Yakkakurash siklik sport turlardan badiiy gimnasikaDownload 0,68 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/4
Sana04.01.2020
Hajmi0,68 Mb.
#31954
1   2   3   4
Bog'liq
3. YAKKSST (badiiy gimnastika) 2-kurs
enmcoq22 uzl ce237 UnEncrypted, GMO, 7-sinf adabiyot, GMO, 7-sinf adabiyot, 3. YAKKSST (badiiy gimnastika) 2-kurs

№47  FAN  BOBI  –  2;  FAN  BO„LIMI  –  2;  QIYINLIK 

DARAJASI - 3

 

Sakrasning nechita turi mavjud 

7ta 

5ta 


9ta 

11ta 


 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y.

№48  FAN  BOBI  –  2;  FAN  BO„LIMI  –  3;  QIYINLIK 

DARAJASI - 3

 

Dars necha qismdan tashkil topgan?  

Badiiy  gimnastikada  buyumsiz  bajariladigan    mashqlarni  o`rgatish    uslubi.    A.Eshtaev,    D.Karabayeva, 

N.Xasanova  “fan  va  texnologiya”    nashriyoti

,  2013   №49  FAN  BOBI  –  2;  FAN  BO„LIMI  –  3; 

QIYINLIK DARAJASI - 3

 

Har qanday mashqlarni bajarish nimadan boshlanadi? 

dastlabki xolatdan 

o’rgatishga yo’naltiruvchi mashqlardan 

asosiy turishdan 

komandadan (buyruqdan) keyin  

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№50 Fan bobi – 2; Fan bo„limi – 3; Qiyinlik darajasi - 

Qanday maqsad yo‟lida saf mashqlari o‟tiladi? 

tartib, e`tiborini va diqqatini kuchaytirish uchun 

qiyin elementlarni bajarish uchun 

organizmni darsning asosiy qismiga tayyorlash uchun 

gimnastika elementlarini to’lig’icha takomillashtirish 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№51 Fan bobi – 3; Fan 

bo„limi – 3; Qiyinlik darajasi - 

Turkiston o‟lkasida nechenchi yili 4 yillik bilim yurtlari uchun dasturlar ishlab chiqilgan? 

1880 


 

10 


1832 

1825 


1815 

 

 

 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№52 Fan bobi – 3; Fan bo„limi – 4; Qiyinlik darajasi - 

Shpagat ochib sakrash nechi fazaga boo’lib o’rganiladi 3ta 

2ta 


4ta 

8ta 


 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№53 Fan bobi – 3; Fan 

bo„limi – 4; Qiyinlik darajasi - 

Ilk havaskor gimnastikachilar jamiyatida necha kishi qatnashgan edi? 

20 

15 


30 

25 


 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№54 Fan bobi – 3; Fan bo„limi – 4; Qiyinlik darajasi - 

Burulishlar nechi turga bo‟linadi 

3ta oddiy, oyoqni tekis siltab, aylanma siltash bilan 

2ta chapga, o’nga 

4ta oddiy, oyoqni tekis siltab, aylanma siltash bilan aralash tayanchda 

 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№55 Fan bobi – 4; Fan 

bo„limi – 3; Qiyinlik darajasi - 

Qaysi yili birinchi markaziy Osiyo birinchiligi o‟tkazilgan edi? 

1920 

1927 

1924 


1922 

 

 

 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№56 Fan bobi – 3; Fan bo„limi – 4; Qiyinlik darajasi - 

Burilishning nechita va qanday fazalari bor 

2 ta siltovchi oyoqni siltash, siltashni tormozlanish 

3 ta burilish, siltanish, tormuzlanish 


 

11 


4 ta siltovchi oyoqni siltash, burilish, siltashni tormozlanish, 

1ta burilish  

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№57 Fan bobi – 3; Fan 

bo„limi – 3; Qiyinlik darajasi - 

Yarim akrabatik mashqlar nechiqa bo’lib o’rganiladi 

3 taga 

5 taga 


4 taga 

2 taga 


 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№58 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Odiiy mashqlarga nimalar kiradi  

Yurish, yugurish, parter holati, bo‟shashtiruvchi mashqlar 

To’lqinlar, siltashlar 

Yurish turlari va sakrashlar 

Parter holati  

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№59 Fan bobi – 3; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Burilish nima  

Burilish bu- tana vertical o’q atrofida aylanishidir 

Burilish  bu- klassik raqsning eng muhim va murakkab bo’limi 

Burilish  bu- harakatda turg’unlikni saqlab qolish  

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№60 Fan bobi – 3; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

URM qanday ketma-ketlikta bajariladi? 

bo’yin-yelka-qo’llar-gavda-oyaqlar 

gavda-igniga-qo’l-oyaq-bo’yin 

Oyaqlar-bo’yin-gavda 

bo’yin-gavda-oyoqlar 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  D.Karabayeva, N.Nasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti

, 2013  


№61 FAN BOBI – 3; FAN BO„LIMI – 1; 

QIYINLIK DARAJASI - 1 

Qaysi yili O‟zbekiston gimnastika federatsiyasi Halqaro gimnastika federatsiyasi FIJ 

tarkibiga a`zo bo‟lgan? 

1993 

1992 

1994 


1995 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№62 Fan bobi – 3; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Saf mashqlarini bajarishda nechta jamoa ishtirok etadi? 


 

12 
 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№63 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

gimnastika jismoniy tarbiya metodikasi vositasi sifatida qaerda paydo bo’lgan? 

qadimgi gretsiyada 

qadimgi sharq mamlakatlarida 

qadimgi rimda 

frantsiyada 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа ijоdiy uyi, 2010.-232 b 

№64 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Nechanchi yili Halqaro Olimpiya Qo‟mitasi tashkil etilgan? 

1894 


1890 

1897 


1893 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№65 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Qaysi Yildan Boshlab Ishlab Chiqarish Gimnatsikasi O’tkazila Boshlagan 

1920 

1923 


1919 

1925 


Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. №66  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

Nechanchi yildan badiiy gimnastik atamalar qo‟llanila boshlagan? 

1938 

1940 


1936 

1937 


 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№67 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

quyida nomlari keltirilganlardan qaysi biri sport inventariga ta`lluqli emas? 

ot 

gardish 


koptok 

arqoncha  

 

13 


Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  №68 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Parter holati nechinchi yildan beri kombinawiyalarga kiritilgan 

1982 

1980 


1999 

1961 


 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y.

№69  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 3

 

Badiiy gimnastikada nechita element bor 

BESH TA 

Uch ta 


Olti ta 

Ikki ta 


 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№70 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Arqonning uzunligi va diametri 

gimnastikachi uchun qulay uzunlikda, 0,5-0,1sm 

170 sm 0,3-0,1 sm 

165sm 0,5-0,1 

160sm 0,4-1sm 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№71 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Gardish og‟irligi, diametri 

ICHKI DIAMETRI-80-90SM, KO’NDALANG DIAMETRI-0,8-1,5SM, OG’IRLIGI 300GR  

ichki diametri-70-90sm, ko’ndalang diametri-0,5-1,3sm, og’irligi 250gr  

ichki diametri-70-80sm, ko’ndalang diametri-0,5-1,5sm, og’irligi 200gr 

ichki diametri-50-70sm, ko’ndalang diametri-0,3-1,3sm, og’irligi 350gr 

ichki diametri-30-50sm, ko’ndalang diametri-0,5-1,5sm, og’irligi 250gr 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№72  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

Arqon va to‟p nechinchi yildan badiiy gimnastikaga majburiy buyum sifatida kiritildi 

1965 

1980 


1984 

1930 


 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№73 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 1

 

Ilk musobaqalarda qanday gardishlar bilan chiqish qilingan 

YOG’OCH 


 

14 


Rezina 

plasmas 


alyumin 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№74  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

Tasma nechinchi yili vf rim tomonidan sportga kiritilgan 1927Y REYNXOLD GLER 

1930y Jak Dolkroz 

1961y Fransua Delsart 

1963y Aysedora Dunkan  

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№75 Fan bobi – 3; Fan bo„limi – 2; Qiyinlik darajasi - 

Dars zichligini oshirish uchun qanday usullardan foydalanish samaraliroq? 

AYLANMA 


umumlashgan 

o’yin 


frontal 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№76 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

O‟qituvchi gimnastika darsini o‟tishda qanday hujjatdan foydalanadi? 

DARS REJA – KONSPEKTI 

ishchi dastur 

dastur 


reja – jadval 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№77  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

Qanday mashqlar qo‟l kuchini rivojlantirish imkonini beradi? 

QO’LLARNI BUKIB YOZISH 

qo’llarni siltash 

o’tirib turish 

egilishlar 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№78 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Dars o‟tish uchun pedagogik nazoratning necha turi mavjud?   

15 


Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 №79 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Gimnastika darsini xronometrajining asosiy hujjati nima? 

BAYONNOMA 

dastur 

ishchi dastur dars reja – konspekti 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№80  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

Bir  bo‟g‟indan  ikkinchi  bo‟g‟inga  o‟tkaziladigan  tana  oyoq  qo‟llarining  ketma-ketlikda egilib to‟g‟rilanishi nima deb ataladi? 

TO’LQIN 


Siltash 

kirish 


vipad 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№81 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Akrobat piruet ishlaganida necha gradusga burilishini to‟g‟ri toping? 

360


180


90160

 Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. №82  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

Alina Kabaeva gimnastikaning qaysi turidan olimpiada chempioni bo‟ldi? 

BADIIY GIMNASTIKA 

Sport gimnastikasi 

Atletik gimnastika 

Ritmik gimnastika  

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№83 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Uslub nima? 

Uslub-bu muayyan muammoni hal qilish yo‟li 

Uslub-bu elementlarning murakkabligi birikishi va soni 

Uslub-bu sportchining maxorati 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№84 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Lentaning uzunligi va diametri 

TAYOQCHASI UZUNLIGI 50-60, DIAMETRI 1SM, TASMA 6M, OG’IRLIGI 35G 

tayoqchasi uzunligi 30-50, diametri 0,2sm, tasma 5m, og’irligi 30g 


 

16 


tayoqchasi uzunligi 40-50, diametri 0,1sm, tasma 7m, og’irligi 35g 

tayoqchasi uzunligi 30-50, diametri 0,2sm, tasma 5m, og’irligi 35g  

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№85 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Gimnastikaning qaysi turi sog‟likni mustahkamlashini aniqlang? 

GIGIENIK GIMNASTIKA 

atletik gimnastika 

ritmik gimnastika 

sport gimnastikasi 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y.

№86  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

Badiiy gimnastikada kichik diametrdagi to‟pning o‟lchovini to‟g‟ri toping? 

8-12 

10-15 


10-12 

8-10 


 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  

D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№87 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Badiiy gimnastika darsi necha bo‟limdan iborat? 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  №88 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Gimnastning o‟rtacha hatosi uchun necha ball olib tashlanishini aniqlang? 

3 BALL 


2 BALL 

1 BALL 

4 BALL 

 

Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№89  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

To‟pning diametric va og‟irligi 

REZINA SHAR DIAMETRI 18-20SM, VAZNI 400GR 

rezina shar diametri 15-18sm, vazni 300gr 

plasmas shar diametri 18-20sm, vazni 350gr 

plasmas shar diametri 15-20sm, vazni 250gr 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№90 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Akrobatik gimnastika qanday jismoniy sifatlarni rivojlantiradi? 

 

17 


CHAQQONLIK 

quvnoqlik 

hal qiluvchanlik 

joylarni mo’ljallash 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№91 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Badiiy gimnastikaning nechta metodik xususiyatlari mavjud?  Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  №92 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Badiiy gimnastika darsining asosiy qismi vazifasi nechta vosita orqali hal qilinadi? Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. 

№93  FAN  BOBI  –  3;  FAN  BO„LIMI  –  2;  QIYINLIK 

DARAJASI - 3

 

Jismoniy tarbiya darslarida gimnastikaning qaysi turi o‟tkaziladi? 

ASOSIY GIMNASTIKA 

akrobatika 

sport gimnastikasi 

badiiy gimnastika 

 

Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа ijоdiy uyi, 2010.-232 b  

№94 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Quyida nomlari keltirilgan qaysi biri akrobatik mashqlar atamalariga ta`lluqli emas? 

BURILISH 

ko’prik 

shpagat 


tik turish 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013

№95 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Badiiy gimnastika mashqlarini o‟rgatishning nechta printsiplari mavjud?   

18 


Аchilоv  A. Bаdiiy gimnаstikа t.: g’оfur g’ulоm nоmidаgi nаshriyot-mаtbаа 

ijоdiy uyi, 2010.-232 b  №96 Fan bobi – 1; Fan bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

Gimnastikaning qaysi turi umumrivojlantiruvchi turiga ta`lluqli emas? 

badiiy gimnastika 

asosiy gimnastika 

gigienik gimnastika 

atletik gimnastika 

 

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan  mashqlarni o`rgatish  uslubi.  A.Eshtaev,  D.Karabayeva, N.Xasanova “fan va texnologiya”  nashriyoti, 2013 

№97 Fan bobi – 1; Fan 

bo„limi – 1; Qiyinlik darajasi - 

badiiy gimnastika mashg‟ulotida texnika xavfsizligini saqlash uchun nechta talab mavjud?  Karimov  M.K.  Xoreografiya  mashqlari,  badiiy  gimnastika  va  xalq  harakatli  o`yinlari. 

Toshkent.  “ILM-ZIYO”.  2005  y. №98  FAN  BOBI  –  1;  FAN  BO„LIMI  –  1;  QIYINLIK 

DARAJASI - 1

 

Badiiy gimnastika darsining tayyorlov qismi vazifasi nechta vosita orqali hal qilinadi? Download 0,68 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
davlat pedagogika
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
respublikasi axborot
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti