Yunon afsonalariga ko’ra dastlab butun dunyo dengizlar bilan o’ralgan davrda ularning hukmdori kim bo’lgan?Download 51.5 Kb.
Sana07.09.2017
Hajmi51.5 Kb.
T e s t – 05

  1. Yunon afsonalariga ko’ra dastlab butun dunyo dengizlar bilan o’ralgan davrda ularning hukmdori kim bo’lgan?

A) Zevs B) Uran C) Atlas D) Okean

2) Aleksandr Makedonskiy tomonidan Doro III ning mag’lub etilishidan 200 yil avval…….

A) Forslar Bobilni zabt etishdi B) Frada qatl etildi

C) Kir II massagetlar ustiga yurish boshladi D) Kambiz Misrga yurish qildi

3) Frada qo’zg’aloni va uning bostirilishi haqida ma’lumot beruvchi manbani aniqlang.

A) Gerodotning “Tarix” asari B) Behistun bitiklari

C) “Avesto” D) Poliyenning “Harbiy hiylalar” asari

4) Tarixchi Poliyen qaysi davrda yashagan?

A) mil.av. II asrda B) mil.av. IV asrda C) milodiy II asrda D) mil.av. I asrda

5) Markaziy Osiyoda yashovchi qaysi qabila Marafon jangida fors qo’shinlari markazida muvaffaqiyatli urushgan edi?

A) massagetlar B) saklar C) baqtriyaliklar D) xorazmliklar

6) Qaysi davrda O’rta Osiyo hududida dastlabki tanga pullar tarqalgan?

A) mil.av. I asrda B) mil.av. III-II asrlarda C) mil.av. V-IV asrlarda D) mil.av. VII asrda

7) Tarixiy voqealar qaysi javobda xronologik jihatdan to’g’ri ketma-ketlikda berilgan?

1. Fradaning qatl etilishi 2. Xeroneya jangi 3. Doro I ning saklar ustiga yurishi

4. Parfenon qurilishi 5. Salamin jangi 6. Arestotelning O’rta Osiyoga kelishi

A) 1,2,3,4,5,6. B) 3,1,4,5,2,6. C) 1,3,4,5,6,2. D) 1,3,5,4,2,6.

8) O’rta Osiyoda birinchi bo’lib A. Makedonskiy yo’lini to’sgan shahar - ………

A) Nautaka B) Maroqand C) Baqtra D) Bobil

9) A. Makedonskiy Maroqandni egallagach qaysi shaharga yurish qilgan edi?

A) Kurushkatga B) Panjob vodiysiga C) Nautakaga D) Zariaspga

10) Marg’iyona Antioxiyasi bu - ……..

A) Kurushkat B) Hirot C) Marv D) Balx

11) Mil.av. V-IV asrlarda Xorazmda bunyod etilgan va mahalliy hukmdor qarorgohi bo’lgan qal’ani aniqlang.

A) Tuproqqal’a B) Qal’aliqir C) Ko’zaliqir D) Jonbosqal’a

12) Mil.av. II asr oxirida …….

A) Xitoy qo’shinlari Dovon davlatini egalladi B) Xorazmda taqvim yaratildi

C) Xon sulolasi hukmronligi boshlandi

D) Qang’ qabilalarning eng qudratli davlat birlashmasiga aylandi

13) “Bu diyorda 70 tacha katta-kichik shahar bor; aholisining soni bir necha yuz mingga yetadi. O’q-yoy va nayzalar bilan qurollanishgan. Xalqi ot choptirib o’q otishga mohir” Xitoy sayyohi Chjan Syan yuqorida qaysi davlat to’g’risida so’z yuritgan?

A) Qang’ B) Dovon C) Kushon D) Ansi (Eron)

14) Sho’raboshat, Uchqo’rg’on kabi dehqonchilik vohalari qadimgi qaysi davlat hududida joylashgan?

A) Dovon B) Qang’ C) Kushon D) Xorazm

15) Mil.av. V-IV asrlarga oid xum sirtiga chekilgan xorazm yozuvi namunalari qayerdan topilgan?

A) Qo’yqirilganqal’adan B) Ayritomdan C) Oybuyurqal’adan D) Surxko’taldan

16) Mil.av. III asrda O’rta yer dengizida hukmronlik uchun qaysi davlatlar o’rtasida urush boshlangan edi?

A) Rim-Yunoniston B) Yunon-Troya C) Fors-Yunon D) Rim-Karfagen

17) Yunon-Rim xudolari qaysi javobda bir-biriga mos ravishda ko’rsatilgan?

1) Zevs 2) Artemida 3) Poseydon 4) Gipnos 5) Dionis 6) Femida

a) Diana b) Morfey c) Yupiter d) Yustitsiya e) Baxus f) Neptun

A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e, 6-e. B) 1-c, 2-a, 3-f, 4-b, 5-e, 6-d.

C) 1-f, 2-c, 3-e, 4-a, 5-b, 6-d. D) 1-c, 2-e, 3-a, 4-b, 5-d, 6-f.

18) Yunon-Troya urushida yunonlarga yog’och ot yasashni kim maslahat qilgan edi?

A) Kohin Laokan B) Femistokl C) Odissey D) Axilles

19) Qaysi imperator vafotidan so’ng Rim imperiyasi ikki qismga ajralib ketgan edi?

A) Feodosiy B) Konstantin C) Romul Avgustul D) Trayan

20) Berilgan atamalarga mos kelmaydigan atamani aniqlang: Taran, Katapulta, Sagaris, Nika

A) Taran B) Katapulta C) Sagaris D) Nika

21) O’rta Osiyoda buddaviylikning tarqalishida dastlabki markaz bo’lgan manzilgohlarni aniqlang.

A) Eski Termiz, Ayritom, Dalvarzintepa B) Xolchayon, Oybuyurqal’a, Jarqo’ton

C) Surxko’tal, Sho’raboshat, Uchqo’rg’on D) Fayoztepa, Tuproqqal’a, Ershi

22) Bir yilda bo’lib o’tgan voqealarni aniqlang.

A) – Genrix Shlimann tomonidan Troya shahri harobalarining aniqlanishi

- Dyuperon tomonidan Avestoning fransuz tiliga tarjima qilinishi

B) – Amudaryo xazinasining topilishi

- Rixtgofen tomonidan “Ipak yo’li” atamasining fanga kiritilishi

C) - Olimpiya o’yinlarining to’xtatilishi

- Rim imperiyasining ikki qismga bo’linishi D) A,B,C.

23) Fil suyagidan yasalgan shaxmat donalari quyidagi qaysi manzilgohdan topilgan?

A) Ayritomdan B) Xolchayondan C) Dalvarzintepadan D) Eski Termizdan

24) Buyuk Ipak yo’li savdosida O’rta Osiyoga ip-gazlama, paxta chigiti qayerdan keltirilgan?

A) Hindistondan B) Erondan C) Xitoydan D) Misrdan

25) Mil.av. 138 yilda Xitoy imperatori U-Di qanday maqsadda Chjan Syanni O’rta Osiyoga elchi qilib yuborgan edi?

A) Samoviy otlarni olib kelish uchun B) Qang’ davlatiga qarshi ittifoq tuzish uchun

C) Buyuk Ipak yo’lini ishga tushirish uchun D) Xunlarga qarshi ittifoqchi toppish uchun

26) Etrusklar Italiyaga qayerdan kelib o’rnashgan?

A) Yunonistondan B) Etrusklar Italiyaning tubjoy aholisi hisoblanadi

C) Kichik Osiyodan D) Sharqiy Yevropa va Uraldan

27) 24 harfdan iborat yunon alifbosi yaratilgan davrda……..

A) Avestoning ilk matnlari paydo bo’ldi B) Midiya davlati tashkil topdi

C) Yunonistonda turarjoylar va jamoat binolari toshdan qurila boshlandi

D) Etrusklar Italiyada 12 ta shahar-davlatga asos solishdi

28) Qadimgi lotin qabilalarini qo’shni qabilalar hujumidan himoya qiluvchi tabiiy to’siqni aniqlang.

A) mudofaa devorlari B) daryo va botqoqliklar

C) Vezuviy tog’i D) kuchli va muntazam armiya

29) Kandida – bu …….

A) Senatorlikka nomzod kishi B) o’rta maktab

C) oq-harir libos D) Rimdagi yetti tepalikdan biri

30) Qaysi javobda tarixiy xatolik mavjud?

A) Rim respublikasida qonun senatda muhokama qilinmasdan turib, xalq majlisi tomonidan qabul qilinmas edi

B) Rimda dictator cheklanmagan hokimiyatga ega bo’lgan, biroq olti oydan ortiq hukmronlik qilmagan

C) Konsullar rimliklarni sud qilish huquqiga ega edi

D) Rimda 14 yoshga to’lgan bolalar gimnastika bilan shug’ullangan

31) Qadimgi rimliklar e’tiqodida qaysi xudo xalqlar va davlatlar taqdirini boshqarib turgan?

A) Fortuna B) Yupiter C) Mars D) Merkuriy

32) Qadimgi rimliklar xudosi Yustitsiya o’ng qo’lida nima bilan tasvirlangan?

A) rul yoki shar B) torozi C) qilich D) qalqon

33) Boshqalariga nisbatan uzoq davom etgan jarayonni aniqlang.

A) Sin Shi-Xuandi maqbarasining qurilishi B) Puni urushlari

C) Yunon-fors urushlari D) A. Makedonskiyning harbiy yurishlari

34) Biror marta mag’lubiyatga uchramagan sarkardani aniqlang.

A) Gannibal B) Spitamen C) Kir II D) Tutmos II

35) Qadimgi Rimda respublika boshqaruvi qancha vaqt mavjud bo’ldi?

A) 460 yil B) 509 yil C) 540 yil D) 380 yil

36) Rim imperiyasining “Oltin asri” qaysi davrni o’z ichiga oladi?

A) mil.av. II asr B) milodiy II asr C) mil.av. I asr D) milodiy IV asr

37) Qaysi yili xunnlar Italiyaga bostirib kirgan edi?

A) 410 yilda B) 455 yilda C) 476 yilda D) 452 yilda

38) Qadimgi Rim tarixchilari berilgan javobni aniqlang.

A) Gerodot, Strabon, Demosfen B) Plutarz, Arestotel

C) Tit Liviy, Tatsit, Kursiy Ruf D) Gomer, Kursiy Ruf, Platon

39) Gomer “Iliada” dostonida yunonlarni qanday nomlagan?

A) ellinlar B) danaylar C) diadohlar D) varvarlar

40) Payg’ambar Iso qaysi daryoda cho’qintirilgan edi?

A) Po B) Stiks C) Iordan D) Nazaret

41) Qaysi ixtirodan so’ng Rimda inshootlar gumbaz shaklida ustunlarsiz quriladigan bo’ldi?

A) akveduk B) beton C) pishiq g’isht D) korinf uslubi

42) Afsonalarga ko’ra yer yuzidagi ilk inson – Odam Ato qayerga dafn etilgan?

A) Quddusga B) Nazaret shahriga C) Golgof tog’iga D) Kapitoliy tepaligiga

43) Yevangeliya (Injil) so’zining ma’nosi - ……….

A) O’qish B) Kitob C) Xudolar kalomi D) Xushhabar

44) Iso payg’ambarni o’lim jazosiga mahkum etishga majbur bo’lgan rim noibi kim edi?

A) Pontiy Pilat B) Iosif C) Konstantin D) Pompey

45) Qaysi geografik nom o’rniga Oltin Olov atamasi ham ishlatiladi?

A) Zarautsoy B) Zarautkamar C) Tyanshan D) Hindiqush

46) Rimda o’rta maktabga nisbatan qo’llanadigan atamani aniqlang.

A) palestr B) pedagog C) grammatika D) still

47) Rimlik qashshoqlar mehrini qozonishga intilgan Rim imperatorlari poytaxt aholisi uchun …………

A) termlar qurdirgan B) Kolizeyda teatr tomoshalari uyushtirgan

C) triumflar nishonlagan D) hayriya ishlarini yo’lga qo’ygan

48) G’arbiy Rim imperiyasining so’nggi imperatori Romul Avgustul kim tomonidan saroydan haydab yuborilgan edi?

A) Xunlar sardori Attila tomonidan B) Saroy soqchilari qo’mondoni tomonidan

C) Germanlar sardori Odoakr tomonidan D) Gotlar sardori Alarix tomonidan

49) Qaysi davlat hukmdorlari o’zlarini jahon hukmdori, poytaxtni esa “boqiy shahar” deb ta’riflaganlar?

A) Xitoy B) Misr C) Rim D) Yunoniston

50) 455 yilda Rimga bostirib kirgan vandallar qancha vaqt davomida shaharni talagan edi?

A) 8 kun B) 2 hafta C) 1 oy D) 1 hafta

51) Rim imperiyasining asoschisi bo’lgan hukmdorni aniqlang.

A) Yuliy Sezar B) Tarkviniy C) Konstantin D) Oktavian Avgust

52) Kanishka hokimiyat tepasiga kelishidan 20 yil o’tgach …….

A) Kaligula hukmronligi boshlandi B) Trayan Rim imperatori bo’ldi

C) Parfiyaliklar bilan bo’lgan jangda Rim sarkardasi Krass halok bo’ldi

D) Oktavian Avgust vafot etdi

53) Ma’lumki Rimda Vesta ibodatxonasida muqaddas olov saqlanib, vestachi kohinalar uni saqlab turishgan. Nima sababdan olov bu qadar ulug’langan?

A) olovni sun’iy hosil qilish imkoni bo’lmagani uchun

B) rimliklar e’tiqodida olovga sig’inish yuqori o’rinda turgan

C) chunki, olov yonib turar ekan davlat ham mavjud degan tushuncha mavjud edi

D) A,B,C.

54) Asar va uning muallifi to’g’ri ko’rsatilgan javobni aniqlang.

1. “Arilar”, “Qushlar”, “Baqalar” 2. “Antigona”, “Shoh Edip” 3. “Forslar”

a. Sofokl b. Aristofan c. Esxil

A) 1-a, 2-b, 3-c. B) 1-c, 2-a, 3-b. C) 1-b, 2-c, 3-a. D) 1-b, 2-a, 3-c.55) Dastlab qaysi hukmdor jangchilari o’z qalqonlariga xoch (+) tasvirini tushirib olgan va g’alabalarga erishgan?

A) Pontiy Pilat B) Konstantin C) Trayan D) Feodosiy
Katalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> 6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish

Download 51.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik