Test savollariDownload 12 Kb.
Sana29.03.2017
Hajmi12 Kb.
9 – sinflar uchun Fizika fanidan

TEST SAVOLLARI

1. Gapni davom ettiring. Moddaning bir moliga to`g`ri kelgan massasini kilogram (gramm) larda ifodalangan qiymаtiga …………………….. deyiladi.

A) ……. Madda miqdori B) ………… molar massa

С) …….. issiqlik miqdori D) Modda
2. 5 mol kislorodning massasini toping. (M= 32x10-3 kg/mol)

A) 16 g B) 32g С) 160g D) 320g


3. Berilgan tenglamalardan qaysi bir izoxorik jarayonni ifodalaydi?

A) PT =const B) PV = const С) P/T= const D) V = M/m


4. Ideal gazning hazorati 4 marta ortganda molekulalarning o`rtacha kvadratik tezligi necha marta ortadi?

A) 16 B) 2 C) 4 В) 8


5. Quyida keltirilgan formulalardan Mendeleyev Klapeyron tenglamasini ko`rsating.

A) PT = RT B) PV = m/ MRT C) PV/T = const D) PV = const


6. 1 kg vodorod va kisloroddagi molekulalar sonini taqqoslang.

A) vodorodniki 16 marta ko`p B) kislorodniki 16 marta ko`p

C) vodorodniki 32 marta ko`p D) kislorodniki 32 marta ko`p
7. Birinchi bo`lib gaz molekulalarining harakat tezligini kim aniqlagan?

A) O. Shtern B) Bolsman C) Maksvell D) Avagadro


8. Molekular kinetic nazariyasining asosiy tenglamasini ko`rsating.

A) n = N/V B) P = 1/3 nm0 v-2 C) P = 2/3 nEk D) E = mv2 /2


9. Moddalarning issiqlik almashinishi natijasida temperaturalari tenglashganda ………. deyiladi.

A) temperatura B) issiqlik muvozanati C) ideal gaz D) to`yingan bug`


10. Temperaturani o`lchashuchun qanday asbobdan foydalaniladi.

A) Barometr B) Manometr C) Termometr D) Psixometr


11. O`zining suyuqligi bilan dinamik muvozanatda bo`lgan ………….. deyiladi.

A) bug`, to`yingan bug`…….. B) bug`, to`yinganmagan bug`……..

C) bug`, tuman ….. D) bug`, temperaturasi……

12. Psixrometr asbobi yordamida …………. o`lchash mumkin

A) Nisbiy namlikni B) Absalyut namlikni

C) havoning namligini D) Temperaturani
13. Bug`ning suyuqlikka aylanish hodisasiga …………. deyiladi.

A) Kondensatsiya B) bug`lanish

C) to`yingan gaz D) nurlanish
14. Solishtirma bug`lanish issiqligi formulasini ko`rsating

A) r = Q/m B) v = m/M C) Q = m D) n = N/V


15. Moddaning qattiq xolatdan to`g`ridan – to`g`ri gaz holatiga o`tishi …………. deyiladi.

A) bug`lanish B) nurlanish C) qaynash D) sublimatsiya16. Inson kayfiyati va sog`ligi yaxshi bo`lishi uchun nisbiy namlik necha % bo`lishi kerak?

A) 40 % dan 60 % gacha B) 40 % dan 50 % gacha

C) 40 % dan 45 % gacha D) 20 % dan 60 % gacha
17. 150 K haroratga Selsiy shkalasida qanday qiymat mos keladi?

A) - 2310 C B) – 2730 C C) 2730 C D) -1230 C


18. Quyida keltirilgan ifodalardan qaysi biri sirt taranglik koeffitsenti formulasi?

A) o = F B) F = a C) o = F/1 D) F = o/1


19. Qaysi kattalik jism temperaturasi ortganda kamayadi.

A) Diffuziya tezligi B) molekulalararo oraliq

C) Jism hajmi D) molekulalar tezligi
20. Erish temperaturasidagi 10 kg po`latni eritish uchun qancha energiya kerak?

A) 8.4 105 J B) 84 10-5 J C) 84 105 J D) 0.84 105 J21. Maddaning erish issiqligini hisoblash formulasini ko`rsating.

A) P V B) m C) rm D) cm (t2 – t1)


22. Tashqi muhit bilan issiqlik almashmasdan boradigan jarayonga …………… deyiladi.

A) Izotermik B) izobarik C) adiabatic D) izoxorik


23. Klapeyron tenglamasini ko`rsating.

A) PV = RT B) PV/T = const C) PV = const D) v = m/M


24. Mexanik kuchlanish qanday birlikda o`lchanadi?

A) N/m B) N m C) N/ m2 D) J/K


25. Guk qonuni formulasini ko`rsating.

A) n = N/V B) o = E / / C) F = ol D) v = m/M

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa