Umumqurilish ishlari tarkibiga qanday ishlar kiradi? Tehnologik, sanitar tehnik ishlar. #Yer, beton, temir beton,pardozlash, montaj ishlari. Gidroizolyaciya ishlari Montaj ishlariDownload 26,23 Kb.
Sana16.01.2022
Hajmi26,23 Kb.
#371035

Umumqurilish ishlari tarkibiga qanday ishlar kiradi? ==== Tehnologik, sanitar - tehnik ishlar. ==== #Yer, beton, temir - beton,pardozlash, montaj ishlari. ==== Gidroizolyaciya ishlari ==== Montaj ishlari. +++++ Mahsus ishlar turkumiga qanday ishlar kiradi? ==== #Tehnologik, sanitar - tehnik, elektrotehnik, gidroizolyaciya ishlari ==== Yer, beton, temir - beton, montaj, pardozlash ishlari. ==== Beton va temir - beton ishlari. ==== Montaj va pardozlash +++++ Tayyor mahsulot olishni ta'minlaydigan tehnologik bir-biri bilan bog’langan bir nechta ish opYeraciyalari majmuiga nima deyiladi? ===== #Oddiy jaroyon. ==== Ish uslubi. ==== Ish harakati. ==== Kompleks jaroyon +++++ Kompleks jaroyon deb nimaga aytiladi? ==== #Tashkiliy o'zaro bog’liqlikda bo'lgan va bitta yakuniy mahsulot chiqarish bilan bog’langan bir nechta oddiy jaroyonlar majmui. ==== Ishchining biror bir maqsadini amalga oshirish uchun birlashtirilgan harakatlar majmui. ==== Birlamchi mahsulot olish uchun bir nechta ish harakatlarining majmui. ==== Tayyor mahsulot olishni ta'minlaydigan tehnologik bir-biri bilan bog’langan Bir nechta operaciyalar majmui. +++++ Qanday inshootlar ko'tarma inshootlar deyiladi? ==== #Yer yuzida grunt to'kish bilan qurilgan inshootlar. ==== Yopiq gorizontal zovurlar. ==== Grunt olinadigan kar’yer. ==== Yer yuzidan pastda (chuqurda) joylashgan inshootlar. ++++ Qazilma inshootlari nima? ==== #Yer yuzidan pastda (chuqurda) joylashgan inshootlar. ==== Gruntdan qurilgan to'g’on. ==== Yer yuzida grunt to'kish bilan qurilgan inshootlar. ==== Kanal yoqalaridagi to'kmalar. +++++ Yumshatilgan grunt hajmining tabiiy qattiq holdagi grunt hajmiga nisbati nima deyiladi? ==== #Yumshalish koeffitsienti. ==== To'lish koeffitsienti. ==== Teskari yumshalish koeffitsienti. ==== Grunt yo'qotilish koeffitsienti. +++++ Amaldagi qurilish me'yorlari va qoidalariga ko'ra gruntlar necha hilga bo'linadi? ==== #11 ==== 9 ==== 7 ==== 5 +++++ Gidromeliorativ qurilishda yer ishlarini bajarishda qaysi usul ko'p qo'llaniladi? ==== #Mehanizaciyalashgan usulda. ==== Qo'l kuchi bilan bajarish. ==== G idromexanzatsiyausulda. ==== Portlatish usulida. +++++ Yer ishlarini bajarishda qaysi mehanizm ko'p ishlatiladi? ==== #Buldozerlar. ==== Bir kovshli ekskovatorlar. ==== Greyderlar. ==== Ko'p kovshli ekskovatorlar +++++ Grunt suvlari yer sathiga yaqin bo'lgan joylarda qo'llash mumkin bo'lmagan ekskovatorning ishchi ishchi uskunasi qanday bo'ladi? ==== #To'g’ri kurakli. ==== Draglayn. ==== Teskari kurakli. ==== GreyfYer kurakli. +++++ Kondagi gruntlarni qazish va yuklashda qaysi mexanizm eng ko'p qo'llaniladi? ==== #To'g’ri kurakli ==== Draglayn. ==== Teskari kurakli. ==== Ko'p kovshli. +++++ Bir oylik yer ishlari jadalligi 20000 m3 gacha bo'lganda tanlanadigan bir kovshli ekskovatorlar kovshining sig’imi qancha bo'lishi kerak? ==== #(0,4...0,65) m3. ==== (1,0...1,6) m3. ==== (0,25...0,4) m3. ==== (1,6...2,5) ì3. +++++ O'ziyurar skrepyerlarda gruntlarni tashish uzunligi qancha bo'ladi? ==== #3000 m gacha. ==== 1000 m gacha. ==== 4000 m gacha. ==== 5000 m gacha. +++++ Pritsepli skrepYerlarda gruntlarni tashish uzunligi qancha bo'ladi? ==== #1000 m gacha. ==== 3000 m gacha. ==== 4000 m gacha. ==== 500 m gacha. +++++ Buldozerlarda gruntlarni tashish masofasi qancha bo'ladi? ==== #300 m gacha. ==== 100 m gacha. ==== 150 m gacha ==== 60 m gacha. +++++ Bitta ekskovatorga xizmat qiladigan zaruriy transport vositalari soni qanday ko’rsatkichlardan aniqlanadi? ==== #Ekskovator va transport vositasining ish unumdorligidan ==== Ekskovator kovshining sig’midan. ==== Transport vositasining ish unumdorligidan ==== Ekskovator ish unumdorligidan +++++ Suv xo’jaligi qurilishida gruntlarni zichlash uchun asosan qaysi usuldan foydalaniladi? ==== #Mexanik usul ==== Qul kuchi ==== Suv bilan ==== Qul kuchi va suv bilan +++++ Pnevmo g’ildirakli katoklar qaysi gruntlarni zichlash uchun ishlatiladi? ==== #Har qanday gruntlarda. ==== Bog’lanmagan gruntlarda. ==== Bog’langan gruntlarda. ==== Shag’alli bog’lanmagan gruntlarda. +++++ Zarrali bog’langan gruntlarni zichlash qaysi katok bilan amalga oshirish tavsiya etiladi? ==== #Tishli katok, pnevmo g’ildirakli katok. ==== Pnevmo g’ildirakli katok. ==== Silliq sirtli tishli katok. ==== Vibratsiyali katok. +++++ Zarrali bog’lanmagan gruntlarni zichlash qaysi katok bilan amalga oshirish tavsiya etiladi? ==== #Silliq sirtli va vibratsiyali, pnevmo g’ildirakli katok. ==== Pnevmo g’ildirakli katok. ==== Tishli katok. ==== Vibratsiyali katok. +++++ Gruntlarni zichlashda qaysi mexanizm eng ko’p ishlatiladi? ==== #Katok ==== Skreper ==== Avtomobil ==== Buldozer +++++ Gruntlarni zichlashda dastlabki hisoblar uchun qaysi gruantning eng maqbul namligi 12…20 % oraliqdam olinadi? ==== #Qumoq grunt. ==== Qumloq grunt ==== Qumli grunt ==== Gilli grunt +++++ Qishda yer ishlari qanday usullarda olib boriladi? ==== #Muzlashdan saqlash, bevosita qazish, yumshatish, Muzlaan gruntlarni eritish. ==== Bevosita qazish, ==== Yumshatish. ==== Muzlaan gruntlarni eritish. +++++ Portlovchi moddalar qanday usullarda portlatiladi? ==== #Olov, elektr toki, Detonirlashgan shnur. Kapsyul-detonator. ==== Kapsyul-detonator. ==== Olov. ==== Olov, elektr toki, +++++ Portlatish uchun tayyorlangan portlovchi moddaning belgilangan miqdoriga nima deyiladi? ==== #Zaryad. ==== Shpur. ==== Shurf. ==== Kapsyul-detonator +++++ Suv manbaidan uzoq bo'lgan joylarda yer ishlarini bajarish uchun qaysi usul qo'llanilmaydi? ==== #Gidromehanizaciya. ==== Mexanizatsiya. ==== Qo'l kuchi. ==== Portlatish. +++++ Qoya toshli tog’ jinslarini yumshatish uchun qaysi usul qo'llaniladi? ==== #Portlatish ==== Mexanizaciya. ==== Qo'l kuchi ==== Gidromexanizatsiya. +++++ Qanday usulda gruntlarni qazish, tashish va yotqizish ishlari suv yordamida amalga oshiriladi? ==== #Gidromexanizitsiya ==== Mexanik ==== Portlatish ==== Parallel +++++ Suv bilan monitorlar yordamida grunt qazilganda suvning tezliga necha m/sek bo’lishi kerak? ==== #20...60 ==== 0...20 ==== 10...15 ==== 4...8 +++++ Rufuler usuluda grunt suv ostidan qazib olinganda loyqani surish tezligi necha m/sek bo’lishi kerak? ==== #1,5....2,0 ==== 10....15 ==== 0...20 ==== 1,1...2,4 +++++ Betonning asosiy markasi qaysi xususiyatiga qarab belgilanadi? ==== #Siqilishga bo’lgan mustahkamligiga ==== Chuzilishga bo’lgan mustahkamligiga ==== Egilishga bo’lgan mustahkamligiga ==== Buralishga bo’lgan mustahkamligiga +++++ Betonning sovuqqa chidamliligi bo’yicha 100 markali degani nimani anglatadi? ==== #Beton 100 marta muzlab va eriganda 5% lan ortiq og’irligini va 15 % dan ortiq mustahkamligini yuqitmasligi. ==== Betonning uzoq muddat davomida 1000s dan past haroratga chidashi. ==== Betonning 100 kun davomida 00s dan past haroratga chidashi. ==== Betonning 1000s dan yuqori haroratga chidashi. +++++ Beton qorishmasi uchun ishlatiladigan qumdagi 0,15 mm dan kichik zarrachalari miqdori qancha bo’lishi kerak? ==== #2…3 % dan ko’p bo’lmasligi ==== 5…10 % dan ko’p bo’lmasligi ==== 12…20 % dan ko’p bo’lmasligi ==== 15…20 % dan kam bo’lmasligi +++++ Beton qorishmasini tayyorlash uchun ishlatiladigan yirik to’ldiruvchilar tarkibidagi mayda zarrachalari va loy miqdori qancha bo’lishi kerak? ==== #1…2 % dan ko’p bo’lmasligi ==== 3…5 % dan ko’p bo’lmasligi ==== 8…10 % dan ko’p bo’lmasligi ==== 10…15 % dan ko’p bo’lmasligi +++++ Tosh maydalovchi uckunalar uchun toshlarning o’lchami odatda qancha bo’lishi kerak? ==== #O’lchami kirish teshigi o’lchamidan (0,8….0,85) marta katta toshlar. ==== Tosh maydalagich kirish teshigi o’lchamiga teng toshlar. ==== Tosh maydalagich kirish teshigi o’lchamidan kichik toshlar. ==== Tosh maydalagich kirish teshigi o’lchamidan ikki kichik toshlar. +++++ Beton qorishmasi konus cho’kishining qanday qiymatlarida suyuq qorishma deyiladi? ==== #> 6 sm ==== > 4 sm ==== > 3 sm ==== > 2 sm +++++ Beton qorishmasini tayyorlash jarayonida qaysi jarayon hisoblanadi? ==== #Materiallarni qorish. ==== Materiallarni ombordan tashish. ==== Materiallarni me’yorlash. ==== Materiallarni beton qorgichga yuklash. +++++ Quyuklik darajasi yuqori bo'lgan beton qorishmalarini aralashtirish davomiyligi nazariy me'yorlarga nisbatan amalda kamida necha % ga oshirilishi lozim. ==== #30 % ==== 20 % ==== 45 % ==== 50 % +++++ Gidrotexnika inshootlari qurilishida yig`ma temir-beton hajmi umumiy beton ishlari hajmining qancha qismini tashkil etishi mumkin? ==== #10-12% gacha ==== 20-40% gacha ==== 30-60% gacha ==== 5-18% gacha +++++ Yig`ma temir-beton konstruksiyalarini tayyorlashning asosan necha xil texnologik sxemalari mavjud. ==== #3 ==== 2 ==== 4 ==== 5 +++++ Konveyer usuli texnologik jarayonlarning uzluksizligi bilan harakterlanadi va asosan necha xil tipdagi konstruksiyalar tayyorlashda qo'llaniladi? ==== #bir xil. ==== Har xil. ==== Ikki xil. ==== Har xil va tezdan boshqa mahsulot ishlab chiqarishga moslashuvchi. +++++ Tog’ jinslarni qazish bo'yicha er osti qazilma inshootlari qanday usullarga farqlanadi. ==== #"tog'" va "mexanizasiyalashgan" usullari ==== Qazilma va yarim qazilma usullari ==== To’kma va yarim to’kma usullari ==== Qazilma va to’kma usullari +++++ YEr osti gidrotexnik inshootlari qurilishida jinslarni qazishning tog' usuli keng tarqalgan bo'lib amaliyotda o'rtacha necha foizni tashkil etadi? ==== #95 ==== 80 ==== 70 ==== 50 +++++ Tog’ usulida tog' jinslarini yumshatish qay tarzda amalga oshiriladi ==== #Otboy bolg'asi va portlatishlar tarzida ==== Otboy bolg'asi bilan qulda. ==== Otboy bolg'asi bilan mexanizatsiya usulida. ==== Portlatishlar tarzida +++++ Tunnel qazishda mustaxkamlash ishlari nimalardan iborat bo'ladi? ==== #(krep) ankerli, sepiladigan beton va kombinasiyalashgan ==== Yogoch va metal karkaslar yordamida. ==== Zichlash va betonlash ==== Yogoch va metal qoplamali mustahkamlagichlar yordamida. +++++ Uzun o'lchamli konstruksiyalar (machtalar, kolonnalar va b.)ni tashish qanday transport vositasi yordamida amalgam oshiriladi? ==== #Avtopoezdlar yordamida. ==== Temir yo’l transportida. ==== Tasmali transpyortorda. ==== Havo transportida. +++++ Yig’sh montaj ishlarida bortli avtomobillardan qanday turdagi materiallarni tashishda foydalaniladi? ==== #Nisbatan mayda konstruksiyalar (bog'lamalar, tirgaklar, tagliklar), takelaj qurilmalari, montaj asboblari va materiallarini ==== Beton va uning to’ldiruvchlarini tashishda. ==== Turli qurilish materiallarini tashishda. ==== Odam tashishda. +++++ Qurilmalar va konstruksiyalarni tashish uchun avtotransport vositalarining qanday asosiy guruxlarini bilasiz? ==== #Bortli avtomobillar, umumiy ahamiyatga molik tirkama va yarim tirkamali avtopoezdlar, shuningdek maxsus tirkama va yarim tirkamali avtopoezdlardan foydalaniladi. ==== Bortli va o’zi ag’dargich avtomobillar. ==== Tirkamali va yarim tirkamali avtopoezdlar ==== Maxsus tirkama va yarim tirkamali avtopoezdlar +++++ Gidrotexnika inshootlari qurilishida montaj ishlari majmuiga qanday operatsiyalar kiradi? ==== #Qurilish maydoniga keltirilgan barcha turdagi temir konstruksiyalarni, qabul qilish; qurilmalar va konstruksiyalarni montajga tayyorlash; montaj-ombor bazalarida yig'maqurilmalarni yiriklashtirish; yiriklashtirilgan elementlarni o'rnatish joyiga tashib keltirish; loyixada belgilangan xolatda o'rnatish. ==== Barcha turdagi gidrotexnika inshootlarini qurish. ==== Barcha turdagi gidrotexnika inshootlarini qurishga tayyorlash. ==== Qurilayotgan inshootning barcha elementlarini yig’ish +++++ Montaj ishlarini amalga oshirishda kichik mexanizasiya vositalari, mexanizasiyalashtirilgan asboblar, konduktorlar, qoliplar va boshqa jixozlardan nima maqsadda foydalanadi? ==== #Mehnat unumdorligini sezilarli darajada oshiradi, montaj ishlarining sifatini yaxshilaydi va qurilish muddatlarini qisqartiradi. ==== Mehnat unumdorligini sezilarli darajada oshiradi. ==== Mehnat sarfini sezilarli darajada kamaytiradi. ==== qurilish muddatlarini qisqartiradi. +++++ Vazirlar Mahkamasining 2003 y 21 iyul ¹320-sonli qarori mazmuni qaysi variantda to’g’ri ko’rsatsatilgan? ==== #O’zbekiston respublikasi Prezidentining 2003y 24 martdagi PF-3226-son formonini bajarish yuzasidan hamda Irrigasiya tizimlarini boshqarishning ma'muriy hududiy prinsipidan havza prinsipiga o'tkazish. ==== Ta'lim to'g'risidagi qonun qabul qilingan. ==== Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilingan. ==== Yerlarning meliorativ holatini yaxshilash to’g’risida. +++++ Mehnatni tashkil qilish deb nimaga aytiladi? ==== #Bajaruvchilar (ishchi injener texnik xodim va xizmatchilar) mehnati bilan bog'liq bo'lgan asosiy ishlarni, mehnatni ilmiy tashkil etish talablariga mos keladigan sharoitlarda bajarishdir. ==== Ma'lum ishni injener texnik xodim rahbarligida jamoa tomonidan bajarishdir. ==== Keng qamrovli va murakkab yo'nalish bo'lib inshoot kompleksi bo'yicha barcha ishlarni bir butun o'zaro bog'liqligini ta'minlashdir. ==== Yakuniy maqsad bo'yicha barcha aniq imkoniyatlarni hisobga olib ishni bajarish muddati, ketma – ketligi, tartibini aniqlovchi tadbirlarni oldindan belgilanishidir +++++ Ishni tashkil qilish deganda nimani tushunasiz? ==== #Ma'lum ishni injener texnik xodim rahbarligida jamoa tomonidan bajarishdir. Bunga ishni texnik xujjatlar bilan ta'minlash, yangi texnologiyani ishlab chiqish va ishlab chiqarishga tadbiq etish, takomillashtirish, to'liq mexanizasiyalash, oqim usullarini tadbiq etish, ishni barcha kerakli manbalar bilan ta'minlash, me'yorlar va loyiha talablarini bajarish, ish sifatini nazorat qilish va qabul qilish kiradi. ==== Bajaruvchilar (ishchi injener texnik xodim va xizmatchilar) mehnati bilan bog'liq bo'lgan asosiy ishlarni, mehnatni ilmiy tashkil etish talablariga mos keladigan sharoitlarda bajarishdir. ==== Keng qamrovli va murakkab yo'nalish bo'lib inshoot kompleksi bo'yicha barcha ishlarni bir butun o'zaro bog'liqligini ta'minlashdir. ==== Yakuniy maqsad bo'yicha barcha aniq imkoniyatlarni hisobga olib ishni bajarish muddati, ketma – ketligi, tartibini aniqlovchi tadbirlarni oldindan belgilanishidir. +++++ Qurilishni tashkil qilish ==== #Keng qamrovli va murakkab yo'nalish bo'lib inshoot kompleksi bo'yicha barcha ishlarni bir butun o'zaro bog'liqligini ta'minlashdir, qurilishni to'liq bajarish uchun barcha kerakli manba'lar bilan ta'minlashdir, qurilishni belgilangan muddatda ishlatishga topshirishdir. ==== Ma'lum ishni injener texnik xodim rahbarligida jamoa tomonidan bajarishdir. ==== Keng qamrovli va murakkab yo'nalish bo'lib inshoot kompleksi bo'yicha barcha ishlarni bir butun o'zaro bog'liqligini ta'minlashdir. ==== Yakuniy maqsad bo'yicha barcha aniq imkoniyatlarni hisobga olib ishni bajarish muddati, ketma – ketligi, tartibini aniqlovchi tadbirlarni oldindan belgilanishidir +++++ Qurilishda ishlab chiqarish qurollari deb nimaga aytiladi? ==== #asbob va uskunalar, mashinalar va avtomatik qurilmalar ==== asbob va uskunalar ==== mashinalar va qurilmalar ==== avtomatik va qurilmalar +++++ Qanday asbob va uskunalar asosiy deb hisoblanadi? ==== #yig‘ish ishlarida va ish jarayonida qo‘llaniladigan asbob va uskunalar ==== mehnat vositalarini bir joydan boshqa joyga surish va maxkamlash uchun ishlatiladigan asbob va uskunalari ==== ayrim ishlarni bajarish uchun qullaniladigan asbob va uskunalar ==== materiallarni saqlash, tashish jarayonida mehnat muxofazasini ta’minlovchi asbob va uskunalar +++++ Qanday asbob va uskunalar yordamchi deb hisoblanadi? ==== #ishlab chiqarish jarayonida mexnat vositalarini ko‘chirish va maxkamlash uchun qo‘llaniladigan asbob va uskunalar. ==== qurilish jarayonlarida va yig‘ish ishlarini bajarish uchun asbob va uskunalar. ==== maxsus ishlarni bajarishda qo‘llaniladigan asbob va uskunalar. ==== materiallarni saqlash, tashish va mehnat muxofazasini ta’minlashda qo‘llaniladigan asbob va uskunalar. +++++ Qanday asbob va uskunalar shaxsiy hisoblanadi? ==== #shaxsiy asbob va uskunalar- kompakt dvigatellari yordamida Harakatga keltiruvchi moslamalar. ==== shaxsiy asbob va uskunalar- katta o‘lchaml mehnat qurollari. ==== shaxsiy asbob va uskunalar- texnologik jarayonlarni bajaruvchi ishchi jamiyatning asbob va uskunalari. ==== shaxsiy asbob va uskunalar- shaxsiy javobgorlikni talab qiladigan mehnat qurollari +++++ Qanday asbob gurux uchun hisoblanadi? ==== #gurux asbob va uskunalari texnologik jarayonlarini birlashtiradigan jamoa mexnat vositasi ==== gurux asbob va uskunalari katta o‘lchamli qurilish vositasi ==== gurux asbob va uskunalari shaxsiy javobgarlik bo‘yicha ishlatiladigan mehnat vositasi ==== gurux asbob va uskunalari komplekt dvigateller orqali Harakatga keltirilgan mkh moslamalari +++++ Qanday asbob va uskunalar qurilish maydoniga mo‘ljallangan? ==== #obekt asbob va uskunalar- katta o‘lchamli qurilish vositalari ==== obekt asbob va uskunalar- jamoa mehnatini texnologik jarayonini ta’minlab beradigan ==== obekt asbob va uskunalar- shaxsiy javobgarlik bo‘yicha qo‘llaniladigan mehnat vositalari ==== obekt asbob va uskunalar- komplekt dvigatellari orqadagi Harakatga keladigan moslamalar +++++ Har qanday mexanizm mashina bo‘lmaydi, lekin qanday xususiyat mashinani ko‘satadi? ==== #foydali ishni bajarish xususiyati mashinaning tavsifiy belgisi. ==== mexanizmning gabarit ulchamlari. ==== barcha mexanizmlar. ==== mexanizmning Harakatlanishi +++++ Suv xo‘jaligi qurilishida ishlab chiqarish jarayonlarni qisman mexanizatsiyalash usuli qanday? ==== #kisman mexanizatsiyalashgan usulda mashinalar yordamida kompleks jarayoning (ishning) bir qismi bajariladi. ==== asosiy qurilish jarayonlar mashinalar bilan,yordamchi ishlar mexanizatsiyalashgan qurollar yordamida bajarilishiga aytiladi ==== ishchi bajaradigan boshqarish va nozorat funksiyalarni avtomatlashtirilgan qurilmalarga o‘tkazish. ==== mexanizatsiyalashning bunday shakli mavjud emas +++++ Qanday usul kompleks mexanizatsiyalashgan hisoblanadi? ==== #barcha qurilish ishlari mashinalar va mexanizmlar yordamida bajariladi. ==== bu usulda mashinalar bilan qurilish jarayoning bir qismi bajariladi, qolgan qismi ko‘l kuchlari bilan ==== avtomatlashtirilgan qurilmalar orqali boshqarish nazorat funksiyalarni bajarishdir. ==== bunday usul mavjud emas +++++ Mexanizatsiyalashning qanday usuli avtomatlashtirilgan deb hisoblanadi? ==== #ilgari ishchi bajargan boshqarish va nozorat funksiyalarini avtomatlashtirishga aytiladi. ==== komplekt jarayonlarning bir qismi mashinalar yordamida bajarilsa, qolgani ko‘p kuchlari bilan. ==== asosiy ishlar mashinalar bilan,qolganlari esa mexanizmlar yordamida bajarilsa. ==== bunday usul mavjud emas +++++ Mashinalar komplekti deb nimaga aytiladi? ==== #qurilish ishlarini bajarishda ish unumdorligi va ko‘rsatgichlari bilan o‘zaro bog‘lanishlar to‘plami. ==== qurilish ishlarini bir necha mashinalar yordamida bajarish. ==== uzaro texnologik bog‘liq bo‘lgan qurilish jarayonlar. ==== qurilish ishlarini bajarish uchun qurilish texnologiyasining to‘plami +++++ Qurilish jarayonlarni avtomatlashtirish usullari qanday? ==== #qisman, kompleks va to‘liq ==== qisman, umumiy va majburiy. ==== 1-chi, 2-chi va 3-chi . ==== qisman kompleks +++++ Qurilishni va qurilish ishlarini avtomatlashtirishdan maqsad? ==== #yukoridagilarning barchasi to‘g‘ri. ==== qurilish mashinalar va qurilmalarni optimal yuklash, ularni ish unumdorligini oshirish va mehnat sarfini kamaytirish ==== mehnat sharoitini yaxshilash, qurilish materiallarini to‘liq va sifatli qo‘llanishi. ==== qurilish- yig‘ish ishlarini yaxshilash, kapital qo‘yilmalar sifatli sarflash +++++ Robot deb nimaga aytiladi? ==== #insonning funksiyalarini to‘liq yoki qisman bajaradigan mashinaga. ==== maxsus avtomatik programma yoki operator yordamida boshqariladigan moslama. ==== Harakatlanishi programmalashtirilgpn manipulyator. ==== spets funksiyalarni bajaradigan moslama. +++++ Tekislash ishlarining qanday turlari mavjud? ==== #kapital, joriy va ekspluatatsion tekislash ==== kapital, joriy va ta’mirlash tekislash. ==== ekspluatatsion, joriy va ekish oldi tekislash. ==== 1-chi, 2-chi va 3-chi tekislash ++++ Tekislash ishlarining qaysi biri yillik hisoblanadi? ==== #ekspluatatsion tekislash ==== kapital tekislash ==== joriy tekislash ==== xech qaysinisi. ++++ Tekislash ishlarinig qaysi biri bir marta bajariladi? ==== #kapital tekislash ==== ekspluatatsion tekislash ==== joriy tekislash ==== xech qaysinisi. ++++ Tekislash ishlarining qaysinisi vaqti-vaqti bilan o‘tkaziladi? ==== #joriy tekislash ==== kapital tekislash ==== ekspluatatsion tekislash ==== xech qaysinisi. ++++ O‘zbekistonda erlarni lazer tekislash qo‘llaniladimi? ==== #ha ==== yo‘q. ==== O‘zbekistonda tekislash faqat umumqurilish mashinalari yordamida bajariladi. ==== o‘zbekistonda Ushbu texnologiyani qo‘llash zaruriyati yo‘q. ++++ Yangi erlarni kapital tekislanishi deb nimaga aytiladi? ==== #yangi erlarni o‘zlashtirishdagi yoki mavjud ekin ekiladigan maydonlarni rekonstruksiyalashdagi er tekislash ishlari. ==== sug‘oriladigan maydonning eroziyalashganligini,past va baland uchastkalarni tekislanishi,qishloq xo‘jaligi mashinalar tomanidan keltirilgan zarar va sug‘orish natijasida gruntlarni cho‘kishini bartaraf qilish ishlari. ==== dalalarda xar yili olib boriladigan agrotexnik tadbirlar.Ekin ekish oldindan bajariladigan ishlar. ==== tekislash ishlarining ayrim turlari. ++++ Sug‘oriladigan va ta’mirlanadigan erlarni ekspluatatsion tekislash ishlari deb nimaga aytiladi? ==== #ekspluatatsiya davrida maydonda xosil bo‘lgan notekisliklarni, gruntlarni cho‘kishini va eroziyaga qarshi olib boriladigan erlarni tekislash ishlari. ==== maydonda ekin ekish va sug‘orishni yaxshilash uchun olib boriladigan qurilish ishlari. ==== dalalarda olib boriladigan doimiy agrotexnik tadbirlar.Ekin ekish oldi davrida bajariladi. ==== tekislash ishlarining turi ++++ Yopiq zovurlar qurilishining qanday usullari mavjud? ==== #kompleks mexanizatsiyalashgan, yarim mexanizatsiyalashgan va transheyasiz ==== xandaksiz va kompleks- mexanizatsiyalashgan. ==== yarimmexanizatsiyalashgan va mexanizatsiyalashgan. ==== asosiy, yordamchi va mexanizatsiyalashgan ++++ Xandaksiz Yopiq zovurlar qurilishini belgilang? ==== #gruntga maxsus zovur yotqizish mashinasi bilan zovur quvurlarini kerakli chuqurlikga joylashtirish va ko‘mish uslubi. ==== aktiv Harakatlanuvchi Yopiqxandak va xandak qazish mashinalar yordamida bajariladigan uslub. ==== ochik kazishda bir kovushli ekskovator, va qo‘l kuchlari yordamida bajariladigan uslub. ==== burg‘ilash mashinalar yordamida bajariladigan ++++ Yopiq zovur qurilishi kompleks mexanizatsiyalashgan uslubi kaysi? ==== #aktiv Harakatlanuvchi Yopiq xandak va xandaksiz qazish mashinalar yordamida bajariladigan uslub ==== Ochiq qkazishda bir cho‘michli ekskavator, va qo‘l kuchlari yordamida bajariladigan uslub. ==== gruntga maxsus drenaj yotqizish mashinasi bilan zovur quvurlarini kerakli chuqurlikga joylashtirish va ko‘mish uslubi. ==== burg‘ilash mashinalar yordamida bajariladigan ++++ Yopiq zovurlar qurilishida er ishlarining hajmi eng ko‘p,ish unumdorligini eng past va past mexanizatsiyalash darajasi bo‘ladi? ==== #yarim mexanizatsiyalashgan ==== xandaksiz ==== kompleks mexanizatsiyalashgan ==== barcha usullar +++++ Yopiq kollektorlar qurilishidagi ishlar turlarini belgilang? ==== #yuqorida ko‘rsatilganlarni barchasi. ==== tayyorlash ishlari, quvurlarni tashish va tushurish ishlari,xandak qazish ishlari, tokcha xosil qilish ishlari. ==== xandaklarga quvirlarni uzatish, yig‘ish; quduqlar va boshqa inshootlarni qurish ishlari, ==== kuduklarni kollektorlarga ulash; qurilishni nazorat qilish,qayta ko‘mish ishlari +++++ Yopiq kollektorlar qurilishi qanday operatsilarni o‘z ichiga oladi? ==== #yuqorida aytilganlarni hammasida. ==== qurilish materiallar va quvurlarni tashib kelish; xandaklar qazish;quvurlar uchun tokcha qurish ishlari. ==== kuvurlarni xandaklarga yotqizish, choklarni ulash va maxkamlash; birlamchi qayta ko‘mish, zichlash, quduqlar va boshqa inshoatlarni qurish. ==== inshootlarga kollektorlarni ulash; qurilish ishlarini qilish; qayta ko‘mish ishlari +++++ Yopiq kollektorlar qurilishi ishlarini mexanizatsiyalash va bajarish texnologiyasi nimalarga bog‘liq? ==== #yuqorida aytilganlarning barchasi. ==== quvurning materiali va diametridan, joylashtirish chuqurligiga. ==== iqlim sharoitiga, gidrogeologiya va grunt sharoitlariga. ==== ob’ektni joylashishiga ishlarning xajmiga . +++++ Kollektor qurilishida qanday quvurlar qo‘llaniladi? ==== #yuqorida keltirilganlarni barchasi. ==== sopol zovur quvurlar. ==== vosimsiz beton va temirbeton rastrubli va falsli. ==== asbestotsement bosimsiz, ayrim xolatlarda sopol kanolizatsiya va plastmassali quvurlar. +++++ KD tarmoqlarni inventarizatsiyalash muddati va erlarning meliorativ holati nazorati ishlarining muddati? ==== #2 marta yilida ==== 1 marta yilida. ==== 3 marta yilida. ==== 1 yildan keyin. +++++ Yopiq kollektorlarni texnik ko‘rigi qanday sxema bo‘yicha bajariladi. ==== #Pastdan balandga, suv oqimi bo‘yicha ==== yuqoridan pastka qarab ==== Baxorda-balandan pastga,kuzda-pastdan balandga ==== Xech qanday sxemasiz +++++ Yopiq zovurlarni tozalash ishlarinig 2 usuli mavjud. Qaysi usul tanlanishi nimalarga bog‘liq? ==== #quvurlar ko‘ndalang kesimi ko‘milganlik xolatiga bog‘liq bo‘ladi. ==== quvur tarmog‘ining unumligiga ==== quvirlarni oxirgi tozalash ishlarining muddatidan. ==== buyurtmachining xoxishidan +++++ Yopiq kollektorlarni tozalash ishlarining ikki xil gidravlik usullarining farqi nimada? ==== #keyingi uchastkani tozalashda oldingi uchastkadan chiqqan loyqaning chiqishiga. ==== tozalash uchastkasini ochish usiliga ==== ishlarni bajarishda qo‘llanilgan mexanizatsiya vositalariga ==== farqi yo‘q. +++++ Yopiq kollektorlarni tozalashda qanday mashina yordamida shurf ochiladi? ==== #teskari cho‘michli ekskavator. ==== buldozer ==== ko‘p kovishli ekskavator. ==== ko‘p kovishli ekskavator, buldozer +++++ PK-08 mashinasi qanday ishlarda ishlatiladi? ==== #d=800 mm–gacha bo‘lgan quvurlar tarmog‘ini ta’mirlashda. ==== d=800 mm –gacha bo‘lgan quvurlar tarmog‘ini kurishda. ==== d=800 mm –dan katta bo‘lgan quvurlar tarmog‘ini ta’mirlashda. ==== d=800 mm –dan katta bo‘quvurlar tarmog‘ini qurishda
Download 26,23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish