2-mavzu: yangi davr boshlarida g`arbiy yevropa mamlakatlarida industrial jamiyatning shakllanishiDownload 98,5 Kb.
Sana31.12.2021
Hajmi98,5 Kb.
#218278
Bog'liq
DAVOMI
Elektronika 2-amaliyot Turg'unov Asadbek ab-226, Elektronika 2-amaliyot Turg'unov Asadbek ab-226, mashg'ulot 3, тармоги хизматлари, fffbdh, ABDUMALIKOV KHUMOYUNMIRZ1, Task 1 (3), Task 1 (3), 6-tajriba ishi, salohiddin, PEDAGOGIK MAHORAT MAJMUA 38 soat, Dasturlash Jahongir, 1, Muhammad Ibn Muso al

2-mavzu: YANGI DAVR BOSHLARIDA G`ARBIY YEVROPA MAMLAKATLARIDA INDUSTRIAL JAMIYATNING SHAKLLANISHI

1. Pul ko`paygan sharoitda hunarmandlar va savdogarlar kasodga uchiamaslik uchun qaysi yo`lni tanladilar?

A) o`z tovarlarining narxini oshirdilar B) yangi narsalarni qidirib topishdi C) yangicha ehtiyoj mahsulotlarini ishlab chiqarishdi D) mahsulotlarini sotish uchun narxini tushurishdi

2. Buyuk geografik kashfiyotlar natijasida yuz уillar davomida o'zgarmasdan kelgan narx- navo shiddat bilan o`sishi fanda qanday ataldi?

A) depretsiya B) narx-navo inqilobi C) iqtisodiy inqiroz D) xo`jalik inqilobi

3. Bozorda sotishga mo‘ljallangan mahsulot ishlab chiqaruvchi xo`jaliklar qanday ataladi?

A) natural xo`jaliklar B) tovar xo`jaliklar C) o`zlashtiruvchi xo`jalik D) ishchi xo`jalik

4. Shu davrda qaysi mamlakatlar savdogarlari ulgurji savdoga katta ehtiyoj seza boshladi?

A) Angliya, Niderland qirolligi va Italiya B) Angliya, Belgiya qirolligi va Fransiya C) Amerika, Niderland qirolligi va Fransiya D) Angliya, Niderland qirolligi va Fransiya

5. Yevropada zamonaviy ko‘rinishdagi ilk bank qayerda paydo bo`ldi?

A) Londonda B) Parijda C) Lionda D) Genuyada

6. Yevropada zamonaviy ko‘rinishdagi ilk bank qachon paydo bo`ldi?

A) XIV asrda B) XV asrda C) XVI asrda D) XVII asrda

7. Yevropada zamonaviy ko‘rinishdagi ilk bank qanday atalgan?

A) Iso B) Avliyo Mark C) Avliyo Georgiy D) Sorbon

8. Xavf-xatar katta bo‘lgan uzoq masofalar bilan savdo qilish uchun savdogarlar birlasha boshlagan uyushmalar qanday atalgan?

A) monopoliyalar B) aksionerlik kompaniyalari C) trestlar D) konsernlar

9. Foydadan о`z ulushini olish huquqini beruvchi qimmatbaho qog`oz qanday ataladi?

A) dvident B) aksiya C) bo`naga D) ulush

10. raqobarning rivojlanishi natijasida qanday o`zgarishlar sodir bo`ld?

1.Yevropada mahsulot ishlab chiqarish texnika va texnologiyasi jadal rivojlandi 2.Yangi ixtirolar ko‘paydi 3.Mahsulot narxi arzonlashdi 4. Maxsulot narxi arzonlashdi

5. Odamlarning yashash darajasi yaxshilandi

A) 1,2,4 B) 2,3,5 C) 1,2,3,5 D) 2,3,4,5

11. Qo‘l mehnatiga asoslangan ishlab chiqarish qanday ataladi?

A) tadbirkor B) aksiya C) manafaktura D)kapital

12. Bozor sharoitida mayda tovar ishlab chiqarilishi rivojlanishining qonuniy natijasi bo‘lgan jarayonni aniqlang.

A) kapitalistik munosabatlar B) aksionerlik kompaniyalari

C) manafaktura D) tovar xo`jaliklar

13. O‘z shaxsiy muvaffaqiya-tiga erishish uchun har qanday ishga tayyor bo`lgan omilkor shaxs qanday ataldi?

A) biznesmen B) tadbirkor C) feodal D) aksiyador

14. Yangi zodagonlarning eski zodagonlardan farqi nimada edi?

A) ulardagi boylik ko`p edi B) ularning boyliklari pul ko`rinishida edi C) ruhan tadbirkorlikka yaqin edilar D) boshqaruvda ishtirok etardilar

15. Kishilar bir-biridan kapitalning mavjudligi va daromad darajasiga qarab farqlanadigan jamiyat qanday ataladi?

A) toifaviy jamiyat B) sinfiy jamiyat C) kapitalistik jamiyat D) demokratiya

16. Yer-mulkidan, uyi va mehnat qurollaridan mahrum bo`lgan, o'z xohishi bilan kapitalistga ishga yollanuvchi va mehnati uchun ish haqi oluvchi kishilar qanday ataldi?

A) tadbirkor B) yollanma ishchi C) yangi zodagonlar D) burjuaziya

17. Shaharlarning rivojlanishi har doim qaysi omilga bog‘liq bo‘lgan?

A) hukmdorlarining qudratiga B) aholi soniga C) savdo yo`lllarining o`tganligiga

D) geografik joylashuviga

18. Yangi savdo yo`llarning ochilishi natijasida jadal rivojlangan shaharlar qaysi davlat(lar) hududiga to`g`ri keldi?

A) Angliya va Fransiya B) Italiya C) Niderlandiya va Portugaliya D) Ispaniya va Portugaliya

19. Yangi savdo yo`llarning ochilishi natijasida jadal rivojlangan shaharlarni belgilang?

1.London 2.Parij 3.Lissabon 4.Seviliya 5.Genuya

A) 1,3 B) 2,4 C) 3,4 D) 4,5

20. Qaysi hudud shaharlari yangi yo`llardan chetda qolishi natijasida o`zining avvalgi ahamiyatini yo`qotdi?

A) Angliya B) Italiya C) Portugaliya D) Ispaniya

21.Qachonga kelib Yevropanini savdo chorrahalari Shimoliy dengiz qirg`oqlariga ko'chdi?

A) XVII asrning ikkinchi yarmida B) XVI asrning ikkinchi yarmida

C) XVI asrning birinchi yarmida D) XV asrning ikkinchi yarmida

22. Shimoliy dengiz qirg`oqlarida joylashgan qaysi shahar savdo markaziga aylandi?

A) London B) Parij C) Antverpen D) Venetsiya

23. XVI asrdagi diniy urushlar va vabo epidemiyasi natijasida o‘n minglab odamlarning vafot etishi qaysi shaharning rivojlanishini sekinlashtirdi?

A) London B) Parij C) Antverpen D) Venetsiya

24. Yangi jamiyatning asosiy sinflari keltirilgan qatorni aniqlang.

A) kapitalist va proletariat B) burjuaziya va proletariat C) kapitalist va aksioner

D) kapitalist va hunarmand

25. Industrial sivilizatsiyaning asosiy qadriyati?

A) pul B) inson erkinligi va tengligi C) davlat rahbarligi D) diplamatik munosabatlar

26. O'z a'zolarining manfaatlarini himoya qilish uchun tuzilgan savdogarlar va hunarmandlar uyushmasi nima deb ataladi?

A) kapital B) gildiya C) uyushma D) aksionerlik jamiyati

3-mavzu: YEVROPADA REFORMATSIYA

1. O`rta asrlarning oxiriga kelib nima sababdan odamlarda cherkovdan norozilik paydo bo`ldi?

A) cherkovning to`lovlarni oshirishi B) marosimlarning lotin tilida o`tkazilishi

C) dinning noto`g`ri talqin etilishi D) aholining cherkov tomondan aldanishi

2. Gunohlarni afv etganlik to'g'risida Rim papasining maxsus yorlig’I nima deb atalgan?

A) inkvizitsiya B) indulgensiya C) autodafe D) reformatsiya

3. Jamiyaidagi umumiy norozilik sharoitida G`arbiy Yevropada xristianlik cherkovini isloh qilish uchun boshlangan harakat qanday ataldi?

A) inkvizitsiya B) indulgensiya C) autodafe D) reformatsiya

4. Qaysi hududda cherkov ta`siri yuqori bo`lib juda katta yerlar, hatto butun boshIi shaharlar ham katolik cherkoviga qarashli edi?

A) Angliyada B) Germaniyada C) Fransiyada D) Italiyada

5. Yevropada qachonga kelib reformatsiya boshlandi?

A) 1510-yil B) 1517-yil C) 1524-yil D) 1525-yil

6. “95 tezis” deb atalgan da’vatni e’lon qilgan Vittenburg universiteti professori kim edi?

A) Jan Kalvin B) Martin Lyuter C) Tomas Myunser D) Ignatiy Loyola

7. Martin Lyuter papa tomonidan qaysi shahardagi sudga chaqiriladi?

A) Reyms B) Rim C) Vorms D) Jeneva

8. Papa Lyuterdan nimani talab qiladi?

A) tezislarini yoqib yuborishni B) o`z g`oyalarida voz kechishni C) xristian dinidan chiqishni D) Italiyaga ko`chib o`tishni

9. Og`ir ahvol sababli qo`zg`alon ko`tarishga majbur bo`lgan tabaqa vakillarini aniqlang?

A) hunarmandlar B) dehqonlar C) ishchilar D) zodagonlar

10. Germaniyada dehqonlarning qo`zg`aloni qachon boshlandi?

A) 1510-yil B) 1517-yil C) 1524-yil D) 1525-yil

11. Xalq Reformatsiyasi deb atalgan bu qo‘zg`olonga kim boshchilik qildi?

A) Jan Kalvin B) Martin Lyuter C) Tomas Myunser D) Ignatiy Loyola

12. Tez orada butun Germamyani qamrab olgan qo`zg`alon qanday nom oldi?

A) Xalq Reformatsiyasi B) Hunarmandlarning yurishlari C) Buyuk dehqonlar urushi

D) Kalvinizm

13. Tomas Myunser qo`zg`aloni qachon mag`lubiyatga uchradi?

A) 1526-yil B) 1517-yil C) 1524-yil D) 1525-yil

14. Jan Kalvin asos solgan protestantlikning yangi oqimi qaysi shaharda paydo bo`ldi?

A) Reyms B) Rim C) Vorms D) Jeneva

15. J. Kalvin ta’limotining asosi bo‘lgan shiorni aniqlang.

A) «O‘qi va ishla!» B) «Duo o‘qi va ishla!» C) «Duo o‘qi va yasha!» D) «O`zingdan boshqalarga yaxshilik qilma!»

16. Aholi orasida individualizmning rivojlanishiga ko‘maklashgan protestantlikning o‘ziga xos jihatlari berilgan qatorni aniqlang?

1. Injilni mustaqil o'qish 2. Odamlarga doimiy yordam berish 3.Xudo oldida shaxsiy javobgarlik hissi 4. To`lovlarning kamayganligi

A) 1,2 B) 2,4 C) 1,3 D) 3,4

17. Rim papasi «Iso jamiyati» yoki iyezuitlar («Iyezus» - Iisus, Iso) ordenini qachon ta’sis etdi?

A) 1526-yil B) 1540-yili C) 1524-yil D) 1525-yil

18. Iyezuitlar oldiga qanday vazifasi qo'yilgan edi?

A) «adashgan olomonni cherkovga qaytarish» B) «odamlarni noto`g`ri yo`ldan qaytarish»

C) «adashgan insonlarni cherkovdan qaytarish» D)«adashganlarni qirish»

19. Qaysi qatorda «Iso jamiyati»ning asoschisi keltirilgan?

A) Jan Kalvin B) Martin Lyuter C) Tomas Myunser D) Ignatiy Loyola

20. Papa boshliq katolik reaksiyaning barcha dahshatini o‘zida his qilgan davlatni aniqlang?

A) Angliyada B) Germaniyada C) Fransiyada D) Italiyada

21. Katolik Cherkov tomonidan protestantlarga qarshi qo‘llanilgan barcha tadbirlar tarixda qanday ataldi?

A) inkvizitsiya B) kontrreformatsiya C) autodafe D) reformatsiya

22. XVI asrda katolik cherkovi asoslarini vavron qilgan o`zgarishlarni aniqlang?

1. yevropada fan va madaniyatning yuksalishi 2. odamlarning yangi dunyo bilan tanishuvi

3. odamlarning erkinlik va mustaqillik sari intilishi 4. kapitalistik munosabatlarning qaror topib borishi

A) 1,2,4 B) 1,3,4 C) 2,3,4 D) 1,2,3

4-mavzu: G‘ARBIY YEVROPADA YANGI DAVR MADANIYATINING SHAКLLANISHI

1. O`rta asrlarga kelib ilgari fan va adabiyot tili bo‘lgan lotin tili o‘rniga rivojlangan xalq tillari keltirilgan qarorni aniqlang.

A) italyan, ispan, fransuz B) nemis, ispan, fransuz C) italyan, ispan,yunon D) italyan, rus, fransuz

2. Men o ‘tmishni о ‘rganib, о ‘zligiinga yo‘l topdim,

Nutqim bo‘ldi tartibli, so‘zlarim ko‘p ma’nolik.

Men she’riyatdan tartib, musiqadan zavq topdim,

Rimlik va yunon kabi fransuz bo`ldi buyuk.

Ushbu she’r muallifi qaysi asrda yashab o`tgan?

A) XIV asrda B) XV asrda C) XVI asrda D) XVII asrda

3. Qachonga kelib avval unutib yuborilgan antik ma-daniyat qayta tiklana boshladi va bu jarayon Rercessans — Uyg‘onish nomini oldi?

A) XIV asrda B) XV asrda C) XVI asrda D) XVII asrda

4. O‘rab turgan olamga ilohiy emas, dunyoviy, insoniy qarash tarafdorlari qanday ataldi?

A) gumanist B) ilohiyotchi C) pedagog D) lyuterchi

5. Qachonga ko‘plab ruhoniylar va hatto Rim papalari ham gumanizm g'oyalari bilan qiziqib, gumamstlarga o‘z fikrlarini erkin bayon qilish imkonini berdi?

A) XIV asrda B) XV asrda C) XVI asrda D) XVII asrda

6. Gumanizm dastlab qayerda paydo bo‘ldi?

A) Angliyada B) Germaniyada C) Fransiyada D) Italiyada

7. Gumanizm qachon paydo bo‘ldi?

A) XIV asr o‘rtalarida B) XV asr boshlarida C) XVI asr oxirida D) XVII asrda

8. Qaysi davlatda qirolning birinchi vaziri Tomas Mor gumanistik g`oyalarga kuchli ta’sir ko`rsatgan?

A) Angliyada B) Germaniyada C) Fransiyada D) Italiyada

9. Tomas Mor yashagan davrini aniqlang?

A) 1452-1519- yillar B) 1564-1616- yillar C) 1478-1535- yillar D) 1547-1616- yillar

10. O`z asarida ideal davlat namunasini yaratib, uni «Utopiya» deb atagan shaxsni aniqlang.

A) Migel de Servantes B) Tomas Mor C) Uilyam Shekspir D) Ignatiy Loyola

11. «Inson - tabiatning ajoyib mo'jizasi» deb hisablagan shaxs yashagan davrini to`g`ri belgilang.

A) 1452-1519- yillar B) 1564-1616- yillar C) 1478-1535- yillar D) 1547-1616- yillar

12. Quyidagilardan U.Shekspir ijodiga aloqador asarlarni aniqlang.

1.«Otello» 2. «Mona Liza» 3.«Hamlet» 4. «Don Kixot» 5. «Qirol Lir» 6. «Romeo va Juletta 7. «Adashgan o‘g‘ilning qaytishi»

A) 1,2,4 B) 1,3,5,6 C) 1,2,3,6 D) 2,3,6

13. Adolatsizlik olamidagi so'nggi oliyjanob ritsar obrazini yaratgan yozuvchin berilgan qatorni aniqlang.

A) Migel de Servantes B) Tomas Mor C) Uilyam Shekspir D) Ignatiy Loyola

14. Atrofdagi adolatsizliklar uning oliyjanob qalbini g‘azabga to'ldirgan asr qahramonini aniqlang?

A) Otello B) Hamlet» C) Don Kixot D) Qirol Lir

15. Bir vaqtning o‘zida rassom, shoir, me’mor, haykal- tarosh, musiqachi va ixtirochi olim bo`lgan shaxsni aniqlang?

A) Migel de Servantes B) Tomas Mor C) Uilyam Shekspir D) Ignatiy Loyola

16. Quyidagilardan qaysi yozuvchi ispaniyalik bo`lgan?

A) Migel de Servantes B) Rafael Santi C) Uilyam Shekspir D) Leonardo da Vinchi

17. Leonardo da Vinchi qaysi san’at sohasini «san’atlar malikasi» deb atagan?

A) haykaltaroshlikni B) rassomlikni C) shoirlikni D) qo`shiqchilikni

18. «U shunchalar yoqimliki, suratni ko‘rib insoniylikdan ko`ra ko`proq ilohiy oziq olasan...» Ushbu jumlalar qaysia sr haqida boryapti?

A) «Otello» B) «Mona Liza» C) «Adashgan o‘g‘ilning qaytishi» D) «Sikstin madonnasi»

19. Qisqa davr ichida o`z nomini abadiylikka muhrlagan asarlar yarata olgan rassomni aniqlang.

A) Migel de Servantes B) Rafael Santi C) Uilyam Shekspir D) Leonardo da Vinchi

20. Oyoqyalang Bibi Maryamning go`yo bulutlarni bosmayotgandek, ohista, ularning ustida uchib yurgandek o‘z qismatiga peshvoz chiqayotgan holatda tasvirlangan asar qanday ataladi?

A) «Otello» B) «Mona Liza» C) «Adashgan o‘g‘ilning qaytishi» D) «Sikstin madonnasi»

21. Mashhur rassom Rembrandt yashagan davr keltirilgan qatorni aniqlang.

A) 1452-1519- yillar B) 1564-1616- yillar C) 1606-1669- yillar D) 1547-1616- yillar

22. Ota va o‘g‘ilning uchrashuv paytini aks ettirgan asrni belgilang.

A) «Otello» B) «Mona Liza» C) «Adashgan o‘g‘ilning qaytishi» D) «Sikstin madonnasi»

23. «Adashgan o‘g‘ilning qaytishi» asarida o'tgan umr kulfatlaridan dalolat berib turgan holat qanday anglanadi?

A) Qo`l harakati orqali B) Yirtiq kiyim va sochsiz bosh orqali C) Lablardagi nim tabassum orqali D) Ko`zning ko`r bo`lib qolganligi orqali

24. O`rta asrlartda insonni, uning go‘zalligini boshqa san’at turlaridan yaxshiroq sharaflaydi, deb hisoblaganlar san’at yo`nalishi qaysi?

A) haykaltaroshlik B) rassomlik C) shoirlik D) qo`shiqchilik

25. Injil rivoyatlariga ko‘rayosh cho'pon yigit David dahshatli devsifat Goliaf bilan jangga tushishga jur’at qiladi va uni tosh bilan urib o`ldiradi. Ushbu voqea asosida haykal ishlagan haykaltaroshni belgilang?

A) Migel de Servantes B) Mikelanjelo Buonarroti C) Uilyam Shekspir D) Leonardo da Vinchi

26. Balandligi va go`zalligi bilan shu paytgacha yaratilgan barcha asarlarni ortda qoldirgan haykaltaroshlik namunasini yaratgan haykaltarosh yashagan davrni ko`rsating.

A) 1452-1519- yillar B) 1475-1564- yillar C) 1606-1669- yillar D) 1547-1616- yillar

27. Nikolay Кореrnik necha yil davomida osmon jismlarni kuzatadi?

A) 20 yil B) 14 yil C) 30 yil D) 48 yil

28. Yer Quyosh atrofida va o‘z o‘qi atrofida aylanadi, degan xulosaga kelgan olim qayerlik edi?

A) angliyalik B) germaniyalik C) fransiyalik D) polshalik

29. Quyidagilarni muvofiqlashrtiring.

1-Nikolay Кореrnik 2-Jordano Bruno 3- Galileo Galiley 4- Isaak Nyuton 5- Jon Lokk

a-1548—1600 b-1473—1543 c-1564—1642 d-1643—1727 e-1632-1704

A) 1a,2b,3c,4d,5e B) 1b,2a,3c,4d,5e C) 1d,2e,3c,4b,5a D) 1b,2a,3d,4e,5c

30. Olamning cheksizligi va abadiyligi haqidagi nazariyani yaratgan olim?

A) Nikolay Кореrnik B) Jordano Bruno C) Galileo Galiley D) Isaak Nyuton

31. Yevropalik olimlar orasida birinchi bo‘lib osmon jismlarini teleskop yor damida kuzatgan olim?

A) Nikolay Кореrnik B) Jordano Bruno C) Galileo Galiley D) Isaak Nyuton

32. Quyidagilardan geliosentrik nazariyaga asos slogan olimni aniqlang?

A) Nikolay Кореrnik B) Jordano Bruno C) Galileo Galiley D) Isaak Nyuton

33. Quyidagilardan Nyuton tomonidan amalga oshirilgan yangiliklar keltirilgan qatorni aniqlang.

1. mexanika va astronomiyaning nazariy asoslarini yaratdi 2. butun olam tortishish qonunini ishlab chiqdi 3. mikroskopning yangi turini yaratdi 4. ko‘zguli teleskopni kashf qildi

A) 1,3,4 B) 1,2,4 C) 1,2,3 D) 2,3,4

34. Insonning tabiiy huquqlari: yashash, erkinlik va mulk huquqlari haqidagi ta'limotni yaratgan olimni aniqlang.

A) Jon Lokk B) Jordano Bruno C) Galileo Galiley D) Isaak Nyuton

35. «Hokimiyatni bo‘lish» - ijro hokimiyatini qonun chiqaruvchi hokimiyatdan ajratish haqidagi ta’imotni ishlab chiqqan olim qayerlik edi?

A) angliyalik B) germaniyalik C) fransiyalik D) polshalik

36. Qaysi davrda Yevropada Yangi davr madaniyati shakllandi?

A) XIV-XVII asrlarda B) XV-XVII asrlarda C) XVI-XVIII asrlarda D) XVII-XIX asrlarda

II BOB. XVI-XVIII ASRLARDA YEVROPA VA AMERIKA MAMLAKATLARI

5-raavzu: ANGLIYADA QIROL HOKIMIYATINING KUCHAYISHI. XVII ASRDAGI ANGLIYA BURJUA INQILOBI

1. XVI asrda Angliyada soliqlar tushumini keskin oshirgan omilni aniqlang.

A) harbiy yurishlarning tashkil etilishi B) kata hudularning kashf etilishi C) savdo va sanoatning rivojlanishi D) absolyutizmning jabri

2. Qirolning cheklanmagan hokimiyati to'g‘risidagi g‘oya qanday atalgan?

A) respublika B) demokratiya C) diktatorlik D) absolyutizm

3. Absolutizm Angliyada qachonga kelib shakllandi?

A) XVI asrda B) XV asrda C) XVII asrda D) XVIII asrda

4. Faqat cherkovni emas, toifalar vakillaridan iborat parlamentni ham o‘ziga bo'ysundirgan Angliya qirolini aniqlang?A) Genrix VII Tyudor B) Genrix VIII Tyudor C) Mariya Tyudor D) Yelizaveta I Tyudor

5. Yelizaveta I hukrmonligi qachon boshlandi?

A) 1603-yil B) 1550-yili C) 1558-yil D) 1640-yil

6. Angliyada Reformatsiya o‘z nihoyasiga yetgan hukrdor mamlakatni necha yil idora qildi?

A) 6 yil B) 38 yil C) 45 yil D) 40 yil

7. Angliyani Tyudorlar sulolasidan keyin qaysi sulola vakillari boshqardi?

A) yakovlar B) styuardlar C) karolinglar D) lankasterlar

8. Styuardlar sulolasining birinchi vakilini aniqlang?

A) Yakov I B) Genrix VIII Tyudor C) Karl I D) Yelizaveta I Tyudor

9. Absolutizmning inqirozi kuchayib burjua inqilobi uchun iqtisodiy, siyosiy


va g‘oyaviy asoslar shakllangan sulola hokimiyat tepasiga qachon kelgan edi?

A) 1603-yil B) 1550-yili C) 1558-yil D) 1640-yil

10. Angliya burjua inqilobi qachon boshlandi?

A) 1603-yil B) 1550-yili C) 1558-yil D) 1640-yil

11. Qaysi davlatda ro`y bergan inqilobga butun Yevropada kapitalistik munosabatlarning hukmron tartibga aylanishini boshlab bergan inqilob deya ta’rif beriladi?

A) Fransiya B) Gollandiya C) Angliya D) Italiya

12. Britaniyaning Amerikadagi birinchi mustamlakasini aniqlang?

A) Kanada B) Braziliya C) Kuba D)Virjiniya

13. XVI asrda Angliyada fanda … adabiyotda … singari arboblarning nomlari butun dunyoga mashhur bo‘ldi.

A) Frensis Bekon, Uilyam Shekspir B) Uilyam Shekspir, Frensis Bekon

C) Jon Lokk, Jordano Bruno D) Galileo Galiley, Isaak Nyuton

14. Angliyada eski tartiblarning saqlanib qolishini istaydigan toifalarni aniqlang?

1.qirol 2.zodagonlar 3.amaldorlar 4. Kalvinistlar

A) 1,3 B) 2,3 C) 3,4 D) 1,4

15. Kalvinistlar Angliyada qanday atalgan?

A) lyuterchilar B) puritanlar C) protestantlar D) natsistlar

16. Angliyada qirol bilan parlament o`rtasidagi nizo qaysi qirol davrida yanada keskinlashdi?

A) Yakov I B) Genrix VIII Tyudor C) Karl I D) Yelizaveta I Tyudor

17. Karl I hukmronloigi davrida qaysi toifa vakillari davlat ishlaridan chetlashtiriladi?

1.savdogarlar 2.yangi dvoryanlar 3.hunarmandlar 4.hurfikr dindorlar 5.yollanma ishchilar

A) 2,3,5 B) 1,2,4 C) 2,4,5 D) 1,2,5

18. Qachonga kelib Angliyada xazina bo`shab qoldi?

A) 1603-yil B) 1550-yili C) 1558-yil D) 1640-yil

19. Angliyadagi tartibsizliklar davrida XVII asrning 40-yillarida qaysi davlat hujum qiladi?

A) Fransiya B) Uels C) Shotlandiya D) Avstriya

20. Angliyada “Uzoq muddatli parlament” qachon yig`ilgan edi?

A) 1603-yil B) 1550-yili C) 1558-yil D) 1640-yil

21. Uzoq muddatli parlamentning absolutizmga qarshi qaratilgan dastlabki qarorini aniqlang?

A) qirol ministrlarining sudga tortilishi B) soliqlarning kamaytirilishi

C) dehqonlar va hunarmadlarga davlat tomonidan mablag`larning jalb qilinishi

D) davlat amaldorlari maoshlarini butunlay bekor qilish

22. Quyidagilardan inqilob davrida Parlamentni qo‘llab-quvvatlagan toifalarni aniqlang.

1. savdogarlar 2. ingliz cherkovi 3. aslzodalar 4. yangi dvoryanlar
5. dehqonlar 6. saroy amaldorlari 7. tadbirkorlar

A) 1,2,5 B) 2,4,7 C) 1,4,7 D) 2,3,7

23. 1643-yilning oxiriga kelib, mamlakat hududining qancha qismi qirol hukmronligi
ostida edi?

A) 1/3 B) 3/4 C) 2/5 D) 1/5

24. Inqilob davrida parlamentni qaysi davlat qo`llab-quvvatladi?

A) Fransiya B) Uels C) Shotlandiya D) Avstriya

25. Qirol mag`lubiyatga uchratilgach parlament qanday tartiblarni o`rnatdi?

1. Zodagon yer egalari taxt foydasiga to‘lanadigan feodal soliqlardan ozod qilindi


2. Yer zodagonning xususiy mulkiga aylandi 3. Savdogarlar endi savdo yuritishga ruxsatnoma sotib olmaydigan bo‘ldi 4. Cherkov parlamentga bo‘ysundirildi

5. Qirol, uning tarafdorlari va yepiskoplarning yerlari musodara qilindi.

A) 2,4 B) 1,2,4 C) 1,2,3,4 D) 1,2,3,4,5

26. Qachonga kelib Angliya Respublika deb e’lon qilindi?

A) 1653-yil 1-fevralda B) 1550-yil 29-yanvarda C) 1649-yil 19-mayda D) 1640-yil 2-martda

27. Qachon Angliyada qirollik hokimiyati va lordlar palatasi bekor qilindi?

A) 1663-yil B) 1549-yili C) 1558-yil D) 1640-yil

28. Angliya armiyasi kim boshchiligida avval Irlandiyani keyin Shotlandiyani egalladi?

A) Karl I B) Yakov II C) Oliver Kromvel D) Vilgelm van Oranye

29. Eski parlament tugatilgan mamlakatda kimning protektarati o`rnatildi?

A) Karl I B) Yakov II C) Oliver Kromvel D) Vilgelm van Oranye

30. Kromvelning o`limidan so`ng taxtni kim egalladi?

A) Karl I B) Yakov II C) Karl II D) Vilgelm van Oranye

31. Karl II qachon taxtga keldi?

A) 1663-yil B) 1549-yili C) 1688-yil D) 1660-yil

32. Angliyada katolik dinini qayta tiklash uchun harakat boshlangan qirolni aniqlang?

A) Karl I B) Yakov II C) Karl II D) Vilgelm van Oranye

33. Qachon parlament Yakov II ni taxtdan mahrum qildi?

A) 1663-yil B) 1549-yili C) 1688-yil D) 1660-yil

34. Angliya tarixiga kirgan “Sharafli inqilob” natijasida taxtga kelgan shaxsni aniqlang?

A) Karl I B) Yakov II C) Karl II D) Vilgelm van Oranye

35. Qachon Angliyada cheklangan yoki konstitutsion monarxiya o‘rnatildi?

A) 1663-yil B) 1549-yili C) 1688-yil D) 1660-yil

36. XVIII asrda hokimiyatdagi mavjud palatalarni aniqlang?

A) lordlar palatasi va jamoa palatasi B) demokratlar va sotsialistlar

C) inqilobchilar va liberallar D) konservatorlar va leyboristlar

37. Qachondan boshlab mamlakat Buyuk Britaniya deb atala boshlandi?

A) 1714-yil B) 1701-yili C) 1688-yil D) 1707-yil

38. Angliya taxtida turgan oranyelar sulolasining oxirgi vakili vafot etgan yilni aniqlang?

A) 1714-yil B) 1701-yili C) 1688-yil D) 1707-yil

39. “Taxt vorisligi to‘g‘risida bil” qachon qabul qilindi?

A) 1714-yil B) 1701-yili C) 1688-yil D) 1707-yil40. “Taxt vorisligi to‘g‘risida bil” ga asoslanib qaysi sulola vakillari Angliya taxtiga keldi?

A) tyudorlar B) styuardlar C) oranyelar D) gannoverlar

41. 1701-yili parlament tomonidan taxtga taklif qilinga Georg I kimning avlodi edi?

A) Karl I B) Yakov I C) Karl II D) Vilgelm van Oranye42. Angliya taxtini gannoverlar sulolasi qaysi davrlar mobaynida boshqardi?

A) XIV-XVII asrlarda B) XV-XVII asrlarda C) XVIII-XIX asr boshlarigacha D) XVII-XVIII asrlarda43. Qaysi sulola davrida Angliya «dengizlar hukmroni»ga aylandi?

A) tyudorlar B) styuardlar C) oranyelar D) gannoverlar

44. Butun XVIII asr mobaynida Angliya Fransiya bilan kurashlar natijasida qaysi hududlarni egalladi?1. Shimoliy Amerikani 2. Afg`onistonni 3. Hindistonni 4. Afrikadagi ko'plab hududlarni

A) 1,3 B) 2,3 C) 1,3,4 D) 2,3,4

6-mavzu: XVI-XVIII ASRLARDA XALQARO
MUNOSABATLAR

1. Qaysi asrlarda Yevropa davlatlarining jahonda ta’sir doirasiga ega bo`lish va hududlar uchun kurashlari keyingi davrlar uchun muhim ahamiyatga ega bo‘ldi?

A) XIV-XVII asrlarda B) XV-XVII asrlarda C) XVIII-XIX asr boshlarigacha D) XVII-XVIII asrlarda

2. XVI-XVIII asrlardagi xalqaro mojaro va urushlarning sabablaridan biri Yevropaning kelajagi to`g‘risida ikki xil qarash edi bu qarashlardan Avstriyadagi hukmron doiralari nimani ilgari surayotgan edilar?

A) gabsburglar sulolasi katolik imperator boshchiligida yagona imperiya bo`lishi lozimligini
B) mustaqil milliy davlatlar mavjud bo`lishi kerakligini

C) mustamlakalar bosib olinishini to`xtatish kerakligini

D) Butun Yevropa yagona dinga birlashishi kerakligini

3. XVI-XVIII asrlardagi xalqaro mojaro va urushlarning sabablaridan biri Yevropaning kelajagi to`g‘risida ikki xil qarash edi bu qarashlardan mustaqil milliy davlatlar mavjud bo`lishi kerakligini ilgari surgan davlatlarni aniqlang.

A) Angliya va Fransiya B) Italiya va Fransiya C) Angliya va Gollandiya

D) Ispaniya va Fransiya4. Bu davrda manfaatlari doim bir-biri bilan to'qnashgan davlatlar qaysilar edi?
A) Fransiya, Ispaniya va Italiya B)Gollandiya, Ispaniya va Angliya

C) Fransiya, Ispaniya va Angliya D) Fransiya, Ispaniya va Portugaliya

5. Qaysi davlatlar o‘rtasida chegara hududlar va qo‘shni davlatlar, birinchi navbatda, Italiyaga ta ’sir ko‘rsatish uchun tez-tez ziddiyatlar bo`lib turardi?

A) Ispaniya va Gollandiya B) Ispaniya va Angliya

C) Ispaniya va Fransiya D) Ispaniya va Portugaliya

6. Urushlar natijasida Italiya qaysi davlatga bo`ysundirildi?

A) Ispaniyaga B) Gollandiyaga B) Fransiyaga D) Angliya

7. Xalqaro munosabatlarda Fransiya va Angliya esa Gabsburglar qudratini susaytirish maqsadida qaysi davlat bilan yaxshi munosabatlar o‘rnatdi?

A) Rossiya B) Eron C) Usmoniylar imperiyasi D) AQSH

8. Tarixga O‘ttiz yillik urush nomi bilan kirgan urushlar qaysi yillarda sodir bo`ldi?

A) 1619-1649-yillar B)1628-1658-yillar C) 1618-1648-yillar D) 1718-1758-yillar

9. Tarixga O‘ttiz yillik urush nomi bilan kirgan urushlar qaysi davlat hududida olib borildi?A) Ispaniya B) Fransiya C) Italiya D) Germaniya

10. Gollandiyaning Ispaniyadan mustaqilligi tan olingan Shartnoma qachon imzolandi?

A) 1649-yil B)1658-yil C)1648-yil D)1758-yil

11. O‘ttiz yillik urush yakunida qaysi Shartnoma imzolandi?

A) Gandamak B) Vestfaliya C) Rapollo D) Versal

12. Katoliklar bilan protestantlar o`rtasidagi dushmanlikka barham bergan Shartnoma natijasida Yevropada qaysi davlatning roli oshdi?

A) Ispaniya B) Fransiya C) Italiya D) Germaniya

13. Ispaniya qiroli Karl II vafot etgan yilni aniqlang?

A) 1714-yil B) 1700-yili C) 1688-yil D) 1707-yil

14. Ispaniya taxtiga o`tirgan Fransiya qirolining nabirasi kim edi?

A) Vilgelm Oranskiy B) Filipp Anjuy C) Georg II D) Flipp II

15. Qachon Filipp Anjuy Fransiya taxtiga bo`lgan huquqidan voz kechdi?

A) 1714-yil B) 1700-yili C) 1688-yil D) 1707-yil

16. Ispaniya taxti uchun kurashda holdan toygan davlat qaysi edi?

A) Ispaniya B) Fransiya C) Italiya D) Germaniya

17. Ispaniya taxti uchun kurashlar natijasida qaysi davlatning kuchayishi sodir bo`ldi?A)Rossiya B) Fransiya C) Angliya D) Rossiya

18. XVIII asrda ro`y bergan Shimoliy urush qaysi davlatlar o`rtasida sodir bo`ldi?A) Ispaniya va Gollandiya B) Rossiya va Angliya

C) Rossiya va Shvetsiya D) Ispaniya va Portugaliya

19. XVIII asrda ro`y bergan Shimoliy urush aynan qaysi yillarda sodir bo`ldi?A) 1700-1749-yillar B)1728-1758-yillar C) 1718-1748-yillar D) 1700-1721-yillar

20. XVIII asrda ro`y bergan Shimoliy urushda qaysi davlat g`alabaga erishdi?A)Rossiya B) Fransiya C) Angliya D) Rossiya

21. Qaysi urushda Yevropa davlatlarining deyarli barchasi ishtirok etadi?A) Shimoliy urushda B) O‘ttiz yillik urushda C) Yetti yillik urushda

D) Xalqlar jangida

22. Quyidagilardan Yetti yillik urush bo`lib o`tgan yillarni aniqlang?

A) 1700-1707-yillar B)1628-1635-yillar C) 1756-1763-yillar D) 1700-1721-yillar

23. Yetti yillik urushdan eng kata foydani qaysi davlat oldi?

A)Rossiya B) Fransiya C) Angliya D) Rossiya

24. 1768-yili Rossiyaga qarshi urush boshlangan Usmoniylar sultoni kim edi?

A) Boyazid II B) Mustafo I C) Mustafo II D) Mustafo III

25. Kuchukqaynarji shartnomasi qachon imzolandi?

A) 1714-yil B) 1700-yili C) 1688-yil D) 1774-yil26. Kuchukqaynarji shartnomasiga ko`ra qanday o`zgarishlar ro`y berdi?

1. Qrim xonligi Rossiyaga qaram davlatga aylandi 2. Rossiya Qora dengizda harbiy flotga ega bo`lish huquqini qo'lga kiritdi 3. Rossiya Boltiq bo`yiga chiqdi

A) 1,3 B) 3 C) 1,2 D) 2,3

27. Xalqaro munosabatlarning asosini tashkil etgan maqsad(lar)ni aniqlang.1. Yevropa davlatlari o'rtasidagi dengiz уo`llarini egallash 2. Qul savdosini rivojlantirish 3. Amerika, Osiyo va Afrikada mustamlakalarga ega bo`lish

A) 1,2 B) 2,3 C) 1,2,3 D) 1,3
Download 98,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
Ishdan maqsad
fanidan tayyorlagan
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi