Karimov I. A. O’zbekiston xx1 asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shaotlari va taraqqiyot kafolatlariDownload 27 Kb.
Sana31.03.2017
Hajmi27 Kb.
AXBOROT - USLUBIY TA'MINOT
I.O’zbekiston Respublikasi qonunlari:

1. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. - T.: O’zbekiston, 2008. -6, 33-34-b.

2. 2004 yil 29 apreldagi “Fuqarolar yig’ini raisi (oqsoqoli) va uning maslahatchilari saylovi to’g’risida”gi qonuni.

3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentinig2001 yil 18 yanvarda qabul

4. qilgan “Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” fani bo’yicha ta'lim dasturlarini yaratish va respublika ta'lim tizimiga joriy etish to’g’risida”gi Farmoni.”Ma'rifat” gazetasi, 2001 yil 20 yanvar.

II. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari

5. Karimov I.A. O’zbekiston XX1 asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shaotlari va taraqqiyot kafolatlari. T.6. - T.: O’zbekiston, 1997. 279-297, 326-b.

6. Karimov I.A. Biz tanlagan yo’l – demokratik taraqqiyot va ma'rifiy dunyo bilan hamkorlik yo’li. T.11 - T.: O’zbekiston, 2003. 64-69, 248-265, 274-280-b.

7. Karimov I.A. Vatanimizning tinchligi va xavfsizligi o’z kuch-qudratimizga, xalqimizning hamjihatligi va bukilmas irodasiga bog’liq. – - T.: O’zbekiston, 2004.

8. Karimov I.A. El-yurtga halol, vijdonan xizmat qilish – har bir rahbarning muqaddas burchi. Andijon viloyat xalq deputatlari Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida so’zlangan nutq. «Ishonch», 2004 yil 26 may.

9. Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz–jamiyatni demokratiyalashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. - T.: O’zbekiston, 2005. 94-b.

2. Karimov I.A. O’zbekistonning 16 yillik mustaqil taraqqiyot yo’li. “Xalq so’zi” 2007 yil 31 avgust.

3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. T: “Ma'naviyat”, 2008 y.

4. Karimov I.A. Eng asosiy mezon – hayot haqiqatini aks ettirish. T.: “O’zbekiston”, 2008 y.

5. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo’llari va choralari. T.: “O’zbekiston”, 2009 y.

6. O’zbekiston Respublikasi mustaqilligining 18 yilliggi tantanalaridagi Prezident I.A.Karimovning tabrik so’zi. “Xalq so’zi” 2009 yil 1 sentyabr

III. Darsliklar

O’zbekiston Respublikasida chop etilgan

1. Ergashev I. va boshqalar. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. – T.: Navro’z, 2005. 325-347-b.

2. Aliev B., Xoshimov T. va bosh. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. Darslik

– T.: 2008. 228-b.
IV. o’quv qo’llanmalar

1. O’zbekiston Respublikasida chop etilgan

3. Aliev B., Xoshimov T. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fanidan o’quv-uslubiy qo’llanma. (ilg’orpedagogik va axborot texnologiyalari asosida). – T.; 2006. 3-160-b.

4. Aliev B., hoshimov T. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. o’quv qo’llanma. - T.; 2007. 40-60-b.

V. Doktorlik, nomzodlik va magistrlik dissertatsiyalari

5. Sabitov Sh.A. Vneshnyaya politika Kitaya v godo' reform (1978-1998gg.) iperspektivo' sotrudnichestva s Respublikoy Uzbekistan. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata politicheskix nauk. Tashkent – 2004.

VI. Ilmiy monografiyalar, maqolalar va boshqa asarlar

6. Azizxo’jaev A.A. Mustaqillik: kurashlar, iztiroblar, quvonchlar.

7. Yakovlev A.N. qaytadan kashf etilgan mamlakat. (So’z boshi o’rnida) «Xalq so’zi», 2001 yil 9 fevral.

8. Ergashev I. O’zbekistondagi demokratik jarayonlar: uydirma va haqiqat. «Xalq so’zi», 18 may 2004 yil.

9. Ergashev I. Demokratiya - milliy va umumbashariy qadriyat. «Jamiyat va boshqaruv», №2., 2004.

10. O’zbekiston: 13 yil mustaqil taraqqiyot yo’lida. - T.: o’qituvchi,2004. 23-24-b.

11. Narzullaev O., Xodjaev A. Rol Shanxayskoy organizatsii sotrudnichestvo v obespechenii bezopasnosti i ustoychivogo razvitiya regiona Sentralnoy Azii.–“Ijtimoiy fikr” 2005 yil 1-son, 56-58-b.

12. Gulyamov S.S. Osnovo' nashey uverennosti «Trud» ot 18 marta 2005 goda.

13. Gulyamov S.S. Fenomen ekonomicheskogo proro'va. «Trud» ot 6 aprelya 2005 goda.

14. Gulyamov S.S. Klimat dlya investorov. «Trud» ot 26 aprelya 2005 goda.

15. Gulyamov S.S. Reformo' na blago naroda budut uglublyatsya. «Trud», 17 fevral 2006.

16. Abdullaev M. va boshqalar Mustaqillik: Izohli ilmiy-ommabop lug’at.-T.: Sharq, 2006.-528 b.

VII. Internet saytlari

1. www.ref.uz

2. www.zuyo.edu.uz

3. www.gov.uz

4. www.google.uz

5. www.yandex.ru

6. www.referat.ru

Foydalanilgan adabiyotlar


1. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T.: «O’zbekiston», 2010 y

2. Karimov I.A. O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.1 –T.: «O’zbekiston», 1996, 50-61-betlar.

3. Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T.2. -T.: «O’zbekiston», 1996. 47-57, 327-331-betlar.

4. Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T.3. -T.: «O’zbekiston», 1996, 55-69- betlar.

5. Karimov I.A. Bunyodkorlik yulidan. T.4.–T.: «O’zbekiston», 1996, 56-84-betlar.

6. Karimov I.A. Yangicha fikrlash, ishlash davr talabi. T.5. -T.: «O’zbekiston», 1997, 249-252-betlar.

7. Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lida. T.6.–T.: «O’zbekiston», 1998, 31-124, 353-361-betlar.

8. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz. T.7.–T.: «O’zbekiston», 1999, 338-345, 401-404-betlar.

9. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot–pirovard maqsadimiz. T.8.–T.: «O’zbekiston», 2000, 18-38, 83-86, 272-291, 345-351, 462-474, 489-509-betlar.

10. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz. T.9.–T.: «O’zbekiston», 2001, 105-112,220-225, 375-385-betlar.

11. Karimov I.A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurushmoq kerak. T.10. – T.: «O’zbekiston», 2002, 3–9, 91–110, 282–295, 387–396-betlar.

12. Karimov I.A.Biz tanlagan yo’l – demokratik va ma'rifiy dunyo bilan hamkorlik yo’li. T.11. – T.: «O’zbekiston», 2003, 64–69, 214–247, 266–274-betlar.

13. Karimov I.A. Vatanimiz tinchligi va xavfsizligi o’z kuch-qudratimizga, xalqimizning hamjihatligi va bukilmas irodasiga bog’liq. T.: «O’zbekiston», 2004, 3–31-betlar.

14. Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz – jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. T.: «O’zbekiston», 2005. – 96 bet.

15. KarimovI.A. “o’zbek xalqi xech qachon, xech kimga qaram bo’lmaydi”. T. “O’zbekiston”, 2005.

16. Karimov I.A. “Tinch hayot va mamlakat xavfsizligi xalqimizning jipsligi va qat'iy irodasiga bog’liq”. T.12. -T.: O’zbekiston, 2004.

17. Karimov I.A.“o’zbek xalqi hech qachon hech kimga qaram bo’lmaydi”. T.13. –T.: O’zbekiston, 2005. – 448 b.

18. Karimov I.A. «Inson, uning huquq va erkinliklari - oliy qadriyat». T.14. –T.: «O’zbekiston», 2006. -280 b.

19. Karimov I A. Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma'naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish – barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. T.15. –T.: O’zbekiston, 2007. -320 b.

20. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. –T.: Ma'naviyat, 2008. -176 b.

21. Karimov I. A. “Mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirish yo’lida” T.16. – T.: «O’zbekiston», 2008, 368 bet

22. Karimov I. A. “Vatanimizning bosqichma- bosqich va barqaror rivojlanishini ta'minlash-bizning oliy maqsadimiz” T.17. –T .: «O’zbekiston», 2009, -280 bet

23. Karimov I. A. “Jahon inqirozining oqibatlarini engish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va taraqqiy topgan davlatlar darajasiga ko’tarilish sari.” T.17. –T .: «O’zbekiston», 2010, 280 bet

24. Karimov I. A. “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontseptsiyasi” –T.: «O’zbekiston», 2010, -56 bet

25. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning BMT sammitining Mingyillik rivojlanish maqsadlari yalpi majlisidagi nutqini o’rganish bo’yicha o’quv-uslubiy majmua. –T .:”Iqtisodiyot”, 2010, 144 bet

26. Abdurahmanov Abdulhay. Saodatga eltuvchi bilim. T.: «Movarounnahr», 2003.

27. Abdulqosimov h.P., Vahobov A.V., Rahimova D.N., Norboev B.I. O’zbekistonda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va iqtisodiyotni erkinlashtirish yo’llari. – T.: TDIU, 2001.

28. Abdulqosimov h.P., hasanov R.R., Farmonov I. O’zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish. T.: TDTU, 2003.

29. Abdulla Oripov. She'rlar va dostonlar. Tanlangan asarlar. To’rt jildlik. T.: g’afur g’ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. 2000.

30. Abdurahimova N.A., Ergashev F.R. Turkistonda chor mustamlaka tizimi. –T.: «Akademiya», 2002.

31. Azizxonov A.T, L.P. Efimova Teoriya i praktika stroitelstva demokraticheskogo obshestva v Uzbekistane. –T.: 2005. 372b

32. Akmalov Sh.I. Natsionalnaya strategiya Respubliki Uzbekistan v voprosax mirnogo uregulirovaniya afganskogo konflikta (1991-2009). –T.: – Izdatelsko-poligraficheskoe ob'edinenie “Tashkentskiy islamskiy universitet». 2009.

33. Aliev B.A, Xoshimov T. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti. – T.: 2006. 192 b.

34. Alimov R.M. Tsentralnaya Aziya: obhnost interesov. – T.: “Sharq” 2005.-464s

35. Amir Temur jahon tarixida. YuNESKO. –Parij, 1996.

36. Axmedov D., g’ofurov Z. Mahalla noyob milliy qadriyat. – T.: O’zbekiston, 2005. - 112 b.

37. Barot Boyqobilov. o’zbeknoma. T.: “Sharq”. 1999.

38. Barkamol avlod O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: ”Sharq” 1997.

39. Boboev X., g’ofurov Z. Siyosiy va huquqiy ta'limotlar taraqqiyoti. – T.: Yangi asr avlodi, 2001. – 79 b.

40. Boydadaev M. O’zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi tizimi shakllanishi va rivojlanishining huquqiy asoslari. – T.: Akademiya, 1999. – 184 b.

41. Buxoro –Sharq durdonasi, YuNESKO. “Sharq”. 1997.

42. Buxoro 2500. T.: “O’zbekiston”, 1997.

43. Vatan tuyg’usi. T.: «O’zbekiston», 1996.

44. Vohidov E. Ishq savdosi. Saylanma. T.: «Sharq», 2000.

45. Gadoyboev A. Obod mahalla–adolatli, demokratik jamiyat tayanchi. Demokratlashtirish va inson huquqlari.2003.№ 1.

46. Gadjiev K.S. Politicheskaya nauka: Uchebnoe posobie. 2-e. M., Mejdunarodnqe otnosheniya. 1995.

47. Gegel G.V. Filosofiya prava. M., «Mo'sl», 1990.

48. Dunyoviy davlatchilik va siyosiylashgan diniylik. – T.: “Akademiya” 2008. -359 b

49. Devid Bitem, Kevin Boyl. Demokratiya: 80 savolga 80 javob. – T.: 2001.

50. Jaloliddin Manguberdi. – T.: «Sharq», 1999.

51. Jalilov Sh. Kuchli davlatdan – kuchli jamiyat sari: Tajriba, tahlil, amaliyot. T.: «O’zbekiston», 2001.

52. Jalilov Sh. Davlat hokimiyatining mahalliy organlari islohoti: tajriba va muammolar.–T.: O’zbekiston, 1994. –192 b.

53. Jo’raev N. Tafakkurdagi evrilish. – T.: Sharq, 2001. - 240 b.

54. Jo’raev N. Agar ogoh sen: portretga chizgilar: siyosiy g’oya. - T.: Sharq, 1998.-256 b.

55. Jo’raev S., Mahkamov X., Rustamboev S. Amerika qo’shma Shtatlari. T.: 2003.

56. Jo’raev S. Fuqarolik jamiyati: nazariya va amaliyot (ilmiy-tahliliy maqolalar to’plami). – T.: 2003.

57. Jo’raev N. Yangilanishlar kontseptsiyasi yaratilishi, evolyutsiyasi va amaliyoti. – T.: Ma'naviyat. 2002. – 80 b.

58. Jumaev R.Z. Davlat va jamiyat: demokratlashtirish yo’lida. – T.: «Sharq», 1998.

59. Zokirov S. huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati sari: O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov asarlari asosida. – T.: «Mehnat», 1999.

60. Idirov U. O’zbekiston: zamonaviy demokratlashuv jarayonlarining kontseptual asoslari. – T.: Tibbiyot, 1997. –168 b.

61. Islomov Z. O’zbekiston modernizatsiyalash va demokratik taraqqiyot sari. –T.: O’zbekiston, 2005.-264 b.

62. Ijtimoiy yo’naltirilgan bozor iqtisodiyoti. – T.: «Sharq», NMK, 1996.

63. Konstitutsiya va qonunlarning ustunligi – O’zbekiston taraqqiyotining kafolati. T.: «Adolat», 2000.

64. Kasimov N. Mustaqillik: kurashlar davri. – T.: Fan. 2001. –214 b.

65. Levitin L., Karlayl S. Islom Karimov – yangi O’zbekiston Prezidenti.–T.: «O’zbekiston», 1996.

66. Levitin L. O’zbekiston tarixiy burilish pallasida. Prezident Islom Karimov tarafdorlarining tanqidiy mulohazalari. –T.: O’zbekiston, 2001. –366 b.

67. Ma'naviy-ma'rifiy islohotlar davlat siyosatining asosiy ustuvor yo’nalishidir. T.: «O’zbekiston», 1998.

68. Ma'naviyat –mas'ullik. 1-kitob (Ma'naviyat nashrlari. Respublika «Ma'naviyat va ma'rifat» markazi).– T.: 1997.

69. Ma'naviyatning oydin yo’li. 2-kitob. (Ma'naviyat nashrlari.Respublika «Ma'naviyat va ma'rifat» markazi).– T.: 1997.

70. Mustaqillik va ijtimoiy taraqqiyot. –T.: «O’zbekiston», 1998.

71. Mustaqillik: izohli ilmiy-ommabop lug’at. A. Jalolov va q. Xonazarov umumiy tahririda. –T.: «Sharq», 1998.

72. Muhammad Yusuf. Saylanma. She'rlar, dostonlar, xotiralar. –T.: «Sharq», 2004.

73. Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushunchalar va tamoyillar. –T.: 2000.

74. Mirxamidov M. O’zbekiston: demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo’lida. – T.: Sharq, 2003. –272 b.

75. Nazarov q. qadriyatlar falsafasi. –T.: 1997.

76. «Nodavlat, notijorat tashkilotlar to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasining qonuniga sharhlar. –T.: 2002.

77. Norboev T. Demokratik jamiyatni shakllantirishda siyosiy muxolifat muammosi. «Demokratlashtirish va inson huquqlari» jurnali, 2003 yil, 3-son.

78. Nuriddinov Z. Mejdunarodnoe sotrudnichestvo Respubliki Uzbekistan so stranami Evropo'. –T.: 2002.

79. Odilqoriev X. Ikki palatali parlament sharoitida qonunchilik jarayoni. –T.: O’zbekiston, 2005. – 40 b.

80. Otamurodov S. O’zbekistonda ma'naviy-ruhiy tiklanish. – T.: Yangi asr avlodi, 2003. – 262

81. Otamurotov S. hokimiyat va boshqaruv, siyosiy partiyalar, nodavlat, jamoat tashkilotlari. Fidokor, 2002 yil 19 dekabr.

82. Otamurotov S. Jamiyat siyosiy hayotini erkinlashtirish. Jamiyat va boshqaruv. 2-son, 2003.

83. Otamurotov S. hokimiyat va demokratiya mutanosibligi. Ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar. 1-2 sonlar. 2003.

84. Otamurotov S., quvvatov N. Kuchli davlatdan-kuchli jamiyatga: Oliy o’quv yurtlar uchun o’quv qo’llanma (mualliflar jamoasi). Istiqlol, demokratiya fuqarolik jamiyati. –T.: 2003.

85. Ortiqov N. Ma'naviyat: milliy va umuminsoniy qadriyatlar. –T.: 1997.

86. Ogoh bo’laylik. –T.: «Akademiya», 1999.

87. Osnovo' politicheskoy nauki. Pod.red. V. A. Pugacheva, Uchebnoe posobie dlya vuzov. Chast 11. –M: MGU, 1996.

88. Ornsteyn Norman. Demokratik jamiyatda qonun chiqaruvchi hokimiyat o’rni. Ozodlik risolasi: Nashrni AqSh informatsiya agentligining maxsus axborot xizmati tayyorlagan. Vena, 1994.

89. Ochildiev. A. Bag’rikenglik-barqarorlik va taraqqiyot omili. – T.: “TIU” 2007.– 124 b

90. Paxrutdinov Sh.I. Tahdid halokatli kuch. – T.: Akademiya, 2001. -319 b.

91. Pugachev V.P., Solovev A.I. Siyosatshunoslikka kirish. T.: «Yangi asr avlodi», 2004. – 256 b.

92. Pugachenkova G.A., Rempel L.I. Ocherki iskusstva Sredney Azii. –M.: «Iskusstvo», 1982.

93. Politologiya v logicheskix sxemax i tablitsax. Avt. sost. V.A.Varo'vdin. Pod.red. A.V.Mironova. - M., Sots.polit.jurn. 1995.

94. Raxmonqulov X., Raxmonov A.R. Prava cheloveka: istoriya i sovremennost. –T.: Mir ekonomiki i prava, 1998. – 262 s.

95. Raxmonov R., Abdullaev N. Mahalla: o’z-o’zini boshqarishning huquqiy kafolati. – T.: Mehnat, 1999. –72 b.

96. Rahimov I va boshqalar. Mustaqillik mafkurasi va O’zbekistonda demokratik jamiyat qurishning iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy negizlari. T.: «Universitet», 2001. – 272 b.

97. Sotsialno'y monitoring 2003. Ekonomicheskiy rost i bednost. Vneshniy gosudarstvenno'y dolg. Analiticheskiy material: YuNISEF, 2003.

98. Saidov A. Grajdanskoe obhestvo, nepravitelstvenno'e organizatsii i zakon. Opo't Uzbekistana. – T.: Rol tsentra Respubliki Uzbekistan po pravam cheloveka, 1998. – 219 s.

99. Saifnazarov I. Ma'naviy barkamollik va siyosiy madaniyat. – T.: Sharq, 2001. – 160 b.

100. Safarov O., Mamudov M. Oila ma'naviyati. –T.: «Ma'naviyat», 1998.

101. Sagdullaev A., Aminov B., Mavlonov o’., Norqulov N. O’zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti. –T.: «Akademiya», 2000.

102. Sulaymonova Fozila. Sharq va g’arb. –T.: «O’zbekiston», 1997.

103. Tarix, mustaqillik, milliy g’oya. –T.: «Akademiya», 2001.

104. Taraqqiyotning o’zbek modeli: «Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» o’quv fani bo’yicha maxsus metodologik komissiya tavsiya etgan. –T.: «Ijod dunyosi», nashriyot uyi, 2002.

105. Temur tuzuklari. – T.: Adabiyot va san'at, 1996. –144 b.

106. Tursunov A., Gasanov M. Pravovaya osnova obespecheniya prav cheloveka, demokratiya i progress. – T.: Demokratizatsiya i prava cheloveka, 1999. – 172 s.

107. To’raqulov M. Jamiyat hayotini demokratlashtirish. «Jamiyat va boshqaruv», 2003 yil 3-son.

108. To’rtinchi hokimiyat. O’zbekiston Respublikasining qonunlari, qarorlari va boshqa hujjatlari to’plami. –T.: «O’zbekiston», 1998.

109. Umarova N. Zamona zulmni ko’tarmas yoxud insoniyatning kulfati haqida. «Xalq so’zi», 2004 yil 19 may.

110. Fayzullaev A. Inson, siyosat, boshqaruv. – T.: O’zbekiston, 1995. -207 b.

111. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. – T.: Xalq me'rosi, 1993. –224 b.

112. Fromm E. Begstvo ot svobodo'. – M.: «Progress», 1989.

113. Xalilov E.X. O’zbekiston Respublikasining qonun chiqaruvchi oliy organi: soxta vakillikdan haqiqiy parlamentarizmga qadar. – T.: O’zbekiston, 2001. – 384 b.

114. Xolbekov A., Idirov U. Sotsiologiya: izohli lug’at-ma'lumotnoma. –T.: «Ibn Sino», 1998.

115. Xolbekov A. Demokratiya va ijtimoiy adolat. Jamiyat va boshqaruv, 1998. №1.

116. Xristian-Islom muloqoti Germaniya - O’zbekiston. (Xalqaro seminar materiallari). -T.: «Akademiya», 2003.

117. Xusanov O. Mustaqillik va mahalliy hokimiyat. –T.: Sharq, 1996. -92 b.

118. Sharofuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. –T.: «Sharq», 1997.

119. Shamsuddinov R. qishloq fojiasi: jamoalashtirish, quloqlashtirish, surgun. –T.: «Sharq», 2003.

120. Sharifxo’jaev M. O’zbekistonda ochiq fuqarolik jamiyati. –T.: «Sharq», 2003.

121. Ergashev I. qishloq siyosiy-ijtimoiy jarayonlar tizimida (Siyosiy-falsafiy tahlil). –T.: «Sharq», 1998.

122. Ergashev I. Taraqqiyot falsafasi. –T.: «Akademiya», 2000.

123. Ergashev I., Sharipov B., Jakbarov M. Jamiyatni erkinlashtirish va ma'naviyat. –T.: «Akademiya», 2002.

124. Ergashev I. Demokratiya - milliy va umumbashariy qadriyat. «Jamiyat va boshqaruv», №2. 2004.

125. Ergashev I. O’zbekistondagi demokratik jarayonlar: uydirma va haqiqat. «Xalq so’zi», 18 may 2004 yil.

126. Yunusov X. O’zbekiston: siyosiy islohotlar va jahon tajribasi. – T.: Sharq, 2002. – 163 b.

127. Yakovlev A.N. qaytadan kashf etilgan mamlakat. (So’z boshi o’rnida) «Xalq so’zi», 2001 yil 9 fevral.

128. O’zbekiston Respublikasining «Normativ-huquqiy hujjatlar to’g’risida»gi qonuni. 2000 yil 14 dekabr.

129. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharh. –T.: O’zbekiston, 2001.

130. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy huquqi faniga sxemali o’quv-metodik qo’llanma. (A.Azizxo’jaev, O.husanov, X.Azizov va boshqalar). –T.: «Sharq», 2001.

131. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fuqarolik jamiyati va huquqiy davlatni shakllantirish asosi. – T.: O’zbekiston, 2003. – 517 b.

132. O’zbekistonning yangi tarixi. 1-kitob. Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. –T.: «Sharq», 2000.

133. O’zbekistonning yangi tarixi. 2-kitob. O’zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. –T.: «Sharq», 2000.

134. O’zbekistonning yangi tarixi. 3-kitob. Mustaqil O’zbekiston tarixi. –T.: «Sharq», 2000.

135. «O’zbekiston tarixi». –T.: «Akademiya», 2000 yil 1-va 2-tomlar.

136. O’zbekiston Respublikasi: mustaqil davlatning bunyod bo’lishiTo’plovchilar: V.T.Abdullaev, A.V.Tyo, Yu.Ya.Semenko, R.Shog’ulomov, K.A.Ahmedovning umumiy tahriri ostida. –T.: «O’zbekiston», 1992.

137. O’zbekiston Respublikasining oila kodeksiga sharhlar. –T.: «Adolat», 2000.

138. O’zbekiston Respublikasi: mustaqil davlatning bunyod bo’lishi. –T.: «O’zbekiston», 1992.

139. O’zbekiston yuksalish yo’lida. –T.: «O’zbekiston», 2001.

140. O’zbekiston jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh qilish yo’lida. – T.: Akademiya, 2005. – 640 b.

141. o’lmasov A. «Oila iqtisodi», -T.: «Mehnat», 1998.

142. O’zbekistonda politologiya.-T.: 2002

143. O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti kursi ma'ruzalarining qisqacha bayoni.-T.: 1998. 123 b

144. “O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” o’quv fanidan o’quv-uslubiy majmua.– T.: «Tiu», 2007. – 120 b.

145. O’zbekiston besh yil demokratiya va bozor islohotlari yo’lida. – T.: Sharq, 1996. – 298 b.

146. O’zbekiston demokratik islohotlar: yakunlari, muammolar, vazifalar. –T.: O’zbekiston, 1996. – 372 b.

147. O’zbekiston fuqarolik jamiyati sari. – T.: Sharq, 2003. – 344 b.

148. «O’zbekistonning yangi tarixi. Kontseptual-metodologik muammolar» mavzuidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. -T.: «Akademiya», 1998.

149. qodirov A. Siyosat falsafasi. – T.: 2005. – 122 b.

150. qodirov A. Ma'naviyatning iqtisodiy tamoyillari. – T.: Ma'naviyat, 1999. – 48 b.

151. qoraqalpog’iston Respublikasining Konstitutsiyasi. Nukus: qoraqalpog’iston, 1993.

152. qirg’izboev M. Fuqarolik jamiyati: siyosiy partiyalar, siyosiy mafkuralar, siyosiy madaniyatlar. –T.: «Sharq», 1998.

153. qirg’izboev M. o’zini-o’zi boshqarish organlari – fuqarolik jamiyatining asosi. Demokratlashtirish va inson huquqlari, 2003, №1.

154. g’ulomov M. Mahalla – fuqarolik jamiyatining asosi. –T.: «Adolat», 2003.

155. g’ulomov S., Usmonov q. Asrlarga teng yillar. –T.: «o’AJBNT», 2001.

156. g’aybulloh as-Salom, Ne'matulloh Otajon. Jahongashta «Boburnoma». –T.: «Xalq merosi», 1996.

157. hakimov N.K. Shaxsning siyosiy madaniyati. – T.: Mehnat, 1994. –64 b.

158. hofiz Tanish Al-Buxoriy. Abdullanoma. –T.: «Sharq», 1999.

159. husniddinov Z. Islom - yo’nalishlar, mazhablar, olimlar. –T.: «Movaraunnahr», 2000.

160. huquqiy demokratik islohotlar. – T.: O’zbekiston, 1997. – 192 b.

161. 1998 yil - Oila yili. –T.: «O’zbekiston», 1998.

162. Rahimov I va boshqalar. Mustaqillik mafkurasi va O’zbekistonda demokratik jamiyat qurishning iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy negizlari. –T.: «Universitet», 2001. – 272 b.


-
Katalog: uum2 -> uum-omh-gumanitar-fanlar -> Демократик%20жамият -> 4-Лотинча -> 3-Назорат%20ва%20таъминот
3-Назорат%20ва%20таъминот -> O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish fanining predmeti
4-Лотинча -> Reja: O’zbekiston jahon hamjamiyatining to’laqonli sub'ektiga aylanishi
4-Лотинча -> Reja: Nodavlat notijorat tashkilotlari tushunchalarining mazmun va mohiyat
4-Лотинча -> O’zbekistonda demokratik jamiyaT qurish nazariyasi va amaliyoTI
4-Лотинча -> Reja: Iqtisodiyot va demokratik jamiyatning o’zaro bog’liqligi
3-Назорат%20ва%20таъминот -> Demokratikjamiyatqurishnazariyasivaamaliyoti” fanidantestlar “Demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti” fanining nazariy asoslarini aniqlang
4-Лотинча -> Reja: Mahalliy o’zini o’zi boshqarishning demokratik tamoyillari
3-Назорат%20ва%20таъминот -> O’zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti fani bo’yicha o’rgatuvchi dastur

Download 27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat