Tarix yo’nalishi 1-kurs 2019-2020 o’quv yili kuzgi semestr attestatsiya imtixonlari savollari Fan: O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasiDownload 118.13 Kb.
bet1/9
Sana29.11.2019
Hajmi118.13 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
5120300-Tarix yo’nalishi 1-kurs 2019-2020 o’quv yili kuzgi semestr attestatsiya imtixonlari savollari

Fan: O’zbekistonni rivojlantirish strategiyasiSavollar matni

1

Fuqarolik jamiyati qurish mamlakatimizning asosiy strategik pirovard maqsadi.

2

Fuqarolik jamiyati insoniyat taraqqiyotining - yuqori bosqichi.

3

Fukarolik jamiyati goyalar evolyutsiyasi.

4

O’zbekiston milliy taraqqiyotining yangi bosqichida fuqarolik jamiyatining shakllanishi va rivojlantirishiga oid konsepsiyalar

5

Fuqarolik jamiyati fanining maqsadi, o’quv, ilmiy, amaliy va tarbiyaviy vazifalari, funksiyalari.

6

Fuqarolik jamiyati fanining boshqa ijtimoiy fanlar bilan o’zaro bog’liqligi va o’ziga xos xususiyatlari.

7

Rivojlanish”, taraqqiyot”, “strategiya”, “konsepsiya”, investetsiya va “innovatya” tushunchalarining mazmuni hamda turli xil yondashuvlar

8

Mustaqil Ozbekiston Milliy taraqqiyot modelining ishlab chiqilishi va mazmuni

9

O’zbekistonda siyosiy partiyalarning tashkil etilishi va vazifalari.

10

O’zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy rivojlanishining ilmiy-metodologik asoslari va ustuvor yo’nalishlari.

11

Qonun ustuvorligi – fuqarolik jamiyatining ustuvot sharti sifatida.

12

Modernizasiya tushunchasining mohiyati, nazariy – umum metodologik asoslari va fuqarolik jamiyati rivojidagi ahamiyati

13

Ozbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi - milliy taraqqiyotimizning yangi bosqichi.

14

Inson manfaatlari hamma narsadan ustun”, “Xalq davlat idralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak”, “Xalq boy boʼlsa, davlat ham boy va qudratli boʼladi” kontseptual gʼoyalar - Oʼzbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida ko’zda tutilgan islohotlarni hayotga tatbiq etishning ahamiyati va mazmuni.

15

O’zbekistonda demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy Majlis, siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish.

16

Fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida axborot sohasini isloh qilish, so’z va axborot erkinligi.

17

Davlat boshqaruvini markazlashtirishdan chiqarish, davlat xizmati tizimini isloh qilish.

18

Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligini taʼminlash, jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlariga oid axborotni taqdim qilishning zamonaviy shakllarini joriy etish.

19

2010 yil 12-noyabrda “Mamlakatimizda demokratik islohatlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”dagi 6 ta yo’nalishni izohlang

20

Elektron hukumat”, “xalq bilan muloqot”, “virtual qabulxona”, “xalq qabulxonalari”, “tanqidiy tahlil” kabi yangi iboralarning mazmuni va amalda qullanilishi Davlat xizmatlarini kursatish samaradorligini oshirish.

21

Fuqarolik jamiyati tushunchasining tarixiy ildizlari va ularning turli tavsiflari.

22

Sharq va G’arb sivilizasiyalarida fuqarolik jamiyati tushunchasiga oid o’ziga xos yondshuvlar.

23

O’zbekistonda yoshlarga oida davlat siyosatining mazmuni.

24

Ijtimoiy sherikchilikning ahamiyati.

25

Fuqarolik jamiyatining antik paradigmasi.

26

Sharq mamlakatlarida fuqarolik jamiyati haqidagi ilk qarashlar.

27

O’zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlanishida Mahalla o’zini o’zi boshqarish institutining o’rni

28

Mamlakatni yangilash va modernizasiya qilish – fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning ustuvor sharti

29

XVII-XVIII asrlarda G’arb mamlakatlarida fuqarolik jamiyati paradigmasining rivojlanish an’analari.

30

Fuqаrоlik jаmiyatining asoslari, mazmuni va tarifi

31

Fuqarolik jamiyatining zamonaviy konsepsiyalari.

32

Fuqaroviylik tushunchasi va o’ziga xos xususiyatlari

33

2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishlari bo’yicha “Hаrаkаtlаr strаtеgiyasi” dasturining uchunchi yo’nalishi va bandlari mazmuni

34

Fuqaroviylikning asosiy belgilari va mezonlari.

35

Harakatlar strategiyasi dasturining yaratilishi va asosiy yo’nalishlari, bandlarining mazmuni

36

Fuqaroning o’z haq-huquqlarini tushunish va uni amaliyotda qo’llash ko’nikmasi va boshqa fuqarolarning haq-huquqlarini hurmat qilishi.

37

Globallashuv chushunchasining mazmuni, jamiyat sohalariga ta’sirining ijobiy va salbiy tomonlari.

38

Korrupsiya tushunchasi, mazmuni va Korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi

39

Fuqaroning davlat va jamiyat oldida o’z huquqiy va axloqiy mas’uliyatini anglashi.

40

O‘zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy xuquqlari, erkinliklari, burchlari va ularning kafolatlari taminlanishi

41

Fuqarolik ongining jamiyat hayotida turli shakllarda namoyon bo’lishi va o’ziga xos xususiyatlari.

42

Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, ularning bo’sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo’yicha besh tashsbbusninig mazmuni va ahamiyati

43

Fuqaroviy ong jamiyatni birlashtiruvchi kuch sifatida.

44

Qonun ustuvorligi tushunchasi.

45

Fuqarolik jamiyati qurishda qonun ustuvorligi tamoyilining mustahkamlanishi.

46

Fuqаrоlik jаmiyatining аsоsiy qаdriyatlаrini izohlang

47

O’zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarining o’rni

48

Hokimiyatlarning bo’linish tamoyili va konseptual asoslari.

49

Konstitusiya va qonunlarda adolat hamda inson manfaatlarining ustuvorligi.

50

Qonun ustuvorligini ta’minlash mexanizmlarining ishlab chiqilishi.

51

Amir Temurning davlat boshqauv tizmi davrida fuqarolik jamiyatiiga oid masalalarni qullanilishini izohlang.

52

Fuqarolarda qonunga itoatkorlik tuyg’usini shakllantirish.

53

Sud-huquq tizimini isloh qilish.

54

Fuqarolik jamiyatining asosiy belgilari va tamoyillari.

55

Demokratik talablarga mutanosib keladigan mustahkam qonunchilik bazasining yaratilishi.

56

Korrupsiya fuqarolik jamiyati rivojlanishiga zid bo’lgan salbiy illat sifatida.

57

Mustamlakachilik siyosati davrida Jadidchilik harakati faoliyatida fuqarolik jamiyatiga xos yondoshuvlarni izohlang

58

Korrupsiyaga qarshi kurash ishlarida fuqarolar hamda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtirok etishi.

59

Modernizasiya tushunchasining mazmuni va mohiyati.

60

Fuqarolik jamiyati tushunchalarining tarixiy ildizlari va nazariyalari (Markaziy Osiyo)

61

Siyosiy modernizasiya tushunchasi, mazmuni

62

Fuqarolik pozisiyasi tushunchasi va uni shakllantiradigan asosiy omillar

63

Fuqarolik jamiyati tushunchasining tarixiy ildizlari va nazariyalari (G’arb davlatlari talqinida)

64

Modernizasiya jarayonlarining maqsad va vazifalari.

65

Insoniyat tarixida davlat boshqaruv shakillarini, mazmunini izohlab bering

66

O’zbekistonning ilk mustaqillik yillarida modernizatsion jarayonlar va bosqichlari

67

Ommaviy axborot vositalarining Konstitutsiya va qonunlardagi huquqiy maqomi

68

2018 yil 28-dekabrdagi Prezident Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasining umum-nazariy mazmunini izohlab bering.

69

Ommaviy axborat vositalarining inson va jamiyat hayotiga ijobiy va salbiy ta’sirini ochib bering.

70

Mamlakatimizdagi yangilanishlar va modernizasiya jarayonlarining asosiy yo’nalishlari va o’ziga xos jihatlari.

71

Tа’lim sоhаsini bоshqаrishdа fuqаrоlik jаmiyati institutlаrining rоli

72

Davlat va jamiyatni boshqarishda fuqarolik jamiyati institutlarining roli.

73

Mamlakatimizni isloh etish va modernizasiya qilish jarayonlarining izchilligi va bosqichma-bosqichligi.

74

O‘zbekistonda milliy istiqlol g’oyasi va mafkurasining yaratilish ehtiyoji va asosiy tamoyillari

75

Yangi uy qurmay turib, eskisini buzmang”, “Islohot islohot uchun emas, avvalo, inson uchun” degan qoida va tamoyillarning ahamiyati va dolzarbligi.

76

2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishlari bo’yicha “Hаrаkаtlаr strаtеgiyasi” dasturining ikkinchi yo’nalishi va bandlari mazmuni

77

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan o’zgarishlarning qonunchilik, huquqiy va normativ bazasi chuqurlashtirilishi va kengaytirilishi.

78

Fuqаrоviy fаоllik vа uning fuqаrоlik jаmiyatidаgi o’rni hаqidа mа’lumоt bеring

79

Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasida “davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirish” ustuvor vazifa etib belgilanishi.

80

Ommaviy madaniyat” tushunchasining jamiyat hayotiga ta’sinini yoritib bering

81

O‘zbekistonda ma’naviy merosni tiklash masalalari va ma’naviyat tushunchasiga bo’lgan etibor

82

Jinoiy jazolarni erkinlashtirish va insonparvarlashtirish masalasi

83

Kоrrupsiya vа ungа qаrshi kurаsh usullari, tamoyillari.

84

Kоrrupsiyagа qаrshi kurаsh bоrаsidа хаlqаrо huquqiy hujjаtlаrning ahamiyuati.

85

Aholi bandligini taminlash va real daromadlarini oshirishda davlat siyosatining ahamiyati.

86

Birlаshgаn Millаtlаr Tаshkilоti hоmiyligidа qаbul qilingаn Kоrrupsiyagа qаrshi kurаsh konvensiyasi (2003 yil) ga O’zbеkistоn Rеspublikаsinining qo’shilishining ahamiyati.

87

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov asarlarida O’zbekistonning ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanish strategiyasining umumnazariy va ijtimoiy-g’oyaviy asoslanishi.

88

2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishlari bo’yicha “Hаrаkаtlаr strаtеgiyasi”dasturining to’rtinchi yo’nalishi va bandlari mazmuni.

89

O’zbеkistоn Rеspublikаsi ―Kоrrupsiyagа qаrshi kurаshish to’g’risidаgi qоnuning mazmuni.(2017 yil yanvar).

90

Kоrrupsiya holatini keltirib chiqaradigan omillarni izohlang

91

Dеmоkrаtik institutlаr deganda nimalarni bilasiz

92

Kоrrupsiyagа qаrshi kurаsh ishlаridа fuqаrоlаr hаmdа fuqаrоlik jаmiyati institutlаrining ishtirоk etishi.

93

Fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida axborot sohasini isloh qilishdan ko’zlangan maqsad

94

Davlat boshqaruv organlari va fuqarolik jamiyati institutlari bilan o’zaro munosabatlari, hamkorligi

95

G’arb mamlakatlarida fuqarolik jamiyati shakllanishi va rivojlanishining asosiy bosqichlari va o’ziga xos xususiyatlari.

96

Fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida so’z va axborot erkinligi masalasi.

97

Insоn huquqlаrini himоya qiluvchi Оmbudsmаn institutining O’zbеkistоndа оlib bоrаdigiаn fаоliyati hаqidа mа’lumоt bеring

98

Davalat organlari faoliyati bilan fuqarolarning xabardorligini ta’minlashda Ommaviy axborot vositalarining o’rni.

99

Fuqarolik jamiyatini rivojlanishida mulkdorlar, tadbirkorlar faoliyatining o’rni.

100

Axborot va so’z erkinligini ta’minlashning asosiy usullari.

101

(Ochiq muloqot, Xalqaro Press klub, Yoshlar Press klubi) Fuqarolarning elektron murojaatlari va ―Xalq qabulxonalari.

102

Jamoatchilik nazorati tushunchasi.

103

Fuqarolik jamiyati rivojida siyosiy partiyalarning o’rni

104

Jamoatchilik nazorati subektlari.

105

Jamoatchilik nazorati shakllari va turli ko’rinishlari.

106

Sharq va G’arb sivilizasiyalarida fuqarolik jamiyati tushunchasiga oid o’ziga xos yondshuvlar

107

Davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta’minlash mexanizmlari va mazmuni.

108

Glоbаllаshuv shаrоitidа hаlqаrо tаshkilоtlаr bilаn hаmkоrlik.

109

Jamoatchilik nazorati to’g’risidagi qonunning qabul qilinishi va uning tuzilishi.

110

Milliy g’oyaning asosiy g’ayalari va tamoyillarini yoriting

111

Ijtimoiy sheriklik tushunchasi va uning talqinlari.

112

Hokimiyatlarning bo’linish tamoyili va konsyeptual asoslari.

113

Nodavlat va notejorat tashkilotlarining jamiyat hayotidagi o’rni

114

Milliy vа umuminsоniy qаdriyatlаrning mazmuni va ularning fuqarolik jamiyati bilan bog’liqligi.

115

Fuqarolik jamiyati institutlari tizimida mahalla-o’zini o’zi boshqarish organlarining o’rni, vazifalari

116

Ijtimoiy sheriklikning maqsad va vazifalari.

117

O’zbеkistоn tаshqi siyosаtining аsоsiy prinsiplаri nimаlаrdаn ibоrаt

118

Ijtimoiy sheriklikning subektlari, tashkiliy-huquqiy mexanizmlari.

119

Fuqaroviylik tushunchasi. Fuqaroviylikning asosiy belgilari va xususuyatlari.

120

Ijtimoiy sheriklik to’g’risidagi qonunning qabul qilinishi va uning tuzilishi.

121

Faol fuqarolik pozisiyasi tushunchasi va uni shakllantiradigan asosiy omillar.

122

Internet, uning inson va jamiyat hayotiga salbiy va ijobiy tasiri. Axborot xavfsizligining lokal va global ahamiyati.

123

Yoshlarda fuqarolik pozisiyasini shakllantirishning ijtimoiy-ma’naviy va axloqiy jihatlari.

124

O’zbekistonda yoshlarga oida davlat siyosatini amalga oshirish jarayonlari.

125

Sharq va G’arb mamlakatlarida fuqarolik jamiyatini shakillanishining o’ziga xos farqlanish ahamiyati

126

Konstitutsiya va qonunlarda adolat hamda inson manfaatlarining ustuvorligi masalalri

127

OAV fuqarolik jamiyati instituti sifatida.

128

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning ― O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi dasturini ishlab chiqilish ehtiyoji va jarayonlari, maqsadi.

129

Mahalla – o’zini o’zi boshqarish organlarining jamiyat hayotidagi o’rni, vazifalari.

130

O’zbekistonda biznesombutsmon institutinig vazifalari, tadbirkorlik faoliyatdagi o’rni.

131

Fuqarolik jamiyati institutlari oldida turgan muammolar va yechimlar haqida izoh bering.

132

Ta’lim sohasini boshqarishda fuqarolik jamiyati institutlarining roli va ahamiyati.

133

Qadimgi va uyg’onish davri Sharq mutafakkirlari asarlarida adolatli jamiyat to’g’risidagi fikr va g’oyalari.

134

Xalqaro va mahalliy NNTlarning fuqarolik jamiyatini barpo etishdagi roli.

135

O’zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasining to’rtinchi yo’nalishi va bandlari mazmuni va amalga oshirilgan ishlar

136

O’zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyalari va konsepsiyalari haqida umumiy tushuncha

137

Mamlakatning ichki va tashqi siyosatida Oliy Majlisining rolini oshirish istiqbollari

138

Harakatlar strategiyasi dasturida sud-huquq sohasidagi islohotlar jarayoniga qanday nazariyalar ko’zda tutilgan

139

Milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan fuqarolik jamiyatining dog’liqlik tomonlarini izohlang

140

Oila – fuqarolik jamiyatining asosiy bo’g’ini va manbasi sifatida.

141

Fuqarolik jamiyatining ijtimoiy tuzilmasida mulkdorlar sinfining o’rni

142

Yoshlar muammolarini hal etishda fuqarolik jamiyati institutlarining roli

143

Xorij va O’zbekistonda fuqarolik jamiyati tarkibiy tuzulmasini qiyosiy tahlil eting

144

Fuqarolik jamiyati fanining predmeti va ob’ekti va maqsad, vazifalari deganda nimani tushunasiz

145

''O’zbek modeli''ni ma’no-mazmuni, ahamiyati va uning mantiqiy davomi sifatida Harakatlar strategiyasining ishlab chiqilish ehtiyoj va omillar

146

Fuqarolik jamiyatida shaxs burchi va mas’uliyati masalalri

147

Yuridik yordam va xizmat ko’rsatish deganda Harakatlar strategiyasi dasturidan kelib chiqib nimalar ko’zda tutilgan

148

Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, ularning bo’sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo’yicha besh tashabbusninig mazmuni, ahamiyati va amalga oshirilayotgan natejalar.

149

Mustaqillikka erishish arafasida O‘zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat va turlixil tuqnashuvlar, yondashuvlar.

150

O’zbekistonda saylov sohasidagi islohatlar, natejalar va jarayonlar haqida ma’lumot bering

Download 118.13 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
махсус таълим
Alisher navoiy
Toshkent axborot
Buxoro davlat