Valfria kurser inom Nutritionslinjen 2008/2009Download 54.68 Kb.
Sana27.06.2017
Hajmi54.68 Kb.


STOCKHOLMS UNIVERSITET / KAROLINSKA INSTITUTET

Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Avdelningen för medicinsk näringslära Version 2
Förslag till

VALFRIA KURSER inom Nutritionslinjen 2008/2009
Du ska välja en eller flera valfria kurser, som skall omfatta 30-60 högskolepoäng (hp)

(beroende på vilken typ av examen du väljer att ta ut).


Här finns möjlighet till breddning (dvs läsa helt nya ämnen), komplettering och/eller fördjupning inom utbildningens många delområden.
Valet gör du förstås efter eget intresse, men välj gärna en kurs som förbereder inför examensarbetet.
Diskutera gärna med ansvarig kursgivare och mig.
Nu-märkt” kurs, innebär att den får räknas som en ”nutritionskurs”
Lycka till önskar Pia
Aktuella hemsidor


  • Institutionen för biovetenskaper och näringslära; Avdelningen för medicinsk näringslära, Karolinska institutet, Novum: http://ki.se/bionut
  • Institutionen för biovetenskaperoch näringslära; Enheten för folkhälsonutrition,

Karolinska institutet, Novum: http://ki.se/bionut


  • Stockholms universitet: www.su.se
  • Karolinska institutet: www.ki.se
  • Högskoleverket: www.studera.nu


OBS! Nytt fr o m vårterminen 2007:
* Anmälan till de flesta kurser inom svenska universitet och högskolor görs via

www.studera.nu
* Om du söker en kurs på Stockholms universitet (via www.studera.nu), där det finns en

anmälningskod angiven ( t ex Engelska, grundkurs 30 hp), kan du välja den som

”programkurs”. Detta är en form av linjeförtur inom ramen för valfria kurser.

Se speciell information: ”Anmälan till kurs inom linje/program inför vårteminen 2009”,

från Studentbyrån, SU.
* Nytt fr o m höstterminen 2007:

I samband med att ”Bolognareformen” införts, så har poängsystemet ändrats.

1 ”gammal” poäng (p) = 1,5 högskolepoäng (hp).

* Oligatoriska påbyggnadskurser i nutrition:
Fristående kurser vid Stockholms universitet (se utbildningskatalogen, sid 81-83)
- Molekylär nutrition, 15 hp (Nu) Tid: 19/1 - 20/3)

och / eller- Folkhälsonutrition, 15 hp (Nu) Tid: 23/3 - 5/6
Kursgivare: Institutionen för biovetenskaper och näringslära, KI

Ansökan: senast den den 15 oktober, på särskild blankett (kontakta institutionen)

Kontaktperson: Johanna Zilliacus; johanna.zilliacus@ki.se, 08-585 83737 (Mol.nutr)

Bettina Ehrenblad; bettina.ehrenblad@ki.se , 08-608 92 12 (Folkhälsonutrition)


Biokemisk och toxikologisk nutrition, fördjupningskurs, 15 hp (Nu)
Fristående kurs vid Stockholms universitet (se utbildningskatalogen, sid 83).

Kursgivare: Institutionen för biovetenskaper och näringslära, KI

Tid: Ht-08: 27/10 - 16/1 alt. Vt-09: 23/3 - 5/6

Ansökan: senast den 15 april respektive 15 oktober, på särskild blankett

Kontaktperson: Joseph Rafter, kursledare (Ht), 08-585 83717, joseph.rafter@ki.se

Sam Okret , kursledare (Vt), 08-585 83728, sam.okret@ki.seMolekylär nutrition II (avancerad nivå), 30 hp
Fristående kurs vid SU (se utbildningskatalogen, sid 82)

Kursgivare: Institutionen för biovetenskaper och näringslära, KI

Tid: Ht-08: 25/8 - 16/1

Ansökan: senast den 15 april, på särskild blankett

Kontaktperson: Joseph Rafter: joseph.rafter@ki.se , 08-585 83717

Johanna Zilliacus: johanna.zilliacus@ki.se , 08-585 83737


Folkhälsonutrition II (avancerad nivå), 30 hp
Fristående kurs vid SU (se utbildningskatalogen, sid 82)

Kursgivare: Institutionen för biovetenskaper och näringslära, KI

Tid: Ht-08: 28/8 - 16/1

Ansökan: senast den 15 april, på särskild blankett

Kontaktperson: Bettina Ehrenblad: bettina.ehrenblad@ki.se , 08-608 9212
Övriga kurser (på avancerad nivå) inom Folkhälsonutrition:

(kan även sökas som valfri kurs inom Mastersprogrammet i nutrition)

Fristående kurser vid SU (se utbildningskatalogen, sid 226 och 82)

- Folkhälsonutritionspolicy i 7,5 hp (EU Basics in Public Health Nutrition 7,5 ) (Nu)

Tid: Sommarkurs: 28/7 - 31/8 2008 Obs! ansökan senast den 15/3, på särskild blankett

- Folkhälsoaspekter på fysisk aktivitet 7,5 hp (Physical Activity in Public Health 7,5 hp) (Nu)

*Tid: 19/1-18/2 2009 * Ansökan: senst den 15/10, på särskild blankett

- Mätmetodik inom folkhälsonutrition 7,5 hp (Assessment of Nutrition and Physical

Activity 7,5 p) (Nu) *Tid: 19/2 - 20/3 *Ansökan: senast den 15 oktober, på särskild blankett

Kursgivare: Institutionen för biovetenskaper och näringslära, KI

Kontaktperson: Bettina Ehrenblad: bettina.ehrenblad@ki.se , 08-608 9212Påbyggnadskurser i biologi vid Stockholms universitet

Se utbildningskatalogen, sid 44-45
Immunologi 15 hp 25/8 - 24/10 alt 23/3 - 5/6

Mikrobiologi 15 hp 27/10 - 16/1

Genetik II 15 hp 25/8 - 24/10
Speciell kursinformation finns. Se BIGs hemsida: www.big.su.se
Ansökan: senast den 15 april respektive 1 november, på digital blankett.

Se www.big.su.se/hemsida/utbildning/ansokning.htm

Kontaktperson: Birgitta Åkerman, studievägledare; 08-16 40 70,

birgitta@big.su.se
Påbyggnadskurser i kemi vid Stockholms universitet

Se utbildningskatalogen, sid 67-73
Analytisk kemi I, 15 hp 19/1 - 20/3

Analytisk kemi II, 15 hp 25/8 - 24/10

Biokemi II: Proteiner-från gen till funktion, 15 hp 25/8 - 24/10 alt 19/1 - 20/3

Biologiska membraners struktur och dynamik,15 hp 19/1 - 20/3

Läkemedelsfunktion I, 15 hp 25/8 - 24/10

Neurokemi med molekylär neurobiologi, 15 hp 25/8 - 24/10 alt 19/1 - 20/3

Organisk kemi-reaktivitet och struktur, 15 hp 25/8 - 24/10 alt 19/1 - 20/3
Speciell kursinformation finns. Se KÖLs hemsida: www.kemi.su.se

Ansökan: senast den 15 april respektive 1 november, på särskild blankett

Kontaktperson: Carl-Johan Högberg, studievägledare; 08-16 37 30, studiev@kol.su.se
Matematik för naturvetare, 15 hp

Fristående kurs vid Stockholms universitet (se utbildningskatalogen, sid 74).

Tid Ht-08, Distanskurs / deltid

Ansökan: senast den 15 april

Kontaktperson: Studievägledare; 08-16 45 21

E-mail: studievägledning@math.su.se
KURSER I U-LANDSNUTRITION
Fristående kurser vid Uppsala Universitet (se kurskatalogen sid 93)

Kursgivare: Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Enheten för internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH), Uppsala universitet.

Kontaktpersoner: International Education Administration: 018-611 5997

E-mail: IMCH.education@kbh.uu.se

Webb: www.kbh.uu.se/imch

Women´s and Children´s Nutrition in Low-income Countries, 10 hp (Nu)
Tid: Vt 2009: vecka 03-07

Ansökan: senast den 15 oktober 2008, på speciell blankett (direkt till institutionen)


Övriga kurser med u-landsinriktning / International Health

Kontakta t ex:

- Department of Womens and Childrens Health; Sektion for International Maternal and Child

Health (IMCH) Akademiska sjukhuset, Uppsala (018-611 59 97)

(se Uppsala universitets kurskatalog, sid 93-94)

- SIDA, Stockholm (08-698 50 00); www.sida.se

- Nordiska Hälsovårdhögskolan i Göteborg (031-69 39 00); www.nhv.se
KURSER MED LIVSMEDELSANKNYTNING
Vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala (se SLU-katalogen alt www.slu.se )

- Livsmedelsmikrobiologi 15 hp (Nu)

Kursgivare: Institutionen för mikrobiologi

Kontaktperson: Hans Jonsson (018-67 33 82), e-mail: hans.jonsson@mikrob.slu.se


- Livsmedelskemi 15 hp *Tid: 081027 - 090109 (Nu)

- Växtproduktlära 22.5 hp *Tid: 080825-081024 och 081027-090109 (Nu)

- Animaliska livsmedel 22,5 hp *Tid: 090112-090423 (Nu)

- Köttvetenskap 10,5 hp *Tid: 090228-090423 (Nu)

- Mjölkproduktlära 10,5 hp *Tid: 090112-090227 (Nu)

- Functional foods - Mervärdesmat 7,5 hp (A-nivå) *Tid: 090316-090529 (Nu)

- Food in Europe 15 hp Distanskurs (Nu)
Ansökan: senast den 15 april alt. den 15 oktober
Kursgivare: Institutionen för livsmedelsvetenskap, SLU
Kontaktperson: Åse Sternesjö, studierektor

e-mail: ase.sternesjo@lmv.slu.se Tel: 018- 67 20 37


Kursen Food in Europe: Johani Karonen Tel: 0511-67140

e-mail: Johani.Karonen@adm.slu.se


Vid Högskolan i Kalmar (se utbildningskatalogen, sid 76)
- Livsmedelsvetenskap 22,5 hp (Nu) * Tid: 2008, vecka 41-03
Ansökan: Senast den 15 april
Kursgivare: Institutionen för Naturvetenskap
Kontaktperson: Anna Blucher, universitetslektor

e-mail: Anna.Blucher@hik.se

Tel: 0480-446214

KURSER INOM FARMAKOLOGIOMRÅDET
Farmakologi, 15 hp
Fristående kurs vid Karolinska Institutet (se KI-katalogen, ”Program och kurser 2008-2009”, sid 82)

Kursgivare: Institutionen för fysiologi och farmakologi

Tid: Vt-09: 30/3 - 5/6

Ansökan: senast den 15 oktober, via www.studra.nu

Kontaktperson: Margareta Westling (524 87969); e-mail: margareta.westling@fyfa.ki.se

Komplementär,alternativ och integrativ medicin 7,5 hp

Fristående kurs vid Karolinska institutet (se KI-katalogen, sid 90)


Kursgivare: Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Tid: Ht-08: vecka 46-03, distanskurs, halvfart

Ansökan: senast den 15 april, via www.studera.nu


Farmakognosi B, 15 hp

Fristående kurs vid Uppsala Universitet (se kurskatalogen sid 43)


Kursgivare: Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala Universitet, Avd för farmakognosi

Tid: Ht-08 (v. 36-03) alt Vt-09 (v. 04-23) , Ges på distans, halvtid

Ansökan: senast den 15 april alternativt den 15 oktober

Kontaktperson: Maj Blad, kurssekreterare (018-471 42 36); E-mail: Maj.Blad@fkog.uu.seKlinisk läkemedelsutveckling / Clinical Drug Development (AN), 30 hp
Fristående kurs vid Uppsala Universitet (se kurskatalogen sid 95)
Kursgivare: Institutionen för medicinska vetenskaper, Avd för klinisk farmakologi

Tid Ht-08: 25/8-16/1

Ansökan: senast den 15 april

Kontaktpeson: Kurssekretariatet vid Avd för klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset

(018-611 42 60), e-mail: elisabeth.harryson@medsci.uu.se


KURSER I KLINISK NUTRITION
Vidareutbildningskurser inom klinisk nutrition
Fristående kurser vid Göteborgs Universitet (se kurskatalogen sid 146 ).
- Specialicerad Näringsterapi: Primär prevention av kardiovaskulärsjukdom, 7,5 hp (Nu)

Tid: Ht-08: 10/11-16/1 (halvfart, dag)


- Specialiserad Näringsterapi: Fetma och nutrition, 7,5 hp (Nu)

Tid: Ht-08: ges ej 08/09 (halvfart, dag)


- Evidensbaserad klinisk nutrition, 7,5h p (Nu)

Tid: Ht-08: ges ej 08/09 (kvartsfart / dag)


- Klinisk nutrition, ämnesfördjupning och vetenskaplig metod, 15 hp (Nu)

Tid: Ht-08: ges ej 08/09


Kursgivare: Institutionen för medicin, Avd för klinisk näringslära, GU
Ansökan: senast den 15 april
Kontaktperson: Bodil Hultén, univ.lektor, 031- 786 3718

E-mail: bodil.hulten@nutrition.gu.se

Avdelningen för klinisk näringslära, Göteborgs universitet,

Box 459, 405 30 Göteborgwww.nutrition.gu.se
Dietetik D1: Klinisk näringslära och dietetik (AN), 7,5 hp
Fristående kurs vid Uppsala universitet (se kurskatalogen, sid 178)

Kursgivare: Institutionen för hushållsvetenskap (IHV)

Tid: Ht-08: vecka 36-44 (halvfart, dag)

Ansökan: senast den 15 april

Kontaktperson: Agneta Andersson, 018-471 3442, Agneta.Andersson@ihv.uu.se

ÖVRIGA NUTRITIONSKURSER
Fristående kurser vid Umeå universitet (se www.umu.se/katalog )
Idrottsnutrition, 15 hp (avancerad nivå) (Nu)
Kursgivare: Institutionen för kostvetenskap

Tid: Ht-08: 1/9 - 16/1 (halvfart, distans)

Ansökan: senast den 15 april (via www.studera.nu )

Kontaktperson: CharlottaBergström, 090-786 6482; charlotta.bergstrom@kost.umu.se

alternativt info@kost.umu.se

www.umu.se/kost/ alternativt www.info.umu.se/utbkat
Mat och media, 15 hp (avancerad nivå) (Nu)
Kursgivare: Institutionen för kostvetenskap

Tid: Vt-09: vecka 04-23 (halvfart, distans, IT-baserad)

Ansökan: senast den 15 oktober (via www.studera.nu)

Kontaktperson: se ovan


Kostsociologi, 15 hp (avancerad nivå) (Nu)
Kursgivare: Institutionen för kostvetenskap

Tid: Ht-08: vecka 36-03 (halvfart, distans)

Ansökan: senast den 15 april

Kontaktperson: se ovan


Livsmedelsdesign – Sensorisk analys och produktutveckling, 15 hp (AN) (Nu)
Kursgivare: Institutionen för kostvetenskap

Tid: Ht-08: vecka 36-44

Ansökan: senast den 15 april

Kontaktperson: se ovan
KURSER I MUNTLIG OCH SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING /

VETENSKAPSKOMMUNIKATIONPresentation av naturvetenskap, 7,5 hp
Fristående kurs vid Stockholms Universitet (se utbildningskatalogen sid 48).
Kursgivare: Inst för biologisk grundutbildning

Tid: Ht -08: 25/8 - 16/1 ( kvällstid / kvartsfart)

Ansökan: senast den 15 april på särskild, digital blankett (www.big.su.se)

Kontaktperson: Birgitta Åkerman, (08-16 40 70); E-mail: Birgitta@big.su.se
Vetenskapskommunikation, fördjupningskurs i naturvetenskap, 30 hp
Fristående kurs vid Stockholms universitet (se utbildningskatalogen, sid 66).
Kursgivare: Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Tid: Ht -08: 25/8 - 16/1 (kväll, heltid)

Ansökan: senast den 15 april (via www.studera.nu )

Kontaktperson: Studievägledaren (08-16 47 98); E-mail: studier@natgeo.su.sewww.ink.su.se

Praktisk retorik, 15 hp
Fristående kurs vid Stockholms universitet (se utbildningskatalogen sid 140).
Kursgivare: Institutionen för nordiska språk

Tid: Ht 2008 alternativt Vt 2009 (dag, deltid alt. kväll, deltid)

Ansökan: senast den 15 april alternativt den 15 oktober (via www.studera.nu)

Kontaktperson: Britt Arvidsson (08-16 35 28): E-mail: britt.arvidsson@nordiska.su.se


Pedagogik I, 30 hp
Fristående kurs vid Stockholms universitet (se utbildningskatalogen sid 200).
Kursgivare: Pedagogiska institutionen

Tid: Ht-08 alternativt Vt-09

Ansökan: senast den 15 april alternativt den 15 oktober (via www.studera.nu )

Kontaktperson: 08-16 31 21; www.ped.su.seOBS!
Se denna lista som förslag på kurser. Inom ramen för valfria ”icke nutritionskurser”,

hittar du säkert fler kurser.

Om du har läst kurser på högskolenivå innan du började på Nutritionslinjen, kan dessa tas med inom ramen för valfria kurser. Krav: Det måste vara hela, avslutade, godkända kurser.

Även relevanta kurser som lästs utomlands (inom utbytesavtal), kan tillgodoräknas som valfria kurser.

Kontakta i så fall mig för bedömning:

Pia Hedberg, pia.hedberg@ki.se , 08-585 83705
2008-09-29 / Pia Hedberg

sid av 8
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa