Ro‘yхаtga olindi: №2019- yil “ ”Download 192,5 Kb.
Sana08.01.2020
Hajmi192,5 Kb.
#32518
Bog'liq
Мут.к ишчи 2019

OZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA ORTA MAXSUS

TA'LIM VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI

MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH TA'LIM FAKULTETI


MAKTABGACHA TA'LIM

KAFEDRASI

Ro‘yхаtga olindi:

____________2019- yil “_____” ______


TАSDIQLАYMАN”

O`quv ishlari bo`yicha prorektor

­­­­­ _________ Yu. Eshqobilov

_____” ________2019-yilMUTAXASSISLIK FANLARINI O’QITISH METODIKASI

ISHCHI DASTUR


Bilim sohasi:

Ta’lim sohasi:

Magistratura mutaxassisligi:

100000 - Gumanitar

110000-Pedagogika

5A111801 -Ta'lim va tarbiya nazariyasi va

metodikasi (maktabgacha ta'lim)


Ma’ruza: 36 soat

Seminar: 36 soat

Mustaqil ish: 42 soat

Jami: 114 soat


Qarshi- 2019


Ushbu fanning ishchi o‘quv dasturi O'zbekiston Rcspublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2018 yil 18.08-dagi 4-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan o‘quv fan dasturi asosida ishlab chiqildi.

Tuzuvchi: dotsent D.Kenjayeva
Taqrizchi: dotsent Sh.Nurullayeva
Fanning ishchi o`quv dasturi “Maktabgacha ta'lim” kafedrasining 2019-yil, avgustdagi 1–son yig`ilishida muhokamadan o`tgan va fakultet kengashida muhokama qilish uchun tavsiya etilgan.
Kafedra mudiri: dots. N.Oripova

Fanning ishchi o`quv dasturi Maktabgacha va boshlang‘ich ta'lim fakulteti Ilmiy kengashining 2019 yil -avgustdagi 1-sonli yig‘ilishida tasdiqlangan
Magistratura bo‘limi boshlig‘i: O‘. Toshev

KelishildiO‘quv–uslubiy boshqarma boshlig‘i: g.f.f.d. M.Fayzullayev 1. O‘quv fanining dolzarbligi va oliy kasbiy ta’limdagi o‘rni

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi fani «Kadrlar tayyorlash milliy dasturida»gi yetuk mutaxassislarni tayyorlashga qo‘yilgan talablar bilan uyg‘undir. Fanni o‘qitish jarayonida mutaxassislarning yuksak kasbiy mahorat va kasbiy faoliyatini shakllantirish texnologiyalariga e’tibor qaratiladi.

 1. O‘quv fanining maqsadi va vazifasi

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi o‘quv fanini o‘zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida magistr:

–mutaxassislik fanlarini o‘qitish qonuniyatlari va tamoyillari;

– mutaxassislik fanlari ta’lim mazmunini tanlash mezonlari;

– mutaxassislik fanlarini o‘qitish metod va vositalari;

– mutaxassislik fanlarini o‘qitishning tashkiliy shakllari;

– mutaxassislik fanlarini o‘qitishning axborot texnologiyalari;

– mutaxassislik fanlarini o‘qitish texnologiyalari;

– mutaxassislik fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy hujjatlari va metodik ishlari, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayyorlash metodikasi bilimga;

–mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonining tuzilishi, qonuniyat va tamoyillari; mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida professor-o‘qituvchining vazifalari va talabalarning o‘quv-bilish faoliyatini tashkil etish, talabalarning diqqatini jalb qilish va mashg‘ulot samaradorligini oshirish metodlari va vositalari, mutaxassislik fanlarini o‘qitish shakllari (ma’ruza, seminar, amaliy, laboratoriya, mustaqil ta’lim, kurs ishlari, bitiruv malakaviy ishlari, o‘quv amaliyoti, malakaviy amaliyoti)ni tashkil etish va o‘tkazish metodikasini, mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini tashxis etish turlari, shakl va metodlarini, mutaxassislik fanlarini o‘qitishning multimedia va interfaol ta’lim texnologiyalarini ko’nikma;

– mutaxassislik fanlarining didaktik ta’minotini ishlab chiqish, mashg‘ulot ishlanmalarini tayyorlash, mutaxassislik fanlarining o‘quv-uslubiy majmualarini ishlab chiqish, mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida reyting tizimini qo‘llash, mutaxassislik fanlarini o‘qitishda mashg‘ulotlarning rejasini tuzish va ma’ruza matnini tayyorlash; ochiq mashg‘ulotlarni o‘tkazish va hujjatlarini rasmiylashtirish, yil, semestr bo‘yicha o‘quv ishlarining tashkil etilishini rejalashtirish, auditoriyadan tashqari ish shakllariga rahbarlik qilish, o‘qitish jarayonida axborot texnologiyalari va interfaol texnologiyalarni qo‘llash malakasiga ega bo‘lishi kerak.


 1. Asosiy nazariy qism (ma’ruza mashg‘ulotlari)

1-modul Mutaxassislik fanlari va ularning o‘ziga xosliklari

1-mavzu: Mutaxassislik fanlari o‘qitish jarayoni yaxlit tizim sifatida; mutaxassislik fanlarini o‘qitishning pridmeti, vazifalari.

2-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish qonuniyatlari va tamoyillari

2-modul Mutaxassislik fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy xujjatlari

3-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish mazmunini belgilab beruvchi meyoriy hujjatlar va ularda ta’lim mazmunini shakllantirishning bosqichlari

4-mavzu:Mutaxassislik fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy xujjatlari va davlat talim ctandarti

5-mavzu:o’quv rejasining tuzilishi, fan dasturiga qoyiladigan talablar, fan bо‘yicha ishchi rejaning tuzilishi.

6-mavzu:Metodik ishlar, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayyorlash metodikasi.

3-modul Mutaxassislik fanlarini o‘qitish mazmuni

7-mavzu: Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metod va vositalari; Ta’lim vositalari

8-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish shakllarining umumiy tavsifi; ma’ruza turlari, seminar mashg’ulotlari, labaratoriya va amaliy darslar
4-modul Mustaqil ta’lim va kurs ishlarini tashkil etish metodikasi

9-mavzu: Talabalarni mustaqil ishlari uchun mavzular tanlash, talabalarni mustaqil ishlariga rahbarlik qilish, mustaqil ishlarni rasmiylashtirish tartibi, mustaqil ishlarni qabul qilish.

10-mavzu:Kurs ishlarini mavzusini tanlash, kurs ishiga rahbarlik qilish

11-mavzu:Kurs ishlariga taqriz yozishga о‘rgatish,kurs ishlarini baholash mezonlari.5-modul Bitiruv malakaviy ishlariga rahbarlik qilish metodikasi bitiruv malakaviy ishlariga raxbarlik qilishning tashkiliy va ilmiy-metodik ta’minoti

12-mavzu:Bitiruv malakaviy ishlariga va ularning mavzularini tanlashga qо‘yiladigan talablar

13-mavzu:Bitiruv malakaviy ishlarga rahbar xulosasini tayyorlash, bitiruv malakaviy ishlariga taqriz tayyorlash va ularni baholash.

6-modul Mutaxassislik fanlaridan o‘quv va malakaviy pedagogik amaliyotni tashkil etish va o‘tkazish.

14-mavzu: Mutaxassislik fanlaridan o‘quv va malakaviy pedagogik amaliyotni tashkil etish va o‘tkazish.

15-mavzu:Pedagogik amaliyot dasturini ishlab chiqish,pedagogik amaliyotga raxbarlik qilish metodikasi

16-mavzu:Pedagogik amaliyotni baholash mezonlari, pedagogik amaliyot bо‘yicha ish hujjatlari.7-modul Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi.

17-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi.

18-mavzu: Reyting o’tkazish metodikasi, talabalarning bilimini baholash bо‘yicha nazorat turlari,baholash mezonlari.

8-modul Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida axborot va pedagogik texnologiyalaridan foydalanish

19-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi, fanlar bо‘yicha prezentatsiyalar tayyorlash.

20-mavzu: Pedagogik texnologiyalardan «Tarmoqlar», «Aqliy hujum», «Bumerang», «Muammoli vaziyat», «Yelpig‘ich», «FSMU» va boshqa texnologiyalardan boydalanish.

.

1.4. Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi fanidan mashg‘ulotlarning mavzu va soatlar bo‘yicha taqsimlanishi:

О‘quv materiallarining tarkibi


Umumiy soat

О‘quv semestri

Ma’ruza

Amaliy mashg‘ulot

Mustaqil ish

114

1-2

36

36

42Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi fanidan ma’ruza, amaliy va seminar mashg‘ulotlari bajarilishining

KALENDAR TEMATIK REJASIMavzular

Ma’ruza

Sem

soat
1-semestr1

1-modul Mutaxassislik fanlari va ularning o‘ziga xosliklari

1-mavzu: Mutaxassislik fanlari o‘qitish jarayoni yaxlit tizim sifatida; mutaxassislik fanlarini o‘qitishning pridmeti, vazifalari.

2

2

2

2-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish qonuniyatlari va tamoyillari

2

2

3

2-modul Mutaxassislik fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy xujjatlari

3-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish mazmunini belgilab beruvchi meyoriy hujjatlar va ularda ta’lim mazmunini shakllantirishning bosqichlari2

2

4

4-mavzu:Mutaxassislik fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy xujjatlari va davlat talim ctandarti

2

2

5

5-mavzu:o’quv rejasining tuzilishi, fan dasturiga qoyiladigan talablar, fan bо‘yicha ishchi rejaning tuzilishi.

2

2

6

6-mavzu:Metodik ishlar, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayyorlash metodikasi.

2

2

7

3-modul Mutaxassislik fanlarini o‘qitish mazmuni

7-mavzu: Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metod va vositalari; Ta’lim vositalari2

2

8

8-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish shakllarining umumiy tavsifi; ma’ruza turlari, seminar mashg’ulotlari, labaratoriya va amaliy darslar .

2

2

9

4-modul Mustaqil ta’lim va kurs ishlarini tashkil etish metodikasi

9-mavzu: Talabalarni mustaqil ishlari uchun mavzular tanlash, talabalarni mustaqil ishlariga rahbarlik qilish, mustaqil ishlarni rasmiylashtirish tartibi, mustaqil ishlarni qabul qilish.2

2

10

Kurs ishlarini mavzusini tanlash, kurs ishiga rahbarlik qilish

Kurs ishlariga taqriz yozishga о‘rgatish,kurs ishlarini baholash mezonlari.2

2

11

5-modul Bitiruv malakaviy ishlariga rahbarlik qilish metodikasi bitiruv malakaviy ishlariga raxbarlik qilishning tashkiliy va ilmiy-metodik ta’minoti

12-mavzu:Bitiruv malakaviy ishlariga va ularning mavzularini tanlashga qо‘yiladigan talablar2

2

12

13-mavzu:Bitiruv malakaviy ishlarga rahbar xulosasini tayyorlash, bitiruv malakaviy ishlariga taqriz tayyorlash va ularni baholash.

2

2

13

6-modul Mutaxassislik fanlaridan o‘quv va malakaviy pedagogik amaliyotni tashkil etish va o‘tkazish.

14-mavzu: Mutaxassislik fanlaridan o‘quv va malakaviy pedagogik amaliyotni tashkil etish va o‘tkazish.2

2

14

16-mavzu:Pedagogik amaliyotni baholash mezonlari, pedagogik amaliyot bо‘yicha ish hujjatlari.

2

2

15

7-modul Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi.

17-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi.2

2

16

18-mavzu: Reyting o’tkazish metodikasi, talabalarning bilimini baholash bо‘yicha nazorat turlari,baholash mezonlari.17

8-modul Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida axborot va pedagogik texnologiyalaridan foydalanish

19-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi, fanlar bо‘yicha prezentatsiyalar tayyorlash.2

2

18

20-mavzu: Pedagogik texnologiyalardan «Tarmoqlar», «Aqliy hujum», «Bumerang», «Muammoli vaziyat», «Yelpig‘ich», «FSMU» va boshqa texnologiyalardan boydalanish.

2

2
Jami:

36

36


Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi fani bo‘yicha ma’ruza mashg‘ulotining

KALENDAR TEMATIK REJASI


t/r/

Mavzular

Bajarilishi

Imzo

soat

muddat

1

1-modul Mutaxassislik fanlari va ularning o‘ziga xosliklari

1-mavzu: Mutaxassislik fanlari o‘qitish jarayoni yaxlit tizim sifatida; mutaxassislik fanlarini o‘qitishning pridmeti, vazifalari.

2
2

2-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish qonuniyatlari va tamoyillari

2
3

2-modul Mutaxassislik fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy xujjatlari

3-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish mazmunini belgilab beruvchi meyoriy hujjatlar va ularda ta’lim mazmunini shakllantirishning bosqichlari


2
4

4-mavzu:Mutaxassislik fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy xujjatlari va davlat talim ctandarti

2
5

5-mavzu:o’quv rejasining tuzilishi, fan dasturiga qoyiladigan talablar, fan bо‘yicha ishchi rejaning tuzilishi.

2
6

6-mavzu:Metodik ishlar, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayyorlash metodikasi.

2
7

3-modul Mutaxassislik fanlarini o‘qitish mazmuni

7-mavzu: Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metod va vositalari; Ta’lim vositalari


2
8

8-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish shakllarining umumiy tavsifi; ma’ruza turlari, seminar mashg’ulotlari, labaratoriya va amaliy darslar .

2
9

4-modul Mustaqil ta’lim va kurs ishlarini tashkil etish metodikasi

9-mavzu: Talabalarni mustaqil ishlari uchun mavzular tanlash, talabalarni mustaqil ishlariga rahbarlik qilish, mustaqil ishlarni rasmiylashtirish tartibi, mustaqil ishlarni qabul qilish.


2
10

Kurs ishlarini mavzusini tanlash, kurs ishiga rahbarlik qilish

Kurs ishlariga taqriz yozishga о‘rgatish,kurs ishlarini baholash mezonlari.211

5-modul Bitiruv malakaviy ishlariga rahbarlik qilish metodikasi bitiruv malakaviy ishlariga raxbarlik qilishning tashkiliy va ilmiy-metodik ta’minoti

12-mavzu:Bitiruv malakaviy ishlariga va ularning mavzularini tanlashga qо‘yiladigan talablar


2
12

13-mavzu:Bitiruv malakaviy ishlarga rahbar xulosasini tayyorlash, bitiruv malakaviy ishlariga taqriz tayyorlash va ularni baholash.

2
13

6-modul Mutaxassislik fanlaridan o‘quv va malakaviy pedagogik amaliyotni tashkil etish va o‘tkazish.

14-mavzu: Mutaxassislik fanlaridan o‘quv va malakaviy pedagogik amaliyotni tashkil etish va o‘tkazish.


2
14

16-mavzu:Pedagogik amaliyotni baholash mezonlari, pedagogik amaliyot bо‘yicha ish hujjatlari.

2
15

7-modul Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi.

17-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholashning reyting tizimi.


2
16

18-mavzu: Reyting o’tkazish metodikasi, talabalarning bilimini baholash bо‘yicha nazorat turlari,baholash mezonlari.

2
17

8-modul Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida axborot va pedagogik texnologiyalaridan foydalanish

19-mavzu:Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi, fanlar bо‘yicha prezentatsiyalar tayyorlash.


2
18

20-mavzu: Pedagogik texnologiyalardan «Tarmoqlar», «Aqliy hujum», «Bumerang», «Muammoli vaziyat», «Yelpig‘ich», «FSMU» va boshqa texnologiyalardan boydalanish.

2jami

36


IV. Seminar mashg‘ulotlar bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar

Seminar mashg‘ulotlarida magistrlar ilmiy ijodiy faoliyat bilan shug‘ullanib fan sohasidagi yangiliklar bilan mashg‘ulotlarni mazmunini boyitadilar.Seminar mashg‘ulotlarining tavsiya etiladigan tahminiy mavzulari

 1. Mutaxassislik fanlari o‘qitish jarayoni yaxlit tizim sifatida.

 2. Mutaxassislik fanlarini o‘qitish qonuniyatlarining o‘ziga xosliklari, uning talim qonuniyatlari bilan bogliqligi.

 3. Mutaxassislik fanlarini o‘qitish tamoyillari

 4. Mutaxassislik fanlarini o‘qitish mazmunini belgilab beruvchi meyoriy hujjatlar ta’lim mazmunini shakllantirishning bosqichlari.

 5. Mutaxassislik fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy xujjatlari davlat talim standarti.

 6. Metodik ishlar, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayyorlash metodikasi.

 7. Mutaxassislik fanlarini o‘qitish mazmuni

 8. Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metod va vositalari

 9. Mutaxassislik fanlarini o‘qitish shakllarining umumiy tavsifi.

 10. Mutaxassislik fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy xujjatlari

 11. Mutaxassislik fanlari o‘qitishda о‘quv rejasini tuzish va uquv fvn dasturlarini tayyorlash.

 12. Mutaxassislik fanlarini o`qitishda ta’lim jarayonini rejalashtirish

 13. Mutaxassislik fanlarini o`qitishda ta’limni tashkil etish va tayyorlash metodikasi.

 14. Mutaxassislik fanlarini o`qitishda dars shakllari

 15. Ma’ruza mashg‘ulotlarini tashkil etishga qo`yiladigan pedagogik talablar. Ma’ruza mashg`ulotlarini tashkil etish turlari

 16. Seminar mashg‘ulotlarini o‘tkazish va rejalashtirish metodikasi.

 17. Seminar mashg‘ulotlari tayyorlanishda ilmiy metodik manbalardan foydalanish.

 18. Amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish metodikasi

 19. Laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etish va o‘tkazish metodikasi

 20. Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida axborot va pedagogik texnologiyalaridan foydalanish


Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi fani bo‘yicha seminar mashg‘ulotining

KALENDAR TEMATIK REJASI

t/r/

Mavzular

Bajarilishi

Imzo

soat

muddat1-semestr


1

Mutaxassislik fanlari o‘qitish jarayoni yaxlit tizim sifatida.

22

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish qonuniyatlarining o‘ziga xosliklari, uning talim qonuniyatlari bilan bogliqligi.

23

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish tamoyillari

24

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish mazmunini belgilab beruvchi meyoriy hujjatlar ta’lim mazmunini shakllantirishning bosqichlari.

25

Mutaxassislik fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy xujjatlari davlat talim standarti.

26

Metodik ishlar, ularni rejalashtirish, tashkil etish va tayyorlash metodikasi.

27

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish mazmuni

28

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metod va vositalari

29

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish shakllarining umumiy tavsifi.

210

Mutaxassislik fan o‘qituvchisining o‘quv meyoriy xujjatlari

211

Mutaxassislik fanlari o‘qitishda о‘quv rejasini tuzish va uquv fvn dasturlarini tayyorlash.

212

Mutaxassislik fanlarini o`qitishda ta’lim jarayonini rejalashtirish

213

Mutaxassislik fanlarini o`qitishda ta’limni tashkil etish va tayyorlash metodikasi

214

Mutaxassislik fanlarini o`qitishda dars shakllari

215

Ma’ruza mashg‘ulotlarini tashkil etishga qo`yiladigan pedagogik talablar. Ma’ruza mashg`ulotlarini tashkil etish turlari

216

Seminar mashg‘ulotlarini o‘tkazish va rejalashtirish metodikasi.

217

Amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish metodikasi

218

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida axborot va pedagogik texnologiyalaridan foydalanish

2


Jami:

36
V. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar

Magistr mustaqil ta’limni tayyorlashda muayyan fanning xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi: • darslik va o`quv qo`llanmalar boyicha fan boblari va mavzularini o`rganish;

 • tarqatma materiallar bo`yicha ma’ruzalar qismini o`zlashtirish;

 • avtomatlashtirilgan o`rgatuvchi va nazorat qiluvchi tizimlar bilan ishlash;

 • maxsus adabiyotlar bo`yicha fan bo`limlari yoki mavzulari ustida ishlash;

masofaviy ta’lim.

Magistrga mustaqil ta’limning mavzulari beriladi, bu mavzular bo`yicha egallanishi kerak bo`lgan bilim, ko`nikma va malakalar, muddati va topshirish shakli aytiladi. Ko`rsatilgan muddatda nazariy material konspekti, referati ko`riladi, test yoki savol-javob o`tkaziladi. Amaliy xarakterdagi topshiriqlar yechimi ko`rsatiladi va o`xshash misollar yordamida tekshiriladi.Tavsiya etiladigan mustaqil ta’limning mavzulari
Mustaqil ta’lim mavzulari

Berilgan topshiriqlar

Bajarish muddati

Hajmi


1

Mutaxassislik fanini o‘qitish metodikasi fanini o‘qitishda milliy va umumbashariy merosdan foydalanish.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

1 -xafta

2

2

Mutaxassislik fanini o‘qitish metodikasi fanini o‘qitish tamoyillari va metodlari.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

2-xafta

2

3

Mutaxassislik fanini o‘qitish metodikasi fanini o‘qitish metodlari.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

3 - xafta

2

4

Mutaxassislik fanini o‘qitish metodikasi fanini o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish

Adabiyotlardan konspekt qilish.

4 xafta

2

5

Mutaxassislik fanlaridan kurs ishi (loyihasi)ni tayyorlash metodikasi

Adabiyotlardan konspekt qilish.

5-xafta

2

6

Bitiruv malakaviy ishlariga rahbarlik qilish metodikasi bitiruv malakaviy ishlariga raxbarlik qilishning tashkiliy va ilmiy-metodik ta’minoti

Adabiyotlardan konspekt qilish.

6 -xafta

2

7

Bitiruv malakaviy ishlarini mavzularini tanlashga qо‘yiladigan talablar.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

7 -xafta

2

8

Bitiruv malakaviy ishlari bajarilishining tashkiliy va ilmiy-metodik raxbarlik qilish.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

8 -xafta

2

9

Mutaxassislik fanlaridan o‘quv va malakaviy pedagogik amaliyotni tashkil etish va o‘tkazish.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

9 -xafta

2

10

Mutaxassislik fanlaridan o‘quv va malakaviy pedagogik amaliyotni tashkil etish va o‘tkazish.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

10- xafta

2

11

Pedagogik amaliyotni baholash mezonlari va ish hujjatlari.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

11- xafta

2

12

Talabalarning bilimini baholash bо‘yicha nazorat turlari,baholash mezonlari.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

12- xafta

2

13

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish

Adabiyotlardan konspekt qilish.

13- xafta

2

14

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi, fanlar bо‘yicha prezentatsiyalar tayyorlash.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

14- xafta

2

15

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish

Adabiyotlardan konspekt qilish.

15- xafta

4

16

Seminar mashg‘ulotlarini o‘tkazish metodikasi.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

16- xafta

2

17

Seminar mashg‘ulotlarni rejalashtirishning o‘ziga xosligi.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

17- xafta

2

18

Seminar mashg‘ulotlari tayyorlanishda ilmiy metodik manbalardan foydalanish.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

18- xafta

2

19

Amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish metodikasi:

Adabiyotlardan konspekt qilish.

19- xafta

2

20

Ma’ruza mashg‘ulotlarini tashkil etish metodikasi.

Adabiyotlardan konspekt qilish.

20- xafta

2
Jami42

Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi fanidan

BAHOLASH MEZONLARI
Nazorat turlari

Soni

Baho

Jami baho
Jami:5

2

ON

2.1. (og’zaki

2.2. (test)

TMI(referat)
2 та

1

11

5

55

5

55
Jami:
5

5


3


YaN

3.1. Yozma ish (5 ta savol)

Test 30ta1

5

5
Jami:5


Mutaxassislik fanlarini o‘qitish metodikasi fanidan

BAHOLASH MEZONLARI

2.1. Oraliq nazorat. Og‘zaki tarzda o‘tkazilib, unda 3 ta savolga javob berishi so‘raladi. Har bir savol 5 bahogacha baholanadi.

agar savol mohiyati to‘la ochilgan bo‘lsa, javoblari to‘liq va aniq hamda ijodiy fikrlar bo‘lsa 5 baho.

savolning mohiyati umumiy ochilgan asosiy faktlar to‘g‘ri bayon etilgan bo‘lsa 4 baho.

savolga umumiy tarzda javob berilgan, ammo ayrim kamchiliklari bo‘lsa -3 baho. savol javob berishga harakat qilingan, ammo chalkashliklar bo‘lsa 2 baho. beriladi.2.2. Oraliq nazorat test usulida o‘tkazilganda 20 ta savol har biri 5 maksimal bahodan baholanadi.

Talaba mustaqil ishi. Ma’lum bir mavzu bo‘yicha referat tayyorlanadi va maksimal 5 bahoda baholanadi.

referatda mavzu to‘liq ochilgan, to‘g‘ri xulosa chiqarilgan va ijodiy fikrlari bo‘lsa 5.

mavzu mohiyati ochilgan, faqat xulosasi bor 4.

mavzu mohiyati yoritilgan, ammo ayrim kamchiliklari bor bo‘lsa 3 baho beriladi.

berilgan savolga javoblar sayoz va kamchiliklar ko‘p bo‘lsa 2 baho beriladi.3.1. Yakuniy nazorat. Talaba 5 ta savolga yozma yoki 30 ta test savoliga javob berishi lozim.

har bir yozma savolga maksimal 5 bahodan ajratiladi.

agar savol mohiyati to‘la ochilgan bo‘lib, mavzu bo‘yicha talaba ijodiy yondoshib, tanqidiy nuqtai nazari bayon qilingan bo‘lsa -5.

savolning mohiyati ochilgan, asosiy faktlar bayon qilingan bo‘lsa 4.

savolga javob berilgan, lekin ayrim kamchiliklari bor bo‘lsa 3.

berilgan savolga javoblar juda sayoz va kamchiliklar ko‘p bo‘lsa 2 baho beriladi.


VI. Asosiy va qo‘shimcha o‘quv adabiyotlar hamda axborot manbaаlari

Asosiy adabiyotlar

1.Каримов И.А. Истиқлол ва маънавият. – Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 1994 йил.

2.Каримов И.А. Бунёдкорлик йўлидан. Асарлар, 4-жилд. – Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 1996 йил.

3.Каримов И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш давр талаби. Асарлар, 5-жилд. – Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 1997 йил.

4.Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: “Ma’naviyat” nashriyoti, 2008 yil.

5.Педагогик антология. Т.: «Ўқитувчи» 1996 й.

6.Н.Н.Джамилова ва О.Хасанбоева Педагогика фанини ўқитиш методикаси. Методик қўлланма. Т.: “Ўзбекистон”. 2008 й.

7.SH.Abdullayeva Pedagogika. T.: «O‘qituvchi» 2000. y

8.Н.Очилов Муаллим қалб меъмори. Т.: «Ўқитувчи» 2001 й.

9.N.N.Azizxodjayeva Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T.: «O‘qituvchi» 2007 y.Qo‘shimcha adabiyotlar

10. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent, О‘zbekiston, 2017. - 488 b.

11. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik О‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent, О‘zbekiston, 2016. - 56 b.

12. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash- yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovi. - Toshkent, О‘zbekiston, 2017. - 48 b.

13. Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy taxlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bо‘lishi kerak. - Toshkent, О‘zbekiston, 2017. - 104 b.

14. 2017-2021 yillarda О‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yо‘nalishi bо‘yicha Harakatlar strategiyasi. О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.Internet saytlari

15. www. tdpu. uz

16. www. pedagog. uz

17. www. Ziyonet. uz

18. www. edu. uz

19. tdpu-INTRANET. Ped


Tuzuvchi: dots.D.T.Kenjayeva
Download 192,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish