Mintaqaviy iqtisоdiy diagnostikaDownload 97,68 Kb.
Sana09.04.2022
Hajmi97,68 Kb.
#540463
Bog'liq
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЙ диагностика 2

Mintaqaviy iqtisоdiy diagnostika” fanidan теsт savоllari


1. Hududiy mehnat taqsimotining imkoniyati qaysi javobda keltirilgan ?
mintaqaning ma’lum turdagi tovar ishlab chiqarishiga ixtisoslashuvi
mintaqaning ma’lum turdagi tovar ishlab chiqarishiga ixtisoslashuvi
mehnat resurslari salohiyatidan foydalanish
ishlab chiqarish imkoniyatlaridan foydalanish
--------------------------------------------------------------------------
2. Hududiy mehnat taqsimoti deganda nimani tushinasiz?
hududning tabiiiy sharoitlari asosida qishloq xo’jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashuvi
har bir hududning imkoniyatlari va sharoitlari asosida tovar va xizmat 1ko’rsatishga ix1tisoslashuvi
hududlar o’rtasida xizmat ko’rsatishning ixtisoslashuvi
davlatlar o’rtasida tovar ayirboshlash jarayonining vujudga kelishi
--------------------------------------------------------------------------
3. Bir xil xomashyodan turli mahsulot ishlab chiqarish shaklini belgilang?
mujassamlashuv
kombinatlashuv
ixtisoslashuv
kooperatsiyalashuv
--------------------------------------------------------------------------
4. Aholiga xizmat ko`rsatish sohalarini joylashtirish muammolari kim tomonidan o`rganilgan?
A.Veber
I.Tyunen
V.Kristaller
A.Lyosh
--------------------------------------------------------------------------
5. Iqtisodiyot tarmoqlarini hududiy tashkil etish xususiyatlarini asoslab bergan, iqtisodiy landshaft tushunchasini yaratgan olim – bu
V.Kristaller
F.Perru
A.Veber
A.Lyosh
--------------------------------------------------------------------------
6. Infratuzilmaviy salohiyat yuqori bo`lgan hududlarni aniqlang.
Namangan, Sirdaryo, Navoi
Andijon, Buxoro, Jizzah, Sirdaryo
Samarqand, Andijon, Qashqadaryo
Toshkent, Andijon, Samarqand
--------------------------------------------------------------------------
7. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish tamoyillari qaysi javobda berilgan?
tabiiy resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarishda chiqindisiz texnologiyalarni qo’llash
tabiiy resurslardan samarali foydalanish, xorijiy mamlakatlar o’rtasida iqtisodiy hamkorlikni o’rnatish, aholisi zich bo’lgan hududlarda ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish
ishlab chiqarish xarajatlarini maksimal darajada kamaytirish, infratuzilma imkoniyatlaridan keng foydalanish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish
ishlab chiqarishni xom ashyo, yoqilg’i, elektr manbalari va iste’mol rayonlarga yaqinroq joylashtirish, tabiiy resurslardan majmuali foydalanish, ekologik vaziyatni sog’lomlashtirish
--------------------------------------------------------------------------
8. Iqtisodiyotni hududiy tashkil etish deganda nimani tushunasiz ?
alohida mintaqani ishlab chiqarish kuchlarini hudud bo’yicha taqsimlanishini
ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish va rivojlantirish
har xil hududiy darajadagi iqtisodiyotni boshqarish, joylashtirish va rivojlantirish bo’yicha harakat va jarayonlarning yig’indisi
har xil darajadagi axoli, xo’jalik va tabiatdan foydalanishni joylashtirish
--------------------------------------------------------------------------

9.Mintaqalararo savdo nazariyasining asoschilari qaysi javobda berilgan? 1. Dj. Xarrisa, P. Krugman

 2. A. Fisher, K. Klark

 3. R. Solou, Y. Shumpeter

 4. E. Xeksher, B. Olin

--------------------------------------------------------------------------

10. Mintaqalar rivojlanishini uzoq muddatda prognozlashtirish qaysi javobda keltililgan? 1. 10-15 yil

 2. 1-5 yil

 3. 7-15 yil

 4. 5-10 yil

--------------------------------------------------------------------------

11.Mintaqalarda mineral homashyo salohiyatini baholashda qaysi kursatkichlar hisobga olinadi? 1. mineral xomashyoning zahirasi va uning jahon bozoridagi narxi

 2. mineral xomashyodan oqilona foydalanish

 3. mineral xomashyoning zahirasi

 4. mineral xomashyo konlarini uzlashtirish

--------------------------------------------------------------------------

12.Mintaqalarning usish qutblari nazariyasida asosiy egzogen omillarni aniqlang. 1. mehnat unumdorligi va kapital

 2. ishlab chiqarish va eksport hajmi

 3. inson kapitali

 4. ish haqi va bandlik

--------------------------------------------------------------------------

13.Mintaqalarda tabiiy resurslar salohiyatini iqtisodiy jihatdan baholash usullari qaysi javobda keltirilgan? 1. miqdor, texnologik va iqtisodiy

 2. sifat, miqdor va texnologik

 3. geologik, texnologik va miqdor

 4. kimyoviy, sifat va miqdor

--------------------------------------------------------------------------

14,Mintaqalarni iqtisodiy rivojlanish darajasiga kura guruhlashtirishda qaysi kursatkichlardan foydalanish mumkin? 1. aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot, iqtisodiy rivojlanish reytingi

 2. aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot indeksi

 3. ishbilarmonlik muhiti indeksi

 4. yalpi hududiy mahsulot hajmi

--------------------------------------------------------------------------

15.Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning regresion tahlili nima maqsadda utkaziladi? 1. mintaqalarning muammolari, rivojlantirish imkonoiyatlarini aniqlash

 2. uzoq muddatda prognozlashtirish

 3. dasturiy chora-tadbirlarni ishlab chiqish

 4. modellashtirish

--------------------------------------------------------------------------

16.Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini strategik rejalashtirishda foydalaniladigan ko’rsatkichlarga qanday talablar quyiladi? 1. dastur va prognoz kursatkichlarining mos kelishi

 2. ko’rsatkichlar tizimining son jihatidan chegaralanganligi

 3. loyiha prognoz ko’rsatkichlarining bajarilishi

 4. statistika ko’rsatkichlarining mos kelishi

--------------------------------------------------------------------------

17.Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyalari nima maqsadda ishlab chiqiladi? 1. ustuvor rivojlantirish yo`nalishlarini aniqlash, hududiy dasturlarni ishlab chiqish

 2. mintaqalarning muammolari, rivojlantirish imkonoiyatlarini aniqlash

 3. strategik rjalashtirish

 4. pronozlashtirish

--------------------------------------------------------------------------

18.Mintaqaviy byudjetning asosiy tamoyili qaysi javobda berilgan? 1. byudjet defitsiti bo`lmagan faoliyatni ta`minlash uchun moliyaviy baza va soliq tizimini takomillashtirish

 2. pul-kredit siyosatini samarali olib borish

 3. mahalliy xarajatlarni moliyalashtirish

 4. uy-joy xo'jaligi xarajatlarini moliyalashtirish

--------------------------------------------------------------------------

19.O`zbekistonda mintaqalar iqtisodiyoti raqobatbardoshligini oshirishda qaysi omillar muhim rol o`ynaydi? 1. erkin iqtisodiy zonalar va hududiy ichlab chiqarish klasterlari

 2. ishlab chiqarish omillari

 3. investitsiyalar va ishlab chiqarish samarodorligi

 4. sanoat ishlab chiqarish va eksport salohiyati

--------------------------------------------------------------------------

20.P. Krugman modelida hududda sanoat ishlab chiqarish o`sishining egzogen omillari aniqlang. 1. transport xarajatlari, ishlab chiqarish resurslarning mobilligi, aglomeratsiya samaradorligi

 2. eksport, ishlab chiqarish resurslarning mobilligi, aglomeratsiya samaradorligi

 3. aholi daromadlari, ishlab chiqarish resurslarning mobilligi, aglomeratsiya samaradorligi

 4. ishlab chiqarish resurslarning mobilligi va aglomeratsiya samaradorligi

--------------------------------------------------------------------------

21.Qashqadaryo viloyatida qanday gaz konlari mavjud? 1. Sho’rtan, Ko’kdumaloq

 2. Shimoliy Olamushuk, Xartum

 3. Xo’jaobod, Xo’jausmon

 4. Ko’kdumaloq, Xauzak

--------------------------------------------------------------------------

22.Qaysi javobda mintaqa iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash darajasi indikatorlari berilgan? 1. ishlab chiqarishni texnika va texnologiya bilan yangilashga yunaltirilgan investitsiyalar hajmining o`sish sur`ati

 2. eksport qilingan mahsulot hajmining yalpi ichki mahsulot hajmiga nisbati

 3. band bo`lganlar soniga nisbatan mahsulot ishlab chiqarish

 4. eksport hajmining o`sishi

--------------------------------------------------------------------------

23.Sement ishlab chiqarish salohiyati yuqori bo`lgan hududlarni aniqlang? 1. Ohangaron, Quvasoy, Angren, Navoiy

 2. Navoiy, Nukus, Termez, Karshi, Urgench

 3. Bekobod, Qarshi, Urgench, Samarqand, Farg’ona

 4. Toshkent, Samarkand, Farg’ona, Navoiy, Qarshi

--------------------------------------------------------------------------

24.Shahar atrofida qishloq xo`jaligi tarmoqlarining joylashuv tizimi qanday nomlanadi? 1. Tyunen xalqalari

 2. o`sish nuqtalari

 3. markaziy o`rinlar

 4. hududiy klasterlar

--------------------------------------------------------------------------

25.SWOT tahlili nima maqsadda o`tkaziladi? 1. strategik maqsadni aniqlash

 2. prognozlashtirish

 3. loyihalarni ishlab chiqish

 4. kompleks tahlil usuli

--------------------------------------------------------------------------

26.Tashqi muhit omillarini baholashda qaysi usuldan foydalaniladi? 1. PEST strategik tahlil usuli

 2. SWOT strategik tahlil usuli

 3. kompleks tahlil usuli

 4. regression tahlil usuli

--------------------------------------------------------------------------

27.Mintaqa iqtisodiyotida ishlab chiqarishni ekstensiv omil hisobidan usishi qaysi javobda keltirilgan? 1. ishlab chiqarish omillarining miqdoriy jihatdan uzgarishi

 2. qushimcha ichlab chiqarish quvvatlarini joriy qilish

 3. mehnat unumdorligining usishi

 4. ishlab chiqarish omillaridan samarali foydalanish

--------------------------------------------------------------------------

28.Respublikamizdagi eng katta aniqlangan temir koni qaerda? 1. Tebinbuloq, Qoraqalpogiston

 2. Temirkon, Jizzax

 3. Oxangaron

 4. Barchasi notugri

--------------------------------------------------------------------------

29.Standartlar nazariyasiga muvofiq sanoatni joylashtirish quyidagi omillarning qaysi biri bilan aniqlanadi? 1. Korxonalarni joylashtirish transport xarajatlarini xisobga olish amalga oshiriladi

 2. Korxonalarni joylashtirish arzon ishchi kuchini xisobga olish orqali amalga oshiriladi

 3. Korxonalar sanoat rayonlari va uzellarida joylashtiriladi

 4. Barcha javoblar tugri.

--------------------------------------------------------------------------

30.Ozbekiston Respublikasi uran zaxirasi buyicha dunyoda nechanchi urinni egallaydi? 1. 2

 2. 4

 3. 5

 4. 7

--------------------------------------------------------------------------

31. Mintaqa terminiga eng mukammal izoh berilgan javbni toping. 1. Mintaqa ijtimoiy infrastrukturalarining kup sonli ishlab chiqarish ob'ektlarining murakkab yigindisi

 2. Mintaqa bu viloyat, yirik shaharlar va Qoraqalpogiston respublikasi

 3. Mintaqa bu yirik iqtisodiy tuman

 4. Mintaqa bu tuzumli boshqarishning obyekti

--------------------------------------------------------------------------

32.Kartografik uslubning mazmuni qaysi qatorda tugri keltirilgan? 1. Iqtisodiy taxlillar balanslar yordamida tushuntiriladi

 2. Ishlab chiqarish xususiyatlarini kurgazmali aks ettirish imkonini beradi

 3. Urganilayotgan xodisalar alohida belgilariga kura guruxlarga ajratish yuli bilan amalga oshiriladi

 4. Turli modellar asosida urganiladi

--------------------------------------------------------------------------

33.Viloyatda rejalashtirishni tashkil etuvchi asosiy organ qaysi? 1. Iqtisodiyot va statistika bosh boshqarmasi

 2. Iqtisodiyot va statistika boshqarmasi

 3. Hokimiyatlar qoshidagi iqtisodiyot va statistika bulimlari

 4. Viloyatlardagi iqtisodiyot va statistika bosh boshqarmasi

--------------------------------------------------------------------------

34.Dastlab qaysi viloyatlar tashkil topgan? 1. Buxoro, Samarqand, Toshkent, Andijon, Qashqadaryo

 2. Fargona, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo

 3. Buxoro, Toshkent, Xorazm, Fargona, Qashqadaryo

 4. Buxoro, Xorazm, Fargona, Toshkent, Samarqand

--------------------------------------------------------------------------

35.Mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini minimal holatga keltirishi, ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini muayyan xududga joylashtirish deganda qaysi qonuniyat nazarda tutiladi? 1. Ishlab chiqarish kuchlarini oqilona va samarali joylashtirish

 2. Mintaqalarning ijtimoiy iqtisodiy darajalarini yenglashtirish

 3. Mintaqalarni kompleks rivojlntirish

 4. Mintaqalar urtasida xududiy mehnat taqsimotini amalga oshirish

--------------------------------------------------------------------------

36.Mintaqa byudjeti daromadlari qaysi resurslardan shakllanadi? 1. Biriktirilgan va biriktirilmagan resurslarga

 2. Taqsimlovchi va iqtisodiy resurslarga

 3. Biriktirilgan va taqsimlovchi resurslarga

 4. Hammasi tugri

--------------------------------------------------------------------------

37.Mintaqa, tuman va shaharlardagi hokimiyat organlari vakillari? 1. Xalq deputatlarining kengashi

 2. Shahar va viloyat hokimlari

 3. Xokimlar boshqaruvining xalq deputatlar kengashi

 4. Shahar va viloyatlarning xokim boshqaruvining xalq deputatlar kengashi

--------------------------------------------------------------------------

38.Mintaqaviy byudjet siyosatining asosiy vositasi bulib: 1. Soliqlar stavkasi

 2. Hisoblar stavkasi

 3. Majburiy zahiralar chegarasi

 4. Hamma javoblar tugri

--------------------------------------------------------------------------

39.Mintaqaviy iqtisodiyot fani nimani urgatadi? 1. Hududning mohiyatini, bozor mexanizmlari asosida rejalashtirish uslublarini.

 2. uz-uzini boshqarish va rejalashtirish uslublarini va tamoyillarini.

 3. metodologiyasini, hudularning prognozlashtirish asosini.

 4. tugri javob keltirilmagan

--------------------------------------------------------------------------

40.Mintaqaviy iqtisodiy siyosat orqali davlat xokimiyati boshqaruv organlarining qaysi funksiyasi amalga oshiriladi? 1. Axborot

 2. Ekspert – tahlil

 3. Muvofiqlashtiruvchi

 4. Topshiriq beruvchi

--------------------------------------------------------------------------

41.Mintaqaviy rejalashtirishning ob'ektiv asosi bulib? 1. Ijtimoiy mehnat taqsimoti

 2. Iqtisodiyotining rejaliligi va mutanosibligi

 3. Ishlab chiqarishni joylashtirish va rivojlantirish

 4. Ishlab chiqarishni tashkil etishning aniq formalari

--------------------------------------------------------------------------

42.Mintaqada ish bilan band aholiga kimlar kiradi? 1. Ijtimoiy ishlab chiqarishda band bulgan mehnatga layoqatli barcha aholi hisoblanadi

 2. Ish joyiga ega, lekin kasalligi yoki ta'tiliga chiqqanligi tufayli vaqtincha ishlamayotganlar

 3. Yolanib ishlaydiganlar, tadbirkorlik va fermerlik bilan shugullanuvchilar va xokazo

 4. Xarbiy xizmatni utayotganlar, uquv yurtlarining kunduzgi bulimida uqiyotganlar

--------------------------------------------------------------------------

43.Qaysi sohalarni rivojlantirish mintaqaning rivojlanishiga imkoniyat yaratadi? 1. Temir yul va havo transportlari

 2. Avtomobil transporti

 3. Jamoat transporti

 4. Avtomobil transporti va yullar

--------------------------------------------------------------------------

44.Mintaqani rejalashtirishda foydalaniladigan asosiy analitik kursatkichlar keltirilgan tugri javobni toping. 1. Hududda ishlab chiqarilayotgan tovar-mahsulotlar

 2. Normativ sof mahsulot

 3. Yangi mahsulot

 4. Milliy daromad

--------------------------------------------------------------------------

45.Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishga ta'sir etuvchi omillar? 1. Ishlab chiqarishni ixtisoslashishi

 2. Shahar hududining infrastrukturasi

 3. Ishlab chiqarish xarajatlari

D. Yuqorida sanab utilganlarning hammasi
--------------------------------------------------------------------------

46.Ekstеnsiv iqtisodiy o’sishga qanday erishiladi? 1. ishlab chiqarish omillari miqdorining ko’payishi tufayli

 2. ishlab chiqarish omillarini sifat jihatdan takomillashtirish tufayli

 3. ishchi kuchiga yuqori darajada ish qaqi to’lash tufayli

 4. takomillashgan tеxnika-tеxnologiyadan foydalanish tufayli

--------------------------------------------------------------------------

47.Intеnsiv iqtisodiy o’sishning manbai bo’lib qisoblanadi: 1. yangi avlod stanogidan foydalanish natijasida mеqnat unumdorligining oshishi

 2. tabiiy gazning yangi manbalari ochilishi

 3. haftalik ish soatining uzaytirilishi

 4. qishloq xo’jaligida yangi ekin maydonlarining o’zlashtirilishi

--------------------------------------------------------------------------

48.Yalpi ichki mahsulot qiymatini aniqlashda qanday usul qo’llaniladi? 1. ishlab chiqarish natijalari kapital sarflari bilan taqqoslanadi

 2. ishlab chiqarish natijalari umumiy sarf-xarajatlar bilan taqqoslanadi

 3. ishlab chiqarish natijalari aylanma mablag’lar bilan taqqoslanadi

 4. barcha javoblar to’g’ri

--------------------------------------------------------------------------

49.Yalpi ichki mahsulot qiymatini aniqlashda qanday usul qo’llaniladi? 1. xarajatlar usuli

 2. qo’shilgan qiymat usuli, xarajatlar usuli, maksimumlar usuli

 3. daromadlar usuli, xarajatlar usuli, qo’shilgan qiymat usuli

 4. daromadlar usuli, xarajatlar usuli, qo’shilgan qiymat usuli, maksimumlar usuli

--------------------------------------------------------------------------

50.Mеhnаt rеsurslаri tushunсhаsi o’z iсhigа nimalarni oladi? 1. bаrсhа ishlаyotgаn vа ishlаmаyotgаn, mеhnаtgа qоbiliyatli аhоlini оlаdi

 2. mexnatga layoqatli axolini

 3. mexnatga layoqatsiz axolini

 4. ahоlining umumiy dаrоmаdlаrini

--------------------------------------------------------------------------

51.Mintaqaviy siyosatning asosiy vazifasi nima? 1. Mintaqalar rivojlanishini imkon qadar bir-biriga yaqinlashtirish

 2. Mintaqalar rivojlanishini ixtisoslashtirish

 3. Barcha javoblar tugri

 4. Mintaqalarni tabaqalashtirish

--------------------------------------------------------------------------
52. Mintaqalarda engil sanoatni joylashtirishda qaysi omillar muhim rol o`ynaydi?
xomashyo, ishchi kuchi, iste`mol omillari
ishchi kuchi, iste`mol, investitsiya
xomashyo, iste`mol omilli
mehnat resurslari, capital
--------------------------------------------------------------------------
53 Hududni tashkil qilishning asosiy jihatlari nimadan iborat?
investitsiya kiritish imkoniyati baholanadi
joylashtiriladigan ob`ekt o`rganiladi
dastur ishlab chiqiladi
hududning imkoniyati, hususiyati o`rganiladi
--------------------------------------------------------------------------
54.Aholiga xizmat kursatish sohalarini joylashtirish muammolari kim tomonidan urganilgan?

 1. V. Kristaller

 2. I. Tyunen

 3. A. Veber

 4. A. Lyosh

--------------------------------------------------------------------------

55.Chul-yaylov mintaqasiga mansub hududlarni belgilang. 1. Buxoro, Qashqadaryo, Qoraqalpogiston va Fargona vodiysining markaziy qismi

 2. Chirchiq, Oxangaron, Andijon, Samarqand

 3. Buxoro, Toshkent, Samarqand

 4. Xorazm, Sirdaryo, Namangan

--------------------------------------------------------------------------

56.Erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etishdan asosiy maqsad nimadan iborat? 1. hududlar imkoniyatidan samarali foydalanish va eksport salohiyatini oshirish

 2. xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ishlab chiqarishni rag`batlantirish

 3. tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish

 4. yirik investitsiya loyihalarni amalga oshirish

--------------------------------------------------------------------------

57.Fargona iqtisodiy rayoni sanoatning qaysi tarmoqlariga ixtisoslashgan? 1. mashinasozlik, уengil sanoat, oziq-ovqat sanoati

 2. уengil sanoat, oziq-ovqat, kimyo

 3. paxta tozalash, kimyo, mashinasozlik

 4. paxta tozalash, qurulish materiallari sanoati

--------------------------------------------------------------------------

58.Hududda ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish natijasida nima yuzaga keladi? 1. ishlab chiqarish kuchlarining hududiy tarkibi yoki tizimi

 2. iqtisodiy hududlar

 3. iqtisodiy rayonlar

 4. erkin iqtisodiy zonalar

--------------------------------------------------------------------------

59.Hududiy dasturlar nima maqsadda ishlab chiqiladi? 1. hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tartibga solish

 2. prognozlashtirish

 3. loyihalshtirish

 4. rejalashtirish

--------------------------------------------------------------------------

60.Hududiy iqtisodiy usish tarkibiy uzgarishlarga va yangi tarmoqlarning usishiga bogliq bulgan model muallifini kursating? 1. R. Solou

 2. A. Fisher

 3. G. Myurdal, A. Xirshman

 4. Dj. Xarrisa

--------------------------------------------------------------------------

61.Hududiy mehnat taqsimoti deganda nimani tushunasiz? 1. har bir hududning imkoniyatlari va sharoitlari asosida tovar va xizmat ko’rsatishga ixtisoslashuvi

 2. hududlar o’rtasida xizmat ko’rsatishning ixtisoslashuvi

 3. davlatlar o’rtasida tovar ayirboshlash jarayonining vujudga kelishi

 4. hududning tabiiiy sharoitlari asosida qishloq xo’jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashuvi

--------------------------------------------------------------------------

62.Hududiy mehnat taqsimotining imkoniyati qaysi javobda keltirilgan? 1. mintaqaning malum turdagi tovar ishlab chiqarishiga ixtisoslashuvi

 2. mehnat resurslari salohiyatidan foydalanish

 3. mintaqa hududlarida mehnatning taqsimlanishi

 4. ishlab chiqarish imkoniyatlaridan foydalanish

--------------------------------------------------------------------------

63.Hududiy rivojlanishning yangi nazariyasi va modellarida asosan nimaga kuproq etibor qaratiladi? 1. iqtisodiy usishning egzogen omillari

 2. ishlab chiqarishning hududiy tashkil etishning yangi shakllari

 3. endogen omillar

 4. sanoat ishlab chiqaishning usishiga

--------------------------------------------------------------------------

64.Hududiy rivojlantirish byudjet mablaglari nima maqsadda ishlatiladi? 1. hududiy investitsiya loyihalarni moliyalshtirish va kreditlashtirish

 2. mahalliy xarajatlarni moliyalshtirish

 3. investitsiya loyihalarni moliyalashtirish

 4. kreditlashtirish

--------------------------------------------------------------------------

65.Infratuzilma salohiyat yuqori bulgan hududlarni aniqlang. 1. Toshkent, Andijon, Samarqand

 2. Andijon, Buxoro, Jizzah, Sirdaryo

 3. Samarqand, Andijon, Qashqadaryo

 4. Namangan, Sirdaryo, Navoiу

--------------------------------------------------------------------------

66.Investitsion salohiyat darajasi bo`yicha hududlar nechta guruhga bo`linadi? 1. 3 ta

 2. 2 ta

 3. 4 ta

 4. 6 ta

--------------------------------------------------------------------------

67.Iqtisodiy baza nazariyasiga asosan mintaqaning iqtisodiy rivojlanishi nima hisobdan yuz beradi? 1. ishlab chiqarishning fizik hajmi va aholi daromadlari darajasi

 2. investitsiyalar hajmi

 3. eksport hajmi

 4. inson kapitali

--------------------------------------------------------------------------

68.Iqtisodiy rayonlashtirishdan kozlangan asosiy maqsad nimadan iborat? 1. mintaqalarning muammolari, rivojlantirish imkonoiyatlarini aniqlash

 2. ishlab chiqarish kuchlarini hududiy tashkil etish

 3. strategik rejalashtirish

 4. mintaqalarning resurs salohiyatidan samarali foydalanish

--------------------------------------------------------------------------

69.Iqtisodiyot tarmoqlarini hududiy tashkil etish xususiyatlarini asoslab bergan, iqtisodiy landshaft tushunchasini yaratgan olim – bu 1. A. Lyosh

 2. V. Kristaller

 3. A. Veber

 4. F. Perru

--------------------------------------------------------------------------

70.Iqtisodiyotning raqobatbardoshligiga tasir kursatuvchi omillar qaysi muallif tomonidan urganilgan? 1. M. Porter

 2. M. Enrayta

 3. M. Storpera

 4. A. Veber

--------------------------------------------------------------------------

71.Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish qonuniyatlarini kursating. 1. ishlab chiqarish kuchlari va hudud urtasidagi eng umumiy munosabatlar yigindisi

 2. uziga xos tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy sharoit va resurslar

 3. tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoit va resurslaridan kompleks ravishda foydalanish

 4. mehnatni mintaqalar o’rtasida oqilona va hududiy taqsimlash

--------------------------------------------------------------------------

71.Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishda qanday hududiy shart-sharoitlar muhim rol uynaydi? 1. tabiiy sharoit, tabiiy resurslar, mehnat resurslari, moddiy-texnika bazasi

 2. shaharlar rivojlanishi, urbanizatsiya jarayoni, malakali mehnat resurslari

 3. mineral-xom ashyo resurslari, ishlab chiqarish infratuzilmasi

 4. asosiy ishlab chiqarish fondlari va bozor infratuzilmasi

--------------------------------------------------------------------------

72.Mamlakat hududlari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tartibga solish vositasi qaysi javobda keltirilgan? 1. hududiy dasturlar

 2. pul-kredit siyosati

 3. tarmoq dasturlari

 4. imtiyozli soliqlar

--------------------------------------------------------------------------

73.Mintaqa salohiyatining tarkibiy unsurlari qaysi javobda berilgan? 1. ilm-fan, texnika- texnologiya, tabiiy-iqtisodiy salohiyat

 2. ishchi kuchi salohiyati

 3. tabiiy resurslar

 4. mehnat resurslari

--------------------------------------------------------------------------

74.Mintaqa buydjetida qaysi xarajatlarni moliyalashtirish nazarda tutiladi? 1. talim, sogliqni saqlash, uy-joy xujaligi

 2. aholini ijtimoiy himoya qilish, pensiya tizimi va boshqa ijtimoiylar sohalar

 3. maishiy xizmat kursatish, kommunal xujalik, aholiga nafaqa tulash

 4. pensiya taminoti, sogliqni saqlash, uy-joy xujaligi

--------------------------------------------------------------------------

75.Mintaqa byudjeti qanday tarkibiy tuzilmaga ega? 1. shahar va tuman byudjetlari, byudjedddan tashqari fondlar

 2. mahalliy byudjetlar

 3. hududiy rivojlantirish byudjetlari

 4. mahalliy byudjetlar va hududiy rivojlantirish byudjetlari

--------------------------------------------------------------------------

76.Mintaqa iqdisodiyoti boshqaruvini tashkil etish vazifalari qaysi javobda keltirilgan? 1. ragbatlantish va muvofiqlashtirish

 2. ragbatlantish

 3. axborot berish

 4. nazorat qilish

--------------------------------------------------------------------------

77.Mintaqa iqtisodiy rivojlanishini tahlil qilishdagi asosiy makroiqtisodiy ko’rsatkichlar qaysi javobda keltirilgan? 1. yalpi hududiy mahsulot, hududiy eksport, investitsiyalar, bandlik darajasi

 2. yalpi hududiy mahsulot, korxonalar foydasi, rentabellik darajasi

 3. yalpi ichki mahsulot, mehnat unumdorligi

 4. sanoat va qishloq xo`jaligida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi

--------------------------------------------------------------------------

78.Mintaqa iqtisodiyotida xorijiy investitsiyalarning ahamiyati nimalarda aks etadi? 1. Tabiiy, iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish va eksport salohiyatini oshirish

 2. mehnat unumdorligining usishi

 3. mehnat resurslaridan samarali foydalanish

 4. milliy iqtisodiyotni tashkil qilish shakllari uzgaradi

--------------------------------------------------------------------------
79.Mintaqa iqtisodiyotda ishlab chiqarishni intensiv omil hisobidan o`sishi qaysi javobda keltirilgan?

 1. mehnat unumdorligining usishi

 2. ishlab chiqarish omillaridan samarali foydalanish

 3. qushimcha ichlab chiqarish quvvatlarini joriy qilish

 4. mehnat resurslaridan samarali foydalanish

--------------------------------------------------------------------------

80.Mintaqa iqtisodiyotiga tasir etuvchi ichki omilllarni aniqlang? 1. shaxsiy-insoniy, moddiy xom ashyo omillari, milliy iqtisodiyotni tashkil qilish shakllari

 2. milliy iqtisodiyotni tashkil qilish shakllari

 3. iqtisodiy, siyosiy omillar

 4. tabiiy-iqtisodiy resusrlar

--------------------------------------------------------------------------

81.Mintaqa iqtisodiyoti raqobatbardoshligini taminlashning asosiy yunalishlari qaysi javobda keltirilgan? 1. ishchi kuchi va kapitaldan samarali foydalanish

 2. aholining turmush darajasini oshirish

 3. milliy daromadning o`sishi

 4. ijtimoiy, iqtisodiy barqarorlikni ta`minlash

--------------------------------------------------------------------------

82.Mintaqa iqtisodiyoti rivojlanishini qaysi kursatkichlar ifodalaydi? 1. yalpi hududiy mahsulot, hududiy eksport, bandlik darajasi

 2. yalpi ichki mahsulot, korxonalar foydasi, rentabellik

 3. yalpi hududiy mahsulot, aholi jon boshiga daromad, mehnat unumdorligi

 4. yalpi milliy mahsulot, aholi sonining o’zgarishi, eksport

--------------------------------------------------------------------------

83.Mintaqa iqtisodiyoti tarkibiy tuzilmasini strategik tahlil qilish yo`nalishlari qaysi javobda berilgan? 1. mintaqa iqtisodiyotda mavjud tahdidlarni va istiqbolda rivojlantirish imkoniyotlarni baholash

 2. mintaqa iqtisodiyotida tarkibiy ozgarishlarga baho berish

 3. mintaqa iqtisodiyoti tarmoqlarining rivojlanish darajasini tahlil qilish

 4. hududiy nomutanosibliklarni aniqlash

--------------------------------------------------------------------------

84.Mintaqa iqtisodiyotida ishlab chiqarishni ekstensiv omil hisobidan usishi qaysi javobda keltirilgan? 1. qushimcha ichlab chiqarish quvvatlarini joriy qilish

 2. ishlab chiqarish omillarining miqdoriy jihatdan uzgarishi

 3. mehnat unumdorligining usishi

 4. ishlab chiqarish omillaridan samarali foydalanish

--------------------------------------------------------------------------

85.Mintaqa iqtisodiyotining xususiy sektorini rivojlantirish indikatorlari qaysi javobda berilgan? 1. kichik biznesning aholi bandligidagi va yalpi hududiy vfhsuljtdagi ulushi

 2. investitsiyalar hajmi

 3. nodavlat sektori ulushi

 4. kichik biznesning ishlab chiqarish hajmi

--------------------------------------------------------------------------

86.Mintaqa iqtisodiyotning raqobat ustunliklarini qaysi kursatkichlar yordamida aniqlash mumkin? 1. yalpi hududiy mahsulot, milliy daromad

 2. yalpi hududiy mahsulot hajmi

 3. tabiiy-iqtisodiy salohiyatdan foydalanish samaradorligi

D. ishlab chiqarish resurslarining qiymati
--------------------------------------------------------------------------

87.Mintaqa sanoat salohiyatiga tasir ko`rsatuvchi ichki omillarini aniqlang. 1. iqtisodiy, siyosiy, ekologik, raqobat muhiti

 2. resurslar, infratuzilma, ishchi kuchi, texnik omillar

 3. tabiiy resurslar, infratuzilma, ishchi kuchi, hududiy omillar

 4. tabiiy resurslar, infratuzilma, ishchi kuchi, moliviy, geografik omillar

--------------------------------------------------------------------------

88.Mintaqa sanoat salohiyatiga tasir kursatuvchi tashqi muhit omillarini aniqlang. 1. siyosiy, ekologik, davlatlarning iqtisodiy aloqalari, raqobat muhiti

 2. iqtisodiy, siyosiy, ekologik, raqobat muhiti

 3. siyosiy, ekologik, xalqaro mehnat taqsimoti

 4. tabiiy resurs, demografik, siyosiy omillar

--------------------------------------------------------------------------

89.Mintaqa tabiiy-iqtisodiy salohiyatining tarkibiy unsurlari qaysi javobda berilgan? 1. mineral homashyo, infratuzilmaviy, mehnat, ishlab chiqarish, innovatsion

 2. ishchi kuchi salohiyati, ishlab chiqarish, innovatsion

 3. tabiiy resurslar, infratuzilma, innovatsion

 4. mehnat resurslar, infratuzilmaviy, innovatsion

--------------------------------------------------------------------------
90.Mintaqada aholining turmush darajasini oshirish qaysi omillarga bogliq?

 1. aholi daromadlari, ishbilarmonlik muhiti

 2. aholining yashash sharoitlari, uy-joy fondi

 3. iqtisodiy o`sish va kichik biznesni rivojlanishi

 4. ish haqi, pensiya fondi, aholi va tadbirkorlik daromadlari

--------------------------------------------------------------------------

91.Mintaqada investitsion jarayonlarning rivojlanishini baholash qaysi yunalishlarda amalga oshiriladi? 1. investitsion faoliyatdagi tarkibiy ozgarishlar, moliyalashtirish manbalari, investitsion salohiyat darajasi, investitsion loyihalari samaradorligi

 2. investitsion faollik darajasi, investitsion loyihalari samaradorligi

 3. hududiy investitsion dasturlar samaradorligi

 4. investitsion faollik darajasi va investsion salohiyat

--------------------------------------------------------------------------

92.Mintaqada ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligiga qaysi omillar ta`sir ko`rsatadi? 1. infratuzilma, ishchi kuchining kasbiy malakasi

 2. elektr-energiya tejamkorligi

 3. hom ashyo resusrlari

 4. mehnat unumdorligi

--------------------------------------------------------------------------

93.Mintaqada mehnat resurslari salohiyatini baholash qaysi ko`rsatkichlarga asoslanadi? 1. miqdor va sifat ko`rsatkishlari

 2. bandlik ko`rsatkichlari

 3. ta`lim darajasi

 4. mehnat unumdorligi

--------------------------------------------------------------------------

94.Mintaqada moliya-bank sektorini rivojlantirish indikatorlari qaysi javobda keltirilgan? 1. tijorat banklarida aholi omonatlarining o`sishi, uzoq muddatli kreditlar hajmi

 2. kichik biznes sub`ektlariga ajratilgan kreditlar hajmining o`sishi

 3. tijorat banklarining kredit portfeli

 4. tijorat banklarining kredit portfeli

--------------------------------------------------------------------------

95.Mintaqada qishloq xujaligi rivojlanishini tahlil qilishda qaysi kursatkichlar guruhidan foydalaniladi? 1. qishloq xujaligi tarmoqlari rivojlanish, yer va suv resurslaridan foydalanish, ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish kursatkichlari, uning texnik holati

 2. qishloq xujaligining texnik holati, investitsion sigimi, moliyaviy taminoti

 3. modernizatsiyalash darajasi, qishloq xujaligining hududiy va tarmoq tarkibi

 4. qishloq xujaligining texnik holati, investitsion sigimi, fermer xujaligining rivojlanish kursatkichlari

--------------------------------------------------------------------------

96.Mintaqada raqobat muhitini rivojlantirish indikatorlari qaysi javobda berilgan? 1. inson resusrlari salohiyati

 2. tabiiy-iqtisodiy salohiyat

 3. investitsion muhit

 4. kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi salmog`i

--------------------------------------------------------------------------

97.Mintaqada sanoat rivojlanishini tahlil qilishda qaysi ko`rsatkichlar guruhidan foydalaniladi? 1. diversifikatsiyalash va sanoatlashtirish darajasi, sanoatning hududiy va tarmoq tarkibi, raqobatbardoshlik kursatkichlari

 2. diversifikatsiyalash va sanoatlashtirish darajasi, sanoatning yalpi hududiy mahsulotdagi salmog`i

 3. modernizatsiyalash va sanoatlashtirish darajasi, sanoatning hududiy va tarmoq tarkibi, raqobatbardoshlik kursatkichlari

 4. diversifikatsiyalash va sanoatlashtirish darajasi, sanoat ishlab chiqarish salohiyati, raqobatbardoshlik kursatkichlari

--------------------------------------------------------------------------

98.Mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini kompleks tahlil qilish metodlarini nechta? 1. 8 ta

 2. 5 ta

 3. 4 ta

 4. 7 ta

--------------------------------------------------------------------------

99.Mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tahlil qilishning qaysi metod yordamida model tuzish mumkin? 1. korrelyatsion-regression tahlil

 2. indeks metodi

 3. tizim-tarkib tahlil

 4. SWOT tahlili

--------------------------------------------------------------------------

100.Mintaqalar iqtisodiyoti raqobatbardoshligini qaysi kursatkichlar yordamida aniqlash mumkin? 1. yuqori qo`shimcha qiymat mahsuloti, resurslar salohiyati

 2. aholi daromad, yalpi hududiy mahsulot, harid pariteti

 3. yalpi hududiy mahsulot, ishsizlik, tabiiy resurslar

 4. harid pariteti, yalpi hududiy mahsulot, iste’mol baholar indeksi

--------------------------------------------------------------------------

101.Mintaqalar iqtisodiyotining rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishda qaysi tadqiqot usullaridan foydalaniladi? 1. strategik tahlil

 2. taqqoslash va tizimli tahlil

 3. tahlil qilish va sintez

 4. normativ va balans

--------------------------------------------------------------------------

102.Mintaqalar raqobatbardoshligini baholashda nechta salohiyat ko`rsatkichlari hisobga olinadi? 1. 7 ta

 2. 10 ta

 3. 15 ta

 4. 8 ta

--------------------------------------------------------------------------

103.Mintaqalar rivojlanishini davlat tomonidan tartib solishda qaysi shakllardan foydalanish mumkin? 1. qonunchilik, soliq-kredit siyosati, subventsiya taqdim etish

 2. qonunchilik

 3. soliq-kredit siyosati

 4. subventsiya taqdim etish

--------------------------------------------------------------------------

104.Mintaqalar rivojlanishini urta muddatda prognozlashtirish qaysi javobda keltililgan? 1. 7-5 yil

 2. 10-15 yil

 3. 1-5 yil

 4. 3-5 yil

--------------------------------------------------------------------------

105.Mintaqalar rivojlanishini prognozlashtirishda qanday usullardan foydalaniladi? 1. korrelyatsion-regression tahlil

 2. ekspertli baholash, ekstrapolyastiya

 3. interpolyatsiya va modellashtirish

 4. regression tahlil

--------------------------------------------------------------------------

106.Mintaqalar rivojlanishini prognozlashtirish qaysi yo`nalishda amalga oshiriladi? 1. asosiy makroiqtisodiy kursatkichlarni prognozlashtirish

 2. mintaqa iqtisodiyoti tarmoqlari rivojlanishini prognozlashtirish

 3. investitsiyalar hajmini prognozlashtirish

 4. yalpi hududiy mahsulot hajmini prognozlashtirish

--------------------------------------------------------------------------

107.Mintaqalar rivojlanishini strategik rejalashtirishga xos bo’lgan jarayon qaysi javobda keltirilgan? 1. dasturlashtirish

 2. prognozlashtirish

 3. loyihalashtirish

 4. tahlil qilish

--------------------------------------------------------------------------

108.Mintaqalararo savdo nazariyasining asoschilari qaysi javobda berilgan? 1. Dj. Xarrisa, P. Krugman

 2. A. Fisher, K. Klark

 3. R. Solou, Y. Shumpeter

 4. E. Xeksher, B. Olin

--------------------------------------------------------------------------

109.Mintaqalar rivojlanishini uzoq muddatda prognozlashtirish qaysi javobda keltililgan? 1. 10-15 yil

 2. 1-5 yil

 3. 7-15 yil

 4. 5-10 yil

--------------------------------------------------------------------------

110.Mintaqalarda mineral homashyo salohiyatini baholashda qaysi kursatkichlar hisobga olinadi? 1. mineral xomashyoning zahirasi va uning jahon bozoridagi narxi

 2. mineral xomashyodan oqilona foydalanish

 3. mineral xomashyoning zahirasi

 4. mineral xomashyo konlarini uzlashtirish

--------------------------------------------------------------------------

111.Mintaqalarning usish qutblari nazariyasida asosiy egzogen omillarni aniqlang. 1. mehnat unumdorligi va kapital

 2. ishlab chiqarish va eksport hajmi

 3. inson kapitali

 4. ish haqi va bandlik

--------------------------------------------------------------------------

112.Mintaqalarda tabiiy resurslar salohiyatini iqtisodiy jihatdan baholash usullari qaysi javobda keltirilgan? 1. miqdor, texnologik va iqtisodiy

 2. sifat, miqdor va texnologik

 3. geologik, texnologik va miqdor

 4. kimyoviy, sifat va miqdor

--------------------------------------------------------------------------

113.Mintaqalarni iqtisodiy rivojlanish darajasiga kura guruhlashtirishda qaysi kursatkichlardan foydalanish mumkin? 1. aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot, iqtisodiy rivojlanish reytingi

 2. aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot indeksi

 3. ishbilarmonlik muhiti indeksi

 4. yalpi hududiy mahsulot hajmi

--------------------------------------------------------------------------

114.Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning regresion tahlili nima maqsadda utkaziladi? 1. mintaqalarning muammolari, rivojlantirish imkonoiyatlarini aniqlash

 2. uzoq muddatda prognozlashtirish

 3. dasturiy chora-tadbirlarni ishlab chiqish

 4. modellashtirish

--------------------------------------------------------------------------

115.Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini strategik rejalashtirishda foydalaniladigan ko’rsatkichlarga qanday talablar quyiladi? 1. dastur va prognoz kursatkichlarining mos kelishi

 2. ko’rsatkichlar tizimining son jihatidan chegaralanganligi

 3. loyiha prognoz ko’rsatkichlarining bajarilishi

 4. statistika ko’rsatkichlarining mos kelishi

--------------------------------------------------------------------------

116.Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyalari nima maqsadda ishlab chiqiladi? 1. ustuvor rivojlantirish yo`nalishlarini aniqlash, hududiy dasturlarni ishlab chiqish

 2. mintaqalarning muammolari, rivojlantirish imkonoiyatlarini aniqlash

 3. strategik rjalashtirish

 4. pronozlashtirish

--------------------------------------------------------------------------

117.Mintaqaviy byudjetning asosiy tamoyili qaysi javobda berilgan? 1. byudjet defitsiti bo`lmagan faoliyatni ta`minlash uchun moliyaviy baza va soliq tizimini takomillashtirish

 2. pul-kredit siyosatini samarali olib borish

 3. mahalliy xarajatlarni moliyalashtirish

 4. uy-joy xo'jaligi xarajatlarini moliyalashtirish

--------------------------------------------------------------------------

118.O`zbekistonda mintaqalar iqtisodiyoti raqobatbardoshligini oshirishda qaysi omillar muhim rol o`ynaydi? 1. erkin iqtisodiy zonalar va hududiy ichlab chiqarish klasterlari

 2. ishlab chiqarish omillari

 3. investitsiyalar va ishlab chiqarish samarodorligi

 4. sanoat ishlab chiqarish va eksport salohiyati

--------------------------------------------------------------------------

119.P. Krugman modelida hududda sanoat ishlab chiqarish o`sishining egzogen omillari aniqlang. 1. transport xarajatlari, ishlab chiqarish resurslarning mobilligi, aglomeratsiya samaradorligi

 2. eksport, ishlab chiqarish resurslarning mobilligi, aglomeratsiya samaradorligi

 3. aholi daromadlari, ishlab chiqarish resurslarning mobilligi, aglomeratsiya samaradorligi

 4. ishlab chiqarish resurslarning mobilligi va aglomeratsiya samaradorligi

--------------------------------------------------------------------------

120.Qashqadaryo viloyatida qanday gaz konlari mavjud? 1. Sho’rtan, Ko’kdumaloq

 2. Shimoliy Olamushuk, Xartum

 3. Xo’jaobod, Xo’jausmon

 4. Ko’kdumaloq, Xauzak

--------------------------------------------------------------------------

121.Qaysi javobda mintaqa iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash darajasi indikatorlari berilgan? 1. ishlab chiqarishni texnika va texnologiya bilan yangilashga yunaltirilgan investitsiyalar hajmining o`sish sur`ati

 2. eksport qilingan mahsulot hajmining yalpi ichki mahsulot hajmiga nisbati

 3. band bo`lganlar soniga nisbatan mahsulot ishlab chiqarish

 4. eksport hajmining o`sishi

--------------------------------------------------------------------------

122.Sement ishlab chiqarish salohiyati yuqori bo`lgan hududlarni aniqlang? 1. Ohangaron, Quvasoy, Angren, Navoiy

 2. Navoiy, Nukus, Termez, Karshi, Urgench

 3. Bekobod, Qarshi, Urgench, Samarqand, Farg’ona

 4. Toshkent, Samarkand, Farg’ona, Navoiy, Qarshi

--------------------------------------------------------------------------

123.Shahar atrofida qishloq xo`jaligi tarmoqlarining joylashuv tizimi qanday nomlanadi? 1. Tyunen xalqalari

 2. o`sish nuqtalari

 3. markaziy o`rinlar

 4. hududiy klasterlar

--------------------------------------------------------------------------

124.SWOT tahlili nima maqsadda o`tkaziladi? 1. strategik maqsadni aniqlash

 2. prognozlashtirish

 3. loyihalarni ishlab chiqish

 4. kompleks tahlil usuli

--------------------------------------------------------------------------

125.Tashqi muhit omillarini baholashda qaysi usuldan foydalaniladi? 1. PEST strategik tahlil usuli

 2. SWOT strategik tahlil usuli

 3. kompleks tahlil usuli

 4. regression tahlil usuli

--------------------------------------------------------------------------

126.Mintaqa iqtisodiyotida ishlab chiqarishni ekstensiv omil hisobidan usishi qaysi javobda keltirilgan? 1. ishlab chiqarish omillarining miqdoriy jihatdan uzgarishi

 2. qushimcha ichlab chiqarish quvvatlarini joriy qilish

 3. mehnat unumdorligining usishi

 4. ishlab chiqarish omillaridan samarali foydalanish

--------------------------------------------------------------------------

127.Respublikamizdagi eng katta aniqlangan temir koni qaerda? 1. Tebinbuloq, Qoraqalpogiston

 2. Temirkon, Jizzax

 3. Oxangaron

 4. Barchasi notugri

--------------------------------------------------------------------------

128.Standartlar nazariyasiga muvofiq sanoatni joylashtirish quyidagi omillarning qaysi biri bilan aniqlanadi? 1. Korxonalarni joylashtirish transport xarajatlarini xisobga olish amalga oshiriladi

 2. Korxonalarni joylashtirish arzon ishchi kuchini xisobga olish orqali amalga oshiriladi

 3. Korxonalar sanoat rayonlari va uzellarida joylashtiriladi

 4. Barcha javoblar tugri.

--------------------------------------------------------------------------

129.Ozbekiston Respublikasi uran zaxirasi buyicha dunyoda nechanchi urinni egallaydi? 1. 2

 2. 4

 3. 5

 4. 7

--------------------------------------------------------------------------

130.A. Mintaqa terminiga eng mukammal izoh berilgan javbni toping. 1. Mintaqa ijtimoiy infrastrukturalarining kup sonli ishlab chiqarish ob'ektlarining murakkab yigindisi

 2. Mintaqa bu viloyat, yirik shaharlar va Qoraqalpogiston respublikasi

 3. Mintaqa bu yirik iqtisodiy tuman

 4. Mintaqa bu tuzumli boshqarishning obyekti

--------------------------------------------------------------------------

131.Kartografik uslubning mazmuni qaysi qatorda tugri keltirilgan? 1. Iqtisodiy taxlillar balanslar yordamida tushuntiriladi

 2. Ishlab chiqarish xususiyatlarini kurgazmali aks ettirish imkonini beradi

 3. Urganilayotgan xodisalar alohida belgilariga kura guruxlarga ajratish yuli bilan amalga oshiriladi

 4. Turli modellar asosida urganiladi

--------------------------------------------------------------------------

132.Viloyatda rejalashtirishni tashkil etuvchi asosiy organ qaysi? 1. Iqtisodiyot va statistika bosh boshqarmasi

 2. Iqtisodiyot va statistika boshqarmasi

 3. Hokimiyatlar qoshidagi iqtisodiyot va statistika bulimlari

 4. Viloyatlardagi iqtisodiyot va statistika bosh boshqarmasi

--------------------------------------------------------------------------

132.Dastlab qaysi viloyatlar tashkil topgan? 1. Buxoro, Samarqand, Toshkent, Andijon, Qashqadaryo

 2. Fargona, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo

 3. Buxoro, Toshkent, Xorazm, Fargona, Qashqadaryo

 4. Buxoro, Xorazm, Fargona, Toshkent, Samarqand

--------------------------------------------------------------------------

133.Mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini minimal holatga keltirishi, ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini muayyan xududga joylashtirish deganda qaysi qonuniyat nazarda tutiladi? 1. Ishlab chiqarish kuchlarini oqilona va samarali joylashtirish

 2. Mintaqalarning ijtimoiy iqtisodiy darajalarini yenglashtirish

 3. Mintaqalarni kompleks rivojlntirish

 4. Mintaqalar urtasida xududiy mehnat taqsimotini amalga oshirish

--------------------------------------------------------------------------

134.Mintaqa byudjeti daromadlari qaysi resurslardan shakllanadi? 1. Biriktirilgan va biriktirilmagan resurslarga

 2. Taqsimlovchi va iqtisodiy resurslarga

 3. Biriktirilgan va taqsimlovchi resurslarga

 4. Hammasi tugri

--------------------------------------------------------------------------

135.Mintaqa, tuman va shaharlardagi hokimiyat organlari vakillari? 1. Xalq deputatlarining kengashi

 2. Shahar va viloyat hokimlari

 3. Xokimlar boshqaruvining xalq deputatlar kengashi

 4. Shahar va viloyatlarning xokim boshqaruvining xalq deputatlar kengashi

--------------------------------------------------------------------------

136.Mintaqaviy byudjet siyosatining asosiy vositasi bulib: 1. Soliqlar stavkasi

 2. Hisoblar stavkasi

 3. Majburiy zahiralar chegarasi

 4. Hamma javoblar tugri

--------------------------------------------------------------------------

137.Mintaqaviy iqtisodiyot fani nimani urgatadi? 1. Hududning mohiyatini, bozor mexanizmlari asosida rejalashtirish uslublarini.

 2. uz-uzini boshqarish va rejalashtirish uslublarini va tamoyillarini.

 3. metodologiyasini, hudularning prognozlashtirish asosini.

 4. tugri javob keltirilmagan

--------------------------------------------------------------------------

138.Mintaqaviy iqtisodiy siyosat orqali davlat xokimiyati boshqaruv organlarining qaysi funksiyasi amalga oshiriladi? 1. Axborot

 2. Ekspert – tahlil

 3. Muvofiqlashtiruvchi

 4. Topshiriq beruvchi

--------------------------------------------------------------------------

139.Mintaqaviy rejalashtirishning ob'ektiv asosi bulib? 1. Ijtimoiy mehnat taqsimoti

 2. Iqtisodiyotining rejaliligi va mutanosibligi

 3. Ishlab chiqarishni joylashtirish va rivojlantirish

 4. Ishlab chiqarishni tashkil etishning aniq formalari

--------------------------------------------------------------------------

140.Mintaqada ish bilan band aholiga kimlar kiradi? 1. Ijtimoiy ishlab chiqarishda band bulgan mehnatga layoqatli barcha aholi hisoblanadi

 2. Ish joyiga ega, lekin kasalligi yoki ta'tiliga chiqqanligi tufayli vaqtincha ishlamayotganlar

 3. Yolanib ishlaydiganlar, tadbirkorlik va fermerlik bilan shugullanuvchilar va xokazo

 4. Xarbiy xizmatni utayotganlar, uquv yurtlarining kunduzgi bulimida uqiyotganlar

--------------------------------------------------------------------------

141.Qaysi sohalarni rivojlantirish mintaqaning rivojlanishiga imkoniyat yaratadi? 1. Temir yul va havo transportlari

 2. Avtomobil transporti

 3. Jamoat transporti

 4. Avtomobil transporti va yullar

--------------------------------------------------------------------------

142.Mintaqani rejalashtirishda foydalaniladigan asosiy analitik kursatkichlar keltirilgan tugri javobni toping. 1. Hududda ishlab chiqarilayotgan tovar-mahsulotlar

 2. Normativ sof mahsulot

 3. Yangi mahsulot

 4. Milliy daromad

--------------------------------------------------------------------------

143.Ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishga ta'sir etuvchi omillar? 1. Ishlab chiqarishni ixtisoslashishi

 2. Shahar hududining infrastrukturasi

 3. Ishlab chiqarish xarajatlari

D. Yuqorida sanab utilganlarning hammasi
--------------------------------------------------------------------------

144.Ekstеnsiv iqtisodiy o’sishga qanday erishiladi? 1. ishlab chiqarish omillari miqdorining ko’payishi tufayli

 2. ishlab chiqarish omillarini sifat jihatdan takomillashtirish tufayli

 3. ishchi kuchiga yuqori darajada ish qaqi to’lash tufayli

 4. takomillashgan tеxnika-tеxnologiyadan foydalanish tufayli

--------------------------------------------------------------------------
145,Intеnsiv iqtisodiy o’sishning manbai bo’lib qisoblanadi:

 1. yangi avlod stanogidan foydalanish natijasida mеqnat unumdorligining oshishi

 2. tabiiy gazning yangi manbalari ochilishi

 3. haftalik ish soatining uzaytirilishi

 4. qishloq xo’jaligida yangi ekin maydonlarining o’zlashtirilishi

--------------------------------------------------------------------------

146.Yalpi ichki mahsulot qiymatini aniqlashda qanday usul qo’llaniladi? 1. ishlab chiqarish natijalari kapital sarflari bilan taqqoslanadi

 2. ishlab chiqarish natijalari umumiy sarf-xarajatlar bilan taqqoslanadi

 3. ishlab chiqarish natijalari aylanma mablag’lar bilan taqqoslanadi

 4. barcha javoblar to’g’ri

--------------------------------------------------------------------------

147.Yalpi ichki mahsulot qiymatini aniqlashda qanday usul qo’llaniladi? 1. xarajatlar usuli

 2. qo’shilgan qiymat usuli, xarajatlar usuli, maksimumlar usuli

 3. daromadlar usuli, xarajatlar usuli, qo’shilgan qiymat usuli

 4. daromadlar usuli, xarajatlar usuli, qo’shilgan qiymat usuli, maksimumlar usuli

--------------------------------------------------------------------------

148.Mеhnаt rеsurslаri tushunсhаsi o’z iсhigа nimalarni oladi? 1. bаrсhа ishlаyotgаn vа ishlаmаyotgаn, mеhnаtgа qоbiliyatli аhоlini оlаdi

 2. mexnatga layoqatli axolini

 3. mexnatga layoqatsiz axolini

 4. ahоlining umumiy dаrоmаdlаrini

--------------------------------------------------------------------------

149.Mintaqaviy siyosatning asosiy vazifasi nima? 1. Mintaqalar rivojlanishini imkon qadar bir-biriga yaqinlashtirish

 2. Mintaqalar rivojlanishini ixtisoslashtirish

 3. Barcha javoblar to’g’ri

 4. Mintaqalarni tabaqalashtirish

--------------------------------------------------------------------------
Download 97,68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish