Yana boshqa fanlar va variantlarDownload 177.54 Kb.
Pdf ko'rish
Sana16.04.2020
Hajmi177.54 Kb.

t.me/ABITU – Yana boshqa fanlar va variantlar 

Ona tili va adabiyot. DTM 2019 29.07.2019  

1. Kimning onasi alam va iztiroblar ichida vafot etgan?  

A. O. Sharafitdinov B. Hamid Olimjon  

C. Cho‟lpon D. Erkin Vohidov  

2. Mardlarning parvoyi bo'lmas o'limdan ....  

3. Parcha qaysi dostondan olingan ?  

A. Ravshan B. Rustamxon C. Alpomish D. Kuntug'mish  

4. Qaysi gapda 3 ta aniqlovchi birikma mavjud?  

A) Bunday ilmiy-ommabop kitoblarning ko„plab chop 

etilayotgani  

jamiyat tafakkurini yuksaltirishga xizmat qilmoqda.  

B) Beshafqat shamol sovuqdan qaltirayotgan 

daraxtlarning so„nggi  

yaproqlarini ayovsiz qamchilaydi.  

C) Haqiqiy tarixini bilmagan, o„tmishini unutgan avlod 

kelajagini  

tasavvur qilish qiyin.  

D) O’z tilingizda aniq fikrlashga, toza gapirishga, har xil 

yot  


unsurlardan saqlanishga harakat qiling.  

5. Tabiat ishlariga qo„pollik bilan aralashish tufayli 

paydo bo„lgan  

kasalliklarni farmatsevtika zavodlarida ishlangan 

dorilar bilan tuzatib  

bo„lmaydi.  

Ushbu gapdagi yordamchi so„z turkumlariga mansub 

birliklar hamda  

ular bilan shakllangan bo„laklar haqida berilgan 

to„g„ri fikrni  

aniqlang.  

A) yordamchi so„zlar ikki o„rinda otni, bir o„rinda 

fe‟lni hokim  

qismga tobelantirgan.  

B) yordamchi so„zlar bilan shakllangan bo„laklarning 

barchasi  

kesimga bevosita tobelangan.  

C) yordamchi so„zlar bir o„rinda hol, ikki o„rinda 

to„ldiruvchini  

shakllantirishga xizmat qilgan.  

D) yordamchi so„zlarning ikkitasi sof ko„makchi, 

bittasi vazifadosh  

bog„lovchi hisoblanadi.  

6. Ko'p duosi ko'l bo'lur, Oz-oz bersa mo'l bo'lur.  

Berilgan maqolda tor unlilar nechta ochiq bo'g'inni 

hosil qilish uchun  

qatnashgan?  

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1  

7. Qaysi shoir sherida Ulug'bekni padarkushdan pana 

qilib  


quchgusi keladi degan fikr uchraydi?  

A. T. Sulaymon B. A.Oripov C. E.Vohidov D. M.usuf  

8. “Bu xoksor va parishonro„zg„or kamina bolalikdan 

to qarilikka qadar  

ko„hna davron voqealaridan aylanuvchi osmon 

hodisalaridan fitna  

qo„zg„ovchi dunyo buqalamunligidan 

foydalanmasligidan,  

zamonaning rang singari gunogunligidan ko„p vaqt va 

uzoq muddat  

har xil xayol va taraddudlar bilan daydib yurdim...”  

Ushbu misralar A.Navoiyning qaysi asaridan olingan?  

A) “Hayrat ul-abror” B) “Sab‟ayi sayyor”  

C) “Mahbub ul-qulub” D) “Holoti Sayyid Hasan 

Ardasher”  

9. Qaysi shoir “Bayrog`imga qon bilan yozgan ontim 

oldinga  

undaydi” deb yozgan?  

A. Musa Jalil B. Hamza C. A.Oripov D. M.Yusuf  

10. Qaysi she‟rda insonning ona oldidagi burchi hech 

qachon to`lab  

bo`lmaydigan qarz ekanligi ta‟sircha ifodalangan?  

A. “Iltijo” B. “Haqqush” C. “Qarz” D. “O‟ris bolaning 

oyisi”  


11. “Rost so`z ta’rifida” deb nomlangan qism qaysi 

asarda uchraydi?  

A. Birinchi muallim B. Nasihatlar  

C. Hayrat ul-abror” D. Sabbayi Sayyor  

12. Muqimiyning “Sayohatnoma” asari necha qismdan 

iborat?  

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5  

13. "Qorasoch" asari muallifini toping.  

A. Musa Jalil B. To'ra Sulaymon C. M. Yusuf D. 

E.Vohidov  

14. "Bo'rilardan omon kutmak tentaklarning ishidur 

ul" misrasi  

kimning she'rida uchraydi?  

A. T. Sulaymon B. A .Oripov C. Cho'lpon D. Musa Jalil  

15. "Mehr qolur, muhabbat qolur" muallifini toping.  

A. Musa Jalil B. To'ra Sulaymon C. M. Yusuf D. 

E.Vohidov 

16. Qaysi shoirning o'limi oldidan qilgan orzusi 

ro'yobga chiqadi?  

A. Musa Jalil B. To'ra Sulaymon C. M. Yusuf D. 

E.Vohidov  

17. Mehribonim kelgan ekan ming shukur,  

Tulporini yelgan ekan ming shukur.  

Parcha qaysi xalq dostonidan keltirilgan?  

A. Ravshan B. Rustamxon C. Alpomish D. Kuntug'mish  

18. Bepoyon sahroda halokatga uchragan karvondan 

omon qolgan  

inson qaysi asarda uchraydi?  

19. Dunyo, dunyo, dunyo e, kimga vafo qilarsaney.  

Ushbu parcha qaysi asardan olingan?  

A. Fitrat. Abulfayzxon B. E. Vohidov. Ruhlar isyoni  

C. Odil Yoqubov. Ulig‟bek Xazinasi D. Shum bola  

20. "Qashqirdan tug'ilgan qashqircha" qaysi asarda 

uchraydi?  

A. Shum bola B. Muzqaymoq C. Oq kema D, Ruhlar 

isyoni  


21. Vafosizdan aslo hayo istama,  

Hayosizdan aslo vafo istama.  t.me/ABITU – Yana boshqa fanlar va variantlar 

Ushbu baytda qanday san‟at qo‟llangan?  

A. Tazod B. Tashbeh C. Tarse D. Talmeh  

22. G'unchaning gul bo'lib ochilishini kim husni ta'lil 

vositasida  

tasvirlagan?  

A. Furqat B. Navoiy C. Ogahiy D. Usmon Nosir  

23. Saddi iskandariyda zulkarnayndi onasini ismi 

nima?  

24. Charxnning men ko'rmagan jabru jafosi qoldimu ?  Xasta ko'nglim dog'ida dardu balosi qoldimu? 

Kimnning g'azali?  

A. Munis B. Navoiy C. Furqat D. Bobur  

25. Har yili keladigan bahor sevinchi yana ko'ngillarni 

qitiqlay  

boshladi. Yana tabiatning dirdiragan tanlariga iliq qon 

yugurdi.  

Qaysi asardan?  

26. Qutlug' qonda Mirzakarimboy Gulnorga nima deb 

murojaat qiladi?  

27. Alisher Navoiy Xamsaning qaysi dostonida o‟z 

asarini o'tinga  

o'xshatadi?  

A. Hayrat ul abror B. Farhod va Shirin  

C. Layli va Majnun D. Saddi Iskandariy  

28. Bugun tushgan savol qaysi ijodkorning rafiqasi 

oilaviy  

nochorlikdan oilasini tashlab ketadi?  

29. Navoiyning qaysi g‟azali boshdan oyoq tazodga 

asos bo‟luvchi  

san‟atda qurilgan?  

30. Laylo dostoni kimniki?  

31. Oripov qalamiga mansub bo‟lgan “Ayol” she‟ri 

kimga  


bag‟ishlangan?  

A) Urushdan qaytmagan amakilarinining bevalariga 

bag„ishlangan.  

B) Butun yurt ayollariga bag‟ishlangan.  

C) Onalarga bag‟ishlangan  

D) maktab o‟qituvchisi Salima opaga bag‟ishlangan  

32. Fitna deb qaysi asar qahramoniga murojat 

qilinadi?  

33. … suzishning o‟z qoidasi bor. U siqib suzilmaydi, 

balki romolni  

sidirib suziladi.  

G.Gulomning “Shum bola” asaridan olingan ushbu 

parchada nuqtalar  

o‟rniga qoyilishi kerak bolgan sozni toping.  

A) ayron B) sharbat C) bo`za D) qatiq  

34. G.Gulomning “Shum bola” asaridagi Yaxshiqiz kim?  

A) Omonning singlisi B) bo`zagar kampir  

C) Qoravoyning ammasi D) Sariboyning xotini  

35. Qodiriyning “O`tkan kunlar” romani qaysi jurnalda 

bosilib chiqqan?  

A) “Mushtum” B) “Sharq yulduzi” C) “Tafakkur” D) 

“Inqilob”  

36. “Inson bolasini zamona parvarish qiladi. Kimda-

kim yomon  

bolsa, ayb zamondoshlarida”.  

Parcha qaysi asardan?  

A) “Nasihatlar” B) “Mahbub ul-qulub”  

C) “Zarbulmasal” D) “Qutadgu bilig”  

37. “Dahnoma” kimniki?  

38. Boburning soliqqa doir asarini toping.  

39. Chorgoh maqomiga kim.savtlar bitgan ?    onatili 

va adabiyotdan bugungi testlar @Kimyouz7 Yana boshqa savollar 

1-savol."...she'riyatini o'qib bir narsaga amin bo'lasiz: 

u hayotni sevadi,umrining har bir daqiqasini g'animat 

billadi.Shuning uchun har qanday og'ir kunlarda ham 

yashashga intildi,izlanishdan to'xtamadi,ijodda davom 

etdi". 


 

Berilgan parcha qaysi ijodkor haqida? 

A)Bobur  C)G.Gulom 

B)U.Nosir D)Yesenin 

 

2-savol.Kimning ijodida ishq dardi sabab tanasi qoq suyak ko'rinishga kelib qolgan oshiq obrazi uchraydi? 

 

A)Navoiy B)Lutfiy C)Mashrab D)Bobur 

 

4-savol."Yetim qo'zi kabi nolonlig'im"kabi misralar orqali holini sharh etgan ijodkor nomini aniqlang. 

 

A)Bobur  B)Uvaysiy C)Furqat  D)Zavqiy 

 

TRUTH, [29.07.19 16:17] 5-savol.Qaysi asarda o'z manfaatini o'ylovchi kishilar 

"mansabparast,dunyoparast va shuhratpatast 

muttahamlar" deya haqorat qilinadi? 

 

A)"Kecha va kunduz" B)"O'tkan kunlar" 

C)"Qutluq qon" 

D)"Nur va soyalar" 

 

6-savol.Bobur "Boburnoma"da "Movarounnahrdin paydo bo'lubtur,hech ma'lum emaskim,muncha paydo 

bo'lmish bo'lg'ay" deb Samarqanddagi kimlar haqida 

yozadi? 

 

A)  hukmdorlar haqida B)  hunarmandlar haqida 

C)  islom imomlari haqida 

D)  novvoylar haqida 

 

 t.me/ABITU – Yana boshqa fanlar va variantlar 

7-savol.Yor yuziga quyoshning sadqa bo'lishi,qoshiga 

yangi oyning tarozu ko'rsatishi qaysi qaysi shoir ijodida 

uchraydi? 

 

A) Lutfiy   B)Ogahiy C) Munis  D)Fuzuliy 

 

 8-savol.Non bilan osh bersang,ey saxiy,sidq  ahliga 

bergin,riyokor va yolg'onchilar non-u oshingga loyiq 

emas mazmunidagi ijtimoiy misralar muallfi kim ? 

 

A) Yassaviy  B) Nodira C) T.Farog'iy  C)Ogahiy 

 

9-savol.O'tkan kunlar asarida Otabek dushmalarini qayerda poylab yotadi? 

 

A) raqiblar kovlagan chuqurda B) loy olingan zovurda 

C) osti kesilgan binoda 

D) lahimda 

 

10-savol.Mukarrar so'zining ma'nosini toping.  

A)aniq  B)takror 

C)puxta  C)muhim 

 

  

https://t.me/ABITU

 - Telegram 

kanalimizga obuna bo’ling va 

testlardan bahramnd bo’ling barcha 

fanlar bizning kanalda  

t.me/ABITU

Rasmi Ta'lim Yangiliklarit.me/ABITU

Download 177.54 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat