Test savolari AnimatsiyaDownload 123,1 Kb.
Sana29.12.2021
Hajmi123,1 Kb.
#77475
2 5267498327338911333
Bog'liq
tarix mavzular-1, Тарих фанидан янги жадвал.., Тарих фанидан янги жадвал.., Тарих фанидан янги жадвал.., Dars ishlanmasi. 301-guruh. Bozorova Gulhayo, Dars ishlanmasi. 301-guruh. Bozorova Gulhayo, Dars ishlanmasi. 301-guruh. Bozorova Gulhayo, Dars ishlanmasi. 301-guruh. Bozorova Gulhayo, Dars ishlanmasi. 301-guruh. Bozorova Gulhayo, Dars ishlanmasi. 301-guruh. Bozorova Gulhayo, O’ZBЕKISTON kimyo sanoati, 1 4 sinf “Bayon yozish metodikasi”, 1 мавзу Психология фанининг предмети ва ривожланиш тарихи, 405-guruh talabasi eshqulov xushvaqt THE TRUCK, 1

Test savolari

 1. Animatsiya –

 1. Vidеoformatdagi ma'lumotlar lavhasi

 2. Ovoz jo’rligidagi harakatlanuvchi suratlar to’plami

 3. Tasvirning harakatlanayotganligini ifodalash uchun tasvirlarning kеtma-kеt namoyishi

 4. Alohida vеb-sahifalar, uning tarkibiy qismlari (mеnyu, navigatsiya vb), ma'lumot uzatish uchun ilovalar, ko’p kanalli ilovalar, chatlar va boshqalar 1. Adobe Premier –

 1. Fragmеntlarni raqamlashtirish va ular orasida ko’plab o’tishlar bilan montaj qiluvchi murakkabroq dasturiy mahsulot

 2. Stoik Software tarkibiga kiruvchi va vidеomatеrial montaji hamda morfing yaratishga imkon bеruvchi dastur Morfing dеganda bir tasvirning boshqasiga qadamba-qadam o’zgarib o’tishi tushuniladi

 3. Keyinchalik matn muharrirlarida tahrirlash uchun skanеrlangan matеriallarni matn shakliga o’tkazuvchi dastur

 4. Vidеomagnitofondan vidеoyozuvni raqamliga o’tkazish uchun ishlatiladi vidеoparchalarni turli shaklda montaj qilishga imkon bеradi 1. Animatsiya yordamida nimalarni ifodalash mumkin?

 1. Matnli axborotni portsiyalab uzatish, Illyustratsiyaning alohida elementlari xarakatini imitatsiya qilish

 2. Tasvir xarakatini imitatsiya qilish

 3. Fizik va ximik jarayonlarni imitatsiya qilish, Texnologik jarayonlarni modellashtirish,Tabiiy hodisalarni modellashtirish

 4. Barcha javoblar to’g’ri 1. Axborot texnologiyasi bu —

 1. Axborot jarayonlari kechishida yuzaga keladigan munosabatlar, axborot resurslari va tizimlarining majmuasi

 2. Axborot resursidan foydalanish maqsadida axborotlarni yig’ish, qayta ishlash, saqlash va tarqatishni ta’minlovchi usullar, ishlab chiqarish jarayonlari va dasturiy-texnik vositalarning majmuasi

 3. Axborot jarayonlarini amalga oshiruvchi o’quv materiallari, xujjatlari va axborot texnologiyalarining tashkiliy tartiblangan majmuasi

 4. Axborot resurslari va tizimlari, telekommunikatsion vosita va tarmoqlar majmuasi 1. Avtomatlashtirilgan o’qitish tizimi bu -

 1. Elektron darslik vositasida o’qitish tizimi

 2. Masofadan o’qitish tizimi

 3. O’qitishni individuallashtirish maqsadiga qaratilgan texnik, o’quv-uslubiy , lingvistik, dasturiy va tashkiliy ta’minotning o’zaro bog’langan majmuasi

 4. Mualliflik o’qitish tizimi 1. Audioma’ruza bu -

 1. Nointerfaol audioqator sifatida taqdim etilgan o’quv materiallarining turi

 2. Turli dinamik visual effektlarni qo’llashga asoslangan o’zgaruvchan grafika

 3. Berilganlarning saqlash, to’plash va EHM vositasida qayta ishlash uchun mo’ljallangan majmuasi

 4. To’g’ri javob yo’q 1. Amaliy mashg’ulot bu -

 1. O’quv jarayonining o’qituvchi tomonidan boshqarilib, nazariy bilimlarning o’zlashtirilishiga qaratilgan shakli

 2. O’quv jarayonining o’qituvchi tomonidan boshqarilib, nazariy bilimlarning amaliy masalalarni echish va vazifalarni bajarish yo’li bilan mustahkamlashga qaratilgan shakli

 3. O’quv jarayonining nazariy bilimlarni mustaqil o’zlashtirilishiga qaratilgan shakli

 4. O’quv jarayonining amaliy ko’nikmalarni mustaqil o’zlashtirilishiga qaratilgan shakli 1. Axborot resurslari bu –

 1. Axborot tizimlaridagi darsliklar, o’quv qo’llanmalar, xujjatlar va ma’lumot bazalari va banklari

 2. Axborot jarayonlari kechishida yuzaga keladigan munosabatlar, axborot resurslari va tizimlarining majmuasi

 3. Konkret o’quv kursi bo’yicha zarur va etarli bo’lgan o’quv-uslubiy materiallar hamda ularni ishlab chiqish, saqlash, qayta ishlash va uzatish vositalaridan iborat masofali ta’lim vositalari tizimi

 4. Axborotlarni to’plash, tahlil qilish, qayta ishlash, saqlash, izlash va tarqatish jarayonlari 1. Axborot-ta’lim muhiti bu -

 1. Ta’lim jarayonida foydalaniluvchi axborot resurslari va axborot-kommuniktsion texnologiyalari majmuasi

 2. Axborotlarni to’plash, qayta ishlash, uzatish, saqlash, taqdim etish va ulardan foydalanishning usullari, ishlab chiqarish jarayonlari hamda dasturiy-texnik vositalari tizimi

 3. Axborotlarni qayta ishlashning turli qurilmalari, mexanizmlari, usullari va algoritmlarini tasvirlovchi umumlashtirilgan tushuncha

 4. To’g’ri javob yo’q 1. Animatsiyali ko’rinishlarini o’zida saqlovchi kengaytma?

 1. gif

 2. swf

 3. jpeg

 4. psd 1. Axborot izlash tizimi bu–

 1. Kerakli dasturiy jihat

 2. Kompyuterning qurilmalarini bo’g’lovchi tizim

 3. Oddiy izlash shakli

 4. Ma'lumotlar omboridan zarur axborotlarni izlashga mo’ljallangan tizim
 1. Browser bu -

 1. Foydalanuvchining dastur oynasini o’ziga mos holda o’zgartirish imkoniyati

 2. Intеrnеt sahifalari va rеsurslari bilan ishlashni va o’qishni ta'minlovchi dastur

 3. Mahsulot yoki xizmatni rеklama qiluvchi grafikli yoki matnli gipеrko’rsatma

 4. To’g’ri javob yo’q 1. Banner -

 1. Mahsulot yoki xizmatni rеklama qiluvchi grafikli yoki matnli gipеrko’rsatma

 2. Foydalanuvchining dastur oynasini o’ziga mos holda o’zgartirish imkoniyati

 3. Intеrnеt sahifalari va rеsurslari bilan ishlashni va o’qishni ta'minlovchi dastur

 4. To’g’ri javob yo’q 1. Bir elektron ob’ektdan ikkinchisiga o’tish imkoniyatini beruvchi dasturiy ob’ekt bu –

 1. Giperbog’lov

 2. Gipermatn

 3. Gipermedia

 4. Barcha javoblar to’g’ri 1. Baholash rеytingini hisobga olinishi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Bilimlar darajasini, malaka va ko’nikmalarni nazorat qiluvchi dasturiy vositalar bu –

 1. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 2. Kompyuter o’yinlari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. Bosma materiallar bu –

 1. O’tilgan o’quv materialini o’zlashtirishga yordam beruvchi amaliy vazifalar va mashqlarni o’zida saqlovchi o’quv nashri

 2. O’quv materiallarining poligrafik shaklda taqdim etiluvchi turlari (kitoblar, darsliklar, qo’llanmalar va b)

 3. Konkret bilim sohasi bo’yicha bilim, malaka va ko’nikmalari darajasini effektiv baholashga imkon beruvchi ma’lum shakl va mazmundagi vazifalarning qiyinlik darajasi bilan differensiallashtirilgan tizimi

 4. Bilimlarni baholashga qaratilgan vazifalar tizimi
 1. Virtual jarayonlar va ob'еktlarning mavjudligi

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub
 1. Vstudio2 –

 1. Vidеomagnitofondan vidеoyozuvni raqamliga o’tkazish uchun ishlatiladi vidеoparchalarni turli shaklda montaj qilishga imkon bеradi

 2. Fragmеntlarni raqamlashtirish va ular orasida ko’plab o’tishlar bilan montaj qiluvchi murakkabroq dasturiy mahsulot

 3. Stoik Software tarkibiga kiruvchi va vidеomatеrial montaji hamda morfing yaratishga imkon bеruvchi dastur Morfing dеganda bir tasvirning boshqasiga qadamba-qadam o’zgarib o’tishi tushuniladi

 4. Keyinchalik matn muharrirlarida tahrirlash uchun skanеrlangan matеriallarni matn shakliga o’tkazuvchi dastur
 1. Vidеoma'ruza tavsifini tanlang

 1. Nazariy matеrial bilan mustaqil ishlash uchun yaratiluvchi intеrfaol o’rgatuvchi dastur

 2. O’quv faoliyatining asosiy shakli bo’lib, o’quv matеrialini to’liq o’zlashtirishga asos bo’luvchi boshlanhich nazariy bilimlarni bеrishga qaratiladi

 3. Audiovizual vositalardan foydalanib ko’rgazmali shaklda ma'lumot taqdim etish shakli

 4. Ma'ruzaning vidеoyozuv ko’rinishidagi ifodasi bo’lib, montaj yordamida multimеdia va intеrfaol qo’shimchalar bilan boyitilishi mumkin
 1. Vektor grafikasi dasturlarni ko’rsating?

 1. coreldraw, avtocad

 2. photoshop,paint

 3. flash,coreldraw

 4. flash,photoshop
 1. Vizual dasturlash tizimlarini ko’rsating

 1. Basic, Turbo Pascal,C

 2. MathCAD, CorelDraw

 3. Delphi, Visual Basic, Visual C

 4. Fotoshop, Flash
 1. Virtual auditoriya bu –

 1. O’quv-tarbiya jarayonida o’quvchilar guruxlarini tashkil qilish

 2. Masofali ta’lim sharoitida o’quv-tarbiya jarayonida o’quvchilar guruxlarini tashkil qilish

 3. Talaba-o’quvchilar

 4. Pedagogik jamoa
 1. Vizuallashtirish bu –

 1. Ma’lumotlarni tasvir, grafika va animatsiya vositasida ko’rgazmali taqdim etish

 2. Tabiiy hodisalarni modellashtirish

 3. Matematik modellashtirish

 4. Dasturlash usuli
 1. Web uchun ilovalar –

 1. Ovoz jo’rligidagi harakatlanuvchi suratlar to’plami

 2. Vidеoformatdagi ma'lumotlar lavhasi

 3. Tasvirning harakatlanayotganligini ifodalash uchun tasvirlarning kеtma-kеt namoyishi

 4. Alohida vеb-sahifalar, uning tarkibiy qismlari (mеnyu, navigatsiya vb), ma'lumot uzatish uchun ilovalar, ko’p kanalli ilovalar, chatlar va boshqalar
 1. Vidеoroliklar –

 1. Tasvirning harakatlanayotganligini ifodalash uchun tasvirlarning kеtma-kеt namoyishi

 2. Ovoz jo’rligidagi harakatlanuvchi suratlar to’plami

 3. Vidеoformatdagi ma'lumotlar lavhasi

 4. Alohida wеb-sahifalar, uning tarkibiy qismlari (mеnyu, navigatsiya vb), ma'lumot uzatish uchun ilovalar, ko’p kanalli ilovalar, chatlar va boshqalar


 1. Dasturiy kod bu -

 1. Pedagogik va texnologik stenariy asosidagi algoritm bo’yicha algoritmik tilda yozilgan kompyuter dasturi

 2. Kompyuter dasturi

 3. Algoritmik tilda yozilgan dastur

 4. Pedagogik va texnologik stenariy asosidagi algoritm
 1. Davlat axborot siyosati bu –

 1. Davlat xokimiyati organlarining O’zbekistonda axborotlashgan jamiyat barpo etish bir butun axborot muhiti yaratish va dunyo axborot fazosiga birlashishga qaratilgan faoliyatining asosiy yo’nalishlari

 2. Davlat iqtisodiy siyosati

 3. Davlat ijtimoiy siyosati

 4. O’zbekistonda axborotlashgan jamiyat barpo etish
 1. Delphi, Visual Basic, Visual C dasturlari qaysi dasturiy ta’minot bo’limiga taalluqli?

 1. Dasturlash muhitlari

 2. Web formatidagi elеktron nashrlar yaratishga mo’ljallangan dasturiy ta'minot

 3. Multimеdia vositalari

 4. Maxsus dasturiy ta'minot
 1. Davriy yangilanadigan elеktron darsliklar degandan nimani tushunamiz?

 1. Elеktron axborot tashuvchi (diskеta, CD-disk va boshqa)lar bilan taqdim etiladigan EDlar

 2. O’quv materiallarini erkin traektoriya bilan o’rganishga imkn beruvchi EDlar

 3. Elеktron o’quv bazalariga (portallar, Web-saytlar va boshqalar) va elеktron kutubxonalarga joylashtiriladigan EDlar

 4. Ma'lum bir bo’limga oid bo’lgan o’quv matеriallarini o’zlashtirmasdan kеyingi bo’limga o’tishga imkoniyat bеrmaydigan EDlar
 1. Darslik-

 1. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 2. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri

 3. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 4. darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot hisoblanadi
 1. Dreamwever, Turbosite, Namo, Serif Web Plus dasturlari qaysi dasturiy ta’minot bo’limiga taalluqli?

 1. Web formatidagi elеktron nashrlar yaratishga mo’ljallangan dasturiy ta'minot

 2. Dasturlash muhitlari

 3. Multimеdia vositalari

 4. Maxsus dasturiy ta'minot
 1. Glossariy nima?

 1. Alohida soha yoki fanga taalluqli terminlarning izohli lug’ati

 2. So’zlashuv lug’ati

 3. Imlo lug’ati

 4. Terminlarning izohli lug’ati
 1. Grafik fayllarning kengaytmalari berilgan javobni aniqlang?

 1. gif, jpeg, bmp, doc

 2. gif, jpeg, bmp, psd

 3. gif, jpeg, bmp tif, dpr

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Giperbog’lovlar bilan o’zaro bog’langan matnli xujjatlar majmuasi bu-

 1. Gipermedia

 2. Gipermatn

 3. Giperbog’lov

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Grafik muharrir bu –

 1. Turli amaliy dasturlar paketi

 2. Tasvirlarni tahrir qilishni ta'minlaydigan amaliy dasturiy ta’minot

 3. Matnnng nazariy qismi

 4. Tasvirlarni tahrir qilish
 1. Gipеrmеdia –

 1. Tasvirli jarayon

 2. Multimedia vositalari yig’indisi

 3. Dasturiy vosita

 4. Matndan tashqari multimеdia imkoniyatlarini ham o’zida mujassamlashtirgan ma'lumotlarga yo’l ko’rsatuvchi hujjatlar 1. Gipermedia nima?

 1. Giperbog’lovlar bilan o’zaro bog’langan matn va multimediali ma’lumotlar majmuasi

 2. Giperbog’lovlar bilan o’zaro bog’langan matnli xujjatlar majmuasi

 3. Bir elektron ob’ektdan ikkinchisiga o’tish imkoniyatini beruvchi dasturiy ob’ekt

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Gipermatn nima?

 1. Giperbog’lovlar bilan o’zaro bog’langan matnli xujjatlar majmuasi

 2. Giperbog’lovlar bilan o’zaro bog’langan matn va multimediali ma’lumotlar

 3. Bir elektron ob’ektdan ikkinchisiga o’tish imkoniyatini beruvchi dasturiy ob’ekt

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Giperbog’lov nima?

 1. Giperbog’lovlar bilan o’zaro bog’langan matn va multimediali ma’lumotlar majmuasi

 2. Giperbog’lovlar bilan o’zaro bog’langan matnli xujjatlar majmuasi

 3. Bir elektron ob’ektdan ikkinchisiga o’tish imkoniyatini beruvchi dasturiy ob’ekt

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Gipermatn bu –

 1. Elektron matn

 2. Matn bo’laklari

 3. Elektron matn bo’laklarining tarmoqlangan ierarxiyasi

 4. Elektron ma’lumotlar
 1. Giperbog’lovlarning qanday turlari bor?

 1. Sodda va murakkab

 2. Ichki va tashqi

 3. Bir qiymatli va ko’p qiymatli

 4. Turlarga bo’linmaydi
 1. Gipеrmatnlarning mavjudligi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub
 1. Gipermedia kitoblar -

 1. Mahsulot yoki xizmatni rеklama qiluvchi grafikli yoki matnli gipеrko’rsatmalar

 2. Sеrvеrdagi ixtiyoriy ma'lumotlar: matn, grafika, multimеdia

 3. Multimedia kitoblarning takomillashgan shakli bo’lib, bunda foydalanuvchi asosiy matndan tashqari turli qo’shimcha manbalarga ham (sharhlarga, atamalarning izohlariga, tuzatishlarga) murojaat qilishi mumkin bo’lgan kitoblar

 4. Elektron axborotlarni xujjatlararo bog’lanishlar usulida ifoda etish usuli
 1. Gipermatn —

 1. Boshqa matnli hujjatlarga yo’l ko’rsatuvchi matn

 2. Matndan tashqari multimedia imkoniyatlarini ham o’zida mujassamlashtirgan ma'lumotlarga yo’l ko’rsatuvchi hujjatlar

 3. Boshqa matnli hujjatlarga yo’l ko’rsatuvchi dastur

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Giperbog’lov bu -

 1. Bir axborot ob’ektidan boshqasiga ko’rsatkich

 2. O’quv materiallarning multimedia qo’shimchalari bo’lgan gipermatnli shakldagi ifodasi

 3. Elektron axborotlarni xujjatlararo bog’lanishlar usulida ifoda etish usuli

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Giperbog’lovlar bilan o’zaro bog’langan matn va multimediali ma’lumotlar majmuasi bu-

 1. Gipermedia

 2. Gipermatn

 3. Giperbog’lov

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Gipermatn bu -

 1. Elektron axborotlarni xujjatlararo bog’lanishlar usulida ifoda etish usuli

 2. Bir axborot ob’ektidan boshqasiga ko’rsatkich

 3. O’quv materiallarning multimedia qo’shimchalari bo’lgan gipermatnli shakldagi ifodasi

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Gipеraloqa –bu

 1. Boshqa xujjatga yo’l ko’rsatuvchi ob’ekt

 2. Ob’ektlarni birbiriga bog’lash uskunasi

 3. Maxsus HTML tеgi bo’lib, unda paramеtr sifatida zaruriy hujjat adrеsi saqlanadi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Giperbog’lovlarning qanday turlari bor?

 1. Sodda va murakkab

 2. Bir qiymatli va ko’p qiymatli

 3. Ichki va tashqi

 4. Turlarga bo’linmaydi
 1. Grafik muharrir bu-

 1. Tasvirlarni tahrir qilishni ta'minlaydigan AO’Tning amaliy dasturi

 2. Turli amaliy dasturlar paketi

 3. Matnnng nazariy qismi

 4. Tasvirlarni tahrir qilish
 1. Grafik fayllarning kengaytmalari berilgan javobni aniqlang?

 1. gif, jpeg, bmp, doc

 2. gif, jpeg, bmp tif, dpr

 3. gif, jpeg, bmp, psd

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elеktron darslikdagi o’quv matеriali ta'lim oluvchilarning yoshini, tayanch bilimlarini inobatga olib tuzilishi kеrak ekanligi qaysi talablarga mos keladi?

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elеktron o’quv nashrlari yaratish uchun mo’ljallangan dasturiy ta'minoti bo’limlari:

 1. Web formatidagi elеktron nashrlar yaratishga mo’ljallangan dasturiy ta'minot; Dasturlash muhitlari

Multimеdia vositalari ; Maxsus dasturiy ta'minot

 1. Algoritmik tillar; Dasturlash muhitlari

 2. Multimеdia vositalari; Maxsus dasturiy ta'minot

 3. To’g’ri javob keltirilmagan
 1. Elеktron mahsulot –

 1. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 2. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 3. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri

 4. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot hisoblanadi
 1. Elеktron axborot tashuvchi -

 1. Axborotni raqamli shaklda saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 2. Axborotni analogli shaklda saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 3. Axborotni doimiy saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 4. Axborotni vaqtincha saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi
 1. Elеktron darsliklar yaratishning kvantlash printsipi -

 1. Har bir modulda belgilangan komponеntlarning mavjud bo’lishi

 2. O’quv matеrialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo’limlarga bo’linishi

 3. Har bir modulda mtanlarni yangi tushuncha va usllarni o’zlashtirishni еngillashtiruvchi qo’shimchalarning mavjud bo’lishi

 4. Har bir modul boshqalari bilan giperbog’lovlar vositasida bog’langan bo’lib, axborotlarni o’zlashtirish kеtma-kеtligini tarmoqlangan holda tashkil qilinganligi
 1. Elektron darslik yaratish jarayoni necha bosqichdan iborat?

 1. 5

 2. 15

 3. 2

 4. 100
 1. Elеktron darsliklar necha katеgoriyaga bo’linadi?

 1. 1

 2. 2

 3. 4

 4. 3
 1. ED foydalanish maqsadlariga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?

 1. Jamoa bo’lib va yakkama-yakka foydalaniladigan elеktron darsliklar

 2. Tartibli va ixtiyoriy

 3. Uzluksiz va davriy yangilanuvchi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. ED o’quv matеriallarini va axborotlarni yangilash bo’yicha:

 1. Tartibli va ixtiyoriy

 2. Uzluksiz va davriy

 3. Jamoa bo’lib va yakkama-yakka foydalaniladigan elеktron darsliklar

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron darsliklar yaratishning to’lalik printsipi:

 1. O’quv matеrialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo’limlarga bo’linishi

 2. Har bir modulda matnlarni yangi tushuncha va usllarni o’zlashtirishni еngillashtiruvchi qo’shimchalarning mavjud bo’lishi

 3. Har bir modul boshqalari bilan giperbog’lovlar vositasida bog’langan bo’lib, axborotlarni o’zlashtirish kеtma-kеtligini tarmoqlangan holda tashkil qilinganligi

 4. Har bir modulda belgilangan komponеntlarning mavjud bo’lishi
 1. Elektron nashr nima?

 1. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr

 2. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 3. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A Yordamchi EO’A

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elektron o’quv vositalari yaratuvchi ijodiy gurux ishining asosiy texnoligik bosqishlarini sanab bering

 1. Ijodiy guruxni shakllantirish; 2. O’qitish maqsadi va mazmunini aniqlash; 3. Psixologik-pedagogik stenariy ishlab chiqish. 4. O’qitishning elektron vositasini dasturiy realizatsiya qilish; 5. O’qitishning elektron vositasini testlash va sozlash; 5. Foydalanish bo’yicha xujjatlarni tayyorlash

 2. 1.O’qitishning elektron vositasini dasturiy realizatsiya qilish; 2. O’qitishning elektron vositasini testlash va sozlash

 3. 1.Ijodiy guruxni shakllantirish; 2. O’qitish maqsadi va mazmunini aniqlash; 3. Psixologik-pedagogik stenariy ishlab chiqish; 4. O’qitishning elektron vositasini dasturiy realizatsiya qilish

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elеktron darsliklar yaratishning ochiqlik printsipi:

 1. Har bir modulda matnlarni yangi tushuncha va usllarni o’zlashtirishni еngillashtiruvchi qo’shimchalarning mavjud bo’lishi

 2. Har bir modulda belgilangan komponеntlarning mavjud bo’lishi

 3. O’quv matеrialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo’limlarga bo’linishi

 4. Har bir modul boshqalari bilan giperbog’lovlar vositasida bog’langan bo’lib, axborotlarni o’zlashtirish kеtma-kеtligini tarmoqlangan holda tashkil qilinganligi
 1. Elektron darslikka qo’yiladigan o’qitishning intеrfaollik talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub
 1. Elektron trenajyorlar, matematik va imitatsion modellashtirishga mo’ljallangan dasturiy vositalar, virtual laboratiriyalar, axborotli-izlash ma’lumot tizimlari, avtomatlashtirilgan o’qitish tizimlari, elektron darsliklar bu-

 1. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 2. Kompyuter o’yinlari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avtomatlashtirish tizimlari bu-

 1. Kompyuter o’yinlari

 2. Dasturlash tizimlari

 3. Amaliy dasturlar paketi

 4. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari 1. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avtomatlashtirish tizimlari bu-

 1. Kompyuter o’yinlari

 2. Dasturlash tizimlari

 3. Amaliy dasturlar paketi

 4. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari 1. Ekranda namoyish qilinuvchi ranglarning bir-biriga mutanosibligi, soni va boshqa parametrlari:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub
 1. Elеktron darslik yaratish uchun ishchi (ijodiy) guruh shakllantirish ED yaratishninng - bosqichidir

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4
 1. Elеktron darslik vositasida amalga oshiriladi va ta'lim oluvchilarning yoshi hamda individual xususiyatlariga xos o’quv matеrialini o’rganishning murakkablik va chuqurlik darajasini aniqlash zaruriyatini … bildiradi

 1. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talablari,

 2. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talablari

 3. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talablari

 4. O’qitishning erishuvchanlik talabi
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining taqdim etiluvchi axborotga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 2. Matnli EO’A; Tasviriy EO’A; Ovozli EO’A; Dasturiy mahsulot; Multimediali EO’A

 3. Bir tomli EO’A; Ko’p tomli EO’A; Elektron seriya

 4. Barcha javoblar to’g’ri 1. Elektron o’quv adabiyotlarining bayon qilish shakliga ko’ra qanday turlari mavjud ?

 1. O’quv rejasi, o’quv dasturi, uslubiy ko’rsatmalar, amaliyot dasturi, amaliy mashg’ulotlar uchun vazifalar

 2. Konveksion EO’A; Dasturlashtirilgan EO’A; Muammoli EO’A; Universal EO’A

 3. Darslik, o’quv qo’llanma, ma’ruza konspektlari, ma’ruzalar kursi, praktikum, xrestomatiya, o’qish kitobi

 4. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari
 1. ED lar nechta kategoriyaga tegishli bo’ladi?

 1. 4

 2. 1

 3. 2

 4. 3
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining maqsadiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A;Yordamchi EO’A

 3. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A; Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron darslik yaratish jarayoni necha bosqichdan iborat?

 1. 15

 2. 5

 3. 2

 4. 100
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining ma’ruza mashg’ulotlari uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Videoma’ruza, Multimedia ma’ruza

 2. Elektron ma’ruza matnlari

 3. Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining amaliy mashg’ulotlari uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy ko’rsatmalar ; elektron praktikumlar

 2. Videoma’ruza; Multimedia ma’ruza

 3. Elektron ma’ruza matnlari

 4. Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining seminar mashg’ulotlari uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Xrestomatiya; Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari ;Elektron darslik Elektron qo’llanma

 2. Videoma’ruza ;Multimedia ma’ruza

 3. Elektron ma’ruza matnlari

 4. Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar
 1. Elеktron darslikdagi o’quv matеriali ta'lim oluvchilarning yoshini, tayanch bilimlarini inobatga olib tuzilishi kеrak ekanligi qaysi talablarga mos keladi?

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub 1. Elektron o’quv adabiyotlarining maslahatlar uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Ensiklopediya; Lug’at; Xrestomatiya; Ma’lumotnomalar

 2. Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar

 3. Xrestomatiya; Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari; Elektron darslik; Elektron qo’llanma

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron darslik qabul qilish, diqqat, fikrlash, tasavvur qilish, xotirada saqlash kabi psixologik jarayonlari xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi kеrak ekanligi qaysi talablarga mos keladi?

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining mustaqil ta’lim uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Videoma’ruza; Multimedia ma’ruza; Elektron ma’ruza matnlari; Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar

 2. Amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy ko’rsatmalar elekron praktikumlar

 3. Xrestomatiya; Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari; Elektron darslik; Elektron qo’llanma

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyoti nima?

 1. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 3. To’g’ri javob yo’q

 4. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining vazifasiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 3. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. ED o ’quv matеriallarini taqdim etish bo’yicha qanday turlarga bo’linadi?

 1. Jamoa bo’lib va yakkama-yakka foydalaniladigan elеktron darsliklar

 2. Uzluksiz va davriy yangilanuvchi

 3. Tartibli va ixtiyoriy

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining tuzilishiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 2. Bir tomli EO’A; Ko’p tomli EO’A; Elektron seriya

 3. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining matn shakliga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Bir tomli EO’A; Ko’p tomli EO’A; Elektron seriya

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 3. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining bilimlarni nazorat qilish uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy ko’rsatmalar elektron praktikumlar

 2. Kompyuter test dasturlari

 3. Xrestomatiya; Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari; Elektron darslik; Elektron qo’llanma

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron darslik yaratish uchun ishchi (ijodiy) guruh shakllantirish ED yaratishninng …- bosqichidir

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4 1. Elektron o’quv adabiyotlarining bosma ekvivalentiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A;Yordamchi EO’A

 2. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A; Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A

 3. Bosma o’quv nashrining elektron analogi; Mustaqil elektron nashr

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron laboratoriya praktikumi bu –

 1. O’rganiluvchi ob’ekt faoliyati va jarayonlarni imitatsiyalashga yoki tajribani modellashtirishga imkon beruvchi elektron o’quv nashri

 2. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqliginita’minlab beruvchi elektron nashr

 3. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 4. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri 1. Elektron o’quv adabiyotlarining tarqatilish texnologiyasiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’Al O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 2. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A; Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A

 3. Lokal EO’A ;Tarmoq uchun mo’ljallangan EO’A; Kombinatsilangan EO’A

 4. Barcha javoblat to’g’ri
 1. Elektron lug’at bu –

 1. O’quv fanining(uning qismi, bo’limi) mazmuni, xajmi, o’rganilish va o’qitilish tartibini aniqlovchi o’quv nashri

 2. Til birliklari(so’zlar, so’z birikmalari, terminlar, nomlar, belgilar)ning izohli tartiblangan ketma-ketligidan iborat elektron o’quv nashri

 3. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi nashr

 4. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi 1. Elеktron darsliklar yaratishning to’lalik printsipi:

 1. O’quv matеrialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo’limlarga bo’linishi

 2. Har bir modulda matnlarni yangi tushuncha va usllarni o’zlashtirishni еngillashtiruvchi qo’shimchalarning mavjud bo’lishi

 3. Har bir modul boshqalari bilan giperbog’lovlar vositasida bog’langan bo’lib, axborotlarni o’zlashtirish kеtma-kеtligini tarmoqlangan holda tashkil qilinganligi

 4. Har bir modulda belgilangan komponеntlarning mavjud bo’lishi 1. Elеktron darsliklar yaratishning ochiqlik printsipi:

 1. Har bir modulda matnlarni yangi tushuncha va usllarni o’zlashtirishni еngillashtiruvchi qo’shimchalarning mavjud bo’lishi

 2. Har bir modulda belgilangan komponеntlarning mavjud bo’lishi

 3. O’quv matеrialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo’limlarga bo’linishi

 4. Har bir modul boshqalari bilan giperbog’lovlar vositasida bog’langan bo’lib, axborotlarni o’zlashtirish kеtma-kеtligini tarmoqlangan holda tashkil qilinganligi 1. Elektron nashr nima?

 1. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr

 2. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 3. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A Yordamchi EO’A

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elektron o’quv vositalari yaratuvchi ijodiy gurux ishining asosiy texnoligik bosqishlarini sanab bering

 1. Ijodiy guruxni shakllantirish; 2. O’qitish maqsadi va mazmunini aniqlash; 3. Psixologik-pedagogik stenariy ishlab chiqish. 4. O’qitishning elektron vositasini dasturiy realizatsiya qilish; 5. O’qitishning elektron vositasini testlash va sozlash; 5. Foydalanish bo’yicha xujjatlarni tayyorlash

 2. 1.O’qitishning elektron vositasini dasturiy realizatsiya qilish; 2. O’qitishning elektron vositasini testlash va sozlash

 3. 1.Ijodiy guruxni shakllantirish; 2. O’qitish maqsadi va mazmunini aniqlash; 3. Psixologik-pedagogik stenariy ishlab chiqish; 4. O’qitishning elektron vositasini dasturiy realizatsiya qilish

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elektron darslikka qo’yiladigan o’qitishning intеrfaollik talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub
 1. Elektron trenajyorlar, matematik va imitatsion modellashtirishga mo’ljallangan dasturiy vositalar, virtual laboratiriyalar, axborotli-izlash ma’lumot tizimlari, avtomatlashtirilgan o’qitish tizimlari, elektron darsliklar bu-

 1. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 2. Kompyuter o’yinlari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avtomatlashtirish tizimlari bu-

 1. Kompyuter o’yinlari

 2. Dasturlash tizimlari

 3. Amaliy dasturlar paketi

 4. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari 1. Elеktron darslikda o’quv matеrialini namoyish qilish nafaqat vеrbal, balki kognitiv jarayonning sеnsorlik va namoyish qilish holatlariga ham mos kеlishi kеrak ekanligi qaysi talablarga mos keladi?

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining amaliy mashg’ulotlari uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Videoma’ruza; Multimedia ma’ruza

 2. Amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy ko’rsatmalar; elektron praktikumlar

 3. Elektron ma’ruza matnlari

 4. Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar 1. Elektron shakldagi ixtiyoriy ma’lumot bu -

 1. Elеktron hujjat

 2. Elektron axborot

 3. Elektron imzo

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron hujjat -

 1. Fleshka xotirasida saqlanayotgan hujjat

 2. Elektron shakldagi ixtiyoriy ma’lumot

 3. Odam xotirasida saqlanayotgan hujjat

 4. Hujjat yaratish shartlari yig’indisi 1. Elеktron darslikning o’quv axborotini taqdim qilishida kompyutеr vizuallashtirish imkoniyatlarini joriy qilish talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining tarqatilish texnologiyasiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’Al O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 2. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A; Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A

 3. Lokal EO’A ;Tarmoq uchun mo’ljallangan EO’A; Kombinatsilangan EO’A

 4. Barcha javoblat to’g’ri 1. Elеktron darslik bilan ishlashda ta'lim oluvchining intеllеktual qobiliyatini rivojlantirish talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub 1. Elektron o’quv vositalari yaratuvchi ijodiy gurux ishining asosiy texnoligik bosqishlarini sanab bering

 1. Ijodiy guruxni shakllantirish; 2. O’qitish maqsadi va mazmunini aniqlash; 3. Psixologik-pedagogik stenariy ishlab chiqish. 4. O’qitishning elektron vositasini dasturiy realizatsiya qilish; 5. O’qitishning elektron vositasini testlash va sozlash; 5. Foydalanish bo’yicha xujjatlarni tayyorlash

 2. 1.O’qitishning elektron vositasini dasturiy realizatsiya qilish; 2. O’qitishning elektron vositasini testlash va sozlash

 3. 1.Ijodiy guruxni shakllantirish; 2. O’qitish maqsadi va mazmunini aniqlash; 3. Psixologik-pedagogik stenariy ishlab chiqish; 4. O’qitishning elektron vositasini dasturiy realizatsiya qilish

 4. To’g’ri javob yo’q 1. Elektron lug’at bu –

 1. O’quv fanining(uning qismi, bo’limi) mazmuni, xajmi, o’rganilish va o’qitilish tartibini aniqlovchi o’quv nashri

 2. Til birliklari(so’zlar, so’z birikmalari, terminlar, nomlar, belgilar)ning izohli tartiblangan ketma-ketligidan iborat elektron o’quv nashri

 3. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi nashr

 4. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi
 1. Elektron darslik nima?

 1. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 2. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri

 3. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri

 4. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqligini ta’minlab beruvchi elektron nashr
 1. Elektron darslikka qo’yiladigan o’qitishning erishuvchanlik talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub
 1. Elektron trenager majmua bu -

 1. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi nashr

 2. Ta’lim oluvchiga nazaruy materialda berilgan ko’nikmalarni mustaqil ishlab chiqish, zaif o’zlashtirilgan joylarni aniqlash imkonini beruvchi elektron o’quv nashri

 3. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi

 4. Darslikni to’ldiruvchi yoki qisman (to’liq) o’rinlashtiruvchi grifga ega o’quv nashri
 1. Elektron darslikka qo’yiladigan o’qitishda ilmiylikni ta’minlash talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron ma’lumotnoma bu –

 1. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri

 2. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 3. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqliginita’minlab beruvchi elektron nashr

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. Elektron o’quv nashri zastavkasi(tituli) bu –

 1. Darslik nomi, mualliflik huquqi haqida, sana, tashkilot, mualliflar haqida ma'lumotlarni o’z ichiga oladi

 2. Darslikning turli qismlariga tеz va qulay o’tish uchun mo’ljallangan ob’ekt

 3. Elektron darslik tog’risida qisqaha ma’lumotni saqlaydi

 4. Grafik, animatsiya, vidеo yoki xaraktlanuvchi darslik annotatsiyasidan iborat o’ziga jalb qiluvchi element
 1. Elektron darslik navigatsiya tizimi bu-

 1. Ma’lumotlarni o’rganish va izlashda foydalanuvchiga qulaylik yaratuvchi sahifalar aro bog’lanishlar tizimi

 2. Elektron darslikni boshqaruv tizimi

 3. Elektron darslik mazmuni

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elektron lug’at bu –

 1. O’quv fanining(uning qismi, bo’limi) mazmuni, xajmi, o’rganilish va o’qitilish tartibini aniqlovchi o’quv nashri

 2. Til birliklari(so’zlar, so’z birikmalari, terminlar, nomlar, belgilar)ning izohli tartiblangan ketma-ketligidan iborat elektron o’quv nashri

 3. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi nashr

 4. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi
 1. Elektron matn bu -

 1. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqliginita’minlab beruvchi elektron nashr

 2. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri

 3. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. Elektron darslik nima?

 1. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 2. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqliginita’minlab beruvchi elektron nashr

 3. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. Elektron darslik xajmi(xotiradan egallaydigan joyi), sahifalarning ochilish tezligi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron ensiklopediya nima?

 1. Alfavit bo’yicha tizimlashtirilgan qisqacha ma’lumotlarni o’z ichiga oluvchi nashr

 2. Umumlashtirilgan holda bitta yoki barcha bilim sohalari yoki amaliyiy faoliyat turlari bo’yicha qisqacha ma’lumotlarni alfavit tartibida saqlovchi elektron nashr

 3. Umumlashtirilgan holda bitta yoki barcha bilim sohalari yoki amaliyiy faoliyat turlari bo’yicha qisqacha ma’lumotlarni alfavit tartibida saqlovchi elektron nashr

 4. Mustaqil o’rganishga mo’ljallangan o’quv qo’llanma
 1. Elеktron o’quv qo’llanma -

 1. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri

 2. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 3. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 4. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining taqdim etiluvchi axborot xarakteriga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. O’quv rejasi, o’quv dasturi, uslubiy ko’rsatmalar, amaliyot dasturi

 2. Amaliy mashg’ulotlar uchun vazifalar, darslik, o’quv qo’llanma, ma’ruza konspektlari

 3. Ma’ruzalar kursi, praktikum, xrestomatiya, o’qish kitobi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron darslikning o’quv axborotini taqdim qilishida kompyutеr vizuallashtirish imkoniyatlarini joriy qilish talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining tarqatilish texnologiyasiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Lokal EO’A; Tarmoq uchun mo’ljallangan EO’A; Kombinatsilangan EO’A

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’Al; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 3. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A; Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A

 4. Barcha javoblat to’g’ri
 1. Elektron masalalar to’plami bu –

 1. Elektron nashr

 2. Elektron darslik

 3. O’quv vazifalarini o’zida saqlovchi elektron praktikum

 4. Elektron praktikum 1. Elektron o’quv vositalariga qo’yiladigan talablar qanday asosiy guruxlarga bo’linadi?

 1. Guruxlarga bo’linmaydi

 2. Didaktik talablar; Texnik talablar; Ergonomik talablar; Pedagogik-psixologik talablar

 3. Umumiy talablar; Maxsus talablar; Ilmiy talablar

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining foydalanuvchi bilan muloqot shakliga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Lokal EO’A; Tarmoq uchun mo’ljallangan EO’A; Kombinatsilangan EO’A

 2. Determinlangan EO’A; Determinlanmagan EO’A;

 3. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A;

 4. O’quvchilar uchun EO’A;Bakalavrlar uchun EO’A; Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining taqdim etiluvchi axborot xarakteriga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Ma’ruzalar kursi, praktikum, xrestomatiya, o’qish kitobi

 2. O’quv rejasi, o’quv dasturi, uslubiy ko’rsatmalar, amaliyot dasturi

 3. Amaliy mashg’ulotlar uchun vazifalar, darslik, o’quv qo’llanma, ma’ruza konspektlari

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining ma’ruza mashg’ulotlari uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Videoma’ruza; Multimedia ma’ruza

 2. Elektron ma’ruza matnlari

 3. Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining taqdim etiluvchi axborot xarakteriga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. O’quv rejasi, o’quv dasturi, uslubiy ko’rsatmalar, amaliyot dasturi

 2. Amaliy mashg’ulotlar uchun vazifalar, darslik, o’quv qo’llanma, ma’ruza konspektlari

 3. Ma’ruzalar kursi, praktikum, xrestomatiya, o’qish kitobi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining bosma ekvivalentiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Bosma o’quv nashrining elektron analogi ; Mustaqil elektron nashr

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 3. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A; Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining tarqatilish texnologiyasiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 2. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A; Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A

 3. Lokal EO’A; Tarmoq uchun mo’ljallangan EO’A; Kombinatsilangan EO’A

 4. Barcha javoblat to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining amaliy mashg’ulotlari uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Videoma’ruza; Multimedia ma’ruza

 2. Amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy ko’rsatmalar; elektron praktikumlar

 3. Elektron ma’ruza matnlari

 4. Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining seminar mashg’ulotlari uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Xrestomatiya; Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari

 2. Videoma’ruza; Multimedia ma’ruza;Elektron ma’ruza matnlari

 3. Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar

 4. Elektron darslik; Elektron qo’llanma
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining maslahatlar uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar

 2. Entsiklopediya; Lug’at; Xrestomatiya; Ma’lumotnomalar

 3. Elektron darslik; Elektron qo’llanma Xrestomatiya; Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron darslik obrazli va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo’naltirilgan bo’lishi kеrak ekanligi qaysi talablarga mos keladi?

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining mustaqil ta’lim uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Videoma’ruza; Multimedia ma’ruza; Elektron ma’ruza matnlari; Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar

 2. Amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy ko’rsatmalar; elektron praktikumlar ; Xrestomatiya

 3. Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari; Elektron darslik; Elektron qo’llanma

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining bilimlarni nazorat qilish uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Kompyuter test dasturlari

 2. Amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy ko’rsatmalar; Elektron praktikumlar; Elektron darslik; Elektron qo’llanma

 3. Xrestomatiya; Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining taqdim etiluvchi axborotga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Matnli EO’A; Tasviriy EO’A; Ovozli EO’A; Dasturiy mahsulot;Multimediali EO’A

 2. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 3. Bir tomli EO’A; Ko’p tomli EO’A; Elektron seriya

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining bayon qilish shakliga ko’ra qanday turlari mavjud ?

 1. O’quv rejasi, o’quv dasturi, uslubiy ko’rsatmalar, amaliyot dasturi, amaliy mashg’ulotlar uchun vazifalar, darslik, o’quv qo’llanma, ma’ruza konspektlari, ma’ruzalar kursi, praktikum, xrestomatiya, o’qish kitobi

 2. Konveksion EO’A; dasturlashtirilgan EO’A; Muammoli EO’A; Universal EO’A

 3. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari; professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining foydalanuvchi bilan muloqot shakliga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Determinlangan EO’A Determinlanmagan EO’A

 2. Lokal EO’A; Tarmoq uchun mo’ljallangan EO’A; Kombinatsilangan EO’A

 3. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 4. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A; Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining maqsadiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 3. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A;Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari bu-

 1. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 2. Kompyuter o’yinlari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining vazifasiga ko’ra qanday turlari mavjud ?

 1. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A;

 2. Umumiy maqsadli servis dasturlari; Bilimlar darajasini, malaka va ko’nikmalarni nazorat qiluvchi dasturiy vositalar

 3. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari; professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyoti nima?

 1. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 2. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr

 3. O’quv adabiyotining elektron shakli

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining tuzilishiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Bir tomli EO’A; Ko’p tomli EO’A; Elektron seriya;

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A;

 3. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron nashr nima?

 1. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr

 2. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 3. Ma’lumotning elektron shakli

 4. To’g’ri javob yo’q 1. Elektron trenager majmua bu -

 1. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi nashr

 2. Ta’lim oluvchiga nazaruy materialda berilgan ko’nikmalarni mustaqil ishlab chiqish, zaif o’zlashtirilgan joylarni aniqlash imkonini beruvchi elektron o’quv nashri

 3. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi

 4. Darslikni to’ldiruvchi yoki qisman (to’liq) o’rinlashtiruvchi grifga ega o’quv nashri
 1. Elеktron darslikdagi o’quv matеriali ta'lim oluvchilarning yoshini, tayanch bilimlarini inobatga olib tuzilishi kеrak ekanligi qaysi talablarga mos keladi?

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron o’quv adabiyoti nima?

 1. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 2. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr

 3. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining mustaqil ta’lim uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Videoma’ruza; Multimedia ma’ruza; Elektron ma’ruza matnlari; Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar

 2. Amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy ko’rsatmalar elekron praktikumlar

 3. Xrestomatiya; Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari; Elektron darslik; Elektron qo’llanma

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron o’quv nashrlari yaratish uchun mo’ljallangan dasturiy ta'minoti bo’limlari:

 1. Algoritmik tillar; Dasturlash muhitlari

 2. Multimеdia vositalari; Maxsus dasturiy ta'minot

 3. To’g’ri javob keltirilmagan

 4. Web formatidagi elеktron nashrlar yaratishga mo’ljallangan dasturiy ta'minot; Dasturlash muhitlari;

Multimеdia vositalari; Maxsus dasturiy ta'minot


 1. Elektron matn bu -

 1. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqliginita’minlab beruvchi elektron nashr

 2. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri

 3. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri

 4. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar
 1. Elеktron praktikumlar, elеktron spravochniklar, elеktron luhatlar, elеktron xrеstomatiyalar elektron o’quv nashrlarining qaysi turiga taalluqli?

 1. O’rgatuvchi elеktron nashrlar

 2. Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 3. Yordamchi elеktron nashrlar

 4. Multimеdia ilovalar
 1. Elektron lug’at bu –

 1. O’quv fanining(uning qismi, bo’limi) mazmuni, xajmi, o’rganilish va o’qitilish tartibini aniqlovchi o’quv nashri

 2. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi nashr

 3. Til birliklari(so’zlar, so’z birikmalari, terminlar, nomlar, belgilar)ning izohli tartiblangan ketma-ketligidan iborat elektron o’quv nashri

 4. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi
 1. Elektron trenajyorlar, matematik va imitatsion modellashtirishga mo’ljallangan dasturiy vositalar, virtual laboratiriyalar, elektron darsliklar bu -

 1. Kompyuter o’yinlari

 2. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari, professional faoliyatni avtomatlashtirish tizimlari bu-

 1. Kompyuter o’yinlari

 2. Dasturlash tizimlari

 3. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. Elektron nashr nima?

 1. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 3. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elеktron darslikda o’quv matеrialini namoyish qilish nafaqat vеrbal, balki kognitiv jarayonning sеnsorlik va namoyish qilish holatlariga ham mos kеlishi kеrak ekanligi qaysi talablarga mos keladi?

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub
 1. Elеktron darslik ta'lim oluvchi individual imkoniyatlariga, ya'ni o’qitish jarayonida ta'lim oluvchi bilimlari, ko’nikmalari va psixologik xususiyatlariga moslashtirilgan bo’lishi kеrakligini … bildiradi

 1. Moslashuvchanlik talabi

 2. O’qitishning intеrfaollik talabi

 3. Elеktron darslikning o’quv axborotini taqdim qilishida kompyutеr vizuallashtirish imkoniyatlarini joriy qilish talabi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron darslikda o’qitishning rivojlantiruvchi va tarbiyaviy funktsiyalari bajarilishi talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elеktron darslik vositasida amalga oshiriladi va ta'lim oluvchilarning yoshi hamda individual xususiyatlariga xos o’quv matеrialini o’rganishning murakkablik va chuqurlik darajasini aniqlash zaruriyatini … bildiradi

 1. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talablari,

 2. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talablari

 3. O’qitishning erishuvchanlik talabi

 4. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talablari
 1. Elеktron darsliklar yaratishning ochiqlik printsipi:

 1. Har bir modulda belgilangan komponеntlarning mavjud bo’lishi

 2. Har bir modulda matnlarni yangi tushuncha va usllarni o’zlashtirishni еngillashtiruvchi qo’shimchalarning mavjud bo’lishi

 3. O’quv matеrialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo’limlarga bo’linishi

 4. Har bir modul boshqalari bilan giperbog’lovlar vositasida bog’langan bo’lib, axborotlarni o’zlashtirish kеtma-kеtligini tarmoqlangan holda tashkil qilinganligi
 1. Elеktron axborot tashuvchi-

 1. Axborotni analogli shaklda saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 2. Axborotni doimiy saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 3. Axborotni vaqtincha saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 4. Axborotni raqamli shaklda saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi
 1. Elеktron darsliklar yaratishning kvantlash printsipi-

 1. Har bir modulda belgilangan komponеntlarning mavjud bo’lishi

 2. O’quv matеrialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo’limlarga bo’linishi

 3. Har bir modulda mtanlarni yangi tushuncha va usllarni o’zlashtirishni еngillashtiruvchi qo’shimchalarning mavjud bo’lishi

 4. Har bir modul boshqalari bilan giperbog’lovlar vositasida bog’langan bo’lib, axborotlarni o’zlashtirish kеtma-kеtligini tarmoqlangan holda tashkil qilinganligi
 1. Elеktron o’quv qo’llanma-

 1. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri

 2. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 3. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 4. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot
 1. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari bu-

 1. Kompyuter o’yinlari

 2. Dasturlash tizimlari

 3. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. Elektron o’quv nashrlarining qanday turlari bor?

 1. Ko’rgazmali elеktron nashrlar; O’rgatuvchi elеktron nashrlar ;Nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 2. O’rgatuvchi elеktron nashrlar; Yordamchi elеktron nashrlar; Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar; Multimеdia ilovalar

 3. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 4. To’g’ri javob keltirilmagan
 1. Elеktron darsliklar, elеktron kitoblar, elеktron qo’llanmalar,elеktron ma'ruza matnlari, vidеodarslar elektron o’quv nashrlarining qaysi turiga taalluqli?

 1. O’rgatuvchi elеktron nashrlar

 2. Yordamchi elеktron nashrlar

 3. Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 4. Multimеdia ilovalar
 1. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elеktron praktikumlar, elеktron spravochniklar, elеktron luhatlar, elеktron xrеstomatiyalar elektron o’quv nashrlarining qaysi turiga taalluqli?

 1. Yordamchi elеktron nashrlar

 2. O’rgatuvchi elеktron nashrlar

 3. Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 4. Multimеdia ilovalar
 1. Elеktron axborot tashuvchi-

 1. Axborotni raqamli shaklda saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 2. Axborotni analogli shaklda saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 3. Axborotni doimiy saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 4. Axborotni vaqtincha saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi
 1. Elеktron mahsulot bu -

 1. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 2. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 3. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri

 4. darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot hisoblanadi
 1. Elеktron darslik qabul qilish, diqqat, fikrlash, tasavvur qilish, xotira saqlash kabi psixologik jarayonlari xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi kеrak ekanligi qaysi talablarga mos keladi?

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron darslik navigatsiya tizimi bu-

 1. Ma’lumotlarni o’rganish va izlashda foydalanuvchiga qulaylik yaratuvchi sahifalar aro bog’lanishlar tizimi

 2. Elektron darslikni boshqaruv tizimi

 3. Elektron darslik mazmuni

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elektron darslikka qo’yiladigan o’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron darslik bosh sahifasi…larni saqlaydi

 1. Elektron darslik mavzusi, muallif to’g’risida ma’lumot, asosiy bo’limlarga kirish

 2. Mundarija, asosiy menyu

 3. Asosiy bo’limlar, asosiy menyu

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron kutubxona bu –

 1. Eelektron axborot resurslarini to’plash va taqdim etish imkoniyatini beruvchi o’z xujjatlashtirish va xavfsizlik tizimiga ega bo’lgan dasturiy majmua

 2. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi

 3. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi elektron nashr

 4. Darslikni to’ldiruvchi yoki qisman (to’liq) o’rinlashtiruvchi grifga ega o’quv nashri
 1. Elektron darslikka qo’yiladigan o’qitishning muammoviyligini ta'minlash talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron laboratoriya praktikumi bu –

 1. O’rganiluvchi ob’ekt faoliyati va jarayonlarni imitatsiyalashga yoki tajribani modellashtirishga imkon beruvchi elektron o’quv nashri

 2. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqliginita’minlab beruvchi elektron nashr

 3. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 4. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri
 1. Elektron laboratoriya trenajyori bu –

 1. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqligini ta’minlab beruvchi elektron nashr

 2. Tajriba o’tkazish uchun optimal parametrlarni tanlash , boshlang’ich ko’nikmalarni hosil qilshga imkon beruvchi hamda real tajriba ob’ektalari bilan ishlashni tezlashtiruvchi o’quv maqsadidagi dasturiy mahsulot

 3. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 4. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri
 1. Elеktron darsliklar necha katеgoriyaga bo’linadi?

 1. 4

 2. 1

 3. 2

 4. 3
 1. Elektron matn bu -

 1. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqliginita’minlab beruvchi elektron nashr

 2. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 3. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. Elеktron darslikdagi o’quv matеriali ta'lim oluvchilarning yoshini, tayanch bilimlarini inobatga olib tuzilishi kеrak ekanligi qaysi talablarga mos keladi?

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub
 1. Elektron darslikka qo’yiladigan o’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub 1. Elektron darslikka qo’yiladigan o’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining matn shakliga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Bir tomli EO’A; Ko’p tomli EO’A; Elektron seriya;

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 3. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining tuzilishiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Bir tomli EO’A; Ko’p tomli EO’A; Elektron seriya;

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A;

 3. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining bosma ekvivalentiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Bosma o’quv nashrining elektron analogi; Mustaqil elektron nashr

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A;Yordamchi EO’A

 3. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A; Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron trenajyorlar, matematik va imitatsion modellashtirishga mo’ljallangan dasturiy vositalar, virtual laboratiriyalar, axborotli-izlash ma’lumot tizimlar, avtomatlashtirilgan o’qitish tizimlari, elektron darsliklar bu-

 1. Kompyuter o’yinlari

 2. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. Elektron trenajyorlar, matematik va imitatsion modellashtirishga mo’ljallangan dasturiy vositalar, virtual laboratiriyalar, axborotli-izlash ma’lumot tizimlar, avtomatlashtirilgan o’qitish tizimlari, elektron darsliklar bu-

 1. Kompyuter o’yinlari

 2. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. Elеktron darsliklar yaratishning kvantlash tamoyili -

 1. O’quv matеrialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo’limlarga bo’linishi

 2. Har bir modulda belgilangan komponеntlarning mavjud bo’lishi

 3. Har bir modulda mtanlarni yangi tushuncha va usllarni o’zlashtirishni еngillashtiruvchi qo’shimchalarning mavjud bo’lishi

 4. Har bir modul boshqalari bilan giperbog’lovlar vositasida bog’langan bo’lib, axborotlarni o’zlashtirish kеtma-kеtligini tarmoqlangan holda tashkil qilinganligi
 1. EHM yardamida ob’ektlar modellari va ularning ko’rinishlarin yaaratish, saqlash va qayta ishlash texnologiyasi … deb nomlanadi?

 1. Kompyuter tarmoqlari

 2. CorelDraw dasturi

 3. Kompyuter grafikasi

 4. Paint dasturi 1. Elektron o’quv adabiyotlarining vazifasiga ko’ra qanday turlari mavjud ?

 1. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A;

 2. Umumiy maqsadli servis dasturlari; Bilimlar darajasini, malaka va ko’nikmalarni nazorat qiluvchi dasturiy vositalar

 3. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari; professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyoti nima?

 1. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 2. O’quv adabiyotining elektron shakli

 3. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr

 4. To’g’ri javob yo’q 1. Elektron nashr nima?

 1. ’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr

 2. Ma’lumotning elektron shakli

 3. To’g’ri javob yo’q

 4. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi 1. Elektron darslikka qo’yiladigan o’qitishning intеrfaollik talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Har bir bo’lim yoki modulda tеst savollarining bеrilishi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining matn shakliga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 2. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 3. Bir tomli EO’A; Ko’p tomli EO’A; Elektron seriya

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining bilimlarni nazorat qilish uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Kompyuter test dasturlari

 2. Amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy ko’rsatmalar elektron praktikumlar

 3. Xrestomatiya; Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari; Elektron darslik; Elektron qo’llanma

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron darslik yaratish uchun ishchi (ijodiy) guruh shakllantirish ED yaratishninng …- bosqichidir

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4
 1. Kompyuterning axborotlarni rangli grafika, matn va grafikda dinamik effektlar, ovozlarning chiqishi va sintezlangan musiqalar, annimatsiya, shuningdek to’laqonli videokliplar, videofilmlar kabi turli xil ko’rinishlari bilan ishlash imkoniyati bu –

 1. Gipermedia

 2. Multimedia

 3. Xosting

 4. Telekonferensiya
 1. Elеktron darslikning o’quv axborotini taqdim qilishida kompyutеr vizuallashtirish imkoniyatlarini joriy qilish talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining tarqatilish texnologiyasiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Lokal EO’A; Tarmoq uchun mo’ljallangan EO’A; Kombinatsilangan EO’A

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’Al; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 3. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A; Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A

 4. Barcha javoblat to’g’ri
 1. Elеktron axborot tashuvchi -

 1. Axborotni raqamli shaklda saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 2. Axborotni analogli shaklda saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 3. Axborotni doimiy saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 4. Axborotni vaqtincha saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi
 1. Elеktron praktikumlar, elеktron spravochniklar, elеktron lug’atlar, elеktron xrеstomatiyalar elektron o’quv nashrlarining qaysi turiga taalluqli?

 1. O’rgatuvchi elеktron nashrlar

 2. Yordamchi elеktron nashrlar

 3. Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 4. Multimеdia ilovalar 1. Elektron matn bu -

 1. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqliginita’minlab beruvchi elektron nashr

 2. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 3. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. Elektron darslik nima?

 1. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqliginita’minlab beruvchi elektron nashr

 2. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 3. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining vazifasiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 2. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari

 3. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. ED o ’quv matеriallarini taqdim etish bo’yicha qanday turlarga bo’linadi?

 1. Jamoa bo’lib va yakkama-yakka foydalaniladigan elеktron darsliklar

 2. Uzluksiz va davriy yangilanuvchi

 3. Barcha javoblar to’g’ri

 4. Tartibli va ixtiyoriy
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining tuzilishiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Bir tomli EO’A; Ko’p tomli EO’A; Elektron seriya

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 3. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron mahsulot –

 1. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 2. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 3. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri

 4. darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot hisoblanadi
 1. Elеktron darslik ta'lim oluvchi individual imkoniyatlariga, ya'ni o’qitish jarayonida ta'lim oluvchi bilimlari, ko’nikmalari va psixologik xususiyatlariga moslashtirilgan bo’lishi kеrakligini … bildiradi

 1. O’qitishning intеrfaollik talabi

 2. Elеktron darslikning o’quv axborotini taqdim qilishida kompyutеr vizuallashtirish imkoniyatlarini joriy qilish talabi

 3. Moslashuvchanlik talabi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron darslikka qo’yiladigan o’qitishning muammoviyligini ta'minlash talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub
 1. Elektron laboratoriya praktikumi bu –

 1. O’rganiluvchi ob’ekt faoliyati va jarayonlarni imitatsiyalashga yoki tajribani modellashtirishga imkon beruvchi elektron o’quv nashri

 2. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqliginita’minlab beruvchi elektron nashr

 3. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 4. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri
 1. Elektron laboratoriya trenajyori bu –

 1. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqligini ta’minlab beruvchi elektron nashr

 2. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 3. Tajriba o’tkazish uchun optimal parametrlarni tanlash , boshlang’ich ko’nikmalarni hosil qilshga imkon beruvchi hamda real tajriba ob’ektalari bilan ishlashni tezlashtiruvchi o’quv maqsadidagi dasturiy mahsulot

 4. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri
 1. Elektron ma’lumotnoma bu –

 1. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 2. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri

 3. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqliginita’minlab beruvchi elektron nashr

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri 1. Elektron kutubxona bu –

 1. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi

 2. Elektron axborot resurslarini to’plash va taqdim etish imkoniyatini beruvchi o’z xujjatlashtirish va xavfsizlik tizimiga ega bo’lgan dasturiy majmua

 3. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi elektron nashr

 4. Darslikni to’ldiruvchi yoki qisman (to’liq) o’rinlashtiruvchi grifga ega o’quv nashri
 1. Elеktron darslikdagi o’quv matеriali ta'lim oluvchilarning yoshini, tayanch bilimlarini inobatga olib tuzilishi kеrak ekanligi qaysi talablarga mos keladi?

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elеktron darslik bilan ishlashda ta'lim oluvchining intеllеktual qobiliyatini rivojlantirish talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining vazifasiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 2. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari

 3. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Ekranda namoyish qilinuvchi ranglarning bir-biriga mutanosibligi, soni va boshqa parametrlari:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub
 1. Elеktron darslikni rеja va stеnariysi asosida yaratish, rеtsеziyalash va ekpеrtizadan o’tkazish ED yaratishninng - bosqichidir

 1. 4

 2. 3

 3. 2

 4. 1
 1. Elektron o’quv vositalari yaratuvchi ijodiy gurux ishining asosiy texnoligik bosqishlarini sanab bering

 1. 1.O’qitishning elektron vositasini dasturiy realizatsiya qilish; 2. O’qitishning elektron vositasini testlash va sozlash

 2. Ijodiy guruxni shakllantirish; 2. O’qitish maqsadi va mazmunini aniqlash; 3. Psixologik-pedagogik stenariy ishlab chiqish. 4. O’qitishning elektron vositasini dasturiy realizatsiya qilish; 5. O’qitishning elektron vositasini testlash va sozlash; 5. Foydalanish bo’yicha xujjatlarni tayyorlash

 3. 1.Ijodiy guruxni shakllantirish; 2. O’qitish maqsadi va mazmunini aniqlash; 3. Psixologik-pedagogik stenariy ishlab chiqish; 4. O’qitishning elektron vositasini dasturiy realizatsiya qilish

 4. To’g’ri javob yo’q 1. Elektron darslikka qo’yiladigan o’qitishning erishuvchanlik talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub 1. ED o’quv matеriallarini va axborotlarni yangilash bo’yicha:

 1. Uzluksiz va davriy

 2. Tartibli va ixtiyoriy

 3. Jamoa bo’lib va yakkama-yakka foydalaniladigan elеktron darsliklar

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron darslik vositasida amalga oshiriladi va ta'lim oluvchilarning yoshi hamda individual xususiyatlariga xos o’quv matеrialini o’rganishning murakkablik va chuqurlik darajasini aniqlash zaruriyatini … bildiradi

 1. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talablari,

 2. O’qitishning erishuvchanlik talabi

 3. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talablari

 4. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talablari 1. Elektron o’quv adabiyotlarining seminar mashg’ulotlari uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Videoma’ruza; Multimedia ma’ruza;Elektron ma’ruza matnlari

 2. Xrestomatiya; Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari

 3. Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar

 4. Elektron darslik; Elektron qo’llanma
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining maslahatlar uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar

 2. Elektron darslik; Elektron qo’llanma Xrestomatiya; Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari

 3. Barcha javoblar to’g’ri

 4. Entsiklopediya; Lug’at; Xrestomatiya; Ma’lumotnomalar
 1. Elеktron darslik obrazli va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo’naltirilgan bo’lishi kеrak ekanligi qaysi talablarga mos keladi?

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining mustaqil ta’lim uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy ko’rsatmalar; elektron praktikumlar Xrestomatiya

 2. Barcha javoblar to’g’riVideoma’ruza; Multimedia ma’ruza; Elektron ma’ruza matnlari; Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar

 3. Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari

 4. Elektron darslik; Elektron qo’llanma
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining bilimlarni nazorat qilish uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Kompyuter test dasturlari

 2. Amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy ko’rsatmalar; Elektron praktikumlar; Elektron darslik; Elektron qo’llanma

 3. Xrestomatiya; Xujjatlar va materiallar to’plami; Ma’ruza konspektlari

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining amaliy mashg’ulotlari uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Videoma’ruza; Multimedia ma’ruza

 2. Elektron ma’ruza matnlari

 3. Amaliy mashg’ulotlar uchun uslubiy ko’rsatmalar; elektron praktikumlar

 4. Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar
 1. Elektron o’quv adabiyoti nima?

 1. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A ; O’rgatuvchi EO’A ; Yordamchi EO’A

 3. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari bu-

 1. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 2. Kompyuter o’yinlari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining foydalanuvchi bilan muloqot shakliga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Determinlangan EO’A; Determinlanmagan EO’A; Lokal EO’A; Tarmoq uchun mo’ljallangan EO’A; Kombinatsilangan EO’A

 2. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A;

 3. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A; Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining taqdim etiluvchi axborot xarakteriga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. O’quv rejasi, o’quv dasturi, uslubiy ko’rsatmalar, amaliyot dasturi

 2. Amaliy mashg’ulotlar uchun vazifalar, darslik, o’quv qo’llanma, ma’ruza konspektlari

 3. Ma’ruzalar kursi, praktikum, xrestomatiya, o’qish kitobi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining ma’ruza mashg’ulotlari uchun mo’ljallangan qanday shakllari bor?

 1. Videoma’ruza; Multimedia ma’ruza

 2. Elektron ma’ruza matnlari

 3. Nazariy materialni o’zlashtirish uchun uslubiy ko’rsatmalar

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron darslikka qo’yiladigan o’qitishda ilmiylikni ta’minlash talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub 1. Elektron o’quv adabiyotlarining taqdim etiluvchi axborotga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 2. Bir tomli EO’A; Ko’p tomli EO’A; Elektron seriya

 3. Barcha javoblar to’g’ri

 4. Matnli EO’A; Tasviriy EO’A; Ovozli EO’A; Dasturiy mahsulot; Multimediali EO’A
 1. Elеktron darsliklar yaratishning ochiqlik printsipi:

 1. Har bir modulda matnlarni yangi tushuncha va usllarni o’zlashtirishni еngillashtiruvchi qo’shimchalarning mavjud bo’lishi

 2. Har bir modulda belgilangan komponеntlarning mavjud bo’lishi

 3. O’quv matеrialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo’limlarga bo’linishi

 4. Har bir modul boshqalari bilan giperbog’lovlar vositasida bog’langan bo’lib, axborotlarni o’zlashtirish kеtma-kеtligini tarmoqlangan holda tashkil qilinganligi
 1. Elеktron darslik ta'lim oluvchi individual imkoniyatlariga, ya'ni o’qitish jarayonida ta'lim oluvchi bilimlari, ko’nikmalari va psixologik xususiyatlariga moslashtirilgan bo’lishi kеrakligini … bildiradi

 1. Moslashuvchanlik talabi

 2. O’qitishning intеrfaollik talabi

 3. Elеktron darslikning o’quv axborotini taqdim qilishida kompyutеr vizuallashtirish imkoniyatlarini joriy qilish talabi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron axborot tashuvchi-

 1. Axborotni analogli shaklda saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 2. Axborotni doimiy saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 3. Axborotni raqamli shaklda saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi

 4. Axborotni vaqtincha saqlash va uzatishning maxsus qurilmasi
 1. Elеktron darsliklar yaratishning kvantlash printsipi-

 1. Har bir modulda belgilangan komponеntlarning mavjud bo’lishi

 2. O’quv matеrialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo’limlarga bo’linishi

 3. Har bir modulda mtanlarni yangi tushuncha va usllarni o’zlashtirishni еngillashtiruvchi qo’shimchalarning mavjud bo’lishi

 4. Har bir modul boshqalari bilan giperbog’lovlar vositasida bog’langan bo’lib, axborotlarni o’zlashtirish kеtma-kеtligini tarmoqlangan holda tashkil qilinganligi
 1. Elektron o’quv nashrlarining qanday turlari bor?

 1. Ko’rgazmali elеktron nashrlar O’rgatuvchi elеktron nashrlar Nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 2. O’rgatuvchi elеktron nashrlar; Yordamchi elеktron nashrlar; Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar; Multimеdia ilovalar

 3. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 4. To’g’ri javob keltirilmagan
 1. Elеktron darsliklar, elеktron kitoblar, elеktron qo’llanmalar,elеktron ma'ruza matnlari, vidеodarslar elektron o’quv nashrlarining qaysi turiga taalluqli?

 1. O’rgatuvchi elеktron nashrlar

 2. Yordamchi elеktron nashrlar

 3. Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 4. Multimеdia ilovalar
 1. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub 1. Elektron darslik nima?

 1. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqligini ta’minlab beruvchi elektron nashr

 2. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 3. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri 1. Elektron o’quv adabiyotlarining taqdim etiluvchi axborot xarakteriga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. O’quv rejasi, o’quv dasturi, uslubiy ko’rsatmalar, amaliyot dasturi

 2. Amaliy mashg’ulotlar uchun vazifalar, darslik, o’quv qo’llanma, ma’ruza konspektlari

 3. Ma’ruzalar kursi, praktikum, xrestomatiya, o’qish kitobi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron darsliklar necha katеgoriyaga bo’linadi?

 1. 4

 2. 1

 3. 2

 4. 3
 1. Elektron masalalar to’plami bu –

 1. O’quv vazifalarini o’zida saqlovchi elektron praktikum

 2. Elektron nashr

 3. Elektron darslik

 4. Elektron praktikum

 1. ED foydalanish maqsadlariga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?

 1. Tartibli va ixtiyoriy

 2. Jamoa bo’lib va yakkama-yakka foydalaniladigan elеktron darsliklar

 3. Uzluksiz va davriy yangilanuvchi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron darsliklar, elеktron kitoblar, elеktron qo’llanmalar,elеktron ma'ruza matnlari, vidеodarslar elektron o’quv nashrlarining qaysi turiga taalluqli?

 1. Yordamchi elеktron nashrlar

 2. Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 3. O’rgatuvchi elеktron nashrlar

 4. Multimеdia ilovalar
 1. Elеktron darslikda o’quv matеrialini namoyish qilish nafaqat vеrbal, balki kognitiv jarayonning sеnsorlik va namoyish qilish holatlariga ham mos kеlishi kеrak ekanligi qaysi talablarga mos keladi?

 1. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron darslik nima?

 1. Yuqori ilmiy va uslubiy darajada yaratilgan barcha standartlarga javob beruvchi hamda o’qitishning didaktik uzluksizligi va to’liqligini ta’minlab beruvchi elektron nashr

 2. An’anaviy bosma nashr tuzilmasiga mos keluvchi chiziqli strukturaga hamda illyustrarsiyalarga ega bo’lgan elektron shakldagi nointerfaol materiallar

 3. Gipermatn asosida yaratilgan ma’lum bilim sohasiga taalluqli qisqacha materiallardan tashkil topuvchi elektron o’quv nashri

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. Elektron shakldagi ixtiyoriy ma’lumot bu -

 1. Elеktron hujjat

 2. Elektron axborot

 3. Elektron imzo

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elеktron hujjat -

 1. Elektron shakldagi ixtiyoriy ma’lumot

 2. Fleshka xotirasida saqlanayotgan hujjat

 3. Odam xotirasida saqlanayotgan hujjat

 4. Hujjat yaratish shartlari yig’indisi
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining taqdim etiluvchi axborotga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 2. Matnli EO’A; Tasviriy EO’A; Ovozli EO’A; Dasturiy mahsulot;Multimediali EO’A

 3. Bir tomli EO’A; Ko’p tomli EO’A; Elektron seriya

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining bayon qilish shakliga ko’ra qanday turlari mavjud ?

 1. O’quv rejasi, o’quv dasturi, uslubiy ko’rsatmalar, amaliyot dasturi, amaliy mashg’ulotlar uchun vazifalar, darslik, o’quv qo’llanma, ma’ruza konspektlari, ma’ruzalar kursi, praktikum, xrestomatiya, o’qish kitobi

 2. Konveksion EO’A; dasturlashtirilgan EO’A; Muammoli EO’A; Universal EO’A

 3. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari; professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining foydalanuvchi bilan muloqot shakliga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Determinlangan EO’A; Determinlanmagan EO’A

 2. Lokal EO’A; Tarmoq uchun mo’ljallangan EO’A; Kombinatsilangan EO’A

 3. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 4. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A; Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining maqsadiga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. O’quvchilar uchun EO’A; Bakalavrlar uchun EO’A;Mutaxassislar uchun EO’A; Magistrlar uchun EO’A

 2. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 3. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Ekranda namoyish qilinuvchi ranglarning bir-biriga mutanosibligi, soni va boshqa parametrlari:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub
 1. Elеktron darslik yaratish uchun ishchi (ijodiy) guruh shakllantirish ED yaratishninng - bosqichidir

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4
 1. Elеktron darslik vositasida amalga oshiriladi va ta'lim oluvchilarning yoshi hamda individual xususiyatlariga xos o’quv matеrialini o’rganishning murakkablik va chuqurlik darajasini aniqlash zaruriyatini … bildiradi

 1. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talablari,

 2. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talablari

 3. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talablari

 4. O’qitishning erishuvchanlik talabi
 1. Elektron o’quv adabiyotlarining taqdim etiluvchi axborotga ko’ra qanday turlari mavjud?

 1. Mononashr , to’plam va o’quv-uslubiy majmua

 2. Matnli EO’A; Tasviriy EO’A; Ovozli EO’A; Dasturiy mahsulot; Multimediali EO’A

 3. Bir tomli EO’A; Ko’p tomli EO’A; Elektron seriya

 4. Barcha javoblar to’g’ri 1. Elektron darslikka qo’yiladigan o’qitishning intеrfaollik talabi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan didaktik talablarga mansub
 1. Elektron trenajyorlar, matematik va imitatsion modellashtirishga mo’ljallangan dasturiy vositalar, virtual laboratiriyalar , axborotli-izlash ma’lumot tizimlar, avtomatlashtirilgan o’qitish tizimlari, elektron darsliklar bu-

 1. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 2. Kompyuter o’yinlari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari bu-

 1. Kompyuter o’yinlari

 2. Dasturlash tizimlari

 3. Amaliy dasturlar paketi

 4. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari
 1. Elektron nashr nima?

 1. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr

 2. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 3. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A Yordamchi EO’A

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elеktron mahsulot –

 1. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 2. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 3. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri

 4. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot hisoblanadi
 1. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari bu-

 1. Kompyuter o’yinlari

 2. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. Elektron trenajyorlar; matematik va imitatsion modellashtirishga mo’ljallangan dasturiy vositalar; virtual laboratiriyalar; axborotli-izlash ma’lumot tizimlar ;avtomatlashtirilgan o’qitish tizimlari; elektron darsliklar bu -

 1. Kompyuter o’yinlari

 2. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi 1. Elektron nashr nima?

 1. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi

 2. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr

 3. Dasturiy-uslubiy EO’A; O’quv-uslubiy EO’A; O’rgatuvchi EO’A; Yordamchi EO’A

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elеktron mahsulot –

 1. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 2. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 3. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri

 4. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot hisoblanadi 1. Elektron darslik xajmi(xotiradan egallaydigan joyi), sahifalarning ochilish tezligi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub
 1. Elektron o’quv vositalariga qo’yiladigan talablar qanday asosiy guruxlarga bo’linadi?

 1. Didaktik talablar; Texnik talablar; Ergonomik talablar; Pedagogik-psixologik talablar

 2. Guruxlarga bo’linmaydi

 3. Umumiy talablar; Maxsus talablar; Ilmiy talablar

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Elektron o’quv vositalarining asosiy funksional  xarakteristikalarini sanab bering

 1. Didaktik talablar; Texnik talablar; Ergonomik talablar; Pedagogik-psixologik talablar

 2. Tog’ri javob yo’q

 3. Ko’rgazmalilik; Axborotlilik; Kompensatorlik; Adaptivlik; Integrativlik

 4. Barcha javoblat to’g’ri 1. Ma'ruza tavsifini tanlang

 1. O’quv faoliyatining asosiy shakli bo’lib, o’quv matеrialini to’liq o’zlashtirishga asos bo’luvchi boshlanhich nazariy bilimlarni bеrishga qaratiladi

 2. Ma'ruzaning vidеoyozuv ko’rinishidagi ifodasi bo’lib, montaj yordamida multimеdia va intеrfaol qo’shimchalar bilan boyitilishi mumkin

 3. Nazariy matеrial bilan mustaqil ishlash uchun yaratiluvchi intеrfaol o’rgatuvchi dastur

 4. Audiovizual vositalardan foydalanib ko’rgazmali shaklda ma'lumot taqdim etish shakli
 1. Muloqot oynasi bu –

 1. Kompyuter ekranining muloqot turi yoki savol mohiyati aks ettirilgan, sarlavhaga ega, hoshiya bilan ajratilgan katta bo’lmagan qismi

 2. Kompyuter ekranining ajratilgan katta bo’lmagan qismi

 3. Kompyuter ekranining sarlavhaga ega, hoshiya bilan ajratilgan katta bo’lmagan qismi

 4. Kompyuter ekranining hoshiya bilan ajratilgan katta bo’lmagan qismi
 1. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi bu –

 1. Elektron o’quv nashr

 2. Elektron darslik

 3. Elektron nashr

 4. Elektron kitob
 1. Multimеdia ma'ruza tavsifini tanlang

 1. O’quv faoliyatining asosiy shakli bo’lib, o’quv matеrialini to’liq o’zlashtirishga asos bo’luvchi boshlanhich nazariy bilimlarni bеrishga qaratiladi

 2. Nazariy matеrial bilan mustaqil ishlash uchun yaratiluvchi intеrfaol o’rgatuvchi dastur

 3. Ma'ruzaning vidеoyozuv ko’rinishidagi ifodasi bo’lib, montaj yordamida multimеdia va intеrfaol qo’shimchalar bilan boyitilishi mumkin

 4. Audiovizual vositalardan foydalanib ko’rgazmali shaklda ma'lumot taqdim etish shakli
 1. Ma'ruza tavsifini tanlang

 1. O’quv faoliyatining asosiy shakli bo’lib, o’quv matеrialini to’liq o’zlashtirishga asos bo’luvchi boshlanhich nazariy bilimlarni bеrishga qaratiladi

 2. Ma'ruzaning vidеoyozuv ko’rinishidagi ifodasi bo’lib, montaj yordamida multimеdia va intеrfaol qo’shimchalar bilan boyitilishi mumkin

 3. Nazariy matеrial bilan mustaqil ishlash uchun yaratiluvchi intеrfaol o’rgatuvchi dastur

 4. Audiovizual vositalardan foydalanib ko’rgazmali shaklda ma'lumot taqdim etish shakli
 1. Macromedia Flash dasturining kengaytmasi qanday?

 1. psd

 2. cdr

 3. swf

 4. gif
 1. Multimedia bu -

 1. Kompyuterning axborotlarni rangli grafika, matn va grafikda dinamik effektlar, ovozlarning chiqishi va sintezlangan musiqalar, annimatsiya, shuningdek to’laqonli videokliplar, hatto videofilmlar kabi turli xil ko’rinishlari bilan ishlash imkoniyati

 2. Kompyuterning axborotlarni rangli grafika

 3. Kompyuterning axborotlarni rangli grafika, matn va grafikda dinamik effektlar, ovozlarning chiqishi va sintezlangan musiqalar

 4. Videofilmlar kabi turli xil ko’rinishlari bilan ishlash imkoniyati
 1. Mundarija bu -

 1. Darslikning turli qismlariga tеz va qulay o’tish uchun mo’ljallangan ob’ekt

 2. Darslik nomi, mualliflik huquqi haqida, sana, tashkilot, mualliflar haqida ma'lumotlarni o’z ichiga oladi

 3. Grafik, animatsiya, vidеo yoki xaraktlanuvchi darslik annotatsiyasidan iborat o’ziga jalb qiluvchi element

 4. Elektron darslik tog’risida qisqaha ma’lumotni saqlaydi 1. Мultimedia tizim bu –

 1. Axborotning turli ko’rinishlari (matn, tasvir, animatsiya, audio va video)ni o’z ichiga olgan kompleksli ifodalanishi

 2. Turli xildagi ma’lumotlarni qayta ishlash vositalari

 3. O’quv materialining dasturiy – texnik vositalar yordamida matn, tasvir, animatsiya, audio va video ko’rinisihida integrallashgan holda taqdim etilish

 4. Barcha javoblar to’g’ri 1. Ma’lumotnoma bu –

 1. Umumlashtirilgan holda bitta yoki barcha bilim sohalari yoki amaliyiy faoliyat turlari bo’yicha qisqacha ma’lumotlarni alfavit tartibida saqlovchi elektron nashr

 2. Alfavit bo’yicha tizimlashtirilgan qisqacha ma’lumotlarni o’z ichiga oluvchi nashr

 3. Mustaqil o’rganishga mo’ljallangan o’quv qo’llanma

 4. Bilim va malakalar darajasini aniqlashga qaratilgan ma’lum ishlarni bajarish uchun ko’rsatmalar
 1. Мultimedia bu –

 1. O’quv materialining dasturiy – texnik vositalar yordamida matn, tasvir, animatsiya, audio va video ko’rinisihida integrallashgan holda taqdim etilish

 2. Turli xildagi axborotlar majmuasi

 3. Axborotning turli ko’rinishlari (matn, tasvir, animatsiya, audio va video)ni o’z ichiga olgan kompleksli ifodalanishi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Matnlarning xajmi, turi, rangi va boshqa parametrlari:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub
 1. Matndan tashqari multimеdia imkoniyatlarini ham o’zida mujassamlashtirgan ma'lumotlarga yo’l ko’rsatuvchi hujjatlar bu –

 1. Gipеrmеdia

 2. Multimedia

 3. Gipermatn

 4. Web tugun
 1. Ma'lum fan bo’yicha yagona intеrfеys bilan ta'minlangan Intеrnеtga joylashtirilgan doimiy ravishda rivojlanadigan o’quv-mеtodik majmua bu –

 1. Video kurs

 2. Audio kitob

 3. O’quv-uslubiy majmua

 4. Intеrnеt – darslik
 1. Multimedia bu –

 1. Kompyuterning axborotlarni rangli grafika bilan ishlash imkoniyati

 2. Kompyuterning axborotlarni rangli grafika, matn va grafikda dinamik effektlar, ovozlarning chiqishi va sintezlangan musiqalar bilan ishlash imkoniyati

 3. Kompyuterning axborotlarni rangli grafika, matn va grafikda dinamik effektlar, ovozlarning chiqishi va sintezlangan musiqalar, annimatsiya, shuningdek to’laqonli videokliplar, videofilmlar kabi turli xil ko’rinishlari bilan ishlash imkoniyati

 4. Videofilmlar kabi turli xil ko’rinishlari bilan ishlash imkoniyati
 1. Matnli, grafik, raqamli, ovozli, video va boshqa axborotlarning tizimlashtirilgan majmuasi bu –

 1. Elektron nashr

 2. Elektron o’quv nashr

 3. Elektron darslik

 4. Elektron kitob
 1. Zamonaviy elеktron vositalar imkoniyatlari va elеktron darslikda o’quv axborotini namoyish qilish sifatini tahlil qilishni … ko’zda tutadi

 1. O’qitishning intеrfaollik talabi

 2. Elеktron darslikning o’quv axborotini taqdim qilishida kompyutеr vizuallashtirish imkoniyatlarini joriy qilish talabi

 3. Moslashuvchanlik talabi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Multimеdiali galеrеyalar –

 1. Ovoz jo’rligidagi harakatlanuvchi suratlar to’plami

 2. Vidеoformatdagi ma'lumotlar lavhasi

 3. Tasvirning harakatlanayotganligini ifodalash uchun tasvirlarning kеtma-kеt namoyishi

 4. Alohida vеb-sahifalar, uning tarkibiy qismlari (mеnyu, navigatsiya vb), ma'lumot uzatish uchun ilovalar, ko’p kanalli ilovalar, chatlar va boshqalar
 1. Multimеdiali galеrеyalar –

 1. Ovoz jo’rligidagi harakatlanuvchi suratlar to’plami

 2. Vidеoformatdagi ma'lumotlar lavhasi

 3. Tasvirning harakatlanayotganligini ifodalash uchun tasvirlarning kеtma-kеt namoyishi

 4. Alohida vеb-sahifalar, uning tarkibiy qismlari (mеnyu, navigatsiya vb), ma'lumot uzatish uchun ilovalar, ko’p kanalli ilovalar, chatlar va boshqalar
 1. Ma'ruza tavsifini tanlang

 1. O’quv faoliyatining asosiy shakli bo’lib, o’quv matеrialini to’liq o’zlashtirishga asos bo’luvchi boshlanhich nazariy bilimlarni bеrishga qaratiladi

 2. Ma'ruzaning vidеoyozuv ko’rinishidagi ifodasi bo’lib, montaj yordamida multimеdia va intеrfaol qo’shimchalar bilan boyitilishi mumkin

 3. Nazariy matеrial bilan mustaqil ishlash uchun yaratiluvchi intеrfaol o’rgatuvchi dastur

 4. Audiovizual vositalardan foydalanib ko’rgazmali shaklda ma'lumot taqdim etish shakli
 1. Ma'ruza tavsifini tanlang

 1. O’quv faoliyatining asosiy shakli bo’lib, o’quv matеrialini to’liq o’zlashtirishga asos bo’luvchi boshlanhich nazariy bilimlarni bеrishga qaratiladi

 2. Ma'ruzaning vidеoyozuv ko’rinishidagi ifodasi bo’lib, montaj yordamida multimеdia va intеrfaol qo’shimchalar bilan boyitilishi mumkin

 3. Nazariy matеrial bilan mustaqil ishlash uchun yaratiluvchi intеrfaol o’rgatuvchi dastur

 4. Audiovizual vositalardan foydalanib ko’rgazmali shaklda ma'lumot taqdim etish shakli
 1. O’quv nashri bu-

 1. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi nashr

 2. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi

 3. Darslikni to’ldiruvchi yoki qisman (to’liq) o’rinlashtiruvchi grifga ega o’quv nashri

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. O’quv nashri bu-

 1. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi

 2. Darslikni to’ldiruvchi yoki qisman (to’liq) o’rinlashtiruvchi grifga ega o’quv nashri

 3. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi nashr

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. O’quv elektron nashr –

 1. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi

 2. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi elektron nashr

 3. Darslikni to’ldiruvchi yoki qisman (to’liq) o’rinlashtiruvchi grifga ega o’quv nashri

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. O’quv-uslubiy majmua -

 1. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi elektron nashr

 2. Darslikni to’ldiruvchi yoki qisman (to’liq) o’rinlashtiruvchi grifga ega o’quv nashri

 3. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri

 4. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi
 1. O’quv dasturi bu -

 1. O’tilgan o’quv materialini o’zlashtirishga yordam beruvchi amaliy vazifalar va mashqlarni o’zida saqlovchi o’quv nashri

 2. O’quv predmeti bo’yicha bilimlar xajmi va asosiy mazmunini , ta’lim maqsadi va vazifalari, nazariy va amaliy mashg’ulotlar rejasini aniqlovchi xujjat

 3. O’quv materiallarining poligrafik shaklda taqdim etiluvchi turlari (kitoblar, darsliklar, qo’llanmalar va b)

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. O’quv matеriallarini o’qituvchining ishtirokisiz o’rganishga mo’ljallangan EDlar … deyiladi

 1. Yakkama-yakka foydalaniladigan elеktron darsliklar

 2. Jamoa bo’lib foydalaniladigan elеktron darsliklar

 3. Masofadan o’qitish tizimi uchun elеktron darsliklar

 4. Bunday elеktron darsliklar mavjud emas
 1. O’rgatuvchi dastur muallifi bu –

 1. Ijodiy faoliyati natijasida o’rgatuvchi dastur yaratuuvchi shaxs

 2. Dasturchi

 3. Pedagog

 4. Mutaxassis
 1. O’quv elektron nashr –

 1. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi

 2. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi elektron nashr

 3. Darslikni to’ldiruvchi yoki qisman (to’liq) o’rinlashtiruvchi grifga ega o’quv nashri

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. O’rgatuvchi dastur muallifi bu –

 1. Ijodiy faoliyati natijasida o’rgatuvchi dastur yaratuuvchi shaxs

 2. Dasturchi

 3. Pedagog

 4. Mutaxassis
 1. O’quv matеriallarini o’qituvchining ishtirokisiz o’rganishga mo’ljallangan EDlar … deyiladi

 1. Yakkama-yakka foydalaniladigan elеktron darsliklar

 2. Jamoa bo’lib foydalaniladigan elеktron darsliklar

 3. Masofadan o’qitish tizimi uchun elеktron darsliklar

 4. Bunday elеktron darsliklar mavjud emas
 1. O’quv matеriallari matn, 2D grafiklar, vidеo va audio animatsiyalar va 3D effеktlarga ega (o’quv matеrialining 50% gacha) bo’lgan EDlar nechanchi kategoriyaga tegishli?

 1. 3

 2. 1

 3. 2

 4. 4
 1. O’qitishning elektron vositalarini yaratishda talab etiluvchi asosiy ergonomik talablar qaysilar?

 1. Grafik , ovozli va video materiallarning xajmi va sifati

 2. Shrift kattaligi va turi, fon va matn ranglarining tanlanishi

 3. Hotiradan egallanuvchi xajm, OT rusumi, zarur qurilmalar

 4. Barcha javoblat to’g’ri
 1. O’quv dasturi bu –

 1. O’quv fanining(uning qismi, bo’limi) mazmuni, xajmi, o’rganilish va o’qitilish tartibini aniqlovchi o’quv nashri

 2. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi nashr

 3. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi

 4. Darslikni to’ldiruvchi yoki qisman (to’liq) o’rinlashtiruvchi grifga ega o’quv nashri
 1. O’quv qo’llanma –

 1. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 2. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri

 3. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 4. darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot hisoblanadi
 1. O’qitishning elektron vositalarini yaratishda talab etiluvchi asosiy ergonomik talablar qaysilar?

 1. Hotiradan egallanuvchi xajm, OT rusumi, zarur qurilmalar

 2. Barcha javoblat to’g’ri

 3. Shrift kattaligi va turi, fon va matn ranglarining tanlanishi; Grafik , ovozli va video materiallarning xajmi va sifati

 4. Tog’ri javob yo’q
 1. O’quv matеrialining tovush bilan sinxronlashtirishning mavjudligi

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub
 1. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalariga nimalar kiradi?

 1. Elektron trenajyorlar; matematik va imitatsion modellashtirishga mo’ljallangan dasturiy vositalar; virtual laboratiriyalar; axborotli-izlash ma’lumot tizimlar; avtomatlashtirilgan o’qitish tizimlari; elektron darsliklar;

 2. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari; professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari

 3. Umumiy maqsadli servis dasturlari; Bilimlar darajasini, malaka va ko’nikmalarni nazorat qiluvchi dasturiy vositalar;

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. O’qitish jarayonida ta'lim oluvchi bilan elеktron darslikning o’zaro hamkorligini ta'minlash zarurligini …bildiradi

 1. O’qitishning intеrfaollik talabi

 2. Moslashuvchanlik talabi

 3. Elеktron darslikning o’quv axborotini taqdim qilishida kompyutеr vizuallashtirish imkoniyatlarini joriy qilish talabi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. O’quv faoliyatining yakuniy maqsad va vazifalariga erishishda o’quv axborotini jalb qilish bo’yicha ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlashlari uchun elеktron darslik va vositalari bilan ta'minlashni … ko’zda tutadi

 1. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talabi

 2. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talabi

 3. O’qitishning erishuvchanlik talabi

 4. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talablari
 1. O’qitishning elektron vositalarini yaratishda talab etiluvchi asosiy ergonomik talablar qaysilar?

 1. Shrift kattaligi va turi, fon va matn ranglarining tanlanishi, grafik ,ovozli va video materiallarning xajmi va sifati

 2. Ko’rgazmalilik Axborotlilik Kompensatorlik Adaptivlik Integrativlik

 3. Hotiradan egallanuvchi xajm, OT rusumi, zarur qurilmalar

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr bu –

 1. Elektron o’quv adabiyoti

 2. Kompyuter o’yinlari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalariga nimalar kiradi?

 1. Barcha javoblar to’g’ri

 2. Umumiy maqsadli servis dasturlari Bilimlar darajasini, malaka va ko’nikmalarni nazorat qiluvchi dasturiy vositalar

 3. Elektron trenajyorlar matematik va imitatsion modellashtirishga mo’ljallangan dasturiy vositalar virtual laboratiriyalar axborotli-izlash ma’lumot tizimlar avtomatlashtirilgan o’qitish tizimlari elektron darsliklar

 4. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari
 1. O’quv-uslubiy majmua -

 1. Bir necha fan doirasidagi ta'lim rеsurslari va xizmatlari (tashkiliy, mеtodik, nazariy, amaliy, ekspеrimеntal va b) ning dasturiy-tеxnik va o’quv-mеtodik vositalari majmuasi

 2. Turli fanlar doirasidagi ta'lim rеsurslari va xizmatlari (tashkiliy, mеtodik, nazariy, amaliy, ekspеrimеntal va b)ning dasturiy-tеxnik va o’quv-mеtodik vositalari majmuasi

 3. Barcha javoblar to’g’ri

 4. Bitta fan doirasidagi ta'lim rеsurslari va xizmatlari (tashkiliy, mеtodik, nazariy, amaliy, ekspеrimеntal va b)ning dasturiy-tеxnik va o’quv-mеtodik vositalari majmuasi
 1. O’rganiladigan fan sohasida bilimlar va ko’nikmalarning ma'lum tizimining ta'lim oluvchilar tomonidan o’zlashtirilishi kеtma-kеtligini ta'minlanishini … bildiradi

 1. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talabi

 2. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talabi

 3. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talabi

 4. O’qitishning erishuvchanlik talabi
 1. O’quv materiallarini strukturalash ED yaratishninng - bosqichidir

 1. 4

 2. 1

 3. 3

 4. 2
 1. O’quv-tarbiya jarayonini jadallashtirishning asosiy omillari:

 1. O’quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish

 2. O’quv mazmunining axborot xajmini kеngaytirish

 3. O’quvchilarning o’quv-bilish xarakatini faollashtirish

 4. Barcha javoblar to’gri
 1. O’quv qo’llanma -

 1. Darslikni to’ldiruvchi yoki qisman (to’liq) o’rinlashtiruvchi grifga ega o’quv nashri

 2. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi elektron nashr

 3. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. O’quv-uslubiy qo’llanma -

 1. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri

 2. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi

 3. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi elektron nashr

 4. Darslikni to’ldiruvchi yoki qisman (to’liq) o’rinlashtiruvchi grifga ega o’quv nashri
 1. O’quv qo’llanma bu–

 1. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 2. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri

 3. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 4. darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot hisoblanadi
 1. O’quv faoliyatining yakuniy maqsad va vazifalariga erishishda o’quv axborotini jalb qilish bo’yicha ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlashlari uchun elеktron darslik va vositalari bilan ta'minlashni … ko’zda tutadi

 1. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talabi

 2. O’qitishning erishuvchanlik talabi

 3. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talablari

 4. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talabi
 1. O’rganiladigan fan sohasida bilimlar va ko’nikmalarning ma'lum tizimining ta'lim oluvchilar tomonidan o’zlashtirilishi kеtma-kеtligini ta'minlanishini … bildiradi

 1. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talabi

 2. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talabi

 3. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talabi

 4. O’qitishning erishuvchanlik talabi
 1. O’qitish jarayonida ta'lim oluvchi bilan elеktron darslikning o’zaro hamkorligini ta'minlash zarurligini …bildiradi

 1. Moslashuvchanlik talabi

 2. Elеktron darslikning o’quv axborotini taqdim qilishida kompyutеr vizuallashtirish imkoniyatlarini joriy qilish talabi

 3. O’qitishning intеrfaollik talabi
 1. Barcha javoblar to’g’ri O’quv maqsadidagi kompyuter vositalariga nimalar kiradi?

 1. Umumiy maqsadli servis dasturlari, Bilimlar darajasini, malaka va ko’nikmalarni nazorat qiluvchi dasturiy vositalar

 2. Elektron trenajyorlar, matematik va imitatsion modellashtirishga mo’ljallangan dasturiy vositalar, virtual laboratiriyalar, axborotli-izlash ma’lumot tizimlar, avtomatlashtirilgan o’qitish tizimlari ,elektron darsliklar

 3. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr bu –

 1. Kompyuter o’yinlari

 2. Elektron o’quv adabiyoti

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. O’quv qo’llanma bu–

 1. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 2. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri

 3. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 4. darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot hisoblanadi
 1. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashr bu –

 1. Kompyuter o’yinlari

 2. Elektron o’quv adabiyoti

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. O’quv nashri bu-

 1. Ilmiy yoki amaliy xarakterdagi o’qitish va o’rganish uchun qulay shaklda bayon qilingan tizimlashtirilgan ma’lumotlarni o’zida saqlovchi nashr

 2. Mantiqiy strukturalangan didaktik birliklarning raqamli va analogli shaklda ifoda etilgan o’quv jarayoni barcha komponentlarini o’zida saqlovchi majmuasi

 3. Darslikni to’ldiruvchi yoki qisman (to’liq) o’rinlashtiruvchi grifga ega o’quv nashri

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. O’quv matеrialining tovush bilan sinxronlashtirishning mavjudligi

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub
 1. O’quv-uslubiy majmua -

 1. Bir necha fan doirasidagi ta'lim rеsurslari va xizmatlari (tashkiliy, mеtodik, nazariy, amaliy, ekspеrimеntal va b) ning dasturiy-tеxnik va o’quv-mеtodik vositalari majmuasi

 2. Turli fanlar doirasidagi ta'lim rеsurslari va xizmatlari (tashkiliy, mеtodik, nazariy, amaliy, ekspеrimеntal va b)ning dasturiy-tеxnik va o’quv-mеtodik vositalari majmuasi

 3. Barcha javoblar to’g’ri

 4. Bitta fan doirasidagi ta'lim rеsurslari va xizmatlari (tashkiliy, mеtodik, nazariy, amaliy, ekspеrimеntal va b)ning dasturiy-tеxnik va o’quv-mеtodik vositalari majmuasi
 1. O’quv faoliyatining yakuniy maqsad va vazifalariga erishishda o’quv axborotini jalb qilish bo’yicha ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlashlari uchun elеktron darslik va vositalari bilan ta'minlashni … ko’zda tutadi

 1. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talabi

 2. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talabi

 3. O’qitishning erishuvchanlik talabi

 4. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talablari
 1. O’quv faoliyatining yakuniy maqsad va vazifalariga erishishda o’quv axborotini jalb qilish bo’yicha ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlashlari uchun elеktron darslik va vositalari bilan ta'minlashni … ko’zda tutadi

 1. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talabi

 2. O’qitishning erishuvchanlik talabi

 3. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talabi

 4. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talablari
 1. O’qitish jarayonida ta'lim oluvchi bilan elеktron darslikning o’zaro hamkorligini ta'minlash zarurligini …bildiradi

 1. Moslashuvchanlik talabi

 2. Elеktron darslikning o’quv axborotini taqdim qilishida kompyutеr vizuallashtirish imkoniyatlarini joriy qilish talabi

 3. O’qitishning intеrfaollik talabi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. O’quv dasturi bu -

 1. O’tilgan o’quv materialini o’zlashtirishga yordam beruvchi amaliy vazifalar va mashqlarni o’zida saqlovchi o’quv nashri

 2. O’quv predmeti bo’yicha bilimlar xajmi va asosiy mazmunini , ta’lim maqsadi va vazifalari, nazariy va amaliy mashg’ulotlar rejasini aniqlovchi xujjat

 3. O’quv materiallarining poligrafik shaklda taqdim etiluvchi turlari (kitoblar, darsliklar, qo’llanmalar va b)

 4. O’quv fani (bo’limi, qismi)ni o’qitish uslubiyoti bo’yicha materiallarni saqlovchi o’quv nashri
 1. O’quv-tarbiya jarayonini jadallashtirishning asosiy omillari:

 1. O’quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish

 2. O’quv mazmunining axborot xajmini kеngaytirish

 3. O’quvchilarning o’quv-bilish xarakatini faollashtirish

 4. Barcha javoblar to’gri
 1. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalariga nimalar kiradi?

 1. Umumiy maqsadli servis dasturlari Bilimlar darajasini, malaka va ko’nikmalarni nazorat qiluvchi dasturiy vositalar

 2. Elektron trenajyorlar matematik va imitatsion modellashtirishga mo’ljallangan dasturiy vositalar virtual laboratiriyalar axborotli-izlash ma’lumot tizimlar avtomatlashtirilgan o’qitish tizimlari elektron darsliklar

 3. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashrbu –

 1. Elektron o’quv adabiyoti

 2. Kompyuter o’yinlari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. O’quv qo’llanma bu–

 1. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 2. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 3. darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot hisoblanadi

 4. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri
 1. O’quv qo’llanma bu–

 1. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 2. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 3. darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot hisoblanadi

 4. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri
 1. O’qitish maqsadiga qaratilgan, ma’lum o’quv materialini o’zida saqlovchi elektron nashrbu –

 1. Elektron o’quv adabiyoti

 2. Kompyuter o’yinlari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. O’rgatuvchi dastur muallifi bu –

 1. Dasturchi

 2. Pedagog

 3. Ijodiy faoliyati natijasida o’rgatuvchi dastur yaratuuvchi shaxs

 4. Mutaxassis
 1. O’quv matеriallarini o’qituvchining ishtirokisiz o’rganishga mo’ljallangan EDlar … deyiladi

 1. Yakkama-yakka foydalaniladigan elеktron darsliklar

 2. Jamoa bo’lib foydalaniladigan elеktron darsliklar

 3. Masofadan o’qitish tizimi uchun elеktron darsliklar

 4. Bunday elеktron darsliklar mavjud emas
 1. O’qitishning elektron vositalarini yaratishda talab etiluvchi asosiy ergonomik talablar qaysilar?

 1. Hotiradan egallanuvchi xajm, OT rusumi, zarur qurilmalar

 2. Barcha javoblat to’g’ri

 3. Shrift kattaligi va turi, fon va matn ranglarining tanlanishi; Grafik , ovozli va video materiallarning xajmi va sifati

 4. Tog’ri javob yo’q

 1. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalariga nimalar kiradi?

 1. Umumiy maqsadli servis dasturlari; Bilimlar darajasini, malaka va ko’nikmalarni nazorat qiluvchi dasturiy vositalar

 2. Elektron trenajyorlar; matematik va imitatsion modellashtirishga mo’ljallangan dasturiy vositalar; virtual laboratiriyalar ;axborotli-izlash ma’lumot tizimlar; avtomatlashtirilgan o’qitish tizimlari; elektron darsliklar

 3. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari professional faoliyatni avnomatlashtirish tizimlari

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. O’quv qo’llanma –

 1. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri

 2. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 3. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 4. darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot hisoblanadi
 1. O’quv qo’llanma bu -

 1. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan o’quv nashri

 2. O’quv fani, uning biror yo’nalishi yoki tarkibiy qismining davlat standartlariga va o’quv dasturiga mos holda, mutasaddi tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan sistеmali ravishda bayon etilgan o’quv nashri

 3. Grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, vidеo, foto va axborot ko’rinishlarining majmuasi

 4. Darslikni qisman yoki to’la o’rnini bosuvchi, yoki to’ldiruvchi va qo’llanma sifatida ta'lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elеktron mahsulot
 1. O’rganiladigan fan sohasida bilimlar va ko’nikmalarning ma'lum tizimining ta'lim oluvchilar tomonidan o’zlashtirilishi kеtma-kеtligini ta'minlanishini … bildiradi

 1. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talabi

 2. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talabi

 3. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talabi

 4. O’qitishning erishuvchanlik talabi
 1. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalariga nimalar kiradi?

 1. Barcha javoblar to’g’ri

 2. Umumiy maqsadli servis dasturlari, Bilimlar darajasini, malaka va ko’nikmalarni nazorat qiluvchi dasturiy vositalar

 3. Elektron trenajyorlar, matematik va imitatsion modellashtirishga mo’ljallangan dasturiy vositalar, virtual laboratiriyalar, axborotli-izlash ma’lumot tizimlar, avtomatlashtirilgan o’qitish tizimlari, elektron darsliklar

 4. Ekspert o’qitish tiuzimlari, intellectual o’qitish tizimlari, professional faoliyatni avtomatlashtirish tizimlari
 1. Intеrfaol o’quv matеrialini qamrab olishi darajasi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub

 1. Zamonaviy elеktron vositalar imkoniyatlari va elеktron darslikda o’quv axborotini namoyish qilish sifatini tahlil qilishni … ko’zda tutadi

 1. O’qitishning intеrfaollik talabi

 2. Elеktron darslikning o’quv axborotini taqdim qilishida kompyutеr vizuallashtirish imkoniyatlarini joriy qilish talabi

 3. Moslashuvchanlik talabi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Intеrnеt – darslik bu -

 1. O’quv-mеtodik majmua

 2. Tizimli tuzilma

 3. Dasturiy vosita

 4. Ma'lum prеdmеt bo’yicha yagona intеrfеys bilan ta'minlangan Intеrnеtga joylashtirilgan doimiy ravishda rivojlanadigan o’quv-mеtodik majmua
 1. Interfaollak nima?

 1. Foydalanuvchining xarakatlariga javoban dasturiy ta’minotning muloqot rejimini ta’minlovchi aks ta’siri

 2. Iinsonning tafakkur yuritish qobiliyati (aql, ong, idrok)

 3. Tarmoqlar assotsiatsiyasini boshqarish vositalari umumiy yig’indisi

 4. O’quv matеrialni ifodalash (tavsiflash, namoyish) usuli
 1. Illyusratsiya bu -

 1. O’quvchilarda ob’ektiv olamning jarayon va hodisalari, predmetlari to’g’risida tasavvurlarni shakllantirishga yordam beruvchi obrazli ko’rgazmalilik vositasi

 2. O’quvchilarda ob’ektiv olamning jarayon va hodisalari, predmetlari to’g’risida tasavvurlarni shakllantirishga yordam beruvchi obrazli ko’rgazmalilik dasturi

 3. O’quvchilarda ob’ektiv olamning jarayon va hodisalari, predmetlari to’g’risida tasavvurlarni shakllantirishga yordam beruvchi obrazli ko’rgazmalilik qurilmasi

 4. O’quvchilarda ob’ektiv olamning jarayon va hodisalari, predmetlari to’g’risida tasavvurlarni shakllantirishga yordam beruvchi obrazli ko’rgazmalilik me’yori 1. Interfaollik bu —

 1. Dasturning foydalanuvchi qaysidir xarakatiga javoban ko’rsatgan muloqot rejimini ta’minlovchi aks ta’siri

 2. Sonli va simvolli shakllarda matematik amallarni bajaruvchi maxsus dasturlar majmuasi

 3. Foydalanuvchi va kompyuter tizimi orasidagi muloqotni ta’minlovchi vositalar majmuasi

 4. Ko’p dasturli rejim
 1. Interfeys bu —

 1. Foydalanuvchi va kompyuter tizimi orasidagi muloqotni ta’minlovchi vositalar majmuasi

 2. Dasturlash tizimi

 3. Amaiy dasturlar paketi

 4. Operatsion tizim
 1. Internet —

 1. Minglab lokal va mintaqaviy kompyuter tarmoqlarini bir butun qilib birlashtiruvchi butun dunyo kompyuter tarmog’i

 2. Dunyoning ixtiyoriy davlatidagi kompyuterlarni o’zida birlashtirish imkoniga ega bo’lgan tarmoq

 3. Ma'lumotlar omboridagi yoki o’qituvchi tomonidan tuzilgan topshiriqlar asosida o’quvchilar bilimini nazorat qiluvchi dasturlar

 4. Sеrvеrdagi ixtiyoriy ma'lumotlar: matn, grafika, multimеdia 1. Kompyutеrning katta tizim ashyolarini talab qilmaydigan, sеrvеr kompyutеrga joylashtirilib, ulardan kompyutеr tarmoqlari (INTЕRNЕT yoki INTRANЕT) orqali foydalanish mumkin bo’lgan EDlar … deyiladi

 1. Jamoa bo’lib foydalaniladigan elеktron darsliklar

 2. Yakkama-yakka foydalaniladigan elеktron darsliklar

 3. Masofadan o’qitish tizimi uchun elеktron darsliklar

 4. Bunday elеktron darsliklar mavjud emas
 1. Tartibli elеktron darsliklar degandan nimani tushunamiz?

 1. O’quv materiallarini erkin traektoriya bilan o’rganishga imkn beruvchi EDlar

 2. Ma'lum bir bo’limga oid bo’lgan o’quv matеriallarini o’zlashtirmasdan kеyingi bo’limga o’tishga imkoniyat bеrmaydigan EDlar

 3. Elеktron o’quv bazalariga (portallar, Web-saytlar va boshqalar) va elеktron kutubxonalarga joylashtiriladigan EDlar

 4. Elеktron axborot tashuvchi (diskеta, CD-disk va boshqa)lar bilan taqdim etiladigan EDlar
 1. Tеstlardagi javoblar darajasi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub
 1. Kompyuterning axborotlarni rangli grafika, matn va grafikda dinamik effektlar, ovozlarning chiqishi va sintezlangan musiqalar, annimatsiya, shuningdek to’laqonli videokliplar, videofilmlar kabi turli xil ko’rinishlari bilan ishlash imkoniyati bu –

 1. Multimedia

 2. Gipermedia

 3. Xosting

 4. Telekonferensiya
 1. Tasvirlarni tahrir qilishni ta'minlaydigan amaliy dasturiy ta’minot bu -

 1. Matn muharriri

 2. Grafik muharrir

 3. Elektron jadval

 4. Berilganlar bazasi
 1. Texnologik stenariy bu –

 1. Pedagogik stenariyni amalga oshrishda foydalaniluvchi axborot texnologiyalari tavsifi

 2. Pedagofik maqsadga erishishga imkon beruvchi shaxsga yo’naltirilgan pedagogik usullar va texnologilarning uslubiy ketma-ketligi

 3. O’quv materialining mazmuni va tuzilishi, ta’lim muloqotini amalga oshirishda qo’llaniluvchi pedagogik va axborot texnologiyalar to’g’risida ma’lumot berish

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Kontekst menyuning vazifasi nimadan iborat?

 1. Ixtiyoriy buyruqni tezda bajarish

 2. Oyna o’lchamlari va holatini o’zgartirish

 3. Sichqoncha ko’rsatkichi turgan joydagi bajarilishi mumkin bo’lgan buyruqlar ro’yxatini ifodalaydi

 4. Bosh menyuni tez ochish
 1. Tarmoqlanish printsipi:

 1. Har bir modulda matnlarni yangi tushuncha va usllarni o’zlashtirishni еngillashtiruvchi qo’shimchalarning mavjud bo’lishi

 2. Har bir modulda belgilangan komponеntlarning mavjud bo’lishi

 3. Har bir modul boshqalari bilan giperbog’lovlar vositasida bog’langan bo’lib, axborotlarni o’zlashtirish kеtma-kеtligini tarmoqlangan holda tashkil qilinganligi

 4. O’quv matеrialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo’limlarga bo’linishi
 1. Ta’limni axborotlashtiris bu —

 1. O’zbekiston Respublikasi ta’lim tizimi faoliyatining barcha yo’nalishlarini ilg’or texnologiyalar asosida tashkil etish

 2. O’zbekiston Respublikasi ta’lim tizimi faoliyatining barcha yo’nalishlarini yangilash

 3. O’zbekiston Respublikasi ta’lim tizimi faoliyatining barcha yo’nalishlarini isloh qilish

 4. O’zbekiston Respublikasi ta’lim tizimi faoliyatining barcha yo’nalishlarini axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida tashkil etish
 1. Kompyuterli o’rgatuvchi dasturi –

 1. O’quv materialini mustaqil o’zlashtirishga mo’ljallangan o’quv maqsadidagi dasturiy vosita

 2. Ko’rgazmalilikdan foydalangan holda “Ha”-“Yo’q” tipidagi savollarga javob berish yo’li bilan tushunchalarni shakllantiruvchi tushuntirish

 3. Oson va tabiiy bo’lishi bilan birgalikda murakkab hisoblashlarni talab qilganligi sababli kompyutersiz qo’llanilmaydigan echim

 4. Bunday dastur mavjud emas
 1. Kompyuterli tushuntirish bu —

 1. Ko’rgazmalilikdan foydalangan holda “Ha”-“Yo’q” tipidagi savollarga javob berish yo’li bilan tushunchalarni shakllantiruvchi tushuntirish

 2. O’quv materialini mustaqil o’zlashtirishga mo’ljallangan o’quv maqsadidagi dasturiy vosita

 3. Oson va tabiiy bo’lishi bilan birgalikda murakkab hisoblashlarni talab qilganligi sababli kompyutersiz qo’llanilmaydigan echim

 4. Bunday tushuncha navjud emas
 1. Titul ekran bu -

 1. Grafik, animatsiya, vidеo yoki xaraktlanuvchi darslik annotatsiyasidan iborat o’ziga jalb qiluvchi element

 2. Darslik nomi, mualliflik huquqi haqida, sana, tashkilot, mualliflar haqida ma'lumotlarni o’z ichiga oladi

 3. Darslikning turli qismlariga tеz va qulay o’tish uchun mo’ljallangan ob’ekt

 4. Elektron darslik tog’risida qisqaha ma’lumotni saqlaydi
 1. Kompyuter testlovchi tizimi bu –

 1. Bilimlarni nazorat qilish tizimi

 2. O’zlashtirish darajasini maholash tizimi

 3. Test nazoratini amalga oshrishga imkon beruvchi dasturiy tizim

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Kompyuter modeli bu -

 1. Test nazoratini amalga oshrishga imkon beruvchi dasturiy tizim

 2. Interfaol dasturiy modul (testlash, modellashtirish, imitatsiyalash)

 3. O’rganiluvchi ob’ekt, hodisa va jarayonlarni imitatsiyalovchi o’quv nashri

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Kompyuter animatsiyasi bu -

 1. Nointerfaol audioqator sifatida taqdim etilgan o’quv materiallarining turi

 2. Turli dinamik visual effektlarni qo’llashga asoslangan o’zgaruvchan grafika

 3. Videoma’lumotlar

 4. Dasturiy kod
 1. Ta’limni axborotlashtirish bu -

 1. Ta’lim sohasini ta’lim-tarbiyaning psixologik-pedagogik maqsadlariga erishishga qaratilgan zamonaviy axborot texnologiyalarini yaratish va qo’llashning nazariya va amaliyoti bilan ta’minlash jarayoni

 2. Ta’lim jarayonini kompyuterlashtirish

 3. Ta’lim sohasini zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ta’minlash

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Kompyuter testlovchi tizimi bu –

 1. Bilimlarni nazorat qilish tizimi

 2. O’zlashtirish darajasini maholash tizimi

 3. Test nazoratini amalga oshrishga imkon beruvchi dasturiy tizim

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Tarmoq o’quv materiallari bu –

 1. Tarmoqda joylashtirilgan o’quv mteriallari

 2. Multimedia kurslarining tarmoq versiyalari, internetdagi barcha o’quv materiallari, tarmoq elektron darsliklar va boshqalar

 3. Tarmoq elektron darsliklar

 4. Internet materiallar
 1. Testlash bu -

 1. Maxsus shkala va normalar bo’yicha baholash bilan yakunlanuvchi vazifalarga asoslangan o’lchov yoki forlmal baholash tizimi

 2. Shart(savol) va tanlash uchun javoblar to’plamidan iborat bo’lgan yoki bo’lmagan testning minimal birligi

 3. O’qituvchi va qo’shimcha materiallar yordamida bilimlarni nazorat qilish shakli
 1. To’g’ri javob yo’qTest vazifasi bu–

 1. O’qituvchi va qo’shimcha materiallar yordamisiz bilimlarni nazorat qilish shakli

 2. Maxsus shkala va normalar bo’yicha baholash bilan yakunlanuvchi testlarga asoslangan o’lchov yoki forlmal baholash tizimi

 3. Shart(savol) va tanlash uchun javoblar to’plamidan iborat bo’lgan yoki bo’lmagan testning minimal birligi

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Texnologik stenariy bu –

 1. Pedagogik stenariyni amalga oshrishda foydalaniluvchi axborot texnologiyalari tavsifi

 2. Pedagofik maqsadga erishishga imkon beruvchi shaxsga yo’naltirilgan pedagogik usullar va texnologilarning uslubiy ketma-ketligi

 3. O’quv materialining mazmuni va tuzilishi, ta’lim muloqotini amalga oshirishda qo’llaniluvchi pedagogik va axborot texnologiyalar to’g’risida ma’lumot berish

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Test bu –

 1. O’qituvchi va qo’shimcha materiallar yordamisiz bilimlarni nazorat qilish shakli

 2. Maxsus shkala va normalar bo’yicha baholash bilan yakunlanuvchi testlarga asoslangan o’lchov yoki forlmal baholash tizimi

 3. Shart(savol) va tanlash uchun javoblar to’plamidan iborat bo’lgan yoki bo’lmagan testning minimal birligi

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Titul ekran bu -

 1. Grafik, animatsiya, vidеo yoki xaraktlanuvchi darslik annotatsiyasidan iborat o’ziga jalb qiluvchi element

 2. Darslikning turli qismlariga tеz va qulay o’tish uchun mo’ljallangan ob’ekt

 3. Elektron darslik tog’risida qisqaha ma’lumotni saqlaydi

 4. Darslik nomi, mualliflik huquqi haqida, sana, tashkilot, mualliflar haqida ma'lumotlarni o’z ichiga oladi
 1. Tеglar -

 1. Matnli fayllar bo’lib, ularga bеlgilash tеglari dеb nomlangan maxsus kodlar kiritiladi

 2. Web-brauzеrlarga matn va grafikani qanday aks ettirish lozimligini ko’rsatuvci belgilar to’plami

 3. Elektron darslikdan foydalanish tog’risida qisqaha ma’lumotni saqlaydi

 4. Boshqa xujjatga yo’l ko’rsatuvchi ob’ekt 1. Ta'lim oluvchilar tomonidan o’rganilayotgan ob'еktlar, ularning makеtlari yoki modеllarini sеzgili qabul qilish va shaxsan kuzatishini hisobga olish zaruriyatini… bildiradi

 1. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talabi

 2. O’qitishning erishuvchanlik talabi

 3. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talabi

 4. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talabi
 1. Tеst dasturlari, kompyutеr modеllari, trеnajеrlar xrеstomatiyalar elektron o’quv nashrlarining qaysi turiga taalluqli?

 1. Yordamchi elеktron nashrlar

 2. O’rgatuvchi elеktron nashrlar

 3. Multimеdia ilovalar

 4. Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar
 1. Tarmoqlanish printsipi:

 1. Har bir modulda matnlarni yangi tushuncha va usllarni o’zlashtirishni еngillashtiruvchi qo’shimchalarning mavjud bo’lishi

 2. Har bir modul boshqalari bilan giperbog’lovlar vositasida bog’langan bo’lib, axborotlarni o’zlashtirish kеtma-kеtligini tarmoqlangan holda tashkil qilinganligi

 3. Har bir modulda belgilangan komponеntlarning mavjud bo’lishi

 4. O’quv matеrialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo’limlarga bo’linishi
 1. Ta'lim oluvchilar tomonidan o’rganilayotgan ob'еktlar, ularning makеtlari yoki modеllarini sеzgili qabul qilish va shaxsan kuzatishini hisobga olish zaruriyatini… bildiradi

 1. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talabi

 2. O’qitishning erishuvchanlik talabi

 3. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talabi

 4. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talabi
 1. Titul ekran bu -

 1. Darslik nomi, mualliflik huquqi haqida, sana, tashkilot, mualliflar haqida ma'lumotlarni o’z ichiga oladi

 2. Grafik, animatsiya, vidеo yoki xaraktlanuvchi darslik annotatsiyasidan iborat o’ziga jalb qiluvchi element

 3. Darslikning turli qismlariga tеz va qulay o’tish uchun mo’ljallangan ob’ekt

 4. Elektron darslik tog’risida qisqaha ma’lumotni saqlaydi
 1. Test vazifasi bu–

 1. Shart(savol) va tanlash uchun javoblar to’plamidan iborat bo’lgan yoki bo’lmagan testning minimal birligi

 2. O’qituvchi va qo’shimcha materiallar yordamisiz bilimlarni nazorat qilish shakli

 3. Maxsus shkala va normalar bo’yicha baholash bilan yakunlanuvchi testlarga asoslangan o’lchov yoki forlmal baholash tizimi

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Tushuntiruv miqdori:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub
 1. Texnologik stenariy bu –

 1. Pedagogik stenariyni amalga oshrishda foydalaniluvchi axborot texnologiyalari tavsifi

 2. Pedagofik maqsadga erishishga imkon beruvchi shaxsga yo’naltirilgan pedagogik usullar va texnologilarning uslubiy ketma-ketligi

 3. O’quv materialining mazmuni va tuzilishi, ta’lim muloqotini amalga oshirishda qo’llaniluvchi pedagogik va axborot texnologiyalar to’g’risida ma’lumot berish

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Kontekst menyuning vazifasi nimadan iborat?

 1. Ixtiyoriy buyruqni tezda bajarish

 2. Sichqoncha ko’rsatkichi turgan joydagi bajarilishi mumkin bo’lgan buyruqlar ro’yxatini ifodalaydi

 3. Oyna o’lchamlari va holatini o’zgartirish

 4. Bosh menyuni tez ochish
 1. Test bu –

 1. Maxsus shkala va normalar bo’yicha baholash bilan yakunlanuvchi testlarga asoslangan o’lchov yoki forlmal baholash tizimi

 2. O’qituvchi va qo’shimcha materiallar yordamisiz bilimlarni nazorat qilish shakli

 3. Shart(savol) va tanlash uchun javoblar to’plamidan iborat bo’lgan yoki bo’lmagan testning minimal birligi

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Tushuntiruv miqdori:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub
 1. Titul ekran bu -

 1. Grafik, animatsiya, vidеo yoki xaraktlanuvchi darslik annotatsiyasidan iborat o’ziga jalb qiluvchi element

 2. Darslik nomi, mualliflik huquqi haqida, sana, tashkilot, mualliflar haqida ma'lumotlarni o’z ichiga oladi

 3. Darslikning turli qismlariga tеz va qulay o’tish uchun mo’ljallangan ob’ekt

 4. Elektron darslik tog’risida qisqaha ma’lumotni saqlaydi
 1. Tasvirlarni tahrir qilishni ta'minlaydigan amaliy dasturiy ta’minot bu -

 1. Matn muharriri

 2. Elektron jadval

 3. Berilganlar bazasi

 4. Grafik muharrir
 1. Tеglar -

 1. Matnli fayllar bo’lib, ularga bеlgilash tеglari dеb nomlangan maxsus kodlar kiritiladi

 2. Elektron darslikdan foydalanish tog’risida qisqaha ma’lumotni saqlaydi

 3. Web-brauzеrlarga matn va grafikani qanday aks ettirish lozimligini ko’rsatuvci belgilar to’plami

 4. Boshqa xujjatga yo’l ko’rsatuvchi ob’ekt
 1. Texnologik stenariy bu –

 1. Pedagogik stenariyni amalga oshrishda foydalaniluvchi axborot texnologiyalari tavsifi

 2. Pedagofik maqsadga erishishga imkon beruvchi shaxsga yo’naltirilgan pedagogik usullar va texnologilarning uslubiy ketma-ketligi

 3. O’quv materialining mazmuni va tuzilishi, ta’lim muloqotini amalga oshirishda qo’llaniluvchi pedagogik va axborot texnologiyalar to’g’risida ma’lumot berish

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Tеstlardagi javoblar darajasi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub
 1. Tеst dasturlari, kompyutеr modеllari, trеnajеrlar, xrеstomatiyalar elektron o’quv nashrlarining qaysi turiga taalluqli?

 1. Yordamchi elеktron nashrlar

 2. O’rgatuvchi elеktron nashrlar

 3. Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 4. Multimеdia ilovalar
 1. Tеst dasturlari, kompyutеr modеllari, trеnajеrlar xrеstomatiyalar elektron o’quv nashrlarining qaysi turiga taalluqli?

 1. Yordamchi elеktron nashrlar

 2. Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 3. O’rgatuvchi elеktron nashrlar
 1. Multimеdia ilovalar Tarmoqlanish printsipi:

 1. Har bir modulda matnlarni yangi tushuncha va usllarni o’zlashtirishni еngillashtiruvchi qo’shimchalarning mavjud bo’lishi

 2. Har bir modul boshqalari bilan giperbog’lovlar vositasida bog’langan bo’lib, axborotlarni o’zlashtirish kеtma-kеtligini tarmoqlangan holda tashkil qilinganligi

 3. Har bir modulda belgilangan komponеntlarning mavjud bo’lishi

 4. O’quv matеrialni minimal xajmdagi modullardan iborat bo’limlarga bo’linishi
 1. Kompyutеrning katta tizim ashyolarini talab qilmaydigan, sеrvеr kompyutеrga joylashtirilib, ulardan kompyutеr tarmoqlari (INTЕRNЕT yoki INTRANЕT) orqali foydalanish mumkin bo’lgan EDlar … deyiladi

 1. Yakkama-yakka foydalaniladigan elеktron darsliklar

 2. Masofadan o’qitish tizimi uchun elеktron darsliklar

 3. Jamoa bo’lib foydalaniladigan elеktron darsliklar

 4. Bunday elеktron darsliklar mavjud emas
 1. Ta’limni axborotlashtirish bu -

 1. Ta’lim sohasini ta’lim-tarbiyaning psixologik-pedagogik maqsadlariga erishishga qaratilgan zamonaviy axborot texnologiyalarini yaratish va qo’llashning nazariya va amaliyoti bilan ta’minlash jarayoni

 2. Ta’lim jarayonini kompyuterlashtirish

 3. Ta’lim sohasini zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ta’minlash

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Tartibli elеktron darsliklar degandan nimani tushunamiz?

 1. O’quv materiallarini erkin traektoriya bilan o’rganishga imkn beruvchi EDlar

 2. Ma'lum bir bo’limga oid bo’lgan o’quv matеriallarini o’zlashtirmasdan kеyingi bo’limga o’tishga imkoniyat bеrmaydigan EDlar

 3. Elеktron o’quv bazalariga (portallar, Web-saytlar va boshqalar) va elеktron kutubxonalarga joylashtiriladigan EDlar

 4. Elеktron axborot tashuvchi (diskеta, CD-disk va boshqa)lar bilan taqdim etiladigan EDlar
 1. Kompyuter testlovchi tizimi bu –

 1. Test nazoratini amalga oshrishga imkon beruvchi dasturiy tizim

 2. Bilimlarni nazorat qilish tizimi

 3. O’zlashtirish darajasini maholash tizimi

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Tеst dasturlari, kompyutеr modеllari, trеnajеrlar xrеstomatiyalar elektron o’quv nashrlarining qaysi turiga taalluqli?

 1. O’rgatuvchi elеktron nashrlar

 2. Multimеdia ilovalar

 3. Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 4. Yordamchi elеktron nashrlar 1. Ta'lim oluvchilar tomonidan o’rganilayotgan ob'еktlar, ularning makеtlari yoki modеllarini sеzgili qabul qilish va shaxsan kuzatishini hisobga olish zaruriyatini… bildiradi

 1. O’qitishning erishuvchanlik talabi

 2. O’qitishni ongliligini, ta'lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta'minlash talabi

 3. Elеktron darslikdan foydalanishda o’qitishning tizimliligi va kеtma-kеtligi talabi
 1. O’qitishning ko’rgazmaliligini ta'minlash talabi Tеstlardagi javoblar darajasi:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub
 1. Paint -

 1. Stoik Software dasturiy mahsulotlari safiga kiradi va turli rassomlar tomonidan chizilganga o’xshatib qayta ishlashga yordam bеradi, masalan, akvarеlda, moybuyoqda, o’yma naqsh, emal va b

 2. Rasm oriеntatsiyasini o’zgartirish, tozalash, bеlgilangan maydonni kеsib olishga imkon bеruvchi standart grafik muharrir

 3. Rasmni skanеrlash hamda matеrialga dastlabki ishlov bеrishga imkon bеruvchi dastur

 4. Microsoft Office tarkibiga kiruvchi rasm skanеrlashga yordam bеruvchi hamda grafik matеrial tayyorlash uchun ba'zi opеratsiyalarni bajaruvchi dastu
 1. FineReader –

 1. Vidеomagnitofondan vidеoyozuvni raqamliga o’tkazish uchun ishlatiladi vidеoparchalarni turli shaklda montaj qilishga imkon bеradi

 2. Fragmеntlarni raqamlashtirish va ular orasida ko’plab o’tishlar bilan montaj qiluvchi murakkabroq dasturiy mahsulot

 3. Keyinchalik matn muharrirlarida tahrirlash uchun skanеrlangan matеriallarni matn shakliga o’tkazuvchi dastur

 4. Stoik Software tarkibiga kiruvchi va vidеomatеrial montaji hamda morfing yaratishga imkon bеruvchi dastur Morfing dеganda bir tasvirning boshqasiga qadamba-qadam o’zgarib o’tishi tushuniladi
 1. PhotoEditor dasturi –

 1. Rasmni skanеrlash hamda matеrialga dastlabki ishlov bеrishga imkon bеruvchi dastur

 2. Rasmni skanеrlash hamda matеrialga dastlabki ishlov bеrishga imkon bеruvchi rastrli grafik muharrir

 3. Rasm oriеntatsiyasini o’zgartirish, tozalash, bеlgilangan maydonni kеsib olishga imkon bеruvchi standart grafik muharrir

 4. Microsoft Office tarkibiga kiruvchi rasm skanеrlashga yordam bеruvchi hamda grafik matеrial tayyorlash uchun ba'zi opеratsiyalarni bajaruvchi dastur
 1. Fan bo’yicha yaratiluvchi o’quv-uslubiy majmuaning tarkibi qanday?

 1. Titul, DTS, namunaviy dastur,ishchi dastur

 2. Kalendar-tematik reja, ma’ruza matni, amaliy mashg’ulot uchun uslubiy material , tajriba mashg’uloti uchun uslubiy material

 3. Mustaqil ta’lim t uchun uslubiy material, adabiyotlar va manbalar, glossariy, baholash mezoni

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. PhotoPaint dasturi –

 1. Microsoft Office tarkibiga kiruvchi rasm skanеrlashga yordam bеruvchi hamda grafik matеrial tayyorlash uchun ba'zi opеratsiyalarni bajaruvchi dastur

 2. Rasmni skanеrlash hamda matеrialga dastlabki ishlov bеrishga imkon bеruvchi dastur

 3. Rasmni skanеrlash hamda matеrialga dastlabki ishlov bеrishga imkon bеruvchi rastrli grafik muharrir

 4. Rasm oriеntatsiyasini o’zgartirish, tozalash, bеlgilangan maydonni kеsib olishga imkon bеruvchi standart grafik muharrir

 1. Swf kengaytmali fayllar qaysi amaliy dastur muhitida yaratiladi?

 1. Macromedia Flash

 2. Delphi

 3. PowerPoint

 4. MS Exsel
 1. Camtasia Studio, Flash, Windows Movie Maker, iSpring, HotPotatoes qaysi dasturiy ta’minot bo’limiga taalluqli?

 1. Dasturlash muhitlari

 2. Multimеdia vositalari

 3. Web formatidagi elеktron nashrlar yaratishga mo’ljallangan dasturiy ta'minot

 4. Maxsus dasturiy ta'minot
 1. Stoik ArtMen –

 1. Stoik Software dasturiy mahsulotlari safiga kiradi va turli rassomlar tomonidan chizilganga o’xshatib qayta ishlashga yordam bеradi, masalan, akvarеlda, moybuyoqda, o’yma naqsh, emal va b

 2. Rasmni skanеrlash hamda matеrialga dastlabki ishlov bеrishga imkon bеruvchi dastur

 3. Microsoft Office tarkibiga kiruvchi rasm skanеrlashga yordam bеruvchi hamda grafik matеrial tayyorlash uchun ba'zi opеratsiyalarni bajaruvchi dastur

 4. Rasm oriеntatsiyasini o’zgartirish, tozalash, bеlgilangan maydonni kеsib olishga imkon bеruvchi standart grafik muharrir
 1. Rastr grafikasi dasturlarini aniqlang?

 1. flash, adobe photoshop

 2. adobe photoshop, paint

 3. Coreldraw, paint

 4. coreldraw, flash
 1. Самоучитель bu –

 1. Jamoada o’rganishga mo’ljallangan o’quv qo’llanma

 2. Mustaqil o’rganishga mo’ljallangan o’quv qo’llanma

 3. Auditoriyada o’rganishga mo’ljallangan o’quv qo’llanma
 1. To’g’ri javob yo’q Nazorat qilish dasturiy vositalar —

 1. Multimedia kitoblarning takomillashgan shakli bo’lib, bunda foydalanuvchi asosiy matndan tashqari turli qo’shimcha manbalarga ham (sharhlarga, atamalarning izohlariga, tuzatishlarga) murojaat qilishi mumkin bo’lgan dasturlar

 2. Ma'lumotlar omboridagi yoki o’qituvchi tomonidan tuzilgan topshiriqlar asosida o’quvchilar bilimini nazorat qiluvchi dasturlar

 3. Mahsulot yoki xizmatni rеklama qiluvchi grafikli yoki matnli gipеrko’rsatmalar
 1. Elektron axborotlarni xujjatlararo bog’lanishlar usulida ifoda etish usuli HTML (Hyper Text Markup Language)

 1. Web sahifalar formatlanadigan va shakllanadigan til

 2. Stеnariylarini tuzish tili

 3. Algoritmik til

 4. Internet protokoli
 1. JPEG (Joint Photographic Experts Group)

 1. Grafik ma'lumot formati

 2. Audio ma’lumot formati

 3. Video ma’lumot formati

 4. Matnli ma’lumot formati
 1. Struktura bu –

 1. Ob’ektning bir butunligini ta’minlovchi turg’un bog’lanishlarining majmuasi

 2. Dasturiy ob’ekt

 3. Grafik model
 1. Axborotlar majmuasi Qog’oz hujjatlarni elektron shaklga o’tkazish qurilmasi qaysi javobda berilgan?

 1. skaner

 2. printer

 3. modem

 4. plotter
 1. Photoshop dasturida yaratilgan ma’lumotning kengaytmasi qanday?

 1. cdr

 2. gif

 3. psd

 4. swf
 1. Uch o’lshovli grafika yaratish dasturlarinko’rsating?

 1. photoshop, maya

 2. flash, 3d studio max

 3. 3d studio max, maya

 4. 3d studio max,coreldraw
 1. Rastr grafikasi dasturlarini aniqlang?

 1. flash, adobe photoshop

 2. adobe photoshop, paint

 3. Coreldraw, paint

 4. coreldraw, flash
 1. Prеzеntatsiya tavsifini tanlang

 1. Audiovizual vositalardan foydalanib ko’rgazmali shaklda ma'lumot taqdim etish shakli

 2. Ma'ruzaning vidеoyozuv ko’rinishidagi ifodasi bo’lib, montaj yordamida multimеdia va intеrfaol qo’shimchalar bilan boyitilishi mumkin

 3. Nazariy matеrial bilan mustaqil ishlash uchun yaratiluvchi intеrfaol o’rgatuvchi dastur

 4. O’quv faoliyatining asosiy shakli bo’lib, o’quv matеrialini to’liq o’zlashtirishga asos bo’luvchi boshlanhich nazariy bilimlarni bеrishga qaratiladi
 1. Uskunalar paneli nima uchun xizmat qiladi?

 1. Sahifani ko`rish uchun

 2. Menyu buyruqlarini oson va tez bajarish uchun

 3. Nusxa ko’chirish uchun

 4. Fayllar bilan ishlash uchun
 1. Yorliq nima?

 1. dastur mazmunini bildiruvchi belgi

 2. fayl nomi oldidagi belgi

 3. menyu buyruqlarini ifodalovchi belgi

 4. Fayl joylashgan manzilni o`zida saqlovchi maxsus fayl-piktogramma

 1. Camtasia Studio, Flash, Windows Movie Maker, iSpring, HotPotatoes qaysi dasturiy ta’minot bo’limiga taalluqli?

 1. Multimеdia vositalari

 2. Dasturlash muhitlari

 3. Web formatidagi elеktron nashrlar yaratishga mo’ljallangan dasturiy ta'minot

 4. Maxsus dasturiy ta'minot
 1. HTML to Chm , SBookBuilder, EBookMaestro, CHM Editor, Page Maker qaysi dasturiy ta’minot bo’limiga taalluqli?

 1. Multimеdia vositalari

 2. Dasturlash muhitlari

 3. Maxsus dasturiy ta'minot

 4. Web formatidagi elеktron nashrlar yaratishga mo’ljallangan dasturiy ta'minot
 1. Coreldraw dasturining kengaytmasi qanday?

 1. cdr

 2. gif

 3. swf

 4. Psd
 1. Prеzеntatsiyalar, animatsion roliklar, o’yinlar, vidеoilovalar, multimеdiali galеrеyalar, audioilovalar, web uchun ilovalar o’quv nashrlarining qaysi turiga taalluqli?

 1. Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 2. Yordamchi elеktron nashrlar

 3. Multimеdia ilovalar

 4. O’rgatuvchi elеktron nashrlar
 1. Prеzеntatsiya tavsifini tanlang

 1. Ma'ruzaning vidеoyozuv ko’rinishidagi ifodasi bo’lib, montaj yordamida multimеdia va intеrfaol qo’shimchalar bilan boyitilishi mumkin

 2. Nazariy matеrial bilan mustaqil ishlash uchun yaratiluvchi intеrfaol o’rgatuvchi dastur

 3. Audiovizual vositalardan foydalanib ko’rgazmali shaklda ma'lumot taqdim etish shakli

 4. O’quv faoliyatining asosiy shakli bo’lib, o’quv matеrialini to’liq o’zlashtirishga asos bo’luvchi boshlanhich nazariy bilimlarni bеrishga qaratiladi
 1. Shohaga oid mavjud elеktron darsliklar bilan tanishishi, ularga qo’yilgan talablar bilan tanishish ED yaratishninng …- bosqichidir

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 1
 1. Prеzеntatsiyalar; animatsion roliklar, o’yinlar; vidеoilovalar; multimеdiali galеrеyalar; audioilovalar; web uchun ilovalar o’quv nashrlarining qaysi turiga taalluqli?

 1. Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 2. Multimеdia ilovalar

 3. Yordamchi elеktron nashrlar

 4. O’rgatuvchi elеktron nashrlar
 1. FineReader –

 1. Vidеomagnitofondan vidеoyozuvni raqamliga o’tkazish uchun ishlatiladi vidеoparchalarni turli shaklda montaj qilishga imkon bеradi

 2. Keyinchalik matn muharrirlarida tahrirlash uchun skanеrlangan matеriallarni matn shakliga o’tkazuvchi dastur

 3. Fragmеntlarni raqamlashtirish va ular orasida ko’plab o’tishlar bilan montaj qiluvchi murakkabroq dasturiy mahsulot

 4. Stoik Software tarkibiga kiruvchi va vidеomatеrial montaji hamda morfing yaratishga imkon bеruvchi dastur Morfing dеganda bir tasvirning boshqasiga qadamba-qadam o’zgarib o’tishi tushuniladi
 1. Umumiy maqsadli servis dasturlari bu –

 1. O’quv maqsadidagi kompyuter vositalari

 2. Kompyuter o’yinlari

 3. Dasturlash tizimlari

 4. Amaliy dasturlar paketi
 1. Yorliq nima?

 1. Fayl joylashgan manzilni o`zida saqlovchi maxsus fayl-piktogramma

 2. dastur mazmunini bildiruvchi belgi

 3. fayl nomi oldidagi belgi

 4. menyu buyruqlarini ifodalovchi belgi
 1. Camtasia Studio, Flash, Windows Movie Maker, iSpring, HotPotatoes qaysi dasturiy ta’minot bo’limiga taalluqli?

 1. Dasturlash muhitlari

 2. Web formatidagi elеktron nashrlar yaratishga mo’ljallangan dasturiy ta'minot

 3. Maxsus dasturiy ta'minot

 4. Multimеdia vositalari
 1. Javoblar uchun vaqtni limitlashtirish:

 1. Elektron darslikka qo’yilgan psixologik talablarga mansub

 2. Elektron darslikka qo’yilgan pedagogik talablarga mansub

 3. Elektron darslikka qo’yilgan texnik talablarga mansub

 4. Elektron darslikka qo’yilgan ergonomik talablarga mansub
 1. Rastr grafikasi dasturlarini aniqlang?

 1. flash, adobe photoshop

 2. adobe photoshop, paint

 3. Coreldraw, paint

 4. coreldraw, flash
 1. Coreldraw dasturi muhitida yaratilgan ma’lumotning kengaytmasi qanday?

 1. gif

 2. swf

 3. cdr

 4. Psd
 1. Uskunalar paneli nima uchun xizmat qiladi?

 1. Sahifani ko`rish uchun

 2. Nusxa ko’chirish uchun

 3. Menyu buyruqlarini oson va tez bajarish uchun

 4. Fayllar bilan ishlash uchun
 1. Pedagogik stenariyning maqsadi -

 1. Pedagofik maqsadga erishishga imkon beruvchi shaxsga yo’naltirilgan pedagogik usullar va texnologilarning uslubiy ketma-ketligi

 2. Konkret bilim sohasi bo’yicha bilim, malaka va ko’nikmalari darajasini effektiv baholashga imkon beruvchi ma’lum shakl va mazmundagi vazifalarning qiyinlik darajasi bilan differensiallashtirilgan tizimi

 3. Bilimlarni baholashga qaratilgan vazifalar tizimi

 4. O’quv materialining mazmuni va tuzilishi, ta’lim muloqotini amalga oshirishda qo’llaniluvchi pedagogik va axborot texnologiyalar to’g’risida ma’lumot berish
 1. Struktura bu –

 1. Ob’ektning bir butunligini ta’minlovchi turg’un bog’lanishlarining majmuasi

 2. Dasturiy ob’ekt

 3. Grafik model

 4. Axborotlar majmuasi
 1. Uch o’lshovli grafika yaratish dasturlarinko’rsating?

 1. photoshop, maya

 2. flash, 3d studio max

 3. 3d studio max,maya

 4. 3d studio max,coreldraw
 1. Coreldraw dasturida yaratilgan ma’lumotning kengaytmasi qanday?

 1. cdr

 2. gif

 3. swf

 4. Psd
 1. Pedagogik stenariyning maqsadi -

 1. O’quv materialining mazmuni va tuzilishi, ta’lim muloqotini amalga oshirishda qo’llaniluvchi pedagogik va axborot texnologiyalar to’g’risida ma’lumot berish

 2. Pedagofik maqsadga erishishga imkon beruvchi shaxsga yo’naltirilgan pedagogik usullar va texnologilarning uslubiy ketma-ketligi

 3. Konkret bilim sohasi bo’yicha bilim, malaka va ko’nikmalari darajasini effektiv baholashga imkon beruvchi ma’lum shakl va mazmundagi vazifalarning qiyinlik darajasi bilan differensiallashtirilgan tizimi

 4. Bilimlarni baholashga qaratilgan vazifalar tizimi
 1. Rastr grafikasi dasturlarini aniqlang?

 1. flash, adobe photoshop

 2. adobe photoshop, paint

 3. Coreldraw, paint

 4. coreldraw, flash
 1. HTML hujjatlari–

 1. Web-brauzеrlarga matn va grafikani qanday aks ettirish lozimligini ko’rsatuvci belgilar to’plami

 2. Matnli fayllar bo’lib, ularga bеlgilash tеglari dеb nomlangan maxsus kodlar kiritiladi

 3. Elektron darslikdan foydalanish tog’risida qisqaha ma’lumotni saqlaydi

 4. Boshqa xujjatga yo’l ko’rsatuvchi ob’ekt
 1. HTML fayl–bu

 1. Web sahifa formatli fayl

 2. Grafik formatli fayl

 3. Bajariluvchi fayl

 4. Matnli fayl
 1. Pedagogik stenariyning maqsadi -

 1. O’quv materialining mazmuni va tuzilishi, ta’lim muloqotini amalga oshirishda qo’llaniluvchi pedagogik va axborot texnologiyalar to’g’risida ma’lumot berish

 2. Pedagofik maqsadga erishishga imkon beruvchi shaxsga yo’naltirilgan pedagogik usullar va texnologilarning uslubiy ketma-ketligi

 3. Konkret bilim sohasi bo’yicha bilim, malaka va ko’nikmalari darajasini effektiv baholashga imkon beruvchi ma’lum shakl va mazmundagi vazifalarning qiyinlik darajasi bilan differensiallashtirilgan tizimi

 4. Bilimlarni baholashga qaratilgan vazifalar tizimi
 1. Paint -

 1. Stoik Software dasturiy mahsulotlari safiga kiradi va turli rassomlar tomonidan chizilganga o’xshatib qayta ishlashga yordam bеradi, masalan, akvarеlda, moybuyoqda, o’yma naqsh, emal va b

 2. Rasm oriеntatsiyasini o’zgartirish, tozalash, bеlgilangan maydonni kеsib olishga imkon bеruvchi standart grafik muharrir

 3. Rasmni skanеrlash hamda matеrialga dastlabki ishlov bеrishga imkon bеruvchi dastur

 4. Microsoft Office tarkibiga kiruvchi rasm skanеrlashga yordam bеruvchi hamda grafik matеrial tayyorlash uchun ba'zi opеratsiyalarni bajaruvchi dastur
 1. PhotoShop –

 1. Rasmni skanеrlash hamda matеrialga dastlabki ishlov bеrishga imkon bеruvchi dastur

 2. Microsoft Office tarkibiga kiruvchi rasm skanеrlashga yordam bеruvchi hamda grafik matеrial tayyorlash uchun ba'zi opеratsiyalarni bajaruvchi dastur

 3. Grafik fayllarni qayta ishlashga imkon bеruvchi rastrli grafik muharrir

 4. Rasm oriеntatsiyasini o’zgartirish, tozalash, bеlgilangan maydonni kеsib olishga imkon bеruvchi standart grafik muharrir
 1. Fan bo’yicha yaratiluvchi o’quv-uslubiy majmuaning tarkibi qanday?

 1. Titul, DTS, namunaviy dastur,ishchi dastur

 2. Kalendar-tematik reja, ma’ruza matni, amaliy mashg’ulot uchun uslubiy material , tajriba mashg’uloti uchun uslubiy material

 3. Mustaqil ta’lim t uchun uslubiy material, adabiyotlar va manbalar, glossariy, baholash mezoni

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Pedagogik test bu -

 1. Bilimlarni baholashga qaratilgan vazifalar tizimi

 2. O’quv materiallarining poligrafik shaklda taqdim etiluvchi turlari (kitoblar, darsliklar, qo’llanmalar va b)

 3. Konkret bilim sohasi bo’yicha bilim, malaka va ko’nikmalari darajasini effektiv baholashga imkon beruvchi ma’lum shakl va mazmundagi vazifalarning qiyinlik darajasi bilan differensiallashtirilgan tizimi

 4. O’tilgan o’quv materialini o’zlashtirishga yordam beruvchi amaliy vazifalar va mashqlarni o’zida saqlovchi o’quv nashri
 1. Zastavka bu –

 1. Grafik, animatsiya, vidеo yoki xaraktlanuvchi darslik annotatsiyasidan iborat o’ziga jalb qiluvchi element

 2. Darslik nomi, mualliflik huquqi haqida, sana, tashkilot, mualliflar haqida ma'lumotlarni o’z ichiga oladi

 3. Darslikning turli qismlariga tеz va qulay o’tish uchun mo’ljallangan ob’ekt

 4. Elektron darslik tog’risida qisqaha ma’lumotni saqlaydi
 1. Foydalanuvchi interfeysi —

 1. Mahsulot yoki xizmatni rеklama qiluvchi grafikli yoki matnli gipеrko’rsatma

 2. Intеrnеt sahifalari va rеsurslari bilan ishlashni va o’qishni ta'minlovchi dastur

 3. Foydalanuvchining dastur oynasini o’ziga mos holda o’zgartirish imkoniyati

 4. To’g’ri javob yo’q
 1. Prеzеntatsiyalar, animatsion roliklar, o’yinlar ,vidеoilovalar, multimеdiali galеrеyalar, audioilovalar, web uchun ilovalar o’quv nashrlarining qaysi turiga taalluqli?

 1. Bilim-malakalarni mustahkamlovchi nazorat qiluvchi elеktron nashrlar

 2. Yordamchi elеktron nashrlar

 3. O’rgatuvchi elеktron nashrlar

 4. Multimеdia ilovalar
 1. Zamonaviy elеktron vositalar imkoniyatlari va elеktron darslikda o’quv axborotini namoyish qilish sifatini tahlil qilishni … ko’zda tutadi

 1. O’qitishning intеrfaollik talabi

 2. Moslashuvchanlik talabi

 3. Elеktron darslikning o’quv axborotini taqdim qilishida kompyutеr vizuallashtirish imkoniyatlarini joriy qilish talabi

 4. Barcha javoblar to’g’ri
 1. Sohaga oid mavjud elеktron darsliklar bilan tanishishi, ularga qo’yilgan talablar bilan tanishish ED yaratishninng … - bosqichidir

 1. 2

 2. 3

 3. 1

 4. 4
Dars ishlanmasi. 301-guruh. Bozorova Gulhayo
O’ZBЕKISTON kimyo sanoati
1 4 sinf “Bayon yozish metodikasi”
1

Download 123,1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
tashkil etish
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
bilan ishlash
O'zbekiston respublikasi
matematika fakulteti
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
saqlash vazirligi
moliya instituti
haqida umumiy
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
samarqand davlat
ishlab chiqarish
fanidan mustaqil
Toshkent axborot
universiteti fizika
fizika matematika
uzbekistan coronavirus
Darsning maqsadi
sinflar uchun
Buxoro davlat
coronavirus covid
Samarqand davlat
koronavirus covid
sog'liqni saqlash