3 Веб сервер администратори ким?Download 13 Kb.
Sana11.11.2022
Hajmi13 Kb.
#864178
TuriПротокол
Bog'liq
ish savollar


1)Турли тизимлар уртасида файл узатилишини таъминлаш учун ишлатиладиган ва ТСР протоколига таянган холда ишловчи протокол нима деб номланади?
2)Google нинг кайси хизматида бир ҳужжат устида бир нечта фойдаланувчи бир вактнинг узида синхрон еки асинхрон куринишда ишлаши имконияти мавжуд?
3)Веб сервер администратори ким?
4)Купчилик томонидан ёзилувчи куп йиллик эркин онлайн энциклопедия келтирилган қаторни танланг. График тасвирларни куриш учун куйидагиларни кайси биридан фойдаланиб булмайди?
5)Бот нима?
6)Инсон иштирокисиз мустакил фаолият юритувчи дастурий ва аппаратли воситалар тизими кандай аталади?
7)Фойдаланувчининг ресурсдан фойдаланиш хукуклари ва рухсатларини текшириш жараёни кандай аталади?
8)Операцион тизим ва компьютер функцияларидан фойдаланиш ва уларни бошқариш буйича тўлиқ ҳуқуқга эга бўлган фойдаланувчининг турини курсатинг. Компьютерда сакланаладиган фойдаланувчи тавсифи кандай аталади?
9)Сунъий интеллект кайси соҳаларда кулланилади?
10)Компьютер кандай иккита ташкилий кисмдан иборат булади?
11)Ахборотни шифрлашдан асосий мақсад нима?
12)Саккиз битга тенг бўлган ахборот микдорининг асосий ўлчов бирлиги нима деб аталади?
13)Веб-саҳифадаги реклама характеридаги тасвир еки матн блоки кандай номланади?
14)Ахборотни ўлчов бирликларининг ўсиш тартибида тўғри тартибланганини топинг.
15)Маълумотни узатиш тезлигини улчов бирлиги кандай?
16)Одатда бир хил ва такрорланадиган ишни максимал тезликда бажариш учун кулланилувчи дастур кандай номланади?
17)Маълумотларни вактинча сақлаш учун ишлатиладиган компьютернинг тезкор хотира ячейкаларининг бир кисми нима деб номланади?
18)Интернетда URL (Uniform Resource Locator) тушунчаси нимани англатади?
19)фойдаланувчи веб саҳифаларини интернет провайдери серверида жойлаштириш ва кўллаб-қувватлаш хизмати кандай номланади?
20)Ўзининг мос белгиси ва номига эга, бирор дастур ёки каталогга бўлган мурожаатни амалга оширувчи объект кандай номланади?
21)Ричагли механизм пластмасса корпус шаклида ясалган булиб, тизимга координаталар киритишга мулжалланган курилма қандай номланади?
22)Компьютер фойдаланувчиси рухсатисиз ўрнатиладиган ва ушбу Фойдаланувчини ва унинг компьютерини бутунлай ёки кисман назорат киладиган дастур кандай номланади?
23)Фойдаланиш субъект еки объектларига идентификатор бериш ва (ёки) такдим этилаётган идентификаторни берилган идентификаторлар рўйхати билан таккослаш жараёни кандай аталади?
24)Дисплей экранида операцион тизим муҳитида объект ёки дастурни акс эттирувчи кичик тасвир кандай аталади?
25)Интернет технологиялари кандай мантикий компоненталарни ўз ичига олади?
26)Гиперматн деганда нима тушунасиз?
27) Драйвер нима?
28)Компьютер тезкор хотираси нима учун мулжалланган?
29)Тизимга паролсиз кириш ҳуқуқи мавжуд, аммо компьютер ва опер ацион тизимни бошкариш бўйича хеч кандай имкониятга эга бўлмаган фойдаланувчи турини курсатинг.
30)Компьютерни ўчирганда кайси курилмадаги маълумотлар ўчирилади?
31)Амалий дастурлардан фойдаланиш вактида маълумотлар кайси курилмада сакланади?
32) Ҳар бир фойдаланувчи учун маълум бир амалий дастурга тегишли турли хил маълумотлардан фойдаланиш учун ягона кириш нуқтасига зга веб тизим нима деб аталади?
33)Компьютернинг ишлаш тезлиги (операцияларни бажариш тезлиги) нимага боглик?
34) Маълумотларни уз ичига олган ва бошқа компьютерларга хизмат курсатадиган тармок узели бу...
35)Спам нима?
36)Веб сервер нима?
37Фойдаланувчи парол ва логинлари, махфий маълумотларини олиш максадидаги Интернет-фирибгарлик кандай номланади?
38) Интернет тармогидаги провайдер серверига фойдаланувчиларнинг веб-сайтларини ёки бошқа бир маълумотларини жойлаштириш хизмати кандай аталади?
39)Аклли машиналар ва аклли компьютер дастурларини яратишнинг илм фан ва технологияси бу...
40)Аутентификация нима?
41)Авторизация нима?
42) Лазерли принтерга қуйиладиган ва бир марта ишлатиладиган бўёқли кути нима дейилади?
43)Microsoft Word-да матн билан ишлашда "Ctrl+Delete" тугмалар комбинацияси нима вазифани бажаради?
44)Microsoft Word-да матн билан ишлашда "Ctrl+BackSpace" тугмалар комбинацияси нима вазифани бажаради?
45)Microsoft Windows операцион тизимида компьютер кайси тугмалар комбинацияси ердамида блокировка килинади?
46)Microsoft Word-да матн билан ишлашда End тугмаси нима вазифани бажаради?
47)Microsoft Word-да матн билан ишлашда Home тугмаси нима вазифани бажаради?
48)Microsoft Word-да матн билан ишлашда кайси тугмалар комбинацияси матн остига чизади?
49)Microsoft Word-да матн билан ишлашда қайси тугмалар комбинацияси матнни калинлаштиради?
50)Microsoft Word да мати билан ишлашда кайси тугмалар комбинацияси матнни курсив килади?
51)Microsoft Word-да матн билан ишлашда "Ctrl+A" тугмалар комбинацияси нима вазифани бажаради?
52)Microsoft Word-да матн билан ишлашда кайси тугмалар "разрыв страницы" амалини бажаради?
53) Microsoft Excel иш китобида камида нечта саҳифа (лист) булиши мумкин?
54)Microsoft PowerPoint-да такдимот кайси тугма оркали ишга туширилади?
55) Microsoft PowerPoint-да такдимотни жорий слайддан ишга тушириш учун кайси тугмалар комбинациясидан фойдаланилади?
56)Норматив-хукукий хужжатлар лойиҳасини ишлаб чиқиш ва келишишнинг ягона электрон тизими веб манзилини белгиланг.
57) Ўзбекистон Республикаси Президентининг виртуал қабулхонасини кўрсатинг.
58)Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг тадбиркорлар мурожаатларини кўриб чиқиш виртуал қабулхонасини курсатинг.
59) Ягона интерактив давлат хизматлари порталини курсатинг.
60)Жамоатчилик ташаббуслари ягона платформаси кайси домен остида фаолият олиб боради?
61) Ўзбекистон Республикаси Қонун хужжатлари маълумотлари миллий базаси қайси домен остида фаолият олиб боради?
62)Давлат органларини узаро идоралараро хамкорлиги "электрон хукуматнинг кайси алока турига киради?
63)Давлат органлари ва бизнес вакиллари орасидаги ўзаро ҳамкорлик "электрон хукумат"нинг кайси алока турига киради?
64)Давлат органлари ва давлат ходимларининг ўзаро ҳамкорлиги "электрон хукумат"нинг кайси алока турига киради?
65) Давлат органлари ва хорижий фуқаролар орасидаги ўзаро ҳамкорлик электрон хукуматнинг кайси алоқа турига киради?
66) Давлат органларини фукаролар билан узаро ҳамкорлиги "электрон хукумат"нинг кайси алока турига киради?
67)Word-да матн билан ишлашда шрифтни катта-кичик килиш учун қайси тугма босилади?
68)Power Point-да такдимот кайси тугма билан тўхтатилади?
69)Конунларнинг ягона манбаи ва муаллифи халк бўлиши лозим! - шиори остида кайси сайт фаолият олиб боради?
70)Кайси давлат органи электрон ҳукумат сохасида ходимларни тайерлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш чораларини куради?
71)очик маълумотлар портали сайтини курсатинг.
72) Ягона идентификация тизими портали сайтини курсатинг.
73)Ягона ижро интизоми тизими портали сайтини курсатинг.
74)Компьютердаги дисклар кандай символ билан номланади?
75)жамоавий мурожаат йўллаш учун қайси сайтдан авторизациядан ўтиш Давлат хизматлари агентлиги сайтини киритинг.
76) Ўзбекистон Республикаси ягона идентификация тизими келтирилган каторни курсатинг.
77)куйидагиларнинг кайси бири операцион тизим ҳисобланади?
78)Вазифани бажаришга қаратилган аниқ белгиланган коидаларнинг тартибланган кетма-кетлиги нима деб аталади?
79)Она плата (motherboard)нинг бир қисми булган компонент келтирилган каторни курсатинг.
80)HTTP сузининг кенгайтмаси нимат 32-битли дастур 64-битли операцион тизим ўрнатилган компютерда ишлай оладими?
81)64-битли операцион тизимнинг 32-битли операцион тизимдан асосий афзаллиги нимада?
82)Криптовалюта ўтказмаларини қайд этиш учун кандай технология кулланилади?
83)Магнит копламали ва юкори тезликда айланадиган коаксиал дисклар гуруҳидан иборат бўлган катта ҳажмдаги маълумотлар ва дастурларни узоқ муддатли сақлаш учун мўлжалланган асосий курилма кандай номланади?
84)HTTP протоколи нима учун хизмат қилади?
85)Интернетга уланган компютерда нима бўлиши лозим?
86)Веб-саҳифалар кайси протокол оркали узатилади?
87)Word-да хужжатнинг турли соҳаларида жойлашган матн элементларини нусхалашда кайси тугмани босиш керак?
88)Матнни тахрирлаш тили хусусий ҳолда қайси тугмалар комбинацияси ердамида алмаштирилади?
89)Файлга йўл-нима?
90) Microsoft Office пакетига кирувчи дастурлар кайси дастурий таъминот тоифасига киради?
91)Тизимли дастурий таъминотнинг асосий компоненти бу... электрон жадвалларнинг асосий максади нима?
92 )жадвалнинг минимал компоненти келтирилган каторни курсатинг.
93) Электрон почта хизматини куйидаги дастурлардан кайси бири бажаради?
94) компютерни учирмасдан унинг ишини вактинча тўхтатиб куйиш режими кандай аталади?
95)ЖШ ШИР ЖИСМОНИЙ шахснинг шахсий идентификация раками)-(ИНПС) нечта ракамдан иборат
96)my.gov.uz Янона Интерактив давлат хизматлари порталига кайси усулда кириш мумкин?
97) my.gov.uz Янона Интерактив давлат хизматлари порталига кайси усулда кириш мумкин?
98)Ўзбекистон Республикаси Миллий қидирув тизимини курсатинг
99)Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси интернет манзилини курсатинг
100) Ўзбекистон Республикаси ягона идентификация тизими келтирилган каторни курсатинг.
101) Куйидагилардан қайси бири интернет тармоғи орқали кўрсатиладиган интерактив хизмат турига кирмайди?
102) Ўзбекистон Республикаси ягона идентификация тизими бу...
103) Куйидаги хизматлардан кайси бирини электрон ракамли имзосиз амалга ошириб булмайди?
104)Рақамли иктисодиёт кандай долзарб муаммога барҳам беради ва бу хавфларни келтириб чикармайди?
105)электрон ракамли имзони ишлатиш учун кайси дастурдан фойдаланилади?
106)БМТнинг Электрон хукумат ривожланиш индекси кайси курсатгичларни уз ичига олади?
107)Электрон ҳукуматнинг G2N модели кандай муносабатни англатади?
108)Электрон хукуматнинг G2E("Government to Employees" - Давлат ишчиларга) модели кандай муносабатни англатади?
109)Электрон хукуматнинг G2C("Government to citizens" - Давлат фукароларга) модели кандай муносабатни англатади?
110) Интернетда маълумот алмашинуви кайси икки тармок протоколларига таянади?
111) Оммабоп бўлган очик кодли таълимни онлайн бошқариш тизими номини топинг.
112)Ахборот хавфсизлиги бу Ахборот хавфсизлигида "хавфсизлик сиёсати" нима?
113) Давлат органларининг жисмоний ва юридик шахсларга ахборот коммуникация технологияларини куллаш йўли билан давлат хизматлари кўрсатишга доир фаолиятини, шунингдек идоралараро электрон хамкорлик килишни таъминлашга каратилган ташкилий хукукий чора-тадбирлар ва техник воситалар тизими нима деб аталади?
114)Ахборотлаштириш нима?
Download 13 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish