2020 Muharrir: Dilfuza Babamuratova, Shahzoda QadirovaDownload 0.57 Mb.
Pdf ko'rish
Sana15.04.2020
Hajmi0.57 Mb.

Boshlang‘ich va attestatsiya (Abdulla Xolbo‘tayev) @ faoliyat 2020 

2020 

 

Muharrir: Dilfuza Babamuratova, Shahzoda Qadirova 

 

TEXNOLOGIYA VA TASVIRIY SAN’AT 

 

1-savol: Texnologiya so’zi  qaysi tildan olinga? 

A) Lotincha      B) Yunoncha           C) Inglizcha    D) Grekcha 

1-javob: B. Yunoncha 

 

2-savol.  Texnologiya so’zining ma’nosi nima? 

A) Texnologiya – grekcha- mahorat, sanoat ta’limoti degan ma’noni bildiradi 

B) Texnologiya – lotincha – mehnat, qobiliyat ta’limoti degan ma’noni 

bildiradi 

C) Texnologiya – yunoncha –mahorat, sa’at ta’limoti degan ma’noni bildiradi 

D) Texnologiya – inglizcha – mahorat, iste’dod ta’limoti degan ma’noni 

bildiradi 

2-javob: C) Texnologiya – yunoncha –mahorat, sa’at ta’limoti degan ma’noni 

bildiradi 

 

3-savol:  Buyumlar yasash texnologiyasi nechta  bosqichda amalga oshiriladi?   

A) 2         B) 3                            C) 4                             D) 5 

3-javob:   D) 5 ta 

 

4. Mehnat darsi jarayonidagi psixologik komponentlar. 

A)    Sezib-anglash, emotsional idrok, diqqat, xotira, tafakkur. 

B) Naturaning harakterli jihatlarini kuzatish, tahlil qilish va ifodalash 

C) Tasvir yoki haykalning bosqichlari ketma=ketligini to’g’ri bajarish 

D) Mafkuraviy immunitetga ega bo’lish 

3-javob: A)    Sezib-anglash, emotsional idrok, diqqat, xotira, tafakkur. 

 

5-savol:  Applikatsiya nima? 

A)San’at asari yaratilishining eng soda va oson usuli 

B)Qog’oz va kartondan yasaladigan maketlar 

C)Tabiatdagi mavjud bo’lgan barcha go’zallikni, borliqni yasash 

D)Turli formalarni qirqish va ularni fon tarzida qabul qilingan materiallar 

hisobiga mustahkamlashga asoslanuvchi turidir. 

5-javob: D)Turli formalarni qirqish va ularni fon tarzida qabul qilingan 

materiallar hisobiga mustahkamlashga asoslanuvchi turidir. 

 

6-savol Applikatsiyaning nechta turi mavjud.   


Boshlang‘ich va attestatsiya (Abdulla Xolbo‘tayev) @ faoliyat 2020 

2020 

 

Muharrir: Dilfuza Babamuratova, Shahzoda Qadirova 

 

A) 2 turi            B) 3 ta turi     C) 4 turi                        D) 5 turi 

6-javob: B) 3 turi   1- Syujetli tabiiy materiallardan  2-Predmetli- rang-barang 

qog’ozlardan    3- Dekorotiv- mato bo’laklaridan 

 

7-savol: Texnologiya darslarida kartondan nimalar yasaladi? 

A)  Korgazmali qurollar   B) Maketlar             C) Kitoblar               D) Foto 

ramkalar 

7-javob: A)  Korgazmali qurollar    

 

8-savol: Qanaqa qog’ozga karton deyiladi? 

A)1 kv.metri 250 grammga teng qog’ozga 

B) 1kv. metri 300 grammdan ortiq qog’ozga 

C) 1kv. metri 250 grammdan ortiq qog’ozga 

D) 1kv. metri 350 grammga teng qog’ozga 

8-javob: C) 1kv. metri 250 grammdan ortiq qog’ozga 

 

9-savol: Qaychi stolning qaysi tomonida turishi kerak? 

A)Ish stolining old tomonida 

B) Ish stolining o’ng tomonida 

C) Ish stolining chap tomonida 

D) Ish stolining yon tomonida 

9-javob: B) Ish stolining o’ng tomonida 

 

10-savol: Daraxt barglarini quritish yo’llari 

A)Kitob orasida quritish, dazmolab quritish, presslab quritish 

B) Dazmollab quritish, kitob orasiga solib quritish 

C) Dazmollab, presslab va gerbariy qutilarida quritish 

D) Dazmollab quritish, presslab quritish 

10-javob: C) Dazmollab, presslab va gerbariy qutilarida quritish 

 

11. Qaychidan foydalanish qoidalari nechta 

A) 8 ta                B) 7 ta                C) 6 ta                         D) 5 ta 

11- javob A) 8 ta 

 

12-savol: Boshlang’ich sinfdagi mehnat fanini qaysi fanlar bilan 

integratsiyalash mumkin? 

A)Rasm, chizmachilik, odobnoma, biologiya 


Boshlang‘ich va attestatsiya (Abdulla Xolbo‘tayev) @ faoliyat 2020 

2020 

 

Muharrir: Dilfuza Babamuratova, Shahzoda Qadirova 

 

B)mehnat fani hech qanday fan bilan  integratsiyalashmaydi 

C)Tabiat, rasm, chizmachilik, odobnoma, biologiya, matematika, kimyo 

D) Tabiat, rasm, odobnoma, matematika, o’qish 

12-javob: D) Tabiat, rasm, odobnoma, matematika, o’qish 

 

13-savol: qog’ozni oddiy usullarda buklab qanday shakllar hosil qilish 

mumkin? 

A)16 ta kvadrat va 30 ta uchburchak 

B)16 ta kvadrat va 32 ta uchburchak 

C) 14 ta kvadrat va 28 ta uchburchk 

D) 14 ta kvadrat va 32 ta uchburchak 

13-javob: B)16 ta kvadrat va 32 ta uchburchak 

 

14. “Papye-mashe” so’zining ma’nosi to’g’ri berilgan qatorni aniqlang. 

A) “Papye-mashe” – inglizcha so’zdan olingan bo’lib, “kesilgan qog’oz” degan 

ma’noni bildiradi 

B) “Papye-mashe”- lotincha so’zda olingan bo’lib, “buklangan qo’g’oz” degan 

ma’noni bildiradi 

C) “Papye-mashe” – faransuzcha so’zdan olingan bo’lib, “g’ijimlangan 

qog’oz” degan ma’noni bildiradi 

D) “Papye-mashe” – grekcha so’zdan olingan bo’lib, “silliqlangan qog’oz” 

degan ma’noni bildiradi 

14-javob: C) “Papye-mashe” – faransuzcha so’zdan olingan bo’lib, 

“g’ijimlangan qog’oz” degan ma’noni bildiradi 

 

15- savol: “Origami” so’zining ma’nosi nima? 

A)Qog’ozni buklash yo’li bilan narsa yasash 

B) Qog’ozni buklash yo’li bilan gul  yasash 

C) Qog’ozni buklash yo’li bilan qo’g’irchoq yasash 

D) Qog’ozni buklash yo’li bilan figura yasash 

15-javob: A)Qog’ozni buklash yo’li bilan narsa yasash 

 

16-savol-“Kusudama” so’zining ma’nosi nima? 

A)Qog’ozni buklash yo’li bilan narsa yasash 

B) Qog’ozni buklash yo’li bilan gul  yasash 

C) Qog’ozni buklash yo’li bilan qo’g’irchoq yasash 

D) Qog’ozni buklash yo’li bilan figura yasash 


Boshlang‘ich va attestatsiya (Abdulla Xolbo‘tayev) @ faoliyat 2020 

2020 

 

Muharrir: Dilfuza Babamuratova, Shahzoda Qadirova 

 

16-javob: B) Qog’ozni buklash yo’li bilan gul  yasash 

 

17-savol-“Sukudama” so’zining ma’nosi nima? 

A)Qog’ozni buklash yo’li bilan narsa yasash 

B) Qog’ozni buklash yo’li bilan gul  yasash 

C) Qog’ozni buklash yo’li bilan qo’g’irchoq yasash 

D) Qog’ozni buklash yo’li bilan figura yasash 

17-javob: C) Qog’ozni buklash yo’li bilan qo’g’irchoq yasash 

 

18-savol: “Kirigami” termini qanday ma’noni anglatadi? 

A)Qog’ozni buklash va qirqish yo’li bilan narsa yasash 

B) Qog’ozdan butunligicha foydalanish 

C) Qog’ozdan unumli foydalanish 

D) Qog’ozni yirtish va simmetrik qirqish yo’li bilan narsa yasash 

18-javob: D) Qog’ozni yirtish va simmetrik qirqish yo’li bilan narsa yasash 

 

19-savol: Predmetli applikatsiya yasashda o’quvchilar nimani o’rganadilar? 

A)Rang, shakli bo’yicha bir-biriga to’g’ri  keladigan tabiiy materiallarni 

yig’ishni o’rganishadi 

B) Turli bezaklar hosil qilish bilan bog’liq bo’lgan faoliyat turi bilan 

tashishishadi 

C) Qog’ozni qirqish va fonga alohida predmet tasvirini yopishtirish 

mahoratini o’zlashtirishadi 

D) Plastilindan buyumlar yasash qoidalarini va tartibini o’rganishadi 

19-javob: C) Qog’ozni qirqish va fonga alohida predmet tasvirini yopishtirish 

mahoratini o’zlashtirishadi 

 

20-savol: Dekorotiv applikatsiya qanday faoliyat turi hisoblanadi? 

A)Rang, shakli bo’yicha bir-biriga to’g’ri  keladigan tabiiy materiallarni 

yig’ishni o’rganishadi 

B) Turli bezaklar hosil qilish bilan bog’liq bo’lgan faoliyat turi  

C) Qog’ozni qirqish va fonga alohida predmet tasvirini yopishtirish 

mahoratini o’zlashtirishadi 

D) Plastilindan buyumlar yasash qoidalarini va tartibini o’rganishadi 

20-javob: B) Turli bezaklar hosil qilish bilan bog’liq bo’lgan faoliyat turi bilan 

tashishishadi 

 


Boshlang‘ich va attestatsiya (Abdulla Xolbo‘tayev) @ faoliyat 2020 

2020 

 

Muharrir: Dilfuza Babamuratova, Shahzoda Qadirova 

 

21-savol: Syujetli  applikatsiyaning asosiy sharti bu- 

A)Rang, shakli bo’yicha bir-biriga to’g’ri  keladigan tabiiy materiallarni 

yig’ish kerak 

B) Turli bezaklar hosil qilish bilan bog’liq bo’lgan faoliyat turi  

C) Qog’ozni qirqish va fonga alohida predmet tasvirini yopishtirish 

mahoratini o’zlashtirishadi 

D) Plastilindan buyumlar yasash qoidalarini va tartibini o’rganishadi 

21-javob: A)Rang, shakli bo’yicha bir-biriga to’g’ri  keladigan tabiiy 

materiallarni yig’ish kerak 

 

22-savol:  ………….. ishlab chiqariladigan mahsulotlarga ishlov berishning 

yagona jarayonini hosil qiluvchitexnologik operasiyalarning yig’indisi.  Nuqtalar 

o’rnini to’ldiring 

A)Texnikadan foydalanish       

B) Ishlab chiqarish jarayoni      

C) Texnologik jarayon     

D) Operativ jarayon  

22-javob: C) Texnologik jarayon   

 

23-savol:  Tabiiy materiallar necha xil usulda quritiladi? 

A)2 xil usulda             B) 3 xil usulda        C) 4 xil usulda       D) 6 xil usulda 

23-javob B) 3 xil usulda 

24-savol: Barg rasmini chizishdagi asosiy shartlar qaysi? 

A)Proportsiya            B) Parallel            C) Kvadtar           D) Konus 

24-javob: A) Proportsiya 

 

25-savol: Naqsh kompozitsiyasini hosil qilishda bezak gullari ma’lum 

me’yorlar asosida takrorlanishiga nima deyiladi? 

A)Takrorlash                     B) Ritm                 C) Dekoratsiya    D) Fon 

25-javob: B) Ritm 

 

26-Kontrast ranglar qanday ranglar? 

A)O’zaro bir-biriga bog’liq ranglar           B) O’zaro bi-birini takrorlaydigan 

ranglar 

C) O’zaro qarama-qarshi ranglar              D) O’zaro bir xil ranglar 

26-javob: C) O’zaro qarama-qarshi ranglar               

 


Boshlang‘ich va attestatsiya (Abdulla Xolbo‘tayev) @ faoliyat 2020 

2020 

 

Muharrir: Dilfuza Babamuratova, Shahzoda Qadirova 

 

27- savol:Axromatik ranglar qaysilar? 

A)Oq, sariq va qora         B) Oq, ko’k va qora     C) Oq, qizil va qora    D) Oq, 

kulrang va qora 

27-javob: D) Oq, kulrang va qora 

 

28-savol: Usta Yoqubjon Raufov kim bo’lgan?  

A)Haykaltarosh                  B)Naqqosh                     C) Zargar                     D) 

Kulol 

28-javob:B) Naqqosh 

 

29-savol: Relyeftli haykal qanday haykal? 

A)Tekis yuzaga bo’rttirib yasalgan haykal                  B)Metaldan yasalgan 

haykal        

C) Yog’ochdan yasalgan haykal                                    D) Toshdan yasalgan 

haykal 

29-javob: A)Tekis yuzaga bo’rttirib yasalgan haykal     

 

30-savol: Mehnat darsida amaliy ish darsning necha foizini tashkil etishi 

kerak? 

A)3/4 foizini                 B)  2/4  foizini            C) 2/3 foizini       D)1/4 foizini 

30-javob: A) 3/4 foizini 

 

31-savol: Sovuq ranglar qaysilar 

A)Ko’k, yashil, qizil, moviy, zangori         B) Ko’k, zangori, binafsha, moviy, 

yashil 

C) Ko’k, jigarrang, sariq, qizil, moviy      C) Ko’k, pushti, qizg’ish, sarg’ish, 

yashil 

31-javob: B) Ko’k, zangori, binafsha, moviy, yashil 

 

32-savol: Mozaika nima? 

A)Notekis yuzaga turli tabiiy va badiiy materiallarni yopishtirish orqali hosil 

qilinadigan tasvir 

B)Qavariq yuzaga turli tabiiy va badiiy materiallarni yopishtirish orqali hosil 

qilinadigan tasvir 

C)Tekis yuzaga turli tabiiy va badiiy materiallarni yopishtirish orqali hosil 

qilinadigan tasvir 


Boshlang‘ich va attestatsiya (Abdulla Xolbo‘tayev) @ faoliyat 2020 

2020 

 

Muharrir: Dilfuza Babamuratova, Shahzoda Qadirova 

 

D)Rangli yuzaga turli tabiiy va badiiy materiallarni yopishtirish orqali hosil 

qilinadigan tasvir 

32-javob: C)Tekis yuzaga turli tabiiy va badiiy materiallarni yopishtirish 

orqali hosil qilinadigan tasvir 

 

33-savol: Illustratsiya nima? 

A)Badiiy asar mazmunini to’ldiruvchi yoki ko’rgazmali tasvirlovchi rasm 

B)Naqshlar bilan bezatilgan tasvir 

C)Tabiiy xomashyo bilan bezatilgan tasvir 

D)Badiiy asarni tasvirlovchi rasm 

33-javob: A)Badiiy asar mazmunini to’ldiruvchi yoki ko’rgazmali tasvirlovchi 

rasm 

34-savol: Amir Temur, Al-Farg’oniy, Jaloliddin Manguberdi, “Ona” kabi 

haykali muallifi kim? 

A) Qutlug’ Basharov     B)Yakov Shapiro           C) Zokir Inog’omov     

D)Ilhom Jabborov 

34-javob: D)Ilhom Jabborov 

 

35-savol: Qog’ozga ishlov berish berish usullari qaysi qatorda to’g’ri 

ko’rsatilgan? 

A) O’lchash, bo’yash, yirtish, qirqish, yelimlash  

B)O’lchash, buklash, chizish, qirqish, yelimlash 

C)O’lchash, buklash, yirtish, tasvirlash, yelimlash 

D)O’lchash, buklash, yirtish, qirqish, yelimlash 

35-javob: D)O’lchash, buklash, yirtish, qirqish, yelimlash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Boshlang‘ich va attestatsiya (Abdulla Xolbo‘tayev) @ faoliyat 2020 

2020 

 

Muharrir: Dilfuza Babamuratova, Shahzoda Qadirova 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Download 0.57 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat