Аник артиклDownload 138 Kb.
Sana12.06.2022
Hajmi138 Kb.
#658606
Bog'liq
Аник артикл


Аник артикл
Куйидаги холларда ишлатилади

 1. Дарё номлари олдидан: The Nile, the Thames…

 2. Канал номлари олдидан: The british Channel, the Suets channel, the Ferghana canal.

 3. Денгиз номлари олдидан: the Black Sea, the Red Sea…

 4. Култик номлариолдидан: the Straight g Dover…

 5. Дарёнинг куйилишми олдидан:

 6. Океан …The Pacific ocean…

 7. Орол тизмалари …The British Isles….

 8. Тог тизмалари …The Alps, the Urals, the Hymolays…

Куйидаги холларда артикль ишлатилмайди.

 1. Кул номлари олдидан: Lake Aidar, Lake Baikal…

 2. Тог номлари:Mongol mountain, Kazbek mountain…

 3. Орол номлари: iceland, Ireland…

 4. Китъа номлари:Asia, Europe, America…

 5. Шахар номлари: Tashkent, London, Paris…

 6. Мамлакат: Uzbekistan, France, Germany…

Изох: куйидаги мамлакат номлари олдидан « the » ишлатилади

 1. The USA

 2. The United Kingdom of Great Britain and Norlhern Ireland

 3. The Netherlands

 4. The Ukraine

 5. The Grimea

 6. The Congo

 7. The Hague (Гаага шахри)

1.Кеча мен мактабга бордим


2.Кеча Зебо соат 6 да турди.
3.Кеча мен соат 2да мактабдан келаётган эдим.
4.У кеча соат 5да ТВ кураётган эди.
5.Биз хар куни нонушта киламиз.
6. Улар одатда соат 6да турадилар.
7. Менинг синглим хозир хат ёзаяпти.
8.Сиз хозир теннис уйнаяпсиз.
9.эртага у магазинга боради.
10.Келаси Якшанбада раъно амакисиникига боради.
11. Мен хозиргина тушлик килиб булдим.
12.Менинг акам хазиргина юзини ювди.
13. Эртага биз шу пайтда футбол уйнаётган буламиз.
14. Келаси Душанбада улар кинода буладилар. 1. Мен мактабга бораман хар куни

 2. Мен мактабга боряпман хозир

 3. Мен мактабга бораман эртага

 4. Мен мактабга бордим кеча

 5. Мен мактабга бормайман хар куни

 6. Мен мактабга бормаяпман хозир

 7. Мен мактабга бормайман эртага

 8. Мен мактабга бормадим кеча

 9. Мен мактабга бораётган эдим кеча соат 5да

 10. Мен мактабга бормаётган эдим кеча соат 5да

Гапларни инглиз тилига таржима килинг

 1. Мен гапираман инглизча хар куни

 2. Рете томоша килади ТВ хар куни кечкурун

 3. Улар ёзади хат хар якшанба куни

 1. Мен гапиряпман инглизча хозир

 2. Реtе томоша киляпти ТВ хозир

 3. Улар ёзяпти хат хозир

 1. Мен гапираман инглизча эртага

 2. Рете томоша килади ТВ келаси якшанба куни

 3. Улар ёзади хат эртага

 1. Мен гапирдим инглизча кеча

 2. Реtе томоша килди ТВ утган якшанба куни

 3. Улар ёзди хат утган хафта

 1. Мен гапираётган эдим инглизча кеча соат 5да

 2. Реtе томоша килаётган эди ТВ кеча соат 5да

 3. Улар ёзаётган эди хат кеча соат 6да

 1. Мен гапирдим инглизча хозиргина

 2. Реtе аллакачон томоша килган ТВни

 3. Улар ёзди хат хозиргина

 1. Сен келмасингдан олдин мен гапирган эдим инглизча

 2. Уй вазифасини бажармасдан олдин Реtе томоша килган эди ТVни

 3. Улар телеграмманиолмасдан олдин, улар ёзган эди хатни

 1. Сентябр ойидан буён мен гапиряпман инглизча

 2. Реtе томоша киляпти ТВ соат 2 дан буён

 3. Улар ёзяпти хат 20 минут давомида

 1. Келаси хафта гапираман инглизча, деди Рете

 2. Мен томоша киламан Твни эртага , деди Ахмад

 3. Биз ёзамиз хат келаси ой, деди улар

 1. Мен гапираётган буламан инглизча эртага соат 5да

 2. Рете томоша килаётган булади ТВни эртага шу пайтда

 3. Биз ёзаётган буламиз хатни келаси якшанба соат 4да

 1. Мен гапираётган буламан инглизча келаси куни соат 5 да, дедиАхмад

 2. Биз ёзаётган буламиз хат эртага соат 4да, деди улар

3. Мен томоша килаётган буламансоат 6да, деди Рете

 1. Кеча биз ташкарига чикканимизда 2 соат давомида кор ёгаётган эди

 2. Ахмад 10 минут давомида инглизча гапираётган эди кеча мен уйга борганимда

 3. Улар 2 соат давомида ТВ томоша килаётган эди кеча мен уларга телефон килганимда

 1. Эртага соат 5 гача мен хатни ёзиб тугатган буламан

 2. Келаси якшанбагача биз бу китобни укиб чиккан буламиз

 3. 2009 йилгача биз бу институтни тугатган буламиз

Артикл
Ноаник артикл куйидаги холатларда ишлатилади: 1. Касб англатувчи отлар олдидан

He is a doctor

 1. Микдорни ифодалувчи ибораларда:

A pair of shoes, a few, a himdred, a thousand, a letter, a couple of, three times a day, once a week forty miles an haur

 1. Хитоб ифодаловчи ибораларда:

“what + a+ саналадиган от”
what a lovely day! What a good boy!
What a nice picture! What a long story!
3. There is a + саналадиган от:
There is a book on the table
4. I have a + саналадиган от:
I have a car
He has a + саналадиган от:
He has a bicycle
5. I see a + саналадиган от:
I see a man in the street
6. This is a + саналадиган от:
this is a boy
7. That is a+ саналадиган от:
That is a picture
8. Тургун ибораларда:
in a long voice in a trembling voice
in a low voice in a… voice
in a angry voice a lot of
in a weak voice to have a good time
in a thin voice to go for a walk
in a tiny voice
such a in a month
after a while in a year
in a day a great deal
in a week
9. Куйидаги ибораларда:
at a quarter to five
10. The book is on the table. The book is on a little table
Аник артикл
Куйидаги холларда ишлатилади

 1. Дарё номлари олдидан: The Nile, the Thames…

 2. Канал номлари олдидан: The british Channel, the Suets channel, the Ferghana canal.

 3. Денгиз номлари олдидан: the Black Sea, the Red Sea…

 4. Култик номлариолдидан: the Straight g Dover…

 5. Дарёнинг куйилишми олдидан:

 6. Океан …The Pacific ocean…

 7. Орол тизмалари …The British Isles….

 8. Тог тизмалари …The Alps, the Urals, the Hymolays…

Куйидаги холларда артикль ишлатилмайди.

 1. Кул номлари олдидан: Lake Aidar, Lake Baikal…

 2. Тог номлари:Mongol mountain, Kazbek mountain…

 3. Орол номлари: Iceland, Ireland…

 4. Китъа номлари:Asia, Europe, America…

 5. Шахар номлари: Tashkent, London, Paris…

 6. Мамлакат: Uzbekistan, France, Germany…

Изох: куйидаги мамлакат номлари олдидан « the » ишлатилади

 1. The USA

 2. The United Kingdom of Great Britain and Norlhern Ireland

 3. The Netherlands

 4. The Ukraine

 5. The Grimea

 6. The Congo

 7. The Hague (Гаага шахри)

 8. Куплик шаклдаги отлар ва саналмайдиган отлар олдидан:

I like cabbage soup permission work news
Milk is good for you progress scenery advice
traffic luck baggage
weather luggage chaos
damage
information
bread
behaviour

 1. Хиёбон, майдон номлари олдидан:

Independence Square, Trafalgar square

 1. Журнал номлари олдидан:

Cosmopolitan, New York,… Fan va Turmush

 1. Станция номлари олдидан:

Paddington station, Leningrad station

 1. Абстрак отлар олдидан:

freedom
happiness

 1. Планета номлари олдидан:

Mars, Jupiter, Saturn…

 1. Парк ва куприк номлари олдидан:

Waterloo, Buckingham, Hyde Part, Regent Park, Westminister Abbey,
Изох: the white House
the Royal Palace

 1. Байрам номлари олдидан:

Easter, chrismas, Labour Day.

 1. Мехмонхона номлари олдидан:

The Sheraton hotel is comfortable

 1. Газета номлари олдидан:

The Times is a daily newspaper
Музей номлари олдидан:
We visited the Russian museum
Сухбат чогида бир предмет иккинчи марта ишлатилганда:
It is a book. The book is interesting
Кутблар номлари олдидан:
The North, the West, the East, the South

 1. Where is the …? ибораларида:

Where is the knife?
Where are the boys?

 1. Куйидаги тургун ибораларда:

in the middle - уртасида
in the corner of- бурчагида (хонанинг)
at the corner of - бурчагида (кучанинг)
to the right - унгга
to the left - чапга
Дунёда ёлгиз булган предметлар:
The Sun, the Moon, the Earth
Куйидаги тургун ибораларда:
In the morning
In the evening
In the afternoon
Тартиб сонлар олдидан:
the first the fourth
the second the fifth
the third the sixth
Орттирма даражадаги сифатлар олдидан:
the biggest the most beautiful
the best the most difficult
the largest the most intelligent
the shortest the most comfortable
Мусика инструментлари номлари олдидан:
To play the piano
To play the guitar (violin, kettledrum…)
Куйидаги иборада:
What is the use of …?
What is the use of talking about it?
Куйидаги ибораларда:
to the cinema at the cinema
to the theatre at the theatre
to the shop at the shop
to the market at the market
Куйидаги иборада:
the same - Худди шу, бир хил
I saw the same book
Куйидаги иборада:
In the country
To the country
Куйидаги тургун иборада:
The rest of the - бошкалари, колганлари
The rest of the students did not go to the country
Куйидаги иборада:
The fact is that…
Ресторан, пивохона номлари олдидан:
The Bahor restaurant, the Sheraton restaurant
Тарихий хужжатлар номлари олдидан:
the Constitution
the Charter
Этник гурух, миллат номлари олдидан:
the Indians, the Egyptians, the English, the Uzbeks
Уруш номлари олдидан:
the Civil war, the Afgan war, the Vietnam war
Изох: World War 1, World War 2 (артикл ишлатилмайди)
Куйидаги холатларда артикл ишлатилмайди:

 1. Инсон номлари олдидан:

John is a boy of 15

 1. Отдан олдин эгалик олмошлари келса:

My, his, her, its, our, your, their
It is a book
It is my book

 1. Отдан олдин караткич келишигидаги бошка от келса: ’S

It is a book
It is Pete’s book

 1. Отдан олдин курсатув олмоши ишлатилса:

Take a book. Take this book. Don’t take that book

 1. Отдан олдин санок сон келса:

I have a book. I have one book.

 1. No cузидан кейин:

I have no car
Изох: not дан кейин артикл ишлатилади:
I have not a car

 1. Куйидаги ибораларда:

at school to school in bed
at home to work to come home
at work to go to bed to go home

 1. Куйидаги ибораларда:

In front –
There is a monument in front of our school

 1. Куйидаги ибораларда:

To leave home for work (for school)
At half past five

 1. От номлари олдидан:

April, January, May…

 1. Хафта номлари олдидан:

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

 1. Куйидаги ибораларда:

after work after school
from school from school

 1. Куйидаги ибораларда:

to have breakfast to have tea
to have lunch to drink tea
to have dinner to east supper
to have supper
after breakfast before breakfast
after lunch before lunch
after dinner before dinner
after supper before supper
at breakfast (lunch, dinner, supper, tea)
for breakfast (lunch, dinner, supper, tea).

 1. Куйидаги ибораларда:

to watch TV

 1. Куйидаги ибораларда:

what book…, what colour …
what book did you read?
what colour is your car?

 1. Фан номлари олдидан:

Philosophy, chemistry, psychology…

 1. Укув предметлари олдидан:

Literature, history, mathematics, biology…

 1. Тил номлари олдидан:

English, Russian, Uzbek, French, German…
I speak English
Аммо: the English language
the French language
the Uzbek language

 1. Спорт уйинлари олдидан:

to play chess (tennis, volleyball, basketball…)

 1. Куйидаги ибораларда:

out of doors – ташкарида
We usually spend much time out of doors

 1. Мурожаат килишда:

What are you doing, children?
Could you show me the way to the station, madam?

 1. Куйидаги ибораларда:

from morning till night – эрталабдан кечгача
all day long - кун буйи

 1. Университет номлари олдидан:

I study at Tashkent State University
My brother will study at Oxford University

 1. Куйидаги ибораларда:

on horseback - (отни миниб)
on board a ship - пороход устида

 1. Куйидаги ибораларда:

in fact - хакикатда
In fact his ilness was serious

 1. Куйидаги ибораларда:

It is high time - нинг вакти булди
It is late. It is time to go to bed
to take aim - мулжалга олмок
to take care of - гамхурлик килмок, эхтиёт булмок

 1. Куйидаги ибораларда:

at sunrise
at sunset
in town
to town
at night
by bus
by tram
by car
by train
by metro

 1. Куйидаги ибораларда:

in spring in summer
in autumn in winter

 1. Куйидаги ибораларда:

It was morning It was evening
It was daytime It was night

 1. Куйидаги ибораларда:

from place to place – жойдан – жойга
Куйидаги ибораларда:
to set sail - пороходда сузмок
Куйидаги ибораларда:
to go on strike - иш ташламок
to be on strike - иш ташлашда катнашмок
Куйидаги ибораларда:
for life - бир умрга
Download 138 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish