Sinf: 7- sinf FanDownload 168.5 Kb.
Sana27.06.2017
Hajmi168.5 Kb.
Sana: «___» _____________ 201__ y.

Sinf: 7-« » sinf

Fan: «Geometriya»

Darsning mavzusi: ____________________________________________________

Darsning maqsadi:

 • ta’limiy (bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirib borish) dastlabki ma’lumotlarni va mavzu materiallarini qabul qilish, ular haqida fikr yuritish;

 • tarbiyaviy (axloqiy sifatlarni shakllantirish) ishontirish; xulqi ustidan nazorat; faol mustaqil ishlash; mustaqil ishni bajarishda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash; javobgarlikni his qilish; mehnatsevarlik; yakka tartibda va guruhlarda hamkorlikda ishlash; raqibni hurmat qilish; kelishuvchanlik; bir to‘xtamga kelish; diqqatni jamlash; sarishtalik;

 • rivojlantiruvchi (axloqiy fazilatlarni rivojlantirish) darslik bilan ishlash; ijodiy namuna; tahlil; taklif; xulosa; tanqidiy qarash; xususiydan umumiyga o‘tish; umumlashtirish; nazariy, mantiqiy va analitik fikrlash; ijodiy yondashish; ta’lim texnologiyasi elementlaridan va Internetdan samarali foydalanish.

Darsning turi: so’rash; tushuntirish; shakllantirish; mustahkamlash; rivojlantirish; umumlashtirish; tahlil; nazorat; uyga vazifa.

Darsda foydalaniladigan metodlar: noan’anaviy, zamonaviy, interfaol, ana’naviy.

Darsda foydalaniladigan jihozlar:

 • texnik taminot (kompyuter va multimediali vositalar);

 • dasturiy taminot (kompyuter dasturlari (masalan, grafiklar chizish; shakllar yasash; standart masala va mashqlarni yechish);

 • didaktik materiallar: amaliy mashqlar; variantlari; tarqatma materiallar.

 • ko’rgazmali vositalar: plakatlar; yasama shakllar; jadvallar; prezentatsiyalar.

Darsning o‘quv vositalari: o’quv dasturi; taqvim-mavzu reja; darslik; uslubiy qo‘llanma; dars ishlanmasi (konspekt).

Darsning tarkibiy qismlari:

 • tashkiliy qism (salomlashish; davomat; ko'rgazmali vositalarni hozirlash);

 • o’tilgan mavzuni takrorlash (blits-so’rov; uy vazifalarini tekshirish, mustahkamlash va hokazo);

 • yangi mavzuni tushuntirish;

 • yangi mavzuni mustahkamlash (masala, mashqlar va mustaqil ishlarni bajarish (ta’lim texnologiyalari elementlari yordamida));

 • mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish va baholash;

 • xulosa va uyga vazifa.

- 2 min.
- 10 min.
- 10 min.
- 15 min.

- 5 min.


- 3 min.

Darsning borishi:
1. Tashkiliy qism – salom-alik qilish, davomatni tekshirish, zarur ko’rgazmali qurol va jihozlarni darsga hozirlash;
2. O’tilganlarni takrorlash va yangi mavzuni boshlashga hozirlik – yangi mavzu bilan bog’liq o’tilgan dars mavzularini takrorlash; o’quvchilarning yangi
mavzuni o’tishdan oldin bu mavzuga oid bilim darajalarini aniqiash, baholash
va yangi materialni o’zlashtirishga tayyorlash; yangi dars maqsadini tushuntirish;
3. Yangi mavzuni yoritish:

Sana: «___» _____________ 201__ y.

Sinf: 7-« » sinf

Fan: «Geometriya»

Darsning mavzusi: NAZORAT ISHI №5

Darsning maqsadi:

 • ta’limiy (bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirib borish) dastlabki ma’lumotlarni va mavzu materiallarini qabul qilish, ular haqida fikr yuritish;

 • tarbiyaviy (axloqiy sifatlarni shakllantirish) ishontirish; xulqi ustidan nazorat; faol mustaqil ishlash; mustaqil ishni bajarishda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash; javobgarlikni his qilish; mehnatsevarlik; yakka tartibda va guruhlarda hamkorlikda ishlash; raqibni hurmat qilish; kelishuvchanlik; bir to‘xtamga kelish; diqqatni jamlash; sarishtalik;

 • rivojlantiruvchi (axloqiy fazilatlarni rivojlantirish) darslik bilan ishlash; ijodiy namuna; tahlil; taklif; xulosa; tanqidiy qarash; xususiydan umumiyga o‘tish; umumlashtirish; nazariy, mantiqiy va analitik fikrlash; ijodiy yondashish; ta’lim texnologiyasi elementlaridan va Internetdan samarali foydalanish.

Darsning turi: so’rash; tushuntirish; shakllantirish; mustahkamlash; rivojlantirish; umumlashtirish; tahlil; nazorat; uyga vazifa.

Darsda foydalaniladigan metodlar: noan’anaviy, zamonaviy, interfaol, ana’naviy.

Darsda foydalaniladigan jihozlar:

 • texnik taminot (kompyuter va multimediali vositalar);

 • dasturiy taminot (kompyuter dasturlari (masalan, grafiklar chizish; shakllar yasash; standart masala va mashqlarni yechish);

 • didaktik materiallar: amaliy mashqlar; variantlari; tarqatma materiallar.

 • ko’rgazmali vositalar: plakatlar; yasama shakllar; jadvallar; prezentatsiyalar.

Darsning o‘quv vositalari: o’quv dasturi; taqvim-mavzu reja; darslik; uslubiy qo‘llanma; dars ishlanmasi (konspekt).

Darsning tarkibiy qismlari:


 • tashkiliy qism (salomlashish; davomat; ko'rgazmali vositalarni hozirlash);

 • o’tilgan mavzuni takrorlash (blits-so’rov; uy vazifalarini tekshirish, mustahkamlash va hokazo);

 • yangi mavzuni tushuntirish;

 • yangi mavzuni mustahkamlash (masala, mashqlar va mustaqil ishlarni bajarish (ta’lim texnologiyalari elementlari yordamida));

 • mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish va baholash;

 • xulosa va uyga vazifa.

- 2 min.
- 10 min.
- 10 min.
- 15 min.

- 5 min.


- 3 min.

Darsning borishi:
1. Tashkiliy qism – salom-alik qilish, davomatni tekshirish, zarur ko’rgazmali qurol va jihozlarni darsga hozirlash;
2. O’tilganlarni takrorlash va yangi mavzuni boshlashga hozirlik – yangi mavzu bilan bog’liq o’tilgan dars mavzularini takrorlash; o’quvchilarning yangi
mavzuni o’tishdan oldin bu mavzuga oid bilim darajalarini aniqiash, baholash
va yangi materialni o’zlashtirishga tayyorlash; yangi dars maqsadini tushuntirish;
3. Yangi mavzuni yoritish:
1. Rasmda ko’rsatilgan A va C nuqtalarni tutashtiruvchi nechta siniq chiziq bor?

A) 2 B) 3 C) 4
2. Rasmda ko’rsatilgan A va C nuqtalarni tutashtiruvchi nechta siniq chiziq bor?

A) 2 B) 3 C) 43. Qaysi shaklda siniq chiziq maxsus deyiladi?A) 1 B) 1, 2 C) 1,3 D) 3 E) 2

4. Qaysi shaklda siniq chiziq sodda deyiladi?

A) 1 B) 1, 2 C) 1,3 D) 3 E) 2

5. Teng yonli uchburchakni toping:

6. Uchburchak balandligi qaysi shaklda ko’rsatilgan?7. Ikkita o’tmas burchakli uchburchak mavjudm?

A) ha B) yo’q C) aniqlab bo’lmaydi

8. Ikkita burchagi to’g’ri burchakli uchburchak bo’lishi mumkinmi?

A) ha B) yo’q C) aniqlab bo’lmaydi

9. Ikkita to’g’ri chiziq ikkita kesishish nuqtasiga ega bo’lishi mumkinmi?

A) ha B) yo’q C) aniqlab bo’lmaydi

10. Qays uchburchakning barcha balandliklari bissektrisalari va medianasi o’zaro teng?A) teng yonli B) to’g’ri burchakli C) teng tomonli.
5. Darsga yakun yasash va baholash – darsning maqsadini yana bir bor eslatish va unga qanchalik erishilganligini o’quvchilar bilan birgalikda aniqlash. O’quvchilarning mavzu bo’yicha savollariga javob berish, ulaming o’zlashtirganlik darajasini aniqiash, darsning asosiy lahzalarini qayd qilish. Darsda faol qatnashgan o’quvchilarni tilga olish va baholash;

6. Uyga vazifa ________________________

Sana: «___» _____________ 201__ y.

Sinf: 7-« » sinf

Fan: «Geometriya»

Darsning mavzusi: UCHBURCHAK TENGSIZLIGI

Dars soati: __ soat (___ minut).

Darsning maqsadi:

 • ta’limiy (bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirib borish) dastlabki ma’lumotlarni va mavzu materiallarini qabul qilish, ular haqida fikr yuritish;

 • tarbiyaviy (axloqiy sifatlarni shakllantirish) ishontirish; xulqi ustidan nazorat; faol mustaqil ishlash; mustaqil ishni bajarishda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash; javobgarlikni his qilish; mehnatsevarlik; yakka tartibda va guruhlarda hamkorlikda ishlash; raqibni hurmat qilish; kelishuvchanlik; bir to‘xtamga kelish; diqqatni jamlash; sarishtalik;

 • rivojlantiruvchi (axloqiy fazilatlarni rivojlantirish) darslik bilan ishlash; ijodiy namuna; tahlil; taklif; xulosa; tanqidiy qarash; xususiydan umumiyga o‘tish; umumlashtirish; nazariy, mantiqiy va analitik fikrlash; ijodiy yondashish; ta’lim texnologiyasi elementlaridan va Internetdan samarali foydalanish.

Darsning turi: so’rash; tushuntirish; shakllantirish; mustahkamlash; rivojlantirish; umumlashtirish; tahlil; nazorat; uyga vazifa.

Darsda foydalaniladigan metodlar: noan’anaviy, zamonaviy, interfaol, ana’naviy.

Darsda foydalaniladigan jihozlar:

 • texnik taminot (kompyuter va multimediali vositalar);

 • dasturiy taminot (kompyuter dasturlari (masalan, grafiklar chizish; shakllar yasash; standart masala va mashqlarni yechish);

 • didaktik materiallar: amaliy mashqlar; variantlari; tarqatma materiallar.

 • ko’rgazmali vositalar: plakatlar; yasama shakllar; jadvallar; prezentatsiyalar.

Darsning o‘quv vositalari: o’quv dasturi; taqvim-mavzu reja; darslik; uslubiy qo‘llanma; dars ishlanmasi (konspekt).

Darsning tarkibiy qismlari:

 • tashkiliy qism (salomlashish; davomat; ko'rgazmali vositalarni hozirlash);

 • o’tilgan mavzuni takrorlash (blits-so’rov; uy vazifalarini tekshirish, mustahkamlash va hokazo);

 • yangi mavzuni tushuntirish;

 • yangi mavzuni mustahkamlash (masala, mashqlar va mustaqil ishlarni bajarish (ta’lim texnologiyalari elementlari yordamida));

 • mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish va baholash;

 • xulosa va uyga vazifa.

- 2 min.
- 10 min.
- 10 min.
- 15 min.

- 5 min.


- 3 min.


Darsning borishi:
1. Tashkiliy qism – salom-alik qilish, davomatni tekshirish, zarur ko’rgazmali qurol va jihozlarni darsga hozirlash;
2. O’tilganlarni takrorlash va yangi mavzuni boshlashga hozirlik – yangi mavzu bilan bog’liq o’tilgan dars mavzularini takrorlash; o’quvchilarning yangi
mavzuni o’tishdan oldin bu mavzuga oid bilim darajalarini aniqiash, baholash
va yangi materialni o’zlashtirishga tayyorlash; yangi dars maqsadini tushuntirish;
3. Yangi mavzuni yoritish:

Sana: «___» _____________ 201__ y.

Sinf: 7-« » sinf

Fan: «Geometriya»

Darsning mavzusi: UCHTA ELEMENTIGA KO'RA UCHBURCHA'K YASASH

Darsning maqsadi:

 • ta’limiy (bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirib borish) dastlabki ma’lumotlarni va mavzu materiallarini qabul qilish, ular haqida fikr yuritish;

 • tarbiyaviy (axloqiy sifatlarni shakllantirish) ishontirish; xulqi ustidan nazorat; faol mustaqil ishlash; mustaqil ishni bajarishda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash; javobgarlikni his qilish; mehnatsevarlik; yakka tartibda va guruhlarda hamkorlikda ishlash; raqibni hurmat qilish; kelishuvchanlik; bir to‘xtamga kelish; diqqatni jamlash; sarishtalik;

 • rivojlantiruvchi (axloqiy fazilatlarni rivojlantirish) darslik bilan ishlash; ijodiy namuna; tahlil; taklif; xulosa; tanqidiy qarash; xususiydan umumiyga o‘tish; umumlashtirish; nazariy, mantiqiy va analitik fikrlash; ijodiy yondashish; ta’lim texnologiyasi elementlaridan va Internetdan samarali foydalanish.

Darsning turi: so’rash; tushuntirish; shakllantirish; mustahkamlash; rivojlantirish; umumlashtirish; tahlil; nazorat; uyga vazifa.

Darsda foydalaniladigan metodlar: noan’anaviy, zamonaviy, interfaol, ana’naviy.

Darsda foydalaniladigan jihozlar:

 • texnik taminot (kompyuter va multimediali vositalar);

 • dasturiy taminot (kompyuter dasturlari (masalan, grafiklar chizish; shakllar yasash; standart masala va mashqlarni yechish);

 • didaktik materiallar: amaliy mashqlar; variantlari; tarqatma materiallar.

 • ko’rgazmali vositalar: plakatlar; yasama shakllar; jadvallar; prezentatsiyalar.

Darsning o‘quv vositalari: o’quv dasturi; taqvim-mavzu reja; darslik; uslubiy qo‘llanma; dars ishlanmasi (konspekt).

Darsning tarkibiy qismlari:

 • tashkiliy qism (salomlashish; davomat; ko'rgazmali vositalarni hozirlash);

 • o’tilgan mavzuni takrorlash (blits-so’rov; uy vazifalarini tekshirish, mustahkamlash va hokazo);

 • yangi mavzuni tushuntirish;

 • yangi mavzuni mustahkamlash (masala, mashqlar va mustaqil ishlarni bajarish (ta’lim texnologiyalari elementlari yordamida));

 • mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish va baholash;

 • xulosa va uyga vazifa.

- 2 min.
- 10 min.
- 10 min.
- 15 min.

- 5 min.


- 3 min.

Darsning borishi:
1. Tashkiliy qism – salom-alik qilish, davomatni tekshirish, zarur ko’rgazmali qurol va jihozlarni darsga hozirlash;
2. O’tilganlarni takrorlash va yangi mavzuni boshlashga hozirlik – yangi mavzu bilan bog’liq o’tilgan dars mavzularini takrorlash; o’quvchilarning yangi
mavzuni o’tishdan oldin bu mavzuga oid bilim darajalarini aniqiash, baholash
va yangi materialni o’zlashtirishga tayyorlash; yangi dars maqsadini tushuntirish;
3. Yangi mavzuni yoritish:

Yasashga doir masalalarni yechish bosqichlari

Avvalgi mavzularda yasashga doir bir qancha sodda masalalarning yechilishini ko’rib chiqdik (281-rasm).

Yasashga doir masalalarni yechishni to’rtta bosqich tajlil, yasash, isbotlash va tekshirish bosqichlarida amalga oshirish maqsadga muvofiq.

1-bosqichda («tahlil» bosqichi) masala shartida berilgan va so’ralganlar orasidagi bog’lanishlar tahlil etilib, so’ralgan geometrik shaklni yasash rejasi tuziladi.

2-bosqichda («yasash» bosqichi) tuzilgan reja asosida so’ralgan geometrik shakl yasaladi.

3-bosqichda («isbotlash» bosqichi) yasalgan geometrik shakl masala shartini to’liq qanoatlantirishi isbotlanadi.

4-bosqichda («tekshirish» bosqichi) berilganlar asosida masala doim yechimga ega yoki ega emasligi, yechimga ega bo’lsa, qachon nechta yechim bo’lishi tekshiriladi.

Masala. Ikki a va b tomoni va uchinchi tomoniga tushirilgan mc medianasi bo’yicha uchburchak yasang.

Yechilishi.

Tahlil. Masalaning shartini qanoatlantiruvchi uchburchakni taxminan chizib, undagi ma’lum elementlarini belgilaymiz (282-rasm).

Agar biror to’g’ri chiziqqa a kesmani qo’ysak, so’ralgan uchburchakning C va B uchlari ko’rinadi. Uning A uchini topishda b tomon va mc medianadan foydalanish kerak. mc ni |CD| = 2mc qadar D nuqtagacha davom ettirsak, yordamchi BCD uchburchak hosil bo’ladi. Uni uchta tomoni a, b va 2mc bo’yicha doim yasash mumkin. Bulardan so’ralgan uchburchakni yasashda foydalanamiz.Yasash. ΔBCD ni yasaymiz. Uning 2mc tomoni o’rtasini B nuqta bilan tutashtirib, B nuqtadan 2 |BC| masofada A nuqtani aniqlaymiz. Natijada ΔABC yasaladi (283-rasm).

Isboti. ΔABC so’ralgan uchburchak ekanligi yasashdan ko’rinib turibdi.

599. Asosi, uchidagi burchagi bo’yicha teng yonli uchburchak yasang.

600. Asosi va yon tomoniga tushirilgan balandligi berilgan teng yonli uchburchak yasang.

601. Ichki chizilgan aylanasining radiusi berilgan teng tomonli uchburchak yasang.602. Tashqi chizilgan aylananing radiusi berilgan teng tomonli uchburchak yasang.

5. Darsga yakun yasash va baholash – darsning maqsadini yana bir bor eslatish va unga qanchalik erishilganligini o’quvchilar bilan birgalikda aniqlash. O’quvchilarning mavzu bo’yicha savollariga javob berish, ulaming o’zlashtirganlik darajasini aniqiash, darsning asosiy lahzalarini qayd qilish. Darsda faol qatnashgan o’quvchilarni tilga olish va baholash;

6. Uyga vazifa ________________________

Sana: «___» _____________ 201__ y.

Sinf: 7-« » sinf

Fan: «Geometriya»

Darsning mavzusi: O’TILGAN DARSLARGA DOIR QO’SHIMCHA MASALALAR

Darsning maqsadi:

 • ta’limiy (bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirib borish) dastlabki ma’lumotlarni va mavzu materiallarini qabul qilish, ular haqida fikr yuritish;

 • tarbiyaviy (axloqiy sifatlarni shakllantirish) ishontirish; xulqi ustidan nazorat; faol mustaqil ishlash; mustaqil ishni bajarishda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash; javobgarlikni his qilish; mehnatsevarlik; yakka tartibda va guruhlarda hamkorlikda ishlash; raqibni hurmat qilish; kelishuvchanlik; bir to‘xtamga kelish; diqqatni jamlash; sarishtalik;

 • rivojlantiruvchi (axloqiy fazilatlarni rivojlantirish) darslik bilan ishlash; ijodiy namuna; tahlil; taklif; xulosa; tanqidiy qarash; xususiydan umumiyga o‘tish; umumlashtirish; nazariy, mantiqiy va analitik fikrlash; ijodiy yondashish; ta’lim texnologiyasi elementlaridan va Internetdan samarali foydalanish.

Darsning turi: so’rash; tushuntirish; shakllantirish; mustahkamlash; rivojlantirish; umumlashtirish; tahlil; nazorat; uyga vazifa.

Darsda foydalaniladigan metodlar: noan’anaviy, zamonaviy, interfaol, ana’naviy.

Darsda foydalaniladigan jihozlar:

 • texnik taminot (kompyuter va multimediali vositalar);

 • dasturiy taminot (kompyuter dasturlari (masalan, grafiklar chizish; shakllar yasash; standart masala va mashqlarni yechish);

 • didaktik materiallar: amaliy mashqlar; variantlari; tarqatma materiallar.

 • ko’rgazmali vositalar: plakatlar; yasama shakllar; jadvallar; prezentatsiyalar.

Darsning o‘quv vositalari: o’quv dasturi; taqvim-mavzu reja; darslik; uslubiy qo‘llanma; dars ishlanmasi (konspekt).

Darsning tarkibiy qismlari:

 • tashkiliy qism (salomlashish; davomat; ko'rgazmali vositalarni hozirlash);

 • o’tilgan mavzuni takrorlash (blits-so’rov; uy vazifalarini tekshirish, mustahkamlash va hokazo);

 • yangi mavzuni tushuntirish;

 • yangi mavzuni mustahkamlash (masala, mashqlar va mustaqil ishlarni bajarish (ta’lim texnologiyalari elementlari yordamida));

 • mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish va baholash;

 • xulosa va uyga vazifa.

- 2 min.
- 10 min.
- 10 min.
- 15 min.

- 5 min.


- 3 min.


Darsning borishi:

1. Tashkiliy qism – salom-alik qilish, davomatni tekshirish, zarur ko’rgazmali qurol va jihozlarni darsga hozirlash;
2. O’tilganlarni takrorlash va yangi mavzuni boshlashga hozirlik – yangi mavzu bilan bog’liq o’tilgan dars mavzularini takrorlash; o’quvchilarning yangi
mavzuni o’tishdan oldin bu mavzuga oid bilim darajalarini aniqiash, baholash
va yangi materialni o’zlashtirishga tayyorlash; yangi dars maqsadini tushuntirish;

3. Yangi mavzuni yoritish:

O’tilgan darslarga doir qo’shimcha masalalar

1-masala. Berilgan α = B burchakka teng B1 burchakni yasang.

Yasash. Sirkul yordamida markazi B va B1 nuqtalarda bo’lgan AB radiusli yoy chizamiz (276-rasm). Yoy α burchak tomonlarini A va C nuqtalarda kessa, boshi B1 nuqtada bo’lgan nurni C1 nuqtada kesadi. So’ngra markazi C1 nuqtada bo’lgan AC radiusli yoy chizamiz va ABC =A1B1C1 ni hosil qilamiz chunki ABC =A1B1C1 (uchburchaklar tengligining uchinchi alomatiga ko’ra).

Bu uchburchaklarning tengligidan ABC = A1B1C1 = α ekanligi ma’lum. Natijada transportirdan foydalanmasdan, sirkul va chiz’gich bilan kattaligi berilgan burchakka teng bo’lgan burchak yasaldi.

2-masala. Ikki tomoni va ular orasidagi burchagi bo’yicha uchburchak yasang.

Yasash. Dastlab berilgan burchakni yasab, so’ngra uning tomonlariga ma’lum kesmalarni qo’yiladi. So’ngra so’ralgan uchburchakning qolgan uchlari topiladi (277-rasm).

1. Tomonlarining uzunligi: 1) 10 sm, 4 sm va 7 sm; 2) 0,5 dm, 1 dm va 0,8 dm; 3) 40 sm, 45 sm va 10 sm bo’lgan uchburchak yasang.2. Berilgan: 1) a = 3 sm, b = 3,5 sm, c = 2 sm; 2) a = 3,5 sm, b = 3 sm va c= =6 sm tomonlari bo’yicha uchburchak yasang.

5. Darsga yakun yasash va baholash – darsning maqsadini yana bir bor eslatish va unga qanchalik erishilganligini o’quvchilar bilan birgalikda aniqlash. O’quvchilarning mavzu bo’yicha savollariga javob berish, ulaming o’zlashtirganlik darajasini aniqiash, darsning asosiy lahzalarini qayd qilish. Darsda faol qatnashgan o’quvchilarni tilga olish va baholash;

6. Uyga vazifa ________________________

Sana: «___» _____________ 201__ y.

Sinf: 7-« » sinf

Fan: «Geometriya»
Darsning mavzusi: O’TILGAN DARSLARGA DOIR QO’SHIMCHA MASALALAR

Darsning maqsadi:

 • ta’limiy (bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirib borish) dastlabki ma’lumotlarni va mavzu materiallarini qabul qilish, ular haqida fikr yuritish;

 • tarbiyaviy (axloqiy sifatlarni shakllantirish) ishontirish; xulqi ustidan nazorat; faol mustaqil ishlash; mustaqil ishni bajarishda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash; javobgarlikni his qilish; mehnatsevarlik; yakka tartibda va guruhlarda hamkorlikda ishlash; raqibni hurmat qilish; kelishuvchanlik; bir to‘xtamga kelish; diqqatni jamlash; sarishtalik;

 • rivojlantiruvchi (axloqiy fazilatlarni rivojlantirish) darslik bilan ishlash; ijodiy namuna; tahlil; taklif; xulosa; tanqidiy qarash; xususiydan umumiyga o‘tish; umumlashtirish; nazariy, mantiqiy va analitik fikrlash; ijodiy yondashish; ta’lim texnologiyasi elementlaridan va Internetdan samarali foydalanish.

Darsning turi: so’rash; tushuntirish; shakllantirish; mustahkamlash; rivojlantirish; umumlashtirish; tahlil; nazorat; uyga vazifa.

Darsda foydalaniladigan metodlar: noan’anaviy, zamonaviy, interfaol, ana’naviy.

Darsda foydalaniladigan jihozlar:

 • texnik taminot (kompyuter va multimediali vositalar);

 • dasturiy taminot (kompyuter dasturlari (masalan, grafiklar chizish; shakllar yasash; standart masala va mashqlarni yechish);

 • didaktik materiallar: amaliy mashqlar; variantlari; tarqatma materiallar.

 • ko’rgazmali vositalar: plakatlar; yasama shakllar; jadvallar; prezentatsiyalar.

Darsning o‘quv vositalari: o’quv dasturi; taqvim-mavzu reja; darslik; uslubiy qo‘llanma; dars ishlanmasi (konspekt).

Darsning tarkibiy qismlari:

 • tashkiliy qism (salomlashish; davomat; ko'rgazmali vositalarni hozirlash);

 • o’tilgan mavzuni takrorlash (blits-so’rov; uy vazifalarini tekshirish, mustahkamlash va hokazo);

 • yangi mavzuni tushuntirish;

 • yangi mavzuni mustahkamlash (masala, mashqlar va mustaqil ishlarni bajarish (ta’lim texnologiyalari elementlari yordamida));

 • mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish va baholash;

 • xulosa va uyga vazifa.

- 2 min.
- 10 min.
- 10 min.
- 15 min.

- 5 min.


- 3 min.

Darsning borishi:
1. Tashkiliy qism – salom-alik qilish, davomatni tekshirish, zarur ko’rgazmali qurol va jihozlarni darsga hozirlash;
2. O’tilganlarni takrorlash va yangi mavzuni boshlashga hozirlik – yangi mavzu bilan bog’liq o’tilgan dars mavzularini takrorlash; o’quvchilarning yangi
mavzuni o’tishdan oldin bu mavzuga oid bilim darajalarini aniqiash, baholash
va yangi materialni o’zlashtirishga tayyorlash; yangi dars maqsadini tushuntirish;
3. Yangi mavzuni yoritish:

1. Uchburchaklar tomonlariga ko’ra nechta turga bo’linadi?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

2. Uchburchaklar burchaklariga ko’ra necha turga bo’linadi?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. O’tmas burchakli uchburchakning o’tmas burchagiga qo’shni burchak qanday burchak?

A) o’tkir B) o’tmas C) to’g’ri

4. To’g’ri burchakli uchburchakning to’g’ri burchagiga qo’shni burchak qanday burchak?

A) o’tkir B) o’tmas C) to’g’ri

5. O’tkir burchakli uchburchakning o’tmas burchagiga qo’shni burchak qanday burchak?

A) o’tkir B) o’tmas C) to’g’ri

6. Tomonlari 3, 4 va 7 sm li uchburchak

A) mavjud B) mavjud emas C) aniqlab bo’lmaydi

7. Tomonlari 1, 2 va 3 sm li uchburchak

A) mavjud B) mavjud emas C) aniqlab bo’lmaydi

8. Tomonlari 6, 8 va 11 sm li uchburchak

A) mavjud B) mavjud emas C) aniqlab bo’lmaydi

9. Uchburchak ichki burchaklari soni nechta?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. Tomonlari 4, 3 va 2 sm li uchburchak

A) mavjud B) mavjud emas C) aniqlab bo’lmaydi

11. Siniq chiziqni tashkil qilgan kesmalar uning

A) uchlari B) tomonlari C) burchaklari deyiladi

12. Siniq chiziq tomonlar uzunliklari yig’indisi uning

A) shakli B) boshi C) perimetri deyiladi

13. Sodda yopiq siniq chiziqdan tashkil topgan shakl

A) kesma B) ko’pburchak C) burchak deb ataladi

14. Yopiq siniq chiziq tekislikni

A) tashqi B) ichki C) ichki va tashqi sohalarga bo’ladi

15. Agar ko’pburchakning ixtiyoriy ikki nuqtasini tutashtiruvchi kesma shu ko’pburchakka tegishli bo’lsa bu ko’pburchakA) qavariq B) botiq C) ham qavariq, ham botiq deyiladi
5. Darsga yakun yasash va baholash – darsning maqsadini yana bir bor eslatish va unga qanchalik erishilganligini o’quvchilar bilan birgalikda aniqlash. O’quvchilarning mavzu bo’yicha savollariga javob berish, ulaming o’zlashtirganlik darajasini aniqiash, darsning asosiy lahzalarini qayd qilish. Darsda faol qatnashgan o’quvchilarni tilga olish va baholash;

6. Uyga vazifa ________________________

Sana: «___» _____________ 201__ y.

Sinf: 7-« » sinf

Fan: «Geometriya»

Darsning mavzusi: O’TILGAN DARSLARGA DOIR QO’SHIMCHA MASALALAR

Darsning maqsadi:

 • ta’limiy (bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirib borish) dastlabki ma’lumotlarni va mavzu materiallarini qabul qilish, ular haqida fikr yuritish;

 • tarbiyaviy (axloqiy sifatlarni shakllantirish) ishontirish; xulqi ustidan nazorat; faol mustaqil ishlash; mustaqil ishni bajarishda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash; javobgarlikni his qilish; mehnatsevarlik; yakka tartibda va guruhlarda hamkorlikda ishlash; raqibni hurmat qilish; kelishuvchanlik; bir to‘xtamga kelish; diqqatni jamlash; sarishtalik;

 • rivojlantiruvchi (axloqiy fazilatlarni rivojlantirish) darslik bilan ishlash; ijodiy namuna; tahlil; taklif; xulosa; tanqidiy qarash; xususiydan umumiyga o‘tish; umumlashtirish; nazariy, mantiqiy va analitik fikrlash; ijodiy yondashish; ta’lim texnologiyasi elementlaridan va Internetdan samarali foydalanish.

Darsning turi: so’rash; tushuntirish; shakllantirish; mustahkamlash; rivojlantirish; umumlashtirish; tahlil; nazorat; uyga vazifa.

Darsda foydalaniladigan metodlar: noan’anaviy, zamonaviy, interfaol, ana’naviy.

Darsda foydalaniladigan jihozlar:

 • texnik taminot (kompyuter va multimediali vositalar);

 • dasturiy taminot (kompyuter dasturlari (masalan, grafiklar chizish; shakllar yasash; standart masala va mashqlarni yechish);

 • didaktik materiallar: amaliy mashqlar; variantlari; tarqatma materiallar.

 • ko’rgazmali vositalar: plakatlar; yasama shakllar; jadvallar; prezentatsiyalar.

Darsning o‘quv vositalari: o’quv dasturi; taqvim-mavzu reja; darslik; uslubiy qo‘llanma; dars ishlanmasi (konspekt).

Darsning tarkibiy qismlari:

 • tashkiliy qism (salomlashish; davomat; ko'rgazmali vositalarni hozirlash);

 • o’tilgan mavzuni takrorlash (blits-so’rov; uy vazifalarini tekshirish, mustahkamlash va hokazo);

 • yangi mavzuni tushuntirish;

 • yangi mavzuni mustahkamlash (masala, mashqlar va mustaqil ishlarni bajarish (ta’lim texnologiyalari elementlari yordamida));

 • mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish va baholash;

 • xulosa va uyga vazifa.

- 2 min.
- 10 min.
- 10 min.
- 15 min.

- 5 min.


- 3 min.

Darsning borishi:
1. Tashkiliy qism – salom-alik qilish, davomatni tekshirish, zarur ko’rgazmali qurol va jihozlarni darsga hozirlash;

2. O’tilganlarni takrorlash va yangi mavzuni boshlashga hozirlik – yangi mavzu bilan bog’liq o’tilgan dars mavzularini takrorlash; o’quvchilarning yangi
mavzuni o’tishdan oldin bu mavzuga oid bilim darajalarini aniqiash, baholash
va yangi materialni o’zlashtirishga tayyorlash; yangi dars maqsadini tushuntirish;
3. Yangi mavzuni yoritish:

1. Eng sodda ko’pburchak

A) uchburchak B) kesma C) chiziq deyiladi

2. Qaysi tasdiq noto’g’ri?

A) Teng tomonli uchburchak burchaklari teng

B) Teng yonli uchburchak burchaklari teng

C) To’g’ri burchakli uchburchak to’g’ri burchagi 900 ga teng

3. Qaysi tasdiq to’g’ri?

A) Ko’pburchak tomonlarining soni uning burchaklari soniga teng emas.

B) Siniq chiziq tomonlari uzunliklari yig’indisi uning perimetri deyiladi

C) Siniq chiziqni tashkil qilgan kesmalar uning uchlari deyiladi

4. Katet va gipotenuza tushunchalari qaysi uchburchakka tegishli?

A) teng yonli B) teng tomonli C) to’g’ri burchakli

D) o’tmas burchakli uchburchak

5. Teng yonli uchburchak to’g’ri burchakli ham bo’lishi mumkinmi?

A) ha B) yo’q C) aniqlab bo’lmaydi

6. Ixtiyoriy uchburchakning nechta asosi bor?

A) 2 B) 3 C) 4

7. Teng yonli uchburchakning nechta asosi bor?

A) 2 B) 3 C) 4

8. Uchburchak uchidan uning asosi yotgan to’g’ri chiziqqa tushurilgan perpendikulyar kesma uchburchakning

A) kateti B) gipotenuzasi C) balandligi deb ataladi

9. Uchburchakning balandligi

A) faqat ichki B) faqat tashqi C) ichki va tashqi bo’lishi mumkin

10. Uchburchakning balandliklari soni nechta?

A) 1 B) 2 C) 3

11. Uchburchakning uchi bilan unga qarshu tomon o’rtasini tutashtiruvchi kesma uchburchakning

A) asosi B) kateti C) medianasi deyiladi

12. Qaysi uchburchakning balandligi medianasi va bissektrisasi ustma-ust tushadi?

A) teng yonli B) to’g’ri burchakli C) teng tomonli

13. Uchburchakning medianasi uning

A) burchagini B) tomonini C) uchini teng ikkiga bo’ladi

14. Uchburchakning bissektrisasi uning

A) burchagini B) tomonini C) uchini teng ikkiga bo’ladi

15. Yopiq siniq chiziqda kesmalarning soni eng kamida nechta bo’lishi mumkin?

A) 2 B) 3 C) 4


5. Darsga yakun yasash va baholash – darsning maqsadini yana bir bor eslatish va unga qanchalik erishilganligini o’quvchilar bilan birgalikda aniqlash. O’quvchilarning mavzu bo’yicha savollariga javob berish, ulaming o’zlashtirganlik darajasini aniqiash, darsning asosiy lahzalarini qayd qilish. Darsda faol qatnashgan o’quvchilarni tilga olish va baholash;

6. Uyga vazifa ________________________

Download 168.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti