1. Qaysi javobda XX asr boshida Toshkentda faoliyat olib borgan jadidchilik harakati yetakchilari ko`rsatilgan?Download 24,59 Kb.
Sana26.06.2017
Hajmi24,59 Kb.
#16573
2-Variant

1. Qaysi javobda XX asr boshida Toshkentda faoliyat olib borgan jadidchilik harakati yetakchilari ko`rsatilgan?

1) Munavvarqori Abdurashidxonov; 2) Maxmudxo`ja Behbudiy ; 3) Fayzulla Xo`jayev ; 4) Abdulla Avloniy; 5) Abdulhamid Cho`lpon ; 6) Ubaydullaxo`ja Asadullaxo`jayev

A) 2, 3,4 В) 1,3,5 С) 1, 4, 6 D) 4, 5, 6

2. Nechanchi yilda Xiva xoniga qarshi Ernazarbiy boshchiligidagi xalq qo`zg`oloni ko`tarilgan?

A) 1900-y B) 1881-y C) 1885-y D) 1855-y

3. O`zbekiston janubidagi Sopollitepa manzilgohi qachon vujudga kelgan?

A) mil .avv 1-mingyillikda

B) mil .avv 3-mingyillikda

C) mil .avv 4-mingyillikda

D) mil .avv 2-mingyillikda

4. Quyidagi suv omborlarining barpo etilgan hududlariga mos ravishda ko`rsatilgan javobni aniqlang.

1) Andijon ; 2) Eskar ; 3) Qoratepa ; 4) Surxon ; a) Surxondaryo viloyati; b) Namangan viloyati; c) Kampirravot daryosi; d) Samarqand;

A) 1-b, 2-с, 3-d, 4-а B) 1-с, 2-b , 3- d, 4-а C) 1- b, 2- d, 3-с, 4-а D) 1- b, 2- d, 3-а, 4-с

5. Ilk harbiy faoliyatini Amir Temur …….

A) Tug`luq Temurga xizmat qilishdan boshlagan

B) ayrim viloyat amirlariga xizmat qilishdan boshlagan

C) Amir Husayn qo`shiniga xizmat qilishdan boashlagan

D) Kesh dorug`aligidan boshlagan

6. Qaysi javobda hozirgi O`zbekiston hududida mavjud bo`lgan eng qadimgi shaharlar ko`rsatilgan?

1) Yerqo`rg`on ; 2) Marv ; 3) Uzunqir ; 4) Qang` ; 5) Afrosiyob

A) 1, 2, 5 В) 1, 3, 5 С) 2, 4, 5 D) 3, 4, 5

7. Nechanchi yilda I.A.Karimov O`zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi qilib saylangan?

A) 1995-y B) 1993-y C) 1992-y D) 1994-y

8. Qaysi javobda keltirilgan atama Xiva xonligida har yili kanallarning suv taqsimlagichi tozalash majburiyati anglatadi?

A) Hachi B) Otlanuv С) Ichki va Obxo`ra qazu D) Begar

9. Namangan uyezdinig Oqsuv- Shaxrixon volostida 1896- yilda ko`tarilgan norozilik qo`zg`olonining asosiy sababi ko`rsatilgan?

A) aholiga solingan soliqlarning haddan tashqari ko`payishi

B) aholining mingboshilar saylovlaridan noroziligi

С) rus aholisining ko`chirib keltirilishi

D) aholiga qo`shimcha majburiyatlarning joriy etilishi

10. Quyidagi qaysi shaxs Xorazm aholisining Eron qo`shinlariga qarshi mustaqillik kurashiga (1511-1512-yillar) boshchilik qilgan?

A) Abdullaxon B) Anushaxon С) Shoxniyozxon D) Elbarsxon

11.Qaysi shaharlarning yubileylari 2007-yilda nishonlandi?

A) Termiz va Marg`ilon

B) Shaxrisabz va Qarshi

С) Samarqand va Marg`ilon

D) Toshkent va Shaxrisabz

12.Movarounnahr shaharlarining Qutayba ibn Muslim tomonidan egallanish ketma-ketligi to`g`ri ko`rsatilgan?

1) Buxoro ; 2) Poykand ; 3) Naxshab ; 4) Samarqand ; 5) Madinat ash-Shosh

A) 3, 1, 2, 5, 4 В) 1, 2, 4, 3, 5 С) 2, 1, 3, 4, 5 D) 1, 2, 3, 5, 4

13. Turkiston avtanom Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilingan sanani aniqlang.

A) 1919-yil oktabr В) 1918-aprel С) 1918-yil oktabr D) 1920-yil oktabr

14. Qaysi davrda Qadimgi Xorazm davlatida Tuproqqal`a shahri bunyod etilgan?

A) mil. Avv II-I В) milodiy II-III С) milodiy I-II D) mil.avv III-II

15. II jahon urushi yillarida «Oryol» diviziyasi faxriy nomini olgan 5-o`qchi diviziya tarkibida farg`onalik Ahmadjon Shukurov ham bor edi.U dushmanning 110 ta askar va zobitini yer tishlatdi va 15 tasini asir oldi. Bu jasorati uchun unga «Qahramon » unvoni berildi va qaysi qishloq uning nomi bilan ataladigan bo`ldi?

A) Zolotaryovka В) Starogradskaya С) Safilova D) Pisarevo

16. Ma`lumki , 1420-yilda ochilgan Samarqand madrasasi 50 xujradan iborat bo`lib , hujraning qaysi qismi «qaznoq» deb atalgan?

A) omborxona В) tahoratxona С) darsxona D) yotoqxona

17. Buxoroda quyidagi qaysi shaxs boshqaruvi davrida Qutayba ibn Muslim boshchiligidagi arablar Buxoroga bostirib keldi?

A) Chag`on В) Hurzod С)Tug`shoda D) Divashtich

18. Xiva xonligi , uning shaharlari haqida muhim ma`lumotlar beruvchi «Dili g`aroyib» asari (1831-1832-yy) muallifini aniqlang.

A) Munis В) Xudoyberdi Avaz Muhammad

С) Hasanbek Rumlu D) Ogahiy

19.Quyidagi qaysi antic davlat yodgorliklari sirasiga Ayritom va Dalvarzintepa madaniyatlari ham kiradi?

A) Xorazm В) Qang` С) Dovon D) Kushon

20. Zomin tumanida «Supa» xalqaro radioastronomik observatoriyasini tashkil etish O`zbekistonning qaysi davlati bilan o`zaro manfaatli aloqalarini ifodalaydi?

A) Ukraina В) Rossiya С) Latviya D) Belorus

21. Xo`jand uyezdining boshlig`I 1880-yilning noyabrida , aholi barcha soliqlarni to`lganligiga qaramay , qaysi tumanlar aholisidan qo`shimcha yer solig`I olinadi deb e`lon qilgan?

A) Xo`jand va Jizzax В) Xo`jand va O`ratepa

С) Ko`lob va O`ratepa D) Kalif va Xo`jand

22. I-jahon urushidan keyin jadidlar o`z oldilariga qanday maqsadni qo`yib , kurash olib bordilar?

A) Parlamentar monarxiya tuzish В) Demokratik davlat barpo etish

С) Respublika tuzimini o`rnatish D) Ta`sis syezdini chaqirish

23. XX asrning 60-yillarida O`zbekistonnig qaysi viloyatlari hududlarida yangi neft konlari o`zlashtirildi?

A) Namangan va Xorazm viloyatlarida В) Buxoro va Xorazm viloyatlarida

С) Buxoro va Farg`ona viloyatlarida D) Qashqadaryo va Sirdaryo viloyatlarida

24. Viloyat hukmdori voliy , shahar hokimi rais deb yuritilgan davlatni aniqlang.

A) Qoraxoniylar davlati В) G`aznaviylar davlati

С) Qoraxitoylar davlati D) Somoniylar davlati

25. Xozirgi kunda Orol muammolarini hak qilish yuzasidan Toshkent uchrashuvida Markaziy Osiyo davlatlari Orolni saqlab qolish xalqaro jamg`armasini tuzish to`g`risida qaror qabul qilgan edi. Jamg`arma majlislarini qaysi shaharlarda o`tkazish zarur deb topildi?

A) Nukus , Ashxabod , Qizil O`rda В) Nukus , Mo`ynoq , Qizil O`rda

С) Nukus , Toshovuz , Qizil O`rda D) Toshkent , Nukus , Astana

26. O`zbekiston hududida mavjud bo`lgan eng qadimgi shaharlarni ko`rsating.

1) Yerqo`rg`on ; 2) Marv ; 3) Uzunqir ; 4) Qang`; 5) Afrosiyob

A) 2,4, 5 B) 3, 4, 5 C) 1, 2, 5 D) 1, 3, 5

27. Quyidagi qaysi davlat bilan O`zbekiston 2004-yil iyunda strategik sherikchilik to`g`risida bitim imzolandi?

A) Rossiya В) Yaponiya С) Hindiston D) Xitoy

28. 1917-yil sentabrda Toshkentda o`tkazilgan o`lka musulmonlarining II-quriltoyida quyidagi qaysi masala ham ko`rildi?

A) milliy muxtoriyat tuzish В) qurolli qo`zg`alon haqida

С) Turkistonda maorifni rivojlantirish D) Musulmon davlatini tuzish

29. Quyidagi qaysi soliq turi Balxga noib etib tayinlangan Abdullatif tomonidan savdogarlarni o`z tarafiga o`gdirib olosh maqsadida bekor qilingan?

A) boj В) tagjoy С) targ`u D) tamg`a

30. Quyidagi qaysi ijodkor «Bir farangi bilan buxorolik bir mudarrisning qilgan munozaralari» nomli asar muallifi hisoblanadi?

A) Avloniy В) Fitrat С) Uyg`ur D) Hamza

31. Yaponiya parlamenti nichanchi yilda mamlakatning yangi konstitutsiyasini qabul qildi?

А) 1946 yil B) 1947 yil C) 1945 yil D) 1951 yil

32. Yaponiya bilan tinchlk shartnomasini imzolash maqsadida 1951- yil qaysi shaharda xalqaro konferensiya bo`lib o`tdi?

А) Nyu-York B) San-Fransisko C) Nyu-Jersi D) Vashington

33. 1951-70 yillarda Yaponiya iqtisodiyotining yillik o`sishi o`rtacha qancha foizni tashkil etdi ?

А) 14,6 B) 16,4 C) 14,8 D) 16,8

34. Yaponiya bosh vaziri Iosuda mamlakatni qachongacha boshqargan?

А) 1944 yil sentabrgacha B) 1947 yil dekabrgacha

C) 1952 yil sentabrgacha D) 1954 yil dekabrgacha

35.1963- yil 6 ta qonun loyihasi yuzasidan qaysi davlatda referendum o`tkazilgan edi?

А) Hindiston B) Pokiston C) Eron D) Turkiya

36. SAVAK qanday tashkilot?

А) Harbiy blok B) Maxfiy politsiya

C) Janubiy Osiyo mahalliy hamkorlik uyushmasi D) Gumanitar uyushma

37. Kim “Islom inqilobining rahnamosi” deb e`lon qilingan ? (Eron)

А) M.Mosaddiq B) M.Rizo Pahlaviy C) O.Humayniy D) Zohidiy

38 . Qachon “GM Uzbekistan” qo`shma korxonasida ishlab chiqarilgan “Chevrolet Malibu” avtomobilining taqdimoti bo`lib o`tdi?

A) 2012 yil 20 mart kuni

B) 2013 yil 21 aprel kuni

C) 2014 yil 22 may kuni

D) 2011 yil 18 mart kuni

39. Farg`ona neftni qayta ishlash zavodi jahon andozalari darajasida qaysi davlat bilan hamkorlikda ta`mirlandi?

A) Germaniyaning “Simens” firmasi bilan hamkorlikda

B) Yaponiyaning “Mitsui” firmasi bilan hamkorlikda

C) Fransiyaning “Texnip” kompaniyasi bilan hamkorlikda

D) Turkiyaning “Kochxolding” kompaniyasi bilan hamkorlikda

40. Toshkentda “Teatr: Sharq va G`arb” xalqaro festivali qachon bo`lib o`tdi?

A) 1997 yil oktabr C) 2000 yil noyabr

B) 1999 yil may D) 2002 yil avgust

41. “O`zbek qog`ozi” qo`shma korxonasi qurilgan hududni aniqlang. (13-mavzu 161-bet 2015y )

A) Namanganda

B) Chirchiqda

C) Farg`onada

D) Yangiyo`lda

42. Toshguzar –Boysun –qumqo`rg`on temir yo`lining uzunligi ……km ni tashkil etadi.

A) 295 km B) 223 km C) 167 km D) 633 km

43. 1996-yil 14-avgustda respublikamizning qaysi shahrida olimpiya muzeyi ochildi?

A) Samarqand B) Termiz C) Toshkent D) Qarshi

44. 1992-yil Barselonada o`tkazilgan olimpiya o`yinlarida O`zbekiston sportchilari qo`lga kiritgan medallari ni to`g`ri belgilang. 1) oltin ; 2) kumush; 3) bronza; a) 1; b) 2; c) 3;

A) 1-b; 2-c; 3-a; B) 1-c; 2-b; 3-a; C) 1-a; 2-b; 3-c; D) 1-c; 2-a; 3-b;

45. Kurash bo`yicha birinchi jahon chempionati qachon bo`lgan?

A) 1995-yil B) 1997-yil C)1999-yil D) 1998-yil

46. Respublikamizda nechta professional teatr faoliyat ko`rsatmoqda?

A) 35 ta B) 19 ta C) 18 ta D) 36 ta

47. O'zbekiston AQShda joylashgan kompyuter tizimi - «Internet» bilan qachon bog'landi.


A) 1993-yil B) 1996-yil C) 1995-yil D) 1994-yil

48. Quyidagi qaysi ta'rif «konsern» atamasiga nisbatan ishlatiladi?

A) turdosh kasbga ixtisoslashgan korxonalarning paychilik asosida tuzilgan ixtiyoriy birlashmasi

B) mulkchilikning barcha shakillaridagi korxonalaming aksiyadorlik asosidagi ko’ngilli birlashmasi

C) ilmiy-texnikaviy va ishlab chiqarish funksiyalarini markazlashtirish asosida tashkil etilgan, korxonalarga xo'jalik hisobidan xizmat ko'rsatishni tashkil etadigan D) korxonalaming ko'ngilli birlashmasi

noishlab chiqarish tarmoqlari, ijodiy jamoalar, transport, telekommunikatsiya korxonalarining ko'ngilli birlashmasi

49. O’zbekiston Respublikasia odil sudlarni kim amalga oshiradi?


  1. Faqat sudlar B)Huquqni muhofaza qiluvchi organlar

C)Adliya vazirligining sudlari D) Prokatura

50. Rustam Qosimjonov 2004-yilda qaysi davlatda o’tkazilgan shaxmat bo’yicha jahon chempionatida ishtirok etib g’olib bo’lgan?  1. Hindiston

  2. Livan

  3. Liviya

  4. Eron

51. O'zbekistonning «O'zDAEWOOavto» zavodi qaysi kompaniya bilan hamkorlikda «Matiz» va «Neksiya-2 rusumli avtomobillar ishlab chiqardi?

A) General Motors

B) DAEWOOMotors

C) SamKo'chavto

D) Chevrolet
52. 1995-yil oktyabrda Sho'rtan gaz-kimyo majmuasini qurish bo'yicha O'zbekiston qaysi chet el kompaniyasi bilan bitim tuzgan edi?
A) Yaponiyaning «Mitsui kompaniyasi

B) Fransiyaning «Kredi Komi mersial de Frans» firmasi

C) AQShning «ABB Lummus Global» kompaniyasi

D) AQShning «Cheyz Man xetten» banki|


53. Toshkent metrosining Yunusobod yo'nalishi nechanchi yilda qurib, foydalanishga topshirildi?
A) 2000-yil B) 2001-yil С) 2003-yil D) 2002-yil
54. Yetim bolalar va farzandsiz oilalarning ko'pchiligi uy-joyli va bus-butun oila bo'lib yashash Imkoniyati qaysi loyiha asosida

amalga oshirilmoqda?

A) «Kinderdorf»

B) «Mehr-shafqat»

C) «Keys-Stadi»

D) «Vest-stadi»


55. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish davlat dasturi to'g'risida»gi Farmoni qachon e'lon qilingan?

A) 1997-yil 16-avgust

B) 1998-yil 10-noyabr

C) 1996-yil 23-yanvar

D) 1995-yil 9-fevral
56. 1992-yil 14-yanvarda qabul qilingan «O'zbekiston hudida joylashgan harbiy qismlar va o'quv muassasalari to'g'risida»gi qarorga ko'ra...

A) O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati tashkil qilindi

B) Mudofaa ishlari vazirligiga qarashli oliy harbiy bilim yurtlari tashkil etildi

C) O'zbekiston hududida joylashgan barcha harbiy qismlar, harbiy o'quv yurtlari respublika tasarrufiga olindi

D) 14-yanvar - vatan himoyachilari kuni deb e'lon qilindi
57. O'zbekistonda «Dori-darmon» davlat aksionerlik uyushmasi qachon tashkil etildi?

A) 1995-yil

B) 1994-yil

C) 1993-yil

D) 1996-yil
58. Mustaqillik qo'lga kiritilgan paytda O'zbekistonda qancha millat va elat vakillari yashar edi?

A) 120 dan ortiq

B) 100 dan ortiq

C) 80 dan ortiq

D) 130 dan ortiq
59. Qaysi shaharda avtomobilchi komandir-muhandislar tayyorlaydigan oliy harbiy bilim yurti tashkil etilgan?

A) Chirchiqda B) Andijonda C) Termizda D) Samarqandda


60. 2001-yil 11-sentyabr kuni AQShning qaysi shaharlarida terrorchilik hujumlari amalga oshirildi?

A) Nyu-York va Dallas

B) Vashington va Man Xitton

C) Nyu-York va Vashington

D) Nyu-York va Los-Anjelos
61. Mustaqillik yillarida yurtimizda YUNESKO bilan hamkorlikda qaysi alloma tavalludining 910 yilligi keng nishonlandi?

A) Ahmad al-Farg'oniy

B) Burhoniddin Marg'inoniy

C) Abduxoliq G'ijduvoniy

D) Abu Mansur Moturidiy
62. 2000-yil 16 - 17-noyabrda...

A) O'zbekiston Respublikasining «Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi Qonunga o'zgartirishlar kiritish haqida» Qonuni qabul qilindi

B) Respublika «Ma'naviyat va ma'rifat» jamoatchilik markazi huzurida «Oltin meros» xalqaro xayriya jamg'armasi tuzildi

C) Marg'ilonda islom huquqining asoschilaridan biri Burhoniddin al-Marg'inoniy tavalludi nishonlandi

D) Buyuk mutafakkir Imom al-Buxoriy tavalludining hijriy-qamariy taqvim bo'yicha 1225 yilligi nishonlandi

63. ….baliq ovlash bo`yicha dunyoda 1-o`rinda turadi.

А) Yaponiya B) Turkiya C) Malayziya D) Indoneyziya

64. Kimning davrida Yaponiyaning “ Umumiy bozor” davlatlari bilan raqobati kuchaydi?

А) Tanaka B) Miki C) Kisi D) Fukuda

65. 1976-yilda Xitoyda hokimiyat tepasiga kelgan pragmatiklar harakatining rahbari bo`lgan shaxsni aniqlang.

А) Dzi Syao Pin B) Szyan Szepin C) Mao Szya Dun D) Xu Szin Tao

66.1971-yil boshlangan Hindiston va Pokiston o`rtasidagi urushda Hindistonga kim ko`maklashgan?

А) Xitoy B) AQSH C) SSSR D) VXR

67. 1961-yilda Turkiyada tuzilgan partiyalarni toping.

А) XRP va Demokratik Partiya B) Adolat partiyasi va Yangi Turkiya Partiyasi

C) Vatan Partiyasi va To`g`ri yo`l partiyasi D) Liberal Demokratik Partiya va Vatan Partiyasi

68. Bosh vazir Hikmatyor qaysi etnik millat vakili edi?

А) Tojik B) O`zbek C) Pushtun D) Afg`on

67. Ozarbayjon va Kurd muhtor Respublikalari tugatilgan yili…

А) Yaponiya parlamenti agrar islohat to`g`risida qonun qabul qildi.

B) Mao Szedun vafot etdi C) Pokiston qo`shinlari Kashmirga kirdi D) Pokistonda parlament saylovi o`tkazildi

68. Turkiyada xususiylashtirish to`g`risidagi qonun qaysi bosh vazir davrida qabul qilindi?

А) A.Menderes B) S.Demirel C) T.O`zal D) T.Erdog`an

69.Bugungi kunda sholi etishtirish bo`yicha dunyoda ikkinchi o`rinda turadi?

А) Yaponiya B) Xitoy Xalq Respublikasi C) Eron Islom Respublikasi D) Hindiston

70. 1992-1993 yillarda qaysi davlatning O`zbekistonga ajratgan krediti hisobidan minglab tonna guruch , 15000 tonna choy keltirilgan?

А) Yaponiya B) Xitoy C) Turkiya D) Hindiston

71. Xitoy va O`zbekiston hamkorlikda velyur , pambarxit kabi materiallar ishlab chiqaradigan “Siju” firmasining korxonasi qayerda qurilgan edi?

А) Urganch Ipak ishlab chiqarish birlashmasida

B) Surxondaryo Ipak ishlab chiqarish birlashmasida

C) Farg`ona Ipak ishlab chiqarish birlashmasida

D) Jizzax Ipak ishlab chiqarish birlashmasida72. Amalda Pokiston g`arbiy va sharqiy qismdan iborat bo`lib qolgan edi. Ularning orasidagi masofa qancha?

А) 1400 km B) 1500 km C) 1600 km D) 1900 km
Katalog: files
files -> Amerika qo'shma shtatlari (aqsh)
files -> Shoh va shoir
files -> Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif
files -> O‘zbekistonda Oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zaxiralari
files -> O`zbekistonning eng go`zal va betakror makonlaridan biri bu Farg`ona vodiysidir. Iqlim sharoiti, geografik joylashuvi, tabiiy boyliklari kabi qator xislatlariga ko`ra Farg`ona qadimdan e'tibor qozonib kelgan
files -> O‘rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati
files -> Valyutani tartibga solish to'G'risida o'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Vazirlar Mahkamasining
files -> Garov to'G'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Ipoteka to'G'risida qonunchilik palatasi tomonidan 2006 yil 28 iyunda qabul qilingan Senat tomonidan 2006 yil 25 avgustda ma'qullangan

Download 24,59 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
O'zbekiston respublikasi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
saqlash vazirligi
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti