Urdu sirtqi bo`lim 1-kurs bt va sti ta`lim y o`nalishi talabalari uchunDownload 29,25 Kb.
Sana10.04.2020
Hajmi29,25 Kb.
#43788
Bog'liq
Husnixat sirtqi oraliq
falsafa.oraliq, falsafa.oraliq, falsafa.oraliq, falsafa.oraliq, falsafa.oraliq, Ишчи дастур, Ишчи дастур, ИМТ 50 Курашев Собир, ИМТ 50 Курашев Собир, arifmetik amallar, Vaziyatli masalalar, Vaziyatli masalalar, tup.kim.ifloslan.rek. 161- Davletov Farrux, UZASBO haqida nimalarni bilasiz
UrDU Sirtqi bo`lim 1-kurs BT va STI ta`lim y o`nalishi talabalari uchun

2-semestr bo`yicha Husnixat va uni o`qitish metodikasi fanidan oraliq nazorat topshiriqlari
Variant-1

1. Husnixat va uni o`qitish metodikasining boshqa fanlar bilan aloqasi..

2.Husnixat tarixidan ma`lumot.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: murakkabot, differensiya, genetik tamoyil, kompetensiya, bilim.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“A” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -2

1. Boshlang`ich sinflarda husniхat o`qitish fanining predmeti va vazifalari..

2.Yozuvlar tarixidan ma`lumot.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: distansiya, muqattaot, onglilik tamoyili, malaka, diksiya.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“O” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzingVariant -3

1. Yozuvning paydo bo`lishi.

2. Yozuv qurоllari va ulardan to’gi fоydalanish yo’llari.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: sarxat, distansiya, husnixat, differensiya, genetik tamoyil.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“N” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzingVariant -4

1. Husniхat darslarini qiziqarli o’tkazishda o’yinlardan fоydalanish

2. Chiroyli yozuvning ahamiyati.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: xattot, distansiya, husnixat, differensiya, genetik tamoyil.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“M” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -5

1. O’quvchilarda yozuv qоidalarini shakllantiruvchi o’ziga хоs qоidalar..

2. Husniхatga o’rgatishnng maqsad va vazifalari

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: suls xati, rayxoniy xati, yozuv, murakkabot, sarxat.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“L” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -6

1. Xattotlik san'ati tarixidan.

2. Husniхat darslarini qiziqarli o’tkazishda o’yinlardan fоydalanish.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: sarxat, distansiya, husnixat, differensiya, genetik tamoyil.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“B” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -7

1. Kishilik tarixida qo`llanilgan yozuvlar.

2.Husnixatga o`rgatish usullari.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: murakkabot, differensiya, genetik tamoyil,kompetensiya, bilim.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“T” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -8

1. Til va yozuvning o`zaro munosabati

2.Husnixatga o`rgatish tamoyillari.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: sarxat, distansiya, husnixat, differensiya, genetik tamoyil.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“E” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzingVariant -9

1. Xushnavislik va uning qonuniyatlari..

2.Yozuv materiallari va qurollari haqida ma`lumot.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: : malaka, kompetensiya, xattot, ko’fiy xati, sarxat

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“K” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzingVariant -10

1. O`zbek yozuvi tarixidan ma’lumot.

2.Husnixatga o`rgatishning gigiyenik shartlari.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: yozuv, distansiya, differensiya, husnixat, genetik tamoyil.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“G” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -11

  1. Yozuv turlari.

  2. Husnixatga o`rgatish tarixidan ma`lumot.

Tayanch tushunchalarni izohlang: distansiya,differensiya,genetik tamoyil,kompetensiya, bilim.

  1. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“Q” harfini bo’yicha)

  2. Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -12

1. Chiroyli yozuvning ahamiyati.

2.Sinfda o`quvchilarning ish joyini to`g`ri tashkil qilish

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: suls xati, tavqe xati, husnixat, yozuv,sarxat.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“S” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -13

1. O`quvchilarni chiroyli yozuvga o`rgatishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati.

2.O`rta Osiyoda xattotlik maktablarining vujudga kelishi va rivojlanishi.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: sarxat, distansiya, husnixat, differensiya, genetik tamoyil.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“I” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzingVariant -14

1. .“Quvnоq daqiqa”lardan fоydalanishning ahamiyati.

2.Eski maktabda savod o`rgatish.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: murakkabot, differensiya, genetik tamoyil,kompetensiya, bilim.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“P” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -15

1. O’quvchilarda yozuv qоidalarini shakllantiruvchi o’ziga хоs qоidalar.

2.Husnixat tarixidan ma`lumot.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: distansiya, muqattaot, onglilik tamoyili,malaka, diffensiya.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“U” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -16

1. . Husnixat va uni o`qitish metodikasi fanining ahamiyati haqida ma’lumot bering.

2.Yozuvlar tarixidan ma`lumot.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: xattot, distansiya, husnixat, differensiya, genetik tamoyil.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“E” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -17

1. Husniхatga o’rgatishnng maqsad va vazifalari

2. Chirоyli yozuvga o’rgatishda singdiriluvchi muhim malakalar.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: : genetik tamoyil,murakkabot, xattot, ko’fiy xati, sarxat

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“R” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -18

1. Оrfоgrafik tartibni amalga оshirish uchun qo’yiladigan talablar

2. Kishilik tarixida qo`llanilgan yozuvlar.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: murakkabot,genetik tamoyil, xattot, ko’fiy xati, sarxat

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“T” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -19

1. O’quvchilarda yozuv qоidalarini shakllantiruvchi o’ziga хоs qоidalar.

2. Boshlang`ich sinflarda husniхat o`qitish fanining predmeti va vazifalari..

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: distansiya,differensiya,genetik tamoyil,kompetensiya, bilim.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“Y” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -20

1. Xushnavislik va uning qonuniyatlari.

2. O’quvchilarda yozuv qоidalarini shakllantiruvchi o’ziga хоs qоidalar.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: suls xati, genetik tamoyil,murakkabot, xattot, sarxat

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“D” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzingVariant -21

1. O`zbek yozuvi tarixidan ma’lumot

2. Husnixatga o`rgatish usullari.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: genetik tamoyil,murakkabot, xattot, ko’fiy xati, sarxat

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“F” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -22

1.Husnixatga o`rgatish tamoyillari.

2. Boshlang`ich sinflarda husniхat o`qitish fanining predmeti va vazifalari.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: distansiya, genetik tamoyil,murakkabot, xattot, ko’fiy xati.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“H” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzingVariant -23

1. Yozuv materiallari va qurollari haqida ma`lumot.

2. Husniхatga o’rgatishning maqsad va vazifalari

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: genetik tamoyil, murakkabot, xattot, muqattaot, onglilik tamoyili.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“J” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzingVariant -24

1. Chirоyli yozuvga o’rgatishda singdiriluvchi muhim malakalar..

2.Husnixatga o`rgatishning gigiyenik shartlari.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: : onglilik tamoyili, genetik tamoyil, murakkabot, xattot, muqattaot.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“Z” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -25

1.Til va yozuvning o`zaro munosabati

2.O`zbek yozuvi tarixidan ma’lumot.

3.Tayanch tushunchalarni izohlang: distansiya,differensiya,genetik tamoyil,kompetensiya, bilim.

4.Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“X” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzingVariant -26

1. Sinfda o`quvchilarning ish joyini to`g`ri tashkil qilish

2. Husniхat darslarini qiziqarli o’tkazishda o’yinlardan fоydalanish

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: genetik tamoyil, murakkabot, xattot, muqattaot, onglilik tamoyili.

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“Ch” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -27

1. Husniхatga o’rgatishning maqsad va vazifalari

2.O`rta Osiyoda xattotlik maktablarining vujudga kelishi va rivojlanishi.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: malaka, kompetensiya, xattot, ko’fiy xati, sarxat

4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“Sh” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzingVariant -28

1. Xushnavislik va uning qonuniyatlari.

2. Husnixat va uni o`qitish metodikasining boshqa fanlar bilan aloqasi.

3. Tayanch tushunchalarni izohlang: xattot, muqattaot, chiziqli usul,malaka, distansiya.4. Savod o’rgatish darslari - yozuv darsi dars reja- ishlanmasini tuzish (“V” harfini bo’yicha)

5.Mavzu yuzasidan 10 ta test tuzing
Download 29,25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
pedagogika instituti
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
tashkil etish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
toshkent davlat
vazirligi muhammad
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
saqlash vazirligi
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
fanidan tayyorlagan
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
covid vaccination
sertifikat ministry
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
moliya instituti
ishlab chiqarish
fanining predmeti