Jamoatchilik ekspertizasi-buDownload 23,71 Kb.
Sana02.07.2022
Hajmi23,71 Kb.
#732116
Bog'liq
2-v


2-variant

 1. Jamoatchilik ekspertizasi-bu:

 1. Davlat hokimiyati organlari tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar, buyruqlar, loyihalar va olib borilayotgan faoliyat qonunlarga mosligi yoki mos emasligini aniqlash.

 2. Sog‘liqni saqlash muassasalarida davolash jarayonlarining to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganini o‘rganish;

 3. Xususiy korxonalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini tekshirish;

 4. Sport musobaqalarida hakamlik to‘g‘ri olib borilayotganini tekshirish.

 1. Kimning asarida hukmdorlarning aholi oldida hisob berib turishlari va ularning qonunlarga so‘zsiz buysunishlari zarurligi alohida ta’kidlanadi?

 1. Forobiy

 2. Beruniy

 3. Ibn Sino

 4. Navoiy

 1. Jamoatchilik surishtiruvi maqsadi ...

 1. jamoatchilik qiziqishini uyg‘otgan muammoni atroflicha va batafsil tadqiq etish

 2. davlat hokimiyatini boshqarish

 3. fuqarolik jamiyatini shakllantirish

 4. davlatning siyosiy tizimini o‘zgartirish

 1. Jamoatchilik muhokamasi nimaga bag‘ishlanadi?

 1. jamoatchilik qiziqishini uyg‘otgan muammoni atroflicha va batafsil tadqiq etishga

 2. ijtimoiy ahamiyatga molik bo‘lgan me’yoriy-huquqiy hujjatlar, me’yoriy-huquqiy hujjatlarning loyihalari, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining qaror, buyruq va farmoyishlari, shuningdek, ijtimoiy ahamiyatga molik bo‘lgan boshqa hujjat va materiallarni tahlil qilishga

 3. davlatning siyosiy tizimini o‘zgartirishga

 4. davlat hokimiyatini boshqarish

 1. Fuqarolik jamiyati shakllanishiga nimalar asos qilib olindi?

 1. Adolat tamoyillariga izchil rioya qilish qoidasi.

 2. Turli dinlarning erkin faoliyat yuritishi.

 3. Xorijiy mamlakatlar bilan yaqin aloqalar.

 4. Investitsiyalarni ko‘proq jalb etish.

 1. Fuqarolarning kasaba uyushmasiga a’zo bo‘lishi qaysi huquq va erkinliklar guruhiga kiradi?

 1. Siyosiy.

 2. SHaxsiy.

 3. Mehnat.

 4. Iqtisodiy.

 1. Fuqarolik jamiyatining o‘ziga xos xususiyati nimadan iborat?

 1. Jamoatchilik fikri asosida boshqarish yo‘lga qo‘yilishi.

 2. Qonun asosidagi boshqaruvning susayishi.

 3. Davlat nazoratining kuchayishi.

 4. Qonun asosidagi boshqaruvning kuchayishi.

 1. Jamoat birlashmalarini tarqatib yuborish, ular faoliyatini ta’qiqlab yoki cheklab qo‘yishga qaysi organ vakolatli hisoblanadi?

 1. Oliy Majlis qaroriga muvofiq.

 2. Prokuratura organlari.

 3. Sud organlari qaroriga muvofiq.

 4. Adliya organlari qaroriga ko‘ra.

 1. Siyosiy partiyalar va ijtimoiy harakatlar qanday vazifalarni bajaruvchi demokratik institut sifatida namoyon bo‘lishlari maqsadga muvofiq?

 1. Xalq bilan hokimiyatni bog‘lovchi bo‘g‘in sifatida.

 2. O‘z manfaatlarinigina amalga oshiruvchi vosita sifatida.

 3. Davlat manfaatlarini himoya qiluvchi bo‘g‘in sifatida.

 4. Faqat mahalliy aholi manfaatlarini himoya qiluvchi vosita sifatida.

 1. Ijtimoiy fikr va huquqiy madaniyatni shakllantiruvchi demokratik institutlar jumlasiga quyidagilardan qaysi biri kiradi?

 1. Ommaviy axborot vositalari.

 2. Davlat.

 3. Adliya.

 4. Fuqarolar yig‘ini.

 1. Fuqarolar siyosiy jarayonlarda qanday ravishda ishtirok etadilar?

 1. Bevosita va bilvosita.

 2. To‘g‘ridan-to‘g‘ri.

 3. Yashirin ravishda.

 4. Muxolif sifatida.

 1. Fuqarolik jamiyatini shakllanishida muhim rol uynaydigan «uchinchi sektor»ga qaysi tashkilotlar kiradi.

 1. davlat tashkilotlari

 2. tajovuskor sektalar

 3. barcha javoblar to‘g‘ri

 4. nodavlat tashkilotlari

 1. O‘zbekiston Respubliksining «Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida»gi Qonuni (1999 yil 14 aprel) qaysi moddasida «Nodavlat notijorat tashkiloti tushunchasi»ning ta’rifi berilgan?

 1. 2-moddasida

 2. 4-moddasida

 3. 3-moddasida

 4. barcha javoblar to‘g‘ri

 1. “O‘zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to‘g‘risida”gi Qonun qachon qabul qilingan?

 1. 1991 yil 15 fevral.

 2. 1992 yil 30 iyun;

 3. 1994 yil 12 yanvar;

 4. 1995 yil 20 mart.

 1. Nodavlat notijorat tashkilotlarning asosiy faoliyat yuritish prinsiplari:

 1. a’zolikning ixtiyoriyligi, tashabbuskorlik, o‘zini o‘zi boshqarish, boshqaruv organlarining saylanishligi.

 2. ijtimoiy guruhlarni birlashtirish, ozchilikning ko‘pchilik irodasiga bo‘ysunishi;

 3. fuqarolar irodalarini ifoda etish, ularning manfaatlarini ifoda etish sohasida faoliyat yuritish;

 4. barcha javoblar to‘g‘ri

 1. Jamoat tashkilotlari faoliyatini to‘xtatishi mumkin bo‘lgan organlar:

 1. davlat organlari qarori bilan;

 2. sud qarori bilan;

 3. parlament qarori bilan.

 4. barcha javoblar to‘g‘ri

 1. Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturiga ko‘ra, huquqiy madaniyatli inson – bu...

 1. Huquqiy bilimga ega bo‘lgan kishi; huquqiy bilimlarni amaliyotda tadbiqeta oladigan kishi; fuqarolarningqonunchilik tashabbusi;

 2. Huquqiy bilimga ega bo‘lgan kishi; fuqarolarningqonunchilik tashabbusi;

 3. Huquqiy bilimga ega bo‘lgan kishi; fuqarolarningqonunchilik tashabbusi;

 4. Huquqiy bilimlarni amaliyotda tatbiqeta oladigan kishi; fuqarolarningqonunchilik tashabbusi;

 1. Saylov huquqining demokratik tamoyillari o‘z ichiga nimalarni qamrab oladi?

 1. Umumiylik, tenglik, to‘g‘ri-to‘g‘ri, yashirin.

 2. Xususiylik, tengsizlik, noto‘g‘ri.

 3. Adolatli, noto‘g‘ri maxfiylik.

 4. Oshkora, plyuralizm, ma’muriy.

 1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili?

 1. Ombudsman

 2. Senat a’zosi

 3. Qonunchilik palatasi deputati

 4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo‘llab-quvvatlash Jamoat fondi

 1. O‘zbekistonda ijroiya hokimiyatini amalga oshiruvchi asosiy hokimiyat tizimi qaysi organ?

 1. Oliy Majlis

 2. Sud

 3. Vazirlar Mahkamasi

 4. Yuqori palata - Senat

 1. Demokratiyaning tamoyillarini aniqlang?

 1. Barcha javoblar to‘g‘ri

 2. Halqning erkin xohish irodasi va hokimiyat tarmoqlarining taqsimlanganligi

 3. Fuqarolarning teng huquqli va inson huquqlarining ustivorligi

 4. Hokimiyat organlarining saylab quyilishi va ularining saylovchilarga buysunishi hamda tayinlash yo‘li bilan shakllanadigan davlat organlarining saylab qo‘yiladigan organlar oldida hisob berishga burchliligi

 1. Oliy Majlisi Senati tomonidan tasdiqlangan qonun qancha vaqt ichida O‘zbekiston Prezidenti tomonidan imzolanadi?

 1. 30 kun ichida

 2. 2 oy ichida

 3. 14 kun ichida

 4. 45 kun ichida

 1. O‘zbekistonda hokimiyatni bo‘linish prinsipi asosida hokimiyatni qanday shakllantirilgan va u Konstitutsiyaning nechanchi moddasida ko‘rsatilgan?

 1. Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlariga bo‘lingan. (11- modda)

 2. Ijro etuvchi va Bosh Vazir. (30-modda)

 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Sud hokimiyati. (21-modda)

 4. Viloyat va tuman hokimliklarega. (53-modda)

 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan Senatning necha nafar a’zosi tayinlanadi?

 1. 10 nafar

 2. 20 nafar

 3. 25 nafar

 4. 16 nafar

 1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 90-moddasiga asosan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti etib kim saylanishi mumkin?

 1. O‘zbekiston hududida saylovga qadar so‘nggi 10 yil davomida yashayotgan, davlat tilini yaxshi bilgan, 35 yoshga to‘lgan O‘zbekiston Respublikasi

 2. O‘zbekiston hududida 15 yil davomida doimiy yashaydigan, 25 yoshdan kam bo‘lmagan shaxs fuqarosi

 3. O‘zbekiston hududida tug‘ilgan, saylovdan oldin kamida 15 yil O‘zbekiston hududida yashagan, 35 yoshga to‘lgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi

 4. 35 yoshga to‘lgan har qanday oliy ma’lumotli O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi

 1. O‘zbekiston Respublikasida saylovlarni tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha doimiy organ?

 1. Markaziy saylov komissiyasi

 2. Konstitutsiyaviy sud

 3. Oliy Majlis

 4. Vazirlar Mahkamasi

 1. Siyosiy partiyalarning saylovda ishtirok etishi uchun ruxsat berishga zarur bo‘ladigan saylovchilar imzosining miqdori qancha?

 1. 40 ming

 2. 30 ming

 3. 45 ming

 4. 50 ming

 1. Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzodlar kim tomonidan ko‘rsatilishi mumkin?

 1. tashabbukor guruhlar

 2. faqat siyosiy partiyalar

 3. davlat hokimiyati ijro organlari

 4. barcha javoblar to‘g‘ri

 1. Mahalla-bu...

 1. Fuqarolar yig‘ini hisoblanadi.

 2. Davlat boshqaruvining quyi bo‘g‘ini hisoblanadi;

 3. Fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organi hisoblanadi;

 4. Fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarishining hududiy birligidir.

 1. Shaharcha, qishloq, ovul fuqarolar yig‘ini va shahardagi mahalla fuqarolar yig‘ini fuqarolar yig‘ini raisi (oqsoqoli) va uning maslahatchilarini, fuqarolar yig‘ini faoliyatining asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha komissiyalarining raislarini va a’zolarini hisobotlarini qancha muddat oralig‘ida eshitadi?

 1. Yilning har choragida;

 2. Yilning har oyida;

 3. Yilning har olti oyida;

 4. Yilda bir marotaba;

Download 23,71 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish