kasallikning oldini olish;

Vaksinatsiya ishlarini olib boorish.

10. Halqaro hamshiralar kuni qachon nishonlanadi?

12 May;


1 Dekabr;

7 Aprel;

16 Noyabr.

11. Qaysi yoshdagilar qarilik davriga kiradi?

50-59 yosh;

60-74 yosh;

75-89 yosh;

90-100 yosh.

12. Gereotrik moddalar nima maqsadda ishlatiladi?

Erta qarilik oldini olish;

Homiladorlikning oldini olish;

Avitaminozning oldini olish;

Organizmning himoya funksiyasini oshirish.

13. Mushaklarni yetarli darajada ishlamasligi qanday nomlanadi?

Gipodinamiya;

Gipokineziya;

Gipotoniya;

Gipotrofiya.

14. Sog’lom turmush tarziga nima kirmaydi?

Unumli mehnat qilish;

To’g’ri ovqatlanish;

Organizimni chiniqtirish;

Jismoniy va ruhiy zo’riqish.

15. Asosiy oziq-ovqat moddalarining tarkibiga nimalar kiradi?

Oqsil, yog’, uglevod, vitamin, suv;

Vitamin, yog’, oqsil, uglevod, mineral elementlar, suv;

Mineral elementlar, suv, vitamin, yog’, uglevod;

Uglevod, oqsil, yog’, vitamin, mineral elementlar.

16. Terminal holatning darajalarini aniqlang.

Agoniya, klinik o’lim;

Predagoniya, agoniya, klinik o’lim;

Klinik o’lim, miya o’limi;

Predagoniya, agoniya.

17. Koma tushunchasini aniqlang.

Chuqur uhlash yoki chuqur hushini yo’qotish;

Organizmning tashqi ta’sirlariga javobi;

Talvasa holati;

Stupor holati.

18. Agoniyaning simptomlarini aniqlang.

Hushi o’zida, terisi oqargan, akrotsianoz, pulsi tezlashgan, ipsimon, A/B 40 sim. ust.ga teng , ko’z qorachig’lari kengaygan;

Es-hushi o’zida emas, tanasi sovigan, yurak tonlari eshitilmayapti, pulsi uyqu arteriyasida zo’rg’a aniqlanyapti;

Asistoliya, apnoe, pulsini aniqlab bo’lmaydi, ko’z qorachig’lari kengaygan, yorug’likka reaksiyasi yo’qolgan;

Yurak va nafas olishi to’xtagan,tomir urishi to’xtagan.

19. Katta liqildoq qaysi suyaklar orasida joylashgan?

Peshona va tepa suyaklari;

Tepa va ensa suyaklari;

Chakka va tepa suyaklari;

Ensa va chakka suyaklari.

20. Chaqaloqlarning qaysi sohasida puls sonini hisoblab bo’lmaydi?

Bilak arteriyasi;

Uyqu arteriyasi;

Chov arteriyasi;

Chakka arteriyasi.

21. Muddatida tug’ilgan chaqaloq Apgar shkalasi bo’yicha necha baho oladi?

3-4 ball;

1-4 ball;

7-10 ball;

0-2 ball.

22. Muddatidan ilgari tug’ilish sabablarini aniqlang.

Homilador ayolning to’g’ri ovqatlanishi;

Kun tartibiga rioya qilish;

Yo’ldoshning vaqtidan ilgari ko’chishi;

Sog’lom turmush tarsi.

23. Yuqumli kasalliklarga qarshi emlash choralari bola necha yoshidan boshlanadi?

1-yoshidan;

Tug’ilgan zahoti;

6-oyligidan;

9-oyligidan.

24. Quyidagi belgilarning qaysi biri to’liq tug’ilgan bola uchun hos?

Og’irligi 3300 gr, bo’yi 50 sm;

Shartsiz reflekslari yo’q;

Homilalik davrining 280 kunini o’tamagan;

Tug’ilgan zahoti yig’lamaydi.25. Ko’k yo’tal kasalligining oldini olish uchun bola qaysi vaksina bilan emlanadi?

BSJ;


OPV;

VG”B;”


AKDS.

26. Muddatidan ilgari tug’ilgan chaqaloqlarni ovqatlantirishda nimalarga e`tibor beriladi?

Chalalik darajalariga;

Umumiy ahvoliga;

So’rish va yutish reflekslarining bor yoki yo’qligiga;

Onasining suti ko’p yoki kamligiga.

27. Gipertermiya bu -

Tana haroratining ko’tarilishi;

Arterial bosimning ko’tarilishi;

Tana haroratining tushishi;

Tana vaznining ortishi.

28. Chaqaloqlar asfiksiyasida 1-yordamni ko’rsating?

Muzli haltacha qo’yish;

Isituvchi kompress qo’yish;

Grelka qo’yish;

Namlangan kislorod berish.29. Kindik chuqurchasining yallig’lanishi nima deb ataladi?

Dermatit;

Omfalit;

Psevdofurunkulyoz;

Piyodermiya.

30. Spazmofiliya kasalligini keltirib chiqaruvchi sabablarini aniqlang.

Giperkalsemiya;

Gipokalsemiya;

Gipervitaminoz D;

Giperkapniya.

31. Raxitning spesifik profilatikasida qo’llaniladigan preparatni aniqlang.

Tiamin;

Sianokobalamin;Ergokalsiferol;

Tokoferol.32. Rinit bu -

Burun shilliq pardasining yallig’lanishi;

Halqum shilliq pardasining yallig’lanishi;

Hiqildoq shilliq pardasining yallig’lanishi;

Bodomcha bezlarining yallig’lanishi.

33. Zotiljam bu -

Plevraning yallig’lanishi;

O’pka to’qimasining yallig’lanishi;

Bronxlarning yallig’lanishi;

Traxeyaning yallig’lanishi.

34. Otit kasalligida qaysi organ yallig’lanadi?

Tashqi quloq;

Quloq suprasi;

O’rta quloq;

Yevstaxiev nayi.

35. Bronxit kasalligiga hos bo’lgan simptomni aniqlang.

Ovozi bo’g’ilib, dag’al yo’tal;

Tumov, tez-tez yo’tal;

Tomog’i qichishib, qizarishi;

Quruq yo’tal, keyinchalik nam yo’tal.

36. Epid. parotitning yuqish yo’li qanday?

Fekal –oral yo’l;

Havo- tomchi yo’l;

Transmissiv yo’l;

Parenteral yo’l;

37. Yotoq yaralarining paydo bo’lish xavfi qaysi shkala bo’yicha aniqlanadi?

Glazko shkalasi;

Apgar shkalasi;

Brenden, Vaterley shkalasi;

Solo shkalasi.

38.Butun dunyoda hamshiralik ishining asoschisi kim?

V.Xenderson;

E.Bakunina;

F.Naytingeyl;

D.Sevastopolskaya.

39. Muloqotning noverbal turiga qaysilar kiradi?

Imo – ishora, mimik harakatlar, yozma muloqot;

Og’zaki muloqot;

O’zaro muloqot;

Jamoatchilik muloqoti.

40. Dezinfeksiya – bu:

Infeksiya manbai bo’lgan mikroorganizmlarni yo’qotish;

Infeksiya manbai bo’lgan mikroorganizm va uning sporalarini yo’qotish;

Infeksiya manbai bo’lgan hashoratlarni yo’qotish;

Infeksiya manbai bo’lgan kemiruvchilarni yo’qotish.

41. Kasalxonada yakuniy dezinfeksiya qachon amalga oshiriladi?

Bemor gospitalizatsiya qilingandan so’ng;

Bemor kasalxonadan chiqarilgandan so’ng;

Bemor kasalxonada 1 hafta yotganidan so’ng;

Bemor kasalxonada 10 kun yotganidan so’ng.

42. Zamonaviy antipedikulyoz vositalarga kiradi:

6% sirka eritmasi;

“K” sovuni;

“Nittifor” shampuni, “Dipol” shampuni;

5% spirt eritmasi.

43. Muolaja xonasini joriy tozalash qachon amalga oshiriladi ?

1 kunda 1 marta;

1 kunda 2 marta;

1 haftada 1 marta;

Har bir muolajadan so’ng.

44. Antropometriya – bu:

O’pkaning tiriklik sig’imini o’lchash;

Bemor haroratini o’lchash;

Muskullar kuchini o’lchash;

Bemorni og’irligi, bo’yi va ko’krak aylanasini o’lchash.

45. Qabulxonada umurtqa pog’onasi shikastlangan bemorni bo’limga qanday transportirovka qilinadi?

Aravachada;

Zambil aravada;

Qo’lda ko’tarib chiqiladi;

Nogironlar aravachasida.

46. Og’ir bemorlarni va og’ir apparatlarni ko’tarishda hamshira qaysi qoidaga rioya qilish kerak?

Tana biomexanikasi qoidasiga;

Muvozanatni saqlash qoidasiga;

Tananing biologik holatiga;

O’ng qo’l qoidasiga.

47. Yotoq yara hosil bo’lishining tashqi sabablariga qaysilar kiradi?

Kiyim va oqliklarda burma hosil bo’lishi;

Darmonsizlik;

Qarilik davri;

Oyoq – qo’llarning falaji.

48. Yotoq yara hosil bo’lishining ichki omillarini aniqlang:

Oqlik va kiyimlarda burmalarni hosil bo’lishi;

Krovatning noqulayligi;

Oqliklarda non ushoqlari bo’lishi;

Qarilik davri.

49. Quloqni yuvishda ishlatiladigan parvarish buyum nomini aniqlang:

Rekord shpritsi;

Jane shpritsi;

Lyuer shpritsi;

Gortan shpritsi.

50. Parhez asosida davolash qanday ataladi?

Oksigenoterapiya;

Girudoterapiya;

Gidroterapiya;

Dietoterapiya;

51. 3 – sonli parhez stoli qachon tavsiya etiladi?

Sil kasalligida;

Yog’ bosishda;

Yurak – tomir tizimi kasalliklarida;

Qabziyat va surunkali ichak kasalliklarida.

52. Zuluk tez tishlashi uchun nima qo’llaniladi?

Tuzli eritma;

5% glyukoza eritmasi;

70 % li etil spirti eritmasi;

5% yodning spirtli eritmasi.

53. Bo’g’ilish huruji bilan o’tadigan allergik kasallikni aniqlang.

Bronxit;

Pnevmoniya;

Bronxial astma;

Plevrit.


54. Pnevmoniyada tashxis qo’yish usulini ko’rsating:

Spirometriya;

Qonning umumiy tahlili;

Balg’am tahlili;

Ko’krak qafasining rentgenografiyasi.

55. Tuberkulyozni yuqish yo’llari qanday?

Havo- tomchi;

Qon orqali;

Shilliq pardalar orqali;

So’lak bezlari orqali.

56. Qattiq - tarang puls kuzatiladi:

Gipertonik krizda;

Hushdan ketganda;

Kollapsda;

Kardiogen shokda.

57. Kollaps - bu o’tkir:

Koronar yetishmovchiligi;

Tomirlar yetishmovchiligi;

O’pka yetishmovchiligi;

Jigar yetishmovchiligi.

58. Me’dadan qon ketishining asosiy belgisi:

Ko’pikli qon aralash balg’am ajralishi;

Ishtahaning yomonlashuvi;

“Kofe quyqasi” singari qusish;

Tana haroratining ko’tarilishi.

59. Surunkali xoletsistitni davolashda qo’llaniladi:

Balg’am ko’chiruvchi dorilar;

O’t haydovchi dorilar;

Yurak glikozdlari;

Siydik haydovchi vositalar.

60. Pielonefrit - bu:

Buyrak koptokchalarining yallig’lanishi;

Siydik pufagining yallig’lanishi;

Buyrak to’qimasi, buyrak jomlari va kosachalarining yallig’lanishi;

Buyrak usti bezining yallig’lanishi.

61. Gemmorragik diatezga qaysi kasallik kiradi:

Gemofiliya;

Temir tanqisligi anemiyasi;

O’tkir leykoz;

Septik endokardit.62. Qariyalarning ovqat tarkibi qanday bo’lishi kerak?

Ovqat tarkibida yog’lar ko’p;

Go’shtsiz (vegaterian) ovqatlar;

Oqsil va vitaminlarga boy ovqatlar;

Uglevodlarga boy ovqatlar.

63. Gerontologiya nimani o’rganadi?

Organizmning qarish sabablarini;

Kasallikni keltirib chiqaruvchi sabablarni;

Kasallikning klinik belgilarni;

Ekologik omillarni organizmga ta’sirini.

64. Qariyalarning hazm a’zolarida yoshga bog’liq qanday o’zgarishlar yuz beradi?

Me’da shirasi va pensin aktivligining kamayishi;

Me’da shirasining ko’payishi;

Kislotalik muhitining oshishi;

Me’da motorikasining ko’payishi.

65. Yotoq tartibidagi keksa bemorlarda nima ahamiyatga ega?

Bemorni to’gri parvarishlash;

Kasalxonadagi davo;

Kasallikning oldini olish;

Bemorning ruhiy xolati.

66. Qariyalarda dori moddalarini qo’llashning xususiyatlari?

Dori moddalarni kichik dozalarda qo’llash;

Dori intoksikatsiyasining rivojlanishi;

Ikki xil ta’sirga ega dorilarni qo’llash;

Dori moddalarini katta dozalarda qo’llash.

67. Qariyalardagi kasalliklarni o’rganadigan fan.

Geriatriya;

Terapiya;

Pediatriya;

Ftiziatriya.

68. Qariyalarda tayanch-harakat sistemasidagi ko’p uchraydigan kasallikni aniqlang.

Osteoparoz, artroz;

Podagra;

Revmatoid artrit;

Infeksion artrit.

69. Qariyalarda yurak yetishmovchiligida qaysi dori ehtiyotkorlik bilan buyuriladi?

Gipotiazid;

Yurak glikozidlari;

APF ingibitorlari;

Beta-blakatorlar.

70. Aseptika nima?

Organizmdagi mikroblarni yo’qotish;

Zararli mikroblarni yo’qotish;

Viruslarni yo’qotish;

Jarohatga mikroblar tushishining oldini olishga qaratilgan chora - tadbirlar.

71. Qonni uzil-kesil to’xtatishning mehanik usuli qanday?

Bo’g’imdan maksimal bukish;

Jgut qo’yish;

Tomirni tikish;

Muzli haltachani qo’llash.

72. Chiqishning klinik belgisini aniqlang.

Prujinali fiksatsiya;

Krepitatsiya;

Gematoma;

Qon ketishi.

73. Ter bezining yallig’lanishi:

Furunkul;

Karbunkul;

Gidradenit;

Limfadenit.

74. Chuvalchangsimon o’simtaning o’tkir yallig’lanishi:

O’tkir xoletsistit;

O’tkir appenditsit;

O’tkir pankreatit;

O’tkir ichak tutilishi.

75. “Kofe quyqasi” ko’rinishida qusish qaysi kasallikka xos?

Appenditsit;

O’tkir ichak tutilishi;

Peritonit;

Me’da yarasidan qon ketishi.

76. OIV dan kasbiy zararlanishning oldini olish uchun o’tkazilishi shart bo’lmagan tadbirni aniqlang.

Rezina qo’lqop kiyish;

O’latga qarshi himoya kiyimida ishlash;

Jarohatlarni leykoplastir bilan berkitish;

Tig’li tibbiyot asboblari bilan ehtiyot bo’lib ishlash.

77. Quyidagi simptomlar o’latning qaysi shaklida uchraydi: gemorragik toshmalar,

gematuriya, qon aralash takroran qusish, yuqori harorat?

Bubonli shakli;

Ichak shakli;

Septik shakli;

O’pka shakli.

78. Xiqildoq stenozi bu –

Xiqildoq torayishi;

Xiqildoq kengayishi;

Xiqildoq yallig’lanishi;

Konikotomiya.

79. Erkaklar tovush boylamining uzunligi?

20-22 mm;

19-20 mm;

18-20 mm;

20-25 mm.

80. Ayollar ichki jinsiy a’zolariga kiradi:

Vulva, qin daxlizi, bachadon, tuxumdon,bachadon naylari;

Qin, qin daxlizi,bachadon, tuxumdon;

Tuxumdon, bachadon, bachadon naylari, klitor, qin daxlizi katta bezlari(Bartolin bezlari);

Qin, bachadon, bachadon naylari, tuxumdon.81. Hayz qonining ko’p miqdorda kelishi – bu……..

Yuvenil qon ketish;

Gipomenstrual sindrom;

Gipermenoreya;

Metrorragiya.

82. Kolpit – bu……..

Bachadon yallig’lanishi;

Bachadon bo’ynining yallig’lanishi;

Qin devorlarining yalliglanishi;

Tuhumdon yallig’lanishi.

83. Ko’zgular yordamida tekshirganda qaysi jinsiy azolarni ko’zdan kechiriladi?

Tashqi jinsiy a’zolar;

Bachadon;

Qin devorlari va bachadon bo’yni;

Qizlik pardasi va qin dahlizi.

84. Chilla davri qancha davom etadi?

2 hafta;


1 oy;

6-8 hafta;

10 kun.

85. Qog`onoq suvining o`z vaqtida ketishi qachon ro’y beradi?

Bachadon bo`ynining 6 sm ochilganda;

Homiladorlik vaqtida;

Tug`uruqning 1-davri boshida;

Bachadon bo`yni to`liq ochilganida.

86. Qayta tug`uvchi ayollarda tug’ruqning I-chi davri o`rtacha qancha davom etadi?

5-8 soat;

6-9 soat;

9-12 soat;

15-18 soat.

87. Implantatsiya- {payvandlanish} bu:

Bachadon naylarida tuxum hujayraning harakatlanishi;

Urug’langan tuxum hujayraning bachadonga yopishishi;

Urug’langan tuxum hujayraga bo’linishi;

Tuxum hujayraning spermatozoid bilan qo’shilishi.

88. Homilaning normal yurak urushi soni qancha?

100 ta 1 daqiqada;

110 ta 1 daqiqada;

140 ta 1 daqiqada;

160 ta 1 daqiqada.

89. Agar oxirgi hayz 7.12.07 yilda bo`lsa , taxminiy tug`ish vaqti qachon bo’ladi?

1 sentyabr 2008 yil;

14 sentyabr 2008 yil;

20 sentyabr 2008 yil;

1 noyabr 2008 yil.

90. Homiladorlik va tug`ruq bo`yicha ta`til beriladi:

Homiladorlikning 36 haftasida;

Homiladorlikning 32 haftasida;

Homiladorlikning 24 haftasida;

Homiladorlikning 30 haftasida.

91. Normada gemoglobin miqdori qanchaga teng?

A-120-140 g/l E-130-160 g/l;

A-100-120 g/l E-110-130 g/l;

A-90-110 g/l E-100-120 g/l;

F130-160 g/l E-160-180 g/l.

92. Siydikning patologik tarkibiy qismalarini aniqlang.

Ammiak, mochevina;

Oqsil, qand, o’t pigmentlari;

Mochevina, glyukoza, kreatinin;

Bilirubin, oqsil.

93. Epileptik status nima?

Bemor es- hushi o’zida bo’lmasligi bilan ketma-ket kechuvchi talvasalar;

Bemor es- hushi o’zida bo’lishi bilan kechuvchi talvasa;

Yuqori harorat bilan kechuvchi bolalardagi talvasalar;

Bemor es- hushi o’zida bo’lishi bilan kechuvchi silliq mushaklar talvasasi.

94. Epileptik xuruj davosida qo’llaniladigan dori preparitini aniqlang.

Atsetil salitsilat kislotasi;

Seduksin;

Efedrin gidroxlorid;

Kamfora yog’i.

95. Epilepsiya xurujida qaysi muolaja qo’llanilmaydi?

Bemorni tekis, yumshoq joyga yotqizish;

Og’iz kergich va til ushlagichdan foydalanish;

Uy sharoitida qoshiq bilan og’izni ochish va tilni ushlash;

Bemor yuziga suv sepish.

96. Surunkali alkogolizm davosida qo’llanilmaydigan usulni aniqlang.

Mehnat bilan davolash;

Gipnoz bilan davolash;

Ochlik parhezi bilan davolash;

Dori- darmonlar bilan davolash.

97. Shizofreniyaga hos bo’lmagan simptomni aniqlang.

Emotsiyaning buzilishi;

Hotiraning buzilishi;

Irodaning buzilishi;

Tafakkurning buzilishi.

98. Ruhiy bemorlar bilan ishlovchi hamshira qaysi fazilatga ega bo’lishi kerak emas?

Sezgir, hushyor;

Og’ir, vazmin;

Shoshqaloq, vahimachi;

Irodali, matonatli.

99. Maniakal depressiv psihozida bemor ovqatlanishdan qat’iy bosh tortganda qanday ovqatlantiriladi?

Qoshiq bilan ovqatlantiriladi;

Stoma orqali ovqatlantiriladi;

Suvdon orqali ovqatlantirish;

Zond orqali ovqatlantiriladi.

100. Bemorning abstinentsiya holatiga tushish sababini aniqlang.

Gormonal preparatlar bilan davolashni keskin to’xtatish;

Parhezning to’satdan buzilishi;

Narkotik moddalarni ko’p miqdorda iste’mol qilish;

Narkotik modda iste’mol qilishning to’xtab qolishi.

2-variant

1. Kontakt dermatitini aniqlovchi sinamani aniqlang.

Viruslar;

Ta’sirlovchi moddalarning mahalliy ta’siri;

Oziq-ovqat;

Bakteriyalar.

2. OITS yuqish yo’lini aniqlang.

Qon orqali;

Suv orqali;

Buyumlar orqali;

Havo-tomchi yo’li bilan.

3. Pay reflekslariga kiruvchi reflekslarni aniqlang.

Yutqun, tanglay, anal, axill;

Patellyar, yutqun, anal;

Bitseps, triseps, patellyar, axill;

Qorin, corneal, yutqun.

4. Necha juft bosh miya nervlari mavjud?

32 juft;

14 juft;

12 juft;

8 juft.

5. Yuqori qovoqning osilib qolishi nima deyiladi?

Endoftalm;

Egzoftalm;

Katarakta;

Ptoz.

6. Blefarit nima?

Kiprik ildizining yallig’lanishi;

Qovoq qirralarinng yallig’lanishi;

Ko’z shilliq qavatining yallig’lanishi;

Shox pardaning yallig’lanishi.

7. Vitamin yetishmovchiligi nima deb ataladi?

Gipovitaminoz;

Avitaminoz;

Gipervitaminoz;

Vitaminoterapiya.

8. “Harakat salomatlik mezonidir” deb kim aytgan?

Abu-Bakir Ar-roziy;

Abu Ali ibn Sino;

N. Pirogov;

Anri Dyunan.

9. Jismoniy mashqlar turini aniqlang.

Uqalash;

Gidroterapiya;

Chiniqtirish;

Aeroterapiya.

10. Harakatning a’zo va tizimlarga ta’siri qanday?

Barcha organ sistemalarda moddalar, qon almashinuvini yaxshilaydi;

Organizmni chiniqtiradi;

Himoya kuchini oshiradi;

Nutqni ravon qiladi.

11. Oila bu –

Jamiyatning ajralmas qismi;

Jamiyatning madaniy bo’lagi;

Erkak bilan ayolning shaxsiy va mulkiy munosabatlari;

Erkak bilan ayolning birgalikda yashash tarixi.

12 Salomatlikka ta’sir etuvchi omillarga nima kirmaydi ?

Gipodinamiya;

Zararli odatlar;

To’g’ri ovqatlanish;

Ruhiy va emotsional zo’riqish.

13 Tibbiy reabilitatsiya bu –

Sanator kurortlarda davolanish;

Bemorni ruhiy depressiya holatidan chiqarish;

Jamoada va oila davrasidagi hayotini tiklash;

Mehnatga layoqatliligini tiklash.

14. Aholini dispanser ko’rigidan qayerda o’tkaziladi?.

Shifoxonada;

Dispanserda;

Oromgohda;

Profilaktoriyada.

15. Davolovchi parhezning asosi nima hisoblanadi ?

Muvozanatlashtirilgan ovqat ratsioni;

Ovqatning energetik qiymati;

Ovqatning tarkibi;

Ovqatlanish ratsioni.

16. Shoklarda uchraydigan o’zgarishlarni aniqlang.

Qon ketishi;

Qon aylanishi va nafas olishi buziladi;

Yurak urishi to’xtashi;

Nafas olish to’xtashi.

17. Yopiq massaj o’tkazganda ichraydigan asoratlarni aniqlang.

O’mrovning sinishi;

Qovurg’aning sinishi;

Traxeyaning jarohati;

Umurtqaning sinishi.

18. Terminal holat bu –

Hayot bilan o’lim o’rtasidagi chegara holat;

Yurak, tomir yetishmovchiligi sindromi;

Organizm hayot faoliyatining butunlay to’htashi;

Organizmning tashqi va ichki ta’sirlarga javob reaksiyasi.

19. Meteorizm nima?

Qorinning dam bo’lishi;

Ichning suyuq kelishi;

Ichning qon aralash kelishi;

Ichning shilimshiq aralash kelishi.

20. Glomerulonefritda uchraydigan asosiy klinik belgilarni aniqlang.

Ko’ngil aynishi, qusish, ich ketishi;

Bosh og’rig’i, behollik, ko’ngil aynishi, qayt qilish;

Ko’ngil aynishi, bosh og’rig’i, tana haroratining oshishi;

Yuz, qovoqlarda shishlar, A/B ning ko’tarilishi, proteinuriya.

21. Muddatidan ilgari tug’ilish sabablarini aniqlang.

Homilador ayolning to’g’ri ovqatlanishi;

Kun tartibiga rioya qilish;

Yo’ldoshning vaqtidan ilgari ko’chishi;

Sog’lom turmush tarzi.

22. BSJ vaksinasini yangi tug’ilgan chaqaloqlarda qaysi sohaga yuboriladi?

Chap elkaning yuqori tashqi tomoniga;

Dumbaning yuqorigi tashqi kvadratiga;

Bilakning 1\3 qismining o’rtasiga;

Kurakning ostiga.

23. Chin krupda shoshilinch yordam maqsadida qaysi dori vositasi ishlatiladi?

Difteriyaga qarshi zardob;

Yurak glikozidlari;

Antigistamin preparatlar;

Gormonal preparatlar.

24. Dizenteriyada asosan qaysi ichak zararlanadi.

Ko’richak;

Ko’ndalang chambar ichak;

S-simon ichak;

Pastga tushuvchi yo’g’on ichak.

25. Stomatit bu –

Burun shilliq pardasining yallig’lanishi;

Og’iz shilliq pardasining yallig’lanishi;

Ko’z shilliq pardasining yallig’lanishi;

O’rta quloqning yallig’lanishi.

26. Piyelonefritda buyrakning qaysi qismi zaralanadi?

Buyrak oraliq to’qimasi, buyrak jomlari;

Buyrak tomirlari, buyrak to’qimasi;

Buyrak jomi, buyrak koptokchasi;

Siydik yo’llari, siydik qopchasi.

27. Dizenteriyada najas ko’rinishini aniqlang.

Suvsimon, ko’pikli, sariq rangda, o’tkir hidli;

“Tupik” ko’rinishida, yiring, shilimshiq, qon ipchalaridan iborat;

Ko’p miqdorda yashil rangda, suyuq, badbo’y hidli;

Najasli bo’tqasimon, sariq rangda.

28. Meningokokkli nazofaringitda olinadigan yuqumli material nima?

Orqa miya suyuqligi;

Qon;

Tomoqdan surtma;Peshob.

29. Piyelonefritda siydikda qanday o’zgarishlar bo’ladi?

Siydik hira, ko’p miqdorda leykotsitlar aniqlanadi;

Siydik qizil, tiniq bo’ladi;

Siydik sariq, o’t pigmentlar bo’ladi;

Siydikda qand paydo bo’ladi, hira.

30. Burundan qon ketganda qanday yordam qo’llaniladi?

Burunga ingalyasiya qilish;

Burunga protorgol tomizish;

Burun bo’shlig’ini pilikcha bilan tozalash;

Burun sohasiga sovuq kompress qo’yish.

31. Qandli diabetda qaysi bezning funksiyasi buziladi?

Buyrak usti bezi;

Ayrisimon bez;

Me`da osti bezi;

Qalqonsimon bez.

32. Qandli diabetga hos simptomlarni aniqlang.

Dizuriya, proteinuriya;

Diareya, gipertermiya;

Poliuriya, polidipsiya;

Gipertermiya, anuriya.

33. Anafilaktik shokning rivojlanish sababini aniqlang.

Organizmga mikroblar tushganda;

Organizmga allergen tushganda;

Organizmga yot jism tushganda;

Biologik ko’p suyuqlik yo’qotganda.

34. Birinchi Mantu sinamasi necha yoshda qo’yiladi?

10 yoshda;

5 yoshda;

3 yoshda;

1 yoshda.

35. Silning spesifik profilaktikasini aniqlang.

Bemorni ajratish;

Muloqotda bo’lganlarni kuzatish;

Dezinfeksiya tadbirlari;

BSJ yuborish.

36. Revmatizmning birlamchi profilaktikasiga nimalar kiradi?

Surunkali o’choqlarni sanatsiya qilish, dispanser kuzatuvini olib borish;

Bahor va kuzda bisillin-5 bilan davolash;

Statsionarga bemorlarni yotqizib kompleks davolash;

Yil davomida vitaminoterapiya olib borish.

37. Teri turgori nima?

Teri qavarishi;

Teri qizarishi;

Teri tarangligi;

Suvsizlanish.

38. Muloqotning verbal turiga qaysilar kiradi?

Imo – ishora bilan muloqot;

Yozma muloqot;

Og’zaki muloqot;

Ichki shaxsiy muloqot.

39. Hamshiralik jarayonida qo’llaniladigan modellar ichida 14 tarkibiy qismdan tashkil topgan model?

N.Rouper, V.Logan modeli;

A.Tayerni, D.Jonson modeli;

K.Roy, D.Orem modeli;

V.Xenderson modeli.

40. Kasalxonaning san.epid tartibi S.S.V ning nechanchi buyrug’iga asosan amalga oshiriladi?

530-sonli;

600-sonli;

173-sonli;

500-sonli.

41. Tibbiy termometr qanday dezinfeksiya qilinadi?

1% li xlor saqlovchi eritmada 30 daqiqa bo’ktiriladi;

0,5% xloromin eritmasida 10 daqiqa bo’ktiriladi,chayib quritiladi;

Sovunlab suvda yuvib, chayiladi, sochiqqa artiladi;

70% li etil spirti bilan artiladi.

42. Kasalxonada yakuniy dezinfeksiya qachon amalga oshiriladi?

Bemor gospitalizatsiya qilingandan so’ng;

Bemor kasalxonadan chiqarilgandan so’ng;

Bemor kasalxonada 1 hafta yotganidan so’ng;

Bemor kasalxonada 10 kun yotganidan so’ng.

43. Dekontaminirlangan chiqindilar – bu:

Biologik suyuqliklar bilan ifloslangan qo’lqoplar;

Biologik suyuqliklar bilan ifloslangan bog’lov materiallari;

Qon bilan ifloslangan bir martalik shpritslar;

Bir martalik sistemaning paketi (qopchasi).

44. Pedikulyoz aniqlanganda qabulxona hamshirasi qanday chora ko’radi ?

Dezinfeksiyalash choralarini;

Dezinseksiyalash choralarini;

Deratizatsiyalash choralarini;

Sterilizatsiyalash choralarini.

45. Antropometriya – bu:

O’pkaning tiriklik sig’imini o’lchash;

Bemor haroratini o’lchash;

Muskullar kuchini o’lchash;

Bemorning og’irligi, bo’yi va ko’krak aylanasini o’lchash.

46. Puls normada bir daqiqada necha marotaba uradi?

60-80;


80-100;

30-60;


50-80.

47. Yotoq yara hosil bo’lishining ichki omillarini aniqlang:

Oqlik va kiyimlarda burmalarning hosil bo’lishi;

Krovatning noqulayligi;

Oqliklarda non ushoqlari bo’lishi;

Qarilik davri.

48. Teridagi burmali sohalarning qizarib yallig’lanishi nima deyiladi?

Yotoq yara;

Nekroz;

Absses;


Bichilish.

49. Quloqni yuvishda ishlatiladigan parvarish buyum nomini aniqlang:

Rekord shpritsi;

Jane shpritsi;

Lyuer shpritsi;

Gortan shpritsi.

50. Parhez asosida davolash qanday ataladi?

Oksigenoterapiya;

Ggirudoterapiya;

Gidroterapiya;

Dietoterapiya.

51. Zuluk tez tishlashi uchun nima qo’llaniladi?

Tuzli eritma;

5% glyukoza eritmasi;

70 % li etil spirti eritmasi;

5% yodning spirtli eritmasi.

52. O’tkir bronxit diagnostikasida qaysi tekshiruv qo’llanilmaydi?

Balg’amning bakteriolagik tekshiruvi;

Rentgenologik tekshiruv;

Balg’amning umumiy tahlili;

Ezofagogastroskopiya.

53. O’pka silining qo’zg’atuvchisi nima?

Stafilokokk;

Pnevmokokk;

Streptokokk;

Kox batsillasi.

54. Gipertoniya kasalligining asoratini aniqlang.

Insult;


O’pka infarkti;

Rak;


Me’dadan qon ketishi.

55. Stenokardiya sababini aniqlang.

Revmatizm;

Toj arteriyalar aterosklerozi;

Miokardli distrofiya;

Yyurak nuqsonlari.

56. Qaysi shok o’tkir miokard infarkti asorati hisoblanadi:

Kuyish;


Travmatik (jarohat);

Kardiogen;

Anafilaktik.

57. Me’da yara kasalligining asoratini aniqlang.

Surunkali gepatit;

Me’dadan qon ketishi;

Surunkali holetsistit;

Jigar serrozi.

58. 7 - parhez stoli qaysi kasallikda qo’llaniladi?

Surunkali gepatit;

Me’da yara kasalligi;

Surunkali holetsistit;

Buyrak kasalliklari.

59. Temir tanqisligi anemiyasiga xos klinik belgini aniqlang.

A/B ning ko’tarilishi;

Terining qizarishi;

Tirnoq mo’rtligi, sochlarning to’kilishi;

Ko’ngil aynashi.

60. Giperglikemik koma sababini aniqlang.

Insulinni kam yuborish;

Dori-darmon qabul qilish;

Infeksiya:

Ovqat ratsiyonida uglevodlarni yetarli miqdorda bermaslik.

61. Qariyalarda “Hamshiralik jarayoni” necha bosqichdan iborat?

2 bosqichdan;

5 bosqichdan;

3 bosqichdan;

1 bosqichdan.

62. Qariyalarda “Pnevmoniya” kasalligining kechish xususiyaini aniqlang.

Kasallikning o’tkir boshlanishi;

Yuqori harorat;

Kasallikning uzoq davom etishi;

O’pka to’qimasining ikki tomonlama yallig’lanishi.

63. Qariyalarda yurak ishemik kasalligiga xos sababini aniqlang..

Gipertoniya kasalligi;

Surunkali pankreatit;

Surunkali bronxit;

Surunkali kolit.

64. Qariyalarda dori moddalarni qo’llash xususiyati qanday?

Dori moddalarni kichik dozalarda qo’llash;

Dori intoksikatsiyasining rivojlanish;

Ikki xil ta’sirga ega dorilarni qo’llash;

Dori moddalarni katta dozalarda qo’llash.

65. Uqalash (massaj) ni qaysi turi qariyalarda ko’proq qo’llaniladi?

Vibratsion uqalash;

Suv yordamida uqalash;

Qo’l bilan (klassik) uqalash;

Bankali uqalash.

66. Alsgeymerning asosiy klinik belgisi nima?

Xotira pasayishi;

Qon bosimining ko’tarilishi;

Boshda kuchli og’riq;

Hansirash.

67. Quyidagilardan qaysi biri “Parkinsonizm” simptomiga kiradi?

“Qo’g’irchoqsimon yurish” simptomi;

“Pasternatskiy” simptomi;

“Schyotkin- Blyumberg” simptomi;

“Melyus” simptomi.

68. Qariyalarda gipertonik krizda qo’llaniladigan dori moddasini aniqlang.

Korinfar;

Rezerpin;

Digoksin;

Mezaton.

69. Antiseptika nima?

Jarohat va butun organizmdagi mikroblarni yo’qotishga qaratilgan tadbirlar;

Zararli mikroblarni yo’qotish;

Viruslarni yo’qotish;

Jarohatga mikroblarning tushishini oldini olish.

70. Arterial qon ketish belgilarini aniqlang.

Qon och qizil rangda, pul'satsiyalovchi;

Qon to’q qizil rangda, bir tekis oqadi;

Tomchilab oqadi;

Butun jarohat yuzasi qonaydi.

71. Sinish nima?

Bo’g’im yuzalarining joyidan siljishi;

Suyak butunligining buzilishi;

Suyak po’stlog’ining qalinlashishi;

Suyakning mo’rtlashishi.

72. Limfa tugunlarining yallig’lanishi nima deyiladi?

Furunkul;

Karbunkul;

Gidroadenit;

Limfoadenit.

73. Me’da osti bezining o’tkir yallig’lanishi nima deyiladi?

O’tkir xoletsistit;

O’tkir appenditsit;

O’tkir pankreatit;

O’tkir ichak tutilishi.

74. Me’da yarasining teshilishi nima deyiladi?

Penentratsiya;

Malignizatsiya;

Perforatsiya;

Stenoz.

75. Rektal tupik ko’rinishidagi najas ta’rifini aniqlang.

Suyuq, suvsimon, botqoqsimon najas;

Shilimshiq, yiring aralash, o’tkir hidli, suvsimon najas;

Guruch qaynatmasi ko’rinishidagi shilimshiq aralash najas;

Shilimshiq, yiringdan iborat, qon aralash, kam miqdordagi najas.

76. Quyidagi simptomlar yig’indisi o’latning qaysi shakliga hos: kuchli intoksikatsiya, qorinda og’riq, qon aralash ich ketish va qusish:

Bubonli shakli;

O’pka shakli;

Ichak shakli;

Septik shakli.

77. Quloqni tekshirish usullarini ko’rsating?

Olfanometriya;

Dermografiya;

Otoskopiya;

Tomografiya.

78. O’tkir mastoidit bilan og’rigan bemor shikoyatlarini aniqlang:

Og’riq, shovqin;

Tana haroratining ko’tarilishi,og’riq;

Tana haroratining ko’tarilishi, ko’ngil aynish;

Og’riq, qusish.

79. Homiladorlikning aniq belgilariga nima kiradi?

Pigment dog’lari va homiladorlik striyalari paydo bo’lishi;

Ko’ngil aynashi, ertalab qayt qilish, t`am va hid bilishning o’zgarishi;

Bachadon kattalashihi, uning konfiguratsiyasining o’zgarishi, sezuvchanligining ortishi;

Homilaning qimirlashi, homila bo’laklarining paypaslanishi qorinning oldingi devoridan, homilaning yurak urushining eshitilishi.

80. Homila tug’ilgandan keyin bachadon tubi balandligi qayerda joylashadi?

3 barmoq kindikdan yuqorida;

Kindik bilan teng;

2 barmoq kindikdan pastda;

1 barmoq kindikdan pastda.

81. Chanoq qaysi suyaklardan tashkil topgan?

2 ta nomsiz suyak, dumg’aza, dum suyaklardan;

Son, boldir, dumg’aza suyaklardan;

Dumg’aza, simfiz, dum suyaklardan;

Nomsiz suyak.

82. Katta liqildoq formasini aniqlang.

Uchburchak;

To’rtburchak;

Rombsimon;

Oval.

83. Birinchi marta tug’uvchi ayolning bachadon bo’ynini ochilish davri o’rtacha qancha davom etadi?

6 soat;


9-12 soat;

12 -14 soat;

20 soat.

84. Tug’ruq qachon tugaydi?

Homilaning tug’ilishi bilan;

Bachadon bo’yni va oraliqni ko’rilgandan keyin;

Homila va yo’ldosh tug’ilgandan keyin;

Tug’riq yo’llaridagi yirtilishlar tikilgandan so’ng.

85. Amenoreya - bu ……..

Hayz siklining to’xtashi;

Bachadondan qon ketishi;

Yuvenil qon ketish;

Hayzning og’riq bilan kechishi.

86. Ginekologik bemorlarning asosiy shikoyatlarini aniqlang.

Bosh og’rig’i va ichak funksiyasining buzilishi;

Ichak funksiyasining buzilishi va hayzning buzilishi;

Hayzning buzilishi, qorinning pastki qismida og’riq, qindan oqchil kelishi;

Siydik chiqarish a’zolarining og’rishi.

87. Tashqi akusherlik tekshiruvini II amalida nima aniqlanadi?

Homilaning oldinda yo’tgan qismini kichik chanoqqa kirish tekisligiga nisbatan yotishi;

Homilaning pozitsiyasi va turlari;

Homilaning oldinda yotgan turi;

Bachadon tubining balandligi.

88. Bachadon naylari qanday bo’limlardan iborat?

Interstitsial, ampulyar;

Shilliq, mushak va seroz;

Interstitsial, istmik, ampullyar;

Mushak, shilliq.

89. Kichik chanoq tekisligi bo’linadi:

Kirish va chiqish tekisligi;

Kichik chanoq bo’shlig’i, kengaygan tekisligi, toraygan tekisligi va chiqish tekisligi;

Kirish tekisligi, keng qismi tekisligi, tor qismi tekisligi va chiqish tekisligi;

Katta va kichik chanoq.

90. ”Xalqaro Hamshiralar kuni” qachon nishonlanadi?

1 iyun;


7 aprel;

12 may;


16 iyun.

91. Siydikdagi oqsil miqdorini aniqlash usulini ko’rsating.

20% li sulfasalitsil kislota eritmasi bilan;

Lenge sinamasi yordamida aniqlash;

Gaynes reaktivi yordamida;

Nechiporenko sinamasi yordamida aniqlanadi.

92. Qon zardobida glyukoza miqdori qanchaga teng?

4,2 – 7,0 mmol/l;

3,3 – 6,6 mmol/l;

2,5 – 5,0 mmol/l;

5,0 – 7,8 mmol/l.

93. Oq alahlash qaysi kasallikda kuzatiladi?

Narkomaniya;

Shizofreniya;

Alkogol psixozi;

Epilepsiya.

94. Isteriya talvasasi nima?

Yuqori harorat bilan kechuvchi bolalardagi talvasa;

Bemor es- hushining saqlanishi bilan kechuvchi talvasalar;

Bemor es- hushi o’zida bo’lmasligi bilan kechuvchi davomiy talvasalar;

Bemor es- hushi o’zida bo’lishi bilan kechuvchi silliq mushaklar talvasasi.

95. Abstinentsiya holatida kuzatilmaydigan simptomni aniqlang.

Qo’l- oyoqning titrashi;

Ko’ruv galyutsinatsiyalari;

Qorinda og’riq;

Alg’ov-dalg’ov tush ko’rish.

96. Ruhiy kasalliklar bilan og’rigan bemorlarni davolash sharoitiga nima kirmaydi?

Shinam xonalar;

Uy sharoitiga yaqinlashtirilgan holat;

G’amxo’r mehribon munosabat;

Bemalol kirib chiqish.

97. Shizofreniya davosida qo’llanilmaydigan usulni aniqlang.

Gipnozli davo;

Dori-darmonli davo;

Davolovchi mehnat;

Davomiy uyquli davo;

98. Isteriya talvasasida qo’llaniladigan asosiy davolash usulini aniqlang.

Psixoterapiya;

Parhez bilan davolash;

Mehnat bilan davolash;

Davomiy uyquli davo.

99. Epileptik xuruj davosida qo’llaniladigan dori preparitini aniqlang.

Atsetil salitsilat kislotasi;

Seduksen;

Efedrin gidroxlorid;

Kamfora yog’i.

100. Epilepsiya xurujida qaysi muolaja qo’llanilmaydi?

Bemorni tekis, yumshoq joyga yotqizish;

Og’iz kеrgich va til ushlagichdan foydalanish;

Uuy sharoitida qoshiq bilan og’izni ochish va tilni ushlash;Bemor yuziga suv sepish.


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa