Xorazm viloyati Hazorasp tumani 34-umumiy o’rta ta’lim maktabi matematika fani o’qituvchisi MatyoqubovaShaxloning 6-sinf matematika fanidan yozgan tezislariDownload 20,92 Kb.
Sana29.12.2021
Hajmi20,92 Kb.
#81921
Bog'liq
6-sinf tezis
aeintro, 8-sinf test, 8-sinf test, differensial tenglamalar, Funksiya va ketma ketlik limiti, Funksiya va ketma ketlik limiti, Funksiya va ketma ketlik limiti, Пифагор теоремаси, prog1, davlat funktsiyalari, matluba ochiq dars., matluba ochiq dars., Nafisa opa, AbduraximovSh Kurs ishi(tayyor)

Xorazm viloyati Hazorasp tumani 34-umumiy o’rta ta’lim maktabi matematika fani o’qituvchisi MatyoqubovaShaxloning 6-sinf matematika fanidan yozgan tezislari.

Sana

Mavzu

Uyga vazifa

Tezis

30.03.2020

Jadvallar.

1049- masala

Mavzu: Jadvallar.

O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.

Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda hayotiy misollar keltirildi. Jadval ma'lunotlar berishning eng qulay va keng tarqalgan usuli ekanligi aytib o'tildi. Jadvallar ko'rinishi va ularni qanday hosil qilish haqida ma'lumot berildi.Shuningdek, darslikdagi 1046 masalani o'qituvchi doskada yechib tushuntirib berdi. 1047 masaladagi jadval ham tushuntirildi. O'qituvchi masala shartidagi savollarga javobni qanday topishni o'rgatdi. Òqituvchi yana jadval asosida natijalarni topishga oid misolni doskada yechib kòrsatib berdi.Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1049- masala mustaqil bajarish uchun berildi.


31.03.2020

Jadvallar.


1058-1062- masalalar

Mavzu: Jadvallar.

O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.

Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda diagrammalar nimaligi va u hayotda bizga nima uchun kerak ekanligi haqida so'zlab berildi. O'qituvchi diagrammaning tuzilishi, uning turlari haqida misollar bilan tushuntirib berdi.Diagrammalarning turlari qatnashgan masalalar kòsatib òtildi.Darslikning 201 betidagi 1057, 1058-masalalar òqituvchi tomonidan batafsil tushuntirib yechib berildi.Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1058-1062- masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.


1.04.2020

Ma'lumotlar tahlili.


1068, 1070 masalalar

Mavzu: Ma'lumotlartahlili.

O'qituvchi: SharipovaDurdonaMirazamovna.

Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda hayotiy misollar keltirildi. O'rta arifmetik qiymat, o'zgarish kengligi, moda va mediana kabi statistik xarakteristikalar haqida masalalar yechib tushuntirildi. Darslikdan 1064, 1065, 1066 - masalalar ishlandi. Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1068, 1070 masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.


2.04.2020

Kombinatorika elementlari.

1072(2), 1076, 1079, 1081 - masalalar

Mavzu: Kombinatorika elementlari.

O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.

Kombinatorika haqida va uning hayotda nima uchun kerakligi, biz kombinatorikani qaysi sohalarda uchratishimiz mumkinligi haqida atroflicha misollar keltirib tushuntirildi. Kombinatorikada masalalarni yechish usullari sanab òtildi. Shu usullar bilan bir nechta masalalar yechib kòrsatildi. Darslikdan 1072- masalaning ikki holini ko'rib chiqildi. Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1072(2), 1076, 1079, 1081 - masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.


3.04.2020

Sodda kombinatorika qoidalariga oid amaliy masalalar yechish.

1087, 1089 - masalalar

Mavzu: Sodda kombinatorika qoidalariga oid amaliy masalalar yechish.

O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.

Mavzuni boshlashdan avval o'tilgan mavzuni takrorlash qilindi. Kombinatorika masalalarini yechish usullari takrorlandi. Masalalar yechish yordamida eslab olindi. Bunda 3 ta masalani turli usullarda sodda tushunarli tilda yechib kòrsatildi.Darslikdan 1088, 1090 - masalalar ishlandi. Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1087, 1089 - masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.


6.04.2020

Uchburchak yuzi.


1116(2), 1118, 1119, 1121 - masalalar

Mavzu: Uchburchak yuzi.

O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.

Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval 5-sinfda o'rganilgan to'g'ri to'rtburchakning yuzini hisoblash formulasini esga olindi. Uchburchakning yuzini topishni chizmalar yordamida tushuntirildi, qoidalari aytildi. To'g'ri burchakli uchburchak va har qanday uchburchakning yuzini topish formulalari bilan tanishtirildi. Formulalarning isbotini ham ko'rsatib, tushuntirib berildi. Darslikdan 1116, 1117 - masalalar ishlandi. Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1116(2), 1118, 1119, 1121 - masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.


7.04.2020

Katakli qog'ozda yuzalarni hisoblash.

darslikning 219 betidagi mavzuga oid masalalar

Mavzu: Katakli qog'ozda yuzalarni hisoblash.

O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.

Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval o'tilgan mavzu qisqacha takrorlab olindi. Nuqtalar o'rnini to'ldirish shaklida kichik boshqotirma yordamida uchburchakning turlari, uning perimetri haqida mustahkamlash qilindi. Shuningdek, uchburchak yuzini topishga oid masalalar yechildi.Shundan so'ng yangi mavzu tushuntirildi. Shakllar yuzini topishda kataklardan samarali foydalanish haqida gapirildi. Va Pik formulasi tushuntirildi. Formulani yanada tushunarli bo'lishi uchun yuzalarni topishga oid masalalarni yechishda qo'llab ko'rsatildi. Turli ko'rinishdagi shakllar yuzalari hisoblandi. Uyga vazifa etib darslikning 219 betidagi mavzuga oid masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.


9.04.2020

Katakli qog'ozda yuzalarni hisoblashga oid sodda masalalar.


1145-1154 masalalar

Mavzu: Katakli qog'ozda yuzalarni hisoblashga oid sodda masalalar.

O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.

Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval o'tilgan mavzu qisqacha takrorlab olindi. Katakli qog'ozda yuzalarni topishda qo'llaniladigan Pik formulasi yana bir bor esga olindi. Formulani qòllab masalalar yechildi. "O'zingiz toping!" shakilda o'quvchilarga katakli qog'ozda yuzalarni topishga oid masalalar berildi. Bundan tashqari turli ko'rinishdagi shakllar yuzalari hisoblandi. Darslikdan 1146 - masala ishlab tushuntirildi.Uyga vazifa etib darslikning shu mavzuga oid 1145-1154 masalalari mustaqil bajarish uchun berildi.


10.04.2020

Uchburchak, uning perimetri va turlari.

211-bet, 1099-1105 masalalar

Mavzu: Uchburchak, uning perimetri va turlari.

O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.

Mavzu uchburchakning ta'rifini keltirish bilan boshlandi. Uchburchak elementlari chizmada ko'rsatib tushuntirildi. Uchburchak tengsizligi haqida, uchburchak tomonlari uzunliklari haqida qoida aytib berildi. Turli uzunliklardagi kesmalardan uchburchak yasash mumkin bo'lishi yoki bo'lmasligini topish to'g'risida masalalar ko'rildi.Shuningdek, uchburchakning turlari uning burchagiga va tomoniga ko'ra qanday turlarga bo'linishi haqida tushuntirildi. Mavzuni yoritish davomida turli chizmalardan foydalanildi. Perimetrini topish ko'rsatildi. Darslikdan 1101, 1106, 1112- masalalar yechib tushuntirildi. Uyga vazifa etib darslikning 211 betidagi mavzuga oid 1099-1105 masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.


13.04.2020

Uchburchak va uning perimetriga oid masalalar yechish.


1108-1111 masalalar

Mavzu: Uchburchak va uning perimetriga oid masalalar yechish.

O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.

Mavzuni o'tilgan mavzuni takrorlash bilan boshlandi. Uchburchak va uning turlari, uchburchakning perimetri haqidagi ta'riflar aytilib, yana bir bora esga olindi. Chizmalar asosida masalalar yechildi. Uchburchakning perimetrini topish, uchburchakning burchaklarini topishga oid bir nechta masalalar ko'rib chiqildi. Har bir masalaning yechish usullarini o'qituvchi batafsil tushuntirib aytib o'tdi.Darslikdan 1113-masala yechib tushuntirildi. Uyga vazifa etib darslikning shu mavzuga oid 1108-1111 masalalari mustaqil bajarish uchun berildi.


14.04.2020

Uchburchakning yuzini topishga oid masalalar yechish.

1123-1129 masalalar

Mavzu: Uchburchakning yuzini topishga oid masalalar yechish.

O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.

Mavzuni o'tilgan mavzuni takrorlash bilan boshlandi. Uchburchakning yuzini qanday qilib topish haqida gapirildi. To'g'ri burchakli uchburchak va har qanday uchburchakning yuzini topish formulalari ko'rsatilib, yana bir bor esga olindi.Chizmalar asosida to'g'ri burchakli, boshqa har qanday uchburchakning yuzini topib, masalalar yechildi. Har bir masalaning yechish usullarini o'qituvchi batafsil tushuntirib aytib o'tdi.Darslikdan 1125-masala yechib tushuntirildi. Uyga vazifa etib darslikning shu mavzuga oid 1123-1129 masalalari mustaqil bajarish uchun berildi


15.04.2020

Masalalar yechish.

Katakli qog'ozda 5 ta ixtiyoriy ko'pburchak yasash va ularning yuzalarini Pik formulasi yordamida topish

Mavzu: Masalalar yechish.

O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.

Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval o'tilgan mavzu qisqacha takrorlab olindi. Katakli qog'ozda yuzalarni topishda qo'llaniladigan Pik formulasi yana bir bor esga olindi. Formulani qòllab turli ko'pburchaklarning yuzini topishga doir masalalar yechildi. Shuningdek, uchburchakning yuzini topishga doir masalalar ham yechildi.Uyga vazifa etib katakli qog'ozda 5 ta ixtiyoriy ko'pburchak yasash va ularning yuzalarini Pik formulasi yordamida topish berildi.


16.04.2020

Nazorat ishi.
Mavzu: Nazorat ishi.

O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.

Nazorat ishini boshlashdan avval o'tilgan mavzu qisqacha takrorlandi. Uchburchak va uning turlari, uchburchakning perimetri haqidagi ta'riflar aytilib, yana bir bora esga olindi. Uchburchak tengsizligi, uchburchak perimetri va uchburchaklarning yuzini topish qoidalari aytib o'tildi, formulalari keltirildi. Shunga oid bir nechta masalalar ko'rib chiqildi.


17.04.2020

Aylana uzunligi va doira yuzi.


1157-,1158-masalalar

Mavzu: Aylana uzunligi va doira yuzi.

O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna

Aylana uzunligi va doira yuzi mavzusi tushuntirildi. Aylana, doira,uning radiusi va diametric haqida ma’lumot berildi.Aylana uzunligi formulasi berildi: .Mavzu ikkita masala yechib mustahkamlandi.Doira yuzi formulasi berildi: .Ikki hil masalaishlab ko’rsatildi.Darslikdagi 1156-masala ishlab ko’rsatildi.Mustaqil bajarish uchun 1157-,1158-masalalar uyga vazifa qilib berildi.


20.04.2020

Aylana uzunligi va doira yuziga doir misollar yechish

1162-1168 masalar

Mavzu: Aylana uzunligi va doira yuziga doir misollar yechish

O’qituvchi : Sharipova Durdona Mirazamovna

Darsni boshlashda o’qituvchi o’tilgan mavzuni mustahkamlashga doir savollar bilan boshladilar .Aylana uzunligi,doira yuzi formulalarini va bu formulalalrda ishtirok etgan O’zgarmas “pi” soni haqida ham savol javob o’tkazdilar.Dars davomida mustahkamlashga doir bir nechta misollar ko’rildi.Mavzuga doir 1160,1161,1164- masalalarning o’quvchilar uchun qulay tarzda tushuntirdilar.Mustahkamlsh uchun uyga vazifa qilib 1162-1168 masalalar berildi.


21.04.2020

Masalalar yechish

225-bet 1170-1173 masalar

Mavzu: Masalalar yechish.

O’qituvchi : Sharipova Durdona Mirazamovna

Darsni boshlashda o’qituvchi o’tilgan mavzuni mustahkamlashga doir savollar bilan boshladilar va aylana uzunligi,doira yuzi formulalarini keltirib o’tdilar. Dars davomida mustahkamlashga doir bir nechta masalalr ko’rildi. 1169-masala chizma yordamida tushunarli bayon etildi.Mustahkamlsh uchun uyga vazifa qilib 1170-1173 masalalar berildi


22.04.2020

Aylana uzunkigi va doira yuzi mavzulariga doir nazorat ishi

Takrorlash

Mavzu : Aylana uzunkigi va doira yuzi mavzulariga doir nazorat ishi

O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna

Nazorat ishi savollari 4 ta masala berildi.dastlab nazorat ishiga o’xshash masalalar yechildi va aylana uzunkigi va doira yuzi mavzulariga doir test topshiriqlari yechildi . undan so’ng nazorat ishi uyga topshiriq etib berildi.


27.04.2020

Sonlarning bólinish belgilari.

1174-1178-masalalar

Mavzu: Sonlarning bólinish belgilari.

Óqituvchi: Durdona Sharipova

2 ga, 3 ga, 5 ga, 9 ga va 10 ga bólinish belgilari misollar yordamida tushuntirildi, ularga doir misollar yechildi. Orada 6 ga va 15 ga bólinish belgilari ham aytib ótildi. Mavzu mustahkamlandi. Grafiklardan hamda jadvallardan foydalangan holda misolar ishlandi.

Uyga vazifa sifatida 227- betdagi 1174-1178-masalalar berildi.28.04.2020

Tub ko'paytuvchilarga ajratish. EKUB va EKUK

227-bet. 1180-misol


Mavzu: Tub ko'paytuvchilarga ajratish. EKUB va EKUK.

O'qituvchi: Durdona Sharipova

Tub sonlarga ta'rif berildi, tub songa doir masala ishlandi. Murakkab sonlarga ta'rif berildi. Natural sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish tushuntirildi, misollar ishlandi. EKUB va EKUK ga ta'rif berildi, ularga doir misollar va masalalar ishlandi.

Uyga vazifa: 227-bet. 1180-misol29.04.2020

Kasrning asosiy xossasi. Kasrlarni qisqartirish

Kasrlarni qisqartirishga doir 1 ta misol va 1 ta masala berildi

Mavzu: Kasrning asosiy xossasi. Kasrlarni qisqartirish.

O'qituvchi: Durdona Sharipova

EKUB va EKUK ga doir misollar ishlandi. Sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish tushuntirildi. Berilgan sonlarning EKUB va EKUK ini topish tushuntirildi. Kasrlarni asosiy xossalari va kasrlarni qisqartirish yodga olindi. Kasrlarni qisqartirish doir misollar ishlandi.

Uyga vazifa: Kasrlarni qisqartirishga doir 1 ta misol va 1 ta masala berildi30.04.2020

Har hil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish

227-bet. 1182-1186-masalalar

Mavzu: Har hil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish

O'qituvchi: Durdona Sharipova

Bir hil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish formulalari yodga olindi va unga doir misollar ishlandi. Har hil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish formulalari tushuntirildi, misollar ishlab mustahkamlandi. Doskada mavzuga doir misollar ishlab ko'rsatildi.

Uyga vazifa: 227-bet. 1182-1186-masalalar.1.05.2020

Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish

227-betdagi 1182-1186-misollarni yechish

Mavzu: Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish.

O'qituvchi: Durdona Sharipova

Dars o‘tilgan mavzu yani bir hil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish mavzusini takrorlanib unga doir misollar ko‘rildi. Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish tushuntirilib, misollar ko‘rsatildi. Aralash kasrlarni qo‘shish va ayirishni misollar yordamida tushuntirdi. Birgalikda bajaraladigan musollar ko‘rsatildi, umumiy maxrajni topish uchun maxrajlarni EKUKi orqali topish tushuntirildi.

Uyga vazifa: 227-betdagi 1182-1186-misollarni yechish.4.05.2020

Kasrlarni qo‘shish va ayirishga doir masalalar yechish

Mustaqil bajarish uchun masala va hisoblashga doir misollar berildi.

O‘qituvchi: Durdona Sharipova

Mavzu: Kasrlarni qo‘shish va ayirishga doir masalalar yechish.

Kasrlar ustida og‘zaki hisoblash amallari bajarildi. Har xil mahrajli kasrlarni qo‘shish va ayirishga doir misollar yechildi. Aralash sonlarni qo‘shish va ayirishga doir misollar tushuntirib ishlandi.

Masalalar ishlandi. Masalalarda qiymatlar aralash sonlar bilan ifodalangan. Masalalar doskada ishlab ko‘rsatildi.

Uyga vazifa: Mustaqil bajarish uchun masala va hisoblashga doir misollar berildi.


5.05.2020

Kasrlarni ko‘paytirish

228- bet, 1187- 1188 misollar

Durdona Sharipova

Mavzu: Kasrlarni ko‘paytirish

1.Kasrlar qanday ko‘paytiriladi?

Kasrlar qanday qoida asosida ko‘paytirilishi misollar asosida tushuntirildi. Mustaqil hisoblashga misollar berildi. O‘quvchilarga kim tezroq hisoblash topshirildi. Ko‘paytirish davomida qisqartirishlarni bajarish kerakligi aytildi.

2. Aralash sonlar qanday ko‘paytiriladi?

Ushbu savolga ham yuqoridagi kabi javob berildi.

Masalalar doskada ishlab ko‘rsatildi. S= v*t formuladan foydalanildi.

Aralash sonlarni ko‘paytirishga doir misollar doskada tushuntirib ishlandi.

Uyga vazifa: 1187- 1188 misollar (228- bet )


6.05.2020

Kasrlarni bo‘lish

228- bet, 1191-1192 misollar

Durdona Sharipova

Mavzu: Kasrlarni bo‘lish

Kasrlarni qanday bo‘lamiz?

Ushbu savolga qoida va misollar asosida javob berildi. Kasrlarni bo’lish qoidasi tushuntirildi. O’zaro teskari sonlarga misollar keltirildi. Kasrlarnio bo’lishga doir misollar ishlab ko’rsatildi. Mustaqil ish topshiriqlari berildi. Aralash sonlar ustida bo’lish amali bajarildi.

S= a* b formuladan foydalanib masala ishlandi.

Tenglama tushuntirib ishlandi. Mustaqil bajarish uchun masala uyga vazifa: 1191-1192 misollar (228- bet ) berildi7.05.2020

Sonning qismini va qismiga ko’ra sonning o’zini topish

228 bet 1189-1190 masalalar

Durdona Sharipova

Mavzu: Sonning qismini va qismiga ko’ra sonning o’zini toppish

Sonning qismini toppish qoidasi tushuntirildi. Sonning qismini topishga doir misollar ishlandi. Qismiga ko’ra sonning o’zini topish qoidasi tushuntirildi. Misollar yechish orqali kengroq bayon qilindi. Mavzuga doir bir nechta misollar va masalalar ishlandi

Uyga vazifa: 228 bet 1189-1190 masalalar08.05.2020

Proporsiya va uning xossalari

228-bet 1186,1193 misollar

Durdona Sharipova

Mavzu: Proporsiya va uning xossalari

Darsda proporsiyaga ta’rif berildi. Ikki nisbatning tengligi proporsiya deyiladi.

a:b=c:d

Proporsiyaning asosiy xossasi eslatib o’tildi.

O’rta hadlarning ko’paytmasi chetki hadlarning ko’paytmasiga teng proporsiyaga oid misollar ishlandi.11.05.2020

To’g’ri proporsional miqdorlar

229- bet 1198-1201 misollar

Durdona Sharipova

Mavzu: To’g’ri proporsional miqdorlar

O’qituvchi dars davomida to’g’ri proporsional miqdorlarga ta’rif berdi. To’g’ri proporsional miqdorlarni formula orqali ko’rsatib berdi. To’g’ri proporsional miqdorlarni kasr ko’rinishida ham yozib berdi. To’g’ri proporsional miqdorlarga oid misollar yechildi. Unda to’g’ri proporsional miqdorlar bo’lish yopki bo’lmasligi tekshirildi. Keyin to’g’ri proyeksiyaning noma’lum hadini topishga doir misollar tushuntirilib yechib ko’rsatildi. Dars davomida to’g’ri proporsional miqdorlarga oid bir nechta misollar ham yechib ko’rsatildi.


12,05,2020

Teskari proporsional miqdorlar

229 bet 1202-1203 masalalar

Durdona Sharipova

Mavzu: Teskari proporsional miqdorlarO’qituvchi dars davomida teskari proporsional miqdorlarga ta’rif berdi. Agar o’zaro bog’langan miqdorlardan biri k marta ortganda ikkinchisi k marta kamaysa, bunday miqdorlar Teskari proporsional miqdorlar deyiladi. Teskari proporsional miqdorlarga oid masalalar bajarildi. Mashinaning tezligi ortishi bilan belgilangan kun kamayib borishi ishchilar soni ortishi bilan belgilangan kun kamayib borishiga oid masalalar bajarildi.202 soni 4,5,9 sonlariga teskari proporsional uch bo’lakka bo’lishga oid misol ham bajarib tushuntirildi

13.05.2020

Masshtab

229 bet 1197-1199 masalalar

Masshtab haqida o’quvchilarga yana bir bor tushunchalar berildi. Masshtabga doir masalalar yechildi. Masalalar yechish davomida uzunlik o’lchov birliklariga alohida to’xtalib o’tildi. Masalalar geografiya, fizika fanlariga bog’liq holda ishlandi. Masshtabni kattalashtirishga oid masalalar ishlanmadi.

Download 20,92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti